O zatrudnieniu konsultanta lub autora grantu w ramach projektu EIC Accelerator (SME Instrument) na rok 2021

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) wprowadził nowy etap do procesu składania wniosków w 2021 r., który pełni funkcję miniwniosku zwanego Krokiem 1 (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Obejmuje materiały takie jak pisemny wniosek o dotację, prezentację wideo i prezentację, które należy przesłać na platformę sztucznej inteligencji European Innovation Councils (EIC) (czytaj: Przegląd narzędzi AI).

Dzięki tej zmianie EIC Accelerator ma teraz trzy kroki, które należy przejść, a mianowicie krok 1 (krótka aplikacja), krok 2 (pełna aplikacja) i krok 3 (rozmowa twarzą w twarz) (czytaj: Zalecenia dla EICA), ale wiele startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nie ma pewności, co oznaczają te kroki i jakie terminy i ramy czasowe są z nimi powiązane.

Jako krótki przewodnik wnioskodawcy mogą zapoznać się z następującymi uwagami:

 • Krok 1 to krótki wniosek, który można przygotować w niecałe 30 dni i złożyć w dowolnym momencie, bez określonego terminu (czytaj: Przebieg pracy z prezentacją wideo)
 • Krok 2 to bardzo długi wniosek, który można złożyć tylko wtedy, gdy (I) Krok 1 został zatwierdzony i (ii) EIC opublikowała ustalony termin. W 2021 r. obowiązywały dwa progi graniczne, a mianowicie czerwiec i październik. Minimalny czas przygotowania wniosku do Etapu 2 powinien wynosić 60 dni, ale zaleca się dłuższy czas.
 • Krok 3 to rozmowa twarzą w twarz, w której wykorzystuje się prezentację przedstawioną w kroku 2. Jest ona dostępna tylko dla projektów, które zostały zatwierdzone w kroku 2, a daty tego etapu są ustalane zaraz po opublikowaniu ocen z etapu 2 ( tj. tydzień prezentacji). Przygotowanie do tego etapu można przeprowadzić w ciągu 14 dni.

Co opracować samodzielnie, a co zlecić na zewnątrz

Nie ma ogólnej zasady określającej, kiedy należy zatrudnić konsultanta lub zawodowego pisarza i czy w ogóle jest on potrzebny. Oficjalne wzory wniosków, program prac i wytyczne (tj. dotyczące funduszu EIC i narzędzia AI) są publicznie dostępne, co oznacza, że z technicznego punktu widzenia każde przedsiębiorstwo może złożyć wniosek samodzielnie.

Należy wziąć pod uwagę dostępne zasoby i termin napisania dotacji. W przypadku kroku 1 wysiłek jest stosunkowo niewielki:

Korzyści z opracowania kroku 1 we własnym zakresie

 • Krok 1 wymaga stosunkowo niewielkiego nakładu czasu
 • Krok 1 jest stosunkowo łatwy do opracowania
 • Żadne pieniądze nie zostaną zmarnowane w przypadku, gdy projekt nie będzie odpowiedni dla EIC Accelerator (tzn. niektóre firmy konsultingowe zaangażują się w przypadki, które zakończyły się niepowodzeniem)
 • Pełna kontrola nad wynikiem

Korzyści z zatrudnienia konsultanta

 • Konsultant może kształtować projekt i zwiększać jego skuteczność, a także unikać sygnałów ostrzegawczych
 • Bycie częścią Kroku 1 uprości proces Kroku 2
 • Optymalizuj automatyczną punktację na platformie AI w oparciu o doświadczenie
 • Oszczędność czasu
 • Bliski kontakt z EIC, aby przygotować się na nieoczekiwane zmiany
 • Konsultanci złożą ponownie propozycję, jeśli zostanie odrzucona, natomiast w przypadku odrzuconego projektu będzie trudno zatrudnić konsultanta

Wady każdego podejścia są odwrotne, co oznacza, że korzyść z zatrudnienia konsultanta będzie wadą samodzielnego przygotowania wniosku. W przypadku kroku 2 porównanie wyglądałoby następująco:

Uwaga: porównanie dla Kroku 2 zakłada, że kandydaci sami pomyślnie złożyli wniosek do Etapu 1 i rozważają zatrudnienie partnera Kroku 2.

Korzyści z opracowania kroku 2 we własnym zakresie

 • Oszczędności
 • Pełna kontrola nad wynikiem

Korzyści z zatrudnienia konsultanta

 • Konsultant może kształtować projekt i zwiększać jego skuteczność, a także unikać sygnałów ostrzegawczych
 • Organizacja rozwoju projektu i współpraca pomiędzy zespołem zarządzającym w celu dotrzymania terminu
 • Oszczędność czasu
 • Bliski kontakt z EIC, aby przygotować się na nieoczekiwane zmiany

Oprócz ogólnych kompromisów związanych z zatrudnieniem wymienionej powyżej firmy doradczej należy wziąć pod uwagę wiele różnych kwestii. Jednym z nich jest sposób, w jaki firmy oceniają własne możliwości i sposób, w jaki oceniają włożony wysiłek.

Nierzadko zdarza się, że z konsultantem kontaktuje się klient, który chce samodzielnie aplikować do Kroku 1, mimochodem wspominając, że zdobył punkty B Lub C we wszystkich segmentach narzędzi AI, mimo że projekt ma wysokie kwalifikacje do EIC Accelerator. To, że Krok 1 jest stosunkowo łatwy w przygotowaniu, nie oznacza, że jest to owoc nisko wiszący. W przygotowanie wniosku trzeba włożyć sporo wysiłku, niezależnie od jego prostoty.

Tak, EIC chce ułatwić wnioskodawcom składanie wniosków i nie chce, aby marnowali czas na długie rozpatrywanie wniosków, jeśli nie mają szans na pomyślne rozpatrzenie wniosku. Nie oznacza to jednak, że ewaluatorzy to zrobią Dostawać projekt z minimalnym wkładem lub czytać między wierszami.

Firmy, które są bardzo zapracowane, często myślą, że przygotowanie szybkiego wniosku będzie takie proste wystarczająco dobry nie dotyczy to jednak dotacji EIC. Firma powinna być przygotowana na dołożenie wszelkich starań przy składaniu wniosku i wypełnienie każdej sekcji z maksymalną uwagą i wysiłkiem.

Wniosek

Najlepszym sposobem, aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy należy zatrudnić konsultanta, byłoby najpierw zdecydować, czy przygotowanie wniosku we własnym zakresie jest w ogóle możliwe (tj. dostępność czasu, wykwalifikowany personel). Po drugie, firma powinna porozmawiać z firmami doradczymi, aby określić, czy projekt ma odpowiednie szanse powodzenia (tj. zaleca się wielokrotne opinie, ponieważ niektóre firmy konsultingowe nie są wystarczająco selektywne).

Po trzecie, firma musi rozważyć kompromisy związane z pisaniem propozycji we własnym zakresie, którymi są duże wymagania czasowe, szczególnie w przypadku kroku 2, ale także obciążenie pracą zespołu zarządzającego, któremu lepiej byłoby skupić się na zadaniach istotnych dla biznesu, zamiast na pisaniu.

O

Artykuły znalezione na Rasph.com odzwierciedlają opinie Rasph lub jego odpowiednich autorów i w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii Komisji Europejskiej (EC) ani European Innovation Council (EIC). Podane informacje mają na celu podzielenie się cennymi punktami widzenia i mogą potencjalnie poinformować wnioskodawców o programach finansowania dotacji, takich jak EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition lub powiązanych programach, takich jak Innovate UK w Wielkiej Brytanii lub grant na rzecz innowacji i badań dla małych przedsiębiorstw (SBIR) w Stany Zjednoczone.

Artykuły mogą być również użytecznym źródłem informacji dla innych firm konsultingowych zajmujących się doradztwem, a także profesjonalnych autorów grantów, którzy są zatrudniani jako freelancerzy lub należą do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). EIC Accelerator stanowi część programu „Horyzont Europa” (2021–2027), który niedawno zastąpił poprzedni program ramowy „Horyzont 2020”.


- Skontaktuj się z nami -

 

Artykuły EIC Accelerator

Wszystkie kwalifikujące się kraje EIC Accelerator (w tym Wielka Brytania, Szwajcaria i Ukraina)

Wyjaśnienie procesu ponownego przesłania formularza EIC Accelerator

Krótkie, ale wyczerpujące wyjaśnienie EIC Accelerator

Ramy finansowania kompleksowej obsługi EIC (pionier, proces przejściowy, akcelerator)

Wybór między EIC Pathfinder, przejściem a akceleratorem

Zwycięski kandydat na EIC Accelerator

Wyzwanie związane z otwartymi połączeniami EIC Accelerator: dominują innowacje MedTech

Zafunduj sobie: czy inwestycje w akcje EIC Accelerator są konieczne? (Prezentowanie grantu+)

EIC Accelerator DeepDive: Analiza branż, krajów i rodzajów finansowania zwycięzców EIC Accelerator (2021–2024)

Kopanie głęboko: nowy cel DeepTech EIC Accelerator i jego wąskie gardła w finansowaniu

Innowacja Zombie: Fundusze EIC Accelerator dla żywych trupów

Smack My Pitch Up: zmiana punktu ciężkości oceny EIC Accelerator

Jak głęboka jest Twoja technologia? Raport wpływu European Innovation Council (EIC Accelerator)

Analiza ujawnionej listy wywiadów EIC Accelerator (wskaźniki powodzenia, branże, zgłoszenia bezpośrednie)

Sterowanie EIC Accelerator: wnioski wyciągnięte z programu pilotażowego

Kto nie powinien aplikować do EIC Accelerator i dlaczego

Ryzyko przedstawienia wszystkich ryzyk w programie EIC Accelerator wysokiego ryzyka

Jak przygotować ponowne przesłanie EIC Accelerator

Jak przygotować dobrą aplikację EIC Accelerator: ogólne porady projektowe

Jak przygotować obalenie EIC Accelerator: wyjaśnienie ponownego składania wniosków o dotację

 

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL