O najímání konzultanta nebo spisovatele grantů pro rok 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dříve SME Instrument Phase 2, grant and equity) zavedl v roce 2021 novou fázi procesu podávání žádostí, která funguje jako mininávrh nazvaný Krok 1 (čtěte: Znovuobjevení EIC Accelerator). Zahrnuje materiály, jako je písemná žádost o grant, video prezentace a prezentace, které musí být předloženy platformě AI European Innovation Councils (EIC) (přečtěte si: Recenze nástroje AI).

S touto změnou má EIC Accelerator nyní tři kroky, které je třeba absolvovat, konkrétně krok 1 (krátká aplikace), krok 2 (úplná aplikace) a krok 3 (osobní pohovor) (přečtěte si: Doporučení pro EICA), ale mnoho startupů a malých a středních podniků (SME) si není jistých, co tyto kroky znamenají a jaké termíny a časové osy jsou s nimi spojeny.

Jako krátký průvodce mohou žadatelé použít následující poznámky:

 • Krok 1 je krátká žádost, kterou lze připravit za méně než 30 dnů a lze ji podat kdykoli bez pevného termínu (přečtěte si: Pitch Video Workflow)
 • Krok 2 je velmi dlouhá žádost, kterou lze podat pouze v případě (i) Krok 1 byl schválen a (ii) EIC zveřejnilo pevný termín. V roce 2021 došlo ke dvěma odstávkám, a to v červnu a říjnu. Minimální doba pro přípravu aplikace Krok 2 by měla být 60 dní, ale doporučuje se více.
 • Krok 3 je osobní rozhovor, který využívá podklady předložené v kroku 2. Je dostupný pouze pro projekty, které byly schváleny v kroku 2 a data pro tento krok jsou pevně stanovena tak, aby byla hned po zveřejnění hodnocení kroku 2 ( tj. týden hřiště). Přípravu na tento Krok lze provést za 14 dní.

Co vyvíjet samostatně a co outsourcovat

Neexistuje žádné obecné pravidlo o tom, kdy by měl být najat konzultant nebo profesionální spisovatel nebo zda je vůbec potřeba. Oficiální šablony návrhů, pracovní program a pokyny (tj. pro fond EIC a nástroj AI) jsou veřejně dostupné, což znamená, že každá společnost je technicky schopna podat žádost sama.

Je třeba vzít v úvahu dostupné zdroje a načasování sepsání grantu. Pro krok 1 je úsilí poměrně malé:

Výhody vlastního vývoje Krok 1

 • Krok 1 vyžaduje poměrně málo času
 • Krok 1 je relativně snadný na vývoj
 • Žádné peníze se nevyhazují v případě, že projekt není vhodný pro EIC Accelerator (tj. některé poradenské společnosti zapojí případy s nízkým úspěchem)
 • Plná kontrola nad výsledkem

Výhody najmutí konzultanta

 • Konzultant může projekt utvářet a učinit jej účinnějším a také se vyhnout varovným vlajkám
 • Být součástí kroku 1 zjednoduší proces kroku 2
 • Optimalizujte automatické bodování na platformě AI na základě zkušeností
 • Úspora času
 • Blízký kontakt s EIC, abyste byli připraveni na neočekávané změny
 • Konzultanti znovu předloží návrh, pokud bude zamítnut, zatímco zamítnutý projekt bude mít problém najmout konzultanta

Nevýhody každého přístupu jsou opačné, což znamená, že výhoda najmutí konzultanta bude nevýhodou samotné přípravy žádosti. Pro krok 2 bude srovnání následující:

Poznámka: Porovnání pro Krok 2 předpokládá, že žadatelé sami úspěšně zažádali o Krok 1 a zvažují najmutí partnera pro Krok 2.

Výhody vlastního vývoje Krok 2

 • Úspora nákladů
 • Plná kontrola nad výsledkem

Výhody najmutí konzultanta

 • Konzultant může projekt utvářet a učinit jej účinnějším a také se vyhnout varovným vlajkám
 • Organizace vývoje projektu a spolupráce mezi manažerským týmem za účelem dodržení termínu
 • Úspora času
 • Blízký kontakt s EIC, abyste byli připraveni na neočekávané změny

Vedle obecných výhod najímání poradenské společnosti uvedených výše je třeba vzít v úvahu řadu úvah. Jedním z nich je způsob, jakým společnosti hodnotí své vlastní schopnosti a způsob, jakým posuzují své vynaložené úsilí.

Není neobvyklé, že konzultanta kontaktuje klient, který se chce sám přihlásit do kroku 1, a přitom mimoděk zmiňuje, že dosáhl skóre. B nebo C ve všech segmentech nástrojů AI, i když je projekt vysoce kvalifikovaný pro EIC Accelerator. To, že je krok 1 relativně snadný na přípravu, neznamená, že jde o nízko visící ovoce. Přípravě aplikace je třeba věnovat značné úsilí bez ohledu na její jednoduchost.

Ano, EIC chce žadatelům usnadnit podávání žádostí a chce se vyhnout tomu, aby ztráceli čas dlouhým podáváním žádostí, pokud nemají šanci uspět. To ale neznamená, že hodnotitelé budou dostat projekt s minimálním vstupem popř číst mezi řádky.

Společnosti, které jsou velmi vytížené, si často myslí, že příprava rychlé žádosti bude dostatečně dobrý to se však netýká grantů EIC. Společnost by měla být připravena jít s žádostí o krok navíc a vyplnit každou sekci s maximálním množstvím pozornosti a úsilí.

Závěr

Nejlepší způsob, jak odpovědět na otázku, kdy by měl být konzultant najat, by bylo nejprve se rozhodnout, zda je vůbec možné připravit vlastní návrh (tj. časová dostupnost, kvalifikovaný personál). Za druhé, společnost by měla mluvit s poradenskými společnostmi, aby zjistila, zda má projekt přiměřené šance na úspěch (tj. doporučuje se více názorů, protože některé poradenské společnosti nejsou dostatečně selektivní).

Zatřetí, společnost musí zvážit kompromisy při psaní vlastních návrhů, což jsou náročné časové požadavky, zejména pro Krok 2, ale také pracovní vytížení manažerského týmu, kterému by bylo lepší doporučit, aby se místo psaní zaměřoval na úkoly související s podnikáním.


Články nalezené na Rasph.com odrážejí názory společnosti Rasph nebo jejích příslušných autorů a v žádném případě neodrážejí názory Evropské komise (EC) nebo European Innovation Council (EIC). Poskytnuté informace mají za cíl sdílet pohledy, které jsou cenné a mohou potenciálně informovat žadatele o grantových schématech financování, jako je EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition nebo souvisejících programech, jako je Innovate UK ve Spojeném království nebo grant pro inovace a výzkum pro malé podniky (SBIR) v Spojené státy.

Články mohou být také užitečným zdrojem pro ostatní poradenské společnosti i v grantovém prostoru profesionální spisovatelé grantů kteří jsou najati jako nezávislí pracovníci nebo jsou součástí malého a středního podniku (SME). EIC Accelerator je součástí programu Horizont Evropa (2021–2027), který nedávno nahradil předchozí rámcový program Horizont 2020.


Máte zájem o najmutí spisovatele, který bude žádat o granty v EU?

Neváhejte se obrátit zde: Kontakt

Hledáte tréninkový program, kde se naučíte, jak se přihlásit na EIC Accelerator?

Najdete ho zde: Výcvik

EIC Accelerator TL;DR

FINANCOVÁNÍ
Grant 2,5 mil. EUR + 15 mil. EUR vlastní kapitál 
 
ÚČEL
Financování ziskových inovací DeepTech
 
MÍRA ÚSPĚŠNOSTI
≤5%
 
PODMÍNKY
Prototyp technologie + Včasná trakce zákazníka
 
TERMÍNY
2-4/rok
 
APLIKACE
3 kroky (krátké/dlouhé nabídky + pohovor)
 
STRÁVENÝ ČAS
3 měsíce psaní + čekání/zpoždění/opětovné odeslání
 
TYPICKÉ POPLATKY ZA PORADENSTVÍ
až 25 000 € + poplatek za úspěch
 
NAŠE PORADENSKÁ NABÍDKA
3500 € + poplatek za úspěch

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ