Financiële middelen toewijzen om baanbrekende technologische innovaties te katalyseren via het EIC Accelerator-programma

Inzicht in de European Innovation Council Accelerator: een uitgebreid overzicht van het doel, de kenmerken en de kansen ervan voor visionaire ondernemers De European Innovation Council (EIC) Accelerator vertegenwoordigt een cruciaal onderdeel van de uitgebreide reeks financieringsinitiatieven van Horizon Europa, zorgvuldig ontworpen om baanbrekende bedrijven te ondersteunen die zich in de toekomst bevinden. vooroplopen in het exploiteren van radicale technologische vooruitgang of baanbrekende wetenschappelijke... Lees verder

Financiering van baanbrekende doorbraken via de EIC Accelerator

Een overzicht van het European Innovation Council Accelerator Programma Het EIC Accelerator, een gewaardeerd financieringsinitiatief onder auspiciën van de European Innovation Council (EIC) en een integraal onderdeel van het Horizon Europe-raamwerk, is toegewijd aan het bieden van substantiële financiële steun aan baanbrekende ondernemingen. Dit programma richt zich op organisaties die voorop lopen in de voortschrijdende technologische… Lees verder

Het inzetten van trainingen als alternatief voor consultancy bij subsidieaanvragen

Inleiding Een veel voorkomende zorg onder eerdere aanvragers van subsidieprogramma's zoals de EIC Accelerator is de afhankelijkheid van adviesbureaus, die van aanvragers vaak eisen dat ze een aanzienlijke bijdrage leveren aan het schrijven van hun eigen aanvraag. Dit heeft geleid tot een groeiende belangstelling voor alternatieve benaderingen, zoals het gebruik van trainingen die worden aangeboden door platforms als Rasph (www.rasph.com). Dit artikel onderzoekt … Lees verder

Navigeren door het doolhof: de opkomst van het consultancy-ecosysteem in de subsidiesector

Inleiding De subsidiesector, vooral voor programma's als EIC Accelerator, wordt gekenmerkt door zijn complexiteit en onzekerheid. Deze factoren hebben aanleiding gegeven tot een substantieel consultancy-ecosysteem, ontworpen om de kloof tussen subsidiebureaus en aanvragers te overbruggen. Dit artikel onderzoekt hoe dit ecosysteem werkt en de betekenis ervan voor startups en MKB-bedrijven die door de subsidiemogelijkheden navigeren... Lees verder

De essentiële rol van adviesbureaus bij het creëren van een gelijk speelveld voor deeptech-bedrijven in EIC-toepassingen

Inleiding De European Innovation Council (EIC) opereert in een landschap waar de complexiteit van subsidieaanvragen lastig kan zijn, vooral voor DeepTech-bedrijven. De aanwezigheid van een robuust advies-ecosysteem is in deze context niet alleen nuttig, maar ook essentieel. Het speelt een cruciale rol bij het creëren van een gelijk speelveld en zorgt ervoor dat bedrijven met baanbrekende technologieën... Lees verder

Het ecosysteem van EIC Accelerator: een op consultancy gericht raamwerk

Dominantie van consultancy in het EIC Accelerator-proces Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma, ontworpen om innovatieve startups en MKB-bedrijven te ondersteunen, lijkt onbedoeld een ecosysteem te hebben bevorderd waarin adviesbureaus een centralere rol spelen dan de aanvragers zelf. Deze situatie komt voort uit een combinatie van de complexiteit van het programma en de communicatiestrategieën van de EIC. Complexiteit… Lees verder

Over het inhuren van een consultant of subsidieschrijver voor de EIC Accelerator (SME Instrument) van 2021

De EIC Accelerator blended financing (voorheen SME Instrument Fase 2, subsidie en eigen vermogen) heeft een nieuwe fase geïntroduceerd in het aanvraagproces in 2021, die fungeert als een mini-voorstel genaamd Stap 1 (lees: de EIC Accelerator opnieuw uitvinden). Het bevat materialen zoals een schriftelijke subsidieaanvraag, een videopitch en een pitchdeck die … Lees verder

Een nieuwe aanpak voor de ontwikkeling van EIC Accelerator-projecten onder Horizon Europa (SME Instrument)

Het EIC Accelerator blended financing (voorheen SME Instrument Fase 2, subsidie en eigen vermogen) kan worden gezien als een geheel nieuw financieringsprogramma onder Horizon Europa (2021-2027). Het heeft niet alleen het indieningsproces voor subsidievoorstellen gewijzigd, maar ook de evaluatie ervan, waardoor waarschijnlijk aanzienlijke veranderingen zullen optreden in de soorten bedrijven die als begunstigden worden geselecteerd (lees: … Lees verder

Het profiel van een bedrijf dat de EIC Accelerator (SME Instrument) niet zou moeten aanvragen

De EIC Accelerator blended financing (voorheen SME Instrument Fase 2, subsidie en aandelenkapitaal) is een zeer competitief maar ook zeer populair subsidie- en aandelenfinancieringsprogramma van de European Innovation Council (EIC). Veel startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de EU maar ook in geassocieerde landen zoals Israël of Noorwegen zijn geïnteresseerd… Lees verder

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL