Tilldela ekonomiska resurser för att katalysera banbrytande tekniska innovationer genom EIC Accelerator-programmet

Förstå European Innovation Council-acceleratorn: en omfattande översikt över dess syfte, funktioner och möjligheter för visionära entreprenörer European Innovation Council (EIC)-acceleratorn representerar en central komponent i Horizon Europes omfattande svit av finansieringsinitiativ, noggrant utformade för att stödja de ledande företagen framkanten av att utnyttja radikala tekniska framsteg eller banbrytande vetenskapliga ... Läs mer

Finansiering banbrytande genombrott genom EIC Accelerator

En översikt av European Innovation Council Accelerator Programme EIC Accelerator, ett uppskattat finansieringsinitiativ inom ramen för European Innovation Council (EIC) och som är en del av Horizon Europe-ramverket, är dedikerat till att ge betydande ekonomiskt stöd till banbrytande företag. Detta program fokuserar på organisationer som ligger i framkant när det gäller att utveckla tekniska... Läs mer

Utnyttja utbildningskurser som ett alternativ till rådgivning i anslagsansökningar

Inledning Ett vanligt problem bland tidigare sökande till bidragsprogram som EIC Accelerator är beroendet av konsultföretag, som ofta kräver att sökande bidrar väsentligt till sin egen ansökningsskrivning. Detta har lett till ett växande intresse för alternativa tillvägagångssätt, som att använda utbildningar som erbjuds av plattformar som Rasph (www.rasph.com). Den här artikeln utforskar … Läs mer

Navigera i labyrinten: The Rise of the Consultancy Ecosystem in the Grant Industry

Inledning Bidragsbranschen, särskilt för program som EIC Accelerator, kännetecknas av dess komplexitet och osäkerhet. Dessa faktorer har gett upphov till ett betydande konsultekosystem, utformat för att överbrygga klyftan mellan bidragsmyndigheter och sökande. Den här artikeln utforskar hur detta ekosystem fungerar och dess betydelse för nystartade företag och små och medelstora företag som navigerar till bidraget ... Läs mer

Konsultföretagens väsentliga roll för att jämna ut spelplanen för DeepTech-företag i EIC-tillämpningar

Inledning European Innovation Council (EIC) verkar i ett landskap där invecklade ansökningar om bidrag kan vara skrämmande, särskilt för DeepTech-företag. Närvaron av ett robust konsultekosystem är inte bara fördelaktigt utan väsentligt i detta sammanhang. Det spelar en avgörande roll för att utjämna villkoren och se till att företag med banbrytande teknologier ... Läs mer

EIC Accelerator:s ekosystem: ett konsultfokuserat ramverk

Konsultdominans i EIC Accelerator-processen European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet, utformat för att stödja innovativa startups och små och medelstora företag, verkar oavsiktligt ha främjat ett ekosystem där konsultföretag spelar en mer central roll än sökandena själva. Denna situation uppstår från en kombination av programmets komplexitet och EIC:s kommunikationsstrategier. Komplexitet… Läs mer

Om att anställa en konsult eller bidragsskribent för 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, bidrag och eget kapital) har introducerat ett nytt steg i ansökningsprocessen 2021 som fungerar som ett miniförslag kallat Steg 1 (läs: Återuppfinna EIC Accelerator). Det inkluderar material som en skriftlig bidragsansökan, en videopitch och ett pitchdäck som måste ... Läs mer

Ett nytt tillvägagångssätt för att utveckla EIC Accelerator-projekt under Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, bidrag och eget kapital) kan ses som ett helt nytt finansieringsprogram under Horizon Europe (2021-2027). Det har inte bara ändrat sin inlämningsprocess för bidragsförslag utan också sin utvärdering som sannolikt kommer att se betydande förändringar i de typer av företag som valts ut som förmånstagare (läs: ... Läs mer

Profilen för ett företag som inte borde ansöka om EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, anslag och eget kapital) är ett mycket konkurrenskraftigt men också mycket populärt bidrags- och aktiefinansieringssystem från European Innovation Council (EIC). Många nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) i EU men även i associerade länder som Israel eller Norge är intresserade... Läs mer

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE