EIC Accelerator Advisory Service: Adgang til 2,5 millioner €-tilskud og €15 millioner egenkapital

Hent skabeloner. Få instruktioner. Få hjælp.

Finansiering af disruptiv innovation

Hvad er EIC Accelerator?

EIC Accelerator er et finansieringsprogram fra European Innovation Council (EIC) og en del af Horizon Europe. Det finansierer innovative virksomheder, der udnytter teknologiske gennembrud eller videnskabelige opdagelser (DeepTech) med €2,5 millioner i tilskud og/eller €15 millioner i egenkapitalfinansiering pr. projekt.

Hvilke teknologier finansieres?

Blandt de 400+ modtagere siden 2021 spænder virksomheder over mange forskellige industrier, herunder kapitalintensiv hardware eller rene softwarevirksomheder med fokus på DeepTech. Der er ingen generelle teknologibegrænsninger for EIC Accelerator, så længe teknologierne er tilpasset EU's politikker (dvs. ingen militære applikationer osv.), men der er teknologiske udfordringer, der fremhæver visse teknologier hvert år.

Hvor moden skal en teknologi være?

EIC Accelerator finansierer teknologier, der har nået mindst Technology Readiness Level (TRL) 5, defineret som "teknologi valideret i relevante omgivelser“. Generelt forventer EIC, at der eksisterer en prototype eller proof-of-concept af teknologien. Det er også muligt at søge om Grants, hvis teknologien allerede har nået TRL6 eller 7 og for ren Equity på TRL8.

Hvilken type finansiering er tilgængelig?

EIC Accelerator finansierer virksomheder gennem Grants (op til €2,5 millioner), Equity (op til €15 millioner) eller Blended Finance (en kombination af Grant og Equity op til €17,5 millioner). Tilskud er ikke-udvandende og engangsbeløb, mens Equity præsenterer en investering fra EIC-fonden eller nærtstående parter i bytte for virksomhedsejerskab. En ansøger kan selv bestemme, hvilken type og størrelse af støtte de ønsker at ansøge om. I særlige tilfælde kan der anmodes om større støttebeløb.

Ansøgerprofil

Hvem modtager støtte?

EIC Accelerator-ansøgere er for-profit-virksomheder, der er registreret i et berettiget land, men det er også muligt for enkeltpersoner eller investorer at ansøge om EIC Accelerator, så længe et selskab er stiftet før underskrivelse af tilskudsaftalekontrakten. Virksomhederne skal kvalificere sig som en selvstændig Small and Medium-Sized Enterprise (SMV) med et antal ansatte <250, omsætning ≤ € 50 mio. og balancesum ≤ € 43 mio.

Hvilke EU-lande kan ansøge?

EIC Accelerator er tilgængelig for virksomheder eller enkeltpersoner i alle EU-27-lande, såsom Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Republikken Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland , Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige, herunder deres territorier.

Kan andre lande ansøge?

Ja, der er associeringsaftaler med Horizon Europe på plads, som tillader virksomheder eller enkeltpersoner i følgende lande at ansøge: Albanien, Armenien, Bosnien-Hercegovina, Færøerne, Georgien, Island, Israel, Kosovo, Moldova, Montenegro, Nordmakedonien, Norge , Serbien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine, Marokko og Det Forenede Kongerige (kun tilskud).

Er EIC Accelerator for mig?

Hvad er succesraterne?

Succesraterne er ikke eksplicit offentliggjort for alle 3 evalueringstrin, men det kan antages, at de samlede succesrater fra trin 1 til trin 3 er 5% eller derunder. Afhængigt af det årlige budget for EIC Accelerator-programmet og antallet af ansøgere pr. cut-off samt typen af Call (dvs. Open vs. Challenges), kan succesraten være højere eller lavere.

Passer mit firma?

EIC Accelerator foretrækker generelt meget innovative og disruptive teknologier, som ofte har en DeepTech, videnskabelig eller anden teknisk base. Det søger generelt virksomheder med høj risiko og høj belønning, der planlægger at bringe deres teknologi til markedet. Tidligere har EIC Accelerator finansieret mange videnskabelige innovationer, men også rene softwarevirksomheder, SaaS-løsninger eller endda velfinansierede virksomheder, der præsenterer lavere risikoprofiler.

Skal jeg ansøge?

Det er op til hver virksomhed at beslutte, om de ønsker at ansøge om 17,5 millioner euro EIC Accelerator-finansiering. Vigtige overvejelser er risikoprofilen baseret på programmets succesrater, tidspunktet for ansøgning og evnen til at forblive vedholdende under processen. EIC Accelerator er ideel til virksomheder, der har en tilstrækkelig landingsbane på mindst 6 måneder og ikke har behov for øjeblikkelig finansiering, mens de aktivt engagerer investorer og andre finansieringskilder til at diversificere deres tilgang.

Hvordan man ansøger

Hvordan ansøger jeg?

EIC Accelerator bruger en 3-trins evalueringsproces. Alle 3 trin skal godkendes i rækkefølge, og alle virksomheder, der har bestået trin 3, vil modtage deres respektive finansiering. Indsendelsesprocessen udføres på EU's Funding & Tenders Portal, hvor dokumenter skal uploades til de respektive cut-off deadlines. Hver indsendelse modtager evalueringer og kommentarer som en del af Evaluation Summary Report (ESR) samt en GO eller NO GO rating.

Hvor lang tid tager det?

Der er ingen standardtidslinje for EIC Accelerator-applikationer. Nogle virksomheder kan få succes på under 6 måneder, mens andre kan ansøge i løbet af 2 år eller mere, hvis de modtager afslag og/eller springer deadlines over på grund af tidsbegrænsninger. Derudover har EIC Accelerator ofte 2-4 deadlines om året, hvilket kan påvirke tidslinjen og planlægningen af de respektive indsendelser.

Hvornår kan jeg ansøge?

Trin 1 i EIC Accelerator er løbende åben, og virksomheder kan ansøge når som helst. Efter trin 1 er bestået med succes, kan ansøgere ansøge om trin 2, som generelt har 2-4 cut-offs om året. Efter trin 2 er blevet bestået, inviteres virksomheder til et trin 3 ansigt-til-ansigt interview, der normalt udføres via et videoopkald inden for få uger efter trin 2-cut-off.

Hvad hvis jeg bliver afvist?

EIC Accelerator følger en "3 strejker, du er ude” tilgang til afslag. Hvis en virksomhed har akkumuleret i alt 3 afslag på tværs af alle trinene, vil de ikke være berettiget til at ansøge igen med det specifikke projekt eller et meget lignende projekt, før slutningen af Horizon Europe. I modsætning hertil betyder det, at hver ansøger har flere chancer for at forbedre deres forslag og få succes over tid. Det er almindeligt, at finansierede projekter får afslag undervejs.

Ansøgningsprocessen

Trin 1: Den korte ansøgning

Den korte ansøgning om trin 1 består af et 12-siders skriftligt forslag, en 3-minutters videopitch og en 10-siders pitch-deck foruden standard online formularfelter. Det tager generelt 2-4 uger for nye ansøgere at udarbejde alle dokumenter. Efter indsendelsen skal 3 ud af 4 evaluatorer give en GO-vurdering for, at projektet kan bevæge sig mod trin 2.

Trin 2: Forretningsplanen

Trin 2-forretningsplanen består af et langt skriftligt forslag på 50 eller flere sider samt bilag såsom en 3-minutters videopitch, et pitch-deck, finansielle dokumenter, en Freedom to Operate-analyse (FTO), en datastyringsplan ( DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) og andre ud over standard online formularfelter. Det tager generelt 6-8 uger for nye ansøgere at udarbejde alle dokumenter. Efter indsendelsen skal 3 ud af 3 evaluatorer give en GO-vurdering for, at projektet kan bevæge sig mod trin 3.

Trin 3: Interviewet

Trin 3-interviewet består af et ansigt-til-ansigt interview via videoopkald eller personligt i Bruxelles, Belgien. Det inkluderer et 10-minutters pitch af den inviterede ansøger efterfulgt af en 35-minutters Q&A-session med EIC-juryens medlemmer. Pitchet bruger det indsendte trin 2-pitch-dæk, mens panelet generelt består af 5 jurymedlemmer foruden repræsentanter fra EIC og Den Europæiske Investeringsbank (EIB) samt EIC-programledere. Forberedelsen til interviewet tager 2 uger, og alle jurymedlemmer skal give en GO for, at ansøgerne kan modtage EIC Accelerator-midlerne.

Hvad sker der, efter jeg er blevet finansieret?

Afhængigt af den anmodede finansiering begynder due diligencen for tilskuds- og egenkapitalfinansieringen. For tilskuddet påbegyndes udarbejdelsen af tilskudsaftalekontrakten (GAC), som kræver, at ansøgeren uploader forskellige virksomhedsdokumenter, herunder økonomi, Ultimate Beneficiary Owner (UBO) og andre registreringsdokumenter. For egenkapitalen udføres due diligence gennem EIB, som vil være i direkte kontakt med ansøgere og ansøgerens medinvestorer. Aktiefinansieringen leveres generelt som en direkte aktieindsprøjtning, konvertible obligationer eller lignende former, men ideelt set foretrækker EIC-fonden at investere med ansøgerens egne investorer i en større finansieringsrunde.

Hvad omfatter ansøgeruddannelsen?

Alle nødvendige skabeloner

Ansøgerens uddannelsesprogram indeholder alle de nødvendige skabeloner til at skrive trin 1 og trin 2 i EIC Accelerator. Skabelonerne indeholder detaljerede instruktioner i form af tekst og video for at gøre skrivningen til en lineær og ligetil proces. Skabeloner er en vigtig del af enhver tilskudsansøgning, da de i høj grad letter skriveprocessen og giver ansøgere mulighed for at fokusere på det, der er vigtigt uden at blive distraheret af at forsøge at konstruere deres egne skabeloner og strukturer.

Trin 1 skabeloner

Trin 1 inkluderer 5 GoogleDoc- og GoogleSheets-skabeloner, der deles via GoogleDrive til hovedforslagsteksten, videoscriptingen, projektoversigten (akronym, titel, abstrakt osv.), en referencevejledning og en teamtabelsamling. Disse skabeloner kan bruges direkte til skriveprocessen, mens alle dokumenter kan deles med alle teammedlemmer for at uddelegere og speedline processen.

Trin 2 skabeloner

Trin 2 inkluderer 6 GoogleDoc- og GoogleSheets-skabeloner, der deles via GoogleDrive til hovedforslagsteksten, Letters of Intent (LOI), Freedom to Operate-analysen (FTO), Data Management Plan (DMP), en virksomhedsoversigt og et omfattende budgetplanlægningsdokument som bruger formler til automatisk at beregne det endelige budget og økonomiske målinger. Alle dokumentskabeloner bruger en forenklet tilgang til at prioritere effektivitet frem for komplicerede strukturer og for effektivt at minimere arbejdsbyrden.

Trin 3 Coaching

Forberedelsen til trin 3-pitch og interview er praktisk gennem personlige coachingsessioner for at udvikle den mest virkningsfulde træningstilgang for hver EIC Accelerator-ansøger. Det inkluderer scripting af pitchet samt dybdegående Q&A-sessioner for at forberede interviewpersonen til den granskning, der står over for i det 45-minutters interview. Baseret på mange års erfaring vil coachingen dække alle væsentlige aspekter vedrørende teknologi, innovation, finansiel sundhed, ledelse og virksomhedsbaggrund. Den indeholder yderligere 2 yderligere skabeloner til pitch-scripting og en endelig tjekliste.

Detaljerede skriftlige og videoinstruktioner

Alle leverede skabeloner forbedres gennem videotræning, mens 90+ moduler nedbryder alle væsentlige aspekter af skriveprocessen. Disse moduler henvises til gennem trin 1 og trin 2 skabelonerne for direkte at informere skriveprocessen. Dette giver ansøgere mulighed for at drage fordel af direkte erfaring og få en klar indsigt i, hvordan hvert afsnit eller bilag skal skrives for at øge chancerne for succes. Det giver yderligere ansøgere mulighed for at uddelegere lettere, da flere medarbejdere kan arbejde parallelt på forskellige forslagssektioner og derved overgå enhver konsulent- eller bevillingsskribent, der typisk arbejder med en enkelt individuel skribent.

ChatEIC AI-assistent

For OpenAI-abonnenter får alle EIC Accelerator Training-deltagere adgang til ChatEIC, en brugerdefineret GPT, der bruger OpenAIs GPT-funktionalitet. AI-assistenten har adgang til alt træningsindhold og er i stand til at rådgive, strukturere og endda udarbejde forslagssektioner for hver ansøger. Selvom det ikke anbefales at stole fuldt ud på det til skriveprocessen, er det en kraftfuld assistent, der kan gøre en langvarig skriveproces til en forkortet og samarbejdsopgave, hvor resultater opnås betydeligt hurtigere.

Bruger ChatEIC

ChatEIC har evnen til at læse uploadede dokumenter såsom pitch decks, bevillingsansøgninger, forretningsplaner, hvidbøger og andre filer, hvilket gør det muligt at udtrække nyttig information og strukturere forslagssektioner. Den kan ligeledes besvare spørgsmål vedrørende skriveprocessen, hvilket forenkler den overordnede bevillingsskrivningstilgang og kan supplere eller endda erstatte brugen af videovejledning. Afhængigt af OpenAI-politikker kan visse brugsbegrænsninger gælde med hensyn til antallet af prompter i timen.

Hvorfor vælge ansøgeruddannelsen?

Hvem kender din virksomhed bedst?

Efter at have arbejdet med konsulentvirksomheder har mange virksomheder to store klager: (i) Kvaliteten af arbejdet var ikke som forventet, og (ii) de endte alligevel med at skulle skrive meget af forslaget selv. Dette skyldes arten af tilskudsskrivningsindustrien, hvor selv store konsulentvirksomheder outsourcer det meste af skriveprocessen til freelancere. Disse freelancere vil ofte være underbetalt, føle lidt ansvar og udveksles ofte i løbet af projektet. Dette fører til inkonsekvent arbejdskvalitet, som påvirker ansøgere. Som følge heraf må ansøgere ofte tage ansvar og skrive afsnit til skribenterne, så de gør det rigtigt. Det er et faktum, at ingen kender din virksomhed bedre end dig og dit team.

Arbejd i dit eget tempo

En stor fordel ved at bruge EIC Accelerator-uddannelsesprogrammet er, at ansøgere kan arbejde i deres eget tempo. De kan tildele et hvilket som helst antal teammedlemmer eller arbejde individuelt for at skrive forslaget over den tidslinje, der fungerer bedst for deres virksomhed. På grund af genindsendelsescyklusser og ændrede EIC Accelerator-skæringsdatoer er den generelle tidslinje ofte uforudsigelig. Brug af et træningsprogram er den ideelle løsning til at tilpasse tidsplanen med standard forretningsdrift i stedet for at være bundet til eksterne konsulentvirksomheders tidsplaner.

Ekspertvejledning og AI-skrivning

EIC Accelerator-uddannelsesprogrammet er designet af en succesfuld EIC Accelerator-konsulent, Stephan Segler, PhD. Han har direkte skrevet vindende EIC Accelerator-forslag og har vejledt ansøgere gennem hele ansøgningsprocessen, herunder videoproduktion, pitch-scripting, interviewforberedelse og due diligence. Med dybdegående indsigt indeholder Træningsprogrammet en hidtil uset mængde nuancer. Derudover kan AI-assistenten ChatEIC give live feedback og support til ansøgere på 24/7 basis for OpenAI-abonnenter.

Samarbejdende skrivning

EIC Accelerator-uddannelsen er designet til samarbejde. Ved at bruge GoogleDrive til at hoste dokumenter og give instruktioner separat for hver enkelt forslagssektion, giver det alle teammedlemmer mulighed for at arbejde parallelt med at udarbejde et forslag meget hurtigere, end konsulenter kunne. Ved at fjerne vidensbarrieren ved kontrahering af en ekstern konsulentvirksomhed og ved at opdele skrivetilgangen strømlines ansøgningsprocessen. Alle teammedlemmer kan logge ind på den respektive videotræningsplatform samtidigt samt få adgang til alle GoogleDrive-skabeloner og ChatEIC.

Tidligere succes

Med tidligere EIC Accelerator succeser lige fra kunstig intelligens over batteriteknologi til genbrug, er uddannelsesprogrammet baseret på forskellig erfaring inden for nøgleområder inden for software og hardware, som kan anvendes til ethvert projekt. Den indeholder detaljerede oplysninger om forskellige overvejelser om teknologiberedskabsniveau (TRL) for MedTech eller farmaceutiske teknologier, eksempler fra forskellige industrier og inkluderer forskellige referencer til forskellige typer forretningsmodeller. Sammenfattende er EIC Accelerator-uddannelsen velegnet til alle typer projekter.

Hvem kan få adgang til ansøgeruddannelsen?

EIC Accelerator-uddannelsen er generelt tilgængelig for alle berettigede ansøgere, der opfylder kravene skitseret ovenfor. Da EIC Accelerator er et højrisikoprogram, skal hver ansøger beslutte, om finansieringsprogrammet på 17,5 millioner euro er tidsinvesteringen værd. For at få adgang til uddannelsen er det nødvendigt at give oplysninger om EIC Accelerator-ansøgeren såsom onlineprofilen, virksomhedsdata og repræsentanter for at lette screeningsprocessen og sikre, at virksomheden opfylder de generelle berettigelseskrav til EIC Accelerator. Uddannelsesprogrammet er kun tilgængeligt for profit-ansøgere, der ønsker at ansøge om 2,5 mio. EUR-tilskud og/eller 15 mio. EUR egenkapitalfinansiering fra EIC Accelerator til deres virksomhed, men er i øjeblikket ikke tilgængeligt for konsulentvirksomheder eller offentlige institutioner.

Nye Startups

Mange støttemodtagere finansieret under EIC Accelerator er nye virksomheder, der kun er et par år gamle og bringer en ny teknologi til markedet.

Etablerede virksomheder

Da SMV-definitionen er bred, finansierer EIC Accelerator ofte større virksomheder, herunder dem, der allerede har rejst betydelig finansiering og søger at udvikle en ny teknologi ved siden af deres eksisterende produkter.

Spin-offs

EIC Accelerator finansierer en række virksomheder, der er spin-offs fra andre virksomheder, universiteter eller forskningsinstitutter eller er baseret på grundlæggernes unikke tekniske ekspertise.

Succesfulde kunder

Elektronik og teknik

Tilskudsaftale ID: 190173163

Forøgelse af batterisystemernes effektivitet, bæredygtighed og livscyklus gennem avanceret strømelektronik på modulniveau

AI og software

Tilskudsaftale ID: 190120980

Et digitalt F&U-teammedlem, der automatiserer håndtering af videnskabelig viden, så europæisk F&U kan øge deres innovationshastighed

Robotik og kunstig intelligens

Tilskudsaftale ID: 190116067

Automatiseret lithium-ion batteri upcycling-proces ved hjælp af robotteknologi og computervision for at levere bæredygtig energilagring i skala

Kemi & Energi

Tilskudsaftale ID: 190155898

Automatiseret produktionsproces for redoxflow-batteristabler og moduler på næste niveau efter en revolutionerende anderledes og omkostningsoptimeret produktionstilgang

Prissætning

Anmod om adgang til EIC Accelerator-uddannelsen

Indsend dine data nedenfor til den første berettigelsesscreening og for at deltage i EIC Accelerator Training Program. Du vil blive kontaktet af os, hvis du opfylder kravene for at ansøge om €17,5 millioner EIC Accelerator-finansieringsprogrammet. Hvis du opfylder kravene, vil du modtage en kontrakt til underskrift efterfulgt af adgang til alt træningsmateriale, legitimationsoplysninger til træningsplatformen og adgang til ChatEIC.

Flere spørgsmål?

Kontakt Stephan Segler, ph.d

    Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
    da_DK