EIC Accelerator March 2024 Results: A Detailed Analysis of Funding Distribution and Success Rates

FIND THE NEWEST RESULTS HERE The EIC Accelerator has recently released its latest cut-off results (europa.eu). The dataset reveals insightful details about the funding distribution, success rates, and geographical spread of the companies that received financial backing. This article delves into the key aspects of the EIC Accelerator, examining the distribution of funding types, the total budget, success rates at different stages of the selection process, and the geographical diversity of the funded companies. Funding Distribution Types of Funding The EIC Accelerator primarily supported companies through a mix of equity and grants: Blended Finance: 65 companies (95.6%) Equity Only: 1 company (1.5%) Grant Only: 2 companies (2.9%) Total: 68 Companies The predominant mode of support was through blended finance, which combines both equity and grant funding. This approach enables companies to benefit from the immediate financial relief of grants while also leveraging equity investment for long-term growth. Budget Allocation The total budget allocated for the EIC Accelerator was €411 million, distributed as follows: Grant Budget: €165 million Equity Budget: €245 million This budget allocation reflects a balanced approach to funding, ensuring that companies receive substantial support through both grants and equity investments. Average Funding Amounts The EIC Accelerator provided varying ticket sizes for grants and equity: Average Ticket Size: €6.04 million Average Grant: €2.46 million Average Equity: €3.71 million These average amounts indicate a strategic allocation of funds designed to provide sufficient capital for companies to scale their operations effectively. Application and Selection Process Key Dates The timeline for the application and selection process was as follows: Grant Application Cutoff Date: March 13th, 2024 Published Results Date: July 15th, 2024 Success Rates The selection process was highly competitive, with a multi-stage evaluation: Step 2: 969 submissions, 347 (35.6%) passed Step 3: 347 interviews, 68 (19.6%) were funded Combined Success Rate for Step 2 & 3: 7% These statistics highlight the rigorous selection process, ensuring that only the most promising and innovative companies received funding. Geographical Distribution The EIC Accelerator funded companies from 17 different countries, showcasing a diverse geographical spread: Germany: 13 companies (19.1%) France: 13 companies (19.1%) Israel: 9 companies (13.2%) Netherlands: 6 companies (8.8%) Spain: 6 companies (8.8%) Finland: 4 companies (5.9%) Sweden: 4 companies (5.9%) Greece: 2 companies (2.9%) Italy: 2 companies (2.9%) Belgium: 2 companies (2.9%) Norway: 1 company (1.5%) Ireland: 1 company (1.5%) Estonia: 1 company (1.5%) Austria: 1 company (1.5%) Denmark: 1 company (1.5%) Croatia: 1 company (1.5%) Portugal: 1 company (1.5%) Germany and France led the list with the highest number of funded companies, each hosting 19.1% of the total funded projects. This was followed by Israel with 13.2%, and the Netherlands and Spain each contributing 8.8%. Conclusion The EIC Accelerator represents a substantial investment in innovation across Europe and Israel, with a total budget of €411 million. The majority of the funding was allocated through blended finance, supporting a diverse range of companies from 17 countries. The competitive selection process underscores the high standards applied to choose the most promising ventures. As the funded companies progress, this initiative is poised to drive significant advancements in their respective fields, fostering growth and development within the European and Israeli innovation ecosystems. The published results, made available on July 15th, 2024, mark the beginning of a new chapter for these 68 companies, supported by a strategic blend of grants and equity investments. All Funded Companies

Branschinsikter från EIC Accelerator-vinnare 2021-2023

EIC Accelerator-finansieringen (bidrag och eget kapital, med blended financing-option) från Europeiska kommissionen (EC) och European Innovation Council (EIC) är utformad för att finansiera nystartade företag och små- och medelstora företag (SME) och delar ut upp till 2,5 miljoner euro i bidrag och 15 miljoner euro i eget kapital per projekt (totalt 17,5 miljoner euro). Mottagarna får ofta stöd av professionella skribenter, frilansare eller konsulter eftersom EIC Accelerator-ansökningsprocessen är mycket komplex och lång. Dessutom är programmet generellt ogenomskinligt och förvirrande för de flesta förstagångssökande eftersom dess dokumentation är mycket allmän medan statistik och rapporter mest fokuserar på ett fåtal fallstudier och toppbranscherna snarare än att presentera en helhetsbild. Analysera EIC Accelerator-mottagare ChatEIC, en anpassad AI baserad på GPT-4, fokuserar på EIC Accelerator och kan analysera stora datamängder samt extrahera värdefull information som kan hjälpa EIC Accelerator-sökande och beslutsfattare att få insikt i vilka typer av företag som finansieras av programmet. Eftersom alla EIC Accelerator-mottagare offentliggörs är det möjligt att få insikter om deras branscher och produkter. Alla EIC Accelerator-sökande som har finansierats sedan 2021 faller inom följande högnivåkategorier i popularitetsordning: Medicinsk utrustning Miljöteknik Läkemedel Bioteknik Halvledarteknologi Artificiell intelligens Jordbruksteknologi Sjukvårdsteknologi Rymdteknologi Förnybar energi och lagring Kvantberäkning Livsmedelsteknik Konstruktionsteknik Batteriteknologi Fordonsteknik Cybersäkerhet Ren teknik Återvinningsteknik Industriell automation Elfordon Telekommunikation 3D-utskrift Nanoteknik Vattenbehandlingsteknik Textilindustri Ett mer detaljerat tillvägagångssätt Men naturligtvis är dessa branschöversikter på hög nivå vad som redan har rapporterats flera gånger. Mycket ofta förnyar företag i skärningspunkten mellan befintlig teknik och det är ofta omöjligt att placera dem i en enda bransch. Följande lista presenterar således ett mer detaljerat tillvägagångssätt angående alla finansierade EIC Accelerator-företag sedan 2021 och deras respektive bransch: Bioteknik (75 företag) Medicinsk utrustning (52 företag) Medicinsk teknik (22 företag) Quantum Computing (9 företag) Halvledarteknik (8 företag) ) Jordbruksteknik (7 företag) Förnybar energi (6 företag) Miljöteknik (6 företag) Läkemedel (5 företag) Medicinsk bildbehandling (5 företag) HealthTech (5 företag) Medicinsk diagnostik (5 företag) AgriTech (4 företag) Artificiell intelligens (4) Företag) Bioteknik / Läkemedel (3 företag) Byggteknik (3 företag) Medicinsk robotik (3 företag) Batteriteknik (3 företag) Digital hälsa (3 företag) Fordonsteknik (3 företag) Miljöövervakning (3 företag) Lagring av förnybar energi (3) Företag) Rymdteknik (3 företag) Förpackningsmaterial (2 företag) Biomedicinsk teknik (2 företag) Grön teknik (2 företag) Transportteknik (2 företag) Cleantech HVAC (2 företag) Cybersäkerhet (2 företag) Livsmedelsteknik (2 företag) Halvledare (2 företag) Additiv tillverkning (2 företag) Onkologi Bioteknik (2 företag) Ren energiteknik (2 företag) Textilteknik (2 företag) Hjälpmedel (2 företag) Telekommunikation (2 företag) Återvinningsteknik (2 företag) Bioteknik AI (2) Företag) Medical Imaging AI (2 företag) Energilagring (2 företag) Vattenbruksteknik (2 företag) Augmented Reality (2 företag) Flygteknik (1 företag) Analytisk instrumentering (1 företag) AgriTech / BioTech (1 företag) Fotonik (1 företag) ) Onkologi Bioteknik (1 företag) Laddning av elfordon (1 företag) Dermatologisk diagnostik (1 företag) Bioteknik Färgämnen (1 företag) Materialteknik (1 företag) LiFi Aerospace Communication (1 företag) Artificiell intelligens Imaging (1 företag) Rymdteknik (1) Företag) Lagring av grön energi (1 företag) Biomedicinsk bildbehandling (1 företag) Biologiskt nedbrytbara material (1 företag) Transportoptimering (1 företag) Övervakning av luftkvalitet inomhus (1 företag) Datorseende (1 företag) Sjukvårdsteknik (1 företag) Sportstech eller bärbar Teknik (1 företag) Trådlös laddning (1 företag) Bioinformatik SaaS (1 företag) Syntetisk talteknik (1 företag) FoodTech / AgriTech (1 företag) Oncology Therapeutics (1 företag) Termo-akustiska värmepumpar (1 företag) Medtech Robotics (1) Företag) Vattenbruk (1 Företag) Sustainable Maritime Tech (1 Företag) Strålningsfilter (1 Företag) Agricultural Biotechnology (1 Företag) EdTech (Educational Technology) (1 Företag) AgriTech AI (1 Företag) Sustainable Packaging (1 Företag) Power Electronics ( 1 Företag) Ortopedi Bioteknik (1 Företag) Gröna konstruktionsverktyg (1 Företag) Rymdsäkerhet (1 Företag) Fotonikteknik (1 Företag) Flygtillverkning (1 Företag) Isoleringsmaterial (1 Företag) Gasanalysteknik (1 Företag) Bioteknik eller Medicin Enheter (1 Företag) Spelinnehållsplattform (1 Företag) Biobaserade tillsatser (1 Företag) Läkemedelsteknik (1 Företag) Marinteknik (1 Företag) Elfordon (1 Företag) Musikteknik (1 Företag) Bioteknik / Läkemedelsindustri (1 Företag) Industriell Automation (1 Företag) Termodynamik/Kylteknik (1 Företag) Internet of Things (IoT) (1 Företag) Drone Navigation Technology (1 Företag) Digital mediedistribution (1 Företag) Biokontrollproduktion (1 Företag) Bioteknikmjukvara (1) Företag) Exoskeleton Technology (1 Företag) Energiteknik (1 Företag) Energiledning (1 Företag) Quantum Communications (1 Företag) Analytiska instrument (1 Företag) Mobilt nätverk (1 Företag) Termodynamik (1 Företag) Skodonstillverkning (1 Företag) Foodtech (1 företag) Finansiell teknologi (FinTech) (1 företag) Medicinsk utrustning (1 företag) Optisk mätteknik (1 företag) Gruvteknik (1 företag) Flygteknik (1 företag) Avfallshantering (1 företag) Textilåtervinning (1 företag) Fordon Sensorer (1 företag) Flyg- och rymdlogistik (1 företag) Logistikteknik (1 företag) Biobränsleteknik (1 företag) Kärnenergi (1 företag) Klimatteknik (1 företag) Farmaceutisk bioteknik (1 företag) Solenergi (1 företag) Batterimaterial ( 1 Företag) Dental Technology (1 Företag) Semiconductor IP (1 Företag) HVAC Solutions (1 Företag) Geospatial Analytics (1 Företag) Climate Data Analytics (1 Företag) Mycotechnology (1 Företag) Elöverföring (1 Företag) Batterianalys (1 Företag) ) E-handelsteknik (1 företag) Analytisk teknik (1 företag) Biotekniksensor (1 företag) Personlig medicin (1 företag) Galvanisering (1 företag) Ortopediska apparater (1 företag) Vingårdsteknik (1 företag) Geoteknik (1 företag) Fotonikindustri (1 företag) Trådlös kommunikation (1 företag) Biotech Manufacturing (1 företag) Boskapsteknik (1 företag) Robotteknik (1 företag) Cellulärt jordbruk (1 företag) Marine Conservation (1 företag) Agricultural Biotech (1 företag) AgriTech/ BioTech (1 Företag) Predictive Maintenance (1 Företag) Green Packaging (1 Företag) Ocean Acoustics (1 Företag) Supply Chain Technology (1 Företag) Bioteknik eller Agribiotech (1 Företag) Green Tech (1 Företag) Byggmaterial (1 Företag) Avancerat Sensorteknik (1 företag) AI Visual Assistance (1 företag) Insektsodlingsteknik (1 företag) Tillverkning av solceller (1 företag) Energilagringstillverkning (1 företag) Ljudteknik (1 företag) Vattenbehandling (1 företag) Elektronisk återvinning (1 företag) ) Bärbar teknologi (1 företag) Optoelektronik … Läs mer

Presenterar ChatEIC: AI Co-Pilot för EIC Accelerator-applikationer

Föreställ dig att du helt enkelt kan skapa en hel EIC Accelerator-applikation baserat på en enda företagsfil och några få uppmaningar. ChatEIC, en anpassad AI baserad på GPT-4, kan göra precis det. EIC Accelerator-moduler EIC Accelerator-utbildningsprogrammet använder ett modulbaserat tillvägagångssätt för att bevilja skrivande där specifika avsnitt kombineras till moduler för att underlätta inlärning och skrivprocess. Genom att använda samma tillvägagångssätt för att lära företag hur man skriver en bidragsansökan och ansöker om EIC Accelerator, kan ChatEIC lära sig hur varje avsnitt måste struktureras och kan enkelt tillämpa sina lärdomar på vilket företag som helst. I det här scenariot måste användaren endast ge minimal input, om någon. Helst behöver användaren bara ladda upp en investerardeck eller en long pitch-däck och ChatEIC tar det därifrån. Fallstudien: Generera förslagssektioner Som ett exempel kan man använda allmänt tillgänglig data som en investerarlek från det publikt handlade syntetiska biologiföretaget Ginkgo Bioworks. Även om den här kortleken inte på något sätt är komplett, innehåller den 66 sidor med värdefull information och, viktigast av allt, beskriver ett DeepTech-projekt som är mycket i linje med EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, även om det är ett företag i USA, är en utmärkt fallstudie för att testa kapaciteten hos AI-genererade bidragsförslag eftersom den huvudsakliga prestandastandarden för alla AI-anslagsskribenter är minimal input. Att använda en AI-textgenerator är bara användbart om det minskar arbetsbelastningen, vilket gör minimalt snabbt arbete ett måste. Låt oss nu se hur bra ChatEIC kommer att prestera med sin allmänna kunskap om att skriva EIC Accelerator-förslag. En stor utmaning är att omvandla allmän kunskap till specialiserad kunskap eftersom varje företag, marknad och bransch är olika. Så, kan ChatEIC skapa specialiserade sektioner eller kommer det att bli generiskt? Exempel: Marknad, abstrakt och risker Obs: Modulerna innehåller fördefinierade sammanhang som ChatEIC kommer att känna igen och använda för att skriva för detta projekt. ChatEIC behöver inte påminnas om vad varje modul betyder eftersom den kan dem utantill och bara behöver höra numret. I det här fallet innehåller den första inmatningsprompten endast Ginkgo Bioworks Investor Deck som en PDF-bilaga. Följande chattkonversation representerar hela konversationen, uppmaningar och information som utbytts med ChatEIC utan några ändringar eller utelämnanden. ChatEIC har inga förkunskaper om bidragsansökningar för Ginkgo Bioworks eller specialiserad kunskap om syntetiska biologiföretag utanför GPT-4-basen. Inmatning: Write Module 56 (Ginkgo.PDF bifogad) ChatEIC: Efter att ha granskat det tillhandahållna dokumentet hittade jag ingen specifik information relaterad till Market Size & Growth (Module 56) för Ginkgo. Men baserat på arten av Ginkgos arbete och bransch kan jag utarbeta en generisk modul 56 för din granskning. Modul 56: Marknadsstorlek och tillväxt Marknadsstorlek och sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) Ginkgo verkar i den snabbt utvecklande biotekniksektorn, med fokus på cellprogrammering och bioteknik. Den totala adresserbara marknaden (TAM) för den globala bioteknikindustrin uppskattas till över XX miljarder euro, driven av ökande efterfrågan på innovativa hälsovårdslösningar, hållbara jordbruksmetoder och nya biobaserade produkter. Serviceable Addressable Market (SAM) Inom denna breda marknad kan Ginkgos SAM segmenteras i specialiserade områden som syntetisk biologi, genomteknik och biosäkerhet, totalt cirka XX miljarder euro. Detta segment kännetecknas av en robust tillväxtbana på grund av tekniska framsteg och ökande användning av biotekniska lösningar inom olika branscher. Serviceable Erhållbar Market (SOM) Ginkgos SOM, med tanke på dess nuvarande produkt- och tjänsteutbud, beräknas ligga i intervallet XX miljoner till €XX miljoner. Företaget är väl positionerat för att ta en betydande del av denna marknad, med tanke på dess innovativa plattform, strategiska partnerskap och avancerade möjligheter inom cellprogrammering. Marknadstrender och framtidsutsikter Marknaden upplever en betydande förändring mot hållbara och miljövänliga lösningar, där Ginkgos expertis inom bioteknik är mycket relevant. Kommande regulatoriska förändringar, ökade investeringar i bioteknisk forskning och ett växande fokus på personlig medicin och hållbara metoder kommer sannolikt att ytterligare driva marknadstillväxten. Ginkgos förmåga att anpassa sig och förnya sig positionerar det positivt för att utnyttja dessa trender för hållbar tillväxt. Denna modul är en allmän skildring baserad på den typiska marknadsmiljön för företag som Ginkgo. För en mer exakt och detaljerad modul krävs specifika marknadsdata och tillväxtprognoser relaterade till Ginkgos produkter och tjänster. Har du någon ytterligare information eller specifika datapunkter som du vill inkludera i den här modulen? Indata: Använd Bing för att söka efter marknadsrapporter för SAM och SOM också i det bredare syntetiska biologiutrymmet ChatEIC: Baserat på en snabb sökning, här är vad jag upptäckte. Sökandet efter specifika marknadsrapporter om Serviceable Addressable Market (SAM) och Serviceable Obtainable Market (SOM) i det syntetiska biologiområdet för 2024 gav inte exakta resultat. Den tillgängliga informationen täcker i första hand den övergripande marknaden för syntetisk biologi. Det här är vad jag hittade: Storleken på marknaden för syntetisk biologi beräknas vara 79,39 miljarder USD 2024 och förväntas nå 145,49 miljarder USD 2029, växa med en CAGR på 12,88% under prognosperioden (2024-2029)​. ref] Enligt en annan rapport värderades Synthetic Biology Market till 13,1 miljarder USD 2022 och förväntas expandera med en betydande tillväxttakt​​.[ref] En annan källa nämner att den globala marknaden för syntetisk biologi värderades till USD 13,09 miljarder år 2022 och förväntas expandera till en CAGR på 18,97% från 2023 till 2030​​.[ref] Ytterligare en rapport stöder uppskattningen av marknaden för syntetisk biologi till 79,39 miljarder USD 2024, med en tillväxtprognos upp till 145,49 miljarder USD till 2029​​.[ref] Slutligen värderade en annan studie marknaden för syntetisk biologi till 9,4 miljarder USD 2022 och förväntade sig att den skulle nå 47,4 miljarder USD år 2029, med en CAGR på 26% under prognosperioden 2023-29​ ​.[ref] Dessa resultat ger en bred översikt över marknadsstorleken och tillväxttakten inom sektorn för syntetisk biologi. Men för en mer exakt uppskattning av SAM och SOM för Ginkgo ... Läs mer

EIC Accelerator:s utvärderingsproblem 2022

År 2021 har EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, bidrag och eget kapital) avslutat sitt första år under det nya ansökningsramverket (läs: Ansökningsprocessen). Med två gränser 2021 (juni och oktober) presenterade den en brant inlärningskurva för små och medelstora företag (SME), professionella skribenter och European Innovation Council (EIC). En ny onlineprocess för EIC Accelerator-ansökningar rullades ut och den förbättrades kontinuerligt parallellt med de första bidragsinlämningarna, vilket innebar unika utmaningar för hur EIC och konsulter kommunicerade med potentiella sökande. Deadlines flyttades, läckt information var mer tillförlitlig än officiella EIC-pressmeddelanden och kommentarerna från utvärderarna ledde till viss kontrovers. Även om mer öppenhet generellt sett är ett positivt steg, särskilt för en offentlig institution som finansieras genom medborgarnas skatter, kan det slå tillbaka om det avslöjar betydande inkonsekvenser. Den här artikeln syftar till att utforska några av dessa inkonsekvenser. Ansökningsstegen European Innovation Council och SME:s verkställande organ (EISMEA), Europeiska kommissionen (EC) och EIC har kommit fram till en ny ansökningsprocess som innefattar 3 distinkta steg (obs: dessa är inte relaterade till faserna 2020). Den här nya processen är starkt beroende av användningen av ett inlämningsformulär online och har fasat ut de flesta PDF-/dokumentformat som sökande använde före 2021. Sammanfattningsvis är de nuvarande stegen: Steg 1: En miniansökan (text) , video, pitch-däck). Minst 2 av 4 utvärderare måste godkänna ansökan för att lyckas. Steg 2: En lång ansökan (text, stöddokument, pitch deck). Minst 3 av 3 utvärderare måste godkänna ansökan för att lyckas. Steg 3: En fjärr- eller personlig intervju. Alla jurymedlemmar måste godkänna ansökan för att lyckas. Nystartade företag måste klara alla tre stegen i angiven ordning för att få EIC Accelerator-finansiering. Varje försökt steg, framgångsrikt eller inte, kommer på samma sätt att få detaljerade kommentarer från utvärderarna eller jurymedlemmarna. Notera: Genom det snabbspårsprogram som implementerats av EIC kan vissa företag hoppa över vissa steg om respektive villkor är uppfyllda. Steg 1 Steg 1 är utformat för att väcka utvärderarens intresse som EIC har sagt. Det är en mycket kort version av en affärsplan och ger ingen detaljerad information om ekonomi, de planerade arbetspaketen eller andra kritiska delar av innovationsprojektet. Till och med pitchdecket reduceras till ett dokument med 10 diabilder som kommer att läsas och inte faktiskt pitchas. Framgångströskeln för steg 1 är mycket lätt att passera eftersom endast 2 av de 4 fjärrutvärderarna måste ge en positiv recension som gör det möjligt för en sökande att gå mot steg 2 (se framgångsfrekvenser). Steg 2 Steg 2 är en mycket djupgående presentation av det föreslagna innovationsprojektet eftersom det kräver skapandet av en affärsplan som nästan uteslutande består av text, ger väldigt lite visuell data och ber de ansökande små och medelstora företagen att svara på många detaljerade frågor. Dessa inkluderar värdekedjan, produktbeskrivningar, teknisk bakgrund, marknadsanalyser, kommersiella strategier och många fler detaljer. Detta steg har visat sig vara det mest selektiva och även det mest arbetsintensiva steget i EIC Accelerator. Steg 3 Steg 3 är en intervju på distans eller personligen som består av en 10 minuters pitch och en 35 minuters frågestund. Intervjun kommer att baseras på den inlämnade Steg 2-ansökan och pitch-decket, men jurymedlemmarna kanske inte är väl bekanta med allt innehåll som tillhandahålls. Linjär progression mellan steg Även om den nya processen för EIC Accelerator-applikationer ser modern ut och känns modern, har den lagt till ett nytt lager av problem som är sammanlänkade med dess 3-stegsstruktur. När man skapar en ansökningsprocess som screenar företag över flera månader är det viktigt att se till att varje utvärderingssteg visar en linjär utveckling från sin föregångare. Om bedömningarna av steg 1 och steg 2 är för olika kommer detta oundvikligen att leda till bortkastad ansträngning för både de sökande och granskarna. För att vara öppen om detta faktum bör EIC publicera kvalitetskontrolldata där resultaten av alla tre stegen, om de är tillgängliga för varje sökande, är korrelerade för att identifiera om ett avsnitt utvärderades konsekvent över flera steg. Om alla utvärderare godkänner en mycket detaljerad affärsmodell i steg 2 men jurymedlemmarna enhälligt ifrågasätter dess kvalitet i steg 3 så skulle processen vara felaktig. Baserat på de första ansökningarna 2021 är det tydligt att de tre stegen har olika grad av djup, olika fokus och de använder olika utvärderingspooler vilket i sig leder till betydande begränsningar. Som ett resultat är processen inte helt linjär. Konflikter mellan utvärderingar En linjär ansökningsprocess skulle se att ett projekt med ett perfekt betyg i steg 1 lyckas bra i steg 2. Ett projekt som har presenterat dussintals sidor om den kommersiella strategin och som har fått ett perfekt betyg av utvärderare i steg 2 borde inte ha denna granskning vändas i steg 3. Även om skillnaden i kvantitet mellan steg 1 och steg 2 är betydande och kan leda till förändringar i den upplevda kvaliteten, bör skillnaden mellan steg 2 och steg 3 vara liten. I en linjär process bör det aldrig finnas ett fall där en intäktsmodell betygsattes perfekt i steg 2 bara för att avvisas med dåliga recensioner i steg 3. Men sådana fall förekommer ofta eftersom ungefär 50% av sökande kommer att avvisas i steg 3 de främsta skälen är kommersiella aspekter. Om projektet inte har förändrats mellan de två stegen, hur är det då möjligt att Steg 2-utvärderarna betygsätter ett projekt så annorlunda än Steg 3-juryn? Steg 2-applikationen presenterar en aldrig tidigare skådad detaljnivå jämfört med tidigare år, så brist på innehåll skulle vara en dålig orsak till avvikelsen. Det är också osannolikt att en sökande avsiktligt kommer att lämna in falsk information eller agera bedrägligt, så hur kan ett sådant resultat förklaras? EIC-juryn … Läs mer

De nya tekniska beredskapsnivåerna (TRL) för 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, anslag och eget kapital) har gjort betydande förändringar under 2021 och har framgångsrikt klarat sin första inlämnings- och godkännandecykel för nya förmånstagare (läs: Återuppfinna EIC Accelerator). Av över 1 500 nystartade företag och små och medelstora företag (SME) som har ansökt sedan april 2021 (läs: AI Tool Review), har 65 nu valts ut för finansiering eftersom de har klarat steg 1 (kort ansökan + video) , Steg 2 (lång ansökan) och Steg 3 (intervju av VC-typ). Technology Readiness Levels (TRL) 2021 Även om många förändringar har gjorts, är en av de förändringar som är mest relevanta för potentiella sökande, professionella skribenter och konsulter Technology Readiness Levels (TRL). En analys av de tidigare iterationerna av TRL:erna finns här: Technology Readiness Levels (TRL) för EIC Accelerator (SME Instrument) Hur EIC Accelerator finansierar Technology Readiness Levels (TRL) (SME Instrument) Sedan 2021 är deras nya definitioner som följer: Grundläggande Forskning: Grundläggande principer observerade Teknikformulering: Teknikkoncept formulerat Behovsvalidering: Experimentellt bevis på koncept Småskalig Prototyp: Teknik validerad i labb Storskalig Prototyp: Teknik validerad i relevant miljö (industriellt relevant miljö när det gäller nyckelteknologier) Prototypsystem: Teknik demonstrerad i relevant miljö (industriellt relevant miljö när det gäller viktiga möjliggörande teknologier) Demonstrationssystem: Systemprototypdemonstration i operativ miljö First Of A Kind Kommersiellt System: System komplett och kvalificerat Fullständig kommersiell tillämpning: Faktiskt system beprövat i operativ miljö (konkurrenskraftig tillverkning i fallet med nyckeltekniker som möjliggör möjliggörande; eller i rymden) Start-TRL för EIC Accelerator För EIC Accelerator rekommenderas att börja med en TRL på 5 eller 6 eftersom detta i allmänhet är prototypnivån som motiverar ytterligare bidragsfinansiering och efterföljande aktieinvesteringar för skalning av verksamheten. Eftersom EIC Accelerator också tillåter applikationer endast för aktier, är den övre gränsen för startpunkten för en EIC-applikation TRL8. De specifika reglerna för denna process beskrivs i arbetsprogrammet som publicerats av Europeiska kommissionen och EIC: EIC Accelerator stöder de senare stadierna av teknisk utveckling samt uppskalning. Teknikkomponenten i din innovation måste därför ha testats och validerats i ett laboratorium eller annan relevant miljö (t.ex. minst Technology Readiness Level 5/6 eller högre). Detta utdrag anger utgångspunkten för teknik som finansieras under EIC Accelerator. Alla innovationer måste ha nått TRL5 minst. Skillnader mellan eget kapital och anslagsfinansiering Upp till 2,5 miljoner euro bidragskomponent för teknikutveckling och validering (TRL 5/6 till 8); 0,5 – 15 miljoner euro investeringskomponent för uppskalning och andra aktiviteter. Det innebär att bidragsdelen är strikt riktad till alla aktiviteter som slutar på TRL8 eller lägre. Aktiekomponenten har inga begränsningar och kan tillämpas på hela livscykeln från TRL5 till TRL9. Du kan endast begära en bidragskomponent eller bevilja först (dvs. maximalt 2,5 miljoner euro för att täcka TRL 5/6 till 8 och utan att begära en investeringskomponent för TRL 9) om du inte tidigare har fått EIC Accelerator-stöd endast. Om endast ett bidrag begärs (och inget eget kapital) kommer projektets slut att vara TRL8 vad gäller EIC. Ytterligare motiveringar om hur TRL9 nås ska lämnas av de sökande. Om förslaget får en GO och rekommenderas för finansiering, kan juryn rekommendera att sänka bidragsbeloppet om aktiviteter över TRL 8 upptäcks. TRL8-regeln för bidragsfinansiering tillämpas strikt så ingen sökande bör sträva efter att kringgå detta (dvs. genom att försöka för att finansiera TRL9-verksamhet genom ett bidrag). [Equity] är avsedd att finansiera marknadsutveckling och uppskalning men kan också användas för andra ändamål (inklusive samfinansiering eller till och med fullfinansiering av innovationsaktiviteter) Det anges tydligt att EIC Accelerator:s eget kapital också är tillämplig på aktiviteter mellan TRL5 och TRL8 (innovationsverksamhet). Sammanfattning I korthet är respektive finansiering som tillhandahålls av EIC för ett EIC Accelerator-projekt uppdelad i: Eget kapital (av EIC-fonden): Finansierar TRL5 till TRL9-aktiviteter Bidrag (av Europeiska kommissionen): Finansierar TRL5 till TRL8-aktiviteter När du ansöker om finansieringen , är det möjligt att begära både bidrag och eget kapital (dvs. blended financing) medan båda är valfritt eftersom en sökande också kan begära det ena utan det andra (dvs. endast eget kapital, endast bidrag eller grant-first).

Om att anställa en konsult eller bidragsskribent för 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, bidrag och eget kapital) har introducerat ett nytt steg i ansökningsprocessen 2021 som fungerar som ett miniförslag kallat Steg 1 (läs: Återuppfinna EIC Accelerator). Det inkluderar material som en skriftlig anslagsansökan, en videopitch och en pitchdeck som måste skickas till European Innovation Councils (EIC) AI-plattform (läs: AI Tool Review). Med denna förändring har EIC Accelerator nu tre steg som måste klaras, nämligen steg 1 (kort ansökan), steg 2 (fullständig ansökan) och steg 3 (intervju ansikte mot ansikte) (läs: Rekommendationer för EICA) men många nystartade företag och små och medelstora företag (SME) är osäkra på vad dessa steg betyder och vilka deadlines och tidslinjer som är kopplade till dem. Som en kort guide kan sökande hänvisa till följande anteckningar: Steg 1 är en kort ansökan som kan förberedas på mindre än 30 dagar och kan skickas in när som helst utan en fast deadline (läs: Pitch Video Workflow) Steg 2 är ett mycket lång ansökan som endast kan lämnas in om (i) Steg 1 har godkänts och (ii) EIC har publicerat en fast deadline. År 2021 var det två gränser, nämligen juni och oktober. Den minsta tiden för att förbereda steg 2-applikationen bör vara 60 dagar men mer rekommenderas. Steg 3 är en intervju ansikte mot ansikte som använder pitchdäcket som lämnades in i steg 2. Den är endast tillgänglig för projekt som har godkänts i steg 2 och datumen för detta steg är fastställda till att vara precis efter att steg 2-utvärderingarna är släpptes (dvs. pitchveckan). Förberedelserna för detta steg kan utföras på 14 dagar. Vad man ska utveckla ensam och vad man ska lägga ut Det finns ingen generell regel om när en konsult eller professionell skribent ska anlitas eller om en överhuvudtaget behövs. De officiella förslagsmallarna, arbetsprogrammet och riktlinjerna (dvs. för EIC-fonden och AI-verktyget) är offentligt tillgängliga vilket innebär att varje företag tekniskt sett kan ansöka på egen hand. Överväganden måste göras angående tillgängliga resurser och tidpunkten för bidragsskrivningen. För steg 1 är ansträngningen jämförelsevis liten: Fördelar med att utveckla Steg 1 Internt Steg 1 kräver jämförelsevis liten tidsansträngning Steg 1 är relativt lätt att utveckla Inga pengar slösas bort om projektet inte är lämpligt för EIC Accelerator (dvs. konsultföretag kommer att ta med ärenden med låg framgång) Full kontroll över resultatet Fördelar med att anlita en konsult En konsult kan forma projektet och göra det mer effektfullt samt undvika röda flaggor. på AI-plattformen baserat på erfarenhet Tidsbesparingar Nära kontakt med EIC för att vara beredd på oväntade förändringar Konsulter kommer att lämna in ett förslag på nytt om det avvisas medan ett avslaget projekt kommer att ha svårt att anställa en konsult. Nackdelarna med varje tillvägagångssätt är det omvända till varandra vilket innebär att det som är en fördel med att anlita en konsult kommer att vara nackdelen med att förbereda en ansökan ensam. För steg 2 skulle jämförelsen se ut enligt följande: Obs: Jämförelsen för steg 2 förutsätter att de sökande framgångsrikt har ansökt till steg 1 själva och överväger att anlita en Steg 2-partner. Fördelar med att utveckla Steg 2 In-house kostnadsbesparingar Full kontroll över resultatet Fördelar med att anlita en konsult En konsult kan forma projektet och göra det mer effektfullt samt undvika röda flaggor. Organisera projektutvecklingen och samarbetet mellan ledningsgruppen för att möta deadline Tidsbesparingar Nära kontakt med EIC för att vara beredd på oväntade förändringar Det finns en mängd olika överväganden att göra vid sidan av de allmänna kompromisserna med att anlita en konsultfirma som anges ovan. En av dessa är hur företag bedömer sin egen förmåga och hur de bedömer sin utförda insats. Det är inte ovanligt att en konsult blir kontaktad av en kund som vill ansöka till steg 1 på egen hand samtidigt som de slentrianmässigt nämner att de har fått B eller C i alla AI-verktygssegment trots att projektet är högkvalificerat för EIC Accelerator. Bara för att steg 1 är relativt lätt att tillaga betyder det inte att det är en lågt hängande frukt. Man måste lägga betydande ansträngningar på utarbetandet av ansökan oavsett dess enkelhet. Ja, EIC vill göra det enkelt för sökande att ansöka och vill undvika att de slösar bort sin tid på en lång ansökan om det inte finns någon chans för dem att lyckas. Men det betyder inte att utvärderare kommer att få ett projekt med minimal input eller läsa mellan raderna. Företag som är mycket upptagna tycker ofta att det räcker bra att förbereda en snabb ansökan men det gäller inte EIC-bidrag. Ett företag bör vara beredd att gå den extra milen med ansökan och fylla i varje avsnitt med maximal uppmärksamhet och ansträngning. Slutsats Det bästa sättet att besvara frågan om när en konsult ska anställas är att först avgöra om en intern förslagsförberedelse överhuvudtaget är ett alternativ (dvs. tillgänglighet i tid, kompetent personal). För det andra bör företaget prata med konsultföretag för att identifiera om projektet har lämpliga chanser att lyckas (dvs flera åsikter rekommenderas eftersom vissa konsultföretag inte är tillräckligt selektiva). För det tredje måste företaget väga avvägningarna med internt förslagsskrivande som är de intensiva tidskraven, särskilt för steg 2, men också arbetsbelastningen på ledningsgruppen som kan vara bättre att fokusera på affärsrelevanta uppgifter istället för att skriva.

Val av sökord och utvärderare för EIC Accelerator-applikationer (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, anslag och eget kapital) tillåter alla ansökande nystartade företag och små och medelstora företag (SME) att lägga till nyckelord i plattformen som kommer att användas för att välja expertutvärderare (läs: AI Tool Review). Tidigare var den här funktionen en svart låda-funktion eftersom professionella skribenter och konsultföretag inte visste hur olika utvärderare skulle betygsätta en ansökan eller om det överhuvudtaget gjorde någon skillnad (läs: Re-Inventing the EIC Accelerator). Det vanliga tillvägagångssättet var att välja de mest relevanta nyckelorden som speglar projektet (dvs. batteriteknik, maskininlärning, biomassa) och hoppas på det bästa. Även om detta fortfarande är ett beprövat sätt att följa, presenterar den här artikeln en åsikt om hur sökord kan väljas för att maximera chanserna att lyckas med en inlämning. Utvärderpool och nyckelord Den totala utvärderarpoolen innehåller tusentals experter som kommer att väljas ut baserat på tillgänglighet och, viktigare, nyckelorden som har angetts i plattformen. Dessa nyckelord väljs från en rullgardinslista medan flera överordnade nyckelord innehåller flera underordnade nyckelord medan totalt 3 föräldra- och barn-sökordspar väljs för ett projekt i en specifik ordning. Dessutom kan gratis nyckelord läggas till för att komplettera det initiala sökordsvalet. När du väljer sökord finns det vanligtvis flera alternativ eftersom en AI-batteristart kan leda med energi följt av batteri och sedan maskininlärning eller kan vända denna ordning. Men vad händer om marknaden är PropTech eller fastigheter i synnerhet eftersom projektet tillhandahåller energilagringslösningar för backupsystem i kommersiella byggnader? Då kan sökord också fokusera på fastighetsbranschen, vissa kundsegment (dvs. allmännyttiga företag) eller liknande aspekter. Det finns många olika alternativ att välja mellan, men än så länge var det okänt hur de skulle påverka utvärderingen av ansökan eftersom trial and error hindrades av de otransparenta utvärderingarna, slumpmässiga granskningar och de knappa deadlines 2020. Utvärderare Feedback European Innovation Council (EIC) har infört en återkopplingsfunktion i utvärderingsprocessen som gör det möjligt för granskare att lämna kommentarer till de sökande på ett mycket detaljerat sätt. Även om deras identitet och bakgrund är okända för den sökande, avslöjar utvärderarnas specifika kommentarer ofta från vilken vinkel en utvärderare ser på innovationen. Om det är någon som har ett vetenskapligt perspektiv, en teknisk syn eller är inbäddad i branschen så kommer kommentarer ofta att fokusera på denna aspekt. På gott och ont kan typen av utvärderare ha en betydande inverkan på hur förslaget granskas. Efter att ha studerat flera steg 1-utvärderingar är det uppenbart att utvärderare har väldigt olika perspektiv. Samma aspekt av ett projekt kan hyllas eller kritiseras i samma granskning vilket gör synpunkten, inte bara projektkvaliteten, kritisk. Erfarenhetsmässigt var positiva steg 1-recensioner ofta berömda för projektets inverkan, genomförbarhet och vision om utvärderarna såg att det finns en stor potential för störningar medan kritiska recensioner tenderade att fokusera på isolerade tekniska eller kommersiella aspekter. Ett annat förhållningssätt Istället för att fråga sig själv: Vilka nyckelord beskriver mitt projekt bäst? Det verkar vara ett bättre sätt att fråga: Vilken bakgrund behöver en utvärderare för att bli mest imponerad? Mycket ofta kanske en maskinlärande forskare inte är imponerad av en viss AI-applikation medan någon från branschen den riktar sig till omedelbart skulle se fördelen och ha en positiv syn. Men motsatsen kan också vara sant om industrins påverkan är svårare att föreställa sig än teknikens banbrytande karaktär som skulle få en forskare att få ett bättre intryck jämfört med en industrideltagare. Syftet med att välja utvärderare bör vara att välja experter som kommer att förstå företagets vision och som kommer att se innovationen i ett positivt ljus. Det som bör undvikas är tankar som: Back-end är sofistikerat, följer ett unikt tillvägagångssätt och stör en marknad men jag tycker inte att det är tillräckligt banbrytande ur ett vetenskapligt perspektiv. Produkten är vetenskapligt hållbar men hur ska du övertyga jag ska köpa den? Speciellt när det kommer till mjukvarulösningar kan det finnas purister som försummar EIC:s fokus på industristörningar och nya affärsmodeller bara för att kritisera en isolerad aspekt av projektet. Slutsats Det är vettigt att fundera djupt över de sökord man väljer innan man skickar in och att se till att den potentiella bakgrunden som en utvärderare kommer att ha matchar ansökans omfattning och fokus. Detta tillvägagångssätt är inte en beprövad metod för att få bra utvärderare men kan tydligt påverka vad utvärderingsresultatet kommer att bli. Varje professionell skribent har sett ansökningar med utvärderingar som är motsägelsefulla och saknar konsensus. Ofta är orsaken till varför så är fallet mycket uppenbar från utvärderarens kommentarer och det beror alltid på deras perspektiv som definieras av deras bakgrund. Tyvärr kommer detta tillvägagångssätt sannolikt att vara mycket kortlivat. EIC samlar redan in nyckelord under steg 1 i EIC Accelerator och att manuellt välja ytterligare nyckelord verkar överflödigt i detta skede. Ändå, så länge valet av utvärderare fortfarande kan påverkas, bör det göras försiktigt.

På EIC Accelerator:s framgångsfrekvens 2021 (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, anslag och eget kapital) har återuppfunnit sig självt 2021 med en ny inlämningsprocess, en större budget och nya framgångströsklar (läs: AI Tool Review). Det senare är betydelsefullt eftersom de direkt definierar hur mycket tid företag kommer att behöva lägga på en ansökan och hur mycket tid som skulle ha gått till spillo vid ett avslag (läs: Företag som inte borde ansöka). Med framgångssiffrorna ungefär 5% under många år och de har sett en brant nedgång 2020 från 2,7% i januari till <1% i oktober, är det troligt att dessa framgångsgrader nu rör sig mot en rekordhög nivå. En tidigare publicerad artikel undersökte de potentiella framgångsfrekvenserna och förutspådd arbetsbelastning för de individuella stegen, nämligen steg 1 (kort ansökan), steg 2 (fullständig ansökan) och steg 3 (intervju ansikte mot ansikte). Analysen tittade på de bästa resultaten för sökande eftersom analysen direkt korrelerade framgångsfrekvensen med den arbetsbelastning som sökandena ålades på och drog slutsatsen att de mest selektiva hindren borde vara i början snarare än i slutet för att undvika månaders slöseri med slöseri. Framgångsfrekvensen för 2021 Med många nystartade företag och små och medelstora företag (SME) som har ansökt till 2021 års EIC Accelerator antingen själva eller via konsulter och professionella skribenter, är det nu möjligt att dra slutsatser om den övergripande fördelningen av framgångsfrekvensen ( läs: Återuppfinna EIC Accelerator). Eftersom steg 1 ständigt är öppet för inlämningar ändras godkännandegraden ständigt, men den 15 maj 2021 har 67% företag klarat sig med 755 av 1 114. Denna siffra förväntas förbli relativt konstant under de kommande månaderna eftersom det också är den tröskel som European Innovation Council (EIC) hade siktat på. Steg 2-resultaten har nyligen publicerats och de kanske inte är representativa för de kommande gränserna eftersom (i) förberedelsetiden för sökande var mindre än 30 dagar, (ii) det var den allra första utlysningen med en ny ansökningsprocess och (iii) feedbacken från Steg 3-intervjujuryerna kan påverka framtida Steg 2-utvärderingar. I juni valdes dock 130 av 801 sökande ut till steg 3, vilket betyder att 16% företag lyckades i detta skede. Notera: Av de 130 intervjuinbjudningarna för EIC Accelerator:s steg 3, ansågs 24 schweiziska startups vara oberättigade på grund av det senaste beslutet från de schweiziska myndigheterna i förhållande till Horizon Europe (2021-2027). Detta skulle ge en framgångsfrekvens på 13% i detta skede med tanke på att endast 106 företag kommer att delta i intervjuerna i mitten av september. Att kombinera framgångsfrekvenserna för steg 1 och steg 2 ger en total framgångsfrekvens på 11% fram till steg 3, och med tanke på att framgångsfrekvenserna för intervjusteget (steg 3) historiskt har legat mellan cirka 50% under 2018/2019, kan antas att den totala framgångsfrekvensen kommer att återfå 5% totalt för EIC Accelerator. Obs: Även om framgångsfrekvensen för intervjuer var cirka 50% under 2018/2019, har de pendlat mellan 30% och 50% under fjärde kvartalet 2019 och under hela 2020. På grund av de höga budgetarna och bortfallet av 24 schweiziska sökande (18% av alla inbjudna steg 2) utvärderingar, kan framgångsfrekvensen i steg 3 potentiellt nå 70%, vilket ger en finansieringsgrad på 7%+. Slutsats Det återstår att se hur de faktiska framgångarna kommer att utvecklas i steg 3 och hur framtida ändringar i inlämningsformulären, den officiella förslagsmallen och i utvärderingarna (särskilt med juryfeedback) kommer att påverka dessa trösklar. Budgeten på 1 miljard euro för endast 2 cut-offs 2021 är också extremt hög, vilket betyder att denna guldrush 2021 kan bli kortvarig. En sak är säker: EIC Accelerator har aldrig varit så tillgängligt som det är idag med många fantastiska projekt som har större chanser att få finansiering. Det som återstår att se är om EIC står fast vid sitt engagemang och inte ställer förslag mot varandra utan behåller sin individualiserade GO & NO-GO metodik. Om så är fallet kan EIC-acceleratorn förbli lika tillgänglig som den är nu för hela Horizon Europe (2021-2027) eftersom ingen mängd sökande eller konkurrens skulle hindra ett enskilt projekts chanser att lyckas. Även om detta verkar vara det ideala scenariot, återstår det att se om detta är genomförbart. Om GO:erna i steg 2 eller 3 överskrider budgetarna finns det bara tre alternativ: (1) Avvisa GO-sökande baserat på diskriminerande faktorer (t.ex. bransch, kostnader, kön), (2) skapa en väntelista för godkända förslag antingen i steg 2 eller 3 (dvs. före intervjun eller efter intervjun) eller (3) ändra backend-utvärderingen innan resultaten publiceras för att avvisa sökande som annars finansieras retroaktivt (dvs. göra juryns utvärdering striktare). En sista sak att nämna är att vissa statliga myndigheter är tvungna att helt spendera sina årliga budgetar eftersom det är direkt relaterat till deras tilldelade budget under det efterföljande året, så vid oktober 2021-avbrottet av EIC Accelerator kan ett överraskande antal finansierade företag ses om juni-gränsen spenderar inte sina tillgängliga 500 miljoner euro.

Ett nytt tillvägagångssätt för att utveckla EIC Accelerator-projekt under Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, bidrag och eget kapital) kan ses som ett helt nytt finansieringsprogram under Horizon Europe (2021-2027). Det har inte bara ändrat sin inlämningsprocess för bidragsförslag utan också sin utvärdering som sannolikt kommer att se betydande förändringar i de typer av företag som valts ut som förmånstagare (läs: Re-Inventing the EIC Accelerator). Den här artikeln syftar till att kontrastera det tidigare arbetsflödet av professionella bidragsskribenter och konsulter med den här senaste versionen av European Innovation Councils (EIC) start- och finansieringsarm för små och medelstora företag (läs: AI Tool Review). Eftersom innovation är i huvudet på både författare och utvärderare hela tiden, kommer det att göra nödvändiga förändringar och anpassa sig till en ny och oförutsägbar miljö som en annan natur. Som sådan har även stora konsultföretag redan anpassat sitt arbetsflöde och börjat förändra sina interna processer för att behålla effektivitet och kvalitet. Hur bidragsförslagsskrivningen såg ut 2020 Under 2020 och åren under Horizon 2020 (2014-2020) var processen att skriva EIC Accelerator (eller sedan SME Instrument) ansökningar ganska enkel. Samarbetet skulle börja med ett Kick-Off Meeting (KOM), överföring av relevanta filer och sedan skulle skribenterna börja arbeta – mestadels självständigt. På grund av det begränsade utrymmet och bristen på djup kring tekniken fanns det ingen anledning att ha överdriven input från företaget själva eftersom förslaget fokuserade på en kort, berättande beskrivning över tekniska segmentering. År 2021 har detta tillvägagångssätt förändrats eftersom själva applikationen är strukturerad på ett annat sätt. Den här artikeln syftar till att belysa hur det gamla sättet att skriva förslag nu ersätts av ett mer modernt och nyanserat tillvägagångssätt som kräver mer samarbete, djup och sofistikering. Varför det gamla tillvägagångssättet slutade fungera 1. Textkrav och längd 2020:s EIC Accelerator-förslag var relativt långt med 30 sidor som huvuddokument, men 2021 års version har ökat det antalet enormt. Detta beror på de rikliga textrutorna på mestadels 1 000 tecken som måste fyllas i hela applikationen medan vissa segment också uppgår till 5 000 tecken, 10 000 eller obegränsade mellanslag. Som sådan är beskrivningarna mycket mer detaljerade och måste ofta utvecklas för själva förslaget eftersom företag inte alltid använder vissa typer av segmentering. Exempel är funktionerna och användningsfallen, Milstolpar för Technology Readiness Level (TRL), Total Available Market (TAM), Serviceable Available Market (SAM), Serviceable Erhållbar Market (SOM) eller Technology Adoption Life-Cycle (TALC). 2. Tekniska detaljer & djup Många avsnitt under 2020 var ganska ytnivåer och författare kämpade ofta med att tilldela mer än 1 DINA4-sida för teknikbeskrivningen, inklusive bilder, på grund av de strikta begränsningarna. Med den nya modellen för funktioner och användningsfall kan man enkelt ställa in 10 funktioner med 7 000 tecken vardera, vilket ger 70 000 tecken enbart för teknikbeskrivningen. Med tanke på behovet av att beskriva Freedom to Operate (FTO), den nuvarande kunskapen, flaskhalsarna och mervärdet för varje funktion, är det uppenbart att det krävs en oöverträffad nivå av djup. Om man antar att 140 ord per 1 000 tecken och 750 ord utgör ett textblock på en DINA4-sida (med 2020-talets EIC Accelerator-marginaler utan bilder), skulle detta ge 13 DINA4-sidor ren text för enbart funktionerna. Jämför man detta med föregående enstaka sida som måste innehålla bilder är förändringen ganska drastisk och de 13 sidorna skulle inte ens täcka hela beskrivningen av lösningen eftersom den måste beskrivas på annat håll också. Denna nivå av djup är omöjlig att fylla utan starka samarbeten med Chief Technical Officer (CTO) och tillräcklig forskning. Med tanke på att alla sektioner som täcker marknaden, ekonomi, kommersiell strategi och andra också har ökat i storlek, är det tydligt att 2021 EIC Accelerator-förslaget lätt har fyrdubblats i storlek jämfört med 2020. 3. Mer granskning mot kommersiella strategier Kommersiella strategier och marknad analyserna var vanligtvis ganska begränsade på grund av sidbegränsningarna för 2020-talets EIC Accelerator. Med den nu uppblåsta steg 2-processen har detta förändrats avsevärt. Marknadssektionerna och särskilt TALC kräver en detaljerad uppdelning av hur kunder kommer att nås med specifika marknadspenetrationsförväntningar. Som sådan kommer strategin att kräva planer som överstiger förenklade föreställningar som: Vi vill börja i Europeiska Unionen (EU) och sedan bli global Vi har lokala distributörer som kan hjälpa oss Vi förväntar oss att nå 100 kunder inom 3 år. Vi kommer att utveckla en kundnätverk Den nya mallen ber de ansökande nystartade företagen och små och medelstora företag att definiera varje penetrationssegment och till och med ge kassaflöden (drift, investeringar och finansiering) för var och en, inklusive en tidslinje och vinst och förlust (P&L). Speciellt P&L, även om det nya kalkylarket nu är förenklat, kommer att behöva en ytterligare uppdelning för att ta hänsyn till siffrorna som ges i TALC som kan sträcka sig över 10+ år in i framtiden medan P&L vanligtvis bara ser 5 år. 4. Andra sektioner Utanför Go2Market och de tekniska delarna finns det en mängd olika siffror och överväganden som behöver mer input från sökande eftersom de var mer ytnivåer 2020. Speciellt riskavsnittet, investeringsbehoven och konkurrenterna (dvs. smärtor och vinster) kräver stark insats från företagets ledningsgrupp. Hur man strukturerar projektutvecklingen 2021 Som ett resultat av detta är det tidigare praktiska tillvägagångssättet att lägga ut förslagsskrivningar till en konsult omöjligt, men det ersätts av ett mer kollaborativt tillvägagångssätt där företaget måste vara aktivt engagerat i att diskutera den nödvändiga insatsen och föras in. in för struktureringen av hela applikationen. Den största förändringen under 2021 är samarbetet mellan konsulter (eller professionella skribenter) och kunder. Istället för att utarbeta en affärsplan självständigt måste konsulterna ta med sina kunder i processen och, eftersom ledningsgruppen för en uppskalning vanligtvis är ganska upptagen, visa utmärkt projektledning under hela processen. Dessa förändringar är fortfarande ganska nya men stora förbättringar jämfört med de gamla metoderna kan vara: Flera kick-off samtal för dedikerade sektioner ... Läs mer

Att titta på innovation från en ny vinkel: Ändra utvärderingen av EIC Accelerator-förslag (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (bidrag och eget kapital) har genomgått en dramatisk övergång från den första starten från den nu föråldrade SME Instrument Fas 2 2019 och dess följande testfas som EIC Accelerator Pilot 2019/2020. Med en ny ansökningsprocess som inkluderar flera steg, en online AI-plattform för inlämningen och en videopitch, har den inte bara förändrat sin process utan också dess resultat (läs: AI Tool Review). Med utvärderingen och förslagsmallen har ändrats tillsammans med denna senaste iteration, är det tydligt att det som fungerade 2020 och tidigare faser kanske inte är tillämpligt 2021. Det är klart att förslaget ser annorlunda ut, prioriterar en förutbestämd struktur framför en gratis affärsplan narrativ och definierar en specifik färdplan som alla företag måste följa. Men den faktor som kan ha den mest betydande inverkan på de senaste ändringarna av EIC Accelerator kan vara själva utvärderingen. Att gå bort från SME Instrument Phase 2 och EIC Accelerator Pilot Syftet med det nya steg 1 av EIC Accelerator är en kvalitetskontroll av ansökningar för att identifiera om projektet är av intresse för EU och om det passar den allmänna risken, innovationen, teamet och marknaden kriterier. Som sådan annonserades det till en början som ett sätt att efterlikna det gamla Seal of Excellence* som tilldelades 2020-projekt med ett utvärderingspoäng på minst 13 av 15. Historiskt sett 30% till 50% av alla inlämnade projekt mellan 2018 och 2020 nått denna nivå. Den nuvarande framgångsfrekvensen för steg 1 på 60-70% matchar denna tröskel ganska bra även om man skulle kunna hävda att motsvarande gamla poäng snarare skulle motsvara 12,5 och inte hela 13. Ändå fungerar steg 1 som en tröskel som delvis ersätter det gamla poäng men har också ett distinkt annat fokus när det kommer till projektkvalitet. Denna kvalitetsaspekt kan undersökas genom en enkel fråga: Kommer återinlämningar av 12,5+ ansökningar från 2020 automatiskt att klara sig bra i 2021 års steg 1? *Obs: Det nya spetsmärket delas nu bara ut till vissa företag som når steg 3 i utvärderingsprocessen, nämligen intervjustadiet. 2021 Seal of Excellence är inte associerat med den korta ansökan om steg 1 eller med någon typ av poängsättning utan fungerar som en användbar analogi till de tidigare iterationerna av finansieringsprogrammet före 2021. Övergång från 2020 till 2021: Trösklar och kvalitet EIC har uppgav att steg 1 är utformat för att "trigga utvärderarnas intresse", vilket innebär att det är en bedömning på mycket ytnivå jämfört med även den gamla SME Instrument Fas 1. Det finns bara 5 förenklade utvärderingskriterier i steg 1 medan 2020 års utvärderingar måste ta upp 17 mycket detaljerade kriterier. Man skulle kunna hävda att de nyaste utvärderingskriterierna som direkt definierar projektens framgång nu kraftigt gynnar innovation, risk och marknad medan de gamla kriterierna tittade på varje aspekt av företaget och projektet med samma vikt. Utan en bedömning av fördelen eller kompromisserna med detta tillvägagångssätt, påverkar det tydligt vilka typer av projekt som kommer att lyckas och det kommer sannolikt att skilja sig mycket från vad som observerades 2020 såväl som decenniet innan (läs: Rekommendationer för EICA). Några intressanta fall av sökande som har ansökt till EIC Accelerator har dykt upp medan en inlämning från 2020 som visade låga poäng på 10 till 11 av de maximala 15 gick igenom steg 1 2021 med mycket positiva recensioner. Det som är intressant är att så låga poäng 2020 ofta behandlades som en förlorad sak i professionella författares eller konsultföretags ögon eftersom det betyder att antingen projektet saknar den sofistikering som behövs för att övertyga European Innovation Council (EIC) eller startup eller Small- och Medium-Sized Enterprise (SME) har ingen genomtänkt affärsmodell eller ekonomisk planering. Ändra utvärderingskriterierna Eftersom det första steget är utformat för att bara locka utvärderarens intresse, kan många projekt som inte skulle ha övervägts för finansiering 2020 även om EU-kommissionen (EG) hade överskottsfinansiering tillgänglig nu enkelt klara det första steget. Hur detta kommer att förändras i Steg 2 är oklart men vad man kan säga är att utvärderingskriterierna har förändrats avsevärt. Under 2020 fanns det 17 detaljerade kriterier som täckte hela affärsmodellen, från underleverantörer över partnernätverket till detaljerna om kundbasen (läs: Företag som inte borde ansöka). Frågorna var mycket detaljerade och täckta: Varför skulle kunderna köpa av dig? Kan din affärsmodell skala ditt företag? Är den strategiska planen för kommersialiseringen tillräcklig? Är några IP- eller licensproblem åtgärdade? Är produkten lätt att använda? … Detta har ersatts av 13 kriterier i steg 2 och endast 5 i steg 1. Istället för att ställa väldigt nyanserade frågor till utvärderarna som ska betygsätta hela projektet i steg, förenklas de nya kriterierna och fokuserar på många av samma frågor om än med mindre detaljer. Intressant nog utelämnar de nya kriterierna jämställdhet, bredare fördelar i EU och samhälleliga utmaningar. Dessa var tydliga i de gamla utvärderingskriterierna men är nu obefintliga även om de måste beskrivas i Steg 2-ansökan. Detta beror sannolikt på de nya strategiska utmaningarna och kvinnliga vd-kvoter som tillämpas i back-end och får inte upprepas i utvärderingsfronten. "Go"-kriterierna Det finns helt klart ett annat fokus i de nya utvärderingskriterierna med en stark preferens för risk, marknad, innovation och teamet med instruktioner för utvärderare är att en Step 2 Go ska motsvara vad som skulle ha varit en 4,5 till 5 poäng enligt 2020 års regler.** För att återgå till anekdoten som nämnts ovan skulle en ansökan med poängen 10,5 ha haft genomsnittliga poäng på 3,5 för varje avsnitt, vilket betyder att den inte borde ha en chans att … Läs mer

Arbetsflöde för att skapa en EIC Accelerator Pitch-video (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, anslag och eget kapital) har fått en obligatorisk videopitch 2021 och många sökande är osäkra på hur en sådan video ska se ut eller förberedas. Även om de officiella förslagsmallarna och riktlinjerna från European Innovation Council (EIC) inte ger ett svar på denna fråga, syftar följande artikel till att presentera ett enkelt arbetsflöde som kan användas av potentiella sökande, professionella skribenter eller konsultföretag. Eftersom många små och medelstora företag (SME) och nystartade företag har viss erfarenhet av att skapa eller redigera videor på grund av sociala medieplattformar som YouTube, Facebook eller Twitter, kommer denna artikel att utelämna verktyg som Adobe Spark eller Loom som används för att helt enkelt spela in en högtalare ovanpå ett bildspel. Den här artikeln kommer att fokusera på videoklippnings- och effektverktyg samt ett enkelt arbetsflöde för att sammanföra alla viktiga delar på ett effektivt sätt. Programvaran som diskuteras är för det mesta utbytbar men på grund av sin kompatibilitet fokuserar vi på Adobe Premiere Pro, After Effects och Illustrator. Obs: Det finns utmärkta handledningar på YouTube för vart och ett av dessa steg och följande artikel syftar till att ge en översikt över arbetsflödet utan att specificera den exakta mekaniken för videoredigering i Adobe CC. 1. Adobe Premiere Pro (PP) Premiere Pro (PP) används som instrumentpanelen och skärverktyget för att skapa video. Här förbereds, samlas och färdigställs för export. De viktigaste uppgifterna som ska utföras är: Obs! En förenklad version av denna programvara finns tillgänglig under namnet Adobe Rush. 1.1 Importera videofilmen När videon har spelats in måste den importeras till PP. Vad som måste beaktas är att varje video kan ha olika upplösningar och bildfrekvenser som kommer att se olika ut på respektive tidslinje. Så som PP fungerar skapas en tidslinje som har en definierad bildhastighet och upplösning. Bildhastigheten eller bildrutor per sekund (FPS) definierar hur många bildrutor (eller bilder) som finns i varje sekund av videofilmer. Standard FPS är 23.976, 24 eller 30. De två förstnämnda FPS ger mer av en naturlig rörelseoskärpa medan den senare (eller högre FPS) kommer att verka skarpare under rörelse. För en EIC Accelerator-video räcker det att använda 23.976 eller 24. För upplösningen bör videon vara minst Full HD, vilket översätts till måtten 1920×1080. Om ingen FPS eller upplösning anges innan klippen importeras, anpassas sekvensen automatiskt till klippets ursprungliga inställningar när det väl dras in i tidslinjen. Det är lämpligt att redan innan fotograferingen besluta om FPS och upplösningen. 1.2 Synkronisera videon till det externa ljudet (valfritt) Om videon har spelats in separat från ljudet (dvs. med en extern mikrofon som inte var ansluten till kameran under inspelningen) måste ljudet matchas med videon i post- produktion. Detta är valfritt och behövs inte i de fall där en hagelgevärsmikrofon är monterad och ansluten till kameran eller en trådlös kondensatormikrofon används. För att synkronisera de externa ljudklippen till videons inbyggda ljud måste de placeras i samma tidslinje i PP och de två kan matchas med synkroniseringsfunktionen. Detta fungerar vanligtvis bra men, speciellt för kortare klipp, kan det vara nödvändigt att manuellt justera positioneringen. För detta är det alltid lämpligt att ha en orienteringspunkt i videon och i ljudet för att förenkla matchningen. Detta kan helt enkelt vara i form av klappande händer i början av inspelningen så att den inbyggda mikrofonen och den externa mikrofonen tar upp samma ljud som kan användas som en matchningspunkt i efterproduktionen. För att slutföra länkningen av det externa ljudet med videoklippet kan de två länkas (inte grupperas) så att all klippning och rörelse alltid tillämpas på ljud och video som en sammanfogad enhet. 1.3 Klipp till 3 minuter Nästa steg efter att videon och tidslinjen har förberetts är klippningen till 3 minuter totalt vilket innebär att alla videor måste trimmas till den tiden. Detta är också en möjlighet att redan nu planera var vissa videoklipp kan infogas för att demonstrera produkten, visa upp kontoret eller relaterade delar. Att skära ner materialet är en utmaning i sig, men tankar om denna process kan hittas här: Varför en EIC Accelerator-videoredigerare bör vara en förslagsförfattare eller berättare För att kringgå svårigheten med detta steg är det också möjligt att bara spela in exakt 3 minuters inspelning men det här kan vara svårare än själva skärprocessen. 1.4 Färggradering av filmen Efter att filmen har förberetts och trimmats ska den färggraderas med Lumetri-färg eller liknande effekt. Det allmänna målet är att få ljuset och skuggorna att se bra ut i kontrast och att ha tillräcklig mättnad och balanserade hudtoner i den slutliga videon. Eftersom det finns massor av högkvalitativa tutorials där ute om färggradering så kommer det inte att beskrivas här. Obs: Adobe Photoshop kan användas för att skapa Lookup Tables (LUT) baserat på en videoskärmdump som kan importeras direkt till Lumetri-färg inuti PP. LUT:erna fungerar som ett filter för videofilmerna inuti PP som kan använda fördelarna med bildredigeringsfunktionerna som bara är inbyggda i Photoshop. Obs 2: Om flera klipp kräver identisk färggradering, kan ett "justeringslager" placeras ovanpå respektive klipp. Effekten kan sedan appliceras enbart på justeringsskiktet som kommer att applicera den på alla klipp nedan på tidslinjen. 1.5 Ljudförbättring Beroende på ljudkällan och mikrofoninställningarna är det vanligtvis att rekommendera att utföra en röstförbättring. Det finns en mängd olika handledningar och riktlinjer på YouTube men exempel på allmänna förbättringar är: ... Läs mer

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE