Predstavljamo šest transformativnih izzivov EIC Accelerator 2024

Pospeševalnik European Innovation Council (EIC) stoji v ospredju tehnološkega in znanstvenega napredka ter spodbuja inovacije v različnih sektorjih. V svojem zadnjem prizadevanju je EIC razkril šest izzivov, od katerih je vsak usmerjen na kritična področja razvoja in raziskav. Ti izzivi niso namenjeni samo premikanju meja tehnologije, ampak tudi reševanju nekaterih najbolj perečih vprašanj, s katerimi se sooča današnja družba. 1. Generativna umetna inteligenca, osredotočena na človeka, izdelana v Evropi Ta izziv se osredotoča na razvoj generativnih tehnologij umetne inteligence s pristopom, osredotočenim na človeka. Poudarja etične, pravne in družbene vidike umetne inteligence ter zagotavlja, da so te prelomne tehnologije razvite s poudarkom na človekovih pravicah, demokraciji in etičnih načelih. Ta pobuda je usklajena z zavezanostjo Evropske unije digitalnim inovacijam, ki spoštujejo temeljne človeške vrednote. 2. Omogočanje virtualnih svetov in razširjene interakcije za industrijo 5.0 Ta izziv cilja na področje industrije 5.0 in želi napredovati tehnologije virtualne in razširjene resničnosti. Te tehnologije naj bi revolucionirale industrijske aplikacije z izboljšanjem uporabniške izkušnje in interakcije ter tako znatno prispevale k napredku v bolj povezano in tehnološko naprednejšo industrijsko dobo. 3. Omogočanje komponent Smart Edge in Quantum Technology Ta izziv se osredotoča na vrhunske računalniške in komunikacijske sisteme in se vrti okoli razvoja tehnologij, povezanih s pametnim robnim računalništvom in kvantnimi komponentami. Priznava vse večji pomen kvantne tehnologije in robnega računalništva pri oblikovanju prihodnosti obdelave podatkov in komunikacije. 4. Hrana iz natančne fermentacije in alg Ta izziv obravnava inovativne pristope k trajnostni proizvodnji hrane, s poudarkom na tehnikah natančne fermentacije in uporabi alg. Njegov cilj je revolucionirati živilsko industrijo z raziskovanjem bolj trajnostnih, učinkovitih in okolju prijaznejših metod proizvodnje hrane ter tako prispevati k globalni prehranski varnosti. 5. Terapevtiki na osnovi monoklonskih protiteles za nove različice nastajajočih virusov Kot odziv na razvijajočo se naravo virusnih bolezni je ta izziv usmerjen v razvoj zdravljenj nastajajočih virusov na osnovi monoklonskih protiteles s posebnim poudarkom na novih in različnih sevih. Ta pobuda je ključnega pomena v boju proti pandemijam in nastajajočim virusnim grožnjam, saj poudarja potrebo po agilnih in prilagodljivih medicinskih rešitvah. 6. Obnovljivi viri energije in njihova celotna vrednostna veriga Ta izziv zajema celotno vrednostno verigo obnovljivih virov energije, od razvoja materiala do recikliranja komponent. Poudarja potrebo po trajnostnih energetskih rešitvah, ki upoštevajo vse vidike življenjskega cikla obnovljive energije, s čimer se krepi zavezanost EU okoljski trajnosti in zeleni tehnologiji. Skratka, šest izzivov EIC Accelerator predstavlja raznolik in ambiciozen nabor ciljev, namenjenih spodbujanju inovacij in reševanju ključnih globalnih izzivov. Od umetne inteligence in virtualne resničnosti do trajnostne proizvodnje hrane in obnovljive energije, ti izzivi odražajo zavezanost EIC k oblikovanju tehnološko napredne, trajnostne in na človeka osredotočene prihodnosti. 1. Na človeka osredotočena generativna umetna inteligenca v Evropi: uravnoteženje inovacij z etiko in družbo Pojav umetne inteligence (AI) je odprl svet možnosti in spremenil način našega življenja, dela in interakcije. Vendar sta hiter razvoj in uvedba tehnologij umetne inteligence, zlasti generativne umetne inteligence, sprožila velike etične, pravne in družbene pomisleke. Evropa s svojo osredotočenostjo na umetno inteligenco, osredotočeno na človeka, je v ospredju reševanja teh izzivov in si prizadeva zagotoviti, da je razvoj umetne inteligence usklajen z etičnimi načeli in družbenimi vrednotami. Evropski pristop k umetni inteligenci, osredotočeni na človeka Evropski pristop k umetni inteligenci je globoko zakoreninjen v njeni zavezanosti človekovim pravicam, demokraciji in pravni državi. Evropska unija (EU) poudarja pomen razvoja umetne inteligence, ki je vredna zaupanja, etična in spoštuje temeljne pravice. Ta poudarek je očiten v različnih pobudah in strategijah, kot je program za digitalno Evropo, katerega cilj je okrepiti strateške digitalne zmogljivosti EU in spodbujati uporabo digitalnih tehnologij, vključno z umetno inteligenco. Ključne evropske strategije za umetno inteligenco in digitalno preobrazbo vključujejo vključevanje izobraževanja, da se državljanom zagotovijo veščine za razumevanje zmogljivosti umetne inteligence in izvajanje metodologij za upravljanje prehodov delovne sile. Te strategije podpirajo temeljne in namensko usmerjene raziskave ter ustvarjajo močno in privlačno okolje, ki pritegne in zadrži talente v Evropi. Zavezanost EU etični umetni inteligenci je razvidna tudi iz vzpostavitve različnih raziskovalnih mrež za umetno inteligenco, kot so CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media in ELISE, katerih namen je spodbujati na človeka osredotočen pristop k umetni inteligenci v Evropi. Evropska komisija je sprožila tudi pobude, kot sta Evropski raziskovalni svet in AI Watch, za spodbujanje in spremljanje razvoja zanesljivih rešitev AI. Vloga generativne umetne inteligence v Evropi Generativna umetna inteligenca, ki vključuje tehnologije, kot so veliki jezikovni modeli in orodja za ustvarjanje slik, v Evropi hitro pridobiva na moči. Ta tehnologija ima potencial za revolucijo v panogah s prilagajanjem vključevanja potrošnikov, izboljšanjem uporabniške izkušnje ter ustvarjanjem novih izdelkov in storitev. Vendar pa predstavlja tudi izzive, kot je možnost zlorabe osebnih podatkov in ustvarjanje škodljive vsebine. Za reševanje teh izzivov se evropska podjetja in raziskovalce spodbuja, naj vzpostavijo zaščitne ograje za zaščito zasebnosti potrošnikov in zagotovijo, da je vsebina, ki jo ustvari umetna inteligenca, varna in spoštljiva. Ta pristop je usklajen z velikim poudarkom v Evropi na zasebnosti in varstvu podatkov, kot je zapisano v Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR). Etični in družbeni vidiki Osredotočenost Evrope na umetno inteligenco, ki je osredotočena na človeka, se širi na etične in družbene posledice razvoja umetne inteligence. EU je ustanovila različne platforme in možganske truste, kot je PACE (Participactive And Constructive Ethics) na Nizozemskem, za spodbujanje etičnih aplikacij umetne inteligence. Te platforme združujejo podjetja, vladne organe, strokovne centre in organizacije civilne družbe, da pospešijo razvoj umetne inteligence, osredotočene na človeka. Etične smernice EU za umetno inteligenco opisujejo kritične pomisleke in rdeče črte pri razvoju umetne inteligence ter poudarjajo pomen postavljanja človeških interesov v središče inovacij umetne inteligence. Te smernice obravnavajo vprašanja, kot sta točkovanje državljanov in razvoj avtonomnega orožja, ter zagovarjajo trdne politične in regulativne okvire za obvladovanje teh kritičnih vprašanj. Prihodnost umetne inteligence v Evropi Evropska zavezanost etičnim, pravnim in družbenim vidikom umetne inteligence jo uvršča med potencialne vodilne v svetu na tem področju. Z osredotočanjem na umetno inteligenco, osredotočeno na človeka, lahko Evropa ustvari ... Preberi več

ChatEIC Razlaga delovni program EIC Accelerator 2024

European Innovation Council (EIC) Delovni program 2024 Ta obsežen dokument podrobno opisuje strateški pristop EIC, možnosti financiranja in podporne storitve za prelomne inovacije in tehnologije na različnih področjih. Uvod in pregled (strani 5–6): Začnite z uvodnimi in preglednimi deli, da boste pridobili temeljno razumevanje ciljev EIC, ključnih kazalnikov uspešnosti in oris delovnega programa 2024. To bo zagotovilo kontekst za preostali del dokumenta. EIC Pathfinder (strani 22–49): Če vas zanimajo napredne raziskave s potencialom za razvoj prelomnih tehnologij, je razdelek EIC Pathfinder bistven. Zajema izzive EIC Pathfinder Open in Pathfinder Challenges ter ponuja vpogled v vrste podprtih projektov, merila za prijavo in razpoložljivo podporo. EIC Transition (strani 49–60): Za tiste, ki želijo prevesti napredne tehnologije v tržne inovacije, je razdelek EIC Transition zelo primeren. Podrobno opisuje podporo za približevanje teh tehnologij pripravljenosti na trg. EIC Accelerator (strani 60–96): Če ste osredotočeni na novoustanovljena ali mala in srednja podjetja z inovativnimi tehnologijami, pripravljenimi na povečanje, je razdelek EIC Accelerator ključnega pomena. Zagotavlja informacije o tem, kako EIC podpira inovacije, ki ustvarjajo trg, vključno s podrobnostmi o financiranju in naložbah. Storitve poslovnega pospeševanja EIC (strani 96–100): ta razdelek je dragocen za razumevanje dodatne podpore, ki jo ponuja EIC, vključno z inštruiranjem, mentorstvom in priložnostmi za mreženje. Nagrade EIC (strani 100–113): Ta del podrobno opisuje različne nagrade za inovacije, ki nudijo možnosti za dodatno priznanje in financiranje. Glosar (strani 16, 806-835): končno, glosar ponuja jasne definicije izrazov in konceptov, uporabljenih v celotnem dokumentu, kar zagotavlja celovito razumevanje vsebine. Vsak od teh razdelkov ponuja edinstvene vpoglede in informacije glede na vaše posebne interese, ne glede na to, ali gre za globoke tehnološke raziskave, prehod tehnologij na trg, povečanje inovativnih zagonskih podjetij ali razumevanje širšega ekosistema EIC. Za kaj točno gre pri izzivih EIC? Izzivi EIC v delovnem programu 2024 so osredotočene pobude, namenjene reševanju specifičnih problemov z velikim vplivom s prebojnimi tehnologijami in inovacijami. So del sheme EIC Pathfinder, namenjene podpori interdisciplinarnih raziskav in razvoja na vrhunskem področju znanosti in tehnologije. Tukaj so ključne podrobnosti izzivov EIC: Posebni cilji: Vsak izziv EIC ima poseben cilj, ki obravnava kritična družbena, okoljska ali gospodarska vprašanja. Ti cilji so oblikovani na podlagi njihovega potenciala za ustvarjanje pomembnih učinkov in spodbujanje pionirskih inovacij. Ciljna raziskovalna področja: Izzivi so usklajeni s posebnimi raziskovalnimi področji, ki zahtevajo nove pristope in inovativne rešitve. Ta področja so skrbno izbrana na podlagi trenutnih tehnoloških vrzeli in prihodnjega potenciala. Interdisciplinarni pristop: Izzivi spodbujajo meddisciplinarni pristop, ki združuje strokovno znanje z različnih znanstvenih in tehnoloških področij. To je bistveno za reševanje zapletenih problemov, ki jih ni mogoče obravnavati z eno samo disciplino. Financiranje in podpora: EIC zagotavlja znatna sredstva in podporo izbranim projektom. To vključuje finančno podporo za raziskovalne dejavnosti ter dostop do vrste podpornih storitev za inovacije in priložnosti za mreženje. Sodelovanje in konzorciji: prijavitelje se pogosto spodbuja, da oblikujejo konzorcije, ki združujejo različne ekipe iz akademskih krogov, industrije in drugih sektorjev. Ta pristop sodelovanja je ključen za spodbujanje inovacij in zagotavljanje uporabnosti rezultatov raziskav. Pričakovani rezultati: Izzivi EIC si prizadevajo za oprijemljive rezultate z velikim vplivom, ki lahko privedejo do prebojev na posameznih področjih. To bi lahko vključevalo razvoj novih tehnologij, procesov ali izdelkov, ki imajo potencial za znatne družbene ali gospodarske koristi. Postopek prijave in ocenjevanja: Izzivi imajo poseben postopek prijave, kjer se predlogi ocenjujejo na podlagi njihovega inovativnega potenciala, sposobnosti ekipe in možnega vpliva projekta. Dolgoročna vizija: Poleg takojšnjih raziskovalnih ciljev so izzivi del širše vizije EIC za spodbujanje živahnega evropskega inovacijskega ekosistema in ohranjanje evropske konkurenčne prednosti v strateških tehnoloških sektorjih. Ti izzivi predstavljajo priložnost za raziskovalce in inovatorje, da prispevajo k transformativnim projektom s potencialom daljnosežnih učinkov. Kakšni so izzivi EIC Accelerator? Izzivi EIC Accelerator za leto 2024 so osredotočeni na podporo inovacijam z velikim vplivom na več ključnih področjih. Tukaj je podroben pogled na vsakega od teh izzivov: Generativna umetna inteligenca, osredotočena na človeka, izdelana v Evropi: ta izziv poudarja razvoj tehnologij umetne inteligence, ki dajejo prednost etičnim vidikom in načelom, osredotočenim na človeka, ter zagotavljajo, da je razvoj umetne inteligence usklajen z evropskimi vrednotami in standardi. Omogočanje virtualnih svetov in razširjene interakcije v aplikacijah z velikim vplivom za podporo uresničevanju industrije 5.0: cilj tega izziva je napredek tehnologij v virtualni in razširjeni resničnosti ter prispevanje k razvoju industrije 5.0. Osredotoča se na aplikacije, ki lahko pomembno vplivajo na različne sektorje, vključno s proizvodnjo, zdravstvom in izobraževanjem. Omogočanje komponent Smart Edge in Quantum Technology: Ta izziv je osredotočen na razvoj naprednih tehnologij na področju robnega računalništva in kvantnega računalništva. Prizadeva si za spodbujanje inovacij, ki lahko povečajo računalniško moč in učinkovitost, zlasti v aplikacijah, ki zahtevajo hitro obdelavo in analizo podatkov. Hrana iz natančne fermentacije in alg: tukaj je poudarek na inovativnih metodah za proizvodnjo hrane, zlasti s pomočjo natančne fermentacije in sistemov na osnovi alg. Ta izziv obravnava potrebo po trajnostnih in razširljivih tehnikah proizvodnje hrane, ki so ključne za zadovoljevanje svetovnega povpraševanja po hrani in zmanjšanje vpliva na okolje. Terapevtiki na osnovi monoklonskih protiteles za nove različice nastajajočih virusov: Ta izziv je na področju biomedicine, zlasti razvoja zdravljenja z monoklonskimi protitelesi za nastajajoče virusne bolezni. Njegov namen je pospešiti ustvarjanje učinkovitih terapij za boj proti novim različicam virusov, izboljšati pripravljenost in odziv na pandemijo. Obnovljivi viri energije in njihova celotna vrednostna veriga, vključno z razvojem materialov in recikliranjem komponent: ta izziv se osredotoča na celotno vrednostno verigo obnovljive energije, od razvoja materialov do recikliranja komponent. Prizadeva si za spodbujanje inovacij, ki lahko izboljšajo učinkovitost, trajnost in razširljivost obnovljivih virov energije. Vsak od teh izzivov je zasnovan tako, da obravnava kritična področja, kjer lahko inovacije močno vplivajo na družbo, okolje in gospodarstvo. EIC Accelerator Challenge 1: Generativna umetna inteligenca, osredotočena na človeka, izdelana v Evropi Izziv »generativna umetna inteligenca, osredotočena na človeka, izdelana v Evropi«, kot del delovnega programa EIC Accelerator 2024, obravnava ... Preberi več

Profil podjetja, ki se ne bi smelo prijaviti za EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (prej SME Instrument faza 2, nepovratna sredstva in lastniški kapital) je zelo konkurenčna, a tudi zelo priljubljena shema nepovratnih sredstev in lastniškega financiranja European Innovation Council (EIC). Številna novoustanovljena podjetja ter mala in srednje velika podjetja (MSP) v EU, pa tudi v pridruženih državah, kot sta Izrael ali Norveška, se zanimajo za prijavo na sklade, vendar bi bilo mnogim bolje, če bi poiskali druge možnosti. Medtem ko imajo vsi svetovalci za nepovratna sredstva in strokovni pisci različne pristope k izbiri ustreznih prijaviteljev EIC Accelerator, obstaja nekaj skupnih tem, ki si jih delijo k uspehu usmerjeni svetovalci za nepovratna sredstva. Ker uradna predloga za nepovratna sredstva za EIC Accelerator ne pojasnjuje takšnih niansiranih točk poglobljeno, je namen naslednjega članka dati pregled vrst podjetij, ki se ne bi smela prijaviti. Za kateri koli startup ali scaleup, ki se prepozna v kateri koli od spodaj navedenih točk, bi bilo priporočljivo, da ne najame pisca ali svetovalca, saj je čas in sredstva bolje porabiti drugje. Opomba: EIC ne izbira predvsem velikih podjetij, temveč predvsem podjetja, ki ustrezajo določenemu kalupu. Nizke možnosti za uspeh po EIC ne pomenijo, da je podjetje ali projekt slab. EIC nikoli ne bi financiral družbenih omrežij, kot sta Facebook ali Twitter, in celo samorogovih podjetij, ki so specifična za panogo, kot sta Epic Games ali Instacart. Vendar so vse to uspešni primeri na ravni, o kateri EIC sanja. Spodnji seznam je zasnovan tako, da poudari prvi vtis, s katerim se svetovalci in pisci štipendij pogosto soočijo, ko stranka prvič stopi v stik. Ker je povpraševanje po piscih nepovratnih sredstev na splošno zelo veliko, bo ta prvi vtis verjetno opredelil, kako zainteresirano je svetovalno podjetje za določen projekt. Kako predstavijo svoje podjetje ali tehnologijo? Zakaj potrebujejo podporo za EIC Accelerator? Kaj je treba financirati? 1. Poizvedba uporablja naslov Gmail ali podoben domenski naslov Čeprav to ni močna rdeča zastavica – nakazuje, da podjetje ali projekt še ni v celoti oblikovan. Nakup domene in ustvarjanje zasebnega e-poštnega računa je običajno celo pred registracijo podjetja, saj je tako preprosto (in poceni). Če poizvedba nima zasebne domene, je to običajno znak, da je projekt v fazi ideje. Zelo malo ustanoviteljev bi stopilo v stik z vlagatelji ali strankami z naslovom Gmail, kar pomeni, da je vsako povpraševanje s takega naslova znak za neupravičen projekt. Od leta 2021 EIC Accelerator financira tudi nekorporativne fizične osebe, vendar zaradi konkurenčnosti nepovratnih sredstev to ne pomeni, da bo lahko uspešna ena oseba brez podpore, vleke ali podpornih mrež. Vsako povpraševanje, ki prihaja iz domene, ki ne gostuje zasebno in ni povezana s celostno grafično podobo (CI), bo selektivno svetovanje verjetno prezrlo. 2. Prijavitelj Prospect EIC Accelerator je v fazi ideje Nova platforma AI EIC želi prikazati pot od Ideation do Go-to-Market, vendar to ne pomeni, da je fizična oseba lahko uspešna s čisto idejo. Stopnje pripravljenosti tehnologije (TRL) jasno opisujejo stopnjo, v kateri mora biti tehnologija, pri čemer je TRL5 najmanjša za EIC Accelerator, nižje TRL pa so možne le v programih EIC Pathfinder in EIC Transition. Trenutni diagnostični in idejni deli aplikacije EIC Accelerator so zavajajoči, saj lahko dajejo vtis, da so lahko projekti še vedno v fazi ideje in se nato spremenijo v komercialni izdelek, ko je dosežen 3. korak, vendar temu ni tako. Prijaviteljev projekt od 1. do 3. koraka ne bo bistveno spremenil – edina stvar, ki se bo spremenila, je količina in globina podatkov, ki se posredujejo EIC za namene vrednotenja. EIC Accelerator, prav tako zavajajoče ime, ni tradicionalni pospeševalnik, katerega cilj je pomagati startupom pri uspehu s pomočjo pri razvoju izdelkov, odnosih z vlagatelji ali stikih s strankami. Primarni vir, razen omejenega inštruiranja, bo finančni, kar pomeni, da kandidati potrebujejo poslovni načrt, pravo komercialno strategijo in morajo imeti vse, kar je potrebno za izvedbo projekta. EIC ne bo držal upravičencev za roke, čeprav si bodo prizadevali ustvariti priložnosti za mreženje, če bo ustrezal trenutnim političnim agendam, kot je Green Deal, pomoč pri COVID-19 ali podobni trendi. Imeti idejo in se obrniti na svetovalca z napol oblikovanim poslovnim načrtom bo verjetno nezadostno in večina izbranih piscev to ne bo upoštevala. 3. Podjetje nima spletnega mesta ali družbene prisotnosti. Razumljivo je, da je veliko podjetij v prikritem načinu, zlasti ko gre za izdelke DeepTech na področju biotehnologije ali farmacije, kjer veliki konkurenti porabijo milijarde za raziskave in razvoj in bi lahko hitro kopirali tehnologijo – patentirano ali ne. Kljub temu, tudi če podjetje nima interesa za samo trženje ali za oglaševanje svoje tehnologije, bi moralo vsako podjetje, ki ima zadostno začetno financiranje in potrebno stopnjo oprijema za uspeh v EIC Accelerator, imeti spletno mesto in stran na LinkedInu. Lahko so izjeme, vendar nikakršna prisotnost pogosto pomeni, da ustanovitelji na ta projekt gledajo kot na stranski posel ali da niso vloženi v njegov uspeh. Dodatna izjema pri tem je novoustanovljeno podjetje, ki je odcepljeno podjetje univerze ali hčerinsko podjetje drugega podjetja. V slednjem primeru lahko morebitni prijavitelj običajno zagotovi povezavo do spletnega mesta za matično podjetje, medtem ko je v prvem primeru morda še prezgodaj za EIC Accelerator, lahko pa je upravičen do EIC Pathfinder. 4. Temelji na raziskavah, ki niso njihove (univerzitetni ne-spin-off) Pogosto lahko naletimo na podjetje, ki svojo tehnologijo temelji na raziskavah univerze, ki niso njihove, a tudi še ne obstajajo na trgu. To samo po sebi še ne pomeni, da ni upravičen do EIC Accelerator, ampak … Preberi več

Rasph - EIC Accelerator svetovanje
sl_SI