Wykorzystanie kursów szkoleniowych jako alternatywy dla doradztwa przy składaniu wniosków o dotacje

Wprowadzenie Powszechną obawą osób ubiegających się w przeszłości o dotacje w programach dotacyjnych takich jak EIC Accelerator jest poleganie na firmach konsultingowych, które często wymagają od wnioskodawców znacznego wkładu w pisanie własnych wniosków. Doprowadziło to do rosnącego zainteresowania alternatywnymi podejściami, takimi jak wykorzystanie kursów szkoleniowych oferowanych przez platformy takie jak Rasph (www.rasph.com). W tym artykule omówiono… Czytaj więcej

Przyspieszenie aplikacji EIC Accelerator: zalety szkoleń Rasph w zakresie współpracy w zespole wewnętrznym

Wprowadzenie Dla startupów i MŚP, które chcą ubiegać się o EIC Accelerator, program szkoleniowy Rasph oferuje strategiczną przewagę. Wyposażając wewnętrzny zespół w niezbędne umiejętności i wiedzę, program umożliwia firmom wspólne i efektywne pisanie aplikacji. Takie podejście może często prowadzić do szybszego wyniku końcowego w porównaniu z poleganiem… Czytaj więcej

Wyzwanie związane z dużym obciążeniem pracą: poruszanie się po różnorodnych szablonach i wymaganiach we wnioskach o dotacje

Wprowadzenie W przypadku startupów i MŚP ubiegających się o różne programy dotacyjne, takie jak EIC Accelerator i inne w Unii Europejskiej (UE), różnice w szablonach i wymaganiach mogą być głównym źródłem obciążenia pracą i złożoności. W tym artykule zbadano, jak te różnice wpływają na wnioskodawców i przedstawiono strategie skutecznego zarządzania różnorodnymi wymaganiami dotyczącymi dokumentacji. … Czytaj więcej

Poruszanie się po labiryncie: powstanie ekosystemu doradztwa w branży grantów

Wprowadzenie Branża grantów, szczególnie w przypadku programów takich jak EIC Accelerator, charakteryzuje się złożonością i niepewnością. Czynniki te dały początek znacznemu ekosystemowi doradczemu, zaprojektowanemu w celu wypełnienia luki pomiędzy agencjami przyznającymi granty a wnioskodawcami. W tym artykule zbadano, jak działa ten ekosystem i jego znaczenie dla startupów i MŚP korzystających z dotacji… Czytaj więcej

Poruszanie się po zmieniających się trendach w zastosowaniach EIC Accelerator: przewodnik, jak nadążać za aktualizacjami szablonów i procesów

Program Akcelerator European Innovation Council (EIC), będący podstawą wsparcia startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), znany jest z dynamicznego podejścia do wspierania innowacji. Jednak ta dynamika często przekłada się na częste zmiany w szablonach i procesach aplikacji, co prowadzi do sytuacji, w której wnioskodawcy stają się wyzwaniami. Ciągłe aktualizacje, mające na celu poprawę… Czytaj więcej

Opracowanie zwycięskiej strategii dla zastosowań EIC Accelerator: dlaczego nadanie priorytetu pisemnej propozycji jest kluczowe

Dla startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poszukujących lukratywnych możliwości finansowania oferowanych przez Akcelerator European Innovation Council (EIC) kluczowe znaczenie ma strategiczne podejście do procesu składania wniosków. Obejmuje to wideo EIC Accelerator i Pitch Deck, integralne elementy aplikacji. Jednak kluczem do udanej aplikacji jest ustalenie priorytetów… Czytaj więcej

Poruszanie się po krajobrazie pisania dotacji: krytyczna potrzeba specjalizacji w zastosowaniach EIC Accelerator

Krajobraz pisania grantów, szczególnie w przypadku wysoce konkurencyjnych i prestiżowych programów, takich jak Akcelerator European Innovation Council (EIC), stanowi wyjątkowe wyzwanie dla firm poszukujących finansowania. Większość profesjonalnych autorów grantów nie specjalizuje się w jednym programie grantowym ze względu na z natury niski wskaźnik powodzenia takich grantów. Biorąc jednak pod uwagę złożoność i specyfikę… Czytaj więcej

Wykorzystanie szkolenia EIC Accelerator: opłacalna strategia wewnętrznego przygotowania aplikacji

Wykorzystanie wewnętrznej wiedzy specjalistycznej na potrzeby zastosowań EIC Accelerator W poszukiwaniu zabezpieczenia finansowania EIC Accelerator start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) często stają przed trudnym wyzwaniem: stworzeniem atrakcyjnej aplikacji, która spełnia rygorystyczne kryteria European Innovation Council (EIC). Proces ten, skomplikowany i wymagający, zazwyczaj obejmuje przeglądanie złożonych szablonów wniosków o dotacje,… Czytaj więcej

O zatrudnieniu konsultanta lub autora grantu w ramach projektu EIC Accelerator (SME Instrument) na rok 2021

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) wprowadził nowy etap do procesu składania wniosków w 2021 r., który pełni funkcję miniwniosku zwanego Krokiem 1 (czytaj: Ponowne wynalezienie EIC Accelerator). Obejmuje materiały takie jak pisemny wniosek o dotację, prezentację wideo i prezentację, które muszą… Czytaj więcej

Profil firmy, która nie powinna ubiegać się o EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacje i kapitał własny) to wysoce konkurencyjny, ale także bardzo popularny program finansowania w formie dotacji i kapitału własnego prowadzony przez European Innovation Council (EIC). Wiele startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE, ale także w krajach stowarzyszonych, takich jak Izrael czy Norwegia, jest zainteresowanych… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL