Potrebujete sredstva za zagon?

- Podpora za EIC Accelerator -

EIC Accelerator zagotavlja financiranje za inovacije, DeepTech in prelomna zagonska podjetja

Nerazredčevalna dotacija
0
Lastniško financiranje
0

Financiranje prelomnih inovacij

Kaj je EIC Accelerator?

EIC Accelerator je program financiranja European Innovation Council (EIC) in del Horizon Europe. Financira inovativna podjetja, ki izkoriščajo tehnološke preboje oz znanstvena odkritja (DeepTech) z 2,5 milijona € nepovratnih sredstev in/ali 15 milijonov € lastniškega financiranja na projekt.

Katere tehnologije se financirajo?

Med 400+ upravičenci od leta 2021 so podjetja v številnih različnih panogah, vključno s kapitalsko intenzivnimi podjetji s strojno opremo ali čisto programsko opremo s poudarkom na DeepTech. Za EIC Accelerator ni splošnih tehnoloških omejitev, če so tehnologije usklajene s politikami EU (tj. brez vojaških aplikacij itd.), vendar obstajajo tehnološki izzivi, ki vsako leto poudarjajo določene tehnologije.

Kako zrela mora biti tehnologija?

EIC Accelerator financira tehnologije, ki so dosegle vsaj stopnjo tehnološke pripravljenosti (TRL) 5, opredeljeno kot "tehnologija potrjena v ustreznem okolju“. Na splošno EIC pričakuje, da obstaja prototip ali dokaz koncepta tehnologije. Za nepovratna sredstva se je mogoče prijaviti tudi, če je tehnologija že dosegla TRL6 ali 7, za čisti lastniški kapital pa TRL8.

Kakšna vrsta financiranja je na voljo?

EIC Accelerator financira podjetja prek nepovratnih sredstev (do 2,5 milijona evrov), lastniškega kapitala (do 15 milijonov evrov) ali mešanega financiranja (kombinacija nepovratnih sredstev in lastniškega kapitala do 17,5 milijona evrov). Nepovratna sredstva so financiranje v enkratnem znesku, ki ni popravljeno, medtem ko lastniški kapital predstavlja naložbo sklada EIC ali povezanih strank v zameno za lastništvo podjetja. Prijavitelj se lahko odloči za vrsto in višino financiranja, za katerega želi zaprositi. V izjemnih primerih se lahko zaprosi za večje zneske financiranja.

Profil prijavitelja

Kdo prejme sredstva?

Prijavitelji EIC Accelerator so profitna podjetja, ki so registrirana v upravičeni državi, vendar se lahko posamezniki ali vlagatelji prijavijo tudi na EIC Accelerator, če je podjetje ustanovljeno pred podpisom pogodbe o dodelitvi sredstev. Podjetja se morajo kvalificirati kot neodvisna mala in srednje velika podjetja (MSP) s številom zaposlenih <250, prometom ≤50 milijonov EUR in bilančno vsoto ≤43 milijonov EUR.

Katere države EU se lahko prijavijo?

EIC Accelerator je dostopen podjetjem ali posameznikom v vseh državah EU-27, kot so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Republika Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija , Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska, vključno z njihovimi ozemlji.

Ali se lahko prijavijo tudi druge države?

Da, obstajajo pridružitveni sporazumi s Horizon Europe, ki podjetjem ali posameznikom omogočajo prijavo v naslednjih državah: Albanija, Armenija, Bosna in Hercegovina, Ferski otoki, Gruzija, Islandija, Izrael, Kosovo, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Norveška , Srbija, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Maroko in Združeno kraljestvo (samo nepovratna sredstva).

Ali je EIC Accelerator zame?

Kakšne so stopnje uspešnosti?

Stopnje uspešnosti niso izrecno objavljene za vse 3 korake ocenjevanja, vendar se lahko domneva, da so skupne stopnje uspešnosti od 1. do 3. koraka 5% ali manj. Stopnja uspešnosti je lahko višja ali nižja, odvisno od letnega proračuna programa EIC Accelerator in števila prijavljenih na presečno obdobje ter vrste razpisa (tj. odprti ali izzivi).

Ali moje podjetje ustreza?

EIC Accelerator na splošno daje prednost zelo inovativnim in prelomnim tehnologijam, ki imajo pogosto znanstveno ali drugačno tehnično osnovo DeepTech. Na splošno išče visoko tvegana in visoko donosna podjetja, ki nameravajo svojo tehnologijo dati na trg. V preteklosti je EIC Accelerator financiral številne znanstvene inovacije, pa tudi čista programska podjetja, rešitve SaaS ali celo dobro financirana podjetja, ki predstavljajo manjše profile tveganja.

Naj se prijavim?

Vsako podjetje se mora odločiti, ali želi zaprositi za financiranje EIC Accelerator v vrednosti 17,5 milijona evrov. Pomembni vidiki so profil tveganja, ki temelji na stopnjah uspešnosti programa, čas za prijavo in sposobnost ostati vztrajen med postopkom. EIC Accelerator je idealen za podjetja, ki imajo zadostno vzletno-pristajalno stezo vsaj 6 mesecev in ne potrebujejo takojšnjega financiranja, hkrati pa aktivno privabljajo vlagatelje in druge vire financiranja za diverzifikacijo svojega pristopa.

Kako se prijaviš

Kako se prijavim?

EIC Accelerator uporablja postopek ocenjevanja v treh korakih. Vse 3 korake je treba opraviti zaporedno in vsa podjetja, ki so opravila 3. korak, bodo prejela ustrezna sredstva. Postopek oddaje poteka na portalu EU za financiranje in razpise, kjer je treba dokumente naložiti do ustreznih presečnih rokov. Vsaka predložitev prejme ocene in komentarje kot del povzetka poročila o oceni (ESR) ter oceno GODI ali NE GODI.

Kako dolgo traja?

Za aplikacije EIC Accelerator ni standardne časovnice. Nekatera podjetja so lahko uspešna v manj kot 6 mesecih, druga pa se lahko prijavijo v obdobju 2 let ali več, če prejmejo zavrnitve in/ali preskočijo roke zaradi časovnih omejitev. Poleg tega ima EIC Accelerator pogosto 2-4 roke na leto, kar lahko vpliva na časovnico in načrtovanje posameznih predložitev.

Kdaj se lahko prijavim?

1. korak EIC Accelerator je stalno odprt in podjetja se lahko prijavijo kadar koli. Po uspešno opravljenem 1. koraku se lahko kandidati prijavijo na 2. korak, ki ima običajno 2-4 mejne vrednosti na leto. Po opravljenem 2. koraku so podjetja povabljena na osebni razgovor 3. koraka, ki se običajno izvede prek video klica v nekaj tednih po izteku 2. koraka.

Kaj če me zavrnejo?

EIC Accelerator sledi "3 udarci, izpadel si” pristop k zavrnitvam. Če je podjetje zbralo skupno 3 zavrnitve v vseh korakih, potem ne bo upravičeno do ponovne prijave s tem specifičnim projektom ali zelo podobnim do konca programa Horizon Europe. V nasprotju s tem pa to pomeni, da ima vsak prosilec več možnosti, da izboljša svoj predlog in sčasoma uspe. Za financirane projekte je običajno, da prejmejo zavrnitve na poti.

Postopek prijave

1. korak: Kratka aplikacija

Kratka prijava Korak 1 je poleg standardnih polj spletnega obrazca sestavljena iz 12-stranskega pisnega predloga, 3-minutnega videoposnetka in 10-stranskega predloga. Novi prosilci običajno potrebujejo 2-4 tedne, da pripravijo vse dokumente. Po oddaji morajo 3 od 4 ocenjevalcev zagotoviti oceno GO, da se projekt premakne proti 2. koraku.

2. korak: Poslovni načrt

Poslovni načrt 2. koraka je sestavljen iz dolgega pisnega predloga, ki obsega 50 ali več strani, ter prilog, kot so 3-minutni videoposnetek, predstavitev, finančni dokumenti, analiza svobode delovanja (FTO), načrt upravljanja podatkov ( DMP), pisma o nameri (LOI), življenjepis (CV) in drugi poleg standardnih polj spletnega obrazca. Novi prijavitelji običajno potrebujejo 6-8 tednov, da pripravijo vse dokumente. Po oddaji morajo 3 od 3 ocenjevalcev zagotoviti oceno GO, da projekt preide v 3. korak.

3. korak: Intervju

Intervju v koraku 3 je sestavljen iz osebnega razgovora prek video klica ali osebnega razgovora v Bruslju v Belgiji. Vključuje 10-minutno predstavitev povabljenega prijavitelja, ki mu sledi 35-minutni pogovor z vprašanji in odgovori s člani žirije EIC. Predstavitev uporablja predloženo predstavitev v koraku 2, komisijo pa običajno sestavlja 5 članov žirije poleg predstavnikov EIC in Evropske investicijske banke (EIB) ter vodje programov EIC. Priprave na razgovor trajajo 2 tedna in vsi člani žirije morajo kandidatom zagotoviti GO, da lahko uspešno prejmejo sredstva EIC Accelerator.

Kaj se zgodi, ko prejmem denar?

Odvisno od zahtevanega financiranja se začne skrbni pregled za nepovratna sredstva in lastniško financiranje. Za nepovratna sredstva se začne priprava pogodbe o dodelitvi sredstev (GAC), ki od vlagatelja zahteva, da naloži različne dokumente podjetja, vključno s finančnimi podatki, končnim lastnikom upravičencem (UBO) in drugimi registracijskimi dokumenti. Za Equity se skrbni pregled izvaja prek EIB, ki bo v neposrednem stiku s prijavitelji in soinvestitorji prijavitelja. Financiranje z lastniškim kapitalom je na splošno zagotovljeno kot neposredni kapitalski vložek, zamenljivi zapis ali podobni načini, vendar sklad EIC v idealnem primeru raje vlaga z vlagateljevimi vlagatelji v večji krog financiranja.

Uspešne stranke

Elektronika in inženiring

ID pogodbe o dodelitvi sredstev: 190173163

Povečanje učinkovitosti, trajnosti in življenjskih ciklov baterijskih sistemov z napredno močnostno elektroniko na ravni modula

AI in programska oprema

ID pogodbe o dodelitvi sredstev: 190120980

Član ekipe za digitalne raziskave in razvoj, ki avtomatizira ravnanje z znanstvenim znanjem, kar omogoča evropskim raziskavam in razvoju, da povečajo svojo hitrost inovacij

Robotika in umetna inteligenca

ID pogodbe o dodelitvi sredstev: 190116067

Avtomatiziran proces nadgradnje litij-ionske baterije z uporabo robotike in računalniškega vida za zagotavljanje trajnostnega shranjevanja energije v velikem obsegu

Kemija in energija

ID pogodbe o dodelitvi sredstev: 190155898

Avtomatiziran proizvodni proces za redoks pretočne baterijske sklope in module naslednje stopnje po revolucionarno drugačnem in stroškovno optimiziranem proizvodnem pristopu

Potrebujete svetovalne storitve?

Stephan Segler, dr

    Rasph - EIC Accelerator svetovanje
    sl_SI