Przydział zasobów finansowych w celu katalizowania przełomowych innowacji technologicznych w ramach programu EIC Accelerator

Zrozumienie Akceleratora European Innovation Council: kompleksowy przegląd jego celów, funkcji i możliwości dla wizjonerskich przedsiębiorców Akcelerator European Innovation Council (EIC) stanowi kluczowy element kompleksowego pakietu inicjatyw finansowych programu „Horyzont Europa”, skrupulatnie zaprojektowanych, aby wspierać najnowocześniejsze firmy znajdujące się na przodują w wykorzystywaniu radykalnych osiągnięć technologicznych lub przełomowych rozwiązań naukowych… Czytaj więcej

Finansowanie pionierskich przełomów dzięki EIC Accelerator

Przegląd programu akceleracyjnego European Innovation Council EIC Accelerator, ceniona inicjatywa finansowa pod auspicjami European Innovation Council (EIC) i stanowiąca integralną część ram programu „Horyzont Europa”, ma na celu zapewnienie znacznego wsparcia finansowego pionierskim przedsiębiorstwom. Program ten koncentruje się na organizacjach, które przodują w postępie technologicznym… Czytaj więcej

Wykorzystanie kursów szkoleniowych jako alternatywy dla doradztwa przy składaniu wniosków o dotacje

Wprowadzenie Powszechną obawą osób ubiegających się w przeszłości o dotacje w programach dotacyjnych takich jak EIC Accelerator jest poleganie na firmach konsultingowych, które często wymagają od wnioskodawców znacznego wkładu w pisanie własnych wniosków. Doprowadziło to do rosnącego zainteresowania alternatywnymi podejściami, takimi jak wykorzystanie kursów szkoleniowych oferowanych przez platformy takie jak Rasph (www.rasph.com). W tym artykule omówiono… Czytaj więcej

Poruszanie się po labiryncie: powstanie ekosystemu doradztwa w branży grantów

Wprowadzenie Branża grantów, szczególnie w przypadku programów takich jak EIC Accelerator, charakteryzuje się złożonością i niepewnością. Czynniki te dały początek znacznemu ekosystemowi doradczemu, zaprojektowanemu w celu wypełnienia luki pomiędzy agencjami przyznającymi granty a wnioskodawcami. W tym artykule zbadano, jak działa ten ekosystem i jego znaczenie dla startupów i MŚP korzystających z dotacji… Czytaj więcej

Zasadnicza rola firm konsultingowych w wyrównywaniu szans firm DeepTech w zastosowaniach EIC

Wprowadzenie European Innovation Council (EIC) działa w środowisku, w którym zawiłości wniosków o dotacje mogą być zniechęcające, szczególnie dla firm DeepTech. Obecność solidnego ekosystemu konsultingowego jest w tym kontekście nie tylko korzystna, ale wręcz niezbędna. Odgrywa kluczową rolę w wyrównywaniu szans, zapewniając, że firmy dysponujące przełomowymi technologiami… Czytaj więcej

Ekosystem EIC Accelerator: ramy skoncentrowane na doradztwie

Dominacja usług doradczych w procesie EIC Accelerator Wydaje się, że program akceleratora European Innovation Council (EIC), którego celem jest wspieranie innowacyjnych start-upów i MŚP, w sposób niezamierzony stworzył ekosystem, w którym firmy konsultingowe odgrywają bardziej centralną rolę niż sami wnioskodawcy. Sytuacja ta wynika z połączenia złożoności programu i strategii komunikacyjnych EIC. Złożoność… Czytaj więcej

O zatrudnieniu konsultanta lub autora grantu w ramach projektu EIC Accelerator (SME Instrument) na rok 2021

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) wprowadził nowy etap do procesu składania wniosków w 2021 r., który pełni funkcję miniwniosku zwanego Krokiem 1 (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Obejmuje materiały takie jak pisemny wniosek o dotację, prezentację wideo i prezentację, które muszą… Czytaj więcej

Nowe podejście do opracowywania projektów EIC Accelerator w ramach „Horyzontu Europa” (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument faza 2, dotacja i kapitał własny) można postrzegać jako całkowicie nowy program finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” (2021–2027). Zmienił nie tylko proces składania wniosków o dotację, ale także swoją ocenę, co prawdopodobnie spowoduje znaczące zmiany w typach przedsiębiorstw wybieranych na beneficjentów (czytaj:… Czytaj więcej

Profil firmy, która nie powinna ubiegać się o EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacje i kapitał własny) to wysoce konkurencyjny, ale także bardzo popularny program finansowania w formie dotacji i kapitału własnego prowadzony przez European Innovation Council (EIC). Wiele startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE, ale także w krajach stowarzyszonych, takich jak Izrael czy Norwegia, jest zainteresowanych… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL