EIC Accelerator: Posilnenie prelomových inovácií so vzrušujúcimi možnosťami financovania!

Objavte príležitosti s EIC Accelerator: Spustenie inovácie a rastu! Objavte svet príležitostí s EIC Accelerator, posilňujúcim programom financovania, ktorý vám prináša European Innovation Council (EIC), kľúčový hráč v rámci Horizon Europe. Táto dynamická iniciatíva je venovaná pozdvihnutiu inovatívnych spoločností, ktoré sú v popredí… Čítaj viac

Pridelenie finančných zdrojov na katalyzovanie prelomových technologických inovácií prostredníctvom programu EIC Accelerator

Pochopenie akcelerátora European Innovation Council: Komplexný prehľad jeho účelu, funkcií a príležitostí pre vizionárskych podnikateľov Akcelerátor European Innovation Council (EIC) predstavuje kľúčový komponent komplexného balíka iniciatív financovania Horizon Europe, ktorý je starostlivo navrhnutý tak, aby podporoval špičkové spoločnosti, ktoré sú na v popredí využívania radikálneho technologického pokroku alebo priekopníckych vedeckých… Čítaj viac

Financovanie priekopníckych prelomov prostredníctvom EIC Accelerator

Prehľad programu European Innovation Council Accelerator Program EIC Accelerator, vážená finančná iniciatíva pod záštitou European Innovation Council (EIC) a integrálna do rámca Horizon Europe, sa venuje poskytovaniu významnej finančnej podpory priekopníckym podnikom. Tento program sa zameriava na organizácie, ktoré sú v popredí technologických… Čítaj viac

Pochopenie úrovní pripravenosti technológie (TRL) v kontexte EIC Accelerator

Pochopenie TRL: Cesta od konceptu k implementácii Úrovne pripravenosti technológie (TRL) poskytujú systematický rámec na posúdenie vyspelosti technológie. Táto stupnica, v rozsahu od TRL1 do TRL9, načrtáva vývoj od základného výskumu k plne funkčnému systému. Nižšie je uvedený podrobný príklad pre každý TRL s použitím hypotetického typu technológie, ako je ... Čítaj viac

Navigácia v procese aplikácie EIC Accelerator: Pochopenie výziev pri dodržiavaní termínov

Aplikačná cesta EIC Accelerator v troch krokoch Program blended financing European Innovation Council (EIC) Accelerator, kľúčová iniciatíva pre začínajúce podniky a malé a stredné podniky (SME), ktoré hľadajú financovanie, prešiel v roku 2021 významnými zmenami. Tieto zmeny zaviedli štruktúrovaný trojkrokový proces podávania žiadostí, každý so svojimi odlišnými požiadavkami a časovými harmonogramami. Pochopenie týchto krokov je pre žiadateľov kľúčové… Čítaj viac

Nerovnomerné rozdelenie financovania EIC Accelerator: Bližší pohľad na európsku krajinu

European Innovation Council (EIC) Accelerator, vlajková loď programu financovania v rámci Európskej únie Horizont Europe, je majákom nádeje pre startupy a malé a stredné podniky (SME) v celej Európe. Ponúka jedinečnú kombináciu grantov a kapitálového financovania, pričom poskytuje až 2,5 milióna EUR grantového financovania a 15 miliónov EUR v… Čítaj viac

Štatistiky odvetvia od víťazov EIC Accelerator v rokoch 2021 – 2023

Financovanie EIC Accelerator (grant a equity, s možnosťou blended financing) Európskou komisiou (EK) a European Innovation Council (EIC) je určené na financovanie startupov a malých a stredných podnikov (SME) a poskytuje granty a granty až do výšky 2,5 milióna EUR. 15 miliónov eur na kapitálové financovanie na projekt (celkovo 17,5 milióna eur). Príjemcovia sú často podporovaní profesionálnymi… Čítaj viac

Problém hodnotenia EIC Accelerator v roku 2022

V roku 2021 dokončil EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument fáza 2, grant a vlastný kapitál) svoj prvý rok v rámci nového aplikačného rámca (čítaj: Proces podávania žiadostí). Vďaka 2 prerušeniam v roku 2021 (jún a október) predstavila strmú krivku učenia pre malé a stredné podniky (SME), profesionálnych spisovateľov a European Innovation Council… Čítaj viac

Úrovne pripravenosti novej technológie (TRL) pre 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument fáza 2, grant a vlastný kapitál) vykonal v roku 2021 významné zmeny a úspešne prešiel prvým cyklom predkladania a schvaľovania pre nových príjemcov (čítaj: Znovuobjavenie EIC Accelerator). Z viac ako 1 500 startupov a malých a stredných podnikov (SME), ktoré sa prihlásili od apríla 2021 (čítaj: AI … Čítaj viac

O najatí konzultanta alebo autora grantov pre rok 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (predtým SME Instrument Phase 2, grant and equity) zaviedol novú etapu do procesu podávania žiadostí v roku 2021, ktorý funguje ako mini-návrh s názvom Krok 1 (čítaj: Re-Inventing the EIC Accelerator). Zahŕňa materiály, ako je písomná žiadosť o grant, videoprezentácia a podklady, ktoré musia… Čítaj viac

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sk_SK