Pridelenie finančných zdrojov na katalyzovanie prelomových technologických inovácií prostredníctvom programu EIC Accelerator

Pochopenie akcelerátora European Innovation Council: Komplexný prehľad jeho účelu, funkcií a príležitostí pre vizionárskych podnikateľov Akcelerátor European Innovation Council (EIC) predstavuje kľúčový komponent komplexného balíka iniciatív financovania Horizon Europe, ktorý je starostlivo navrhnutý tak, aby podporoval špičkové spoločnosti, ktoré sú na v popredí využívania radikálneho technologického pokroku alebo priekopníckych vedeckých… Čítaj viac

Financovanie priekopníckych prelomov prostredníctvom EIC Accelerator

Prehľad programu European Innovation Council Accelerator Program EIC Accelerator, vážená finančná iniciatíva pod záštitou European Innovation Council (EIC) a integrálna do rámca Horizon Europe, sa venuje poskytovaniu významnej finančnej podpory priekopníckym podnikom. Tento program sa zameriava na organizácie, ktoré sú v popredí technologických… Čítaj viac

Využitie školiacich kurzov ako alternatíva k poradenstvu pri žiadostiach o grant

Úvod Spoločnou obavou medzi bývalými žiadateľmi o grantové programy, ako je EIC Accelerator, je spoliehanie sa na poradenské spoločnosti, ktoré často vyžadujú, aby sa žiadatelia významne podieľali na písaní vlastných žiadostí. To viedlo k rastúcemu záujmu o alternatívne prístupy, ako je využívanie školiacich kurzov ponúkaných platformami ako Rasph (www.rasph.com). Tento článok skúma… Čítaj viac

Navigácia v bludisku: Vzostup poradenského ekosystému v grantovom priemysle

Úvod Grantový priemysel, najmä pre programy ako EIC Accelerator, je charakteristický svojou komplexnosťou a neistotou. Tieto faktory podnietili vznik rozsiahleho poradenského ekosystému, ktorý má preklenúť priepasť medzi grantovými agentúrami a žiadateľmi. Tento článok skúma, ako tento ekosystém funguje a jeho význam pre začínajúce podniky a malé a stredné podniky, ktoré využívajú grant… Čítaj viac

Základná úloha konzultantov pri vyrovnávaní podmienok pre spoločnosti DeepTech v aplikáciách EIC

Úvod European Innovation Council (EIC) funguje v prostredí, kde zložitosť žiadostí o grant môže byť skľučujúca, najmä pre spoločnosti DeepTech. Prítomnosť robustného poradenského ekosystému je v tomto kontexte nielen prospešná, ale aj nevyhnutná. Zohráva kľúčovú úlohu pri vyrovnávaní podmienok a zabezpečuje, aby spoločnosti s prelomovými technológiami… Čítaj viac

Ekosystém EIC Accelerator: Rámec zameraný na poradenstvo

Konzultačná dominancia v procese EIC Accelerator Zdá sa, že program European Innovation Council (EIC) Accelerator, určený na podporu inovatívnych startupov a malých a stredných podnikov, neúmyselne podporil ekosystém, v ktorom poradenské spoločnosti zohrávajú ústrednejšiu úlohu ako samotní žiadatelia. Táto situácia vyplýva z kombinácie komplexnosti programu a komunikačných stratégií EIC. Zložitosť… Čítaj viac

O najatí konzultanta alebo autora grantov pre rok 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) zaviedol novú etapu do procesu podávania žiadostí v roku 2021, ktorý funguje ako mini-návrh s názvom Krok 1 (čítaj: Re-Inventing the EIC Accelerator). Zahŕňa materiály, ako je písomná žiadosť o grant, videoprezentácia a podklady, ktoré musia… Čítaj viac

Nový prístup k rozvoju projektov EIC Accelerator v rámci Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) možno považovať za úplne nový program financovania v rámci Horizon Europe (2021-2027). Zmenila nielen proces predkladania návrhov na grant, ale aj svoje hodnotenie, ktoré pravdepodobne zaznamená významné zmeny v typoch spoločností vybraných za príjemcov (čítaj: … Čítaj viac

Profil spoločnosti, ktorá by sa nemala uchádzať o EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) je vysoko konkurenčná, ale aj veľmi populárna schéma grantového a vlastného financovania od European Innovation Council (EIC). Veľa startupov a malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ, ale aj v pridružených krajinách ako Izrael či Nórsko má záujem… Čítaj viac

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sk_SK