Trenger du oppstartsfinansiering?

- EIC Accelerator-støtte -

EIC Accelerator gir midler til Innovasjon, DeepTech og Disruptive Startups

Ikke-utvannende tilskudd
0
Egenkapitalfinansiering
0

Finansiering av forstyrrende innovasjon

Hva er EIC Accelerator?

EIC Accelerator er et finansieringsprogram fra European Innovation Council (EIC) og en del av Horizon Europe. Det finansierer innovative selskaper som utnytter teknologiske gjennombrudd eller vitenskapelige funn (DeepTech) med €2,5 millioner i tilskudd og/eller €15 millioner i egenkapitalfinansiering per prosjekt.

Hvilke teknologier er finansiert?

Blant de 400+ mottakerne siden 2021, spenner selskaper over mange forskjellige bransjer, inkludert kapitalintensiv maskinvare eller ren programvarevirksomhet med fokus på DeepTech. Det er ingen generelle teknologibegrensninger for EIC Accelerator så lenge teknologiene er på linje med EUs retningslinjer (dvs. ingen militære applikasjoner osv.), men det er teknologiutfordringer som fremhever visse teknologier hvert år.

Hvor moden må en teknologi være?

EIC Accelerator finansierer teknologier som har nådd minst Technology Readiness Level (TRL) 5, definert som "teknologi validert i relevant miljø". Generelt forventer EIC at en prototype eller proof-of-concept av teknologien eksisterer. Det er også mulig å søke Grants hvis teknologien allerede har nådd TRL6 eller 7 og for ren egenkapital på TRL8.

Hvilken type finansiering er tilgjengelig?

EIC Accelerator finansierer selskaper gjennom Grants (opptil €2,5 millioner), Equity (opptil €15 millioner) eller Blended Finance (en kombinasjon av Grant og Equity opp til €17,5 millioner). Tilskudd er ikke-utvannende og engangsfinansiering, mens Equity presenterer en investering fra EIC-fondet eller nærstående parter i bytte mot selskapseierskap. En søker kan selv bestemme hvilken type og beløp de ønsker å søke om. I unntakstilfeller kan det søkes om større støttebeløp.

Søkerprofil

Hvem mottar midler?

EIC Accelerator-søkere er for-profit-selskaper som er registrert i et kvalifisert land, men det er også mulig for enkeltpersoner eller investorer å søke på EIC Accelerator så lenge et selskap er stiftet før de signerer tilskuddsavtalen. Selskapene må kvalifisere som en selvstendig Small and Medium-Sized Enterprise (SME) med et antall ansatte <250, omsetning ≤€50 millioner og balansetotal ≤€43 millioner.

Hvilke EU-land kan søke?

EIC Accelerator er tilgjengelig for selskaper eller enkeltpersoner i alle EU-27-land som Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Republikken Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia , Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania og Sverige, inkludert deres territorier.

Kan andre land søke?

Ja, det er tilknytningsavtaler med Horizon Europe på plass som lar selskaper eller enkeltpersoner i følgende land søke: Albania, Armenia, Bosnia-Hercegovina, Færøyene, Georgia, Island, Israel, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nord-Makedonia, Norge , Serbia, Tunisia, Tyrkia, Ukraina, Marokko og Storbritannia (kun tilskudd).

Er EIC Accelerator for meg?

Hva er suksessratene?

Suksessratene er ikke eksplisitt publisert for alle 3 evalueringstrinn, men det kan antas at de totale suksessratene fra trinn 1 til trinn 3 er 5% eller lavere. Avhengig av det årlige budsjettet til EIC Accelerator-programmet og antall søkere per cut-off samt typen utlysning (dvs. Åpen vs. utfordringer), kan suksessraten være høyere eller lavere.

Passer firmaet mitt?

EIC Accelerator foretrekker generelt svært innovative og forstyrrende teknologier som ofte har en DeepTech, vitenskapelig eller på annen måte teknisk base. Den søker generelt etter bedrifter med høy risiko og høy belønning som planlegger å bringe teknologien sin til markedet. Tidligere har EIC Accelerator finansiert mange vitenskapelige innovasjoner, men også rene programvareselskaper, SaaS-løsninger eller til og med godt finansierte selskaper som presenterer lavere risikoprofiler.

Bør jeg søke?

Det er opp til hvert selskap å avgjøre om de ønsker å søke om 17,5 millioner euro EIC Accelerator-finansiering. Viktige hensyn er risikoprofilen basert på programmets suksessrater, tiden for å søke og evnen til å holde seg utholdende under prosessen. EIC Accelerator er ideell for selskaper som har en tilstrekkelig rullebane på minst 6 måneder og som ikke har behov for umiddelbar finansiering, mens de aktivt engasjerer investorer og andre finansieringskilder for å diversifisere sin tilnærming.

Slik søker du

Hvordan søker jeg?

EIC Accelerator bruker en 3-trinns evalueringsprosess. Alle 3 trinn må godkjennes i rekkefølge, og alle selskaper som har bestått trinn 3 vil motta sin respektive finansiering. Innleveringsprosessen utføres på EUs Funding & Tender Portal hvor dokumenter skal lastes opp til respektive frister. Hver innsending mottar evalueringer og kommentarer som en del av Evaluation Summary Report (ESR) samt en GO- eller NO GO-vurdering.

Hvor lang tid tar det?

Det er ingen standard tidslinje for EIC Accelerator-applikasjoner. Noen selskaper kan lykkes på under 6 måneder, mens andre kan søke i løpet av 2 år eller mer hvis de mottar avslag og/eller hopper over tidsfrister på grunn av tidsbegrensninger. I tillegg har EIC Accelerator ofte 2-4 frister per år som kan påvirke tidslinjen og planleggingen av de respektive innleveringene.

Når kan jeg søke?

Trinn 1 av EIC Accelerator er kontinuerlig åpen og bedrifter kan søke når som helst. Etter at trinn 1 er bestått, kan søkere søke på trinn 2 som vanligvis har 2-4 avskjæringer per år. Etter at trinn 2 er bestått, inviteres bedrifter til et trinn 3 ansikt-til-ansikt-intervju som vanligvis gjennomføres gjennom en videosamtale innen uker etter at trinn 2 avsluttes.

Hva om jeg blir avvist?

EIC Accelerator følger en "3 streik, du er ute” tilnærming til avslag. Hvis et selskap har akkumulert totalt 3 avslag på tvers av alle trinnene, vil de ikke være kvalifisert til å søke på nytt med det spesifikke prosjektet eller et veldig lignende prosjekt før slutten av Horizon Europe. I motsetning betyr dette at hver søker har flere sjanser til å forbedre forslaget sitt og lykkes over tid. Det er vanlig at finansierte prosjekter får avslag underveis.

Søknadsprosessen

Trinn 1: Den korte søknaden

Den korte søknaden for trinn 1 består av et 12-siders skriftlig forslag, en 3-minutters videopitch og en 10-siders pitchdekk i tillegg til standard online skjemafelt. Det tar vanligvis 2-4 uker for nye søkere å utarbeide alle dokumenter. Etter innsendingen må 3 av 4 evaluatorer gi en GO-vurdering for at prosjektet skal gå mot trinn 2.

Trinn 2: Forretningsplanen

Trinn 2-forretningsplanen består av et langt skriftlig forslag på 50 eller flere sider samt vedlegg som en 3-minutters videopitch, en pitch-deck, økonomiske dokumenter, en Freedom to Operate (FTO) analyse, en Data Management Plan ( DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) og andre i tillegg til standard online skjemafelt. Det tar vanligvis 6-8 uker for nye søkere å utarbeide alle dokumenter. Etter innsendingen må 3 av 3 evaluatorer gi en GO-vurdering for at prosjektet skal gå mot trinn 3.

Trinn 3: Intervjuet

Trinn 3-intervjuet består av et ansikt-til-ansikt-intervju via videosamtale eller personlig i Brussel, Belgia. Den inkluderer en 10-minutters pitch av den inviterte søkeren etterfulgt av en 35-minutters Q&A-sesjon med EIC-juryens medlemmer. Pitchen bruker det innsendte trinn 2-pitchdekket mens panelet vanligvis består av 5 jurymedlemmer i tillegg til representanter fra EIC og European Investment Bank (EIB) samt EIC-programledere. Forberedelsen til intervjuet tar 2 uker, og alle jurymedlemmer må gi en GO for at søkerne skal motta EIC Accelerator-midler.

Hva skjer etter at jeg har fått midler?

Avhengig av den forespurte finansieringen, starter due diligence for tilskudds- og egenkapitalfinansieringen. For tilskuddet igangsettes utarbeidelsen av Grant Agreement Contract (GAC) som krever at søkeren laster opp forskjellige selskapsdokumenter, inkludert økonomi, Ultimate Beneficiary Owner (UBO) og andre registreringsdokumenter. For egenkapitalen utføres due diligence gjennom EIB som vil være i direkte kontakt med søkere og søkerens medinvestorer. Egenkapitalfinansieringen er vanligvis gitt som en direkte aksjeinnsprøytning, konvertible sertifikater eller lignende moduser, men ideelt sett foretrekker EIC-fondet å investere med søkerens egne investorer i en større finansieringsrunde.

Vellykkede kunder

Elektronikk og ingeniørfag

Tilskuddsavtale ID: 190173163

Øke effektiviteten, bærekraften og livssyklusen til batterisystemer gjennom avansert kraftelektronikk på modulnivå

AI og programvare

Tilskuddsavtale ID: 190120980

Et digitalt FoU-teammedlem som automatiserer vitenskapelig kunnskapshåndtering, slik at europeisk FoU kan øke innovasjonshastigheten deres

Robotikk og kunstig intelligens

Tilskuddsavtale ID: 190116067

Automatisert lithium-ion batteri oppsirkuleringsprosess ved hjelp av robotikk og datasyn for å levere bærekraftig energilagring i stor skala

Kjemi og energi

Tilskuddsavtale ID: 190155898

Automatisert produksjonsprosess for neste-nivå redoksstrømbatteristabler og moduler etter en revolusjonerende annerledes og kostnadsoptimalisert produksjonstilnærming

Trenger du finansiering?

Kontakt Stephan Segler, PhD, for å diskutere EIC Accelerator og søknadsprosessen.

    Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
    nb_NO