Нуждаете се от финансиране за стартиране?

- Поддръжка на EIC Accelerator -

EIC Accelerator осигурява финансиране за иновации, DeepTech и разрушителни стартиращи фирми

Безвъзмездна помощ без разреждане
0
Дялово финансиране
0

Финансиране на разрушителни иновации

Какво представлява EIC Accelerator?

EIC Accelerator е програма за финансиране от European Innovation Council (EIC) и част от Horizon Europe. Той финансира иновативни компании, които се възползват от технологични пробиви или научни открития (DeepTech) с 2,5 милиона евро безвъзмездна помощ и/или 15 милиона евро дялово финансиране на проект.

Кои технологии се финансират?

Сред 400+ бенефициенти от 2021 г. насам, компаниите се простират в много различни индустрии, включително капиталоемки хардуерни или чисто софтуерни бизнеси с фокус върху DeepTech. Няма общи технологични ограничения за EIC Accelerator, стига технологиите да са в съответствие с политиките на ЕС (т.е. без военни приложения и т.н.), но има технологични предизвикателства, които подчертават определени технологии всяка година.

Колко зряла трябва да бъде една технология?

EIC Accelerator финансира технологии, които са достигнали поне ниво на технологична готовност (TRL) 5, дефинирано като „технология, валидирана в съответната среда“. Като цяло EIC очаква да съществува прототип или доказателство за концепцията на технологията. Също така е възможно да се кандидатства за безвъзмездни средства, ако технологията вече е достигнала TRL6 или 7 и за чист собствен капитал на TRL8.

Какъв тип финансиране е наличен?

EIC Accelerator финансира компании чрез грантове (до 2,5 милиона евро), собствен капитал (до 15 милиона евро) или смесено финансиране (комбинация от безвъзмездни средства и собствен капитал до 17,5 милиона евро). Безвъзмездните средства са финансиране без разреждане и еднократна сума, докато собственият капитал представлява инвестиция от фонда EIC или свързани лица в замяна на собственост върху компанията. Кандидатът може да реши вида и размера на финансирането, за което желае да кандидатства. В изключителни случаи могат да бъдат поискани по-големи суми за финансиране.

Профил на кандидата

Кой получава финансиране?

Кандидатите за EIC Accelerator са компании с печалба, които са регистрирани в отговаряща на условията държава, но също така е възможно физически лица или инвеститори да кандидатстват за EIC Accelerator, стига компания да бъде основана преди подписването на договора за безвъзмездна помощ. Компаниите трябва да се квалифицират като независими малки и средни предприятия (МСП) с брой служители <250, оборот ≤50 милиона евро и общ баланс ≤43 милиона евро.

Кои страни от ЕС могат да кандидатстват?

EIC Accelerator е достъпен за компании или физически лица във всички страни от ЕС-27 като Австрия, Белгия, България, Хърватия, Република Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия , Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция, включително техните територии.

Могат ли други държави да кандидатстват?

Да, има действащи споразумения за асоцииране с Хоризонт Европа, които позволяват на компании или физически лица в следните държави да кандидатстват: Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Фарьорски острови, Грузия, Исландия, Израел, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Норвегия , Сърбия, Тунис, Турция, Украйна, Мароко и Обединеното кралство (само грант).

EIC Accelerator за мен ли е?

Какви са процентите на успех?

Степента на успеваемост не е изрично публикувана за всичките 3 стъпки на оценка, но може да се приеме, че общата степен на успеваемост от Стъпка 1 до Стъпка 3 е 5% или по-ниска. В зависимост от годишния бюджет на програмата EIC Accelerator и броя на кандидатите за прекъсване, както и от вида на поканата (т.е. Отворена срещу Предизвикателства), процентът на успех може да бъде по-висок или по-нисък.

Подходяща ли е моята компания?

EIC Accelerator обикновено предпочита изключително иновативни и пробивни технологии, които често имат DeepTech научна или друга техническа основа. Обикновено се търсят фирми с висок риск и висока печалба, които планират да пуснат своята технология на пазара. В миналото EIC Accelerator е финансирал много научни иновации, но също така и чисто софтуерни компании, SaaS решения или дори добре финансирани компании, които представят профили с по-нисък риск.

Трябва ли да кандидатствам?

Всяка компания решава дали желае да кандидатства за финансиране от 17,5 милиона евро EIC Accelerator. Важни съображения са рисковият профил въз основа на степента на успех на програмата, времето за кандидатстване и способността да останете постоянни по време на процеса. EIC Accelerator е идеален за компании, които имат достатъчна писта от поне 6 месеца и не се нуждаят от незабавно финансиране, като същевременно активно ангажират инвеститори и други източници на финансиране, за да диверсифицират своя подход.

Как да кандидатствам

Как да кандидатствам?

EIC Accelerator използва процес на оценка в 3 стъпки. Всички 3 стъпки трябва да бъдат изчистени последователно и всички компании, които са преминали стъпка 3, ще получат съответното си финансиране. Процесът на подаване се извършва на портала за финансиране и търгове на ЕС, където документите трябва да бъдат качени до съответните крайни срокове. Всяко подаване получава оценки и коментари като част от обобщения доклад за оценка (ESR), както и оценка GO или NO GO.

Колко време отнема?

Няма стандартна времева линия за EIC Accelerator приложения. Някои компании могат да бъдат успешни за по-малко от 6 месеца, докато други могат да кандидатстват за период от 2 години или повече, ако получат отказ и/или пропуснат крайни срокове поради времеви ограничения. Освен това EIC Accelerator често има 2-4 крайни срока годишно, което може да повлияе на графика и планирането на съответните подавания.

Кога мога да кандидатствам?

Стъпка 1 от EIC Accelerator е непрекъснато отворена и компаниите могат да кандидатстват по всяко време. След като стъпка 1 бъде премината успешно, кандидатите могат да кандидатстват за стъпка 2, която обикновено има 2-4 прекъсвания на година. След преминаване на Стъпка 2 компаниите се канят на интервю лице в лице на Стъпка 3, което обикновено се провежда чрез видеообаждане в рамките на седмици след прекъсването на Стъпка 2.

Ами ако бъда отхвърлен?

EIC Accelerator следва „3 удара, аут сте” подход към отказите. Ако една компания е натрупала общо 3 отхвърляния във всички стъпки, тогава тя няма да отговаря на условията да кандидатства отново с този конкретен проект или много подобен до края на Horizon Europe. За разлика от това, това означава, че всеки кандидат има множество шансове да подобри своето предложение и да бъде успешен с течение на времето. Обичайно е финансираните проекти да получават откази по пътя си.

Процесът на кандидатстване

Стъпка 1: Кратко приложение

Краткото приложение за Стъпка 1 се състои от писмено предложение от 12 страници, 3-минутно видео представяне и 10 страници представяне в допълнение към стандартните полета на онлайн формуляра. Обикновено на новите кандидати са необходими 2-4 седмици, за да подготвят всички документи. След подаването 3 от 4 оценители трябва да предоставят оценка GO за проекта, за да премине към Стъпка 2.

Стъпка 2: Бизнес план

Бизнес планът Стъпка 2 се състои от дълго писмено предложение от 50 или повече страници, както и приложения като 3-минутно видео представяне, представяне, финансови документи, анализ на свободата на работа (FTO), план за управление на данни ( DMP), писма за намерения (LOI), автобиография (CV) и други в допълнение към стандартните полета на онлайн формуляра. Обикновено са необходими 6-8 седмици на новите кандидати, за да подготвят всички документи. След подаването 3 от 3 оценители трябва да дадат оценка GO за проекта, за да премине към Стъпка 3.

Стъпка 3: Интервюто

Интервюто Стъпка 3 се състои от интервю лице в лице чрез видео разговор или лично в Брюксел, Белгия. То включва 10-минутна презентация от поканения кандидат, последвана от 35-минутна сесия с въпроси и отговори с членовете на журито на EIC. Представянето използва представения тест за представяне на стъпка 2, докато панелът обикновено се състои от 5 члена на журито в допълнение към представители на EIC и Европейската инвестиционна банка (EIB), както и програмни мениджъри на EIC. Подготовката за интервюто отнема 2 седмици и всички членове на журито трябва да предоставят GO за кандидатите, за да получат успешно финансирането EIC Accelerator.

Какво се случва, след като получа финансиране?

В зависимост от исканото финансиране започва дю дилиджънс за безвъзмездна помощ и дялово финансиране. За безвъзмездната помощ започва подготовката на договора за безвъзмездна помощ (GAC), което изисква от кандидата да качи различни фирмени документи, включително финансови данни, краен собственик бенефициент (UBO) и други регистрационни документи. За Equity, надлежната проверка се извършва чрез ЕИБ, която ще бъде в пряк контакт с кандидатите и съинвеститорите на кандидата. Капиталовото финансиране обикновено се предоставя като директна капиталова инжекция, конвертируема облигация или подобни режими, но в идеалния случай фондът EIC предпочита да инвестира със собствените инвеститори на кандидата в по-голям кръг на финансиране.

Успешни клиенти

Електроника и инженерство

Идентификационен номер на споразумение за безвъзмездна помощ: 190173163

Повишаване на ефективността, устойчивостта и жизнения цикъл на батерийните системи чрез усъвършенствана силова електроника на ниво модул

AI и софтуер

ID на договора за безвъзмездна помощ: 190120980

Член на екипа за цифрова научноизследователска и развойна дейност, автоматизирайки обработката на научни знания, позволявайки на европейската научноизследователска и развойна дейност да увеличи скоростта си на иновации

Роботика и AI

Идентификационен номер на споразумение за безвъзмездна помощ: 190116067

Автоматизиран процес на ъпциклиране на литиево-йонна батерия, използвайки роботика и компютърно зрение за осигуряване на устойчиво съхранение на енергия в мащаб

Химия и енергия

ID на договора за безвъзмездна помощ: 190155898

Автоматизиран производствен процес за батерийни стекове и модули от редокс поток от следващо ниво след революционно различен и оптимизиран производствен подход

Нуждаете се от консултантски услуги?

Свържете се със Stephan Segler, PhD

    Rasph - EIC Accelerator Consulting
    bg_BG