Odhalení budoucnosti evropských inovací: hluboký ponor do pracovního programu EIC 2024

Pracovní program European Innovation Council (EIC) 2024, podrobně popsaný v dokumentu, nastiňuje jeho komplexní strategii a součásti určené k podpoře inovací v rámci Evropské unie. Zde jsou hlavní součásti a hlavní body: Strategické cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): Cílem EIC je podporovat průlomové technologie a společnosti, které jsou klíčové pro dosažení zelené a digitální… Přečtěte si více

Financování průkopnických průlomů prostřednictvím EIC Accelerator

Přehled programu European Innovation Council Accelerator Program EIC Accelerator, vážená finanční iniciativa pod záštitou European Innovation Council (EIC) a integrální součástí rámce Horizon Europe, se zaměřuje na poskytování značné finanční podpory průkopnickým podnikům. Tento program se zaměřuje na organizace, které jsou v popředí technologických… Přečtěte si více

Problémy s načasováním: Dopad krátkých informačních dnů pro žadatele na aplikace EIC Accelerator

Úvod Naplánování informačních dnů pro žadatele o EIC Accelerator na 15. a 16. ledna, necelé dva měsíce před kritickým termínem 13. března, představuje pro žadatele značné časové problémy. Tato napjatá časová osa může vést k uspěchaným přípravám a potenciálním zklamáním, zejména s ohledem na velké množství času potřebného k vytvoření… Přečtěte si více

Navigace v nejistotě: Problém nekonzistentních termínů v žádostech o grant

Úvod Proces podávání žádostí o granty, zejména v programech, jako je EIC Accelerator, je zatížen složitostí. Jedním z významných problémů, kterým žadatelé čelí, je nejednotnost v počtu a načasování termínů. Tento článek se zabývá tím, jak takové nesrovnalosti vytvářejí nejistotu, a strategiemi, které mohou žadatelé přijmout ke zmírnění těchto problémů. Dopad… Přečtěte si více

Navigace v procesu aplikace EIC Accelerator: Porozumění výzvám při plnění termínů

Třístupňová aplikační cesta EIC Accelerator Program blended financing European Innovation Council (EIC) Accelerator, klíčová iniciativa pro začínající podniky a malé a střední podniky (SME), které hledají financování, prošel v roce 2021 významnými změnami. Tyto změny zavedly strukturovaný třístupňový proces podávání žádostí, každý se svými odlišnými požadavky a časovými osami. Pochopení těchto kroků je pro žadatele klíčové… Přečtěte si více

O najímání konzultanta nebo spisovatele grantů pro rok 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) zavedl v roce 2021 novou fázi procesu podávání žádostí, která funguje jako mini-návrh nazvaný Krok 1 (čtěte: Re-Inventing the EIC Accelerator). Zahrnuje materiály, jako je písemná žádost o grant, videoprezentace a podklady, které musí… Přečtěte si více

Doporučení pro vybrané změny na platformě EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) se v roce 2021 výrazně proměnil a jeho nový nástroj AI využily tisíce žadatelů během několika týdnů. Zatímco předchozí článek poukázal na některé jeho nedostatky a celkové zkušenosti, následující článek si klade za cíl, aby … Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ