Avduking av fremtiden for europeisk innovasjon: Et dypdykk i EIC Work Program 2024

European Innovation Council (EIC) arbeidsprogram 2024, detaljert i dokumentet, skisserer dens omfattende strategi og komponenter designet for å fremme innovasjon i EU. Her er hovedkomponentene og høydepunktene: Strategiske mål og nøkkelytelsesindikatorer (KPIer): EIC har som mål å støtte banebrytende teknologier og selskaper som er avgjørende for å oppnå det grønne og digitale ... Les mer

Finansiering av banebrytende gjennombrudd gjennom EIC Accelerator

En oversikt over European Innovation Council Accelerator Program EIC Accelerator, et anerkjent finansieringsinitiativ i regi av European Innovation Council (EIC) og integrert i Horizon Europe-rammeverket, er dedikert til å gi betydelig økonomisk støtte til banebrytende bedrifter. Dette programmet fokuserer på organisasjoner som er i forkant med å fremme teknologisk ... Les mer

Tidsutfordringer: Innvirkningen av kortvarige søkerinfodager på EIC Accelerator-applikasjoner

Innledning Planleggingen av søkerinformasjonsdager for EIC Accelerator 15. og 16. januar, bare mindre enn to måneder før den kritiske fristen 13. mars, byr på betydelige tidsutfordringer for søkere. Denne stramme tidslinjen kan føre til forhastede forberedelser og potensielle skuffelser, spesielt med tanke på den omfattende tiden som kreves for å lage en ... Les mer

Navigering i usikkerhet: Utfordringen med inkonsistente tidsfrister i søknader om tilskudd

Innledning Søknadsprosessen for tilskudd, spesielt i programmer som EIC Accelerator, er full av kompleksitet. En betydelig utfordring søkerne står overfor er inkonsekvensen i antall og tidspunkt for frister. Denne artikkelen går nærmere inn på hvordan slike uregelmessigheter skaper usikkerhet og hvilke strategier søkere kan bruke for å dempe disse utfordringene. Påvirkningen av … Les mer

Navigering i EIC Accelerator-søknadsprosessen: Forstå utfordringene ved å overholde frister

EIC Accelerators tre-trinns applikasjonsreise European Innovation Council (EIC) Accelerator's blended financing-program, et kritisk initiativ for startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) som søker finansiering, gjennomgikk betydelige endringer i 2021. Disse endringene introduserte et strukturert tre-trinns søknadsprosess, hver med sine distinkte krav og tidslinjer. Å forstå disse trinnene er avgjørende for søkere... Les mer

Om å ansette en konsulent eller stipendskribent for 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) har introdusert en ny fase i søknadsprosessen i 2021, som fungerer som et miniforslag kalt Step 1 (les: Re-Inventing the EIC Accelerator). Det inkluderer materialer som en skriftlig søknad om tilskudd, en videopitch og en pitch-deck som må ... Les mer

Anbefalinger for utvalgte endringer på EIC Accelerator-plattformen (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) har forvandlet seg kraftig i 2021 og det nye AI-verktøyet har blitt brukt av tusenvis av søkere i løpet av få uker. Mens den forrige artikkelen påpekte noen av dens mangler og den generelle opplevelsen, har følgende artikkel som mål å gjøre ... Les mer

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO