EIC Accelerator Advisory Service: Få tilgang til €2,5 millioner tilskudd og €15 millioner egenkapital

Få maler. Få instruksjoner. Få støtte.

Finansiering av forstyrrende innovasjon

Hva er EIC Accelerator?

EIC Accelerator er et finansieringsprogram fra European Innovation Council (EIC) og en del av Horizon Europe. Det finansierer innovative selskaper som utnytter teknologiske gjennombrudd eller vitenskapelige funn (DeepTech) med €2,5 millioner i tilskudd og/eller €15 millioner i egenkapitalfinansiering per prosjekt.

Hvilke teknologier er finansiert?

Blant de 400+ mottakerne siden 2021, spenner selskaper over mange forskjellige bransjer, inkludert kapitalintensiv maskinvare eller ren programvarevirksomhet med fokus på DeepTech. Det er ingen generelle teknologibegrensninger for EIC Accelerator så lenge teknologiene er på linje med EUs retningslinjer (dvs. ingen militære applikasjoner osv.), men det er teknologiutfordringer som fremhever visse teknologier hvert år.

Hvor moden må en teknologi være?

EIC Accelerator finansierer teknologier som har nådd minst Technology Readiness Level (TRL) 5, definert som "teknologi validert i relevant miljø". Generelt forventer EIC at en prototype eller proof-of-concept av teknologien eksisterer. Det er også mulig å søke Grants hvis teknologien allerede har nådd TRL6 eller 7 og for ren egenkapital på TRL8.

Hvilken type finansiering er tilgjengelig?

EIC Accelerator finansierer selskaper gjennom Grants (opptil €2,5 millioner), Equity (opptil €15 millioner) eller Blended Finance (en kombinasjon av Grant og Equity opp til €17,5 millioner). Tilskudd er ikke-utvannende og engangsfinansiering, mens Equity presenterer en investering fra EIC-fondet eller nærstående parter i bytte mot selskapseierskap. En søker kan selv bestemme hvilken type og beløp de ønsker å søke om. I unntakstilfeller kan det søkes om større støttebeløp.

Søkerprofil

Hvem mottar midler?

EIC Accelerator-søkere er for-profit-selskaper som er registrert i et kvalifisert land, men det er også mulig for enkeltpersoner eller investorer å søke på EIC Accelerator så lenge et selskap er stiftet før de signerer tilskuddsavtalen. Selskapene må kvalifisere som en selvstendig Small and Medium-Sized Enterprise (SME) med et antall ansatte <250, omsetning ≤€50 millioner og balansetotal ≤€43 millioner.

Hvilke EU-land kan søke?

EIC Accelerator er tilgjengelig for selskaper eller enkeltpersoner i alle EU-27-land som Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Republikken Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia , Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania og Sverige, inkludert deres territorier.

Kan andre land søke?

Ja, det er tilknytningsavtaler med Horizon Europe på plass som lar selskaper eller enkeltpersoner i følgende land søke: Albania, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Færøyene, Georgia, Island, Israel, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Norge , Serbia, Tunisia, Tyrkia, Ukraina, Marokko og Storbritannia (kun tilskudd).

Er EIC Accelerator for meg?

Hva er suksessratene?

Suksessratene er ikke eksplisitt publisert for alle 3 evalueringstrinn, men det kan antas at de totale suksessratene fra trinn 1 til trinn 3 er 5% eller lavere. Avhengig av det årlige budsjettet til EIC Accelerator-programmet og antall søkere per cut-off samt typen utlysning (dvs. Åpen vs. utfordringer), kan suksessraten være høyere eller lavere.

Passer firmaet mitt?

EIC Accelerator foretrekker generelt svært innovative og forstyrrende teknologier som ofte har en DeepTech, vitenskapelig eller på annen måte teknisk base. Den søker generelt etter bedrifter med høy risiko og høy belønning som planlegger å bringe teknologien sin til markedet. Tidligere har EIC Accelerator finansiert mange vitenskapelige innovasjoner, men også rene programvareselskaper, SaaS-løsninger eller til og med godt finansierte selskaper som presenterer lavere risikoprofiler.

Bør jeg søke?

Det er opp til hvert selskap å avgjøre om de ønsker å søke om 17,5 millioner euro EIC Accelerator-finansiering. Viktige hensyn er risikoprofilen basert på programmets suksessrater, tiden for å søke og evnen til å holde seg utholdende under prosessen. EIC Accelerator er ideell for selskaper som har en tilstrekkelig rullebane på minst 6 måneder og som ikke har behov for umiddelbar finansiering, mens de aktivt engasjerer investorer og andre finansieringskilder for å diversifisere sin tilnærming.

Slik søker du

Hvordan søker jeg?

EIC Accelerator bruker en 3-trinns evalueringsprosess. Alle 3 trinn må godkjennes i rekkefølge, og alle selskaper som har bestått trinn 3 vil motta sin respektive finansiering. Innleveringsprosessen utføres på EUs Funding & Tender Portal hvor dokumenter skal lastes opp til respektive frister. Hver innsending mottar evalueringer og kommentarer som en del av Evaluation Summary Report (ESR) samt en GO- eller NO GO-vurdering.

Hvor lang tid tar det?

Det er ingen standard tidslinje for EIC Accelerator-applikasjoner. Noen selskaper kan lykkes på under 6 måneder, mens andre kan søke i løpet av 2 år eller mer hvis de mottar avslag og/eller hopper over tidsfrister på grunn av tidsbegrensninger. I tillegg har EIC Accelerator ofte 2-4 frister per år som kan påvirke tidslinjen og planleggingen av de respektive innleveringene.

Når kan jeg søke?

Trinn 1 av EIC Accelerator er kontinuerlig åpen og bedrifter kan søke når som helst. Etter at trinn 1 er bestått, kan søkere søke på trinn 2 som vanligvis har 2-4 avskjæringer per år. Etter at trinn 2 er bestått, inviteres bedrifter til et trinn 3 ansikt-til-ansikt-intervju som vanligvis gjennomføres gjennom en videosamtale innen uker etter at trinn 2 avsluttes.

Hva om jeg blir avvist?

EIC Accelerator følger en "3 streik, du er ute” tilnærming til avslag. Hvis et selskap har akkumulert totalt 3 avslag på tvers av alle trinnene, vil de ikke være kvalifisert til å søke på nytt med det spesifikke prosjektet eller et veldig lignende prosjekt før slutten av Horizon Europe. I motsetning betyr dette at hver søker har flere sjanser til å forbedre forslaget sitt og lykkes over tid. Det er vanlig at finansierte prosjekter får avslag underveis.

Søknadsprosessen

Trinn 1: Den korte søknaden

Den korte søknaden for trinn 1 består av et 12-siders skriftlig forslag, en 3-minutters videopitch og en 10-siders pitchdekk i tillegg til standard online skjemafelt. Det tar vanligvis 2-4 uker for nye søkere å utarbeide alle dokumenter. Etter innsendingen må 3 av 4 evaluatorer gi en GO-vurdering for at prosjektet skal gå mot trinn 2.

Trinn 2: Forretningsplanen

Trinn 2-forretningsplanen består av et langt skriftlig forslag på 50 eller flere sider samt vedlegg som en 3-minutters videopitch, en pitch-deck, økonomiske dokumenter, en Freedom to Operate (FTO) analyse, en Data Management Plan ( DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) og andre i tillegg til standard online skjemafelt. Det tar vanligvis 6-8 uker for nye søkere å utarbeide alle dokumenter. Etter innsendingen må 3 av 3 evaluatorer gi en GO-vurdering for at prosjektet skal gå mot trinn 3.

Trinn 3: Intervjuet

Trinn 3-intervjuet består av et ansikt-til-ansikt-intervju via videosamtale eller personlig i Brussel, Belgia. Den inkluderer en 10-minutters pitch av den inviterte søkeren etterfulgt av en 35-minutters Q&A-sesjon med EIC-juryens medlemmer. Pitchen bruker det innsendte trinn 2-pitchdekket mens panelet vanligvis består av 5 jurymedlemmer i tillegg til representanter fra EIC og European Investment Bank (EIB) samt EIC-programledere. Forberedelsen til intervjuet tar 2 uker, og alle jurymedlemmer må gi en GO for at søkerne skal motta EIC Accelerator-midler.

Hva skjer etter at jeg har fått midler?

Avhengig av den forespurte finansieringen, starter due diligence for tilskudds- og egenkapitalfinansieringen. For tilskuddet igangsettes utarbeidelsen av Grant Agreement Contract (GAC) som krever at søkeren laster opp forskjellige selskapsdokumenter, inkludert økonomi, Ultimate Beneficiary Owner (UBO) og andre registreringsdokumenter. For egenkapitalen utføres due diligence gjennom EIB som vil være i direkte kontakt med søkere og søkerens medinvestorer. Egenkapitalfinansieringen er vanligvis gitt som en direkte aksjeinnsprøytning, konvertible sertifikater eller lignende moduser, men ideelt sett foretrekker EIC-fondet å investere med søkerens egne investorer i en større finansieringsrunde.

Hva inneholder søkeropplæringen?

Alle nødvendige maler

Søkerens opplæringsprogram inneholder alle nødvendige maler for å skrive trinn 1 og trinn 2 i EIC Accelerator. Malene inneholder detaljerte instruksjoner i form av tekst og video for å gjøre skrivingen til en lineær og grei prosess. Maler er en viktig del av enhver stipendsøknad siden de i stor grad letter skriveprosessen og lar søkere fokusere på det som er viktig uten å bli distrahert av å prøve å lage sine egne maler og strukturer.

Trinn 1 maler

Trinn 1 inkluderer 5 GoogleDoc- og GoogleSheets-maler som deles gjennom GoogleDrive for hovedforslagsteksten, videoskriptingen, prosjektoversikten (akronym, tittel, sammendrag osv.), en referanseveiledning og en gruppetabellsamling. Disse malene kan brukes direkte til skriveprosessen, mens alle dokumenter kan deles med alle teammedlemmer for å delegere og fremskynde prosessen.

Trinn 2 maler

Trinn 2 inkluderer 6 GoogleDoc- og GoogleSheets-maler delt gjennom GoogleDrive for hovedforslagsteksten, Letters of Intent (LOI), Freedom to Operate-analysen (FTO), Data Management Plan (DMP), en bedriftsoversikt og et forseggjort budsjettplanleggingsdokument som bruker formler for automatisk å beregne det endelige budsjettet og økonomiske beregninger. Alle dokumentmaler bruker en forenklet tilnærming for å prioritere effektivitet fremfor kompliserte strukturer og for å effektivt minimere arbeidsbelastningen.

Trinn 3 Coaching

Forberedelsen til trinn 3-pitch og intervju er praktisk gjennom personlige veiledningsøkter for å utvikle den mest effektive treningstilnærmingen for hver EIC Accelerator-søker. Det inkluderer scripting av pitch samt dybdespørsmål og svar-økter for å forberede intervjuobjektet på granskingen i det 45-minutters intervjuet. Basert på mange års erfaring vil coachingen dekke alle viktige aspekter angående teknologi, innovasjon, finansiell helse, styring og bedriftsbakgrunn. Den inkluderer videre 2 ekstra maler for pitch-skripting og en endelig sjekkliste.

Detaljerte skriftlige og videoinstruksjoner

Alle medfølgende maler forbedres gjennom videoopplæring, mens 90+ moduler bryter ned alle viktige aspekter av skriveprosessen. Disse modulene er referert gjennom malene for trinn 1 og trinn 2 for å informere skriveprosessen direkte. Dette gjør at søkere kan dra nytte av direkte erfaring og få en klar innsikt i hvordan hver del eller vedlegg må skrives for å øke sjansene for suksess. Det gjør det videre mulig for søkere å delegere lettere siden flere ansatte kan jobbe parallelt med forskjellige forslagsseksjoner, og dermed overgå enhver konsulent- eller stipendskribent som vanligvis opererer med en enkelt skribent.

ChatEIC AI-assistent

For OpenAI-abonnenter får alle EIC Accelerator Training-deltakere tilgang til ChatEIC, en tilpasset GPT som bruker OpenAIs GPTs-funksjonalitet. AI-assistenten har tilgang til alt opplæringsinnhold og er i stand til å gi råd, strukturere og til og med utarbeide forslagsseksjoner for hver søker. Selv om det ikke anbefales å stole fullt ut på det for skriveprosessen, er det en kraftig assistent som kan gjøre en langvarig skriveprosess til en forkortet og samarbeidsoppgave med resultater som oppnås betydelig raskere.

Bruker ChatEIC

ChatEIC har muligheten til å lese opplastede dokumenter som pitch-dekk, stipendsøknader, forretningsplaner, hvitebøker og andre filer som lar den trekke ut nyttig informasjon og strukturere forslagsseksjoner. Den kan likeledes svare på spørsmål angående skriveprosessen som forenkler den generelle tilnærmingen til stipendskriving og kan supplere eller til og med erstatte bruken av videoveiledning. Avhengig av OpenAI-retningslinjer, kan visse bruksbegrensninger gjelde når det gjelder antall forespørsler per time.

Hvorfor velge søkerutdanningen?

Hvem kjenner bedriften din best?

Etter å ha jobbet med konsulenter har mange bedrifter to store klager: (i) Kvaliteten på arbeidet var ikke som forventet og (ii) de måtte uansett skrive mye av forslaget selv. Dette skyldes arten av tilskuddsskrivingsbransjen der selv store konsulentfirmaer outsourcer det meste av skriveprosessen til frilansere. Disse frilanserne vil ofte være underbetalt, føle lite ansvar og byttes ofte ut i løpet av prosjektet. Dette fører til inkonsekvent arbeidskvalitet som påvirker søkerne. Som et resultat må søkerne ofte ta ansvar og skrive avsnitt for skribentene slik at de gjør det riktig. Det er et faktum at ingen kjenner virksomheten din bedre enn deg og teamet ditt.

Arbeid i ditt eget tempo

En stor fordel med å bruke EIC Accelerator Training Program er at søkere kan jobbe i sitt eget tempo. De kan tildele et hvilket som helst antall teammedlemmer eller jobbe individuelt for å skrive forslaget over den tidslinjen som fungerer best for deres virksomhet. På grunn av gjeninnsendingssykluser og endrede EIC Accelerator-skjæringsdatoer, er den generelle tidslinjen ofte uforutsigbar. Å bruke et opplæringsprogram er den ideelle løsningen for å tilpasse timeplanen med standard forretningsdrift i stedet for å være bundet til planene til eksterne konsulenter.

Ekspertveiledning og AI-skriving

EIC Accelerator-opplæringsprogrammet er designet av en vellykket EIC Accelerator-konsulent, Stephan Segler, PhD. Han har direkte skrevet vinnende EIC Accelerator-forslag og har veiledet søkere gjennom hele søknadsprosessen, inkludert videoproduksjon, pitch-skripting, intervjuforberedelse og due diligence. Med dybdeinnsikt inneholder treningsprogrammet en enestående mengde nyanser. I tillegg kan AI-assistenten ChatEIC gi direkte tilbakemelding og støtte til søkere på 24/7 basis for OpenAI-abonnenter.

Samarbeidsskriving

EIC Accelerator-opplæringen er designet for samarbeid. Ved å bruke GoogleDrive til å være vert for dokumenter og gi instruksjoner separat for hver enkelt forslagsseksjon, lar det alle teammedlemmer jobbe parallelt for å utarbeide et forslag mye raskere enn konsulenter kunne. Ved å fjerne kunnskapsbarrieren når du kontraherer en ekstern konsulentvirksomhet og ved å oppdele skrivetilnærmingen, blir søknadsprosessen strømlinjeformet. Alle teammedlemmer kan logge på den respektive videoopplæringsplattformen samtidig, samt få tilgang til alle GoogleDrive-maler og ChatEIC.

Tidligere suksess

Med forrige EIC Accelerator suksesser som strekker seg fra AI over batteriteknologi til resirkulering, er opplæringsprogrammet basert på mangfoldig erfaring innen viktige programvare- og maskinvareområder som kan brukes på ethvert prosjekt. Den inneholder detaljert informasjon om ulike teknologiberedskapsnivåer (TRL) for MedTech eller farmasøytiske teknologier, eksempler fra ulike bransjer og inkluderer varierende referanser til ulike typer forretningsmodeller. Oppsummert er EIC Accelerator Training egnet for alle typer prosjekter.

Hvem kan få tilgang til søkeropplæringen?

EIC Accelerator-opplæringen er generelt tilgjengelig for alle kvalifiserte søkere som oppfyller kravene skissert ovenfor. Siden EIC Accelerator er et høyrisikoprogram, må hver søker bestemme om finansieringsprogrammet på € 17,5 millioner er verdt tidsinvesteringen. For å få tilgang til opplæringen er det nødvendig å oppgi informasjon om EIC Accelerator-søkeren, for eksempel nettprofilen, firmadata og representanter for å lette screeningsprosessen og sikre at bedriften oppfyller de generelle kvalifikasjonskravene for EIC Accelerator. Opplæringsprogrammet er kun tilgjengelig for profittsøkende søkere som ønsker å søke om €2,5 millioner Grant og/eller €15 millioner egenkapitalfinansiering gitt av EIC Accelerator for deres selskap, men er foreløpig ikke tilgjengelig for konsulentselskaper eller offentlige institusjoner.

Nye oppstarter

Mange mottakere finansiert under EIC Accelerator er nye selskaper som bare er noen få år gamle og bringer en ny teknologi til markedet.

Etablerte selskaper

Siden SMB-definisjonen er bred, finansierer EIC Accelerator ofte større selskaper, inkludert de som allerede har samlet inn betydelig finansiering og søker å utvikle en ny teknologi ved siden av sine eksisterende produkter.

Spin-offs

EIC Accelerator finansierer en rekke selskaper som er spin-offs fra andre virksomheter, universiteter eller forskningsinstitutter eller er basert på den unike tekniske ekspertisen til grunnleggerne.

Vellykkede kunder

Elektronikk og ingeniørfag

Tilskuddsavtale ID: 190173163

Øke effektiviteten, bærekraften og livssyklusen til batterisystemer gjennom avansert kraftelektronikk på modulnivå

AI og programvare

Tilskuddsavtale ID: 190120980

Et digitalt FoU-teammedlem som automatiserer vitenskapelig kunnskapshåndtering, slik at europeisk FoU kan øke innovasjonshastigheten deres

Robotikk og kunstig intelligens

Tilskuddsavtale ID: 190116067

Automatisert lithium-ion batteri oppsirkuleringsprosess ved hjelp av robotikk og datasyn for å levere bærekraftig energilagring i stor skala

Kjemi og energi

Tilskuddsavtale ID: 190155898

Automatisert produksjonsprosess for neste-nivå redoksstrømbatteristabler og moduler etter en revolusjonerende annerledes og kostnadsoptimalisert produksjonstilnærming

Prissetting

Be om tilgang til EIC Accelerator-opplæringen

Send inn dataene dine nedenfor for den første kvalifiseringsscreeningen og for å bli med i EIC Accelerator Training Program. Du vil bli kontaktet av oss hvis du oppfyller kravene for å søke om €17,5 millioner EIC Accelerator-finansieringsprogrammet. Hvis du oppfyller kravene, vil du motta en kontrakt for signatur etterfulgt av tilgang til alt opplæringsmateriell, legitimasjon for opplæringsplattformen og tilgang til ChatEIC.

Flere spørsmål?

Kontakt Stephan Segler, PhD

    Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
    nb_NO