Odhalenie budúcnosti európskej inovácie: Hlboký ponor do pracovného programu EIC 2024

Pracovný program European Innovation Council (EIC) 2024, podrobne popísaný v dokumente, načrtáva jeho komplexnú stratégiu a komponenty určené na podporu inovácií v rámci Európskej únie. Tu sú hlavné zložky a najdôležitejšie body: Strategické ciele a kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI): Cieľom EIC je podporovať prelomové technológie a spoločnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dosiahnutie zelených a digitálnych… Čítaj viac

Financovanie priekopníckych prelomov prostredníctvom EIC Accelerator

Prehľad programu European Innovation Council Accelerator Program EIC Accelerator, vážená finančná iniciatíva pod záštitou European Innovation Council (EIC) a integrálna do rámca Horizon Europe, sa venuje poskytovaniu významnej finančnej podpory priekopníckym podnikom. Tento program sa zameriava na organizácie, ktoré sú v popredí technologických… Čítaj viac

Problémy s načasovaním: Vplyv krátkych informačných dní pre žiadateľov na aplikácie EIC Accelerator

Úvod Plánovanie informačných dní pre žiadateľov o EIC Accelerator na 15. a 16. januára, len necelé dva mesiace pred kritickým termínom 13. marca, predstavuje pre žiadateľov značné časové problémy. Táto napätá časová os môže viesť k unáhleným prípravám a potenciálnym sklamaniam, najmä vzhľadom na veľké množstvo času potrebného na vytvorenie… Čítaj viac

Navigácia v neistote: Výzva nekonzistentných termínov v žiadostiach o grant

Úvod Proces podávania žiadostí o granty, najmä v programoch ako EIC Accelerator, je zložitý. Významnou výzvou, ktorej musia žiadatelia čeliť, je nejednotnosť v počte a načasovaní termínov. Tento článok sa ponorí do toho, ako takéto nezrovnalosti vytvárajú neistotu a aké stratégie môžu žiadatelia prijať na zmiernenie týchto problémov. Vplyv… Čítaj viac

Navigácia v procese aplikácie EIC Accelerator: Pochopenie výziev pri dodržiavaní termínov

Aplikačná cesta EIC Accelerator v troch krokoch Program blended financing European Innovation Council (EIC) Accelerator, kľúčová iniciatíva pre začínajúce podniky a malé a stredné podniky (SME), ktoré hľadajú financovanie, prešiel v roku 2021 významnými zmenami. Tieto zmeny zaviedli štruktúrovaný trojkrokový proces podávania žiadostí, každý so svojimi odlišnými požiadavkami a časovými harmonogramami. Pochopenie týchto krokov je pre žiadateľov kľúčové… Čítaj viac

O najatí konzultanta alebo autora grantov pre rok 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) zaviedol novú etapu do procesu podávania žiadostí v roku 2021, ktorý funguje ako mini-návrh s názvom Krok 1 (čítaj: Re-Inventing the EIC Accelerator). Zahŕňa materiály, ako je písomná žiadosť o grant, videoprezentácia a podklady, ktoré musia… Čítaj viac

Odporúčania pre vybrané zmeny na platforme EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) sa v roku 2021 výrazne zmenil a jeho nový nástroj AI využili tisíce žiadateľov v priebehu niekoľkých týždňov. Zatiaľ čo predchádzajúci článok poukázal na niektoré jeho nedostatky a celkové skúsenosti, nasledujúci článok si kladie za cieľ… Čítaj viac

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sk_SK