Om att anställa en konsult eller bidragsskribent för 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, bidrag och eget kapital) har introducerat ett nytt steg i ansökningsprocessen 2021 som fungerar som ett miniförslag kallat Steg 1 (läs: Återuppfinna EIC Accelerator). Det inkluderar material som en skriftlig bidragsansökan, en videopitch och en pitchdeck som måste skickas till European Innovation Councils (EIC) AI-plattformen (läs: AI Tool Review).

Med denna förändring har EIC Accelerator nu tre steg som måste klaras, nämligen steg 1 (kort ansökan), steg 2 (fullständig ansökan) och steg 3 (intervju ansikte mot ansikte) (läs: Rekommendationer för EICA) men många nystartade företag och små och medelstora företag (SME) är osäkra på vad dessa steg betyder och vilka deadlines och tidslinjer som är kopplade till dem.

Som en kort guide kan sökande hänvisa till följande anteckningar:

 • Steg 1 är en kort ansökan som kan förberedas på mindre än 30 dagar och kan skickas in när som helst utan en fast deadline (läs: Pitch video arbetsflöde)
 • Steg 2 är en mycket lång ansökan som endast kan lämnas in om (i) Steg 1 har godkänts och (ii) EIC har publicerat en fast deadline. År 2021 var det två gränser, nämligen juni och oktober. Den minsta tiden för att förbereda steg 2-applikationen bör vara 60 dagar men mer rekommenderas.
 • Steg 3 är en intervju ansikte mot ansikte som använder pitch-däcket som skickades in i steg 2. Den är endast tillgänglig för projekt som har godkänts i steg 2 och datumen för detta steg är fastställda till att vara precis efter att steg 2-utvärderingarna har släppts ( dvs pitchveckan). Förberedelserna för detta steg kan utföras på 14 dagar.

Vad man ska utveckla ensam och vad man ska lägga ut på entreprenad

Det finns ingen generell regel om när en konsult eller professionell skribent ska anlitas eller om en överhuvudtaget behövs. De officiella förslagsmallarna, arbetsprogrammet och riktlinjerna (dvs. för EIC-fonden och AI-verktyget) är offentligt tillgängliga vilket innebär att varje företag tekniskt sett kan ansöka på egen hand.

Överväganden måste göras angående tillgängliga resurser och tidpunkten för bidragsskrivningen. För steg 1 är ansträngningen jämförelsevis liten:

Fördelar med att utveckla Steg 1 internt

 • Steg 1 kräver relativt lite tidsansträngning
 • Steg 1 är relativt lätt att utveckla
 • Inga pengar slösas bort om projektet inte är lämpligt för EIC Accelerator (dvs vissa konsultföretag kommer att ingå i fall med låg framgång)
 • Full kontroll över resultatet

Fördelar med att anlita en konsult

 • En konsult kan forma projektet och göra det mer effektfullt samt undvika röda flaggor
 • Att vara en del av steg 1 kommer att förenkla steg 2-processen
 • Optimera den automatiserade poängsättningen på AI-plattformen baserat på erfarenhet
 • Tidsbesparingar
 • Nära kontakt med EIC för att vara förberedd på oväntade förändringar
 • Konsulter kommer att lämna in ett förslag på nytt om det avvisas medan ett avslaget projekt kommer att ha svårt att anställa en konsult

Nackdelarna med varje tillvägagångssätt är det omvända, vilket innebär att det som är en fördel med att anlita en konsult är nackdelen med att förbereda en ansökan ensam. För steg 2 skulle jämförelsen vara som följer:

Obs: Jämförelsen för Steg 2 förutsätter att sökande har ansökt till Steg 1 själva och överväger att anlita en Steg 2-partner.

Fördelar med att utveckla Steg 2 internt

 • Kostnadsbesparingar
 • Full kontroll över resultatet

Fördelar med att anlita en konsult

 • En konsult kan forma projektet och göra det mer effektfullt samt undvika röda flaggor
 • Organisera projektutvecklingen och samarbetet mellan ledningsgruppen för att hålla deadline
 • Tidsbesparingar
 • Nära kontakt med EIC för att vara förberedd på oväntade förändringar

Det finns en mängd olika överväganden att göra vid sidan av de allmänna avvägningarna med att anlita en konsultfirma som anges ovan. En av dessa är hur företag bedömer sin egen förmåga och hur de bedömer sin utförda insats.

Det är inte ovanligt att en konsult blir kontaktad av en kund som vill ansöka till steg 1 på egen hand samtidigt som han slentrianmässigt nämner att de har fått poäng B eller C i alla AI-verktygssegment även om projektet är mycket kvalificerat för EIC Accelerator. Bara för att steg 1 är relativt lätt att tillaga betyder det inte att det är en lågt hängande frukt. Man måste lägga betydande ansträngningar på utarbetandet av ansökan oavsett dess enkelhet.

Ja, EIC vill göra det enkelt för sökande att ansöka och vill undvika att de slösar bort sin tid på en lång ansökan om det inte finns någon chans för dem att lyckas. Men det betyder inte att utvärderare kommer att göra det skaffa sig ett projekt med minimal input eller Läs mellan raderna.

Företag som är mycket upptagna tror ofta att förbereda en snabb ansökan tillräckligt bra men detta gäller inte EIC-bidrag. Ett företag bör vara beredd att gå den extra milen med ansökan och fylla i varje avsnitt med maximal uppmärksamhet och ansträngning.

Slutsats

Det bästa sättet att besvara frågan om när en konsult ska anställas är att först avgöra om ett internt förslagsförberedande överhuvudtaget är ett alternativ (dvs. tillgänglighet i tid, kompetent personal). För det andra bör företaget prata med konsultföretag för att identifiera om projektet har lämpliga chanser att lyckas (dvs flera åsikter rekommenderas eftersom vissa konsultföretag inte är tillräckligt selektiva).

För det tredje måste företaget väga avvägningarna med in-house förslagsskrivning som är de intensiva tidskraven, särskilt för steg 2, men också arbetsbelastningen på ledningsgruppen som kan vara bättre att fokusera på affärsrelevanta uppgifter istället för att skriva.


Artiklarna som finns på Rasph.com återspeglar åsikterna från Rasph eller dess respektive författare och återspeglar inte på något sätt åsikter som innehas av Europeiska kommissionen (EC) eller European Innovation Council (EIC). Den tillhandahållna informationen syftar till att dela perspektiv som är värdefulla och potentiellt kan informera sökande om bidragsfinansieringssystem som EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition eller relaterade program som Innovate UK i Storbritannien eller Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) i Förenta staterna.

Artiklarna kan också vara en användbar resurs för andra konsultföretag i bidragsutrymmet samt professionella bidragsskribenter som anställs som frilansare eller är en del av ett litet och medelstort företag (SME). EIC Accelerator är en del av Horizon Europe (2021-2027) som nyligen har ersatt det tidigare ramprogrammet Horizon 2020.


Är du intresserad av att anlita en författare för att ansöka om bidrag i EU?

Hör gärna av dig här: Kontakt

Letar du efter ett utbildningsprogram för att lära dig hur du ansöker till EIC Accelerator?

Hitta den här: Träning

EIC Accelerator TL;DR

FINANSIERING
2,5 miljoner euro bidrag + 15 miljoner euro eget kapital 
 
SYFTE
Finansiering för vinstdrivande DeepTech-innovationer
 
FRAMGÅNGSRATSER
≤5%
 
BETINGELSER
Teknikprototyp + tidig kunddragning
 
DEADLINES
2-4/år
 
ANSÖKAN
3 steg (korta/långa förslag + intervju)
 
SPENDERAD TID
3 månaders skrivande + väntan/förseningar/återinlämningar
 
TYPISKA KONSULTARVATTEN
upp till €25000 + framgångsavgift
 
VÅRT RÅDGIVANDE ERBJUDANDE
€3500 + framgångsavgift

 

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE