Potrebujete financovanie na spustenie?

- Podpora EIC Accelerator -

EIC Accelerator poskytuje financovanie pre Innovation, DeepTech a Disruptive Startups

Neriediaci grant
0
Kapitálové financovanie
0

Financovanie rušivých inovácií

Čo je EIC Accelerator?

EIC Accelerator je program financovania European Innovation Council (EIC) a súčasť Horizon Europe. Financuje inovatívne spoločnosti, ktoré využívajú technologické objavy resp vedecké objavy (DeepTech) s 2,5 mil. EUR v grante a/alebo 15 mil. EUR v kapitálovom financovaní na projekt.

Ktoré technológie sú financované?

Medzi viac ako 400 príjemcami od roku 2021 sa spoločnosti pohybujú v mnohých rôznych odvetviach vrátane kapitálovo náročných hardvérových alebo čisto softvérových podnikov so zameraním na DeepTech. Neexistujú žiadne všeobecné technologické obmedzenia pre EIC Accelerator, pokiaľ sú technológie v súlade s politikami EÚ (tj žiadne vojenské aplikácie atď.), ale existujú technologické výzvy, ktoré každý rok zdôrazňujú určité technológie.

Aká vyspelá musí byť technológia?

EIC Accelerator financuje technológie, ktoré dosiahli aspoň úroveň pripravenosti technológie (TRL) 5, definovanú ako „technológia overená v príslušnom prostredí“. Vo všeobecnosti EIC očakáva existenciu prototypu alebo proof-of-concept technológie. Je tiež možné požiadať o Granty, ak technológia už dosiahla TRL6 alebo 7 a o čistý Equity na TRL8.

Aký typ financovania je k dispozícii?

EIC Accelerator financuje spoločnosti prostredníctvom Grantov (do 2,5 milióna EUR), Equity (do 15 miliónov EUR) alebo Blended Finance (kombinácia Grantu a Equity do 17,5 milióna EUR). Granty sú neriediace a jednorazové financovanie, zatiaľ čo Equity predstavuje investíciu fondu EIC alebo spriaznených strán výmenou za vlastníctvo spoločnosti. Žiadateľ sa môže rozhodnúť, o aký typ a výšku financovania chce požiadať. Vo výnimočných prípadoch je možné požiadať o vyššie sumy finančných prostriedkov.

Profil žiadateľa

Kto dostáva financie?

Žiadateľmi EIC Accelerator sú ziskové spoločnosti, ktoré sú registrované v oprávnenej krajine, ale do EIC Accelerator sa môžu uchádzať aj jednotlivci alebo investori, pokiaľ je spoločnosť založená pred podpísaním zmluvy o poskytnutí grantu. Spoločnosti sa musia kvalifikovať ako nezávislý malý a stredný podnik (SME) s počtom zamestnancov < 250, obratom ≤ 50 miliónov EUR a celkovou súvahou ≤ 43 miliónov EUR.

Ktoré krajiny EÚ sa môžu uchádzať?

EIC Accelerator je prístupný spoločnostiam alebo jednotlivcom vo všetkých krajinách EÚ-27, ako je Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyperská republika, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko , Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko vrátane ich území.

Môžu sa prihlásiť aj iné krajiny?

Áno, existujú dohody o pridružení s Horizon Europe, ktoré umožňujú spoločnostiam alebo jednotlivcom v nasledujúcich krajinách požiadať: Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Island, Izrael, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko , Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Maroko a Spojené kráľovstvo (iba grant).

Je EIC Accelerator pre mňa?

Aké sú miery úspešnosti?

Miery úspešnosti nie sú explicitne publikované pre všetky 3 kroky hodnotenia, ale možno predpokladať, že celková miera úspešnosti od kroku 1 do kroku 3 je 5% alebo nižšia. V závislosti od ročného rozpočtu programu EIC Accelerator a počtu žiadateľov na uzávierku, ako aj typu výzvy (tj Otvorená vs. Výzvy) môže byť úspešnosť vyššia alebo nižšia.

Hodí sa moja spoločnosť?

EIC Accelerator vo všeobecnosti uprednostňuje vysoko inovatívne a prevratné technológie, ktoré majú často vedeckú alebo inú technickú základňu DeepTech. Vo všeobecnosti vyhľadáva vysoko rizikové podniky s vysokou odmenou, ktoré plánujú uviesť svoju technológiu na trh. EIC Accelerator v minulosti financoval mnohé vedecké inovácie, ale aj čisto softvérové spoločnosti, riešenia SaaS alebo dokonca dobre financované spoločnosti, ktoré predstavujú nižšie rizikové profily.

Mám sa prihlásiť?

Je na rozhodnutí každej spoločnosti, či chce požiadať o financovanie EIC Accelerator vo výške 17,5 milióna eur. Dôležitými faktormi sú rizikový profil založený na miere úspešnosti programu, čas na podanie žiadosti a schopnosť zostať počas procesu vytrvalý. EIC Accelerator je ideálny pre spoločnosti, ktoré majú dostatočnú dráhu aspoň 6 mesiacov a nepotrebujú okamžité financovanie a zároveň aktívne zapájajú investorov a iné zdroje financovania, aby diverzifikovali svoj prístup.

Ako použiť

Ako môžem požiadať?

EIC Accelerator používa 3-krokový proces hodnotenia. Všetky 3 kroky musia prejsť za sebou a všetky spoločnosti, ktoré prešli krokom 3, dostanú príslušné financovanie. Proces predkladania sa vykonáva na portáli financovania a tendrov EÚ, kde je potrebné nahrať dokumenty do príslušných uzávierok. Každý príspevok dostane hodnotenia a komentáre ako súčasť súhrnnej správy o hodnotení (ESR), ako aj hodnotenie GO alebo NO GO.

Ako dlho to trvá?

Pre aplikácie EIC Accelerator neexistuje štandardná časová os. Niektoré spoločnosti môžu byť úspešné za menej ako 6 mesiacov, zatiaľ čo iné môžu podať žiadosť v priebehu 2 rokov alebo viac, ak dostanú zamietnutie a/alebo preskočia termíny z dôvodu časových obmedzení. Okrem toho má EIC Accelerator často 2-4 termíny za rok, čo môže ovplyvniť časový plán a plánovanie príslušných podaní.

Kedy môžem podať žiadosť?

Krok 1 EIC Accelerator je nepretržite otvorený a spoločnosti sa môžu prihlásiť kedykoľvek. Po úspešnom absolvovaní kroku 1 sa môžu žiadatelia prihlásiť do kroku 2, ktorý má vo všeobecnosti 2-4 uzávierky za rok. Po absolvovaní kroku 2 sú spoločnosti pozvané na osobný pohovor v kroku 3, ktorý sa zvyčajne vedie prostredníctvom videohovoru v priebehu týždňov od uzávierky kroku 2.

Čo ak budem odmietnutý?

EIC Accelerator nasleduje „3 údery, ste mimo“ prístup k odmietnutiam. Ak spoločnosť nazbierala celkovo 3 zamietnutia vo všetkých krokoch, nebude oprávnená opätovne sa uchádzať s týmto konkrétnym projektom alebo veľmi podobným projektom až do konca programu Horizon Europe. Na rozdiel od toho to znamená, že každý žiadateľ má viacero šancí zlepšiť svoj návrh a byť v priebehu času úspešný. Je bežné, že financované projekty dostanú zamietnutie.

Proces podávania žiadostí

Krok 1: Krátka aplikácia

Krátka aplikácia Krok 1 pozostáva z 12-stranového písomného návrhu, 3-minútového video prezentácie a 10-stranového prezentačného balíčka okrem štandardných polí online formulára. Vo všeobecnosti trvá novým žiadateľom 2 – 4 týždne príprava všetkých dokumentov. Po predložení musia 3 zo 4 hodnotiteľov poskytnúť hodnotenie GO projektu, aby sa posunul ku kroku 2.

Krok 2: Podnikateľský plán

Podnikateľský plán Krok 2 pozostáva z dlhého písomného návrhu s 50 alebo viac stranami, ako aj z príloh, ako je 3-minútový videoprezentácia, balík ponúk, finančné dokumenty, analýza slobody prevádzky (FTO), plán správy údajov ( DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) a ďalšie okrem štandardných polí online formulárov. Vo všeobecnosti trvá novým žiadateľom príprava všetkých dokumentov 6-8 týždňov. Po predložení musia 3 z 3 hodnotiteľov poskytnúť hodnotenie GO projektu, aby sa posunul ku kroku 3.

Krok 3: Rozhovor

Pohovor Krok 3 pozostáva z osobného rozhovoru prostredníctvom videohovoru alebo osobne v Bruseli v Belgicku. Zahŕňa 10-minútovú prezentáciu pozvaného žiadateľa, po ktorej nasleduje 35-minútová diskusia s členmi poroty EIC. Ihrisko využíva predložený prezentačný balík Krok 2, zatiaľ čo panel vo všeobecnosti pozostáva z 5 členov poroty okrem zástupcov EIC a Európskej investičnej banky (EIB), ako aj manažérov programu EIC. Príprava na pohovor trvá 2 týždne a všetci členovia poroty musia poskytnúť GO, aby uchádzači úspešne získali financovanie EIC Accelerator.

Čo sa stane po získaní finančných prostriedkov?

V závislosti od požadovaného financovania sa začne hĺbková kontrola grantového a kapitálového financovania. V prípade grantu sa začína príprava zmluvy o grante (GAC), ktorá vyžaduje, aby žiadateľ odovzdal rôzne dokumenty spoločnosti vrátane finančných dokumentov, konečného vlastníka príjemcu (UBO) a iných registračných dokumentov. V prípade Equity sa due diligence vykonáva prostredníctvom EIB, ktorá bude v priamom kontakte so žiadateľmi a spoluinvestormi žiadateľa. Akciové financovanie sa vo všeobecnosti poskytuje ako priama kapitálová injekcia, konvertibilné zmenky alebo podobné spôsoby, ale v ideálnom prípade fond EIC uprednostňuje investovanie s vlastnými investormi žiadateľa vo väčšom kole financovania.

Úspešní klienti

Elektronika a strojárstvo

ID zmluvy o grante: 190173163

Zvýšenie účinnosti, udržateľnosti a životného cyklu batériových systémov prostredníctvom pokročilej výkonovej elektroniky na úrovni modulov

AI a softvér

ID zmluvy o grante: 190120980

Člen tímu digitálneho výskumu a vývoja, ktorý automatizuje spracovanie vedeckých poznatkov, čo umožňuje európskemu výskumu a vývoju zvýšiť rýchlosť inovácií

Robotika a AI

ID zmluvy o grante: 190116067

Automatizovaný proces upcyklovania lítium-iónových batérií pomocou robotiky a počítačového videnia na zabezpečenie udržateľného skladovania energie vo veľkom meradle

Chémia & Energia

ID zmluvy o grante: 190155898

Automatizovaný výrobný proces pre zostavy a moduly redox prietokových batérií ďalšej úrovne podľa revolučného odlišného a nákladovo optimalizovaného výrobného prístupu

Potrebujete financovanie?

Kontaktujte Stephan Segler, PhD, aby ste prediskutovali EIC Accelerator a proces podávania žiadostí.

    Rasph - EIC Accelerator Consulting
    sk_SK