Przedstawiamy sześć transformacyjnych wyzwań EIC Accelerator 2024

Akcelerator European Innovation Council (EIC) stoi na czele postępu technologicznego i naukowego, stymulując innowacje w różnych sektorach. W swoim najnowszym przedsięwzięciu EIC przedstawiła sześć wyzwań, z których każde dotyczy kluczowych obszarów rozwoju i badań. Wyzwania te mają na celu nie tylko przesuwanie granic technologii, ale także zajęcie się niektórymi z najpilniejszych problemów stojących przed dzisiejszym społeczeństwem. 1. Generacyjna sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka wyprodukowana w Europie Wyzwanie to koncentruje się na rozwoju technologii generatywnej sztucznej inteligencji z podejściem skoncentrowanym na człowieku. Kładzie nacisk na etyczne, prawne i społeczne aspekty sztucznej inteligencji, zapewniając rozwój tych przełomowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka, demokracji i zasad etycznych. Inicjatywa ta wpisuje się w zaangażowanie Unii Europejskiej na rzecz innowacji cyfrowych, które szanują podstawowe wartości ludzkie. 2. Umożliwienie wirtualnych światów i rozszerzonej interakcji dla Przemysłu 5.0 Wyzwanie to, ukierunkowane na dziedzinę Przemysłu 5.0, ma na celu rozwój technologii rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Technologie te zrewolucjonizują zastosowania przemysłowe poprzez poprawę doświadczenia użytkownika i interakcji, przyczyniając się w ten sposób znacząco do postępu w kierunku bardziej połączonej i zaawansowanej technologicznie ery przemysłowej. 3. Umożliwienie korzystania z inteligentnych krawędzi i komponentów technologii kwantowej Koncentrując się na najnowocześniejszych systemach komputerowych i komunikacyjnych, wyzwanie to koncentruje się na opracowywaniu technologii związanych z inteligentnymi obliczeniami brzegowymi i komponentami kwantowymi. Uznaje rosnące znaczenie technologii kwantowej i obliczeń brzegowych w kształtowaniu przyszłości przetwarzania danych i komunikacji. 4. Żywność pochodząca z precyzyjnej fermentacji i alg To wyzwanie dotyczy innowacyjnego podejścia do zrównoważonej produkcji żywności, skupiając się na technikach precyzyjnej fermentacji i wykorzystaniu alg. Ma na celu zrewolucjonizowanie przemysłu spożywczego poprzez badanie bardziej zrównoważonych, wydajnych i przyjaznych dla środowiska metod produkcji żywności, przyczyniając się w ten sposób do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. 5. Terapia oparta na przeciwciałach monoklonalnych w przypadku nowych wariantów pojawiających się wirusów W odpowiedzi na ewoluujący charakter chorób wirusowych wyzwanie to skupia się na opracowaniu metod leczenia nowych wirusów opartych na przeciwciałach monoklonalnych, ze szczególnym naciskiem na nowe i zróżnicowane szczepy. Inicjatywa ta ma kluczowe znaczenie w walce z pandemiami i pojawiającymi się zagrożeniami wirusowymi, podkreślając potrzebę elastycznych i adaptacyjnych rozwiązań medycznych. 6. Odnawialne źródła energii i ich cały łańcuch wartości Wyzwanie to obejmuje cały łańcuch wartości odnawialnych źródeł energii, od opracowania materiałów po recykling komponentów. Podkreśla potrzebę zrównoważonych rozwiązań energetycznych, które uwzględniają każdy aspekt cyklu życia energii odnawialnej, wzmacniając zaangażowanie UE na rzecz zrównoważenia środowiskowego i zielonych technologii. Podsumowując, sześć wyzwań stojących przed EIC Accelerator stanowi zróżnicowany i ambitny zestaw celów mających na celu stymulowanie innowacji i stawienie czoła kluczowym globalnym wyzwaniom. Od sztucznej inteligencji i rzeczywistości wirtualnej po zrównoważoną produkcję żywności i energię odnawialną – wyzwania te odzwierciedlają zaangażowanie EIC w kształtowanie przyszłości zaawansowanej technologicznie, zrównoważonej i skoncentrowanej na człowieku. 1. Generacyjna sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka w Europie: równoważenie innowacji z etyką i społeczeństwem Pojawienie się sztucznej inteligencji (AI) otworzyło świat możliwości, zmieniając sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i współdziałamy. Szybki rozwój i wdrażanie technologii sztucznej inteligencji, w szczególności generatywnej sztucznej inteligencji, wzbudził jednak poważne obawy etyczne, prawne i społeczne. Europa, skupiająca się na sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku, przoduje w stawianiu czoła tym wyzwaniom, starając się zapewnić zgodność rozwoju sztucznej inteligencji z zasadami etycznymi i wartościami społecznymi. Europejskie podejście do sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku Europejskie podejście do sztucznej inteligencji jest głęboko zakorzenione w jej zaangażowaniu na rzecz praw człowieka, demokracji i praworządności. Unia Europejska (UE) podkreśla znaczenie rozwoju sztucznej inteligencji, która będzie godna zaufania, etyczna i szanuje prawa podstawowe. Nacisk ten jest widoczny w różnych inicjatywach i strategiach, takich jak program „Cyfrowa Europa”, którego celem jest wzmocnienie strategicznych zdolności cyfrowych UE i promowanie wdrażania technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji. Kluczowe europejskie strategie dotyczące sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej obejmują integrację edukacji w celu zapewnienia obywatelom umiejętności zrozumienia możliwości sztucznej inteligencji oraz wdrażanie metodologii zarządzania zmianami kadrowymi. Strategie te wspierają badania podstawowe i ukierunkowane na cel, tworząc silne i atrakcyjne środowisko, które przyciąga i zatrzymuje talenty w Europie. Zaangażowanie UE na rzecz etycznej sztucznej inteligencji jest również widoczne w tworzeniu różnych sieci badawczych w dziedzinie sztucznej inteligencji, takich jak CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media i ELISE, których celem jest wspieranie skoncentrowanego na człowieku podejścia do sztucznej inteligencji w Europie. Komisja Europejska uruchomiła także inicjatywy takie jak Europejska Rada ds. Badań Naukowych i AI Watch, aby promować i monitorować rozwój godnych zaufania rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji. Rola generatywnej sztucznej inteligencji w Europie Generacyjna sztuczna inteligencja, która obejmuje technologie takie jak duże modele językowe i narzędzia do generowania obrazów, szybko zyskuje na popularności w Europie. Technologia ta może zrewolucjonizować branże, personalizując zaangażowanie konsumentów, poprawiając ich doświadczenia oraz tworząc nowe produkty i usługi. Wiąże się to jednak również z wyzwaniami, takimi jak możliwość niewłaściwego wykorzystania danych osobowych i tworzenia szkodliwych treści. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, zachęca się europejskie przedsiębiorstwa i badaczy do ustanowienia barier chroniących prywatność konsumentów i zapewniających bezpieczeństwo i szacunek treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Podejście to jest zgodne z silnym naciskiem Europy na prywatność i ochronę danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Względy etyczne i społeczne Koncentracja Europy na sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku obejmuje etyczne i społeczne konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji. UE utworzyła różne platformy i zespoły doradcze, takie jak PACE (Participactive And Constructive Ethics) w Holandii, aby wspierać etyczne zastosowania sztucznej inteligencji. Platformy te zrzeszają firmy, władze rządowe, centra wiedzy specjalistycznej i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby przyspieszyć rozwój sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku. Wytyczne UE dotyczące etyki dotyczące sztucznej inteligencji przedstawiają najważniejsze obawy i czerwone linie w rozwoju sztucznej inteligencji, podkreślając znaczenie umieszczania interesów ludzkich w centrum innowacji w zakresie sztucznej inteligencji. Wytyczne te dotyczą takich kwestii, jak punktacja obywateli i rozwój broni autonomicznej, opowiadając się za silną polityką i ramami regulacyjnymi w celu rozwiązania tych krytycznych problemów. Przyszłość sztucznej inteligencji w Europie Zaangażowanie Europy w etyczne, prawne i społeczne aspekty sztucznej inteligencji stawia ją jako potencjalnego światowego lidera w tej dziedzinie. Koncentrując się na sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku, Europa może stworzyć… Czytaj więcej

ChatEIC wyjaśnia program prac EIC Accelerator na rok 2024

Program prac European Innovation Council (EIC) na rok 2024 Ten kompleksowy dokument szczegółowo opisuje strategiczne podejście EIC, możliwości finansowania i usługi wsparcia na rzecz przełomowych innowacji i technologii w różnych dziedzinach. Wprowadzenie i przegląd (strony 5–6): Rozpocznij od części wprowadzających i przeglądowych, aby uzyskać podstawowe zrozumienie celów EIC, kluczowych wskaźników wydajności i zarysu programu prac na rok 2024. Zapewni to kontekst dla pozostałej części dokumentu. EIC Pathfinder (strony 22-49): Jeśli interesują Cię zaawansowane badania z potencjałem opracowania przełomowych technologii, sekcja EIC Pathfinder jest niezbędna. Obejmuje wyzwania EIC Pathfinder Open i Pathfinder Challenges, oferując wgląd w rodzaje wspieranych projektów, kryteria składania wniosków i dostępne wsparcie. EIC Transition (strony 49-60): Dla tych, którzy chcą przełożyć zaawansowane technologie na innowacje rynkowe, sekcja EIC Transition jest bardzo istotna. Zawiera szczegółowe informacje na temat wsparcia na rzecz przybliżenia tych technologii do gotowości rynkowej. EIC Accelerator (strony 60-96): Jeśli koncentrujesz się na start-upach lub MŚP posiadających innowacyjne technologie gotowe do skalowania, sekcja EIC Accelerator jest kluczowa. Zawiera informacje na temat sposobu, w jaki EIC wspiera innowacje tworzące rynek, w tym szczegóły dotyczące finansowania i inwestycji. Usługi akceleracji biznesu EIC (strony 96–100): Ta sekcja jest cenna dla zrozumienia dodatkowego wsparcia oferowanego przez EIC, w tym coachingu, mentoringu i możliwości tworzenia sieci kontaktów. Nagrody EIC (strony 100–113): W tej części szczegółowo opisano różne nagrody za innowacyjność, zapewniające możliwości dodatkowego uznania i finansowania. Glosariusz (strony 16, 806-835): Wreszcie, słownik zawiera jasne definicje terminów i pojęć używanych w całym dokumencie, zapewniając wszechstronne zrozumienie treści. Każda z tych sekcji oferuje unikalne spostrzeżenia i informacje w zależności od Twoich konkretnych zainteresowań, niezależnie od tego, czy chodzi o badania w zakresie zaawansowanych technologii, wprowadzanie technologii na rynek, zwiększanie skali innowacyjnych start-upów, czy też zrozumienie szerszego ekosystemu EIC. Na czym dokładnie polegają Wyzwania EIC? Wyzwania EIC zawarte w programie prac na 2024 r. to ukierunkowane inicjatywy mające na celu rozwiązanie konkretnych problemów o dużym wpływie za pomocą przełomowych technologii i innowacji. Stanowią one część programu EIC Pathfinder, którego celem jest wspieranie interdyscyplinarnych badań i rozwoju w zakresie najnowocześniejszych osiągnięć nauki i technologii. Oto najważniejsze szczegóły Wyzwań EIC: Cele szczegółowe: Każde Wyzwanie EIC ma odrębny cel dotyczący kluczowych kwestii społecznych, środowiskowych lub gospodarczych. Cele te formułuje się w oparciu o ich potencjał wywierania znaczącego wpływu i wspierania pionierskich innowacji. Docelowe obszary badawcze: Wyzwania są dostosowane do konkretnych obszarów badawczych, które wymagają nowatorskiego podejścia i innowacyjnych rozwiązań. Obszary te są starannie wybierane w oparciu o obecne luki technologiczne i przyszły potencjał. Podejście interdyscyplinarne: wyzwania zachęcają do podejścia interdyscyplinarnego, łączącego wiedzę z różnych dziedzin naukowych i technologicznych. Jest to niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów, których nie można rozwiązać w ramach jednej dyscypliny. Finansowanie i wsparcie: EIC zapewnia znaczne fundusze i wsparcie wybranym projektom. Obejmuje to wsparcie finansowe na działalność badawczą, a także dostęp do szeregu usług wspierających innowacje i możliwości tworzenia sieci kontaktów. Współpraca i konsorcja: Wnioskodawców często zachęca się do tworzenia konsorcjów skupiających różnorodne zespoły ze środowisk akademickich, przemysłowych i innych sektorów. To oparte na współpracy podejście ma kluczowe znaczenie dla napędzania innowacji i zapewniania możliwości zastosowania wyników badań. Oczekiwane wyniki: Wyzwania EIC mają na celu osiągnięcie wymiernych wyników o dużym wpływie, które mogą prowadzić do przełomów w odpowiednich dziedzinach. Może to obejmować rozwój nowych technologii, procesów lub produktów, które mogą potencjalnie przynieść znaczące korzyści społeczne lub gospodarcze. Proces składania wniosków i oceny: Wyzwania mają specyficzny proces składania wniosków, podczas którego wnioski są oceniane na podstawie ich potencjału innowacyjnego, możliwości zespołu i potencjalnego wpływu projektu. Wizja długoterminowa: Poza bezpośrednimi celami badawczymi wyzwania stanowią część szerszej wizji EIC mającej na celu wspieranie tętniącego życiem europejskiego ekosystemu innowacji i utrzymanie przewagi konkurencyjnej Europy w strategicznych sektorach technologii. Wyzwania te stanowią dla badaczy i innowatorów szansę na wniesienie wkładu w projekty transformacyjne o potencjale dalekosiężnych skutków. Jakie są wyzwania EIC Accelerator? Wyzwania EIC Accelerator na rok 2024 koncentrują się na wspieraniu innowacji o dużym wpływie w kilku kluczowych obszarach. Oto szczegółowe spojrzenie na każde z tych wyzwań: Generacyjna sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka Wyprodukowana w Europie: wyzwanie to kładzie nacisk na rozwój technologii sztucznej inteligencji, w których priorytetem są względy etyczne i zasady skupione na człowieku, zapewniając zgodność rozwoju sztucznej inteligencji z europejskimi wartościami i standardami. Umożliwienie wirtualnych światów i rozszerzonej interakcji w aplikacjach o dużym wpływie w celu wsparcia realizacji Przemysłu 5.0: To wyzwanie ma na celu rozwój technologii w rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, przyczyniając się do ewolucji Przemysłu 5.0. Koncentruje się na zastosowaniach, które mogą znacząco wpłynąć na różne sektory, w tym produkcję, opiekę zdrowotną i edukację. Włączanie komponentów technologii Smart Edge i technologii kwantowej: Wyzwanie to koncentruje się wokół rozwoju zaawansowanych technologii w dziedzinie obliczeń brzegowych i obliczeń kwantowych. Jego celem jest wspieranie innowacji, które mogą zwiększyć moc obliczeniową i wydajność, szczególnie w zastosowaniach wymagających szybkiego przetwarzania i analizy danych. Żywność pochodząca z precyzyjnej fermentacji i alg: w tym przypadku nacisk kładziony jest na innowacyjne metody produkcji żywności, w szczególności poprzez precyzyjną fermentację i systemy oparte na algach. Wyzwanie to odpowiada na zapotrzebowanie na zrównoważone i skalowalne techniki produkcji żywności, które mają kluczowe znaczenie dla zaspokojenia światowego popytu na żywność i ograniczenia wpływu na środowisko. Terapie oparte na przeciwciałach monoklonalnych dla nowych wariantów pojawiających się wirusów: to wyzwanie leży w dziedzinie biomedycyny, w szczególności w opracowaniu terapii przeciwciałami monoklonalnymi w przypadku pojawiających się chorób wirusowych. Ma na celu przyspieszenie tworzenia skutecznych terapii zwalczających nowe warianty wirusów, zwiększając gotowość i reakcję na pandemię. Odnawialne źródła energii i cały ich łańcuch wartości, w tym rozwój materiałów i recykling komponentów: To wyzwanie koncentruje się na całym łańcuchu wartości energii odnawialnej, od opracowania materiałów po recykling komponentów. Ma na celu promowanie innowacji, które mogą poprawić wydajność, zrównoważony rozwój i skalowalność odnawialnych źródeł energii. Każde z tych wyzwań ma na celu uwzględnienie kluczowych obszarów, w których innowacje mogą mieć głęboki wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę​​. Wyzwanie EIC Accelerator 1: Generacyjna sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka wyprodukowana w Europie Wyzwanie „Wygenerowana sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka wyprodukowana w Europie”, będące częścią programu prac EIC Accelerator 2024, adresowane jest do… Czytaj więcej

Profil firmy, która nie powinna ubiegać się o EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (dawniej SME Instrument Faza 2, dotacja i kapitał własny) to wysoce konkurencyjny, ale także bardzo popularny program finansowania w formie dotacji i kapitału własnego prowadzony przez European Innovation Council (EIC). Wiele start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w UE, ale także w krajach stowarzyszonych, takich jak Izrael czy Norwegia, jest zainteresowanych aplikowaniem do funduszy, ale dla wielu byłoby lepiej, gdyby poszukały innych opcji. Chociaż firmy konsultingowe zajmujące się dotacjami i profesjonalni autorzy tekstów mają różne podejście do wyboru odpowiednich kandydatów do programu EIC Accelerator, istnieją pewne wspólne tematy wspólne dla nastawionych na sukces konsultantów ds. dotacji. Ponieważ oficjalny wzór wniosku o dotację dla EIC Accelerator nie wyjaśnia szczegółowo takich szczegółowych kwestii, celem poniższego artykułu jest przedstawienie przeglądu rodzajów przedsiębiorstw, które nie powinny składać wniosków. W przypadku każdego start-upu lub scaleupu, który rozpoznaje się w którymkolwiek z punktów wymienionych poniżej, wskazane byłoby powstrzymanie się od zatrudniania pisarza lub konsultanta, ponieważ czas i zasoby można lepiej wykorzystać gdzie indziej. Uwaga: EIC nie wybiera przede wszystkim świetnych firm, wybiera przede wszystkim te, które pasują do określonego szablonu. Niskie szanse na sukces w ramach EIC nie oznaczają, że firma lub projekt są złe. EIC nigdy nie finansowałaby sieci społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, ani nawet firm zajmujących się branżą jednorożców, takich jak Epic Games czy Instacart. Jednak wszystkie te przypadki zakończyły się sukcesem na poziomie, o jakim marzy EIC. Poniższa lista ma na celu podkreślenie pierwszego wrażenia, jakie często napotykają konsultanci i autorzy grantów, gdy po raz pierwszy spotykają się z klientem. Ponieważ zapotrzebowanie na autorów grantów jest na ogół bardzo duże, to pierwsze wrażenie prawdopodobnie określi stopień zainteresowania firmy konsultingowej konkretnym projektem. Jak prezentują swoją firmę lub technologię? Dlaczego potrzebują wsparcia EIC Accelerator? Co trzeba sfinansować? 1. Zapytanie korzysta z adresu Gmail lub podobnej domeny Chociaż nie jest to wyraźna czerwona flaga – sugeruje, że firma lub projekt nie jest jeszcze w pełni ukształtowany. Zakup domeny i utworzenie prywatnego konta e-mail zwykle poprzedza nawet rejestrację firmy, ponieważ jest to tak proste (i tanie). Jeśli w zapytaniu brakuje domeny prywatnej, jest to zazwyczaj znak, że projekt jest na etapie pomysłu. Bardzo niewielu założycieli kontaktowałoby się z inwestorami lub klientami za pomocą adresu Gmail, co oznacza, że jakiekolwiek zapytanie kierowane z takiego adresu świadczy o niekwalifikującym się projekcie. Od 2021 r. w ramach EIC Accelerator finansują także osoby fizyczne nieposiadające osobowości prawnej, jednak ze względu na konkurencyjność dotacji nie oznacza to, że pojedyncza osoba bez wsparcia, sieci trakcyjnej i wsparcia będzie w stanie odnieść sukces. Każde zapytanie pochodzące z domeny, która nie jest hostowana prywatnie i nie jest powiązana z tożsamością korporacyjną (CI), zostanie prawdopodobnie zignorowane przez wybrane firmy konsultingowe. 2. Potencjalny wnioskodawca EIC Accelerator jest na etapie pomysłu Nowa platforma sztucznej inteligencji EIC ma na celu ukazanie podróży od pomysłu do wejścia na rynek, ale nie oznacza to, że osoba fizyczna może odnieść sukces dzięki czystemu pomysłowi. Poziomy gotowości technologicznej (TRL) wyraźnie określają etap, na jakim musi znajdować się technologia, przy czym TRL5 stanowi minimum dla EIC Accelerator, a niższe TRL są możliwe tylko w programach EIC Pathfinder i EIC Transition. Obecne części aplikacji EIC Accelerator dotyczące diagnostyki i tworzenia pomysłów wprowadzają w błąd, ponieważ mogą sprawiać wrażenie, że projekty mogą nadal znajdować się na etapie pomysłu, a następnie przekształcać się w produkt komercyjny po osiągnięciu kroku 3, ale tak nie jest. Projekt wnioskodawcy nie będzie wprowadzał znaczących zmian pomiędzy Krokiem 1 a Krokiem 3 – zmieni się jedynie ilość i zakres danych przekazywanych do EIC w celach ewaluacyjnych. EIC Accelerator, również myląca nazwa, nie jest tradycyjnym akceleratorem, którego celem jest pomoc startupom w odniesieniu sukcesu poprzez pomoc w rozwoju produktu, relacjach inwestorskich czy kontakcie z klientami. Podstawowym zasobem, poza ograniczonym coachingiem, będą środki finansowe, co oznacza, że wnioskodawcy potrzebują biznesplanu, właściwej strategii komercyjnej i muszą mieć wszystko, czego potrzeba do wdrożenia projektu. EIC nie będzie trzymać beneficjentów za ręce, chociaż będą oni dążyć do stworzenia możliwości nawiązywania kontaktów, jeśli będzie to zgodne z bieżącymi programami politycznymi, takimi jak Zielony Ład, pomoc w związku z pandemią COVID-19 lub podobne trendy. Posiadanie pomysłu i skontaktowanie się z konsultantem z na wpół uformowanym biznesplanem będzie prawdopodobnie niewystarczające i zostanie zignorowane przez większość selektywnych autorów. 3. Firma nie ma strony internetowej ani obecności w mediach społecznościowych. Zrozumiałe jest, że wiele firm działa w ukryciu, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty DeepTech z obszaru biotechnologii lub farmaceutyki, gdzie duzi konkurenci wydają miliardy na badania i rozwój i mogą szybko skopiować technologię – opatentowaną lub nie. Mimo to, nawet jeśli firma nie jest zainteresowana samym marketingiem ani publikowaniem swojej technologii, każda firma posiadająca wystarczające fundusze zalążkowe i stopień trakcji niezbędny do odniesienia sukcesu w EIC Accelerator powinna mieć przynajmniej stronę internetową i stronę na LinkedIn. Mogą istnieć wyjątki, ale brak obecności często oznacza, że założyciele postrzegają ten projekt jako biznes poboczny lub nie inwestują w jego sukces. Dodatkowym wyjątkiem jest nowo utworzona firma będąca spółką typu spin-off Uniwersytetu lub spółką zależną innej firmy. W tym drugim przypadku potencjalny wnioskodawca może zwykle podać link do strony internetowej spółki dominującej, podczas gdy w pierwszym przypadku może być na zbyt wczesnym etapie dla EIC Accelerator, ale może kwalifikować się do EIC Pathfinder. 4. Opieranie się na badaniach, które nie są ich autorstwa (uniwersytet niebędący spin-offem) Często można spotkać firmę, która opiera swoją technologię na badaniach uniwersyteckich, które nie są ich autorstwa, ale także nie istnieją jeszcze na rynku. To samo w sobie nie oznacza, że nie kwalifikuje się do EIC Accelerator, ale… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL