Tildeling av økonomiske ressurser for å katalysere banebrytende teknologiske innovasjoner gjennom EIC Accelerator-programmet

Forstå European Innovation Council-akseleratoren: En omfattende oversikt over dens formål, funksjoner og muligheter for visjonære entreprenører European Innovation Council (EIC)-akseleratoren representerer en sentral komponent i Horizon Europes omfattende pakke med finansieringsinitiativer, omhyggelig utformet for å understøtte bedrifter som er langt på vei. i forkant med å utnytte radikale teknologiske fremskritt eller banebrytende vitenskapelige … Les mer

Finansiering av banebrytende gjennombrudd gjennom EIC Accelerator

En oversikt over European Innovation Council Accelerator Program EIC Accelerator, et anerkjent finansieringsinitiativ i regi av European Innovation Council (EIC) og integrert i Horizon Europe-rammeverket, er dedikert til å gi betydelig økonomisk støtte til banebrytende bedrifter. Dette programmet fokuserer på organisasjoner som er i forkant med å fremme teknologisk ... Les mer

Utnytte opplæringskurs som et alternativ til rådgivning i søknader om tilskudd

Innledning En vanlig bekymring blant tidligere søkere til stipendprogrammer som EIC Accelerator er avhengigheten av konsulentselskaper, som ofte krever at søkere bidrar betydelig til deres egen søknadsskriving. Dette har ført til en økende interesse for alternative tilnærminger, for eksempel å bruke opplæringskurs som tilbys av plattformer som Rasph (www.rasph.com). Denne artikkelen utforsker … Les mer

Navigering i labyrinten: The Rise of the Consultancy Ecosystem in Grant Industry

Innledning Tilskuddsindustrien, spesielt for programmer som EIC Accelerator, er preget av sin kompleksitet og usikkerhet. Disse faktorene har gitt opphav til et betydelig konsulentøkosystem, designet for å bygge bro mellom tilskuddsbyråer og søkere. Denne artikkelen utforsker hvordan dette økosystemet fungerer og dets betydning for startups og SMB-er som navigerer i bevilgningen ... Les mer

Konsulentenes essensielle rolle i å utjevne spillefeltet for DeepTech-selskaper i EIC-applikasjoner

Introduksjon European Innovation Council (EIC) opererer i et landskap der vanskelighetene med søknader om tilskudd kan være skremmende, spesielt for DeepTech-selskaper. Tilstedeværelsen av et robust konsulentøkosystem er ikke bare fordelaktig, men viktig i denne sammenhengen. Det spiller en kritisk rolle i å utjevne konkurransevilkårene, og sikrer at selskaper med banebrytende teknologier ... Les mer

EIC Accelerators økosystem: et konsulentfokusert rammeverk

Konsulentdominans i EIC Accelerator-prosessen European Innovation Council (EIC) Accelerator-programmet, designet for å støtte innovative oppstartsbedrifter og SMB-er, ser ut til å utilsiktet ha fremmet et økosystem der konsulentselskaper spiller en mer sentral rolle enn søkerne selv. Denne situasjonen oppstår fra en kombinasjon av programmets kompleksitet og EICs kommunikasjonsstrategier. Kompleksitet … Les mer

Om å ansette en konsulent eller stipendskribent for 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) har introdusert en ny fase i søknadsprosessen i 2021, som fungerer som et miniforslag kalt Step 1 (les: Re-Inventing the EIC Accelerator). Det inkluderer materialer som en skriftlig søknad om tilskudd, en videopitch og en pitch-deck som må ... Les mer

En ny tilnærming til å utvikle EIC Accelerator-prosjekter under Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) kan sees på som et helt nytt finansieringsprogram under Horizon Europe (2021-2027). Det har ikke bare endret innsendingsprosessen for tilskuddsforslag, men også evalueringen, som sannsynligvis vil se betydelige endringer i typene selskaper som er valgt som mottakere (les: ... Les mer

Profilen til et selskap som ikke bør søke om EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) er en svært konkurransedyktig, men også svært populær tilskudds- og egenfinansieringsordning fra European Innovation Council (EIC). Mange startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) i EU, men også i assosierte land som Israel eller Norge er interessert ... Les mer

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO