Otkrivanje budućnosti europskih inovacija: Duboko poniranje u radni program EIC-a za 2024.

Radni program European Innovation Council (EIC) za 2024., detaljno opisan u dokumentu, opisuje njegovu sveobuhvatnu strategiju i komponente osmišljene za poticanje inovacija unutar Europske unije. Evo glavnih komponenti i naglasaka: Strateški ciljevi i ključni pokazatelji učinka (KPI): EIC ima za cilj podržati revolucionarne tehnologije i tvrtke ključne za postizanje zelene i digitalne tranzicije, osiguravajući otvorenu stratešku autonomiju u kritičnim tehnologijama. Postavio je šest strateških ciljeva, uključujući postajanje investitorom izbora za startupove i poduzetnike visokog potencijala, premošćivanje nedostataka u financiranju za duboko tehnološke tvrtke, podršku visokorizičnim tehnologijama, povećanje broja europskih jednoroga i povećanja, kataliziranje utjecaja inovacija iz Europe javno istraživanje i postizanje operativne izvrsnosti. Pregled Programa rada za 2024.: Program rada organizira svoje financiranje i podršku kroz tri glavne sheme: EIC Pathfinder: Za napredno istraživanje za razvoj znanstvene osnove za revolucionarne tehnologije. EIC Transition: Za provjeru valjanosti tehnologija i razvoj poslovnih planova za specifične primjene. EIC Accelerator: Podrška tvrtkama u iznošenju inovacija na tržište i povećanju. Svaka je shema proširena pristupom uslugama ubrzanja poslovanja, pružajući stručnost, poduzeća, investitore i aktere ekosustava. Glavne promjene Programa rada za 2024.: Prilagodbe, poboljšanja i pojednostavljenja napravljena su na temelju povratnih informacija i smanjenog proračuna. Te promjene uključuju uvođenje modela paušalnih troškova za većinu poziva, pojačane mjere protiv rizika ekonomske sigurnosti i prilagodbe kriterija prihvatljivosti i financiranja u različitim programima. Ključne značajke EIC podrške: Mješavina financijske i nefinancijske podrške nudi se za ubrzavanje i rast EIC inovacija i tvrtki. To uključuje proaktivno upravljanje projektima i portfeljem, prilagođeni pristup evaluaciji prijedloga, politike o otvorenom pristupu i pravima intelektualnog vlasništva te mjere za osiguranje ekonomske sigurnosti. Suradnja s Europskim institutom za inovacije i tehnologiju (EIT): Dokument ocrtava sve veću suradnju između EIC-a i EIT-a u cilju jačanja europskog inovacijskog ekosustava, uključujući zajedničke usluge, Fast Track proces i novu shemu inovacijskih pripravnika. Izgledi za 2025. i buduće godine: Razmatraju se buduće strategije i potencijalne nove sinergije, uključujući mogućnost povećanja proračuna za veća ulaganja putem EIC fonda u ključnim žarišnim područjima. Pojmovnik i definicije: Dokument završava detaljnim pojmovnikom i odjeljkom s definicijama, koji objašnjava terminologiju i akronime koji se koriste u cijelom Programu rada. Ove komponente zajedno imaju za cilj podržati strateške ciljeve Europske unije u inovacijama, istraživanju i tehnološkom razvoju, s naglaskom na visokorizična istraživanja s velikim dobitkom i revolucionarne tehnologije s potencijalom značajnog društvenog i gospodarskog utjecaja. 1. Strateški ciljevi i ključni pokazatelji učinka (KPI) U značajnom koraku za poticanje europskih inovacija u budućnost, European Innovation Council (EIC) je postavio hrabru viziju sa svojim Radnim programom 2024., fokusirajući se na prepoznavanje, razvoj i povećavanje prodora tehnologije i tvrtke koje su ključne za zelenu i digitalnu tranziciju EU-a. Ovu viziju podupiru strateški ciljevi osmišljeni kako bi osigurali europsku otvorenu stratešku autonomiju u kritičnim tehnologijama, potičući živahan ekosustav u kojem startupi i poduzetnici visokog potencijala mogu napredovati. Ambicija programa nije samo premostiti nedostatke financiranja s kojima se suočavaju tvrtke duboke tehnologije, već pozicionirati EIC kao ulagača izbora za vizionarske ideje, čime se utječe na dodjelu privatnih sredstava u potporu tim inovacijama. U središtu strateške vizije EIC-a nalazi se šest ambicioznih ciljeva, svaki praćen jasnim ključnim pokazateljima uspješnosti (KPI) kojima je cilj mjeriti napredak i usmjeravati provedbu programa: Postati investitor po izboru: EIC traži priznanje na cijelom kontinentu, privlačenje startupa visokog potencijala, poduzetnika i inovativnih istraživača, s posebnim naglaskom na podzastupljene skupine kao što su žene inovatorice i one iz manje razvijenih ekosustava. Skupljanje ulaganja od 30 do 50 milijardi eura u europsku duboku tehnologiju: rješavanjem kritičnog nedostatka financiranja, EIC ima za cilj iskoristiti svoj fond za značajan utjecaj na ekosustav duboke tehnologije, potičući klimu u kojoj privatna ulaganja slobodnije teku za podršku revolucionarnim inovacijama. Potpora visokorizičnim tehnologijama: U područjima ključnim za društvo i stratešku autonomiju, EIC je predan preuzimanju proračunatih rizika kako bi podržao najperspektivnije duboke tehnološke mogućnosti od najranijih faza do komercijalnog povećanja, osiguravajući neovisnost Europe u ključnim tehnologijama. Povećanje broja europskih jednoroga i proširenja: EIC ima misiju poticanja rasta europskih startupa i malih i srednjih poduzeća kako bi parirali i nadmašili svoje globalne kolege, potičući okruženje u kojem europske inovacije mogu voditi na svjetskoj sceni. Kataliziranje utjecaja inovacija iz europskog javnog istraživanja: Izgradnjom partnerstava diljem EU-a, EIC ima za cilj komercijalizirati najbolje ideje iz istraživačke baze, stvarajući plodno tlo za startupove da se povećaju i ostvare globalni utjecaj. Postizanje operativne izvrsnosti: Učinkovitost, agilnost i osjetljivost EIC-ovih operacija osmišljeni su da ispune visoka očekivanja podnositelja zahtjeva, investitora i tržišta u cjelini, osiguravajući nesmetan put od inovativne ideje do tržišnog uspjeha. Ovi strateški ciljevi nisu samo ambiciozni ciljevi, već predstavljaju sveobuhvatan nacrt za europski krajolik inovacija, s ciljem stvaranja plodnog ekosustava za revolucionarne tehnologije koje će definirati budućnost gospodarstva i društva EU-a. Kroz kombinaciju financijske i nefinancijske potpore, EIC postavlja pozornicu za transformativni učinak koji seže daleko izvan neposrednog horizonta, osiguravajući da Europa ostane na čelu inovacija i tehnologije. 2. Pregled radnog programa za 2024. Radni program 2024. European Innovation Council (EIC) predstavlja ključni korak prema poticanju inovacija i tehnoloških otkrića unutar Europske unije. Strukturiran za rješavanje kritičnih potreba zelene i digitalne tranzicije, koristi više od 1,2 milijarde eura financiranja, orkestrirajući sveobuhvatnu strategiju za osnaživanje istraživača, startupa te malih i srednjih poduzeća (SME). Evo detaljnog pregleda njegove strukture: EIC Pathfinder, tranzicija i akcelerator: tri stupa Program rada genijalno je segmentiran u tri primarne sheme financiranja, od kojih je svaka prilagođena različitim fazama inovacije i razvoja: EIC Pathfinder: posvećen naprednom istraživanju, Pathfinder je rodno mjesto znanstvenog istraživanja usmjerenog na razvoj temeljnih elemenata revolucionarnih tehnologija. Obuhvaća otvorene pozive za bilo koje područje znanstvenog istraživanja i ciljane izazove koji se odnose na specifične, strateške interese… Čitaj više

Financiranje pionirskih otkrića kroz EIC Accelerator

Pregled akceleratorskog programa European Innovation Council EIC Accelerator, cijenjena inicijativa financiranja pod okriljem European Innovation Council (EIC) i sastavni dio okvira Horizon Europe, posvećena je pružanju značajne financijske potpore pionirskim poduzećima. Ovaj program usredotočen je na organizacije koje su na čelu unaprjeđenja tehnoloških inovacija ili iskorištavanja potencijala znanstvenih otkrića u području duboke tehnologije (DeepTech). Prihvatljivi projekti mogu dobiti do 2,5 milijuna eura u obliku bespovratnih sredstava, dopunjenih opcijom financiranja kapitalom do 15 milijuna eura, potičući rast i skalabilnost revolucionarnih pothvata. Pregled financiranih tehnologija u okviru programa EIC Accelerator Od svog početka 2021. godine, akcelerator European Innovation Council (EIC) podržava raznolik niz od preko 400 poduzeća, koja obuhvaćaju mnoštvo sektora. Ovi korisnici uključuju pothvate koji se bave kapitalno intenzivnim hardverskim operacijama, kao i one koji su posvećeni inicijativama vođenim isključivo softverom, s jakim naglaskom na inovacijama Deep Technology. EIC Accelerator održava široki tehnološki opseg bez sveobuhvatnih ograničenja, pod uvjetom da su predložene tehnologije u skladu s direktivama Europske unije i da ne podržavaju vojne primjene ili srodna polja. Nadalje, EIC Accelerator naglašava svoju predanost unaprjeđenju pionirskih tehnologija naglašavanjem specifičnih tehnoloških izazova svake godine, ističući tako područja od strateškog interesa i potencijalnog rasta unutar inovacijskog ekosustava. Procjena razine tehnološke spremnosti za ispunjavanje uvjeta za EIC Accelerator Akcelerator European Innovation Council (EIC) pruža financijsku potporu za napredak tehnologija koje su postigle minimalnu razinu tehnološke spremnosti (TRL) 5, koju karakterizira provjera valjanosti tehnologije unutar relevantnog operativnog okruženja. . Kako bi se kvalificirali za financiranje, od podnositelja zahtjeva obično se očekuje da su razvili prototip ili uspostavili dokaz koncepta koji potvrđuje učinkovitost tehnologije. Osim toga, subjekti čije su tehnologije napredovale do TRL 6 ili 7 mogu tražiti bespovratna sredstva za daljnji razvoj. Za tehnologije koje su napredovale do TRL 8, EIC Accelerator može ponuditi čiste opcije ulaganja u kapital kako bi se olakšao njihov ulazak na tržište i povećanje. Pregled dostupnih tokova financiranja kroz EIC Accelerator European Innovation Council (EIC) akcelerator pruža financijsku potporu poduzećima putem tri različita mehanizma financiranja: bespovratna sredstva do 2,5 milijuna eura, koja se ne razrjeđuju i isplaćuju se kao jednokratna plaćanja; Vlasnička ulaganja do 15 milijuna eura od strane EIC fonda ili njegovih podružnica u zamjenu za dionice unutar tvrtke; i Mješovito financiranje, koje objedinjuje financiranje bespovratnim sredstvima i kapitalom do maksimalnog iznosa od 17,5 milijuna eura. Potencijalni podnositelji zahtjeva imaju diskrecijsko pravo odabrati željenu vrstu financiranja i odgovarajući iznos koji je u skladu s njihovim poslovnim zahtjevima. U izvanrednim okolnostima, podnositelji zahtjeva mogu biti uzeti u obzir za dodjelu sredstava koja premašuju standardne pragove. Profil podnositelja zahtjeva za program EIC Accelerator Kriteriji prihvatljivosti za primatelje sredstava EIC Accelerator Prihvatljivi subjekti za EIC Accelerator uključuju profitna mala i srednja poduzeća (SME) koja su propisno registrirana u zemlji koja ispunjava uvjete. Nadalje, pojedinci ili investitori također mogu podnositi prijave pod pretpostavkom da osnivaju tvrtku prije zaključenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Kako bi se kvalificirale, ove tvrtke moraju se pridržavati definicije malih i srednjih poduzeća Europske unije, koja uključuje održavanje radne snage od manje od 250 ljudi i godišnji promet koji ne prelazi 50 milijuna eura ili ukupnu godišnju bilancu koja ne prelazi 43 milijuna eura, čime se osigurava samostalna priroda poslovnog subjekta. Kriteriji prihvatljivosti: zemlje članice EU koje sudjeluju u EIC Accelerator Program EIC Accelerator proširuje svoju prihvatljivost na subjekte i poduzetnike u cijeloj Europskoj uniji, obuhvaćajući svih 27 država članica, uključujući Austriju, Belgiju, Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Češku Republiku, Dansku, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska i Švedska, kao i njihovi pridruženi teritoriji. Ova sveobuhvatna dostupnost osigurava jednake mogućnosti za inovacije i razvoj poduzeća u cijeloj Uniji. Kriteriji prihvatljivosti za sudjelovanje zemalja izvan EU-a u programu EIC Accelerator European Innovation Council (EIC) Accelerator potvrđuje postojanje sporazuma o pridruživanju s Horizon Europe koji omogućuju subjektima i pojedincima iz utvrđenog skupa trećih zemalja da sudjeluju u programu. Prihvatljivi podnositelji zahtjeva iz sljedećih pridruženih zemalja mogu tražiti sredstva: Albanija, Armenija, Bosna i Hercegovina, Farski otoci, Gruzija, Island, Izrael, Kosovo*, Republika Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija, Tunis, Turska, Ukrajina, Maroko i Ujedinjeno Kraljevstvo (koje ispunjava uvjete samo za sudjelovanje). * Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova. Utvrđivanje prikladnosti za program EIC Accelerator: odgovara li vašem poduzeću? Analiza metrike uspjeha i omjera odobrenja EIC Accelerator EIC Accelerator osigurava transparentnost i pravednost u svojim procesima ocjenjivanja; međutim, točne stope uspješnosti za svaku od tri različite faze evaluacije ne objavljuju se rutinski. Bez obzira na to, procjenjuje se da je kumulativna stopa uspješnosti za projekte koji napreduju od Koraka 1 do Koraka 3 na ili ispod praga 5%. Važno je napomenuti da je ova stopa podložna fluktuaciji, na koju utječu čimbenici kao što su godišnja proračunska izdvajanja EIC Accelerator-a, količina prijava prema određenom krajnjem datumu i specifična priroda Poziva — bilo da je otvoren ili izazovan poziv. Posljedično, podnositelji zahtjeva mogu imati različite stope uspjeha u skladu s ovim parametrima. Procjena prihvatljivosti vaše tvrtke za program EIC Accelerator EIC Accelerator daje prioritet odobravanju pothvata koji su predvodnici inovacija, karakteriziranih razornim tehnološkim napretcima s dubokom DeepTech osnovom, ili onima značajne znanstvene ili tehničke prirode. Mandat EIC Accelerator-a je zastupanje visokorizičnih poduzeća s velikim potencijalom koja pokazuju jasnu strategiju za razvoj tržišta. Povijesno gledano, EIC Accelerator je pružao financijsku potporu raznolikom nizu znanstvenih otkrića, kao i softverskim tvrtkama, platformama softvera kao usluge (SaaS), pa čak i snažno kapitaliziranim tvrtkama s putanjama relativno nižeg rizika. Kriteriji prihvatljivosti i ocjenjivanja … Čitaj više

Vremenski izazovi: Utjecaj kratkih informativnih dana za podnositelje zahtjeva na EIC Accelerator prijave

Uvod Zakazivanje informativnih dana za podnositelje zahtjeva za EIC Accelerator 15. i 16. siječnja, samo manje od dva mjeseca prije kritičnog roka 13. ožujka, predstavlja značajne vremenske izazove za podnositelje zahtjeva. Ova tijesna vremenska linija može dovesti do užurbanih priprema i mogućih razočaranja, posebno s obzirom na veliku količinu vremena potrebnog za izradu temeljite prijave za 1. i 2. korak procesa. Analiza vremenskih ograničenja Vrijeme pripreme za 1. korak: Podnositelji zahtjeva obično trebaju najmanje mjesec dana da se pripreme za 1. korak EIC Accelerator prijave. Ova faza uključuje razvoj sažetog, ali sveobuhvatnog prijedloga inovacijskog projekta, koji zahtijeva dubinsko istraživanje, planiranje i dokumentaciju. Opsežan posao za 2. korak: 2. korak prijave još je zahtjevniji, često zahtijeva dvomjesečno razdoblje pripreme. Ovaj korak zahtijeva detaljan poslovni plan, pitch deck i druge popratne dokumente koji pokazuju izvedivost projekta, tržišni potencijal i inovativnost. Kumulativno vrijeme pripreme: kombinirajući vrijeme potrebno za oba koraka, podnositeljima zahtjeva općenito je potrebno najmanje tri mjeseca za pripremu konkurentske prijave. Taj je vremenski okvir ključan za osiguranje da su svi aspekti prijedloga dobro istraženi, promišljeno predstavljeni i usklađeni sa strogim kriterijima EIC-a. Utjecaj brzih priprema u kratkom roku: s manje od dva mjeseca od informativnih dana do krajnjeg roka, kandidati su prisiljeni na sažeto pripremno razdoblje. Ova žurba može dovesti do neoptimalnih aplikacija, s mogućim kompromisima u kvaliteti i temeljitosti. Povećan stres i pritisak: Kratka obavijest povećava stres i pritisak na timove odgovorne za pripremu prijava, što bi moglo utjecati na njihovu dobrobit i ukupnu kvalitetu prijave. Mogućnost previda ključnih pojedinosti: Pod vremenskim ograničenjima, postoji veći rizik od propuštanja ključnih pojedinosti ili neuspjeha u potpunom razvoju određenih aspekata prijedloga, što bi moglo biti štetno za uspjeh aplikacije. Strategije za ublažavanje vremenskih izazova Rana priprema: Počnite se pripremati za prijavu puno prije informativnih dana. Prikupite potrebne podatke, počnite s izradom ključnih dokumenata i formulirajte strategije unaprijed. Učinkovito upravljanje vremenom: Razvijte strogi vremenski raspored za pripremu prijave, dodjeljujući određena razdoblja za svaku komponentu procesa prijave. Ovaj strukturirani pristup može pomoći u povećanju učinkovitosti u vremenskim ograničenjima. Iskoristite stručnu pomoć: razmislite o angažiranju profesionalnih konzultanata za dodjelu bespovratnih sredstava ili pisaca koji mogu ubrzati proces pripreme bez ugrožavanja kvalitete. Odredite prioritete ključnih komponenti aplikacije: prvo se usredotočite na najkritičnije elemente aplikacije, osiguravajući da dobiju potrebnu pažnju i detalje. Zaključak Zakazivanje informativnih dana za EIC Accelerator podnositelje zahtjeva manje od dva mjeseca prije roka predstavlja značajan izazov, posebno u smislu vremena potrebnog za pripremu snažne prijave. Ranim početkom, učinkovitim upravljanjem vremenom, iskorištavanjem stručne pomoći i fokusiranjem na ključne komponente, kandidati se mogu bolje snalaziti u tim vremenskim ograničenjima i poboljšati svoje šanse za uspjeh.

Svladavanje neizvjesnosti: Izazov nedosljednih rokova u prijavama za bespovratna sredstva

Uvod Proces prijave za bespovratna sredstva, osobito u programima kao što je EIC Accelerator, prepun je složenosti. Značajan izazov s kojim se podnositelji zahtjeva suočavaju je nedosljednost u broju i vremenskom rasporedu rokova. Ovaj članak istražuje kako takve nepravilnosti stvaraju neizvjesnost i strategije koje podnositelji zahtjeva mogu usvojiti kako bi ublažili te izazove. Utjecaj nedosljednih rokova Poteškoće u planiranju: Nedosljednost u rokovima čini izazovnim za startupove i mala i srednja poduzeća planiranje procesa prijave. Dugoročno strateško planiranje postaje teško, što utječe na kvalitetu i pravodobnost prijedloga. Problemi s raspodjelom resursa: Promjenjivi rokovi mogu dovesti do neučinkovite raspodjele resursa. Tvrtke bi mogle požuriti ispuniti iznenadni rok ili doživjeti razdoblja mirovanja čekajući sljedeću priliku. Povećan stres i pritisak: neizvjesnost u rokovima može dovesti do povećanog stresa za timove odgovorne za pripremu prijava. Ovaj pritisak može negativno utjecati i na psihičko stanje osoblja i na kvalitetu prijava. Oportunitetni troškovi: Uz nepredvidive rokove, tvrtke bi mogle propustiti druge prilike, uključujući alternativne opcije financiranja, zbog svoje usredotočenosti na pripremu za potencijalno skori rok. Strategije za prevladavanje neizvjesnosti rokova Ostanite informirani i ažurirani: Redovito provjeravajte službene izvore za najnovije informacije o rokovima. Pretplata na biltene ili upozorenja European Innovation Council i Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća (EISMEA) može pružiti pravovremene informacije. Razvijte fleksibilne planove: Stvorite prilagodljive projektne planove koji se mogu prilagoditi u skladu s promjenama u rokovima. Ova fleksibilnost može pomoći u održavanju zamaha bez obzira na pomicanje rokova. Mudro raspodijelite resurse: Umjesto pretjeranog izdvajanja resursa u zadnji čas, usvojite postupni pristup. Dodijelite posvećeni tim za rad na aplikaciji u fazama, osiguravajući kontinuirani napredak bez pretjeranih resursa. Iskoristite profesionalnu podršku: angažirajte se s profesionalnim piscima, konzultantima ili agencijama koje su specijalizirane za prijave za bespovratna sredstva EU-a. Njihova stručnost i iskustvo mogu pružiti zaštitu od neizvjesnosti promjenjivih rokova. Pripremite plan za nepredviđene situacije: Imajte rezervni plan u slučaju propuštanja rokova. To može uključivati usmjeravanje na alternativne izvore financiranja ili prilagodbu rokova projekta. Zaključak Nedosljednost u broju i vremenskom rasporedu rokova za programe poput EIC Accelerator predstavlja značajan izazov za prijavitelje. Međutim, informiranjem, fleksibilnim planiranjem i iskorištavanjem stručne podrške, novoosnovana poduzeća i mala i srednja poduzeća mogu se učinkovitije snalaziti u ovim neizvjesnostima. Usvajanje ovih strategija može dovesti do otpornijeg i spremnijeg pristupa prijavama za bespovratna sredstva, pretvarajući izazov u priliku za strateško planiranje i izvršenje.

Kretanje kroz proces prijave EIC Accelerator: Razumijevanje izazova ispunjavanja rokova

Put aplikacije u tri koraka EIC Accelerator Program blended financing akceleratora European Innovation Council (EIC), kritična inicijativa za startupe i mala i srednja poduzeća (SME) koja traže financiranje, doživio je značajne promjene 2021. Te su promjene uvele strukturiranu, tri koraka postupak prijave, svaki sa svojim posebnim zahtjevima i rokovima. Razumijevanje ovih koraka ključno je za prijavitelje kako bi učinkovito planirali i izvršili svoje aplikacije. Korak 1 – Kratka prijava: Ova početna faza uključuje mini-prijedlog, uključujući pisanu prijavu za bespovratna sredstva, video pitch i pitch deck. Zanimljivo je da se korak 1 može pripremiti za manje od 30 dana i predati u bilo kojem trenutku, jer nema fiksni rok. Ova fleksibilnost omogućuje podnositeljima zahtjeva da uđu u proces kada se osjećaju najspremnijima. Korak 2 – Potpuna primjena: Ova faza predstavlja značajniji izazov. Zahtijeva detaljnu prijavu i može se podnijeti tek nakon što se odobri Korak 1, a EIC objavi fiksni rok. Povijesno gledano, 2021. godine bila su dva takva roka – u lipnju i listopadu. Priprema za Korak 2 je značajan pothvat, s preporučenim vremenom pripreme od najmanje 60 dana. Korak 3 – Intervju licem u lice: Posljednja prepreka, Korak 3, uključuje intervju licem u lice korištenjem pitch decka iz Koraka 2. Ovaj je korak dostupan samo za projekte odobrene u Koraku 2. Datumi intervjua su određeni ubrzo nakon evaluacije Koraka 2, a kandidati obično imaju oko 14 dana da se pripreme za ovu fazu. Izazov planiranja i upravljanja vremenom Za one koji se prvi put prijavljuju, razumijevanje i upravljanje ovim procesom u tri koraka može biti zastrašujuće. Fleksibilna priroda podnošenja u Koraku 1 u oštrom je kontrastu s krutom i zahtjevnom prirodom Koraka 2. Vrijeme pripreme, iako naizgled dovoljno, može biti izazovno, posebno za startupe i mala i srednja poduzeća koja nisu upoznata sa zamršenošću procesa. Korak 1: Iako je priprema za Korak 1 relativno manje dugotrajna, nepostojanje fiksnog roka znači da podnositelji zahtjeva moraju sami regulirati vrijeme podnošenja. Ova faza zahtijeva strateško planiranje kako bi se osigurala spremnost za sljedeće, zahtjevnije korake. Korak 2: Skok od Koraka 1 do Koraka 2 je značajan. Minimalno vrijeme pripreme od 60 dana za Korak 2, nakon odobrenja Koraka 1, zahtijeva od podnositelja zahtjeva brz prijelaz s kratke prijave na detaljan, sveobuhvatan prijedlog. Ovaj prijelaz može biti neodoljiv, osobito za podnositelje koji prvi put dolaze na zahtjev koji nisu upoznati s dubinom i detaljima koje očekuje EIC. Korak 3: Završni korak, iako je vrijeme pripreme kraće, ključan je i može biti intenzivan. Kandidati moraju biti spremni brzo prijeći s podnošenja potpune prijave u 2. koraku na pripremu za dubinski intervju. Zaključak Navigacija u procesu prijave EIC Accelerator zahtijeva pažljivo planiranje, svijest o rokovima i razumijevanje napora koji je potreban u svakoj fazi. Posebno je izazovan prijelaz s kratkog, fleksibilnog Koraka 1 na intenzivan i rokovima vođen Korak 2. Kandidati koji se prvi put prijavljuju ovom procesu moraju pristupiti marljivo i temeljito pripremljeno kako bi povećali svoje šanse za uspjeh.

O angažiranju konzultanta ili autora grantova za 2021. EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (bivši SME Instrument faza 2, bespovratna sredstva i kapital) uveo je novu fazu u proces prijave 2021. godine koja djeluje kao mini-prijedlog nazvan Korak 1 (čitaj: Ponovno osmišljavanje EIC Accelerator). Uključuje materijale kao što su pisani zahtjev za bespovratna sredstva, video pitch i pitch deck koji se moraju predati European Innovation Councils (EIC) AI platformi (čitaj: AI Tool Review). S ovom promjenom, EIC Accelerator sada ima tri koraka koja se moraju proći, naime Korak 1 (kratka prijava), Korak 2 (potpuna prijava) i Korak 3 (intervju licem u lice) (čitaj: Preporuke za EICA), ali mnogi startupi i mala i srednja poduzeća (SME) nisu sigurni što ti koraci znače i koji su rokovi i rokovi povezani s njima. Kao kratki vodič, podnositelji zahtjeva mogu se obratiti na sljedeće napomene: Korak 1 je kratka prijava koja se može pripremiti za manje od 30 dana i može se predati u bilo koje vrijeme bez fiksnog roka (čitaj: Pitch Video Workflow) Korak 2 je vrlo duga prijava koja se može podnijeti samo ako je (i) korak 1 odobren i (ii) EIC je objavio fiksni rok. U 2021. bila su dva granična razdoblja, lipanj i listopad. Minimalno vrijeme za pripremu aplikacije za korak 2 trebalo bi biti 60 dana, no preporučuje se dulje. Korak 3 je intervju licem u lice koji koristi prezentaciju dostavljenu u Koraku 2. Dostupan je samo za projekte koji su odobreni u Koraku 2, a datumi za ovaj Korak su fiksirani da budu odmah nakon evaluacije Koraka 2 pušten (tj. tjedan igranja). Priprema za ovaj korak može se obaviti za 14 dana. Što razviti sam, a što eksternalizirati Ne postoji opće pravilo o tome kada treba angažirati konzultanta ili profesionalnog pisca ili je li on uopće potreban. Službeni predlošci prijedloga, program rada i smjernice (tj. za EIC fond i AI alat) javno su dostupni što znači da se svaka tvrtka tehnički može sama prijaviti. Moraju se uzeti u obzir dostupni resursi i vrijeme pisanja potpore. Za Korak 1, trud je relativno mali: Prednosti razvoja Koraka 1 u kući Korak 1 zahtijeva relativno malo vremena Korak 1 je relativno lako razviti Ne baca se novac uludo u slučaju da projekt nije prikladan za EIC Accelerator (tj. neki konzultanti će uključiti slučajeve s niskim uspjehom) Potpuna kontrola nad ishodom Prednosti angažiranja konzultanta Konzultant može oblikovati projekt i učiniti ga utjecajnijim, kao i izbjeći crvene zastavice Sudjelovanje u Koraku 1 pojednostavit će proces Koraka 2 Optimizirati automatizirano bodovanje na platformi umjetne inteligencije temeljeno na iskustvu Ušteda vremena Bliski kontakt s EIC-om kako biste bili spremni na neočekivane promjene Konzultanti će ponovno podnijeti prijedlog ako budu odbijeni dok će odbijeni projekt imati poteškoća pri angažiranju konzultanta Loše strane svakog pristupa su obrnute od međusobno što znači da će ono što je korist od angažiranja konzultanta biti loša strana same pripreme prijave. Za Korak 2, usporedba bi bila sljedeća: Napomena: Usporedba za Korak 2 pretpostavlja da su se kandidati sami uspješno prijavili za Korak 1 i da razmišljaju o angažiranju partnera za Korak 2. Prednosti razvojnog koraka 2 Ušteda troškova unutar tvrtke Potpuna kontrola nad ishodom Prednosti angažiranja konzultanta Konzultant može oblikovati projekt i učiniti ga utjecajnijim te izbjeći crvene zastavice Organiziranje razvoja projekta i suradnje između menadžerskog tima kako bi se zadovoljili krajnji rok Ušteda vremena Bliski kontakt s EIC-om kako biste bili spremni na neočekivane promjene Uz gore navedene općenite kompromise kod angažiranja konzultanta potrebno je uzeti u obzir niz razmatranja. Jedan od njih je način na koji tvrtke procjenjuju vlastite sposobnosti i način na koji ocjenjuju svoj trud. Nije neuobičajeno da konzultanta kontaktira klijent koji se želi sam prijaviti na Korak 1 uz usputno spominjanje da ima ocjenu B ili C u svim segmentima AI alata iako je projekt visoko kvalificiran za EIC Accelerator. Samo zato što je Korak 1 relativno jednostavan za pripremu ne znači da se radi o niskom voću. U pripremu prijave potrebno je uložiti značajan trud bez obzira na njenu jednostavnost. Da, EIC podnositeljima zahtjeva želi olakšati prijavu i želi izbjeći da gube vrijeme na dugu prijavu ako nema šanse da uspiju. Ali to ne znači da će evaluatori dobiti projekt s minimalnim unosom ili čitanjem između redaka. Tvrtke koje su jako zaposlene često misle da će brza priprema prijave biti dovoljna, ali to se ne odnosi na bespovratna sredstva EIC-a. Tvrtka treba biti spremna ići dodatno s prijavom i ispuniti svaki odjeljak s maksimalnom količinom pažnje i truda. Zaključak Najbolji način da se odgovori na pitanje kada treba angažirati konzultanta bio bi prvo odlučiti je li priprema ponude unutar tvrtke uopće opcija (tj. dostupnost vremena, kvalificirano osoblje). Drugo, tvrtka bi trebala razgovarati sa konzultantima kako bi utvrdila ima li projekt odgovarajuće šanse za uspjeh (tj. preporuča se višestruka mišljenja jer neki konzultanti nisu dovoljno selektivni). Treće, tvrtka mora odvagnuti nedostatke internog pisanja prijedloga, a to su intenzivni vremenski zahtjevi, posebno za Korak 2, ali i radno opterećenje menadžerskog tima kojem bi bilo bolje usredotočiti se na poslovne zadatke umjesto na pisanje.

Preporuke za odabrane promjene na platformi EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (bivši SME Instrument Phase 2, bespovratna sredstva i kapital) uvelike se transformirao 2021. godine, a njegov novi AI alat koristile su tisuće podnositelja zahtjeva u nekoliko tjedana. Dok je prethodni članak istaknuo neke njegove nedostatke i cjelokupno iskustvo, sljedeći članak ima za cilj dati prijedloge za njegovo poboljšanje (pročitajte: Pregled EIC platforme). Iz poslovne perspektive, novoosnovana poduzeća te mala i srednja poduzeća (SME) nužno moraju slijediti realan i poslovno usmjeren pristup kako bi uspjeli u svom pothvatu, ali ako ih prijava za bespovratna sredstva prisili na izradu analize projekta koji nije relevantan ni za njihovo poslovanje ni za investitore ili klijente, onda ne može biti koristan pristup u cjelini. Iz perspektive agencija za javno financiranje, veliki je izazov stvaranja okvira za prijave za bespovratna sredstva potaknuti prave tvrtke da se prijave, ali također imati dovoljno visoke barijere koje se mogu filtrirati na temelju čimbenika koji nisu samo proračun (tj. mi ne želimo vas financirati naspram nemamo dovoljno novca za vas). Mnoge tvrtke pogledaju EIC Accelerator i odmah ga odbace jer oduzima puno vremena, a šanse za uspjeh su premale za trenutnu fazu njihovog poslovanja. Moraju zaštititi svoje vrijeme i resurse jer ono na čemu rade je vrhunsko i ima visok rizik od neuspjeha. Postoji rizik da konkurenti napreduju i često može biti vrjednije za tvrtku da uvjeri anđele investitore ili klijente koji su neskloni riziku, umjesto da provede mnogo mjeseci u ispunjavanju polja EIC obrasca samo da ne uspije jer je izvršni direktor pogrešnog spola. , evaluator ne razumije 1000 znakova o muci kupca ili životni ciklus usvajanja tehnologije (TALC) jednostavno nema smisla za njihov određeni komercijalni model. Iako su mnoge sjajne tvrtke financirane od strane SME Instrument i EIC Accelerator, očito postoji prostor za poboljšanje za European Innovation Council (EIC) i European Innovation Council i Izvršnu agenciju za mala i srednja poduzeća (EISMEA). Evo nekoliko prijedloga o tome što bi moglo olakšati proces podnositeljima zahtjeva i evaluatorima: Smjernice i predlošci Iako je rad sa službenim predloškom prijedloga za EIC Accelerator sada suvišan budući da EIC platforma djeluje kao smjernica u hodu, još uvijek postoji potreba za dodatnim objašnjenjima o tome što je potrebno u svakom odjeljku. Koja je prikladna strategija rodne ravnopravnosti u očima EIC-a? Budući da se o tome ne uči na MBA studiju i praktički niti jedan VC ne bi postavio ovo pitanje – što vrhunska tvrtka DeepTech koja radi na disruptivnoj inovaciji treba pokazati da bi zadovoljila EU? Kako EIC želi da podnositelji zahtjeva kvantificiraju svoje projekcije novčanog toka za The Chasm ili The Gap between Early Adopters and Early Majority? Kako bi prostor između dva segmenta usvajanja tržišta trebalo kvantificirati u očima EIC-a? Koje su tržišne aktivnosti potrebne prije TRL8 u usporedbi s tržišnim aktivnostima u TRL9 jer su obvezne? Kako bi se obvezno upravljanje projektom trebalo razlikovati između TRL5-8 i TRL8-9? Ovo su primjeri pitanja koja bi se mogla obraditi u predlošku zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava ili u smjernicama koje pomažu podnositeljima zahtjeva da se pozabave pitanjima na koja oni, iskreno, nikada neće morati odgovoriti izvan financijskih ogranaka Europske komisije (EK). Biti više prijateljski nastrojen prema čitateljima i piscima Kad je EIC najavio da će stvoriti AI alat i platformu za interaktivnu primjenu koja ima za cilj sve učiniti lakšim – to se činilo kao odlična ideja. Pisanje poslovnog plana bilo je zamorno i oduzimalo je puno vremena, što je značilo da su podnositelji zahtjeva morali potrošiti dragocjene resurse na pisanje koji su mogli potrošiti na razvoj svog poslovanja ili tehnologije. Dodavanje video prezentacija, kratke aplikacije kao teasera i integriranje automatizirane AI procjene koja pregledava patente i znanstvene baze podataka činilo se kao odlična vijest za podnositelje zahtjeva. Nakratko se činilo da mnogi kandidati konačno mogu sami pripremiti izvrsne prijave bez oslanjanja na profesionalne pisce ili konzultante. No, pokazalo se da je to vrlo kratkotrajan scenarij. Za razliku od toga da su aplikacije bile prilagođenije piscima i čitateljima, postalo je još teže čitati i pisati. Umjesto dodavanja više audiovizualnog sadržaja aplikacijama, snažnog oslanjanja na grafiku i olakšavanja probavljanja stvari, EIC je uklonio sve slike, oblikovanje, hiperveze i naslove kako bi dobio aplikaciju koja je 99% obični tekst. Bez oblikovanja. Bez boje. Nema grafike. Nema hiperveza. Nema referenci. Samo običan tekst. Više slika Rješenje je jednostavno: dopustite učitavanje grafika i ilustracija u ključnim odjeljcima. Imate li softver s korisničkim sučeljem? Molimo prenesite do 5 snimaka zaslona. Imate li reaktor? Molimo dostavite fotografije prototipa. Imate li infrastrukturnu inovaciju vođenu umjetnom inteligencijom? Učitajte shematski prikaz koji konceptualizira vaš proizvod. Imate li konkurenciju? Učitajte usporednu tablicu. Napomena: Postoji automatski generirana tablica konkurenata na platformi Korak 2, ali prikazuje samo kvačice ili križiće – bez nijansi. Za mnoge je iznenađenje da dopuštanje učitavanja slika nije bilo među prvih 5 značajki koje su dodane platformi EIC Accelerator čim je lansirana. Da, postoji predložak i da, postoji Dodatak u Koraku 2 od 10 stranica, ali nema jamstva da će evaluatori pročitati tekst i potom potražiti relevantnu grafiku u drugim dokumentima. Zapravo, grafika bi trebala nadopunjavati tekst dok se čita. Oni ne bi trebali biti naknadna misao. Teško je vjerovati da je EIC na bilo koji način konzultirao svoje evaluatore u vezi s AI platformom. Nijedan evaluator nikada ne bi podržao uklanjanje svih vizualnih potpornih materijala samo da bi završio s 99% čistim blokom teksta. Minimizirajte tekst Ono što je hitno potrebno je ukloniti segmente teksta koji imaju... Čitaj više

Rasph - EIC Accelerator savjetovanje
hr