EIC Accelerator: Bemyndigande av banbrytande innovationer med spännande finansieringsmöjligheter!

Upptäck möjligheterna med EIC Accelerator: Igniting Innovation and Growth! Upptäck en värld av möjligheter med EIC Accelerator, ett stärkande finansieringsprogram från European Innovation Council (EIC), en nyckelspelare inom ramen för Horizon Europe. Detta dynamiska initiativ är dedikerat till att lyfta innovativa företag som ligger i framkant ... Läs mer

Tilldela ekonomiska resurser för att katalysera banbrytande tekniska innovationer genom EIC Accelerator-programmet

Förstå European Innovation Council-acceleratorn: en omfattande översikt över dess syfte, funktioner och möjligheter för visionära entreprenörer European Innovation Council (EIC)-acceleratorn representerar en central komponent i Horizon Europes omfattande svit av finansieringsinitiativ, noggrant utformade för att stödja de ledande företagen framkanten av att utnyttja radikala tekniska framsteg eller banbrytande vetenskapliga ... Läs mer

Finansiering banbrytande genombrott genom EIC Accelerator

En översikt av European Innovation Council Accelerator Programme EIC Accelerator, ett uppskattat finansieringsinitiativ inom ramen för European Innovation Council (EIC) och som är en del av Horizon Europe-ramverket, är dedikerat till att ge betydande ekonomiskt stöd till banbrytande företag. Detta program fokuserar på organisationer som ligger i framkant när det gäller att utveckla tekniska... Läs mer

Förstå tekniska beredskapsnivåer (TRL) i samband med EIC Accelerator

Förstå TRL:er: Vägen från koncept till implementering Teknikberedskapsnivåer (TRLs) tillhandahåller ett systematiskt ramverk för att bedöma en teknologis mognad. Denna skala, som sträcker sig från TRL1 till TRL9, beskriver utvecklingen från grundforskning till ett fullt fungerande system. Nedan finns ett detaljerat exempel för varje TRL, med hjälp av en hypotetisk tekniktyp, till exempel ... Läs mer

Navigera i EIC Accelerator-ansökningsprocessen: Förstå utmaningarna med att hålla deadlines

EIC Accelerator:s trestegsapplikationsresa European Innovation Council (EIC) Accelerators blended financing-program, ett viktigt initiativ för nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) som söker finansiering, genomgick betydande förändringar 2021. Dessa förändringar introducerade en strukturerad trestegs ansökningsprocessen, var och en med sina distinkta krav och tidslinjer. Att förstå dessa steg är avgörande för sökande... Läs mer

Ojämn fördelning av EIC Accelerator-finansiering: En närmare titt på det europeiska landskapet

European Innovation Council (EIC) Accelerator, ett flaggskeppsfinansieringsprogram inom ramen för Europeiska unionens Horizon Europe-ramverk, har varit en ledstjärna för hopp för nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) över hela Europa. Det erbjuder en unik blandning av bidrag och aktiefinansiering, vilket ger upp till 2,5 miljoner euro i bidragsfinansiering och 15 miljoner euro i… Läs mer

Branschinsikter från EIC Accelerator-vinnare 2021-2023

EIC Accelerator-finansieringen (anslag och eget kapital, med blended financing-option) från Europeiska kommissionen (EC) och European Innovation Council (EIC) är utformad för att finansiera nystartade företag och små- och medelstora företag (SME) och delar ut upp till 2,5 miljoner euro i bidrag och 15 miljoner euro i eget kapital per projekt (totalt 17,5 miljoner euro). Stödmottagare får ofta stöd av professionella... Läs mer

EIC Accelerator:s utvärderingsproblem 2022

År 2021 har EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, anslag och eget kapital) avslutat sitt första år under det nya ansökningsramverket (läs: Ansökningsprocessen). Med 2 gränser 2021 (juni och oktober) presenterade den en brant inlärningskurva för små och medelstora företag (SME), professionella skribenter och European Innovation Council ... Läs mer

De nya tekniska beredskapsnivåerna (TRL) för 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, bidrag och eget kapital) har gjort betydande förändringar under 2021 och har framgångsrikt klarat sin första inlämnings- och godkännandecykel för nya förmånstagare (läs: Re-Inventing the EIC Accelerator). Av över 1 500 nystartade företag och små och medelstora företag (SME) som har ansökt sedan april 2021 (läs: AI ... Läs mer

Om att anställa en konsult eller bidragsskribent för 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, bidrag och eget kapital) har introducerat ett nytt steg i ansökningsprocessen 2021 som fungerar som ett miniförslag kallat Steg 1 (läs: Återuppfinna EIC Accelerator). Det inkluderar material som en skriftlig bidragsansökan, en videopitch och ett pitchdäck som måste ... Läs mer

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE