Predstavljamo šest transformativnih izazova EIC Accelerator 2024

European Innovation Council (EIC) akcelerator stoji na čelu tehnološkog i znanstvenog napretka, potičući inovacije u različitim sektorima. U svom najnovijem nastojanju, EIC je predstavio šest izazova, od kojih je svaki usmjeren na kritična područja razvoja i istraživanja. Ovi izazovi nisu usmjereni samo na pomicanje granica tehnologije, već i na rješavanje nekih od najhitnijih problema s kojima se današnje društvo suočava. 1. Generativna umjetna inteligencija usmjerena na čovjeka, proizvedena u Europi Ovaj izazov usmjeren je na razvoj generativnih tehnologija umjetne inteligencije s pristupom usmjerenim na čovjeka. Naglašava etičke, pravne i društvene aspekte umjetne inteligencije, osiguravajući da su ove revolucionarne tehnologije razvijene s fokusom na ljudska prava, demokraciju i etička načela. Ova inicijativa usklađena je s predanošću Europske unije digitalnim inovacijama koje poštuju temeljne ljudske vrijednosti. 2. Omogućivanje virtualnih svjetova i proširene interakcije za industriju 5.0 Ciljajući na područje industrije 5.0, ovaj izazov ima za cilj unaprijediti tehnologije virtualne i proširene stvarnosti. Te su tehnologije postavljene za revoluciju industrijskih aplikacija poboljšavanjem korisničkog iskustva i interakcije, značajno pridonoseći napretku prema povezanijoj i tehnološki naprednijoj industrijskoj eri. 3. Omogućivanje Smart Edge i Quantum Technology komponenti Fokusirajući se na vrhunske računalne i komunikacijske sustave, ovaj izazov se vrti oko razvoja tehnologija povezanih s pametnim rubnim računalstvom i kvantnim komponentama. Priznaje sve veću važnost kvantne tehnologije i rubnog računalstva u oblikovanju budućnosti obrade podataka i komunikacije. 4. Hrana dobivena preciznom fermentacijom i algama Ovaj izazov bavi se inovativnim pristupima održivoj proizvodnji hrane, fokusirajući se na tehnike precizne fermentacije i korištenje algi. Cilj mu je revolucionirati prehrambenu industriju istraživanjem održivijih, učinkovitijih i ekološki prihvatljivijih metoda proizvodnje hrane, čime se pridonosi globalnoj sigurnosti hrane. 5. Terapeutika na bazi monoklonskih antitijela za nove varijante virusa u nastajanju Kao odgovor na evoluirajuću prirodu virusnih bolesti, ovaj izazov je usmjeren prema razvoju tretmana na bazi monoklonskih antitijela za viruse u nastajanju, s posebnim fokusom na nove i različite sojeve. Ova je inicijativa ključna u borbi protiv pandemija i novih virusnih prijetnji, naglašavajući potrebu za agilnim i prilagodljivim medicinskim rješenjima. 6. Obnovljivi izvori energije i njihov cijeli lanac vrijednosti Ovaj izazov obuhvaća cijeli lanac vrijednosti obnovljivih izvora energije, od razvoja materijala do recikliranja komponenti. Naglašava potrebu za održivim energetskim rješenjima koja uzimaju u obzir svaki aspekt životnog ciklusa obnovljive energije, jačajući predanost EU-a održivosti okoliša i zelenoj tehnologiji. Zaključno, šest izazova EIC Accelerator predstavlja raznolik i ambiciozan skup ciljeva usmjerenih na poticanje inovacija i rješavanje ključnih globalnih izazova. Od umjetne inteligencije i virtualne stvarnosti do održive proizvodnje hrane i obnovljivih izvora energije, ovi izazovi odražavaju predanost EIC-a oblikovanju budućnosti koja je tehnološki napredna, održiva i usmjerena na ljude. 1. Generativna umjetna inteligencija usmjerena na čovjeka u Europi: balansiranje inovacija s etikom i društvom Pojava umjetne inteligencije (AI) otvorila je svijet mogućnosti, mijenjajući način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Međutim, brzi razvoj i implementacija AI tehnologija, posebno generativne AI, izazvali su značajnu etičku, pravnu i društvenu zabrinutost. Europa, sa svojim fokusom na umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka, prednjači u rješavanju ovih izazova, nastojeći osigurati da razvoj umjetne inteligencije bude usklađen s etičkim načelima i društvenim vrijednostima. Europski pristup umjetnoj inteligenciji usmjerenoj na čovjeka Europski pristup umjetnoj inteligenciji duboko je ukorijenjen u predanosti ljudskim pravima, demokraciji i vladavini prava. Europska unija (EU) naglašava važnost razvoja umjetne inteligencije koja je pouzdana, etička i koja poštuje temeljna prava. Taj je fokus vidljiv u raznim inicijativama i strategijama, kao što je program Digitalna Europa, čiji je cilj poboljšati strateške digitalne sposobnosti EU-a i promicati primjenu digitalnih tehnologija, uključujući AI. Ključne europske strategije o umjetnoj inteligenciji i digitalnoj transformaciji uključuju integraciju obrazovanja kako bi se građanima pružile vještine za razumijevanje sposobnosti umjetne inteligencije i provedbu metodologija za upravljanje tranzicijom radne snage. Ove strategije podupiru temeljna i ciljana istraživanja, stvarajući snažno i privlačno okruženje koje privlači i zadržava talente u Europi. Predanost EU-a etičkoj umjetnoj inteligenciji očituje se i u uspostavi različitih mreža za istraživanje umjetne inteligencije, kao što su CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media i ELISE, čiji je cilj potaknuti pristup umjetnoj inteligenciji usmjeren na čovjeka u Europi. Europska komisija također je pokrenula inicijative poput Europskog istraživačkog vijeća i AI Watcha za promicanje i praćenje razvoja pouzdanih AI rješenja. Uloga generativne umjetne inteligencije u Europi Generativna umjetna inteligencija, koja uključuje tehnologije poput velikih jezičnih modela i alata za generiranje slika, brzo dobiva na snazi u Europi. Ova tehnologija ima potencijal revolucionirati industrije personalizacijom angažmana potrošača, poboljšanjem korisničkog iskustva i stvaranjem novih proizvoda i usluga. Međutim, to također predstavlja izazove, poput mogućnosti zlouporabe osobnih podataka i stvaranja štetnog sadržaja. Kako bi odgovorili na te izazove, europske tvrtke i istraživače potiče se da uspostave zaštitne ograde kako bi zaštitili privatnost potrošača i osigurali da je sadržaj koji generira AI siguran i pun poštovanja. Ovaj pristup usklađen je s europskim jakim naglaskom na privatnost i zaštitu podataka, kao što je sadržano u Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR). Etička i društvena razmatranja Usredotočenost Europe na umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka proširuje se na etičke i društvene implikacije razvoja umjetne inteligencije. EU je uspostavio razne platforme i think tankove, kao što je PACE (Participactive And Constructive Ethics) u Nizozemskoj, za poticanje etičkih aplikacija umjetne inteligencije. Ove platforme okupljaju tvrtke, državna tijela, stručne centre i organizacije civilnog društva kako bi ubrzali razvoj AI usmjerene na čovjeka. Etičke smjernice EU-a za umjetnu inteligenciju ističu kritična pitanja i crvene linije u razvoju umjetne inteligencije, naglašavajući važnost stavljanja ljudskih interesa u središte inovacija umjetne inteligencije. Ove se smjernice bave pitanjima kao što su bodovanje građana i razvoj autonomnog oružja, zalažući se za snažnu politiku i regulatorne okvire za rješavanje ovih kritičnih problema. Budućnost umjetne inteligencije u Europi Predanost Europe etičkim, pravnim i društvenim aspektima umjetne inteligencije pozicionira je kao potencijalnog globalnog lidera na tom području. Usredotočujući se na AI usmjerenu na čovjeka, Europa može stvoriti... Čitaj više

ChatEIC objašnjava radni program EIC Accelerator za 2024

European Innovation Council (EIC) Program rada za 2024. Ovaj sveobuhvatni dokument detaljno opisuje EIC-ov strateški pristup, mogućnosti financiranja i usluge podrške za revolucionarne inovacije i tehnologije u različitim područjima. Uvod i pregled (stranice 5-6): Započnite s odjeljcima uvoda i pregleda kako biste stekli temeljno razumijevanje ciljeva EIC-a, ključnih pokazatelja uspješnosti i nacrta Programa rada za 2024. godinu. Ovo će osigurati kontekst za ostatak dokumenta. EIC Pathfinder (stranice 22-49): Ako ste zainteresirani za napredna istraživanja s potencijalom za razvoj revolucionarnih tehnologija, odjeljak EIC Pathfinder je neophodan. Pokriva EIC Pathfinder Open i Pathfinder Challenges, nudeći uvid u vrste podržanih projekata, kriterije prijave i dostupnu podršku. EIC Transition (stranice 49-60): Za one koji žele prevesti napredne tehnologije u tržišne inovacije, odjeljak EIC Transition vrlo je relevantan. Detaljno opisuje podršku za približavanje ovih tehnologija spremnosti za tržište. EIC Accelerator (stranice 60-96): Ako ste usredotočeni na novoosnovana ili mala i srednja poduzeća s inovativnim tehnologijama spremnim za skaliranje, odjeljak EIC Accelerator je ključan. Pruža informacije o tome kako EIC podržava inovacije koje stvaraju tržište, uključujući detalje o financiranju i ulaganju. EIC usluge ubrzanja poslovanja (stranice 96-100): Ovaj je odjeljak vrijedan za razumijevanje dodatne podrške koju nudi EIC, uključujući obuku, mentorstvo i mogućnosti umrežavanja. EIC nagrade (stranice 100-113): Ovaj dio detaljno opisuje razne nagrade za inovacije, pružajući mogućnosti za dodatna priznanja i financiranje. Pojmovnik (stranice 16, 806-835): Konačno, pojmovnik nudi jasne definicije pojmova i pojmova koji se koriste u cijelom dokumentu, osiguravajući sveobuhvatno razumijevanje sadržaja. Svaki od ovih odjeljaka nudi jedinstvene uvide i informacije ovisno o vašim specifičnim interesima, bilo da se radi o dubokom tehnološkom istraživanju, prelasku tehnologija na tržište, povećanju inovativnih startupa ili razumijevanju šireg EIC ekosustava. O čemu se točno radi u EIC Challenges? Izazovi EIC-a u Programu rada za 2024. usmjerene su inicijative usmjerene na rješavanje specifičnih problema s velikim utjecajem kroz revolucionarne tehnologije i inovacije. Oni su dio sheme EIC Pathfinder, osmišljene za potporu interdisciplinarnom istraživanju i razvoju na vrhuncu znanosti i tehnologije. Evo ključnih detalja EIC izazova: Specifični ciljevi: Svaki EIC izazov ima poseban cilj koji se odnosi na kritična društvena, ekološka ili ekonomska pitanja. Ovi su ciljevi formulirani na temelju njihovog potencijala za stvaranje značajnih utjecaja i poticanje pionirskih inovacija. Ciljana istraživačka područja: Izazovi su usklađeni sa specifičnim istraživačkim područjima koja zahtijevaju nove pristupe i inovativna rješenja. Ta su područja pažljivo odabrana na temelju trenutnih tehnoloških nedostataka i budućih potencijala. Interdisciplinarni pristup: Izazovi potiču međudisciplinarni pristup, kombinirajući stručnost iz različitih znanstvenih i tehnoloških područja. Ovo je bitno za rješavanje složenih problema koji se ne mogu riješiti kroz jednu disciplinu. Financiranje i potpora: EIC osigurava znatna sredstva i potporu odabranim projektima. To uključuje financijsku potporu za istraživačke aktivnosti, kao i pristup nizu usluga podrške inovacijama i mogućnosti umrežavanja. Suradnja i konzorciji: Kandidate se često potiče da formiraju konzorcije koji okupljaju različite timove iz akademske zajednice, industrije i drugih sektora. Ovaj suradnički pristup ključan je za poticanje inovacija i osiguravanje primjenjivosti rezultata istraživanja. Očekivani ishodi: Izazovi EIC-a usmjereni su na opipljive ishode visokog učinka koji mogu dovesti do otkrića u njihovim područjima. To bi moglo uključivati ​​razvoj novih tehnologija, procesa ili proizvoda koji imaju potencijal za značajne društvene ili gospodarske koristi. Proces prijave i evaluacije: Izazovi imaju poseban postupak prijave, gdje se prijedlozi ocjenjuju na temelju njihovog inovativnog potencijala, sposobnosti tima i potencijalnog utjecaja projekta. Dugoročna vizija: Osim neposrednih istraživačkih ciljeva, izazovi su dio šire vizije EIC-a za poticanje živahnog europskog inovacijskog ekosustava i održavanje konkurentske prednosti Europe u strateškim tehnološkim sektorima. Ovi izazovi predstavljaju priliku za istraživače i inovatore da doprinesu transformativnim projektima s potencijalom za dalekosežne učinke. Koji su izazovi EIC Accelerator? Izazovi EIC Accelerator za 2024. usmjereni su na podršku inovacijama visokog učinka u nekoliko ključnih područja. Evo detaljnog pregleda svakog od ovih izazova: Generativna umjetna inteligencija usmjerena na čovjeka, proizvedena u Europi: Ovaj izazov naglašava razvoj tehnologija umjetne inteligencije koje daju prioritet etičkim razmatranjima i načelima usmjerenim na čovjeka, osiguravajući da razvoj umjetne inteligencije bude usklađen s europskim vrijednostima i standardima. Omogućivanje virtualnih svjetova i proširene interakcije u aplikacijama visokog utjecaja za podršku realizaciji Industrije 5.0: Ovaj izazov ima za cilj unaprijediti tehnologije u virtualnoj i proširenoj stvarnosti, pridonoseći evoluciji Industrije 5.0. Usredotočuje se na aplikacije koje mogu značajno utjecati na različite sektore, uključujući proizvodnju, zdravstvo i obrazovanje. Omogućivanje komponenti Smart Edge i Quantum Technology: Ovaj izazov je usredotočen na razvoj naprednih tehnologija u području rubnog računalstva i kvantnog računalstva. Nastoji poticati inovacije koje mogu povećati računalnu snagu i učinkovitost, posebno u aplikacijama koje zahtijevaju brzu obradu i analizu podataka. Hrana dobivena preciznom fermentacijom i algama: ovdje je fokus na inovativnim metodama za proizvodnju hrane, posebno kroz preciznu fermentaciju i sustave temeljene na algama. Ovaj izazov bavi se potrebom za održivim i skalabilnim tehnikama proizvodnje hrane, koje su ključne za zadovoljavanje globalne potražnje za hranom i smanjenje utjecaja na okoliš. Terapeutika na bazi monoklonskih antitijela za nove varijante virusa u nastajanju: Ovaj izazov je u području biomedicine, posebno u razvoju tretmana monoklonskim antitijelima za virusne bolesti u nastajanju. Cilj mu je ubrzati stvaranje učinkovitih terapija za borbu protiv novih varijanti virusa, poboljšavajući pripravnost i odgovor na pandemiju. Obnovljivi izvori energije i njihov cijeli lanac vrijednosti uključujući razvoj materijala i recikliranje komponenti: Ovaj izazov fokusira se na cijeli lanac vrijednosti obnovljive energije, od razvoja materijala do recikliranja komponenti. Nastoji promicati inovacije koje mogu poboljšati učinkovitost, održivost i skalabilnost obnovljivih izvora energije. Svaki od ovih izazova osmišljen je za rješavanje kritičnih područja u kojima inovacija može imati dubok utjecaj na društvo, okoliš i gospodarstvo. EIC Accelerator Izazov 1: Generativna umjetna inteligencija usmjerena na čovjeka napravljena u Europi Izazov "Generativna umjetna inteligencija usmjerena na čovjeka napravljena u Europi", kao dio radnog programa EIC Accelerator 2024, bavi se... Čitaj više

Profil tvrtke koja se ne bi trebala prijaviti za EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (bivši SME Instrument faza 2, bespovratna sredstva i kapital) vrlo je konkurentna, ali i vrlo popularna shema financiranja bespovratnim sredstvima i kapitalom European Innovation Council (EIC). Mnogi startupi i mala i srednja poduzeća (SME) u EU-u, ali i u pridruženim zemljama poput Izraela ili Norveške zainteresirani su za prijavu na fondove, no mnogima bi bilo bolje da potraže druge mogućnosti. Iako svi konzultanti za bespovratna sredstva i profesionalni pisci imaju različite pristupe odabiru odgovarajućih kandidata za EIC Accelerator, postoje neke zajedničke teme koje dijele konzultanti za bespovratna sredstva orijentirani na uspjeh. Budući da službeni predložak prijedloga bespovratnih sredstava za EIC Accelerator ne razjašnjava takve nijansirane točke u dubini, sljedeći članak ima za cilj dati pregled vrsta tvrtki koje se ne bi trebale prijaviti. Za svaki startup ili scaleup koji se prepoznaju u bilo kojoj od točaka navedenih u nastavku, bilo bi preporučljivo suzdržati se od angažiranja pisca ili konzultanta jer se vrijeme i resursi mogu bolje potrošiti negdje drugdje. Napomena: EIC primarno ne odabire sjajne tvrtke, prvenstveno odabire tvrtke koje odgovaraju određenom kalupu. Niske šanse za uspjeh prema EIC-u ne znači da su tvrtka ili projekt loši. EIC nikada ne bi financirao društvene mreže poput Facebooka ili Twittera, pa čak ni tvrtke jednoroga specifične za industriju poput Epic Gamesa ili Instacarta. Ipak, sve su to slučajevi uspjeha na razini o kojoj EIC sanja. Popis u nastavku osmišljen je kako bi istaknuo prvi dojam s kojim se konzultanti i autori potpora često susreću kada klijent prvi put stupi u kontakt. Budući da je potražnja za autorima grantova općenito vrlo velika, ovaj prvi dojam će vjerojatno odrediti koliko je konzultantska kuća zainteresirana za određeni projekt. Kako predstavljaju svoju tvrtku ili tehnologiju? Zašto im je potrebna podrška za EIC Accelerator? Što treba financirati? 1. Upit koristi Gmail ili sličnu adresu domene Iako ovo nije jaka crvena zastavica – sugerira da tvrtka ili projekt još nisu u potpunosti formirani. Kupnja domene i kreiranje privatnog računa e-pošte obično prethodi čak i registraciji tvrtke jer je tako jednostavno (i jeftino). Ako upitu nedostaje privatna domena, to je obično znak da je projekt u fazi ideje. Vrlo mali broj osnivača kontaktirao bi investitore ili klijente s Gmail adresom, što znači da je svaki upit s takve adrese pokazatelj neprihvatljivog projekta. Od 2021. EIC Accelerator također financira neinkorporirane fizičke osobe, ali, zbog konkurentnosti bespovratnih sredstava, to ne znači da će jedna osoba bez podrške, pokreta ili mreža podrške moći biti uspješna. Svaki upit koji dolazi s domene koja nije privatno hostirana i nije povezana s korporativnim identitetom (CI) vjerojatno će zanemariti selektivni konzultanti. 2. Potencijalni kandidat EIC Accelerator je u fazi ideje. Nova EIC-ova AI platforma ima za cilj prikazati putovanje od ideje do izlaska na tržište, ali to ne znači da fizička osoba može biti uspješna s čistom idejom. Razine spremnosti tehnologije (TRL) jasno ocrtavaju stupanj u kojem tehnologija mora biti, pri čemu je TRL5 minimum za EIC Accelerator, a niži TRL mogući su samo u programima EIC Pathfinder i EIC Transition. Trenutačni dijagnostički i idejni dijelovi aplikacije EIC Accelerator dovode u zabludu jer mogu dati dojam da projekti još uvijek mogu biti u fazi ideje i da se zatim transformiraju u komercijalni proizvod kada se dosegne 3. korak, ali to nije slučaj. Projekt prijavitelja neće napraviti značajne promjene od koraka 1 do 3 – jedino što će se promijeniti je količina i dubina podataka koji se dostavljaju EIC-u u svrhu evaluacije. EIC Accelerator, također pogrešno ime, nije tradicionalni akcelerator koji ima za cilj pomoći startupima da uspiju pomažući u razvoju proizvoda, odnosima s investitorima ili kontaktima s klijentima. Primarni resurs, izvan ograničenog treniranja, bit će financijski, što znači da kandidati trebaju poslovni plan, pravu komercijalnu strategiju i moraju imati sve što je potrebno za provedbu projekta. EIC neće držati korisnike za ruke iako će nastojati stvoriti prilike za umrežavanje ako se to podudara s trenutnim političkim programima kao što su Green Deal, pomoć u borbi protiv bolesti COVID-19 ili slični trendovi. Imati ideju i obratiti se konzultantu s napola oblikovanim poslovnim planom vjerojatno će biti nedovoljno i ignorirati će ga većina selektivnih pisaca. 3. Tvrtka nema web stranicu ili društvenu prisutnost Razumljivo je da su mnoge tvrtke u prikrivenom načinu rada, posebno kada je riječ o DeepTech proizvodima u području biotehnologije ili farmacije gdje veliki konkurenti troše milijarde na istraživanje i razvoj i mogli bi brzo kopirati tehnologiju – patentiranu ili ne. Ipak, čak i ako tvrtka nema interesa u samom marketingu ili u reklamiranju svoje tehnologije, svaka tvrtka koja ima dovoljno početnog financiranja i stupanj privlačnosti potreban za uspjeh u EIC Accelerator trebala bi imati barem web stranicu i LinkedIn stranicu. Mogu postojati iznimke, ali nikakva prisutnost često znači da osnivači na ovaj projekt gledaju kao na sporednu tvrtku ili da nisu uloženi u njegov uspjeh. Dodatna iznimka od ovoga je novoformirana tvrtka koja je Sveučilišni spin-off ili podružnica druge tvrtke. U potonjem slučaju, potencijalni podnositelj zahtjeva obično može pružiti vezu na web stranicu za matičnu tvrtku, dok bi u prvom slučaju mogli biti prerano za EIC Accelerator, ali mogu ispunjavati uvjete za EIC Pathfinder. 4. Temeljeno na istraživanju koje nije njihovo (Sveučilišni ne-spin-off) Ono što se često može susresti jest tvrtka koja svoju tehnologiju temelji na istraživanju Sveučilišta koje nije njihovo, ali također još ne postoji na tržištu. To, samo po sebi, ne znači da nije prihvatljiv za EIC Accelerator, ali... Čitaj više

Rasph - EIC Accelerator savjetovanje
hr