EIC Accelerator konsultāciju pakalpojums: piekļūstiet 2,5 miljonu eiro dotācijām un 15 miljonu eiro kapitālam

Iegūstiet veidnes. Saņemiet norādījumus. Saņemiet atbalstu.

Traucējošo inovāciju finansēšana

Kas ir EIC Accelerator?

EIC Accelerator ir European Innovation Council (EIC) finansēšanas programma, kas ir daļa no programmas “Apvārsnis Eiropa”. Tas finansē inovatīvus uzņēmumus, kas izmanto tehnoloģiskos sasniegumus vai zinātniskie atklājumi (DeepTech) ar 2,5 miljonu eiro dotāciju un/vai 15 miljonu eiro pašu kapitāla finansējumu vienam projektam.

Kuras tehnoloģijas tiek finansētas?

No 400+ saņēmējiem kopš 2021. gada uzņēmumi darbojas daudzās dažādās nozarēs, tostarp kapitālietilpīgi aparatūras vai programmatūras uzņēmumi, koncentrējoties uz DeepTech. EIC Accelerator nav vispārēju tehnoloģiju ierobežojumu, kamēr tehnoloģijas ir saskaņotas ar ES politiku (ti, nav militāru lietojumu utt.), taču pastāv tehnoloģiju izaicinājumi, kas katru gadu izceļ noteiktas tehnoloģijas.

Cik nobriedušai ir jābūt tehnoloģijai?

EIC Accelerator finansē tehnoloģijas, kas ir sasniegušas vismaz tehnoloģiju gatavības līmeni (TRL) 5, kas definēts kā “atbilstošā vidē apstiprināta tehnoloģija“. Parasti EIC sagaida, ka pastāvēs tehnoloģijas prototips vai koncepcijas pierādījums. Ir iespējams pieteikties arī Grants, ja tehnoloģija jau ir sasniegusi TRL6 vai 7, un tīru pašu kapitālu TRL8.

Kāda veida finansējums ir pieejams?

EIC Accelerator finansē uzņēmumus, izmantojot grantus (līdz 2,5 miljoniem eiro), akciju kapitālu (līdz 15 miljoniem eiro) vai jaukto finansējumu (dotācijas un pašu kapitāla kombinācija līdz 17,5 miljoniem eiro). Dotācijas ir neatlaidīgs un vienreizējs finansējums, savukārt kapitāls ir EIC fonda vai saistīto pušu ieguldījums apmaiņā pret uzņēmuma īpašumtiesībām. Pretendents var izlemt, uz kādu finansējuma veidu un apjomu viņš vēlas pieteikties. Izņēmuma gadījumos var pieprasīt lielākas finansējuma summas.

Pretendenta profils

Kas saņem finansējumu?

EIC Accelerator pretendenti ir bezpeļņas uzņēmumi, kas reģistrēti atbilstošā valstī, taču EIC Accelerator var pieteikties arī privātpersonas vai investori, ja vien uzņēmums ir dibināts pirms Granta līguma parakstīšanas. Uzņēmumiem ir jākvalificējas kā neatkarīgam mazam un vidējam uzņēmumam (MVU), kuru darbinieku skaits ir mazāks par 250, apgrozījums ≤ 50 miljoni eiro un bilances kopsumma ≤ 43 miljoni eiro.

Kuras ES valstis var pieteikties?

EIC Accelerator ir pieejams uzņēmumiem vai privātpersonām visās ES-27 valstīs, piemēram, Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Horvātijā, Kipras Republikā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā. , Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija un Zviedrija, tostarp to teritorijas.

Vai citas valstis var pieteikties?

Jā, pastāv asociācijas līgumi ar Horizon Europe, kas ļauj pieteikties uzņēmumiem vai privātpersonām šādās valstīs: Albānija, Armēnija, Bosnija un Hercegovina, Fēru salas, Gruzija, Islande, Izraēla, Kosova, Moldova, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija. , Serbija, Tunisija, Turcija, Ukraina, Maroka un Apvienotā Karaliste (tikai dotācijas).

Vai EIC Accelerator ir paredzēts man?

Kādi ir veiksmes rādītāji?

Veiksmes rādītāji nav skaidri publicēti visiem 3 novērtējuma posmiem, taču var pieņemt, ka kopējais panākumu līmenis no 1. līdz 3. solim ir 5% vai mazāks. Atkarībā no EIC Accelerator programmas gada budžeta un pretendentu skaita vienā nogrieznī, kā arī uzaicinājuma veida (ti, atvērts pret izaicinājumiem), panākumu līmenis var būt lielāks vai zemāks.

Vai mans uzņēmums ir piemērots?

EIC Accelerator parasti dod priekšroku ļoti novatoriskām un graujošām tehnoloģijām, kurām bieži ir DeepTech, zinātniska vai citādi tehniska bāze. Tas parasti meklē augsta riska un augstu atalgojuma uzņēmumus, kas plāno laist tirgū savu tehnoloģiju. Agrāk EIC Accelerator ir finansējis daudzas zinātniskas inovācijas, bet arī tīras programmatūras kompānijas, SaaS risinājumus vai pat labi finansētus uzņēmumus, kuriem ir zemāks riska profils.

Vai man vajadzētu pieteikties?

Katrs uzņēmums pats izlemj, vai vēlas pieteikties 17,5 miljonu eiro EIC Accelerator finansējumam. Svarīgi apsvērumi ir riska profils, kas balstīts uz programmas panākumu rādītājiem, pieteikšanās laiks un spēja palikt neatlaidīga procesa laikā. EIC Accelerator ir ideāli piemērots uzņēmumiem, kuriem ir pietiekams vismaz 6 mēnešu skrejceļš un kuriem nav nepieciešams tūlītējs finansējums, vienlaikus aktīvi iesaistot investorus un citus finansējuma avotus, lai dažādotu savu pieeju.

Kā pieteikties

Kā pieteikties?

EIC Accelerator izmanto 3 pakāpju novērtēšanas procesu. Visi 3 soļi ir jānokārto pēc kārtas, un visi uzņēmumi, kas ir izturējuši 3. posmu, saņems savu attiecīgo finansējumu. Iesniegšanas process tiek veikts ES finansējuma un konkursu portālā, kur dokumenti ir jāaugšupielādē līdz attiecīgajiem termiņiem. Katrs iesniegums saņem novērtējumus un komentārus kā daļu no novērtējuma kopsavilkuma ziņojuma (ESR), kā arī vērtējumu GO vai NO GO.

Cik ilgs laiks nepieciešams?

EIC Accelerator lietojumprogrammām nav standarta laika grafika. Daži uzņēmumi var gūt panākumus mazāk nekā 6 mēnešos, savukārt citi var pieteikties 2 gadu vai ilgāku laiku, ja laika ierobežojumu dēļ tie saņem noraidījumus un/vai izlaiž termiņus. Turklāt EIC Accelerator bieži vien ir 2–4 termiņi gadā, kas var ietekmēt attiecīgo iesniegumu grafiku un plānošanu.

Kad es varu pieteikties?

EIC Accelerator 1. darbība ir nepārtraukti atvērta, un uzņēmumi var pieteikties jebkurā laikā. Pēc 1. darbības sekmīgas nokārtošanas pretendenti var pieteikties 2. darbībai, kurā parasti ir 2–4 nogriezumi gadā. Pēc 2. darbības pabeigšanas uzņēmumi tiek uzaicināti uz 3. darbības klātienes interviju, kas parasti tiek veikta videozvana veidā nedēļu laikā pēc 2. darbības pārtraukšanas.

Ko darīt, ja es tieku noraidīts?

EIC Accelerator seko "3 pārkāpumi, jūs esat beidzis” pieeja noraidījumiem. Ja uzņēmums ir uzkrājis kopumā 3 noraidījumus visās darbībās, tad līdz programmas “Apvārsnis Eiropa” beigām tas nevarēs atkārtoti pieteikties konkrētajam vai ļoti līdzīgam projektam. Turpretim tas nozīmē, ka katram pieteikuma iesniedzējam ir vairākas iespējas uzlabot savu piedāvājumu un laika gaitā gūt panākumus. Parasti finansētie projekti saņem noraidījumus.

Pieteikšanās process

1. darbība. Īsā pieteikšanās

1. darbības īsajā lietojumprogrammā papildus standarta tiešsaistes veidlapas laukiem ir 12 lappušu garš rakstisks priekšlikums, 3 minūšu video un 10 lappušu piedāvājums. Jaunajiem pretendentiem visu dokumentu sagatavošana parasti aizņem 2–4 nedēļas. Pēc iesniegšanas 3 no 4 vērtētājiem ir jāiesniedz GO vērtējums, lai projekts varētu virzīties uz 2. darbību.

2. darbība: biznesa plāns

2. darbības plāns sastāv no gara rakstiska priekšlikuma ar 50 vai vairāk lappusēm, kā arī pielikumiem, piemēram, 3 minūšu video prezentācijas, prezentācijas paketes, finanšu dokumentiem, darbības brīvības (FTO) analīzes, datu pārvaldības plāna ( DMP), Nodomu vēstules (LOI), Curriculum Vitaes (CV) un citus papildus standarta tiešsaistes veidlapu laukiem. Jaunajiem pretendentiem visu dokumentu sagatavošana parasti aizņem 6–8 nedēļas. Pēc iesniegšanas 3 no 3 vērtētājiem ir jāiesniedz GO vērtējums, lai projekts varētu virzīties uz 3. darbību.

3. solis: intervija

Step 3 intervija sastāv no klātienes intervijas, izmantojot videozvanu vai klātienē Briselē, Beļģijā. Tajā ietilpst uzaicinātā pretendenta 10 minūšu prezentācija, kam seko 35 minūšu gara jautājumu un atbilžu sesija ar EIC žūrijas locekļiem. Prezentācijā tiek izmantots iesniegtais 2. pakāpes stends, savukārt komisija parasti sastāv no 5 žūrijas locekļiem, kā arī EIC un Eiropas Investīciju bankas (EIB) pārstāvjiem, kā arī EIC programmu vadītājiem. Sagatavošanās intervijai ilgst 2 nedēļas, un visiem žūrijas locekļiem ir jānodrošina GO, lai pretendenti varētu veiksmīgi saņemt EIC Accelerator finansējumu.

Kas notiek pēc tam, kad saņemšu finansējumu?

Atkarībā no pieprasītā finansējuma tiek uzsākta Granta un pašu kapitāla finansējuma izpēte. Granta piešķiršanai tiek uzsākta Granta līguma līguma (GAC) sagatavošana, kas paredz, ka pretendentam ir jāaugšupielādē dažādi uzņēmuma dokumenti, tostarp finanšu dati, galīgais saņēmējs (UBO) un citi reģistrācijas dokumenti. Attiecībā uz pašu kapitālu uzticamības pārbaudi veic ar EIB starpniecību, kas būs tiešā kontaktā ar pretendentiem un pieteikuma iesniedzēja līdzieguldītājiem. Akciju finansējums parasti tiek nodrošināts kā tieša kapitāla iepludināšana, konvertējama parādzīme vai līdzīgi veidi, bet ideālā gadījumā EIC fonds dod priekšroku investīcijām ar paša pieteikuma iesniedzēja investoriem lielākā finansējuma kārtā.

Kas ir iekļauts pretendenta apmācībā?

Visas nepieciešamās veidnes

Pieteikuma iesniedzēja apmācības programmā ir visas nepieciešamās veidnes, lai rakstītu EIC Accelerator 1. un 2. darbību. Veidnēs ir ietverti detalizēti norādījumi teksta un video veidā, lai rakstīšana būtu lineāra un vienkārša. Veidnes ir svarīga jebkura dotāciju pieteikuma sastāvdaļa, jo tās ievērojami atvieglo rakstīšanas procesu un ļauj pretendentiem koncentrēties uz svarīgo, nenovēršot uzmanību, mēģinot izveidot savas veidnes un struktūras.

1. darbības veidnes

1. darbība ietver 5 GoogleDoc un GoogleSheets veidnes, kas tiek kopīgotas pakalpojumā Google Drive galvenajam priekšlikuma tekstam, video skriptam, projekta pārskatam (akronīms, nosaukums, kopsavilkums utt.), atsauces norādījumi un komandas tabulu kolekcija. Šīs veidnes var tieši izmantot rakstīšanas procesā, savukārt visus dokumentus var kopīgot ar visiem komandas locekļiem, lai deleģētu un paātrinātu procesu.

2. darbības veidnes

2. darbība ietver 6 GoogleDoc un GoogleSheets veidnes, kas tiek kopīgotas, izmantojot Google Drive galvenajam priekšlikuma tekstam, nodomu vēstules (LOI), darbības brīvības (FTO) analīzei, datu pārvaldības plānam (DMP), uzņēmuma pārskatam un detalizētam budžeta plānošanas dokumentam. kas izmanto formulas, lai automātiski aprēķinātu galīgo budžetu un finanšu rādītājus. Visās dokumentu veidnēs tiek izmantota vienkāršota pieeja, lai prioritāti piešķirtu efektivitātei salīdzinājumā ar sarežģītām struktūrām un efektīvi samazinātu darba slodzi.

3. solis Koučings

Sagatavošanās 3. darbības prezentācijai un intervijai notiek praktiski, izmantojot personīgās apmācības sesijas, lai izstrādātu visietekmīgāko apmācību pieeju katram EIC Accelerator pretendentam. Tas ietver prezentācijas skriptu, kā arī padziļinātas jautājumu un atbilžu sesijas, lai sagatavotu intervējamo 45 minūšu intervijas laikā veiktajai pārbaudei. Pamatojoties uz gadu pieredzi, apmācība aptvers visus būtiskos aspektus saistībā ar tehnoloģijām, inovācijām, finansiālo veselību, pārvaldību un uzņēmuma pieredzi. Turklāt tajā ir iekļautas 2 papildu veidnes piķa skriptēšanai un galīgais kontrolsaraksts.

Sīki izstrādātas rakstiskas un video instrukcijas

Visas piedāvātās veidnes tiek uzlabotas, izmantojot video apmācību, savukārt vairāk nekā 90 moduļu sadala visus būtiskos rakstīšanas procesa aspektus. Šie moduļi ir norādīti 1. un 2. darbības veidnēs, lai tieši informētu rakstīšanas procesu. Tas ļauj pretendentiem gūt labumu no tiešas pieredzes un gūt skaidru ieskatu par to, kā katra sadaļa vai pielikums ir jāraksta, lai palielinātu izredzes gūt panākumus. Turklāt tas ļauj pretendentiem vieglāk deleģēt, jo vairāki darbinieki var paralēli strādāt dažādās priekšlikumu sadaļās, tādējādi apsteidzot jebkuru konsultāciju vai grantu rakstītāju, kas parasti strādā ar vienu atsevišķu autoru.

ChatEIC AI palīgs

OpenAI abonentiem visi EIC Accelerator apmācības dalībnieki var piekļūt ChatEIC — pielāgotam GPT, izmantojot OpenAI GPT funkcionalitāti. AI palīgam ir piekļuve visam apmācību saturam, un viņš var sniegt padomu, strukturēt un pat izstrādāt priekšlikumu sadaļas katram pretendentam. Lai gan nav ieteicams pilnībā paļauties uz to rakstīšanas procesā, tas ir spēcīgs palīgs, kas var pārvērst ilgstošu rakstīšanas procesu saīsinātā un sadarbības uzdevumā, kura rezultāti tiek sasniegti ievērojami ātrāk.

Izmantojot ChatEIC

ChatEIC ir iespēja lasīt augšupielādētos dokumentus, piemēram, prezentācijas, dotāciju pieteikumus, biznesa plānus, baltās grāmatas un citus failus, kas ļauj iegūt noderīgu informāciju un strukturēt priekšlikumu sadaļas. Tā var arī atbildēt uz jautājumiem par rakstīšanas procesu, kas vienkāršo vispārējo dotāciju rakstīšanas pieeju un var papildināt vai pat aizstāt video norādījumu izmantošanu. Atkarībā no OpenAI politikām var tikt piemēroti noteikti lietošanas ierobežojumi attiecībā uz uzvedņu skaitu stundā.

Kāpēc izvēlēties pretendenta apmācību?

Kurš vislabāk pazīst jūsu uzņēmumu?

Pēc darba ar konsultantiem daudziem uzņēmumiem ir divas lielas sūdzības: (i) darba kvalitāte nebija tāda, kā gaidīts, un (ii) viņiem tik un tā bija jāraksta liela daļa no piedāvājuma pašiem. Tas ir saistīts ar grantu rakstīšanas nozares būtību, kurā pat lielas konsultāciju firmas lielāko daļu rakstīšanas procesa uztic ārštata darbiniekiem. Šie ārštata darbinieki bieži saņems nepietiekamu atalgojumu, nejūt atbildību un bieži tiek apmainīti projekta laikā. Tas rada nekonsekventu darba kvalitāti, kas ietekmē pretendentus. Līdz ar to pretendentiem bieži ir jāuzņemas atbildība un jāraksta sadaļas rakstītājiem, lai viņi izdari to pareizi. Tas ir fakts, ka neviens nezina jūsu biznesu labāk kā jūs un jūsu komanda.

Strādājiet savā tempā

Lielākais ieguvums, izmantojot EIC Accelerator apmācības programmu, ir tas, ka pretendenti var strādāt savā tempā. Viņi var piešķirt neierobežotu skaitu komandas locekļu vai strādāt individuāli, lai rakstītu priekšlikumu jebkurā laika grafikā, kas vislabāk atbilst viņu uzņēmumam. Atkārtotas iesniegšanas ciklu un EIC Accelerator beigu datumu maiņas dēļ vispārīgais laika grafiks bieži vien ir neparedzams. Apmācību programmas izmantošana ir ideāls risinājums, lai saskaņotu grafiku ar standarta biznesa operācijām, nevis būtu saistīts ar ārējo konsultantu grafikiem.

Ekspertu ieteikumi un AI rakstīšana

EIC Accelerator apmācības programmu ir izstrādājis veiksmīgs EIC Accelerator konsultants, Stephan Segler, PhD. Viņš ir tieši rakstījis uzvarējušos EIC Accelerator priekšlikumus un ir vadījis pretendentus visā pieteikšanās procesā, tostarp video veidošanā, piķa skriptu veidošanā, interviju sagatavošanā un uzticamības pārbaudē. Ar padziļinātu ieskatu Apmācību programma satur vēl nebijušu nianšu daudzumu. Turklāt AI palīgs ChatEIC var nodrošināt tiešraides atgriezenisko saiti un atbalstu pieteikuma iesniedzējiem 24/7 OpenAI abonentiem.

Sadarbības rakstīšana

EIC Accelerator apmācība ir paredzēta sadarbībai. Izmantojot Google disku dokumentu mitināšanai un sniedzot norādījumus atsevišķi katrai atsevišķai priekšlikuma sadaļai, tas ļauj visiem komandas locekļiem strādāt paralēli, lai sagatavotu piedāvājumu daudz ātrāk, nekā to spētu konsultācijas. Novēršot zināšanu barjeru, slēdzot līgumu ar ārēju konsultāciju, un sadalot rakstīšanas pieeju, pieteikšanās process tiek racionalizēts. Visi komandas dalībnieki var vienlaikus pieteikties attiecīgajā video apmācību platformā, kā arī piekļūt visām GoogleDrive veidnēm un ChatEIC.

Iepriekšējie panākumi

Ar iepriekšējo EIC Accelerator Panākumi, sākot no mākslīgā intelekta saistībā ar akumulatoru tehnoloģiju līdz otrreizējai pārstrādei, apmācības programma ir balstīta uz daudzveidīgu pieredzi galvenajās programmatūras un aparatūras jomās, ko var izmantot jebkuram projektam. Tajā ir ietverta detalizēta informācija par dažādiem tehnoloģiju gatavības līmeņa (TRL) apsvērumiem saistībā ar MedTech vai farmācijas tehnoloģijām, dažādu nozaru piemēri un dažādas atsauces uz dažāda veida uzņēmējdarbības modeļiem. Rezumējot, EIC Accelerator apmācība ir piemērota visu veidu projektiem.

Kas var piekļūt pretendentu apmācībai?

EIC Accelerator apmācība parasti ir pieejama visiem piemērotajiem pretendentiem, kuri atbilst iepriekš izklāstītajām prasībām. Tā kā EIC Accelerator ir augsta riska programma, katram pieteikuma iesniedzējam ir jāizlemj, vai 17,5 miljonu eiro finansējuma programma ir laika ieguldījumu vērta. Lai piekļūtu apmācībām, ir jāsniedz informācija par EIC Accelerator pretendentu, piemēram, tiešsaistes profils, uzņēmuma dati un pārstāvji, lai atvieglotu pārbaudes procesu un nodrošinātu, ka uzņēmums atbilst vispārējām atbilstības prasībām EIC Accelerator. Mācību programma ir pieejama tikai tiem pretendentiem, kuriem ir peļņas gūšana un kuri vēlas pieteikties 2,5 miljonu eiro dotācijai un/vai 15 miljonu eiro pamatkapitāla finansējumam, ko savam uzņēmumam nodrošina EIC Accelerator, bet pašlaik tā nav pieejama konsultantiem vai valsts iestādēm.

Jauni starta uzņēmumi

Daudzi EIC Accelerator finansētie saņēmēji ir jauni uzņēmumi, kas ir tikai dažus gadus veci un ievieš tirgū jaunu tehnoloģiju.

Dibināti uzņēmumi

Tā kā MVU definīcija ir plaša, EIC Accelerator bieži finansē lielākus uzņēmumus, tostarp tos, kas jau ir piesaistījuši ievērojamu finansējumu un cenšas izstrādāt jaunu tehnoloģiju papildus saviem esošajiem produktiem.

Spin-offs

EIC Accelerator finansē dažādus uzņēmumus, kas ir atdalīti no citiem uzņēmumiem, universitātēm vai pētniecības institūtiem vai ir balstīti uz dibinātāju unikālajām tehniskajām zināšanām.

Veiksmīgie klienti

Elektronika un inženierzinātnes

Granta līguma ID: 190173163

Akumulatoru sistēmu efektivitātes, ilgtspējības un dzīves cikla palielināšana, izmantojot modernu moduļu līmeņa jaudas elektroniku

AI un programmatūra

Granta līguma ID: 190120980

Digitālās pētniecības un attīstības komandas loceklis, kas automatizē zinātnisko zināšanu apstrādi, ļaujot Eiropas pētniecībai un attīstībai palielināt inovācijas ātrumu

Robotika un AI

Granta līguma ID: 190116067

Automatizēts litija jonu akumulatoru pārstrādes process, izmantojot robotiku un datorredzi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu enerģijas uzglabāšanu mērogā

Ķīmija un enerģija

Granta līguma ID: 190155898

Automatizēts ražošanas process nākamā līmeņa redoksplūsmas akumulatoru skursteņiem un moduļiem, ievērojot revolucionāri atšķirīgu un izmaksu ziņā optimizētu ražošanas pieeju

Cenu noteikšana

Pieprasiet piekļuvi EIC Accelerator apmācībai

Tālāk iesniedziet savus datus pirmajai atbilstības pārbaudei un lai pievienotos EIC Accelerator apmācības programmai. Mēs ar jums sazināsimies, ja atbildīsit prasībām, lai pieteiktos 17,5 miljonu eiro EIC Accelerator finansējuma programmai. Ja izpildīsit prasības, jūs saņemsiet parakstīšanai līgumu, kam sekos piekļuve visiem mācību materiāliem, apmācības platformas akreditācijas dati un piekļuve ChatEIC.

Vai ir vēl jautājumi?

Sazinieties ar Stefanu Segleru, PhD

    Rasph - EIC Accelerator Consulting
    lv