Wyniki EIC Accelerator z marca 2024 r.: szczegółowa analiza dystrybucji środków i wskaźników powodzenia

TUTAJ ZNAJDZIESZ NAJNOWSZE WYNIKI Urządzenie EIC Accelerator opublikowało niedawno swoje najnowsze wyniki graniczne (europa.eu). Zbiór danych ujawnia wnikliwe szczegóły dotyczące dystrybucji środków, wskaźników sukcesu i rozmieszczenia geograficznego firm, które otrzymały wsparcie finansowe. W tym artykule omówiono kluczowe aspekty projektu EIC Accelerator, badając rozkład rodzajów finansowania, całkowity budżet, wskaźniki powodzenia na różnych etapach procesu selekcji oraz różnorodność geograficzną finansowanych przedsiębiorstw. Dystrybucja środków Rodzaje finansowania EIC Accelerator wspierał głównie firmy poprzez połączenie kapitału własnego i dotacji: Finansowanie mieszane: 65 firm (95,6%) Tylko kapitał własny: 1 firma (1,5%) Tylko dotacje: 2 firmy (2,9%) Razem: 68 firm dominującym sposobem wsparcia był program blended finance, który łączy zarówno finansowanie kapitałowe, jak i dotacje. Takie podejście umożliwia przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z natychmiastowych ulg finansowych w postaci dotacji, a jednocześnie pozwala na wykorzystanie inwestycji kapitałowych w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu. Alokacja budżetu Całkowity budżet przydzielony na EIC Accelerator wyniósł 411 milionów euro i został podzielony w następujący sposób: Budżet dotacji: 165 milionów euro Budżet własny: 245 milionów euro Ten alokacja budżetu odzwierciedla zrównoważone podejście do finansowania, zapewniając, że przedsiębiorstwa otrzymają znaczne wsparcie zarówno w formie dotacji, jak i inwestycje kapitałowe. Średnie kwoty finansowania Projekt EIC Accelerator zapewniał różne wielkości dotacji i kapitału własnego: Średnia wielkość dotacji: 6,04 mln euro Średnia dotacja: 2,46 mln euro Średni kapitał własny: 3,71 mln euro Te średnie kwoty wskazują na strategiczną alokację funduszy mającą na celu zapewnienie przedsiębiorstwom wystarczającego kapitału do efektywnie skalować swoją działalność. Kluczowe daty procesu składania wniosków i selekcji Harmonogram składania wniosków i procesu selekcji był następujący: Data końcowa składania wniosków o dotacje: 13 marca 2024 r. Data publikacji wyników: 15 lipca 2024 r. Wskaźniki sukcesu Proces selekcji był wysoce konkurencyjny i obejmował wieloetapową ocenę : Etap 2: 969 zgłoszeń, 347 (35,6%) przeszło Krok 3: 347 rozmów kwalifikacyjnych, sfinansowano 68 (19,6%) Łączny wskaźnik sukcesu dla etapów 2 i 3: 7% Te statystyki podkreślają rygorystyczny proces selekcji, dzięki któremu tylko najbardziej obiecujący i innowacyjne firmy otrzymały dofinansowanie. Dystrybucja geograficzna Firmy finansowane w ramach EIC Accelerator z 17 różnych krajów, charakteryzujące się zróżnicowanym zasięgiem geograficznym: Niemcy: 13 firm (19,1%) Francja: 13 firm (19,1%) Izrael: 9 firm (13,2%) Holandia: 6 firm (8,8%) Hiszpania : 6 przedsiębiorstw (8,8%) Finlandia: 4 przedsiębiorstwa (5,9%) Szwecja: 4 przedsiębiorstwa (5,9%) Grecja: 2 przedsiębiorstwa (2,9%) Włochy: 2 przedsiębiorstwa (2,9%) Belgia: 2 przedsiębiorstwa (2,9%) Norwegia: 1 firma (1.5%) Irlandia: 1 firma (1.5%) Estonia: 1 firma (1.5%) Austria: 1 firma (1.5%) Dania: 1 firma (1.5%) Chorwacja: 1 firma (1.5%) Portugalia: 1 firma ( 1,5%) Niemcy i Francja znalazły się na czele listy z największą liczbą sfinansowanych przedsiębiorstw, a każda z nich gościła 19,1% wszystkich sfinansowanych projektów. Na kolejnym miejscu uplasował się Izrael z 13,2% oraz Holandia i Hiszpania, które wniosły po 8,8%. Wniosek EIC Accelerator stanowi znaczną inwestycję w innowacje w Europie i Izraelu, a jej całkowity budżet wynosi 411 milionów euro. Większość środków została przyznana za pośrednictwem projektu blended finance, wspierającego różnorodne firmy z 17 krajów. Konkurencyjny proces selekcji podkreśla wysokie standardy stosowane przy wyborze najbardziej obiecujących przedsięwzięć. W miarę postępów finansowanych firm inicjatywa ta może przyczynić się do znacznego postępu w odpowiednich dziedzinach, wspierając wzrost i rozwój w europejskich i izraelskich ekosystemach innowacji. Opublikowane wyniki, udostępnione 15 lipca 2024 r., wyznaczają początek nowego rozdziału dla tych 68 firm, wspieranego strategicznym połączeniem dotacji i inwestycji kapitałowych. Wszystkie finansowane firmy

Spostrzeżenia branżowe od zwycięzców konkursu EIC Accelerator w latach 2021–2023

Finansowanie EIC Accelerator (dotacja i kapitał własny, z opcją blended financing) przez Komisję Europejską (KE) i European Innovation Council (EIC) ma na celu finansowanie start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przyznawanie dotacji i nagród o wartości do 2,5 mln euro 15 mln euro finansowania kapitałowego na projekt (łącznie 17,5 mln euro). Beneficjentów często wspierają profesjonalni pisarze, freelancerzy lub konsultanci, ponieważ proces składania wniosków o pomoc w ramach EIC Accelerator jest bardzo złożony i długotrwały. Ponadto program jest ogólnie nieprzejrzysty i mylący dla większości osób ubiegających się o przyjęcie po raz pierwszy, ponieważ jego dokumentacja jest bardzo ogólna, a statystyki i raporty skupiają się głównie na kilku studiach przypadków i najważniejszych branżach, a nie na przedstawianiu szerszego obrazu. Analizowanie beneficjentów EIC Accelerator ChatEIC, niestandardowa sztuczna inteligencja oparta na GPT-4, koncentruje się na EIC Accelerator i jest w stanie analizować duże zbiory danych, a także wydobywać cenne informacje, które mogą pomóc wnioskodawcom EIC Accelerator i decydentom uzyskać wgląd w rodzaje finansowanych firm przez program. Ponieważ wszyscy beneficjenci EIC Accelerator są upublicznieni, możliwe jest uzyskanie wglądu w ich branże i produkty. Wszyscy wnioskodawcy EIC Accelerator, którzy są finansowani od 2021 r., dzielą się na następujące kategorie wysokiego poziomu według popularności: Wyroby medyczne Technologia ochrony środowiska Farmaceutyka Biotechnologia Technologia półprzewodników Sztuczna inteligencja Technologia rolnicza Technologia opieki zdrowotnej Technologia kosmiczna Energia odnawialna i magazynowanie Obliczenia kwantowe Technologia żywności Technologia budowlana Technologia akumulatorów Technologia motoryzacyjna Cyberbezpieczeństwo Czysta technologia Technologia recyklingu Automatyka przemysłowa Pojazdy elektryczne Telekomunikacja Druk 3D Nanotechnologia Technologia uzdatniania wody Przemysł tekstylny Bardziej szczegółowe podejście Ale oczywiście te szczegółowe przeglądy branżowe były już wielokrotnie zgłaszane. Bardzo często firmy wprowadzają innowacje na skrzyżowaniu istniejących technologii i często nie da się ich zaszufladkować w jednej branży. Zatem poniższa lista przedstawia bardziej szczegółowe podejście do wszystkich finansowanych spółek EIC Accelerator od 2021 r. i ich odpowiedniej branży: Biotechnologia (75 firm) Wyroby medyczne (52 firmy) Technologia medyczna (22 firmy) Obliczenia kwantowe (9 firm) Technologia półprzewodników (8 firm) ) Technika Rolnicza (7 Firmy) Energia Odnawialna (6 Firmy) Technologia Środowiska (6 Firmy) Farmaceutyka (5 Firmy) Obrazowanie Medyczne (5 Firmy) HealthTech (5 Firmy) Diagnostyka Medyczna (5 Firmy) AgriTech (4 Firmy) Sztuczna Inteligencja (4 Firmy) Biotechnologia / Farmaceutyka (3 Firmy) Technologia budowlana (3 Firmy) Robotyka medyczna (3 Firmy) Technologia baterii (3 Firmy) Cyfrowe zdrowie (3 Firmy) Motoryzacja (3 Firmy) Monitoring środowiska (3 Firmy) Magazynowanie energii odnawialnej (3 Firmy) Technologia kosmiczna (3 firmy) Materiały opakowaniowe (2 firmy) Inżynieria biomedyczna (2 firmy) Zielona technologia (2 firmy) Technologia transportu (2 firmy) Cleantech HVAC (2 firmy) Cyberbezpieczeństwo (2 firmy) Technologia żywności (2 firmy) Półprzewodniki (2 Firmy) Produkcja przyrostowa (2 Firmy) Onkologia Biotechnologia (2 Firmy) Technologia czystej energii (2 Firmy) Technologia tekstylna (2 Firmy) Technologie wspomagające (2 Firmy) Telekomunikacja (2 Firmy) Technologia recyklingu (2 Firmy) Biotechnologia AI (2 Firmy) Firmy) Obrazowanie medyczne AI (2 firmy) Magazynowanie energii (2 firmy) Technologia akwakultury (2 firmy) Rzeczywistość rozszerzona (2 firmy) Inżynieria lotnicza (1 firma) Instrumentacja analityczna (1 firma) AgriTech / BioTech (1 firma) Fotonika (1 firma ) Onkologia Biotechnologia (1 Firma) Ładowanie pojazdów elektrycznych (1 Firma) Diagnostyka dermatologiczna (1 Firma) Biotechnologia Barwniki (1 Firma) Technologia materiałowa (1 Firma) LiFi Aerospace Communication (1 Firma) Obrazowanie sztucznej inteligencji (1 Firma) Space Tech (1 Firma) Magazynowanie zielonej energii (1 firma) Obrazowanie biomedyczne (1 firma) Materiały biodegradowalne (1 firma) Optymalizacja transportu (1 firma) Monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniach (1 firma) Widzenie komputerowe (1 firma) Technologia opieki zdrowotnej (1 firma) Technologie sportowe lub urządzenia do noszenia Technologia (1 Firma) Ładowanie bezprzewodowe (1 Firma) Bioinformatyka SaaS (1 Firma) Technologia mowy syntetycznej (1 Firma) FoodTech / AgriTech (1 Firma) Terapeutyka onkologiczna (1 Firma) Termoakustyczne pompy ciepła (1 Firma) Robotyka Medtech (1 Firma) Akwakultura (1 Firma) Zrównoważona technologia morska (1 Firma) Filtr promieniowania (1 Firma) Biotechnologia rolnicza (1 Firma) EdTech (Technologia edukacyjna) (1 Firma) AgriTech AI (1 Firma) Zrównoważone opakowania (1 Firma) Elektronika energetyczna ( 1 firma) Ortopedia Biotechnologia (1 Firma) Zielone narzędzia budowlane (1 Firma) Bezpieczeństwo kosmiczne (1 Firma) Technologia fotoniczna (1 Firma) Produkcja lotnicza (1 Firma) Materiały izolacyjne (1 Firma) Technologia analizy gazów (1 Firma) Biotechnologia lub medycyna Urządzenia (1 firma) Platforma treści do gier (1 firma) Dodatki pochodzenia biologicznego (1 firma) Technologia farmaceutyczna (1 firma) Technologia morska (1 firma) Pojazdy elektryczne (1 firma) Technologia muzyczna (1 firma) Biotechnologia / przemysł farmaceutyczny (1 Firma) Automatyka przemysłowa (1 Firma) Technologie termodynamiki/chłodzenia (1 Firma) Internet rzeczy (IoT) (1 Firma) Technologia nawigacji dronów (1 Firma) Dystrybucja mediów cyfrowych (1 Firma) Produkcja biokontroli (1 Firma) Oprogramowanie biotechnologiczne (1 Firma) Technologia egzoszkieletu (1 firma) Technologia energetyczna (1 firma) Zarządzanie energią (1 firma) Komunikacja kwantowa (1 firma) Instrumenty analityczne (1 firma) Sieci mobilne (1 firma) Termodynamika (1 firma) Produkcja obuwia (1 firma) Foodtech (1 Firma) Technologia finansowa (FinTech) (1 Firma) Sprzęt medyczny (1 Firma) Metrologia optyczna (1 Firma) Technologia górnicza (1 Firma) Technologia lotnicza (1 Firma) Gospodarka odpadami (1 Firma) Recykling tekstyliów (1 Firma) Motoryzacja Czujniki (1 Firma) Logistyka lotnicza (1 Firma) Technologia logistyczna (1 Firma) Technologia biopaliw (1 Firma) Energia jądrowa (1 Firma) Climate Tech (1 Firma) Biotechnologia farmaceutyczna (1 Firma) Energia słoneczna (1 Firma) Materiały akumulatorowe ( 1 firma) Technologia dentystyczna (1 firma) Półprzewodniki IP (1 firma) Rozwiązania HVAC (1 firma) Analityka geoprzestrzenna (1 firma) Analityka danych klimatycznych (1 firma) Mykotechnologia (1 firma) Przesył energii elektrycznej (1 firma) Analityka baterii (1 firma ) Technologia e-commerce (1 Firma) Technologia analityczna (1 Firma) Biotechnologia Czujnik (1 Firma) Medycyna personalizowana (1 Firma) Galwanizacja (1 Firma) Urządzenia ortopedyczne (1 Firma) Technologia winiarska (1 Firma) Inżynieria geotechniczna (1 Firma) Przemysł fotoniczny (1 Firma) Komunikacja bezprzewodowa (1 Firma) Produkcja biotechnologiczna (1 Firma) Technika hodowli zwierząt (1 Firma) Robotyka budowlana (1 Firma) Rolnictwo komórkowe (1 Firma) Ochrona mórz (1 Firma) Biotechnologia rolnicza (1 Firma) AgriTech/ BioTech (1 Firma) Konserwacja predykcyjna (1 Firma) Zielone opakowania (1 Firma) Ocean Acoustics (1 Firma) Technologia łańcucha dostaw (1 Firma) Biotechnologia lub Agribiotech (1 Firma) Green Tech (1 Firma) Materiały budowlane (1 Firma) Zaawansowane Technologia czujników (1 firma) Wspomaganie wizualne AI (1 firma) Technologia hodowli owadów (1 firma) Produkcja fotowoltaiczna (1 firma) Produkcja magazynowania energii (1 firma) Technologia audio (1 firma) Uzdatnianie wody (1 firma) Recykling elektroniczny (1 firma ) Technologie ubieralne (1 Firma) Optoelektronika… Czytaj więcej

Przedstawiamy ChatEIC: Drugi pilot AI do zastosowań EIC Accelerator

Wyobraź sobie, że możesz po prostu wygenerować całą aplikację EIC Accelerator w oparciu o pojedynczy plik firmowy i kilka podpowiedzi. ChatEIC, niestandardowa sztuczna inteligencja oparta na GPT-4, jest w stanie zrobić dokładnie to. Moduły EIC Accelerator Program szkoleniowy EIC Accelerator wykorzystuje podejście oparte na modułach do przyznawania uprawnień do pisania, w którym określone sekcje są łączone w moduły, aby ułatwić proces uczenia się i pisania. Stosując to samo podejście do nauczania firm, jak napisać wniosek o dotację i ubiegać się o EIC Accelerator, ChatEIC jest w stanie dowiedzieć się, jak musi być zorganizowana każda sekcja i może po prostu zastosować zdobytą wiedzę w dowolnej firmie. W tym scenariuszu użytkownik musi wprowadzić jedynie minimalne dane wejściowe, jeśli takie istnieją. W idealnym przypadku użytkownik musi jedynie przesłać talię inwestorską lub długą prezentację, a ChatEIC ją stamtąd pobierze. Studium przypadku: generowanie sekcji propozycji Jako przykład można wykorzystać publicznie dostępne dane, takie jak zestawienie inwestorów opracowane przez notowaną na giełdzie spółkę zajmującą się biologią syntetyczną Ginkgo Bioworks. Chociaż ta talia nie jest w żadnym wypadku kompletna, zawiera 66 stron cennych informacji i, co najważniejsze, opisuje projekt DeepTech, który jest w dużym stopniu zgodny z EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, choć jest firmą amerykańską, jest doskonałym studium przypadku do testowania możliwości sekcji wniosków o dotacje generowanych przez sztuczną inteligencję, ponieważ głównym standardem wydajności dla każdego autora grantów AI jest minimalny wkład. Korzystanie z generatora tekstu AI jest przydatne tylko wtedy, gdy zmniejsza obciążenie pracą, co wymaga minimalnej pracy natychmiastowej. Zobaczmy teraz, jak dobrze ChatEIC poradzi sobie ze swoją ogólną wiedzą na temat pisania propozycji EIC Accelerator. Głównym wyzwaniem jest przekształcenie wiedzy ogólnej w wiedzę specjalistyczną, ponieważ każda firma, rynek i branża są inne. Czy zatem ChatEIC jest w stanie tworzyć sekcje specjalistyczne, czy też stanie się generyczny? Przykład: Rynek, Streszczenie i Ryzyko Uwaga: Moduły zawierają predefiniowany kontekst, który ChatEIC rozpozna i wykorzysta do pisania dla tego projektu. ChatEIC nie trzeba przypominać, co oznacza każdy moduł, ponieważ zna je na pamięć i wystarczy usłyszeć numer. W tym przypadku pierwszy monit wejściowy zawiera wyłącznie talię inwestora Ginkgo Bioworks w postaci załącznika PDF. Poniższa rozmowa na czacie przedstawia całą rozmowę, podpowiedzi i informacje wymienione z ChatEIC, bez żadnych zmian i pominięć. ChatEIC nie ma wcześniejszej wiedzy na temat wniosków o dotacje dla Ginkgo Bioworks ani specjalistycznej wiedzy na temat firm zajmujących się biologią syntetyczną poza bazą GPT-4. Dane wejściowe: Napisz moduł 56 (w załączeniu plik Ginkgo.PDF) ChatEIC: Po przejrzeniu dostarczonego dokumentu nie znalazłem konkretnych informacji związanych z wielkością i wzrostem rynku (moduł 56) dla Ginkgo. Jednakże, biorąc pod uwagę charakter pracy i branży Ginkgo, mogę przygotować do Twojej recenzji ogólny moduł 56. Moduł 56: Wielkość i rozwój rynku Wielkość rynku i złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) Ginkgo działa w szybko rozwijającym się sektorze biotechnologii, koncentrując się na programowaniu komórkowym i bioinżynierii. Szacuje się, że całkowity rynek adresowalny (TAM) dla światowego przemysłu biotechnologicznego wynosi ponad XX miliardów euro, a jego motorem jest rosnący popyt na innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, zrównoważone praktyki rolnicze i nowatorskie produkty pochodzenia biologicznego. Obsługiwany rynek adresowalny (SAM) W ramach tego szerokiego rynku SAM firmy Ginkgo można podzielić na wyspecjalizowane obszary, takie jak biologia syntetyczna, inżynieria genomu i bezpieczeństwo biologiczne, o łącznej wartości około XX miliardów euro. Segment ten charakteryzuje się solidną trajektorią wzrostu dzięki postępowi technologicznemu i rosnącemu przyjęciu rozwiązań bioinżynieryjnych w różnych branżach. Rynek możliwych do uzyskania usług (SOM) Przewiduje się, że SOM firmy Ginkgo, biorąc pod uwagę jej obecną ofertę produktów i usług, będzie mieścić się w przedziale od XX do XX milionów euro. Firma jest dobrze przygotowana do przejęcia znacznej części tego rynku, biorąc pod uwagę innowacyjną platformę, strategiczne partnerstwa i zaawansowane możliwości programowania komórek. Tendencje rynkowe i perspektywy na przyszłość Na rynku obserwuje się znaczący zwrot w kierunku zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, w przypadku których wiedza Ginkgo w zakresie bioinżynierii jest niezwykle istotna. Nadchodzące zmiany regulacyjne, zwiększone inwestycje w badania biotechnologiczne oraz rosnący nacisk na medycynę spersonalizowaną i zrównoważone praktyki prawdopodobnie będą w dalszym ciągu napędzać rozwój rynku. Zdolność Ginkgo do adaptacji i innowacji sprzyja wykorzystaniu tych trendów w celu zapewnienia trwałego wzrostu. Moduł ten stanowi ogólny opis oparty na typowym środowisku rynkowym dla firm takich jak Ginkgo. Aby moduł był dokładniejszy i bardziej szczegółowy, wymagane są konkretne dane rynkowe i prognozy wzrostu związane z produktami i usługami Ginkgo. Czy masz jakieś dodatkowe informacje lub konkretne punkty danych, które chciałbyś uwzględnić w tym module? Dane wejściowe: Użyj Bing do wyszukiwania raportów rynkowych dla SAM i SOM, a także w szerszej przestrzeni biologii syntetycznej. ChatEIC: Oto, co odkryłem w oparciu o szybkie wyszukiwanie. Poszukiwanie konkretnych raportów rynkowych dotyczących Serviceable Addressable Market (SAM) i Serviceable Obtainable Market (SOM) w przestrzeni biologii syntetycznej za rok 2024 nie przyniosło precyzyjnych wyników. Dostępne informacje obejmują przede wszystkim cały rynek biologii syntetycznej. Oto, co odkryłem: Wielkość rynku biologii syntetycznej szacuje się na 79,39 miliardów dolarów w 2024 r. i oczekuje się, że osiągnie 145,49 miliardów dolarów do 2029 r., przy wzroście CAGR wynoszącym 12,88% w okresie prognozy (2024–2029).​.[ ref] Według innego raportu wartość rynku biologii syntetycznej w 2022 r. wyceniono na 13,1 miliarda dolarów i przewiduje się, że będzie on rósł w znacznym tempie.[ref] Inne źródło wspomina, że ​​wielkość światowego rynku biologii syntetycznej wyceniono na USD Oczekuje się, że od 2023 r. do 2030 r. będzie on rósł w tempie CAGR wynoszącym 18,97%.[ref] Jeszcze jeden raport potwierdza szacunkową wielkość rynku biologii syntetycznej na 79,39 miliarda dolarów w 2024 r., z prognozą wzrostu do 2024 r. Wreszcie w innym badaniu wyceniono rynek biologii syntetycznej na 9,4 miliarda dolarów w 2022 r. i oczekiwano, że osiągnie on wartość 47,4 miliarda dolarów do 2029 r., przy CAGR na poziomie 26% w okresie prognozy 2023–2029​ ​[ref] Ustalenia te dają szeroki przegląd wielkości rynku i tempa wzrostu w sektorze biologii syntetycznej. Jednak w celu dokładniejszego oszacowania SAM i SOM dla miłorzębu… Czytaj więcej

Problem oceny EIC Accelerator w 2022 roku

W 2021 r. projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) zakończył swój pierwszy rok w nowych ramach składania wniosków (czytaj: Proces składania wniosków). Z dwoma przerwami w 2021 r. (czerwiec i październik) oznaczało to stromą krzywą uczenia się dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zawodowych pisarzy i European Innovation Council (EIC). Wdrożono nowy proces online dotyczący wniosków EIC Accelerator, który był stale udoskonalany równolegle do składania pierwszych wniosków o dotacje, co stanowiło wyjątkowe wyzwanie dla sposobu, w jaki EIC i konsultanci komunikowali się z potencjalnymi wnioskodawcami. Terminy zostały przesunięte, ujawnione informacje były bardziej wiarygodne niż oficjalne komunikaty prasowe EIC, a uwagi przekazane przez oceniających wywołały pewne kontrowersje. Chociaż większa przejrzystość jest ogólnie pozytywnym krokiem, zwłaszcza w przypadku instytucji publicznej finansowanej z podatków obywateli, może ona przynieść odwrotny skutek, jeśli ujawni znaczące niespójności. Celem tego artykułu jest zbadanie niektórych z tych niespójności. Etapy składania wniosków European Innovation Council oraz Agencja Wykonawcza MŚP (EISMEA), Komisja Europejska (KE) i EIC opracowały nowy proces składania wniosków, który obejmuje 3 odrębne etapy (uwaga: nie są one powiązane z Etapami 2020). Ten nowy proces w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego online i w jego ramach wycofano większość formatów PDF/dokumentów, z których wnioskodawcy korzystali przed 2021 r. Podsumowując, obecne etapy to: Krok 1: Miniaplikacja (tekstowa , wideo, prezentacja). Aby wniosek został pomyślnie przyjęty, co najmniej 2 z 4 oceniających musi zatwierdzić wniosek. Krok 2: Długa aplikacja (tekst, dokumenty pomocnicze, prezentacja). Aby wniosek został pomyślnie przyjęty, co najmniej 3 z 3 oceniających musi zatwierdzić wniosek. Krok 3: Rozmowa zdalna lub osobista. Aby odnieść sukces, wszyscy członkowie jury muszą zatwierdzić zgłoszenie. Startupy muszą pomyślnie przejść wszystkie trzy etapy w wyznaczonej kolejności, aby otrzymać finansowanie EIC Accelerator. Każdy krok, pomyślny lub nie, będzie również szczegółowo komentowany przez oceniających lub członków jury. Uwaga: w ramach programu przyspieszonego realizowanego przez EIC niektóre przedsiębiorstwa mogą pominąć pewne kroki, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki. Krok 1 Krok 1 ma na celu wzbudzenie zainteresowania osoby oceniającej, jak stwierdziła EIC. Jest to bardzo krótka wersja biznesplanu i nie zawiera szczegółowych informacji na temat finansów, planowanych pakietów prac ani innych kluczowych części projektu innowacyjnego. Nawet prezentacja prezentacji jest zredukowana do dokumentu składającego się z 10 slajdów, który zostanie przeczytany, a nie faktycznie zaprezentowany. Próg powodzenia etapu 1 jest bardzo łatwy do przejścia, ponieważ tylko 2 z 4 zdalnych oceniających musi przedstawić pozytywną recenzję, która umożliwi wnioskodawcy przejście do etapu 2 (patrz wskaźniki powodzenia). Krok 2 Krok 2 to bardzo dogłębna prezentacja proponowanego projektu innowacyjnego, ponieważ wymaga stworzenia biznesplanu, który składa się prawie wyłącznie z tekstu, dostarcza bardzo mało danych wizualnych i wymaga od aplikujących MŚP odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań. Należą do nich łańcuch wartości, opisy produktów, zaplecze techniczne, analizy rynkowe, strategie handlowe i wiele innych szczegółów. Ten etap okazał się najbardziej selektywnym i jednocześnie najbardziej pracochłonnym etapem EIC Accelerator. Krok 3 Krok 3 to zdalna lub osobista rozmowa kwalifikacyjna, która składa się z 10-minutowej prezentacji i 35-minutowej sesji pytań i odpowiedzi. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oparta na przesłanym wniosku w ramach Etapu 2 i prezentacji, ale jurorzy mogą nie być dokładnie zaznajomieni ze wszystkimi dostarczonymi treściami. Liniowy postęp pomiędzy krokami Chociaż nowy proces dla zastosowań EIC Accelerator wygląda i sprawia wrażenie nowoczesnego, dodał nową warstwę problemów, która jest powiązana z jego 3-etapową strukturą. Tworząc proces aplikacyjny, w ramach którego sprawdzane są firmy przez wiele miesięcy, ważne jest, aby upewnić się, że każdy etap oceny stanowi liniowy postęp w stosunku do poprzedniego. Jeżeli oceny etapu 1 i etapu 2 będą zbyt różne, nieuchronnie doprowadzi to do zmarnowanego wysiłku zarówno po stronie wnioskodawców, jak i recenzentów. Aby zachować przejrzystość tego faktu, EIC powinna publikować dane dotyczące kontroli jakości, w których wyniki wszystkich trzech etapów, jeśli są dostępne dla każdego wnioskodawcy, są skorelowane w celu ustalenia, czy dana sekcja została oceniona spójnie na wielu etapach. Jeżeli wszyscy oceniający zatwierdzą bardzo szczegółowy model biznesowy w kroku 2, ale członkowie jury jednomyślnie kwestionują jego jakość w kroku 3, proces będzie wadliwy. Z pierwszych wniosków złożonych w 2021 r. jasno wynika, że te trzy etapy mają różny stopień szczegółowości, inny cel i wykorzystują różne pule osób oceniających, co samo w sobie prowadzi do znacznych ograniczeń. W rezultacie proces nie jest w pełni liniowy. Konflikty pomiędzy ocenami W liniowym procesie składania wniosków projekt, który uzyskał doskonały wynik w kroku 1, poradzi sobie dobrze w kroku 2. Projekt, który przedstawił dziesiątki stron na temat strategii komercyjnej i otrzymał doskonałą ocenę od oceniających w kroku 2, nie powinien mieć tę ocenę należy odwrócić w Kroku 3. Chociaż różnica w ilości pomiędzy Krokiem 1 i Krokiem 2 jest znacząca i może prowadzić do zmian w postrzeganej jakości, różnica między Krokiem 2 i Krokiem 3 powinna być niewielka. W procesie liniowym nigdy nie powinno dojść do sytuacji, w której model przychodów został doskonale oceniony w kroku 2, a następnie odrzucony z powodu słabych recenzji w kroku 3. Jednak takie przypadki zdarzają się często, ponieważ około 50% kandydatów zostanie odrzuconych w kroku 3 a głównymi powodami są aspekty komercyjne. Jeżeli projekt nie uległ zmianie pomiędzy dwoma etapami, to jak to możliwe, że ewaluatorzy Kroku 2 oceniają projekt tak odmiennie od Jury Kroku 3? Aplikacja Step 2 charakteryzuje się niespotykanym dotąd poziomem szczegółowości w porównaniu z wcześniejszymi latami, więc brak treści nie byłby złym powodem rozbieżności. Jest również mało prawdopodobne, aby wnioskodawca celowo przedstawił fałszywe informacje lub działał w sposób oszukańczy, jak więc można wytłumaczyć taki wynik? Jurorzy EIC… Czytaj więcej

Poziomy gotowości nowych technologii (TRL) dla EIC Accelerator na rok 2021

Projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument, faza 2, dotacja i kapitał własny) wprowadził istotne zmiany w 2021 r. i pomyślnie przeszedł pierwszy cykl składania wniosków i zatwierdzania dla nowych beneficjentów (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Spośród ponad 1500 startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które złożyły wnioski od kwietnia 2021 r. (czytaj: AI Tool Review), 65 zostało wybranych do finansowania, ponieważ pomyślnie przeszło etap 1 (krótki wniosek + wideo) , Krok 2 (długa aplikacja) i Krok 3 (rozmowa kwalifikacyjna typu VC). Poziomy gotowości technologicznej (TRL) w 2021 r. Chociaż wprowadzono wiele zmian, jedną ze zmian najbardziej istotnych dla potencjalnych kandydatów, profesjonalnych pisarzy i konsultantów są poziomy gotowości technologicznej (TRL). Analizę poprzednich iteracji TRL można znaleźć tutaj: Poziomy gotowości technologicznej (TRL) dla EIC Accelerator (SME Instrument) W jaki sposób EIC Accelerator finansuje poziomy gotowości technologicznej (TRL) (SME Instrument) Od 2021 r. ich nowe definicje są następujące: Podstawowy Badania: przestrzegane podstawowe zasady. Sformułowanie technologii: Sformułowana koncepcja technologii. Walidacja potrzeb: Eksperymentalny dowód słuszności koncepcji. Prototyp na małą skalę: Technologia zwalidowana w laboratorium. Prototyp na dużą skalę: Technologia zwalidowana w odpowiednim środowisku (środowisku istotnym dla przemysłu w przypadku kluczowych technologii wspomagających). System prototypowy: Technologia zademonstrowana w odpowiednim środowisku (środowisku istotnym dla przemysłu w przypadku kluczowych technologii wspomagających) System demonstracyjny: Demonstracja prototypu systemu w środowisku operacyjnym Pierwszy w swoim rodzaju system komercyjny: System kompletny i kwalifikowany Pełne zastosowanie komercyjne: Rzeczywisty system sprawdzony w środowisku operacyjnym (konkurencyjna produkcja w przypadku kluczowych technologii wspomagających; lub w przestrzeni kosmicznej) Początkowy TRL dla EIC Accelerator W przypadku EIC Accelerator zaleca się rozpoczęcie od TRL wynoszącego 5 lub 6, ponieważ jest to zazwyczaj poziom prototypu, który gwarantuje dalsze finansowanie w ramach dotacji i późniejsze inwestycje kapitałowe w celu skalowania operacji. Ponieważ model EIC Accelerator umożliwia również składanie wniosków wyłącznie kapitałowych, górną granicą punktu początkowego wniosku EIC jest TRL8. Szczegółowe zasady tego procesu przedstawiono w programie prac opublikowanym przez Komisję Europejską i EIC: EIC Accelerator wspiera późniejsze etapy rozwoju technologii, a także zwiększanie skali. Dlatego też element technologiczny Twojej innowacji musi zostać przetestowany i zatwierdzony w laboratorium lub innym odpowiednim środowisku (np. co najmniej poziom gotowości technologicznej 5/6 lub wyższy). Wyciąg ten wskazuje punkt wyjścia dla technologii finansowanych w ramach EIC Accelerator. Wszystkie innowacje muszą osiągnąć co najmniej TRL5. Różnice pomiędzy finansowaniem kapitałowym a finansowaniem w formie dotacji Do 2,5 miliona EUR komponentu dotacji na rozwój i walidację technologii (TRL 5/6 do 8); Element inwestycyjny o wartości 0,5–15 mln EUR na zwiększenie skali i inne działania. Oznacza to, że komponent dotacyjny jest ściśle ukierunkowany na wszystkie działania, które kończą się na poziomie TRL8 lub niższym. Element kapitałowy nie ma żadnych ograniczeń i może być stosowany w całym cyklu życia od TRL5 do TRL9. Możesz wnioskować wyłącznie o komponent dotacyjny lub najpierw o dotację (tj. maksymalnie 2,5 miliona EUR na pokrycie TRL 5/6 do 8 i bez wnioskowania o komponent inwestycyjny dla TRL 9), jeśli nie otrzymałeś wcześniej wsparcia w formie dotacji EIC Accelerator. Jeśli wystąpi się jedynie o dotację (bez kapitału własnego), wówczas projekt zakończy się TRL8, jeśli chodzi o EIC. Wnioskodawcy muszą załączyć dalsze uzasadnienia dotyczące sposobu osiągnięcia TRL9. Jeżeli propozycja otrzyma zgodę na realizację i zostanie zarekomendowana do finansowania, jury może zalecić obniżenie kwoty dotacji w przypadku wykrycia działań powyżej TRL 8. Zasada TRL8 dotycząca finansowania w formie dotacji jest ściśle egzekwowana, więc żaden wnioskodawca nie powinien próbować jej obejść (tj. próbując finansowanie działań TRL9 poprzez dotację). [Kapitał własny] ma na celu finansowanie wprowadzenia na rynek i zwiększania skali, ale może być również wykorzystany do innych celów (w tym współfinansowania lub nawet pełnego finansowania działalności innowacyjnej). Wyraźnie stwierdzono, że finansowanie kapitałowe EIC Accelerator ma również zastosowanie do działalności pomiędzy TRL5 a TRL8 (działalność innowacyjna). Podsumowanie W skrócie, odpowiednie finansowanie zapewnione przez EIC dla projektu EIC Accelerator dzieli się na: Kapitał własny (przez Fundusz EIC): Finanse Działania TRL5 do TRL9 Dotacja (przez Komisję Europejską): Finanse działań TRL5 do TRL8 Przy ubieganiu się o finansowanie , możliwe jest złożenie wniosku zarówno o dotację, jak i o kapitał własny (tj. blended financing), przy czym którykolwiek z nich jest opcjonalny, ponieważ wnioskodawca może również wnioskować o jedno bez drugiego (tj. wyłącznie o kapitał własny, wyłącznie o dotację lub najpierw o dotację).

O zatrudnieniu konsultanta lub autora grantu w ramach projektu EIC Accelerator (SME Instrument) na rok 2021

Projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) wprowadził nowy etap do procesu składania wniosków w 2021 r., który pełni funkcję miniwniosku zwanego Krokiem 1 (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Obejmuje materiały takie jak pisemny wniosek o dotację, prezentację wideo i prezentację, które należy przesłać na platformę sztucznej inteligencji European Innovation Councils (EIC) (czytaj: Przegląd narzędzi AI). Dzięki tej zmianie EIC Accelerator ma teraz trzy etapy, które należy przejść, a mianowicie etap 1 (krótki wniosek), krok 2 (pełny wniosek) i krok 3 (rozmowa twarzą w twarz) (czytaj: Zalecenia dla EICA), ale wiele start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie są pewne, co oznaczają te kroki i jakie terminy i ramy czasowe są z nimi powiązane. Jako krótki przewodnik dla wnioskodawców mogą posłużyć się następującymi uwagami: Krok 1 to krótki wniosek, który można przygotować w czasie krótszym niż 30 dni i który można złożyć w dowolnym momencie bez ustalonego terminu (czytaj: Przebieg pracy z prezentacją wideo) Krok 2 to bardzo długi wniosek, który można złożyć wyłącznie pod warunkiem, że (i) zatwierdzono etap 1 oraz (ii) EIC opublikowała ustalony termin. W 2021 r. obowiązywały dwa progi graniczne, a mianowicie czerwiec i październik. Minimalny czas przygotowania wniosku do Etapu 2 powinien wynosić 60 dni, ale zaleca się dłuższy czas. Krok 3 to rozmowa twarzą w twarz, w której wykorzystuje się prezentację przedstawioną w Kroku 2. Jest ona dostępna tylko dla projektów, które zostały zatwierdzone w Kroku 2, a daty tego Kroku są ustalane zaraz po przeprowadzeniu ocen w Kroku 2 wydany (tj. tydzień prezentacji). Przygotowanie do tego etapu można przeprowadzić w ciągu 14 dni. Co opracować samodzielnie, a co zlecić na zewnątrz Nie ma ogólnej zasady określającej, kiedy należy zatrudnić konsultanta lub zawodowego pisarza i czy w ogóle jest on potrzebny. Oficjalne wzory wniosków, program prac i wytyczne (tj. dotyczące funduszu EIC i narzędzia AI) są publicznie dostępne, co oznacza, że z technicznego punktu widzenia każde przedsiębiorstwo może złożyć wniosek samodzielnie. Należy wziąć pod uwagę dostępne zasoby i termin napisania dotacji. W przypadku Kroku 1 wysiłek jest stosunkowo niewielki: Korzyści z opracowania Kroku 1 we własnym zakresie Krok 1 wymaga stosunkowo niewielkiego wysiłku czasowego Krok 1 jest stosunkowo łatwy do opracowania Nie marnuje się pieniędzy w przypadku, gdy projekt nie jest odpowiedni dla EIC Accelerator (tj. firmy konsultingowe zajmą się przypadkami, które zakończyły się niepowodzeniem) Pełna kontrola nad wynikiem Korzyści z zatrudnienia konsultanta Konsultant może ukształtować projekt i zwiększyć jego wpływ, a także uniknąć czerwonych flag Bycie częścią Kroku 1 uprości proces Kroku 2 Zoptymalizuj automatyczną punktację na platformie AI w oparciu o doświadczenie Oszczędność czasu Bliski kontakt z EIC, aby przygotować się na nieoczekiwane zmiany Konsultanci ponownie złożą wniosek, jeśli zostanie odrzucony, natomiast w przypadku odrzuconego projektu będzie trudno zatrudnić konsultanta Wady każdego podejścia są odwrotnością co oznacza, że to, co jest zaletą zatrudnienia konsultanta, będzie wadą samodzielnego przygotowania wniosku. Dla Kroku 2 porównanie wyglądałoby następująco: Uwaga: Porównanie dla Kroku 2 zakłada, że kandydaci sami pomyślnie złożyli wniosek do Etapu 1 i rozważają zatrudnienie partnera Kroku 2. Korzyści z opracowania Kroku 2 we własnym zakresie Oszczędności kosztów Pełna kontrola nad wynikiem Korzyści z zatrudnienia konsultanta Konsultant może ukształtować projekt i zwiększyć jego wpływ, a także uniknąć czerwonych flag Organizacja rozwoju projektu i współpraca między zespołem zarządzającym w celu spełnienia wymagań ostateczny termin Oszczędność czasu Bliski kontakt z EIC, aby być przygotowanym na nieoczekiwane zmiany Oprócz ogólnych kompromisów związanych z zatrudnieniem firmy doradczej wymienionych powyżej, należy wziąć pod uwagę wiele różnych kwestii. Jednym z nich jest sposób, w jaki firmy oceniają własne możliwości i sposób, w jaki oceniają włożony wysiłek. Nierzadko zdarza się, że z konsultantem kontaktuje się klient, który chce sam aplikować do Kroku 1, mimochodem wspominając, że uzyskał ocenę B lub C we wszystkich segmentach narzędzi AI, mimo że projekt ma wysokie kwalifikacje do EIC Accelerator. To, że Krok 1 jest stosunkowo łatwy w przygotowaniu, nie oznacza, że jest to owoc nisko wiszący. W przygotowanie wniosku trzeba włożyć sporo wysiłku, niezależnie od jego prostoty. Tak, EIC chce ułatwić wnioskodawcom składanie wniosków i nie chce, aby marnowali czas na długie rozpatrywanie wniosków, jeśli nie mają szans na pomyślne rozpatrzenie wniosku. Nie oznacza to jednak, że ewaluatorzy otrzymają projekt przy minimalnym wkładzie wkładu lub czytaniu między wierszami. Firmy, które są bardzo zapracowane, często myślą, że przygotowanie szybkiego wniosku wystarczy, ale nie dotyczy to grantów EIC. Firma powinna być przygotowana na dołożenie wszelkich starań przy składaniu wniosku i wypełnienie każdej sekcji z maksymalną uwagą i wysiłkiem. Wniosek Najlepszym sposobem, aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy należy zatrudnić konsultanta, byłoby najpierw zdecydować, czy przygotowanie wniosku we własnym zakresie jest w ogóle możliwe (tj. dostępność czasu, wykwalifikowany personel). Po drugie, firma powinna porozmawiać z firmami doradczymi, aby określić, czy projekt ma odpowiednie szanse powodzenia (tj. zaleca się wielokrotne opinie, ponieważ niektóre firmy konsultingowe nie są wystarczająco selektywne). Po trzecie, firma musi rozważyć kompromisy związane z pisaniem propozycji we własnym zakresie, którymi są duże wymagania czasowe, zwłaszcza w przypadku kroku 2, ale także obciążenie pracą zespołu zarządzającego, któremu lepiej byłoby skupić się na zadaniach istotnych dla biznesu, zamiast na pisaniu.

Wybór słowa kluczowego i oceniającego dla aplikacji EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) umożliwia wszystkim ubiegającym się start-upom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) dodanie słów kluczowych do platformy, które zostaną wykorzystane do wybrania ekspertów oceniających (czytaj: Przegląd narzędzi AI). W przeszłości ta funkcja była funkcją czarnej skrzynki, ponieważ profesjonalni autorzy tekstów i firmy konsultingowe nie wiedzieli, jak różni oceniający ocenią wniosek i czy w ogóle będzie to miało znaczenie (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Powszechnie stosowane podejście polegało na wyborze najtrafniejszych słów kluczowych, które odzwierciedlają projekt (tj. technologia akumulatorów, uczenie maszynowe, biomasa) i nadziei na najlepsze. Chociaż jest to nadal sprawdzony sposób, w tym artykule przedstawiono opinię na temat wyboru słów kluczowych, aby zmaksymalizować szanse powodzenia zgłoszenia. Pula ewaluatorów i słowa kluczowe Całkowita pula ewaluatorów składa się z tysięcy ekspertów, którzy zostaną wybrani na podstawie dostępności i, co ważne, słów kluczowych wprowadzonych na platformę. Te słowa kluczowe są wybierane z listy rozwijanej, podczas gdy wiele nadrzędnych słów kluczowych zawiera wiele podrzędnych słów kluczowych, podczas gdy w sumie dla projektu wybierane są 3 pary nadrzędne i podrzędne słowa kluczowe w określonej kolejności. Ponadto można dodać bezpłatne słowa kluczowe w celu uzupełnienia początkowego wyboru słów kluczowych. Podczas wybierania słów kluczowych zwykle dostępnych jest wiele opcji, ponieważ uruchomienie baterii AI może prowadzić do Energii, następnie baterii, a następnie uczenia maszynowego lub może odwrócić tę kolejność. Ale co, jeśli rynkiem jest PropTech lub w szczególności nieruchomości, skoro projekt zapewnia rozwiązania w zakresie magazynowania energii dla systemów rezerwowych w budynkach komercyjnych? Następnie słowa kluczowe mogłyby również skupiać się na branży nieruchomości, określonych segmentach klientów (np. przedsiębiorstwach użyteczności publicznej) lub podobnych aspektach. Do wyboru jest wiele różnych opcji, ale jak dotąd nie było wiadomo, jak wpłyną one na ocenę wniosku, ponieważ metodę prób i błędów utrudniały nieprzejrzyste oceny, losowość ocen i ograniczone terminy na rok 2020. Oceniający Informacje zwrotne Projekt European Innovation Council (EIC) wprowadził do procesu oceny funkcję przesyłania opinii, która umożliwia recenzentom pozostawianie wnioskodawcom bardzo szczegółowych komentarzy. Chociaż wnioskodawca nie zna ich tożsamości i pochodzenia, konkretne uwagi ewaluatorów często ujawniają, z jakiego punktu ewaluatora patrzy na innowację. Jeśli jest to ktoś, kto ma podejście naukowe, techniczne lub jest osadzony w branży, wówczas komentarze często będą skupiać się na tym aspekcie. Na dobre i na złe, rodzaj oceniającego może mieć znaczący wpływ na sposób przeglądu wniosku. Po przestudiowaniu wielu ewaluacji Etapu 1 jest oczywiste, że ewaluatorzy mają bardzo różne perspektywy. Ten sam aspekt projektu można pochwalić lub skrytykować w tej samej recenzji, co sprawia, że krytyczny jest punkt widzenia, a nie tylko jakość projektu. Z doświadczenia wynika, że w pozytywnych recenzjach Etapu 1 często chwalono wpływ, wykonalność i wizję projektu, jeśli oceniający zauważyli, że istnieje duży potencjał zakłócenia, podczas gdy krytyczne recenzje zwykle skupiały się na izolowanych aspektach technicznych lub komercyjnych. Inne podejście Zamiast zadawać sobie pytanie: Jakie słowa kluczowe najlepiej opisują mój projekt? Lepszym podejściem wydaje się pytanie: Jakie doświadczenie musi wywrzeć na ewaluatorze największe wrażenie? Bardzo często naukowiec zajmujący się uczeniem maszynowym może nie być pod wrażeniem określonej aplikacji AI, podczas gdy ktoś z branży, na którą jest docelowy, natychmiast dostrzeże korzyści i będzie miał pozytywną opinię. Jednak sytuacja odwrotna może mieć również miejsce, jeśli trudniej jest sobie wyobrazić wpływ przemysłu niż nowatorski charakter technologii, który wywrze na naukowcu lepsze wrażenie w porównaniu z uczestnikiem branży. Celem wyboru ewaluatorów powinno być wybranie ekspertów, którzy zrozumieją wizję firmy i spojrzą na innowację w pozytywnym świetle. Należy unikać myśli typu: Back-end jest wyrafinowany, ma unikalne podejście i zakłóca rynek, ale nie sądzę, że jest wystarczająco nowatorski z naukowego punktu widzenia. Produkt ma solidne podstawy naukowe, ale jak go przekonać? żebym to kupił? Zwłaszcza jeśli chodzi o rozwiązania programowe, mogą pojawić się puryści, którzy zaniedbują skupienie się EIC na zakłóceniach w branży i nowych modelach biznesowych tylko po to, aby krytykować izolowany aspekt projektu. Wniosek Przed złożeniem wniosku warto dokładnie przemyśleć wybrane słowa kluczowe i upewnić się, że potencjalne doświadczenie oceniającego odpowiada zakresowi i celowi wniosku. Podejście to nie jest sprawdzoną metodą pozyskiwania dobrych ewaluatorów, ale może wyraźnie wpłynąć na wynik ewaluacji. Każdy profesjonalny pisarz widział aplikacje z ocenami, które były sprzeczne i brakowało im konsensusu. Często przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo oczywista z komentarzy osoby oceniającej i zawsze sprowadza się do jej perspektywy określonej na podstawie jej doświadczenia. Niestety, takie podejście będzie prawdopodobnie bardzo krótkotrwałe. EIC zbiera już słowa kluczowe na etapie 1 EIC Accelerator i ręczne wybieranie dodatkowych słów kluczowych na tym etapie wydaje się zbędne. Jednakże, dopóki można wpływać na wybór ewaluatorów, należy dokonywać tego ostrożnie.

Wskaźniki sukcesu EIC Accelerator w 2021 r. (SME Instrument)

Projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) w 2021 r. zmienił się na nowo dzięki nowemu procesowi składania wniosków, większemu budżetowi i nowym progom sukcesu (czytaj: Przegląd narzędzia AI). Te ostatnie są o tyle istotne, że bezpośrednio określają, ile czasu firmy będą musiały poświęcić na aplikację i ile czasu zmarnowałyby w przypadku odrzucenia (czytaj: Firmy, które nie powinny aplikować). Biorąc pod uwagę, że wskaźniki powodzenia od wielu lat kształtują się na poziomie 5% i gwałtownie spadają w 2020 r. z 2,7% w styczniu do <1% w październiku, prawdopodobne jest, że te wskaźniki powodzenia osiągną obecnie najwyższy poziom w historii. W opublikowanym wcześniej artykule zbadano potencjalne wskaźniki powodzenia i przewidywane nakłady pracy na poszczególnych etapach, a mianowicie Kroku 1 (krótka aplikacja), Kroku 2 (pełna aplikacja) i Kroku 3 (rozmowa twarzą w twarz). W analizie uwzględniono najlepsze wyniki dla wnioskodawców, ponieważ bezpośrednio skorelowano wskaźniki powodzenia z obciążeniem pracą nałożonym na wnioskodawców i stwierdzono, że najbardziej selektywne bariery powinny znajdować się na początku, a nie na końcu, aby uniknąć zmarnowanych miesięcy wysiłków. Wskaźniki sukcesu w roku 2021 Ponieważ wiele startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zgłosiło się do konkursu EIC Accelerator na rok 2021 samodzielnie lub za pośrednictwem konsultantów i profesjonalnych pisarzy, można teraz wyciągnąć wnioski na temat ogólnego rozkładu wskaźników sukcesu ( czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Ponieważ etap 1 jest stale otwarty dla zgłoszeń, wskaźniki zatwierdzeń stale się zmieniają, ale na dzień 15 maja 2021 r. przeszło 67% firm, z czego 755 z 1114. Oczekuje się, że liczba ta utrzyma się na stosunkowo stałym poziomie w nadchodzących miesiącach, ponieważ jest to również próg, do którego dążył European Innovation Council (EIC). Wyniki etapu 2 zostały opublikowane dopiero niedawno i mogą nie być reprezentatywne dla nadchodzącego terminu ostatecznego, ponieważ (i) czas przygotowania wnioskodawców był krótszy niż 30 dni, (ii) było to pierwsze zaproszenie z nowym procesem składania wniosków oraz (iii) informacje zwrotne od jurorów przeprowadzających wywiady w ramach Etapu 3 mogą mieć wpływ na przyszłe oceny w ramach Etapu 2. Niemniej jednak w czerwcu do Etapu 3 zakwalifikowano 130 z 801 wnioskodawców, co oznacza, że 16% firm przeszło ten etap pomyślnie. Uwaga: spośród 130 zaproszeń na rozmowy kwalifikacyjne w ramach etapu 3 programu EIC Accelerator 24 szwajcarskie start-upy uznano za niekwalifikujące się ze względu na niedawną decyzję władz szwajcarskich w sprawie programu „Horyzont Europa” (2021–2027). Dałoby to wskaźnik sukcesu na tym etapie wynoszący 13%, biorąc pod uwagę, że w rozmowach kwalifikacyjnych w połowie września weźmie udział tylko 106 firm. Połączenie wskaźników powodzenia etapu 1 i etapu 2 daje łączny wskaźnik sukcesu wynoszący 11% przed etapem 3, a biorąc pod uwagę, że współczynnik sukcesu na etapie rozmowy kwalifikacyjnej (etap 3) historycznie kształtował się na poziomie około 50% w latach 2018/2019, wynika, że można założyć, że ogólny wskaźnik powodzenia wyniesie łącznie 5% dla EIC Accelerator. Uwaga: chociaż wskaźniki powodzenia rozmów kwalifikacyjnych w roku 2018/2019 wyniosły około 50%, w czwartym kwartale 2019 r. i przez cały rok 2020 oscylowały pomiędzy 30% a 50%. Ze względu na wysokie budżety i rezygnację 24 szwajcarskich kandydatów (18% wszystkich zaproszonych) po etapie 2 ewaluacji, współczynnik powodzenia etapu 3 mógłby potencjalnie osiągnąć 70%, co dałoby wskaźnik finansowania na poziomie 7%+. Wnioski Czas pokaże, jak będą kształtować się rzeczywiste wskaźniki powodzenia na etapie 3 i jak przyszłe zmiany w formularzach składania wniosków, oficjalnym wzorze wniosku i ocenach (zwłaszcza z informacjami zwrotnymi od jury) wpłyną na te progi. Budżet wynoszący 1 miliard euro na jedynie 2 odcięcia w 2021 r. jest również niezwykle wysoki, co oznacza, że gorączka złota w 2021 r. może być krótkotrwała. Jedno jest pewne: EIC Accelerator nigdy nie był tak dostępny jak dzisiaj, a wiele wspaniałych projektów miało większe szanse na otrzymanie finansowania. Czas pokaże, czy EIC wywiąże się ze swojego zobowiązania i nie będzie oceniać wniosków względem siebie, lecz zachowa swoją zindywidualizowaną metodologię „GO” i „NO-GO”. W takim przypadku akcelerator EIC mógłby pozostać tak samo dostępny jak obecnie dla całego programu „Horyzont Europa” (2021–2027), ponieważ żadna liczba wnioskodawców ani żadna konkurencja nie przekreśli szans powodzenia poszczególnych projektów. Choć wydaje się to scenariuszem idealnym, czas pokaże, czy będzie on wykonalny. Jeżeli GO w Kroku 2 lub 3 przekraczają budżety, istnieją tylko trzy możliwości: (1) odrzucić wnioskodawców GO w oparciu o czynniki dyskryminujące (tj. branża, koszty, płeć), (2) utworzyć listę oczekujących na zatwierdzone wnioski albo na etapie 2 lub 3 (tj. przed rozmową kwalifikacyjną lub po rozmowie kwalifikacyjnej) lub (3) zmienić ocenę końcową przed publikacją wyników, aby z mocą wsteczną odrzucić wnioskodawców finansowanych w inny sposób (tj. zaostrzając ocenę jury). Ostatnią rzeczą, o której należy wspomnieć, jest to, że niektóre agencje rządowe są zmuszone do całkowitego wykorzystania swoich rocznych budżetów, ponieważ jest to bezpośrednio powiązane z przydzielonym im budżetem w następnym roku, zatem w październiku 2021 r. termin płatności EIC Accelerator może spowodować, że finansowane przedsiębiorstwa otrzymają zaskakującą liczbę przedsiębiorstw, jeśli w ramach czerwcowego limitu nie wykorzystano dostępnych 500 mln euro.

Nowe podejście do opracowywania projektów EIC Accelerator w ramach „Horyzontu Europa” (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument faza 2, dotacja i kapitał własny) można postrzegać jako całkowicie nowy program finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” (2021–2027). Zmienił nie tylko proces składania wniosków o dotację, ale także swoją ocenę, co prawdopodobnie spowoduje znaczące zmiany w typach przedsiębiorstw wybieranych na beneficjentów (czytaj: Nowe wynalezienie EIC Accelerator). Celem tego artykułu jest porównanie poprzedniego przepływu pracy profesjonalnych autorów grantów i konsultantów z najnowszą wersją startupu European Innovation Councils (EIC) oraz ramienia finansującego małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) (czytaj: Przegląd narzędzi AI). Ponieważ zarówno autorzy, jak i oceniający cały czas myślą o innowacjach, wprowadzanie niezbędnych zmian i dostosowywanie się do nowego i nieprzewidywalnego środowiska staje się drugą naturą. W związku z tym nawet duże firmy konsultingowe dostosowały już swój przepływ pracy i zaczęły zmieniać swoje wewnętrzne procesy, aby zachować wydajność i jakość. Jak wyglądało pisanie wniosków o dofinansowanie w 2020 r. W 2020 r. i latach objętych programem „Horyzont 2020” (2014-2020) proces pisania wniosków EIC Accelerator (a następnie SME Instrument) był dość prosty. Współpraca rozpoczynałaby się od spotkania inauguracyjnego (KOM), przekazania odpowiednich plików, po czym autorzy zabraliby się do pracy – przeważnie samodzielnie. Ze względu na ograniczoną dostępną przestrzeń i brak szczegółowych informacji na temat technologii nie było powodu, aby wymagać nadmiernego wkładu ze strony samej firmy, ponieważ propozycja skupiała się na krótkim, narracyjnym opisie, a nie na segmentacjach technicznych. W 2021 roku to podejście uległo zmianie, gdyż sama aplikacja ma inną strukturę. Celem tego artykułu jest podkreślenie, w jaki sposób stary sposób pisania wniosków zostaje obecnie zastąpiony bardziej nowoczesnym i zróżnicowanym podejściem, które wymaga większej współpracy, głębi i wyrafinowania. Dlaczego stare podejście przestało działać 1. Wymagania dotyczące tekstu i długość Propozycja EIC Accelerator z 2020 r. była stosunkowo długa i zawierała 30 stron jako dokument główny, ale wersja z 2021 r. ogromnie zwiększyła tę liczbę. Dzieje się tak ze względu na dużą liczbę pól tekstowych, składających się przeważnie z 1000 znaków, które należy wypełnić w całej aplikacji, a niektóre segmenty również liczą 5000 znaków, 10 000 lub nieograniczoną liczbę spacji. W związku z tym opisy są znacznie bardziej szczegółowe i często muszą być opracowane na potrzeby samej propozycji, ponieważ firmy nie zawsze stosują określone rodzaje segmentacji. Przykładami są funkcje i przypadki użycia, kamienie milowe poziomu gotowości technologicznej (TRL), całkowity dostępny rynek (TAM), dostępny rynek nadający się do użytku (SAM), możliwy do uzyskania rynek możliwy do użycia (SOM) lub cykl życia wdrożenia technologii (TALC). 2. Szczegóły techniczne i głębokość Wiele sekcji w 2020 r. było raczej powierzchownych, a autorzy często mieli trudności z przydzieleniem więcej niż 1 strony DINA4 na opis technologii, w tym obrazy, ze względu na rygorystyczne ograniczenia. Dzięki nowym funkcjom i modelowi przypadków użycia można łatwo skonfigurować 10 funkcji po 7000 znaków każda, co daje 70 000 znaków na sam opis technologii. Biorąc pod uwagę potrzebę opisania swobody działania (FTO), aktualnie istniejącej wiedzy, wąskich gardeł i wartości dodanej każdej cechy, oczywiste jest, że wymagany jest niespotykany dotychczas poziom szczegółowości. Zakładając, że 140 słów na 1000 znaków i 750 słów tworzy blok tekstu na stronie DINA4 (przy użyciu marginesów EIC Accelerator z 2020 r. bez obrazów), dałoby to 13 stron DINA4 czystego tekstu dla samych funkcji. W porównaniu z poprzednią pojedynczą stroną, która musiała zawierać obrazy, zmiana jest dość drastyczna i 13 stron nie obejmowałoby nawet całego opisu rozwiązania, ponieważ trzeba je opisać gdzie indziej. Nie da się osiągnąć tego poziomu bez ścisłej współpracy z dyrektorem technicznym (CTO) i wystarczających badań. Biorąc pod uwagę, że wszystkie sekcje obejmujące rynek, finanse, strategię handlową i inne również powiększyły się, jasne jest, że rozmiar propozycji EIC Accelerator na 2021 r. z łatwością powiększył się czterokrotnie w porównaniu z 2020 r. 3. Większa kontrola w kierunku strategii handlowych Strategie handlowe i rynek analizy były zwykle dość ograniczone ze względu na ograniczenia strony EIC Accelerator z 2020 roku. W przypadku obecnie rozdętego procesu Kroku 2 sytuacja uległa znacznej zmianie. Sekcje rynku, a w szczególności TALC, wymagają szczegółowego zestawienia sposobów dotarcia do klientów w przypadku konkretnych oczekiwań dotyczących penetracji rynku. W związku z tym strategia będzie wymagała planów wykraczających poza uproszczone pojęcia, takich jak: Chcemy zacząć w Unii Europejskiej (UE), a następnie wejść na rynek globalny Mamy lokalnych dystrybutorów, którzy mogą nam pomóc Spodziewamy się dotrzeć do 100 klientów w ciągu 3 lat Opracujemy sieć klientów Nowy szablon wymaga od aplikujących start-upów i MŚP zdefiniowania każdego segmentu penetracji, a nawet podania przepływów pieniężnych (operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych) dla każdego z nich, w tym harmonogramu oraz zysków i strat (P&L). Zwłaszcza rachunek zysków i strat, mimo że nowy arkusz kalkulacyjny jest teraz uproszczony, będzie wymagał dodatkowego podziału w celu uwzględnienia liczb podanych w TALC, które mogą obejmować okres ponad 10 lat w przyszłość, podczas gdy zyski i straty zwykle uwzględniają tylko 5 lat. 4. Inne sekcje Poza Go2Market i częściami technicznymi istnieje wiele danych liczbowych i rozważań, które wymagają większego wkładu ze strony wnioskodawców, ponieważ w 2020 r. miały one bardziej powierzchowny charakter. Zwłaszcza sekcja dotycząca ryzyka, potrzeb inwestycyjnych i konkurentów (tj. bóle i zyski) wymagają silnego wkładu ze strony kierownictwa firmy. Jak ustrukturyzować rozwój projektu w 2021 r. W rezultacie dotychczasowe podejście bez angażowania rąk, polegające na pisaniu propozycji outsourcingu do konsultanta, jest niemożliwe, ale zostaje zastąpione podejściem opartym na współpracy, w którym firma musi aktywnie angażować się w dyskusję na temat potrzebnego wkładu i być zaangażowana w celu ustrukturyzowania całej aplikacji. Największą zmianą w roku 2021 jest współpraca konsultantów (lub profesjonalnych pisarzy) z klientami. Zamiast samodzielnie opracowywać biznesplan, konsultanci muszą włączyć w proces swoich klientów, a ponieważ zespół zarządzający przedsiębiorstwem typu „scale-up” jest zwykle bardzo zajęty, wykazywać się doskonałym zarządzaniem projektem przez cały proces. Zmiany te są wciąż całkiem nowe, ale głównymi ulepszeniami w stosunku do starych metod mogą być: Wiele wezwań do rozpoczęcia dla dedykowanych sekcji… Czytaj więcej

Spojrzenie na innowację z nowego punktu widzenia: zmiana oceny propozycji EIC Accelerator (SME Instrument)

Model EIC Accelerator blended financing (dotacja i kapitał własny) przeszedł dramatyczną transformację od swojego pierwszego powstania, z obecnie przestarzałej fazy 2 SME Instrument w 2019 r. i kolejnej fazy testowej jako pilot EIC Accelerator w latach 2019/2020. Dzięki nowemu procesowi składania wniosków, który obejmuje wiele etapów, internetowej platformie AI do składania wniosków i prezentacji wideo, zmienił się nie tylko sam proces, ale także jego wyniki (czytaj: Przegląd narzędzi AI). Ponieważ ocena i szablon wniosku zmieniły się wraz z najnowszą wersją, jasne jest, że to, co sprawdziło się w 2020 r. i na wcześniejszych etapach, może nie mieć zastosowania w 2021 r. Jest oczywiste, że wniosek wygląda inaczej, przedkłada z góry ustaloną strukturę nad bezpłatny biznesplan narrację i określa konkretny plan działania, którego muszą przestrzegać wszystkie firmy. Jednak czynnikiem, który może mieć największy wpływ na najnowsze zmiany w EIC Accelerator, może być sama ocena. Odejście od fazy 2 SME Instrument i pilotażu EIC Accelerator Celem nowego etapu 1 EIC Accelerator jest kontrola jakości wniosków w celu ustalenia, czy projekt jest interesujący dla UE i czy odpowiada ogólnemu ryzyku, innowacjom, zespołowi i rynkowi kryteria. W związku z tym początkowo reklamowano go jako sposób naśladowania starej pieczęci doskonałości*, którą przyznawano projektom na rok 2020 z oceną co najmniej 13 na 15. Historycznie rzecz biorąc, od 30% do 50% wszystkich projektów zgłoszonych w latach 2018–2020 osiągnął ten poziom. Obecne wskaźniki powodzenia Etapu 1 dla 60-70% dość dobrze odpowiadają temu progowi, chociaż można argumentować, że równoważny stary wynik odpowiadałby raczej 12,5, a nie pełnym 13. Mimo to Krok 1 działa jak próg, który częściowo zastępuje stary punktacji, ale ma także wyraźnie inny nacisk, jeśli chodzi o jakość projektu. Ten aspekt jakości można zbadać za pomocą prostego pytania: czy ponowne złożenie wniosków z oceną 12,5+ z 2020 r. automatycznie wypadnie dobrze w Kroku 1 w 2021 r.? *Uwaga: Nowa Pieczęć Doskonałości jest obecnie przyznawana tylko niektórym firmom, które przechodzą do trzeciego etapu procesu oceny, czyli etapu rozmowy kwalifikacyjnej. Pieczęć doskonałości na rok 2021 nie jest powiązana z krótkim wnioskiem na etapie 1 ani z żadnym rodzajem punktacji, ale stanowi użyteczną analogię do poprzednich iteracji programu finansowania przed rokiem 2021. Przejście z roku 2020 na rok 2021: progi i jakość EIC stwierdziło, że Etap 1 ma na celu „pobudzenie zainteresowania ewaluatorów”, co oznacza, że jest to ocena bardzo powierzchowna w porównaniu nawet do starej fazy 1 SME Instrument. W Kroku 1 jest tylko 5 uproszczonych kryteriów oceny, podczas gdy ewaluacje za rok 2020 musiały uwzględnić 17 bardzo szczegółowych kryteriów. Można argumentować, że najnowsze kryteria oceny, które bezpośrednio definiują powodzenie projektów, obecnie mocno faworyzują innowacje, ryzyko i rynek, podczas gdy stare kryteria skupiały się na każdym aspekcie firmy i projektu z równą wagą. Bez oceny korzyści lub kompromisów takiego podejścia wyraźnie wpływa to na to, jakie rodzaje projektów odniosą sukces i prawdopodobnie będzie bardzo różnić się od tego, co zaobserwowano w 2020 r., a także dekadę wcześniej (czytaj: Zalecenia dla EICA). Pojawiło się kilka interesujących przypadków kandydatów, którzy zgłosili się do egzaminu EIC Accelerator, natomiast zgłoszenie z 2020 r., które wykazało niskie wyniki od 10 do 11 z maksymalnie 15, przeszło etap 1 w 2021 r. z bardzo pozytywnymi recenzjami. Co ciekawe, tak niskie wyniki w 2020 r. były często traktowane w oczach profesjonalnych autorów lub firm konsultingowych jako przegrana sprawa, ponieważ oznaczały, że albo projektowi brakuje poziomu zaawansowania potrzebnego, aby przekonać European Innovation Council (EIC), start-up lub małe i małe firmy Średnie przedsiębiorstwa (MŚP) nie mają przemyślanego modelu biznesowego ani planowania finansowego. Zmiana kryteriów oceny Ponieważ pierwszy etap został zaprojektowany tak, aby jedynie wzbudzić największe zainteresowanie ewaluatora, wiele projektów, które nie zostałyby uwzględnione do finansowania w 2020 r., nawet gdyby Komisja Europejska (KE) dysponowała nadwyżką środków finansowych, może teraz z łatwością przejść pierwszy etap. Nie jest jasne, jak to się zmieni w kroku 2, można jednak powiedzieć, że kryteria oceny uległy istotnej zmianie. W 2020 roku obowiązywało 17 kryteriów szczegółowych, które obejmowały cały model biznesowy, począwszy od podwykonawstwa poprzez sieć partnerską, aż po szczegóły bazy klientów (czytaj: Firmy, które nie powinny mieć zastosowania). Pytania były bardzo szczegółowe i wyczerpujące: Dlaczego klienci mieliby kupować od Ciebie? Czy Twój model biznesowy umożliwia skalowanie Twojej firmy? Czy plan strategiczny komercjalizacji jest wystarczający? Czy rozwiązano jakiekolwiek problemy związane z własnością intelektualną lub licencjami? Czy produkt jest łatwy w użyciu? … Zostało to zastąpione 13 kryteriami w kroku 2 i tylko 5 w kroku 1. Zamiast zadawać bardzo szczegółowe pytania oceniającym, którzy muszą stopniowo oceniać cały projekt, nowe kryteria są uproszczone i skupiają się na wielu tych samych pytaniach choć z mniejszą ilością szczegółów. Co ciekawe, nowe kryteria pomijają równość płci, szersze korzyści w UE i wyzwania społeczne. Były one wyraźnie widoczne w starych kryteriach oceny, ale obecnie ich nie ma, mimo że należy je opisać we wniosku dotyczącym etapu 2. Jest to prawdopodobnie spowodowane nowymi wyzwaniami strategicznymi i limitem kobiet na stanowiskach dyrektorów generalnych, które są egzekwowane na zapleczu i nie można ich ponownie powtarzać na etapie oceny. Kryteria „Go” Nowe kryteria oceny wyraźnie skupiają się na innym podejściu, z silną preferencją dla ryzyka, rynku, innowacji i zespołu z instrukcjami dla oceniających, zgodnie z którymi „Go” na etapie 2 powinno odpowiadać temu, co byłoby od 4,5 do 5 punktów zgodnie z przepisami na rok 2020.** Wracając do anegdoty wspomnianej powyżej, wniosek z wynikiem 10,5 miałby średnią ocen 3,5 w każdej sekcji, co oznacza, że nie powinien mieć szans… Czytaj więcej

Proces tworzenia wideo o rozdzielczości EIC Accelerator (SME Instrument)

Projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument, faza 2, dotacja i kapitał własny) uzyskał w 2021 r. obowiązkową prezentację wideo, a wielu wnioskodawców nie ma pewności, jak taki film powinien wyglądać i jak powinien być przygotowany. Choć oficjalne szablony wniosków i wytyczne European Innovation Council (EIC) nie dają odpowiedzi na to pytanie, celem poniższego artykułu jest przedstawienie prostego schematu postępowania, z którego mogą skorzystać potencjalni wnioskodawcy, profesjonalni pisarze lub firmy konsultingowe. Ponieważ wiele małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz start-upów ma pewne doświadczenie w tworzeniu lub edytowaniu filmów wideo za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, takich jak YouTube, Facebook czy Twitter, w tym artykule pominięto narzędzia takie jak Adobe Spark lub Loom, które służą do prostego nagrywania głośnik nad pokazem slajdów. W tym artykule skupimy się na narzędziach do cięcia wideo i efektów, a także na prostym przepływie pracy pozwalającym efektywnie połączyć wszystkie istotne części. Omawiane oprogramowanie jest w większości wymienne, ale ze względu na ich kompatybilność skupiamy się na Adobe Premiere Pro, After Effects i Illustrator. Uwaga: w serwisie YouTube dostępne są doskonałe samouczki dotyczące każdego z tych kroków, a poniższy artykuł ma na celu przedstawienie przeglądu przepływu pracy bez szczegółowego opisywania mechaniki edycji wideo w programie Adobe CC. 1. Adobe Premiere Pro (PP) Premiere Pro (PP) służy jako główny pulpit nawigacyjny do tworzenia wideo i narzędzie do cięcia. Tutaj wszystko jest przygotowane, zebrane i sfinalizowane na eksport. Najważniejsze zadania do wykonania to: Uwaga: Uproszczona wersja tego oprogramowania dostępna jest pod nazwą Adobe Rush. 1.1 Importowanie materiału wideo Po nagraniu wideo należy je zaimportować do PP. Należy wziąć pod uwagę, że każdy film może mieć inną rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę, które będą wyglądać inaczej na odpowiedniej osi czasu. Sposób działania PP polega na tym, że tworzona jest oś czasu z określoną liczbą klatek na sekundę i rozdzielczością. Liczba klatek na sekundę lub klatek na sekundę (FPS) określa, ile klatek (lub obrazów) występuje w każdej sekundzie materiału wideo. Standardowe liczby klatek na sekundę to 23,976, 24 lub 30. Pierwsze dwie liczby klatek na sekundę dają bardziej naturalne rozmycie ruchu, podczas gdy druga (lub większa liczba klatek na sekundę) będzie ostrzejsza w ruchu. W przypadku wideo EIC Accelerator wystarczające będzie użycie 23,976 lub 24. Aby uzyskać rozdzielczość, wideo powinno być co najmniej Full HD, co przekłada się na wymiary 1920×1080. Jeśli przed zaimportowaniem klipów nie określono liczby klatek na sekundę ani rozdzielczości, sekwencja automatycznie dostosuje się do oryginalnych ustawień klipu po przeciągnięciu go na oś czasu. Wskazane jest, aby określić liczbę klatek na sekundę i rozdzielczość jeszcze przed rozpoczęciem fotografowania. 1.2 Synchronizacja wideo z zewnętrznym dźwiękiem (opcjonalnie) Jeśli wideo zostało nagrane oddzielnie od dźwięku (tj. za pomocą zewnętrznego mikrofonu, który nie był podłączony do kamery podczas nagrywania), dźwięk musi zostać dopasowany do wideo po produkcja. Jest to opcjonalne i nie jest potrzebne w przypadku zamontowania i podłączenia do aparatu mikrofonu typu shotgun lub korzystania z bezprzewodowego mikrofonu pojemnościowego. Aby zsynchronizować zewnętrzne klipy audio z wbudowanym dźwiękiem wideo, należy je umieścić na tej samej osi czasu w PP i można je dopasować za pomocą funkcji synchronizacji. Zwykle działa to dobrze, ale szczególnie w przypadku krótszych klipów może być konieczne ręczne dostosowanie położenia. W tym celu zawsze zaleca się umieszczenie punktu orientacyjnego w obrazie i dźwięku, aby ułatwić dopasowanie. Może to po prostu mieć formę klaskania w dłonie na początku nagrania, tak aby wbudowany mikrofon i mikrofon zewnętrzny wychwyciły ten sam dźwięk, który można wykorzystać jako punkt dopasowania w postprodukcji. Aby sfinalizować połączenie zewnętrznego sygnału audio z klipem wideo, można je połączyć (a nie zgrupować), tak aby całe wycinanie i przenoszenie było zawsze stosowane do dźwięku i obrazu jako połączonej jednostki. 1.3 Skrócenie do 3 minut Następnym krokiem po przygotowaniu wideo i osi czasu jest skrócenie łącznie do 3 minut, co oznacza, że wszystkie filmy muszą zostać przycięte do tego czasu. Jest to również okazja, aby już zaplanować, gdzie można umieścić określone klipy wideo w celu zademonstrowania produktu, zaprezentowania biura lub powiązanych części. Wycięcie materiału filmowego samo w sobie jest wyzwaniem, ale przemyślenia na temat tego procesu można znaleźć tutaj: Dlaczego montażysta wideo EIC Accelerator powinien być autorem propozycji lub opowiadaczem historii Aby ominąć trudność tego kroku, możliwe jest również nagrywanie tylko dokładnie 3 minuty materiału, ale może to być trudniejsze niż sam proces cięcia. 1.4 Korekcja kolorystyczna materiału filmowego Po przygotowaniu i przycięciu materiału filmowego należy dokonać korekcji kolorystycznej przy użyciu koloru Lumetri lub podobnego efektu. Ogólnym celem jest zapewnienie dobrego kontrastu oświetlenia i cieni oraz zapewnienie wystarczającego nasycenia i zrównoważonych odcieni skóry w końcowym filmie. Ponieważ istnieje wiele wysokiej jakości samouczków na temat gradacji kolorów, nie będą one tutaj szczegółowo omawiane. Uwaga: Adobe Photoshop można wykorzystać do tworzenia tabel przeglądowych (LUT) na podstawie zrzutu ekranu wideo, który można bezpośrednio zaimportować do koloru Lumetri w PP. LUT działa jak filtr materiału wideo w PP, który może korzystać z zalet funkcji edycji obrazu dostępnych wyłącznie w Photoshopie. Uwaga 2: Jeśli wiele klipów wymaga identycznej gradacji kolorów, na odpowiednich klipach można umieścić „warstwę dopasowania”. Efekt można następnie zastosować tylko do warstwy dopasowania, co spowoduje zastosowanie go do wszystkich klipów poniżej na osi czasu. 1.5 Ulepszanie dźwięku W zależności od źródła dźwięku i ustawień mikrofonu zazwyczaj zaleca się wzmocnienie głosu. Na YouTube dostępnych jest wiele samouczków i wskazówek, ale przykładami ogólnych ulepszeń są:… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL