Over het inhuren van een consultant of subsidieschrijver voor de EIC Accelerator (SME Instrument) van 2021

De EIC Accelerator blended financing (voorheen SME Instrument Fase 2, subsidie en eigen vermogen) heeft een nieuwe fase geïntroduceerd in het aanvraagproces in 2021, die fungeert als een minivoorstel genaamd Stap 1 (lees: De EIC Accelerator opnieuw uitvinden). Het bevat materialen zoals een schriftelijke subsidieaanvraag, een videopitch en een pitchdeck die moeten worden ingediend bij het European Innovation Councils (EIC) AI-platform (lees: Beoordeling van AI-tools).

Met deze wijziging kent de EIC Accelerator nu drie Stappen die doorlopen moeten worden, namelijk Stap 1 (korte sollicitatie), Stap 2 (volledige sollicitatie) en Stap 3 (face-to-face interview) (lees: Aanbevelingen voor de EICA) maar veel startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) weten niet zeker wat deze stappen betekenen en welke deadlines en tijdlijnen eraan verbonden zijn.

Als korte handleiding kunnen aanvragers de volgende opmerkingen raadplegen:

 • Stap 1 is een korte aanvraag die in minder dan 30 dagen kan worden voorbereid en op elk moment kan worden ingediend zonder een vaste deadline (lees: Pitch-videoworkflow)
 • Stap 2 is een zeer lange aanvraag die alleen kan worden ingediend als (i) Stap 1 is goedgekeurd en (ii) de EIC heeft een vaste deadline gepubliceerd. In 2021 waren er twee cut-offs, namelijk juni en oktober. De minimale tijd voor het voorbereiden van de stap 2-aanvraag moet 60 dagen zijn, maar er wordt aanbevolen dat er meer tijd is.
 • Stap 3 is een face-to-face interview waarbij gebruik wordt gemaakt van het pitchdeck dat is ingediend in stap 2. Het is alleen beschikbaar voor projecten die zijn goedgekeurd in stap 2 en de data voor deze stap staan vast op het moment dat de evaluaties van stap 2 zijn vrijgegeven ( dat wil zeggen de pitchweek). De voorbereiding op deze stap kan in 14 dagen worden uitgevoerd.

Wat u alleen moet ontwikkelen en wat u moet uitbesteden

Er bestaat geen algemene regel over wanneer een adviseur of professionele schrijver moet worden ingehuurd en of deze überhaupt nodig is. De officiële voorstelsjablonen, het werkprogramma en de richtlijnen (dwz voor het EIC-fonds en de AI-tool) zijn openbaar beschikbaar, wat betekent dat elk bedrijf technisch gezien in staat is om zelfstandig een aanvraag in te dienen.

Er moeten overwegingen worden gemaakt met betrekking tot de beschikbare middelen en de timing van het schrijven van de subsidie. Voor stap 1 is de inspanning relatief klein:

Voordelen van het intern ontwikkelen van stap 1

 • Stap 1 vergt relatief weinig tijdsinspanning
 • Stap 1 is relatief eenvoudig te ontwikkelen
 • Er wordt geen geld verspild als het project niet geschikt is voor de EIC Accelerator (dat wil zeggen dat sommige adviesbureaus gevallen met weinig succes zullen inwerken)
 • Volledige controle over de uitkomst

Voordelen van het inhuren van een consultant

 • Een consultant kan het project vormgeven, de impact ervan vergroten en alarmsignalen vermijden
 • Als u deel uitmaakt van Stap 1, wordt het proces van Stap 2 eenvoudiger
 • Optimaliseer de geautomatiseerde scoring op het AI-platform op basis van ervaring
 • Tijdbesparing
 • Nauw contact met de EIC om voorbereid te zijn op onverwachte veranderingen
 • Consultants zullen een voorstel opnieuw indienen als het wordt afgewezen, terwijl een afgewezen project het moeilijk zal hebben om een consultant in te huren

De nadelen van elke aanpak zijn het tegenovergestelde van elkaar, wat betekent dat wat een voordeel is van het inhuren van een consultant, het nadeel is van alleen het voorbereiden van een aanvraag. Voor stap 2 zou de vergelijking als volgt zijn:

Let op: Bij de vergelijking voor Stap 2 wordt ervan uitgegaan dat sollicitanten zelf met succes een aanvraag voor Stap 1 hebben ingediend en overwegen een Stap 2-partner in te huren.

Voordelen van het intern ontwikkelen van stap 2

 • Kostenbesparingen
 • Volledige controle over de uitkomst

Voordelen van het inhuren van een consultant

 • Een consultant kan het project vormgeven, de impact ervan vergroten en alarmsignalen vermijden
 • Het organiseren van de projectontwikkeling en samenwerking tussen het managementteam om de deadline te halen
 • Tijdbesparing
 • Nauw contact met de EIC om voorbereid te zijn op onverwachte veranderingen

Er zijn verschillende overwegingen die moeten worden gemaakt naast de algemene afwegingen bij het inhuren van een hierboven vermeld adviesbureau. Eén daarvan is de manier waarop bedrijven hun eigen capaciteiten beoordelen en de manier waarop zij hun geleverde inspanningen beoordelen.

Het is niet ongebruikelijk dat een consultant wordt gecontacteerd door een klant die zich zelf wil aanmelden voor stap 1, terwijl hij terloops vermeldt dat hij/zij heeft gescoord. B of C in alle AI-toolsegmenten, ook al is het project hooggekwalificeerd voor de EIC Accelerator. Dat stap 1 relatief eenvoudig te bereiden is, betekent niet dat het laaghangend fruit is. Men moet aanzienlijke inspanningen leveren in de voorbereiding van de aanvraag, ongeacht de eenvoud ervan.

Ja, de EIC wil het aanvragers gemakkelijk maken om een aanvraag in te dienen en wil voorkomen dat zij hun tijd verspillen aan een lange aanvraag als er geen kans op slagen bestaat. Maar dit betekent niet dat de beoordelaars dat ook zullen doen krijgen een project met minimale input of tussen de regels door lezen.

Bedrijven die het erg druk hebben, denken vaak dat het voorbereiden van een snelle aanvraag wel zo zal zijn goed genoeg maar dit geldt niet voor EIC-subsidies. Een bedrijf moet bereid zijn een stapje extra te zetten bij de aanvraag en elk onderdeel met maximale aandacht en inspanning in te vullen.

Conclusie

De beste manier om de vraag te beantwoorden wanneer een adviseur moet worden ingehuurd, is door eerst te beslissen of het in-house voorbereiden van voorstellen überhaupt een optie is (dwz beschikbaarheid van tijd, bekwaam personeel). Ten tweede moet het bedrijf met adviesbureaus praten om vast te stellen of het project voldoende kansen op succes heeft (dwz meerdere meningen worden aanbevolen omdat sommige adviesbureaus niet selectief genoeg zijn).

Ten derde moet het bedrijf de afweging maken tussen het intern schrijven van voorstellen, wat een enorme tijdsbehoefte is, vooral voor stap 2, maar ook de werklast voor het managementteam, dat zich wellicht beter kan concentreren op bedrijfsrelevante taken in plaats van op schrijven.

Over

De artikelen gevonden op Rasph.com weerspiegelen de meningen van Rasph of zijn respectieve auteurs en weerspiegelen op geen enkele manier de meningen van de Europese Commissie (EC) of de European Innovation Council (EIC). De verstrekte informatie is bedoeld om perspectieven te delen die waardevol zijn en kan aanvragers mogelijk informeren over subsidiefinancieringsregelingen zoals de EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition of aanverwante programma's zoals Innovate UK in het Verenigd Koninkrijk of de Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) in de Verenigde Staten.

De artikelen kunnen ook een nuttige bron zijn voor andere adviesbureaus op het gebied van subsidies, maar ook voor professionele subsidieschrijvers die als freelancer worden ingehuurd of deel uitmaken van een midden- en kleinbedrijf (MKB). De EIC Accelerator is onderdeel van Horizon Europa (2021-2027) dat onlangs het vorige kaderprogramma Horizon 2020 heeft vervangen.


- Neem contact met ons op -

 

EIC Accelerator-artikelen

Alle in aanmerking komende EIC Accelerator-landen (inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Oekraïne)

Uitleg van het herindieningsproces voor de EIC Accelerator

Een korte maar uitgebreide uitleg van de EIC Accelerator

Het one-stop-shop-financieringskader van de EIC (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Kiezen tussen EIC Pathfinder, Transition en Accelerator

Een winnende kandidaat voor de EIC Accelerator

De uitdaging met EIC Accelerator open oproepen: MedTech-innovaties domineren

Ga zelf financieren: zijn EIC Accelerator-aandeleninvesteringen nodig? (Presentatie Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: analyse van de sectoren, landen en financieringstypen van EIC Accelerator-winnaars (2021-2024)

Diep graven: de nieuwe DeepTech-focus van de EIC Accelerator en de financieringsknelpunten ervan

Zombie-innovatie: EIC Accelerator-financiering voor de levende doden

Smack My Pitch Up: de evaluatiefocus van de EIC Accelerator veranderen

Hoe diep is uw technologie? Het European Innovation Council-impactrapport (EIC Accelerator)

Analyse van een gelekte EIC Accelerator-interviewlijst (succespercentages, sectoren, directe inzendingen)

Het besturen van de EIC Accelerator: lessen die zijn geleerd uit het proefprogramma

Wie moet niet solliciteren op de EIC Accelerator en waarom

Het risico van het presenteren van alle risico's in het High-Risk EIC Accelerator-programma

Hoe u een EIC Accelerator-herindiening voorbereidt

Hoe u een goede EIC Accelerator-toepassing voorbereidt: algemeen projectadvies

Een EIC Accelerator-weerlegging opstellen: uitleg over herindieningen van subsidievoorstellen

 

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL