Potřebujete financování pro spuštění?

- Podpora EIC Accelerator -

EIC Accelerator poskytuje financování pro inovace, DeepTech a Disruptive Startups

Neředící grant
0
Kapitálové financování
0

Financování ničivých inovací

Co je EIC Accelerator?

EIC Accelerator je program financování European Innovation Council (EIC) a součástí Horizon Europe. Financuje inovativní společnosti, které využívají technologické průlomy resp vědecké objevy (DeepTech) s 2,5 miliony EUR v grantech a/nebo 15 milionů EUR v kapitálovém financování na projekt.

Které technologie jsou financovány?

Mezi více než 400 příjemci od roku 2021 se společnosti pohybují v mnoha různých odvětvích, včetně kapitálově náročných hardwarových nebo čistě softwarových podniků se zaměřením na DeepTech. Neexistují žádná obecná technologická omezení pro EIC Accelerator, pokud jsou technologie v souladu s politikami EU (tj. žádné vojenské aplikace atd.), ale existují technologické výzvy, které každý rok zdůrazňují určité technologie.

Jak vyspělá musí být technologie?

EIC Accelerator financuje technologie, které dosáhly alespoň úrovně technologické připravenosti (TRL) 5, definované jako „technologie ověřená v příslušném prostředí“. Obecně EIC očekává existenci prototypu nebo proof-of-concept technologie. Je také možné žádat o Granty, pokud technologie již dosáhla TRL6 nebo 7 a o čistý Equity na TRL8.

Jaký typ financování je k dispozici?

EIC Accelerator financuje společnosti prostřednictvím grantů (až 2,5 milionu EUR), Equity (až 15 milionů EUR) nebo Blended Finance (kombinace grantu a vlastního kapitálu až do výše 17,5 milionu EUR). Granty jsou neředící a jednorázové financování, zatímco Equity představuje investici fondu EIC nebo spřízněných stran výměnou za vlastnictví společnosti. Žadatel se může rozhodnout, o jaký typ a výši financování chce žádat. Ve výjimečných případech lze požádat o vyšší finanční částky.

Profil žadatele

Kdo obdrží finanční prostředky?

Žadatelé o EIC Accelerator jsou ziskové společnosti, které jsou registrovány ve způsobilé zemi, ale je také možné, aby o EIC Accelerator požádali jednotlivci nebo investoři, pokud je společnost založena před podpisem smlouvy o grantu. Společnosti se musí kvalifikovat jako nezávislé malé a střední podniky (SME) s počtem zaměstnanců < 250, obratem ≤ 50 milionů EUR a celkovou rozvahou ≤ 43 milionů EUR.

Které země EU se mohou přihlásit?

EIC Accelerator je přístupný společnostem nebo jednotlivcům ve všech zemích EU-27, jako je Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko , Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, včetně jejich území.

Mohou se přihlásit i jiné země?

Ano, existují dohody o přidružení s Horizon Europe, které umožňují společnostem nebo jednotlivcům podat žádost v následujících zemích: Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Kosovo, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko , Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Maroko a Spojené království (pouze grant).

Je EIC Accelerator pro mě?

Jaké jsou míry úspěšnosti?

Míry úspěšnosti nejsou explicitně publikovány pro všechny 3 hodnotící kroky, ale lze předpokládat, že celková úspěšnost od kroku 1 do kroku 3 je 5% nebo nižší. V závislosti na ročním rozpočtu programu EIC Accelerator a počtu žadatelů na cut-off i typu výzvy (tj. Otevřené vs. Výzvy) může být úspěšnost vyšší nebo nižší.

Hodí se moje společnost?

EIC Accelerator obecně preferuje vysoce inovativní a převratné technologie, které mají často vědeckou nebo jinou technickou základnu DeepTech. Obecně vyhledává vysoce rizikové podniky s vysokou odměnou, které plánují uvést svou technologii na trh. V minulosti EIC Accelerator financovalo mnoho vědeckých inovací, ale také čistě softwarové společnosti, SaaS řešení nebo dokonce dobře financované společnosti, které představují nižší rizikový profil.

Mám se přihlásit?

Je na každé společnosti, aby se rozhodla, zda chce požádat o financování EIC Accelerator ve výši 17,5 milionů EUR. Důležitými faktory jsou rizikový profil založený na úspěšnosti programu, doba pro podání žádosti a schopnost zůstat během procesu vytrvalý. EIC Accelerator je ideální pro společnosti, které mají dostatečnou dráhu alespoň 6 měsíců a nepotřebují okamžité financování a zároveň aktivně zapojují investory a další zdroje financování, aby diverzifikovaly svůj přístup.

Jak se přihlásit

Jak mohu požádat?

EIC Accelerator používá 3-krokový proces hodnocení. Všechny 3 kroky musí projít postupně a všechny společnosti, které prošly krokem 3, obdrží příslušné finanční prostředky. Proces předkládání se provádí na portálu EU pro financování a výběrová řízení, kam je nutné nahrát dokumenty do příslušných uzávěrek. Každý příspěvek obdrží hodnocení a komentáře jako součást souhrnné zprávy o hodnocení (ESR) a také hodnocení GO nebo NO GO.

Jak dlouho to trvá?

Pro aplikace EIC Accelerator neexistuje žádná standardní časová osa. Některé společnosti mohou být úspěšné za méně než 6 měsíců, zatímco jiné mohou podat žádost po dobu 2 let nebo déle, pokud obdrží zamítnutí a/nebo přeskočí termíny kvůli časové tísni. Kromě toho má EIC Accelerator často 2-4 uzávěrky ročně, což může ovlivnit časovou osu a plánování příslušných podání.

Kdy se mohu přihlásit?

Krok 1 EIC Accelerator je nepřetržitě otevřen a společnosti se mohou přihlásit kdykoli. Po úspěšném absolvování kroku 1 se mohou žadatelé přihlásit ke kroku 2, který má obvykle 2–4 uzávěrky za rok. Po absolvování kroku 2 jsou společnosti pozvány k osobnímu pohovoru ve 3. kroku, který se obvykle provádí prostřednictvím videohovoru během týdnů po ukončení kroku 2.

Co když budu odmítnut?

EIC Accelerator následuje „3 údery, jste mimo“ přístup k odmítnutí. Pokud společnost nashromáždila celkem 3 zamítnutí ve všech krocích, nebude mít nárok znovu se přihlásit s tímto konkrétním projektem nebo velmi podobným projektem až do konce programu Horizon Europe. Naproti tomu to znamená, že každý žadatel má více šancí, jak svůj návrh vylepšit a být v průběhu času úspěšný. Je běžné, že financované projekty dostávají zamítnutí.

Proces aplikace

Krok 1: Krátká aplikace

Krátká aplikace Krok 1 se skládá z 12stránkového písemného návrhu, 3minutového video prezentace a 10stránkového prezentačního balíčku kromě standardních polí online formuláře. Příprava všech dokumentů novým žadatelům obvykle trvá 2–4 týdny. Po odeslání musí 3 ze 4 hodnotitelů poskytnout hodnocení GO, aby se projekt posunul ke kroku 2.

Krok 2: Podnikatelský plán

Podnikatelský plán Krok 2 se skládá z dlouhého písemného návrhu o 50 nebo více stranách a také příloh, jako je 3minutová video prezentace, prezentace, finanční dokumenty, analýza svobody provozu (FTO), plán správy dat ( DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) a další kromě standardních online formulářových polí. Příprava všech dokumentů novým žadatelům obvykle trvá 6–8 týdnů. Po odeslání musí 3 ze 3 hodnotitelů poskytnout hodnocení GO, aby se projekt posunul ke kroku 3.

Krok 3: Rozhovor

Pohovor Krok 3 se skládá z osobního rozhovoru prostřednictvím videohovoru nebo osobně v Bruselu v Belgii. Zahrnuje 10minutovou prezentaci pozvaného žadatele následovanou 35minutovou relací otázek a odpovědí s členy poroty EIC. Výběrové řízení využívá předložený prezentační balíček Step 2, zatímco panel se obvykle skládá z 5 členů poroty kromě zástupců EIC a Evropské investiční banky (EIB) a také programových manažerů EIC. Příprava na pohovor trvá 2 týdny a všichni členové poroty musí žadatelům poskytnout GO, aby mohli úspěšně získat financování EIC Accelerator.

Co se stane poté, co dostanu finance?

V závislosti na požadovaném financování začíná due diligence pro grantové a kapitálové financování. Pro Grant je zahájena příprava smlouvy o grantu (GAC), která vyžaduje, aby žadatel nahrál různé firemní dokumenty, včetně finančních dokumentů, konečného vlastníka příjemce (UBO) a dalších registračních dokumentů. U Equity se due diligence provádí prostřednictvím EIB, která bude v přímém kontaktu se žadateli a spoluinvestory žadatele. Akciové financování je obecně poskytováno jako přímá kapitálová injekce, konvertibilní směnka nebo podobné způsoby, ale v ideálním případě fond EIC preferuje investování s vlastními investory žadatele ve větším kole financování.

Úspěšní klienti

Elektronika a strojírenství

ID grantové smlouvy: 190173163

Zvyšování účinnosti, udržitelnosti a životního cyklu bateriových systémů prostřednictvím pokročilé výkonové elektroniky na úrovni modulů

AI a software

ID grantové smlouvy: 190120980

Člen týmu digitálního výzkumu a vývoje, který automatizuje zpracování vědeckých znalostí a umožňuje evropskému výzkumu a vývoji zvýšit rychlost inovací

Robotika a AI

ID grantové smlouvy: 190116067

Automatizovaný proces upcyklace lithium-iontových baterií využívající robotiku a počítačové vidění k zajištění udržitelného skladování energie ve velkém měřítku

Chemie a energie

ID smlouvy o grantu: 190155898

Automatizovaný výrobní proces pro sady baterií a moduly s redoxním tokem nové úrovně podle revolučního odlišného a nákladově optimalizovaného výrobního přístupu

Potřebujete financování?

Kontaktujte Stephan Segler, PhD a prodiskutujte EIC Accelerator a proces aplikace.

    Rasph - EIC Accelerator Consulting
    cs_CZ