Odsłanianie przyszłości europejskich innowacji: szczegółowe zapoznanie się z programem prac EIC na rok 2024

Szczegółowy program prac European Innovation Council (EIC) na rok 2024 nakreśla jego kompleksową strategię i komponenty mające na celu wspieranie innowacji w Unii Europejskiej. Oto główne elementy i najważniejsze elementy: Cele strategiczne i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI): Celem EIC jest wspieranie przełomowych technologii i firm kluczowych dla osiągnięcia celów ekologicznych i cyfrowych… Czytaj więcej

Finansowanie pionierskich przełomów dzięki EIC Accelerator

Przegląd programu akceleracyjnego European Innovation Council EIC Accelerator, ceniona inicjatywa finansowa pod auspicjami European Innovation Council (EIC) i stanowiąca integralną część ram programu „Horyzont Europa”, ma na celu zapewnienie znacznego wsparcia finansowego pionierskim przedsiębiorstwom. Program ten koncentruje się na organizacjach, które przodują w postępie technologicznym… Czytaj więcej

Wyzwania czasowe: wpływ dni informacyjnych dla wnioskodawców z krótkim wyprzedzeniem na wnioski EIC Accelerator

Wprowadzenie Planowanie dni informacyjnych dla wnioskodawców w EIC Accelerator w dniach 15 i 16 stycznia, niecałe dwa miesiące przed krytycznym terminem 13 marca, stwarza dla wnioskodawców poważne wyzwania czasowe. Tak napięty harmonogram może prowadzić do pośpiesznych przygotowań i potencjalnych rozczarowań, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą ilość czasu potrzebnego na stworzenie… Czytaj więcej

Radzenie sobie z niepewnością: wyzwanie związane z niespójnymi terminami we wnioskach o dotacje

Wprowadzenie Proces składania wniosków o dotacje, szczególnie w programach takich jak EIC Accelerator, jest najeżony złożonością. Jednym z istotnych wyzwań stojących przed wnioskodawcami jest niespójność w zakresie liczby i harmonogramu terminów. W tym artykule szczegółowo opisano, w jaki sposób takie nieprawidłowości powodują niepewność, oraz omówiono strategie, jakie wnioskodawcy mogą przyjąć, aby złagodzić te wyzwania. Wpływ… Czytaj więcej

Poruszanie się po procesie składania wniosków EIC Accelerator: Zrozumienie wyzwań związanych z dotrzymywaniem terminów

Trzyetapowy proces składania wniosków EIC Accelerator Program blended financing Akceleratora European Innovation Council (EIC), kluczowa inicjatywa dla start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poszukujących finansowania, przeszedł znaczące zmiany w 2021 r. Zmiany te wprowadziły ustrukturyzowany, trzyetapowy proces proces składania wniosków, każdy z odrębnymi wymaganiami i harmonogramem. Zrozumienie tych kroków jest kluczowe dla kandydatów… Czytaj więcej

O zatrudnieniu konsultanta lub autora grantu w ramach projektu EIC Accelerator (SME Instrument) na rok 2021

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) wprowadził nowy etap do procesu składania wniosków w 2021 r., który pełni funkcję miniwniosku zwanego Krokiem 1 (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Obejmuje materiały takie jak pisemny wniosek o dotację, prezentację wideo i prezentację, które muszą… Czytaj więcej

Zalecenia dotyczące wybranych zmian na platformie EIC Accelerator (SME Instrument)

Projekt EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument, faza 2, dotacja i kapitał własny) przeszedł znaczną transformację w 2021 r., a jego nowe narzędzie AI zostało wykorzystane przez tysiące wnioskodawców w ciągu kilku tygodni. Podczas gdy w poprzednim artykule wskazano niektóre jego niedociągnięcia i ogólne doświadczenia, następny artykuł ma na celu uczynienie… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL