Využití školicích kurzů jako alternativa ke poradenství při žádostech o grant

Úvod Společným problémem mezi dřívějšími žadateli o grantové programy, jako je EIC Accelerator, je spoléhání se na poradenské společnosti, které často vyžadují, aby žadatelé významně přispěli k sepsání své vlastní žádosti. To vedlo k rostoucímu zájmu o alternativní přístupy, jako je využívání školicích kurzů nabízených platformami jako Rasph (www.rasph.com). Tento článek zkoumá… Přečtěte si více

Zrychlení aplikací EIC Accelerator: Výhody školení Rasph pro interní týmovou spolupráci

Úvod Pro začínající podniky a malé a střední podniky, které se chtějí ucházet o EIC Accelerator, nabízí školicí program Rasph strategickou výhodu. Tím, že program vybaví interní tým potřebnými dovednostmi a znalostmi, umožňuje společnostem psát své aplikace společně a efektivně. Tento přístup může často vést k rychlejšímu konečnému výsledku ve srovnání se spoléháním… Přečtěte si více

Výzva pro vysoké pracovní zatížení: Orientace v různých šablonách a požadavcích v grantových žádostech

Úvod Pro startupy a malé a střední podniky žádající o různé grantové programy, jako je EIC Accelerator a další v rámci Evropské unie (EU), mohou být rozdíly v šablonách a požadavcích hlavním zdrojem pracovní zátěže a složitosti. Tento článek zkoumá, jak tyto rozdíly ovlivňují žadatele, a nabízí strategie pro efektivní správu různých požadavků na dokumentaci. … Přečtěte si více

Navigace v bludišti: Vzestup poradenského ekosystému v grantovém průmyslu

Úvod Grantový průmysl, zejména pro programy jako EIC Accelerator, se vyznačuje svou složitostí a nejistotou. Tyto faktory daly vzniknout rozsáhlému poradenskému ekosystému, který má překlenout propast mezi grantovými agenturami a žadateli. Tento článek zkoumá, jak tento ekosystém funguje, a jeho význam pro začínající podniky a malé a střední podniky, které procházejí grantem… Přečtěte si více

Navigace v měnících se trendech aplikací EIC Accelerator: Průvodce, jak udržet krok s aktualizacemi šablon a procesů

Program European Innovation Council (EIC) Accelerator, základní kámen podpory startupů a malých a středních podniků (SME), je známý svým dynamickým přístupem k podpoře inovací. Tato dynamika se však často promítá do častých změn v šablonách aplikací a procesů, což vede k náročnému prostředí pro žadatele. Neustálé aktualizace, jejichž cílem je zlepšit… Přečtěte si více

Vytvoření vítězné strategie pro aplikace EIC Accelerator: Proč je klíčové upřednostnění písemného návrhu

Pro začínající podniky a malé a střední podniky (SME), které sledují lukrativní možnosti financování nabízené akcelerátorem European Innovation Council (EIC), je strategický přístup k procesu podávání žádostí nezbytný. To zahrnuje EIC Accelerator Video a Pitch Deck, nedílné součásti aplikace. Klíč k úspěšné aplikaci však spočívá v upřednostnění… Přečtěte si více

Navigace v oblasti psaní grantů: Kritická potřeba specializace v aplikacích EIC Accelerator

Oblast psaní grantů, zejména pro vysoce konkurenční a prestižní programy, jako je European Innovation Council (EIC) Accelerator, představuje jedinečnou výzvu pro společnosti hledající financování. Většina profesionálních autorů grantů se nespecializuje na jediný grantový program kvůli přirozeně nízké úspěšnosti těchto grantů. Vzhledem ke složitosti a specifičnosti… Přečtěte si více

Využití školení EIC Accelerator: Nákladově efektivní strategie pro vnitropodnikovou přípravu aplikací

Přijetí vlastních odborných znalostí pro aplikace EIC Accelerator Při hledání zajištění financování EIC Accelerator začínají startupy a malé a střední podniky (SME) často čelit skličujícímu úkolu: vytvořit působivou aplikaci, která splňuje přísná kritéria European Innovation Council (EIC). Tento proces, složitý a náročný, obvykle zahrnuje procházení složitými šablonami návrhů grantů, … Přečtěte si více

O najímání konzultanta nebo spisovatele grantů pro rok 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) zavedl v roce 2021 novou fázi procesu podávání žádostí, která funguje jako mini-návrh nazvaný Krok 1 (čtěte: Re-Inventing the EIC Accelerator). Zahrnuje materiály, jako je písemná žádost o grant, videoprezentace a podklady, které musí… Přečtěte si více

Profil společnosti, která by neměla žádat o EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) je vysoce konkurenční, ale také velmi oblíbený grantový a kapitálový systém financování od European Innovation Council (EIC). Zájem má mnoho startupů a malých a středních podniků (SME) v EU, ale i v přidružených zemích, jako je Izrael nebo Norsko… Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ