Avslöja framtiden för europeisk innovation: En djupdykning i EIC Work Program 2024

European Innovation Council (EIC) arbetsprogram 2024, som beskrivs i dokumentet, beskriver dess övergripande strategi och komponenter utformade för att främja innovation inom Europeiska unionen. Här är huvudkomponenterna och höjdpunkterna: Strategiska mål och nyckelprestandaindikatorer (KPI:er): EIC syftar till att stödja banbrytande teknologier och företag som är avgörande för att uppnå den gröna och digitala omställningen, vilket säkerställer öppen strategisk autonomi inom kritisk teknik. Det har satt upp sex strategiska mål, inklusive att bli den favoritinvesterare för högpotentiala startups och entreprenörer, överbrygga finansieringsluckor för djupteknologiska företag, stödja högriskteknologier, öka antalet europeiska enhörningar och uppskalningar, katalysera innovationseffekter från europeiska offentlig forskning och uppnå operationell excellens. Översikt över 2024 års arbetsprogram: Arbetsprogrammet organiserar sin finansiering och stöd i tre huvudprogram: EIC Pathfinder: För avancerad forskning för att utveckla den vetenskapliga grunden för banbrytande teknologier. EIC Transition: Att validera teknik och utveckla affärsplaner för specifika applikationer. EIC Accelerator: Att stödja företag i att föra innovationer ut på marknaden och skala upp. Varje system utökas med tillgång till Business Acceleration Services, som tillhandahåller expertis, företag, investerare och ekosystemaktörer. Huvudförändringar i 2024 års arbetsprogram: Justeringar, förbättringar och förenklingar har gjorts baserat på feedback och den minskade budgeten. Dessa förändringar inkluderar införandet av en kostnadsmodell för engångsbelopp för de flesta samtal, förstärkta åtgärder mot ekonomiska säkerhetsrisker och justeringar av berättigande och finansieringskriterier över olika system. Viktiga egenskaper hos EIC-stöd: En blandning av finansiellt och icke-finansiellt stöd erbjuds för att accelerera och växa EIC-innovationer och företag. Detta inkluderar proaktiv projekt- och portföljförvaltning, ett skräddarsytt tillvägagångssätt för utvärdering av förslag, policyer för öppen tillgång och immateriella rättigheter och åtgärder för att säkerställa ekonomisk säkerhet. Samarbete med European Institute of Innovation and Technology (EIT): Dokumentet beskriver det ökande samarbetet mellan EIC och EIT för att stärka det europeiska innovationsekosystemet, inklusive delade tjänster, Fast Track-processen och det nya innovationspraktiksystemet. Utsikter för 2025 och framtida år: Framtida strategier och potentiella nya synergier diskuteras, inklusive möjligheten till ökade budgetar för större investeringar genom EIC-fonden inom viktiga fokusområden. Ordlista och definitioner: Dokumentet avslutas med en detaljerad ordlista och definitionsavsnitt, som förklarar terminologin och akronymerna som används genom hela arbetsprogrammet. Dessa komponenter syftar gemensamt till att stödja Europeiska unionens strategiska mål inom innovation, forskning och teknisk utveckling, med tonvikt på högrisk-, högvinstforskning och banbrytande teknologier med potential för betydande samhälleliga och ekonomiska effekter. 1. Strategiska mål och nyckelprestandaindikatorer (KPI:er) I ett landmärke för att driva europeisk innovation in i framtiden, har European Innovation Council (EIC) lagt fram en djärv vision med sitt arbetsprogram 2024, med fokus på att identifiera, utveckla och skala upp genombrott teknologier och företag som är avgörande för EU:s gröna och digitala omställning. Denna vision underbyggs av strategiska mål utformade för att säkerställa Europas öppna strategiska autonomi inom kritisk teknik, och främja ett levande ekosystem där nystartade företag och entreprenörer med stor potential kan frodas. Programmets ambition är inte bara att överbrygga de finansieringsklyftor som företag inom djupteknologi står inför utan att positionera EIC som den föredragna investeraren för visionära idéer, och därigenom påverka allokeringen av privata tillgångar till stöd för dessa innovationer. I hjärtat av EIC:s strategiska vision är sex ambitiösa mål, var och en åtföljd av tydliga nyckelprestandaindikatorer (KPI) som syftar till att mäta framsteg och vägleda genomförandet av programmet: Att bli den valfria investeraren: EIC söker erkännande över hela kontinenten, attrahera startups med hög potential, entreprenörer och innovativa forskare, med särskild tonvikt på underrepresenterade grupper som kvinnliga innovatörer och de från mindre utvecklade ekosystem. Att investera 30–50 miljarder euro i investeringar i European Deep Tech: Genom att ta itu med det kritiska finansieringsgapet vill EIC utnyttja sin fond för att avsevärt påverka det djupteknologiska ekosystemet och främja ett klimat där privata investeringar flödar mer fritt för att stödja banbrytande innovationer. Stödja högriskteknologier: Inom områden som är kritiska för samhället och strategisk autonomi, är EIC fast besluten att ta kalkylerade risker för att stödja de mest lovande djupteknologiska möjligheterna från de tidigaste stadierna till kommersiell uppskalning, vilket säkerställer Europas oberoende i nyckelteknologier. Att öka antalet europeiska enhörningar och uppskalningar: EIC har ett uppdrag att främja tillväxten av europeiska startups och små och medelstora företag för att matcha och överträffa deras globala motsvarigheter, och främja en miljö där europeiska innovationer kan leda på världsscenen. Katalysering av innovationseffekter från europeisk offentlig forskning: Genom att bygga partnerskap över hela EU, syftar EIC till att kommersialisera de bästa idéerna från forskningsbasen, vilket skapar en grogrund för nystartade företag att skala upp och göra en global inverkan. Att uppnå operativ excellens: Effektiviteten, smidigheten och lyhördheten i EIC:s verksamhet är utformad för att möta de höga förväntningarna från sökande, investerare och marknaden i stort, vilket säkerställer en smidig väg från innovativ idé till marknadsframgång. Dessa strategiska mål är inte bara ambitiösa mål utan representerar en omfattande plan för Europas innovationslandskap, som syftar till att skapa ett bördigt ekosystem för banbrytande teknologier som kommer att definiera framtiden för EU:s ekonomi och samhälle. Genom en kombination av finansiellt och icke-finansiellt stöd bäddar EIC för en transformativ effekt som sträcker sig långt bortom den omedelbara horisonten, vilket säkerställer att Europa förblir i framkanten av innovation och teknik. 2. Översikt över 2024 års arbetsprogram 2024 års European Innovation Council (EIC) arbetsprogram representerar ett avgörande steg mot att främja innovation och tekniska genombrott inom Europeiska unionen. Den är strukturerad för att möta de kritiska behoven av den gröna och digitala omställningen och drar nytta av över 1,2 miljarder EUR i finansiering och orkestrerar en omfattande strategi för att ge forskare, nystartade företag och små och medelstora företag (SMF). Här är en djupgående titt på dess strukturella översikt: EIC Pathfinder, Transition och Accelerator: The Three Pillars Arbetsprogrammet är genialiskt uppdelat i tre primära finansieringssystem, var och en skräddarsydd för olika stadier av innovation och utveckling: EIC Pathfinder: Dedikerad till avancerad forskning, Pathfinder är födelseplatsen för vetenskaplig utforskning som syftar till att utveckla de grundläggande delarna av banbrytande teknologier. Det omfattar både öppna ansökningsomgångar för alla vetenskapliga undersökningar och riktade utmaningar som tar itu med specifika, strategiska intressen för ... Läs mer

Finansiering banbrytande genombrott genom EIC Accelerator

En översikt av European Innovation Council Accelerator Programme EIC Accelerator, ett uppskattat finansieringsinitiativ inom ramen för European Innovation Council (EIC) och som är en integrerad del av Horizon Europe-ramverket, är tillägnad att ge betydande ekonomiskt stöd till banbrytande företag. Detta program fokuserar på organisationer som ligger i framkant när det gäller att främja tekniska innovationer eller utnyttja potentialen för vetenskapliga genombrott inom sfären av Deep Technology (DeepTech). Stödberättigade projekt kan få upp till 2,5 miljoner euro i form av bidrag, kompletterat med möjligheten att finansiera med eget kapital upp till 15 miljoner euro, vilket främjar tillväxten och skalbarheten hos banbrytande satsningar. Översikt över finansierad teknik under EIC Accelerator-programmet Sedan starten 2021 har European Innovation Council (EIC) Accelerator stött en mångfald av över 400 företag som spänner över en mängd olika sektorer. Dessa förmånstagare inkluderar företag som engagerar sig i kapitalintensiv hårdvaruverksamhet samt de som är dedikerade till rent mjukvarudrivna initiativ, med stark tonvikt på innovationer inom djupteknologi. EIC Accelerator har en bred teknisk räckvidd utan övergripande begränsningar, förutsatt att de föreslagna teknikerna följer EU:s direktiv och inte stöder militära tillämpningar eller relaterade områden. Dessutom understryker EIC Accelerator sitt engagemang för att främja banbrytande teknologier genom att betona specifika tekniska utmaningar årligen, och därigenom lyfta fram områden av strategiskt intresse och potentiell tillväxt inom innovationsekosystemet. Bedömning av den tekniska beredskapsnivån för EIC Accelerator-berättigande European Innovation Council (EIC)-acceleratorn ger ekonomiskt stöd för utvecklingen av tekniker som har uppnått en lägsta teknisk beredskapsnivå (TRL) 5, vilket kännetecknas av validering av tekniken inom en relevant operativ miljö . För att kvalificera sig för finansiering förväntas sökande vanligtvis ha utvecklat en prototyp eller etablerat ett proof-of-concept som styrker teknikens effektivitet. Dessutom kan enheter vars teknik har utvecklats till TRL 6 eller 7 ansöka om bidrag för att främja sin utveckling. För teknologier som har avancerat till TRL 8, kan EIC Accelerator erbjuda rena aktieinvesteringsalternativ för att underlätta deras marknadsinträde och uppskalning. Översikt över tillgängliga finansieringsströmmar genom EIC Accelerator European Innovation Council (EIC) Accelerator ger ekonomiskt stöd till företag via tre distinkta finansieringsmekanismer: Bidrag på upp till 2,5 miljoner euro, som inte är utspädande och betalas ut som engångsbelopp; Aktieinvesteringar på upp till 15 miljoner euro som görs av EIC-fonden eller dess dotterbolag i utbyte mot aktier inom företaget; och Blended Finance, som kombinerar både anslags- och aktiefinansiering upp till maximalt 17,5 miljoner euro. Potentiella sökande har möjlighet att välja sin föredragna finansieringstyp och motsvarande belopp som överensstämmer med deras affärskrav. Under extraordinära omständigheter kan sökande komma i fråga för anslag som överstiger standardtrösklarna. Profil för den sökande för EIC Accelerator-programmets behörighetskriterier för EIC Accelerator-finansieringsmottagare Berättigade enheter för EIC Accelerator inkluderar vinstdrivande små och medelstora företag (SMF) som är vederbörligen registrerade i ett kvalificerat land. Vidare kan privatpersoner eller investerare också lämna in ansökningar under förutsättningen att de etablerar ett företag före verkställandet av bidragsavtalet. För att kvalificera sig måste dessa företag följa SMF-definitionen av Europeiska unionen, som inkluderar att ha en arbetsstyrka på färre än 250 personer och antingen en årlig omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner euro, och därmed säkerställa affärsenhetens oberoende karaktär. Behörighetskriterier: Deltagande EU-medlemsstater för EIC Accelerator EIC Accelerator-programmet utökar sin behörighet till enheter och entreprenörer över hela Europeiska unionen, och omfattar alla 27 medlemsländer, inklusive Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien och Sverige, samt deras anslutna territorier. Denna omfattande tillgänglighet säkerställer rättvisa möjligheter för innovation och företagsutveckling i hela unionen. Behörighetskriterier för deltagande från länder utanför EU i EIC Accelerator-programmet European Innovation Council (EIC) Accelerator bekräftar att det finns associeringsavtal med Horizon Europe som gör det möjligt för enheter och individer från en etablerad uppsättning tredjeländer att delta i programmet. Berättigade sökande från följande associerade länder kan söka finansiering: Albanien, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Färöarna, Georgien, Island, Israel, Kosovo*, Republiken Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Tunisien, Turkiet, Ukraina, Marocko och Storbritannien (vilket är berättigat till enbart bidrag). * Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om status och är i linje med UNSCR 1244/1999 och ICJ:s yttrande om Kosovos självständighetsförklaring. Bestämma lämplighet för EIC Accelerator-programmet: är det rätt passform för ditt företag? Analys av EIC Accelerator:s framgångsmått och godkännandekvoter EIC Accelerator säkerställer transparens och rättvisa i sina utvärderingsprocesser; exakta framgångsfrekvenser för var och en av de tre distinkta utvärderingsstadierna publiceras dock inte rutinmässigt. Icke desto mindre uppskattas det att den kumulativa framgångsfrekvensen för projekt som går vidare från steg 1 till steg 3 ligger vid eller under tröskeln 5%. Det är viktigt att notera att denna kurs är föremål för fluktuationer, påverkad av faktorer som EIC Accelerator:s årliga budgettilldelningar, volymen av inlämningar per angivet slutdatum och utlysningens specifika karaktär – oavsett om det är en öppen eller utmaning. ring upp. Följaktligen kan sökande uppleva varierande framgångsfrekvenser i linje med dessa parametrar. Bedömning av ditt företags behörighet för EIC Accelerator-programmet EIC Accelerator prioriterar stödet av satsningar som ligger i framkant av innovation, kännetecknade av störande tekniska framsteg med en djupgående DeepTech-bas, eller sådana av betydande vetenskaplig eller teknisk karaktär. EIC Accelerator:s mandat är att kämpa för högriskföretag med hög potential som uppvisar en tydlig strategi för marknadsdistribution. Historiskt har EIC Accelerator gett ekonomiskt stöd till en mängd olika vetenskapliga genombrott, såväl som programvaruföretag, Software as a Service (SaaS)-plattformar och till och med robust kapitaliserade företag med jämförelsevis lägre riskbanor. Behörighets- och bedömningskriterier … Läs mer

Tidsutmaningar: Effekten av informationsdagar för sökande med kort varsel på EIC Accelerator-ansökningar

Inledning Schemaläggningen av sökande informationsdagar för EIC Accelerator den 15:e och 16:e januari, bara mindre än två månader före den kritiska deadline den 13:e mars, innebär betydande tidsutmaningar för sökande. Denna snäva tidslinje kan leda till förhastade förberedelser och potentiella besvikelser, särskilt med tanke på den långa tid som krävs för att skapa en grundlig ansökan för både steg 1 och steg 2 i processen. Analysera tidsbegränsningarna Förberedelsetid för steg 1: Vanligtvis behöver sökande minst en månad för att förbereda sig för steg 1 i EIC Accelerator-ansökan. Denna fas innebär att utveckla ett kortfattat men omfattande innovationsprojektförslag, som kräver djupgående forskning, planering och dokumentation. Omfattande arbete för steg 2: Steg 2 i ansökan är ännu mer krävande och kräver ofta en två månader lång förberedelseperiod. Detta steg kräver en detaljerad affärsplan, pitch-deck och andra stödjande dokument som visar projektets genomförbarhet, marknadspotential och innovation. Kumulativ förberedelsetid: Genom att kombinera den tid som behövs för båda stegen kräver sökande i allmänhet minst tre månader för att förbereda en konkurrenskraftig ansökan. Denna tidslinje är avgörande för att säkerställa att alla aspekter av förslaget är väl undersökta, genomtänkta presenterade och anpassade till EIC:s stränga kriterier. Effekten av snabba förberedelser med kort varsel: Med mindre än två månader från informationsdagarna till deadline, tvingas sökande till en förkortad förberedelseperiod. Denna brådska kan leda till suboptimala applikationer, med potentiella kompromisser i kvalitet och grundlighet. Ökad stress och tryck: Det korta varselet ökar stressen och pressen på de team som ansvarar för att förbereda ansökningarna, vilket kan påverka deras välbefinnande och den övergripande kvaliteten på ansökan. Potential för att förbise nyckeldetaljer: Under tidsbrist finns det en högre risk att missa viktiga detaljer eller misslyckas med att helt utveckla vissa aspekter av förslaget, vilket kan vara skadligt för applikationens framgång. Strategier för att minska tidsutmaningar Tidig förberedelse: Börja förbereda ansökan i god tid före informationsdagarna. Samla in nödvändig data, börja utarbeta viktiga dokument och formulera strategier i förväg. Effektiv tidshantering: Utveckla en strikt tidslinje för ansökningsförberedelser, tilldela specifika perioder för varje komponent i ansökningsprocessen. Detta strukturerade tillvägagångssätt kan hjälpa till att maximera effektiviteten under tidsbrist. Utnyttja experthjälp: Överväg att samarbeta med professionella anslagskonsulter eller skribenter som kan påskynda förberedelseprocessen utan att kompromissa med kvaliteten. Prioritera viktiga applikationskomponenter: Fokusera på de mest kritiska delarna av applikationen först, och se till att de får den uppmärksamhet och detaljer som krävs. Slutsats Schemaläggningen av EIC Accelerator sökandens infodagar med mindre än två månader före deadline utgör en betydande utmaning, särskilt när det gäller den tid som krävs för att förbereda en stark ansökan. Genom att börja tidigt, hantera tid effektivt, utnyttja experthjälp och fokusera på nyckelkomponenter kan sökandena bättre navigera i dessa tidsbegränsningar och förbättra sina chanser att lyckas.

Navigering i osäkerhet: utmaningen med inkonsekventa tidsfrister i anslagsansökningar

Inledning Ansökningsprocessen för bidrag, särskilt i program som EIC Accelerator, är fylld av komplexitet. En betydande utmaning som sökande står inför är inkonsekvensen i antalet och tidpunkten för deadlines. Den här artikeln fördjupar sig i hur sådana oegentligheter skapar osäkerhet och de strategier som sökande kan använda för att mildra dessa utmaningar. Effekten av inkonsekventa deadlines Planeringssvårigheter: Inkonsekvens i deadlines gör det utmanande för startups och små och medelstora företag att planera sin ansökningsprocess. Långsiktig strategisk planering blir svår, vilket påverkar förslagens kvalitet och aktualitet. Resursallokeringsfrågor: Fluktuerande deadlines kan leda till ineffektiv allokering av resurser. Företag kan antingen rusa för att klara en plötslig deadline eller uppleva lediga perioder som väntar på nästa tillfälle. Ökad stress och press: Osäkerhet i deadlines kan leda till ökad stress för team som ansvarar för att förbereda ansökningar. Denna press kan påverka både personalens psykiska välbefinnande och kvaliteten på ansökningarna negativt. Möjlighetskostnader: Med oförutsägbara deadlines kan företag gå miste om andra möjligheter, inklusive alternativa finansieringsalternativ, på grund av deras fokus på att förbereda sig för en potentiellt nära förestående deadline. Strategier för att övervinna osäkerhet om deadline Håll dig informerad och uppdaterad: Kontrollera regelbundet officiella källor för uppdateringar om deadlines. Att prenumerera på nyhetsbrev eller varningar från European Innovation Council och SMEs Executive Agency (EISMEA) kan ge aktuell information. Utveckla flexibla planer: Skapa anpassningsbara projektplaner som kan anpassas efter förändringar i deadlines. Denna flexibilitet kan hjälpa till att upprätthålla momentum oavsett tidsfristförskjutningar. Fördela resurser på ett klokt sätt: Istället för att överdriva resurser i sista minuten, använd ett förskjutet tillvägagångssätt. Tilldela ett dedikerat team för att arbeta med applikationen i faser, vilket säkerställer kontinuerliga framsteg utan överväldigande resurser. Utnyttja professionell support: Samarbeta med professionella skribenter, konsulter eller byråer som är specialiserade på ansökningar om EU-bidrag. Deras expertis och erfarenhet kan utgöra en buffert mot osäkerheten kring ändrade deadlines. Förbered en beredskapsplan: Ha en reservplan i händelse av missade deadlines. Detta kan inkludera inriktning på alternativa finansieringskällor eller justering av projekttidsplaner. Slutsats Inkonsekvensen i antalet och tidpunkten för deadlines för program som EIC Accelerator utgör en betydande utmaning för sökande. Men genom att hålla sig informerad, planera flexibelt och utnyttja professionellt stöd kan startups och små och medelstora företag navigera mer effektivt i dessa osäkerheter. Att anta dessa strategier kan leda till en mer motståndskraftig och förberedd inställning till bidragsansökningar, vilket gör en utmaning till en möjlighet för strategisk planering och genomförande.

Navigera i EIC Accelerator-ansökningsprocessen: Förstå utmaningarna med att hålla deadlines

EIC Accelerator:s trestegsapplikationsresa European Innovation Council (EIC) Accelerators blended financing-program, ett viktigt initiativ för nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) som söker finansiering, genomgick betydande förändringar 2021. Dessa förändringar introducerade en strukturerad trestegs ansökningsprocessen, var och en med sina distinkta krav och tidslinjer. Att förstå dessa steg är avgörande för att sökande ska kunna planera och genomföra sina ansökningar på ett effektivt sätt. Steg 1 – Kort ansökan: Denna inledande fas omfattar ett miniförslag, inklusive en skriftlig bidragsansökan, en videopitch och en pitchdeck. Anmärkningsvärt nog kan steg 1 förberedas på mindre än 30 dagar och skickas in när som helst, eftersom det inte har en fast deadline. Denna flexibilitet tillåter sökande att gå in i processen när de känner sig som mest förberedda. Steg 2 – Fullständig tillämpning: Denna fas innebär en mer betydande utmaning. Det kräver en detaljerad ansökan och kan endast lämnas in när steg 1 har godkänts och EIC meddelar en fast deadline. Historiskt sett fanns det två sådana deadlines 2021 – i juni och oktober. Att förbereda steg 2 är ett stort åtagande, med en rekommenderad förberedelsetid på minst 60 dagar. Steg 3 – Intervju ansikte mot ansikte: Det sista hindret, steg 3, innebär en intervju ansikte mot ansikte med hjälp av pitchdecket från steg 2. Detta steg är endast tillgängligt för projekt som godkänts i steg 2. Intervjudatumen är fastställda strax efter steg 2-utvärderingarna, och sökande har vanligtvis cirka 14 dagar på sig att förbereda sig för detta stadium. Utmaningen med planering och tidshantering För förstagångssökande kan det vara skrämmande att förstå och hantera denna trestegsprocess. Den flexibla karaktären hos Steg 1:s inlämning står i skarp kontrast till den stela och krävande karaktären hos Steg 2. Förberedelsetiderna, även om de verkar rikliga, kan vara utmanande, särskilt för nystartade företag och små och medelstora företag som inte är bekanta med processens krångligheter. Steg 1: Även om förberedelserna för steg 1 är relativt mindre tidskrävande, innebär avsaknaden av en fast deadline att sökande måste självreglera tidpunkten för inlämningen. Denna fas kräver strategisk planering för att säkerställa beredskap för de efterföljande, mer krävande stegen. Steg 2: Språnget från steg 1 till steg 2 är betydande. Den minsta 60-dagars förberedelsetiden för steg 2, efter godkännandet av steg 1, kräver att sökande snabbt övergår från en kort ansökan till ett detaljerat, heltäckande förslag. Denna övergång kan vara överväldigande, särskilt för förstagångssökande som inte känner till djupet och detaljerna som förväntas av EIC. Steg 3: Det sista steget, även om det är kortare i förberedelsetiden, är avgörande och kan vara intensivt. Sökande måste vara redo att snabbt svänga från att skicka in sin fullständiga ansökan i steg 2 till att förbereda sig för en djupintervju. Slutsats Att navigera i EIC Accelerator:s ansökningsprocess kräver noggrann planering, medvetenhet om deadlines och en förståelse för den ansträngning som krävs i varje steg. Särskilt utmanande är övergången från det korta, flexibla steg 1 till det intensiva och deadline-drivna steget 2. Förstagångssökande måste närma sig denna process med flit och noggrann förberedelse för att öka sina chanser att lyckas.

Om att anställa en konsult eller bidragsskribent för 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, bidrag och eget kapital) har introducerat ett nytt steg i ansökningsprocessen 2021 som fungerar som ett miniförslag kallat Steg 1 (läs: Återuppfinna EIC Accelerator). Det inkluderar material som en skriftlig anslagsansökan, en videopitch och en pitchdeck som måste skickas till European Innovation Councils (EIC) AI-plattform (läs: AI Tool Review). Med denna förändring har EIC Accelerator nu tre steg som måste klaras, nämligen steg 1 (kort ansökan), steg 2 (fullständig ansökan) och steg 3 (intervju ansikte mot ansikte) (läs: Rekommendationer för EICA) men många nystartade företag och små och medelstora företag (SME) är osäkra på vad dessa steg betyder och vilka deadlines och tidslinjer som är kopplade till dem. Som en kort guide kan sökande hänvisa till följande anteckningar: Steg 1 är en kort ansökan som kan förberedas på mindre än 30 dagar och kan skickas in när som helst utan en fast deadline (läs: Pitch Video Workflow) Steg 2 är ett mycket lång ansökan som endast kan lämnas in om (i) Steg 1 har godkänts och (ii) EIC har publicerat en fast deadline. År 2021 var det två gränser, nämligen juni och oktober. Den minsta tiden för att förbereda steg 2-applikationen bör vara 60 dagar men mer rekommenderas. Steg 3 är en intervju ansikte mot ansikte som använder pitchdäcket som lämnades in i steg 2. Den är endast tillgänglig för projekt som har godkänts i steg 2 och datumen för detta steg är fastställda till att vara precis efter att steg 2-utvärderingarna är släpptes (dvs. pitchveckan). Förberedelserna för detta steg kan utföras på 14 dagar. Vad man ska utveckla ensam och vad man ska lägga ut Det finns ingen generell regel om när en konsult eller professionell skribent ska anlitas eller om en överhuvudtaget behövs. De officiella förslagsmallarna, arbetsprogrammet och riktlinjerna (dvs. för EIC-fonden och AI-verktyget) är offentligt tillgängliga vilket innebär att varje företag tekniskt sett kan ansöka på egen hand. Överväganden måste göras angående tillgängliga resurser och tidpunkten för bidragsskrivningen. För steg 1 är ansträngningen jämförelsevis liten: Fördelar med att utveckla Steg 1 Internt Steg 1 kräver jämförelsevis liten tidsansträngning Steg 1 är relativt lätt att utveckla Inga pengar slösas bort om projektet inte är lämpligt för EIC Accelerator (dvs. konsultföretag kommer att ta med ärenden med låg framgång) Full kontroll över resultatet Fördelar med att anlita en konsult En konsult kan forma projektet och göra det mer effektfullt samt undvika röda flaggor. på AI-plattformen baserat på erfarenhet Tidsbesparingar Nära kontakt med EIC för att vara beredd på oväntade förändringar Konsulter kommer att lämna in ett förslag på nytt om det avvisas medan ett avslaget projekt kommer att ha svårt att anställa en konsult. Nackdelarna med varje tillvägagångssätt är det omvända till varandra vilket innebär att det som är en fördel med att anlita en konsult kommer att vara nackdelen med att förbereda en ansökan ensam. För steg 2 skulle jämförelsen se ut enligt följande: Obs: Jämförelsen för steg 2 förutsätter att de sökande framgångsrikt har ansökt till steg 1 själva och överväger att anlita en Steg 2-partner. Fördelar med att utveckla Steg 2 In-house kostnadsbesparingar Full kontroll över resultatet Fördelar med att anlita en konsult En konsult kan forma projektet och göra det mer effektfullt samt undvika röda flaggor. Organisera projektutvecklingen och samarbetet mellan ledningsgruppen för att möta deadline Tidsbesparingar Nära kontakt med EIC för att vara beredd på oväntade förändringar Det finns en mängd olika överväganden att göra vid sidan av de allmänna kompromisserna med att anlita en konsultfirma som anges ovan. En av dessa är hur företag bedömer sin egen förmåga och hur de bedömer sin utförda insats. Det är inte ovanligt att en konsult blir kontaktad av en kund som vill ansöka till steg 1 på egen hand samtidigt som de slentrianmässigt nämner att de har fått B eller C i alla AI-verktygssegment trots att projektet är högkvalificerat för EIC Accelerator. Bara för att steg 1 är relativt lätt att tillaga betyder det inte att det är en lågt hängande frukt. Man måste lägga betydande ansträngningar på utarbetandet av ansökan oavsett dess enkelhet. Ja, EIC vill göra det enkelt för sökande att ansöka och vill undvika att de slösar bort sin tid på en lång ansökan om det inte finns någon chans för dem att lyckas. Men det betyder inte att utvärderare kommer att få ett projekt med minimal input eller läsa mellan raderna. Företag som är mycket upptagna tycker ofta att det räcker bra att förbereda en snabb ansökan men det gäller inte EIC-bidrag. Ett företag bör vara beredd att gå den extra milen med ansökan och fylla i varje avsnitt med maximal uppmärksamhet och ansträngning. Slutsats Det bästa sättet att besvara frågan om när en konsult ska anställas är att först avgöra om en intern förslagsförberedelse överhuvudtaget är ett alternativ (dvs. tillgänglighet i tid, kompetent personal). För det andra bör företaget prata med konsultföretag för att identifiera om projektet har lämpliga chanser att lyckas (dvs flera åsikter rekommenderas eftersom vissa konsultföretag inte är tillräckligt selektiva). För det tredje måste företaget väga avvägningarna med internt förslagsskrivande som är de intensiva tidskraven, särskilt för steg 2, men också arbetsbelastningen på ledningsgruppen som kan vara bättre att fokusera på affärsrelevanta uppgifter istället för att skriva.

Rekommendationer för valda ändringar på EIC Accelerator-plattformen (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidigare SME Instrument Fas 2, anslag och eget kapital) har förändrats kraftigt 2021 och dess nya AI-verktyg har använts av tusentals sökande på några veckor. Medan den tidigare artikeln påpekade några av dess brister och den övergripande erfarenheten, syftar följande artikel till att ge förslag på förbättringar (läs: Granska EIC-plattformen). Ur ett affärsperspektiv måste nystartade företag och små och medelstora företag (SMF) av nödvändighet följa ett realistiskt och affärsfokuserat tillvägagångssätt för att lyckas med sin satsning, men om en bidragsansökan tvingar dem att skapa en projektanalys som varken är relevant för deras verksamhet eller för investerare eller kunder, då kan det inte vara ett användbart tillvägagångssätt överlag. Ur ett offentligt finansiärs perspektiv är den stora utmaningen med att skapa ramar för bidragsansökningar att uppmuntra rätt företag att söka men att också ha tillräckligt höga barriärer på plats som kan filtrera utifrån andra faktorer än budgeten enbart (dvs. vill finansiera dig kontra vi har inte tillräckligt med pengar för dig). Många företag tittar på EIC Accelerator och avfärdar den omedelbart eftersom den är tidskrävande och chanserna för framgång är för låga för det aktuella skedet av deras verksamhet. De måste skydda sin tid och sina resurser eftersom det de arbetar med är banbrytande och har en hög risk för misslyckande. Det finns en risk att konkurrenter tar sig fram och det kan ofta vara mer värdefullt för företaget att övertyga riskvilliga ängelinvesterare eller kunder i motsats till att spendera många månader på att fylla i EIC-formulärfält bara för att misslyckas eftersom VD:n har fel kön , en utvärderare förstår inte de 1 000 tecknen på kundens smärta eller Technology Adoption Lifecycle (TALC) är helt enkelt ingen mening för deras specifika kommersiella modell. Även om många fantastiska företag har finansierats av SME Instrument och EIC Accelerator, finns det helt klart utrymme för förbättringar för European Innovation Council (EIC) och European Innovation Council och SMEs Executive Agency (EISMEA). Här är några förslag på vad som skulle kunna göra processen enklare för sökande och utvärderare: Riktlinjer och mallar Även om arbetet med en officiell förslagsmall för EIC Accelerator nu är överflödigt eftersom EIC-plattformen fungerar som en direkt riktlinje, finns det fortfarande ett behov av ytterligare förklaringar till vad som behövs i varje avsnitt. Vad är en lämplig jämställdhetsstrategi i EIC:s ögon? Eftersom detta inte lärs ut i MBA:s och praktiskt taget ingen VC någonsin skulle ställa den här frågan – vad behöver ett DeepTech banbrytande företag som arbetar med en disruptiv innovation visa för att tillfredsställa EU? Hur vill EIC att sökande ska kvantifiera sina kassaflödesprognoser för The Chasm eller The Gap between Early Adopters and the Early Majority? Hur är utrymmet mellan två marknadsadoptionssegment tänkt att kvantifieras i EIC:s ögon? Vilka marknadsaktiviteter behövs före TRL8 i jämförelse med marknadsaktiviteter i TRL9 eftersom dessa är obligatoriska? Hur ska den obligatoriska projektledningen skilja sig mellan TRL5-8 och TRL8-9? Det här är exempel på frågor som skulle kunna behandlas i en anslagsansökningsmall eller en riktlinje som hjälper sökande att svara på frågor som de, ärligt talat, aldrig kommer att behöva besvara utanför Europeiska kommissionens (EG) finansieringsavdelningar. Att vara mer läsar- och skribentvänlig När EIC meddelade att de skulle skapa ett AI-verktyg och en interaktiv applikationsplattform som syftar till att göra allt enklare – det verkade som en bra idé. Att skriva en affärsplan var tråkigt och tog mycket tid vilket innebar att de sökande var tvungna att lägga värdefulla resurser på att skriva som kunde ha spenderats på att utveckla sin verksamhet eller teknik. Att lägga till videopitcher, en kort applikation som teaser och integrera en automatiserad AI-bedömning som screenar patent- och vetenskapliga databaser verkade som goda nyheter för sökande. För ett kort ögonblick verkade det som att många sökande äntligen kunde förbereda fantastiska ansökningar på egen hand utan att behöva förlita sig på professionella skribenter eller konsulttjänster. Men detta visade sig vara ett väldigt kortlivat scenario. I motsats till att göra applikationerna mer skriv- och läsvänliga, blev det ännu svårare att läsa och skriva. Istället för att lägga till mer audiovisuellt innehåll till applikationerna, starkt förlita sig på grafik och göra saker lättsmälta, tog EIC bort alla bilder, formatering, hyperlänkar och rubriker för att ge en applikation som är 99% ren text. Ingen formatering. Ingen färg. Ingen grafik. Inga hyperlänkar. Inga referenser. Bara vanlig text. Fler bilder Lösningen är enkel: Tillåt uppladdning av grafik och illustrationer i viktiga avsnitt. Har du en programvara med ett användargränssnitt? Ladda upp upp till 5 skärmdumpar, tack. Har du en reaktor? Bifoga bilder på prototypen. Har du en AI-driven infrastrukturinnovation? Ladda upp en schematisk vy som konceptualiserar din produkt. Har du konkurrenter? Ladda upp en jämförelsetabell. Obs: Det finns en automatiskt genererad konkurrenttabell på Steg 2-plattformen men den visar bara bockar eller kryss – ingen nyans. Det kommer som en överraskning för många att tillåtelse av bilduppladdning inte var bland de fem bästa funktionerna som skulle läggas till EIC Accelerator-plattformen så snart den lanserades. Ja, det finns ett pitchdeck och ja, det finns en bilaga i steg 2 på 10 sidor men det finns ingen garanti för att utvärderarna kommer att läsa texten och sedan söka efter en relevant grafik i de andra dokumenten. Faktum är att grafik ska komplettera texten när den läses. De ska inte vara en eftertanke. Det är svårt att tro att EIC rådfrågade sina utvärderare angående AI-plattformen på något sätt. Ingen utvärderare skulle någonsin ha stött borttagning av allt visuellt stödmaterial bara för att sluta med ett 99% vanligt textblock. Minimera texten Det som är akut behövs är att ta bort textsegment som har ... Läs mer

Rasph - EIC Accelerator Consulting
sv_SE