Poradenská služba EIC Accelerator: Přístup k grantům ve výši 2,5 milionu EUR a 15 milionů EUR vlastního kapitálu

Získejte šablony. Získejte pokyny. Dostat podporu.

Financování ničivých inovací

Co je EIC Accelerator?

EIC Accelerator je program financování European Innovation Council (EIC) a součástí Horizon Europe. Financuje inovativní společnosti, které využívají technologické průlomy resp vědecké objevy (DeepTech) s 2,5 miliony EUR v grantech a/nebo 15 milionů EUR v kapitálovém financování na projekt.

Které technologie jsou financovány?

Mezi více než 400 příjemci od roku 2021 se společnosti pohybují v mnoha různých odvětvích, včetně kapitálově náročných hardwarových nebo čistě softwarových podniků se zaměřením na DeepTech. Neexistují žádná obecná technologická omezení pro EIC Accelerator, pokud jsou technologie v souladu s politikami EU (tj. žádné vojenské aplikace atd.), ale existují technologické výzvy, které každý rok zdůrazňují určité technologie.

Jak vyspělá musí být technologie?

EIC Accelerator financuje technologie, které dosáhly alespoň úrovně technologické připravenosti (TRL) 5, definované jako „technologie ověřená v příslušném prostředí“. Obecně EIC očekává existenci prototypu nebo proof-of-concept technologie. Je také možné žádat o Granty, pokud technologie již dosáhla TRL6 nebo 7 a o čistý Equity na TRL8.

Jaký typ financování je k dispozici?

EIC Accelerator financuje společnosti prostřednictvím grantů (až 2,5 milionu EUR), Equity (až 15 milionů EUR) nebo Blended Finance (kombinace grantu a vlastního kapitálu až do výše 17,5 milionu EUR). Granty jsou neředící a jednorázové financování, zatímco Equity představuje investici fondu EIC nebo spřízněných stran výměnou za vlastnictví společnosti. Žadatel se může rozhodnout, o jaký typ a výši financování chce žádat. Ve výjimečných případech lze požádat o vyšší finanční částky.

Profil žadatele

Kdo obdrží finanční prostředky?

Žadatelé o EIC Accelerator jsou ziskové společnosti, které jsou registrovány ve způsobilé zemi, ale je také možné, aby o EIC Accelerator požádali jednotlivci nebo investoři, pokud je společnost založena před podpisem smlouvy o grantu. Společnosti se musí kvalifikovat jako nezávislé malé a střední podniky (SME) s počtem zaměstnanců < 250, obratem ≤ 50 milionů EUR a celkovou rozvahou ≤ 43 milionů EUR.

Které země EU se mohou přihlásit?

EIC Accelerator je přístupný společnostem nebo jednotlivcům ve všech zemích EU-27, jako je Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko , Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko, včetně jejich území.

Mohou se přihlásit i jiné země?

Ano, existují dohody o přidružení s Horizon Europe, které umožňují společnostem nebo jednotlivcům podat žádost v následujících zemích: Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Kosovo, Moldavsko, Černá Hora, Severní Makedonie, Norsko , Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Maroko a Spojené království (pouze grant).

Je EIC Accelerator pro mě?

Jaké jsou míry úspěšnosti?

Míry úspěšnosti nejsou explicitně publikovány pro všechny 3 hodnotící kroky, ale lze předpokládat, že celková úspěšnost od kroku 1 do kroku 3 je 5% nebo nižší. V závislosti na ročním rozpočtu programu EIC Accelerator a počtu žadatelů na cut-off i typu výzvy (tj. Otevřené vs. Výzvy) může být úspěšnost vyšší nebo nižší.

Hodí se moje společnost?

EIC Accelerator obecně preferuje vysoce inovativní a převratné technologie, které mají často vědeckou nebo jinou technickou základnu DeepTech. Obecně vyhledává vysoce rizikové podniky s vysokou odměnou, které plánují uvést svou technologii na trh. V minulosti EIC Accelerator financovalo mnoho vědeckých inovací, ale také čistě softwarové společnosti, SaaS řešení nebo dokonce dobře financované společnosti, které představují nižší rizikový profil.

Mám se přihlásit?

Je na každé společnosti, aby se rozhodla, zda chce požádat o financování EIC Accelerator ve výši 17,5 milionů EUR. Důležitými faktory jsou rizikový profil založený na úspěšnosti programu, doba pro podání žádosti a schopnost zůstat během procesu vytrvalý. EIC Accelerator je ideální pro společnosti, které mají dostatečnou dráhu alespoň 6 měsíců a nepotřebují okamžité financování a zároveň aktivně zapojují investory a další zdroje financování, aby diverzifikovaly svůj přístup.

Jak se přihlásit

Jak mohu požádat?

EIC Accelerator používá 3-krokový proces hodnocení. Všechny 3 kroky musí projít postupně a všechny společnosti, které prošly krokem 3, obdrží příslušné finanční prostředky. Proces předkládání se provádí na portálu EU pro financování a výběrová řízení, kam je nutné nahrát dokumenty do příslušných uzávěrek. Každý příspěvek obdrží hodnocení a komentáře jako součást souhrnné zprávy o hodnocení (ESR) a také hodnocení GO nebo NO GO.

Jak dlouho to trvá?

Pro aplikace EIC Accelerator neexistuje žádná standardní časová osa. Některé společnosti mohou být úspěšné za méně než 6 měsíců, zatímco jiné mohou podat žádost po dobu 2 let nebo déle, pokud obdrží zamítnutí a/nebo přeskočí termíny kvůli časové tísni. Kromě toho má EIC Accelerator často 2-4 uzávěrky ročně, což může ovlivnit časovou osu a plánování příslušných podání.

Kdy se mohu přihlásit?

Krok 1 EIC Accelerator je nepřetržitě otevřen a společnosti se mohou přihlásit kdykoli. Po úspěšném absolvování kroku 1 se mohou žadatelé přihlásit ke kroku 2, který má obvykle 2–4 uzávěrky za rok. Po absolvování kroku 2 jsou společnosti pozvány k osobnímu pohovoru ve 3. kroku, který se obvykle provádí prostřednictvím videohovoru během týdnů po ukončení kroku 2.

Co když budu odmítnut?

EIC Accelerator následuje „3 údery, jste mimo“ přístup k odmítnutí. Pokud společnost nashromáždila celkem 3 zamítnutí ve všech krocích, nebude mít nárok znovu se přihlásit s tímto konkrétním projektem nebo velmi podobným projektem až do konce programu Horizon Europe. Naproti tomu to znamená, že každý žadatel má více šancí, jak svůj návrh vylepšit a být v průběhu času úspěšný. Je běžné, že financované projekty dostávají zamítnutí.

Proces aplikace

Krok 1: Krátká aplikace

Krátká aplikace Krok 1 se skládá z 12stránkového písemného návrhu, 3minutového video prezentace a 10stránkového prezentačního balíčku kromě standardních polí online formuláře. Příprava všech dokumentů novým žadatelům obvykle trvá 2–4 týdny. Po odeslání musí 3 ze 4 hodnotitelů poskytnout hodnocení GO, aby se projekt posunul ke kroku 2.

Krok 2: Podnikatelský plán

Podnikatelský plán Krok 2 se skládá z dlouhého písemného návrhu o 50 nebo více stranách a také příloh, jako je 3minutová video prezentace, prezentace, finanční dokumenty, analýza svobody provozu (FTO), plán správy dat ( DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) a další kromě standardních online formulářových polí. Příprava všech dokumentů novým žadatelům obvykle trvá 6–8 týdnů. Po odeslání musí 3 ze 3 hodnotitelů poskytnout hodnocení GO, aby se projekt posunul ke kroku 3.

Krok 3: Rozhovor

Pohovor Krok 3 se skládá z osobního rozhovoru prostřednictvím videohovoru nebo osobně v Bruselu v Belgii. Zahrnuje 10minutovou prezentaci pozvaného žadatele následovanou 35minutovou relací otázek a odpovědí s členy poroty EIC. Výběrové řízení využívá předložený prezentační balíček Step 2, zatímco panel se obvykle skládá z 5 členů poroty kromě zástupců EIC a Evropské investiční banky (EIB) a také programových manažerů EIC. Příprava na pohovor trvá 2 týdny a všichni členové poroty musí žadatelům poskytnout GO, aby mohli úspěšně získat financování EIC Accelerator.

Co se stane poté, co dostanu finance?

V závislosti na požadovaném financování začíná due diligence pro grantové a kapitálové financování. Pro Grant je zahájena příprava smlouvy o grantu (GAC), která vyžaduje, aby žadatel nahrál různé firemní dokumenty, včetně finančních dokumentů, konečného vlastníka příjemce (UBO) a dalších registračních dokumentů. U Equity se due diligence provádí prostřednictvím EIB, která bude v přímém kontaktu se žadateli a spoluinvestory žadatele. Akciové financování je obecně poskytováno jako přímá kapitálová injekce, konvertibilní směnka nebo podobné způsoby, ale v ideálním případě fond EIC preferuje investování s vlastními investory žadatele ve větším kole financování.

Co zahrnuje školení uchazečů?

Všechny potřebné šablony

Školicí program žadatele obsahuje všechny potřebné šablony pro napsání Kroku 1 a Kroku 2 EIC Accelerator. Šablony obsahují podrobné pokyny ve formě textu a videa, aby bylo psaní lineární a přímočaré. Šablony jsou důležitou součástí každé žádosti o grant, protože značně usnadňují proces psaní a umožňují žadatelům soustředit se na to, co je důležité, aniž by je rozptylovali pokusy o vytváření vlastních šablon a struktur.

Krok 1 Šablony

Krok 1 obsahuje 5 šablon GoogleDoc a GoogleSheets sdílených prostřednictvím GoogleDrive pro hlavní text návrhu, skriptování videa, přehled projektu (akronym, název, abstrakt atd.), referenční pokyny a kolekci týmových tabulek. Tyto šablony lze přímo použít pro proces psaní, zatímco všechny dokumenty lze sdílet se všemi členy týmu a delegovat a urychlit proces.

Krok 2 Šablony

Krok 2 obsahuje 6 šablon GoogleDoc a GoogleSheets sdílených prostřednictvím GoogleDrive pro hlavní text návrhu, Letters of Intent (LOI), analýzu Freedom to Operate (FTO), plán správy dat (DMP), přehled společnosti a propracovaný dokument plánování rozpočtu. který pomocí vzorců automaticky vypočítá konečný rozpočet a finanční metriky. Všechny šablony dokumentů používají zjednodušený přístup k upřednostnění efektivity před komplikovanými strukturami a k efektivní minimalizaci pracovní zátěže.

Krok 3 Koučování

Příprava na výběr a pohovor ve Kroku 3 probíhá prostřednictvím osobních koučovacích sezení s cílem vyvinout nejúčinnější tréninkový přístup pro každého uchazeče o EIC Accelerator. Zahrnuje napsání scénáře nabídky a také hloubkové rozhovory s otázkami a odpověďmi, které připraví dotazovaného na kontrolu, které bude čelit během 45minutového rozhovoru. Na základě dlouholetých zkušeností koučink pokryje všechny podstatné aspekty týkající se technologie, inovací, finančního zdraví, správy a zázemí společnosti. Dále obsahuje 2 další šablony pro skriptování pitch a konečný kontrolní seznam.

Podrobné psané a video instrukce

Všechny poskytnuté šablony jsou vylepšeny prostřednictvím videoškolení, zatímco více než 90 modulů rozebírá každý podstatný aspekt procesu psaní. Na tyto moduly se odkazuje v šablonách Krok 1 a Krok 2, aby přímo informovaly proces psaní. To umožňuje žadatelům těžit z přímých zkušeností a získat jasný přehled o tom, jak musí být každá část nebo příloha napsána, aby se zvýšila šance na úspěch. Dále umožňuje žadatelům snadněji delegovat, protože více zaměstnanců může pracovat paralelně na různých sekcích návrhů, čímž předčí jakoukoli poradenskou firmu nebo autory grantů, kteří obvykle pracují s jedním samostatným autorem.

ChatEIC AI Assistant

Pro předplatitele OpenAI získají všichni účastníci školení EIC Accelerator přístup k ChatEIC, vlastní GPT využívající funkce GPTs OpenAI. Asistent AI má přístup k veškerému obsahu školení a je schopen poradit, strukturovat a dokonce navrhnout sekce návrhů pro každého žadatele. I když se nedoporučuje plně se na něj spoléhat při procesu psaní, jedná se o výkonného pomocníka, který dokáže zdlouhavý proces psaní proměnit ve zkrácený úkol založený na spolupráci s výrazně rychlejším dosahováním výsledků.

Použití ChatEIC

ChatEIC má schopnost číst nahrané dokumenty, jako jsou pitch decks, grantové žádosti, obchodní plány, bílé knihy a další soubory, což mu umožňuje extrahovat užitečné informace a strukturovat sekce návrhů. Může také odpovídat na otázky týkající se procesu psaní, což zjednodušuje celkový přístup k psaní grantů a může doplnit nebo dokonce nahradit použití video vedení. V závislosti na zásadách OpenAI mohou platit určitá omezení používání, pokud jde o počet výzev za hodinu.

Proč si vybrat školení pro uchazeče?

Kdo zná vaši společnost nejlépe?

Po spolupráci s poradenskými společnostmi má mnoho společností dvě hlavní stížnosti: (i) Kvalita práce nebyla podle očekávání a (ii) stejně musely většinu návrhu napsat samy. To je způsobeno povahou odvětví psaní grantů, kde i velké poradenské společnosti zadávají většinu procesu psaní externím pracovníkům. Tito nezávislí pracovníci budou často nedostatečně placeni, pociťují malou odpovědnost a během projektu jsou často vyměňováni. To vede k nekonzistentní kvalitě práce, která má dopad na uchazeče. Výsledkem je, že žadatelé často musí převzít odpovědnost a psát části pro spisovatele tak, aby je chápat to správně. Je fakt, že nikdo nezná vaši firmu lépe než vy a váš tým.

Pracujte svým vlastním tempem

Hlavní výhodou využití školicího programu EIC Accelerator je, že žadatelé mohou pracovat svým vlastním tempem. Mohou přidělit libovolný počet členů týmu nebo pracovat individuálně na sepsání návrhu v jakékoli časové ose, která nejlépe vyhovuje jejich podnikání. Kvůli cyklům opětovného odeslání a měnícím se termínům uzávěrky EIC Accelerator je obecná časová osa často nepředvídatelná. Použití školícího programu je ideálním řešením pro sladění rozvrhu se standardními obchodními operacemi namísto vázání na rozvrhy externích poradců.

Odborné pokyny a AI psaní

Školicí program EIC Accelerator je navržen úspěšným konzultantem EIC Accelerator, Stephan Segler, PhD. Přímo napsal vítězné návrhy EIC Accelerator a vedl žadatele celým procesem podávání žádostí, včetně produkce videa, scénářů výběrových řízení, přípravy pohovorů a due diligence. Díky hloubkovému náhledu obsahuje školicí program nebývalé množství nuancí. Kromě toho může asistent AI ChatEIC poskytovat živou zpětnou vazbu a podporu pro žadatele na bázi 24/7 pro předplatitele OpenAI.

Společné psaní

Školení EIC Accelerator je navrženo pro spolupráci. Díky použití GoogleDrive k hostování dokumentů a poskytování pokynů samostatně pro každou jednotlivou sekci návrhu umožňuje všem členům týmu pracovat paralelně a připravit návrh mnohem rychleji, než by to dokázaly poradenské firmy. Odstraněním znalostní bariéry při uzavírání smluv s externím poradenstvím a rozdělením přístupu k psaní je proces podávání žádostí zefektivněn. Všichni členové týmu se mohou současně přihlásit k příslušné videoškolicí platformě a také přistupovat ke všem šablonám GoogleDrive a ChatEIC.

Předchozí úspěch

S předchozím EIC Accelerator Úspěchy sahající od umělé inteligence přes technologii baterií až po recyklaci, je školicí program založen na různorodých zkušenostech v klíčových oblastech softwaru a hardwaru, které lze aplikovat na jakýkoli projekt. Obsahuje podrobné informace o různých aspektech úrovně technologické připravenosti (TRL) pro MedTech nebo farmaceutické technologie, příklady z různých průmyslových odvětví a obsahuje různé odkazy na různé typy obchodních modelů. Stručně řečeno, školení EIC Accelerator je vhodné pro všechny typy projektů.

Kdo má přístup ke školení uchazečů?

Školení EIC Accelerator je obecně dostupné všem oprávněným žadatelům, kteří splňují výše uvedené požadavky. Vzhledem k tomu, že EIC Accelerator je vysoce rizikový program, musí se každý žadatel rozhodnout, zda program financování ve výši 17,5 milionů EUR stojí za časovou investici. Pro získání přístupu ke školení je nutné poskytnout informace o žadateli o EIC Accelerator, jako je online profil, údaje o společnosti a zástupci, aby se usnadnil proces prověřování a zajistilo se, že společnost splní obecné požadavky na způsobilost pro EIC Accelerator. Školicí program je dostupný pouze pro ziskové žadatele, kteří chtějí požádat o grant ve výši 2,5 milionu EUR a/nebo kapitálové financování ve výši 15 milionů EUR, které pro jejich společnost poskytuje EIC Accelerator, ale v současné době není přístupný poradenským společnostem nebo vládním institucím.

Nové startupy

Mnoho příjemců financovaných v rámci EIC Accelerator jsou nové společnosti, které jsou staré jen několik let a přinášejí na trh novou technologii.

Zavedené společnosti

Vzhledem k tomu, že definice malých a středních podniků je široká, EIC Accelerator často financuje větší společnosti, včetně těch, které již získaly značné finanční prostředky a snaží se vyvinout novou technologii vedle svých stávajících produktů.

Spin-Off

EIC Accelerator financuje různé společnosti, které vznikly odštěpením od jiných podniků, univerzit nebo výzkumných ústavů nebo jsou založeny na jedinečné technické odbornosti zakladatelů.

Úspěšní klienti

Elektronika a strojírenství

ID grantové smlouvy: 190173163

Zvyšování účinnosti, udržitelnosti a životního cyklu bateriových systémů prostřednictvím pokročilé výkonové elektroniky na úrovni modulů

AI a software

ID grantové smlouvy: 190120980

Člen týmu digitálního výzkumu a vývoje, který automatizuje zpracování vědeckých znalostí a umožňuje evropskému výzkumu a vývoji zvýšit rychlost inovací

Robotika a AI

ID grantové smlouvy: 190116067

Automatizovaný proces upcyklace lithium-iontových baterií využívající robotiku a počítačové vidění k zajištění udržitelného skladování energie ve velkém měřítku

Chemie a energie

ID smlouvy o grantu: 190155898

Automatizovaný výrobní proces pro sady baterií a moduly s redoxním tokem nové úrovně podle revolučního odlišného a nákladově optimalizovaného výrobního přístupu

Ceny

Požádejte o přístup ke školení EIC Accelerator

Níže odešlete své údaje pro první ověření způsobilosti a pro vstup do školícího programu EIC Accelerator. Pokud splníte požadavky pro žádost o program financování EIC Accelerator ve výši 17,5 milionů EUR, budeme vás kontaktovat. Pokud splníte požadavky, obdržíte smlouvu k podpisu a následně přístup ke všem školicím materiálům, přihlašovací údaje pro školicí platformu a přístup k ChatEIC.

Více otázek?

Kontaktujte Stephana Seglera, PhD

    Rasph - EIC Accelerator Consulting
    cs_CZ