Startfinanciering nodig?

- EIC Accelerator-ondersteuning -

De EIC Accelerator biedt financiering voor innovatie, DeepTech en disruptieve startups

Niet-verwaterende subsidie
0
Aandelenfinanciering
0

Financiering van disruptieve innovatie

Wat is de EIC Accelerator?

De EIC Accelerator is een financieringsprogramma van de European Innovation Council (EIC) en onderdeel van Horizon Europa. Het financiert innovatieve bedrijven die technologische doorbraken benutten wetenschappelijke ontdekkingen (DeepTech) met € 2,5 miljoen aan subsidies en/of € 15 miljoen aan aandelenfinanciering per project.

Welke technologieën worden gefinancierd?

Onder de meer dan 400 begunstigden sinds 2021 bevinden bedrijven zich in veel verschillende sectoren, waaronder kapitaalintensieve hardware- of pure softwarebedrijven met een focus op DeepTech. Er zijn geen algemene technologische beperkingen voor de EIC Accelerator zolang de technologieën in lijn zijn met het EU-beleid (dwz geen militaire toepassingen, enz.), maar er zijn wel technologische uitdagingen die elk jaar bepaalde technologieën onder de aandacht brengen.

Hoe volwassen moet een technologie zijn?

De EIC Accelerator financiert technologieën die ten minste Technology Readiness Level (TRL) 5 hebben bereikt, gedefinieerd als “technologie gevalideerd in de relevante omgeving“. Over het algemeen verwacht de EIC dat er een prototype of proof-of-concept van de technologie bestaat. Het is ook mogelijk om Grants aan te vragen als de technologie TRL6 of 7 al heeft bereikt en voor pure Equity bij TRL8.

Welk type financiering is beschikbaar?

De EIC Accelerator financiert bedrijven via subsidies (tot € 2,5 miljoen), eigen vermogen (tot € 15 miljoen) of Blended Finance (een combinatie van subsidies en eigen vermogen tot € 17,5 miljoen). Subsidies zijn niet-verwaterend en vormen een forfaitaire financiering, terwijl aandelen een investering door het EIC-fonds of verbonden partijen vertegenwoordigen in ruil voor bedrijfseigendom. Een aanvrager kan zelf bepalen welk type en bedrag hij wil aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kunnen grotere financieringsbedragen worden aangevraagd.

Sollicitatieprofiel

Wie ontvangt financiering?

EIC Accelerator-aanvragers zijn bedrijven met winstoogmerk die zijn geregistreerd in een in aanmerking komend land, maar het is ook mogelijk voor individuen of investeerders om een aanvraag in te dienen voor de EIC Accelerator, zolang een bedrijf is opgericht voordat het Subsidieovereenkomstcontract wordt ondertekend. De bedrijven moeten kwalificeren als een zelfstandig Midden- en Kleinbedrijf (MKB) met een personeelsbestand < 250, een omzet ≤ € 50 miljoen en een balanstotaal ≤ € 43 miljoen.

Welke EU-landen kunnen een aanvraag indienen?

De EIC Accelerator is toegankelijk voor bedrijven of particulieren in alle EU-27-landen, zoals Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland , Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje en Zweden, inclusief hun grondgebieden.

Kunnen andere landen een aanvraag indienen?

Ja, er zijn associatieovereenkomsten met Horizon Europa van kracht waardoor bedrijven of individuen in de volgende landen zich kunnen aanmelden: Albanië, Armenië, Bosnië en Herzegovina, Faeröer, Georgië, IJsland, Israël, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Noorwegen , Servië, Tunesië, Turkije, Oekraïne, Marokko en het Verenigd Koninkrijk (alleen Grant).

Is de EIC Accelerator iets voor mij?

Wat zijn de succespercentages?

De succespercentages worden niet expliciet gepubliceerd voor alle drie de evaluatiestappen, maar er kan worden aangenomen dat de totale succespercentages van stap 1 tot en met stap 3 5% of lager zijn. Afhankelijk van het jaarlijkse budget van het EIC Accelerator-programma en het aantal aanvragers per cut-off, evenals het type Call (dwz Open vs. Challenges), kan het slagingspercentage hoger of lager zijn.

Past mijn bedrijf?

De EIC Accelerator geeft over het algemeen de voorkeur aan zeer innovatieve en disruptieve technologieën die vaak een DeepTech, wetenschappelijke of anderszins technische basis hebben. Het zoekt doorgaans naar bedrijven met een hoog risico en een hoge beloning die van plan zijn hun technologie op de markt te brengen. In het verleden heeft de EIC Accelerator veel wetenschappelijke innovaties gefinancierd, maar ook pure softwarebedrijven, SaaS-oplossingen of zelfs goed gefinancierde bedrijven met een lager risicoprofiel.

Moet ik solliciteren?

Het is aan elk bedrijf om te beslissen of zij een aanvraag willen indienen voor de EIC Accelerator-financiering van € 17,5 miljoen. Belangrijke overwegingen zijn het risicoprofiel op basis van de succespercentages van het programma, de tijd om te solliciteren en het vermogen om volhardend te blijven tijdens het proces. De EIC Accelerator is ideaal voor bedrijven die over voldoende start- en landingsbaan van minimaal 6 maanden beschikken en geen onmiddellijke financiering nodig hebben, terwijl ze actief investeerders en andere financieringsbronnen betrekken om hun aanpak te diversifiëren.

Hoe toe te passen

Hoe meld ik me aan?

De EIC Accelerator maakt gebruik van een evaluatieproces in 3 stappen. Alle drie de stappen moeten achtereenvolgens worden doorlopen en alle bedrijven die stap 3 hebben doorlopen, ontvangen hun respectievelijke financiering. Het indieningsproces wordt uitgevoerd op het Funding & Tenders Portal van de EU, waar documenten moeten worden geüpload voor de respectieve uiterste deadlines. Elke inzending ontvangt evaluaties en opmerkingen als onderdeel van het Evaluation Summary Report (ESR), evenals een GO- of NO GO-beoordeling.

Hoe lang duurt het?

Er is geen standaard tijdlijn voor EIC Accelerator-aanvragen. Sommige bedrijven kunnen binnen zes maanden succesvol zijn, terwijl andere binnen twee jaar of langer een aanvraag kunnen indienen als ze worden afgewezen en/of deadlines overslaan vanwege tijdgebrek. Bovendien heeft de EIC Accelerator vaak 2-4 deadlines per jaar, wat van invloed kan zijn op de tijdlijn en planning van de respectieve inzendingen.

Wanneer kan ik solliciteren?

Stap 1 van de EIC Accelerator is doorlopend open en bedrijven kunnen zich op elk moment aanmelden. Nadat stap 1 met succes is doorlopen, kunnen aanvragers zich aanmelden voor stap 2, die over het algemeen 2-4 cut-offs per jaar heeft. Nadat Stap 2 is doorlopen, worden bedrijven uitgenodigd voor een face-to-face interview van Stap 3, dat doorgaans binnen enkele weken na de afsluiting van Stap 2 wordt afgenomen via een videogesprek.

Wat als ik afgewezen word?

De EIC Accelerator volgt een “3 strikes, je ligt eruit'benadering van afwijzingen. Als een bedrijf in alle stappen in totaal drie afwijzingen heeft verzameld, komt het tot het einde van Horizon Europa niet in aanmerking om opnieuw een aanvraag in te dienen voor dat specifieke project of een zeer vergelijkbaar project. Dit betekent daarentegen dat elke aanvrager meerdere kansen heeft om zijn voorstel te verbeteren en in de loop van de tijd succesvol te zijn. Het is gebruikelijk dat gefinancierde projecten onderweg worden afgewezen.

Het sollicitatieproces

Stap 1: De korte applicatie

De korte aanvraag van Stap 1 bestaat uit een schriftelijk voorstel van 12 pagina's, een videopitch van 3 minuten en een pitchdeck van 10 pagina's naast de standaard online formuliervelden. Het duurt doorgaans twee tot vier weken voordat nieuwe aanvragers alle documenten hebben voorbereid. Na de indiening moeten 3 van de 4 beoordelaars een GO-beoordeling geven om het project richting stap 2 te laten gaan.

Stap 2: Het businessplan

Het Stap 2 businessplan bestaat uit een lang geschreven voorstel van 50 of meer pagina’s en bijlagen zoals een videopitch van 3 minuten, een pitchdeck, financiële documenten, een Freedom to Operate (FTO) analyse, een Data Management Plan ( DMP), Letters of Intent (LOI), Curriculum Vitaes (CV) en andere naast de standaard online formuliervelden. Het duurt doorgaans zes tot acht weken voordat nieuwe aanvragers alle documenten hebben voorbereid. Na de indiening moeten 3 van de 3 beoordelaars een GO-beoordeling geven om het project richting stap 3 te laten gaan.

Stap 3: Het interview

Het Stap 3-interview bestaat uit een face-to-face interview via videogesprek of persoonlijk in Brussel, België. Het omvat een pitch van 10 minuten door de uitgenodigde aanvrager, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie van 35 minuten met de EIC-juryleden. De pitch maakt gebruik van het ingediende Step 2-pitchdeck, terwijl het panel over het algemeen bestaat uit vijf juryleden, naast vertegenwoordigers van de EIC en de Europese Investeringsbank (EIB), evenals EIC-programmamanagers. De voorbereiding op het interview duurt 2 weken en alle juryleden moeten een GO verstrekken zodat de aanvragers de EIC Accelerator-financiering succesvol kunnen ontvangen.

Wat gebeurt er nadat ik financiering heb ontvangen?

Afhankelijk van de aangevraagde financiering begint het due diligence-onderzoek voor de Grant- en Equity-financiering. Voor de Subsidie wordt gestart met de voorbereiding van het Subsidieovereenkomstcontract (GAC), waarbij de aanvrager verschillende bedrijfsdocumenten moet uploaden, waaronder financiële gegevens, de uiteindelijke begunstigde eigenaar (UBO) en andere registratiedocumenten. Voor het eigen vermogen wordt het due diligence-onderzoek uitgevoerd via de EIB, die in direct contact zal staan met de aanvragers en de mede-investeerders van de aanvrager. De aandelenfinanciering wordt over het algemeen verstrekt in de vorm van een directe kapitaalinjectie, een converteerbare obligatie of soortgelijke vormen, maar idealiter geeft het EIC-fonds er de voorkeur aan om samen met de eigen investeerders van de aanvrager te investeren in een grotere financieringsronde.

Succesvolle klanten

Elektronica en techniek

Subsidieovereenkomst-ID: 190173163

Verhoging van de efficiëntie, duurzaamheid en levenscycli van batterijsystemen door middel van geavanceerde vermogenselektronica op moduleniveau

AI en software

Subsidieovereenkomst-ID: 190120980

Een digitaal R&D-teamlid dat de verwerking van wetenschappelijke kennis automatiseert, waardoor Europese R&D de snelheid van innovatie kan verhogen

Robotica en AI

Subsidieovereenkomst-ID: 190116067

Geautomatiseerd upcyclingproces van lithium-ionbatterijen met behulp van robotica en computervisie om op grote schaal duurzame energieopslag te realiseren

Chemie & Energie

Subsidieovereenkomst-ID: 190155898

Geautomatiseerd productieproces voor redoxflow-batterijstapels en -modules van het volgende niveau volgens een revolutionair andere en kostengeoptimaliseerde productieaanpak

Adviesdiensten nodig?

Neem contact op met Stephan Segler, PhD

    Rasph - EIC Accelerator-advies
    nl_NL