Vi presenterar de sex transformativa utmaningarna i EIC Accelerator 2024

European Innovation Council (EIC)-acceleratorn ligger i framkanten av tekniska och vetenskapliga framsteg och driver innovation inom olika sektorer. I sin senaste strävan har EIC avslöjat sex utmaningar, var och en inriktad på kritiska områden för utveckling och forskning. Dessa utmaningar syftar inte bara till att tänja på teknikens gränser utan också på att ta itu med vissa … Läs mer

ChatEIC Förklarar EIC Accelerator Work Program 2024

European Innovation Council (EIC) 2024 arbetsprogram Detta omfattande dokument beskriver EIC:s strategiska tillvägagångssätt, finansieringsmöjligheter och stödtjänster för banbrytande innovationer och teknologier inom olika områden. Introduktion och översikt (sidorna 5-6): Börja med introduktions- och översiktssektionerna för att få en grundläggande förståelse för EIC:s mål, nyckeltal och en … Läs mer

Profilen för ett företag som inte borde ansöka om EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, anslag och eget kapital) är ett mycket konkurrenskraftigt men också mycket populärt bidrags- och aktiefinansieringssystem från European Innovation Council (EIC). Många nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) i EU men även i associerade länder som Israel eller Norge är intresserade... Läs mer

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE