Introduktion af de seks transformative udfordringer i EIC Accelerator 2024

European Innovation Council (EIC) Accelerator står i spidsen for teknologiske og videnskabelige fremskridt og driver innovation på tværs af forskellige sektorer. I sin seneste bestræbelse har EIC afsløret seks udfordringer, der hver er rettet mod kritiske områder inden for udvikling og forskning. Disse udfordringer er ikke kun rettet mod at flytte teknologiens grænser, men også på at løse nogle af de mest presserende problemer, som vores samfund står over for i dag. 1. Human Centric Generative AI Made in Europe Denne udfordring fokuserer på udviklingen af generative AI-teknologier med en menneskecentreret tilgang. Det understreger de etiske, juridiske og samfundsmæssige aspekter af kunstig intelligens og sikrer, at disse banebrydende teknologier udvikles med fokus på menneskerettigheder, demokrati og etiske principper. Dette initiativ er i overensstemmelse med Den Europæiske Unions forpligtelse til digital innovation, der respekterer grundlæggende menneskelige værdier. 2. Aktivering af virtuelle verdener og øget interaktion for industri 5.0 Denne udfordring er målrettet mod industri 5.0 og sigter mod at fremme virtual og augmented reality-teknologier. Disse teknologier skal revolutionere industrielle applikationer ved at forbedre brugeroplevelsen og interaktionen og dermed bidrage væsentligt til udviklingen mod en mere forbundet og teknologisk avanceret industriel æra. 3. Aktivering af Smart Edge og Quantum Technology Components Med fokus på banebrydende inden for computer- og kommunikationssystemer drejer denne udfordring sig om udvikling af teknologier relateret til smart edge computing og kvantekomponenter. Den anerkender den voksende betydning af kvanteteknologi og edge computing i udformningen af fremtiden for databehandling og kommunikation. 4. Mad fra præcisionsfermentering og alger Denne udfordring omhandler innovative tilgange til bæredygtig fødevareproduktion med fokus på præcisionsfermenteringsteknikker og brugen af alger. Det har til formål at revolutionere fødevareindustrien ved at udforske mere bæredygtige, effektive og miljøvenlige metoder til fødevareproduktion og derved bidrage til global fødevaresikkerhed. 5. Monoklonale antistof-baserede terapier for nye varianter af nye vira Som svar på den udviklende karakter af virussygdomme er denne udfordring rettet mod at udvikle monoklonale antistof-baserede behandlinger for nye vira, med et særligt fokus på nye og varierende stammer. Dette initiativ er afgørende i kampen mod pandemier og nye virale trusler, hvilket understreger behovet for agile og adaptive medicinske løsninger. 6. Vedvarende energikilder og hele deres værdikæde Denne udfordring omfatter hele værdikæden af vedvarende energikilder, fra materialeudvikling til genanvendelse af komponenter. Det understreger behovet for bæredygtige energiløsninger, der tager højde for alle aspekter af den vedvarende energis livscyklus, hvilket styrker EU's engagement i miljømæssig bæredygtighed og grøn teknologi. Som konklusion repræsenterer EIC Accelerator's seks udfordringer et mangfoldigt og ambitiøst sæt af mål, der sigter mod at drive innovation og tackle centrale globale udfordringer. Fra kunstig intelligens og virtual reality til bæredygtig fødevareproduktion og vedvarende energi afspejler disse udfordringer EIC's forpligtelse til at forme en fremtid, der er teknologisk avanceret, bæredygtig og menneskecentreret. 1. Human-Centric Generative AI i Europa: Balancering af innovation med etik og samfund Fremkomsten af kunstig intelligens (AI) har åbnet op for en verden af muligheder, og transformeret den måde, vi lever, arbejder og interagerer på. Imidlertid har den hurtige udvikling og implementering af AI-teknologier, især generativ AI, rejst betydelige etiske, juridiske og samfundsmæssige bekymringer. Europa er med sit fokus på menneskecentreret AI på forkant med at tackle disse udfordringer og stræber efter at sikre, at AI-udvikling er i overensstemmelse med etiske principper og samfundsmæssige værdier. Den europæiske tilgang til menneske-centreret AI Europas tilgang til AI er dybt forankret i dets engagement i menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet. Den Europæiske Union (EU) understreger vigtigheden af at udvikle kunstig intelligens, der er troværdig, etisk og respekterer grundlæggende rettigheder. Dette fokus er tydeligt i forskellige initiativer og strategier, såsom Digital Europe-programmet, som har til formål at styrke EU's strategiske digitale kapaciteter og fremme udbredelsen af digitale teknologier, herunder kunstig intelligens. De vigtigste europæiske strategier for kunstig intelligens og digital transformation omfatter integration af uddannelse for at give borgerne færdigheder til at forstå kunstig intelligens og implementering af metoder til at håndtere overgange til arbejdsstyrke. Disse strategier understøtter grundlæggende og formålsdrevet forskning og skaber et stærkt og tiltalende miljø, der tiltrækker og fastholder talent i Europa. EU's forpligtelse til etisk AI er også tydelig i etableringen af forskellige AI-forskningsnetværk, såsom CLAIRE, TAILOR, Humane-AI Net, AI4Media og ELISE, som har til formål at booste den menneskecentrerede tilgang til AI i Europa. Europa-Kommissionen har også lanceret initiativer som European Research Council og AI Watch for at fremme og overvåge udviklingen af pålidelige AI-løsninger. Generativ AIs rolle i Europa Generativ AI, som omfatter teknologier som store sprogmodeller og billedgenereringsværktøjer, vinder hurtigt indpas i Europa. Denne teknologi har potentialet til at revolutionere industrier ved at personalisere forbrugerengagement, forbedre kundeoplevelser og skabe nye produkter og tjenester. Det giver dog også udfordringer, såsom potentialet for misbrug af personlige data og skabelse af skadeligt indhold. For at løse disse udfordringer opfordres europæiske virksomheder og forskere til at etablere autoværn for at beskytte forbrugernes privatliv og sikre, at indholdet, der genereres af AI, er sikkert og respektfuldt. Denne tilgang er i overensstemmelse med Europas stærke vægt på privatliv og databeskyttelse, som er nedfældet i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Etiske og samfundsmæssige overvejelser Europas fokus på menneskecentreret AI strækker sig til de etiske og samfundsmæssige implikationer af AI-udvikling. EU har etableret forskellige platforme og tænketanke, såsom PACE (Participactive And Constructive Ethics) i Holland, for at fremme etiske AI-applikationer. Disse platforme samler virksomheder, statslige myndigheder, ekspertisecentre og civilsamfundsorganisationer for at fremskynde udviklingen af menneskecentreret kunstig intelligens. EU's etiske retningslinjer for AI skitserer kritiske bekymringer og røde linjer i AI-udvikling og understreger vigtigheden af at sætte menneskelige interesser i centrum for AI-innovation. Disse retningslinjer omhandler spørgsmål såsom borgerscoring og udvikling af autonome våben, og slår til lyd for stærke politiske og lovgivningsmæssige rammer til at håndtere disse kritiske bekymringer. Fremtiden for kunstig intelligens i Europa Europas engagement i etiske, juridiske og samfundsmæssige aspekter af kunstig intelligens positionerer det som en potentiel global leder på området. Ved at fokusere på menneskecentreret kunstig intelligens kan Europa skabe... Læs mere

ChatEIC Forklarer EIC Accelerator-arbejdsprogrammet 2024

European Innovation Council (EIC) 2024-arbejdsprogram Dette omfattende dokument beskriver EIC's strategiske tilgang, finansieringsmuligheder og støttetjenester til banebrydende innovationer og teknologier på forskellige områder. Introduktion og oversigt (side 5-6): Start med introduktions- og oversigtssektionerne for at få en grundlæggende forståelse af EIC's mål, nøglepræstationsindikatorer og en oversigt over 2024-arbejdsprogrammet. Dette vil give kontekst for resten af ​​dokumentet. EIC Pathfinder (Side 22-49): Hvis du er interesseret i avanceret forskning med potentiale til at udvikle banebrydende teknologier, er EIC Pathfinder-sektionen vigtig. Den dækker EIC Pathfinder Open og Pathfinder Challenges, og giver indsigt i de typer af projekter, der understøttes, ansøgningskriterier og tilgængelig support. EIC Transition (Side 49-60): For dem, der ønsker at omsætte avancerede teknologier til salgbare innovationer, er EIC Transition-sektionen yderst relevant. Den beskriver support til at bringe disse teknologier tættere på markedsberedskab. EIC Accelerator (side 60-96): Hvis du er fokuseret på nystartede virksomheder eller SMV'er med innovative teknologier klar til skalering, er EIC Accelerator-sektionen afgørende. Den giver information om, hvordan EIC støtter markedsskabende innovationer, herunder finansierings- og investeringsdetaljer. EIC Business Acceleration Services (side 96-100): Dette afsnit er værdifuldt for at forstå den yderligere støtte, som EIC tilbyder, herunder coaching, mentoring og netværksmuligheder. EIC-priser (side 100-113): Denne del beskriver forskellige innovationspriser, der giver muligheder for yderligere anerkendelse og finansiering. Ordliste (Side 16, 806-835): Endelig giver ordlisten klare definitioner af termer og begreber, der bruges i hele dokumentet, hvilket sikrer en omfattende forståelse af indholdet. Hver af disse sektioner tilbyder unik indsigt og information afhængigt af dine specifikke interesser, hvad enten det er inden for dyb-teknologisk forskning, overgang af teknologier til markedet, opskalering af innovative startups eller forståelse af det bredere EIC-økosystem. Hvad handler EIC-udfordringerne helt præcist om? EIC-udfordringerne i 2024-arbejdsprogrammet er fokuserede initiativer, der sigter mod at løse specifikke problemer med stor effekt gennem banebrydende teknologier og innovationer. De er en del af EIC Pathfinder-ordningen, designet til at støtte tværfaglig forskning og udvikling på forkant med videnskab og teknologi. Her er de vigtigste detaljer om EIC-udfordringerne: Specifikke mål: Hver EIC-udfordring har et særskilt mål, der adresserer kritiske samfundsmæssige, miljømæssige eller økonomiske spørgsmål. Disse mål er formuleret ud fra deres potentiale til at skabe betydelige virkninger og fremme banebrydende innovationer. Målrettede forskningsområder: Udfordringerne er tilpasset specifikke forskningsområder, der kræver nye tilgange og innovative løsninger. Disse områder er nøje udvalgt baseret på nuværende teknologiske huller og fremtidigt potentiale. Tværfaglig tilgang: Udfordringerne tilskynder til en tværfaglig tilgang, der kombinerer ekspertise fra forskellige videnskabelige og teknologiske områder. Dette er afgørende for at tackle komplekse problemer, som ikke kan løses gennem en enkelt disciplin. Finansiering og støtte: EIC yder betydelig finansiering og støtte til udvalgte projekter. Dette omfatter økonomisk støtte til forskningsaktiviteter samt adgang til en række innovationsstøttetjenester og netværksmuligheder. Samarbejde og konsortier: Ansøgere opfordres ofte til at danne konsortier, der samler forskellige teams fra den akademiske verden, industrien og andre sektorer. Denne samarbejdstilgang er nøglen til at drive innovation og sikre anvendeligheden af ​​forskningsresultater. Forventede resultater: EIC-udfordringerne sigter mod håndgribelige resultater med stor effekt, der kan føre til gennembrud på deres respektive områder. Dette kan omfatte udvikling af nye teknologier, processer eller produkter, der har potentiale for betydelige samfundsmæssige eller økonomiske fordele. Ansøgnings- og evalueringsproces: Udfordringerne har en specifik ansøgningsproces, hvor forslag vurderes ud fra deres innovative potentiale, teamets formåen og den potentielle effekt af projektet. Langsigtet vision: Ud over de umiddelbare forskningsmål er udfordringerne en del af EIC's bredere vision om at fremme et levende europæisk innovationsøkosystem og fastholde Europas konkurrencefordel inden for strategiske teknologisektorer. Disse udfordringer repræsenterer en mulighed for forskere og innovatører til at bidrage til transformative projekter med potentiale for vidtrækkende virkninger. Hvad er EIC Accelerator-udfordringerne? EIC Accelerator-udfordringerne for 2024 er fokuseret på at understøtte innovationer med stor effekt på flere nøgleområder. Her er et detaljeret kig på hver af disse udfordringer: Human Centric Generative AI Made in Europe: Denne udfordring lægger vægt på udviklingen af ​​kunstig intelligens-teknologier, der prioriterer etiske overvejelser og menneskecentrerede principper, hvilket sikrer, at AI-udvikling er i overensstemmelse med europæiske værdier og standarder. Aktivering af virtuelle verdener og øget interaktion i applikationer med høj effekt for at understøtte realiseringen af ​​industri 5.0: Denne udfordring har til formål at fremme teknologier inden for virtuel og augmented reality, hvilket bidrager til udviklingen af ​​industri 5.0. Det fokuserer på applikationer, der kan påvirke forskellige sektorer betydeligt, herunder fremstilling, sundhedspleje og uddannelse. Aktivering af Smart Edge og Quantum Technology Components: Denne udfordring er centreret omkring udviklingen af ​​avancerede teknologier inden for edge computing og quantum computing. Det søger at fremme innovationer, der kan øge regnekraft og effektivitet, især i applikationer, der kræver hurtig databehandling og analyse. Fødevarer fra præcisionsfermentering og alger: Her er fokus på innovative metoder til fødevareproduktion, især gennem præcisionsgæring og algebaserede systemer. Denne udfordring adresserer behovet for bæredygtige og skalerbare fødevareproduktionsteknikker, som er afgørende for at imødekomme den globale fødevareefterspørgsel og reducere miljøpåvirkningen. Monoklonale antistof-baserede terapier for nye varianter af nye vira: Denne udfordring er inden for biomedicin, specifikt udviklingen af ​​monoklonale antistofbehandlinger til nye virussygdomme. Det har til formål at fremskynde skabelsen af ​​effektive terapier til bekæmpelse af nye varianter af vira, hvilket forbedrer pandemisk beredskab og respons. Vedvarende energikilder og hele deres værdikæde, herunder materialeudvikling og genanvendelse af komponenter: Denne udfordring fokuserer på hele værdikæden af ​​vedvarende energi, fra materialeudvikling til genanvendelse af komponenter. Det søger at fremme innovationer, der kan forbedre effektiviteten, bæredygtigheden og skalerbarheden af ​​vedvarende energikilder. Hver af disse udfordringer er designet til at adressere kritiske områder, hvor innovation kan have en dyb indvirkning på samfundet, miljøet og økonomien. EIC Accelerator-udfordring 1: Human Centric Generative AI lavet i Europa Udfordringen "Human Centric Generative AI made in Europe", som en del af EIC Accelerator 2024-arbejdsprogrammet, adresserer … Læs mere

Profilen for en virksomhed, der ikke bør ansøge om EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskud og egenkapital) er en meget konkurrencedygtig, men også meget populær tilskuds- og egenkapitalfinansieringsordning fra European Innovation Council (EIC). Mange startups og små og mellemstore virksomheder (SMV) i EU, men også i associerede lande som Israel eller Norge er interesserede i at ansøge om fondene, men mange ville være bedre stillet til at søge andre muligheder. Mens tilskudskonsulentvirksomheder og professionelle skribenter alle har forskellige tilgange til udvælgelsen af passende EIC Accelerator-ansøgere, er der nogle fælles temaer, der deles blandt succesorienterede tilskudskonsulenter. Da den officielle bevillingsforslagsskabelon for EIC Accelerator ikke præciserer sådanne nuancerede punkter i dybden, har den følgende artikel til formål at give et overblik over de typer virksomheder, der ikke bør søge. For enhver opstart eller scaleup, der genkender sig selv i et af nedenstående punkter, vil det være tilrådeligt at afstå fra at ansætte en forfatter eller konsulent, da tid og ressourcer kan bruges bedre andre steder. Bemærk: EIC udvælger ikke primært store virksomheder, den udvælger primært virksomheder, der passer til en bestemt form. At have lave chancer for succes under EIC betyder ikke, at virksomheden eller projektet er dårligt. EIC ville aldrig have finansieret sociale netværk som Facebook eller Twitter og endda branchespecifikke enhjørningsvirksomheder som Epic Games eller Instacart. Alligevel er disse alle successager på et niveau, EIC drømmer om. Listen nedenfor er designet til at fremhæve det første indtryk, som konsulenter og bevillingsskribenter ofte møder, når en klient først kommer i kontakt. Da efterspørgslen efter bevillingsskribenter generelt er meget høj, vil dette første indtryk sandsynligvis definere, hvor interesseret konsulentfirmaet er i et bestemt projekt. Hvordan præsenterer de deres virksomhed eller teknologi? Hvorfor har de brug for EIC Accelerator-support? Hvad skal der finansieres? 1. En forespørgsel bruger en Gmail- eller lignende domæneadresse Selvom dette ikke er et stærkt rødt flag - tyder det på, at virksomheden eller projektet ikke er fuldt dannet endnu. At købe et domæne og oprette en privat e-mail-konto går normalt forud for firmaregistreringen, da det er så enkelt (og billigt). Hvis en forespørgsel mangler et privat domæne, er dette normalt et tegn på, at et projekt er på idéstadiet. Meget få stiftere ville kontakte investorer eller kunder med en Gmail-adresse, hvilket betyder, at enhver forespørgsel fra en sådan adresse er en meddelelse om et ikke-kvalificeret projekt. Siden 2021 har EIC Accelerator også finansieret ikke-inkorporerede fysiske personer, men på grund af bevillingens konkurrenceevne betyder det ikke, at en enkelt person uden opbakning, trækkraft eller støttenetværk vil være i stand til at få succes. Enhver forespørgsel, der kommer fra et domæne, der ikke er privat hostet og ikke er knyttet til en Corporate Identity (CI), vil sandsynligvis blive ignoreret af selektive konsulentfirmaer. 2. Prospect EIC Accelerator-ansøgeren er i idéstadiet Den nye EIC's AI-platform har til formål at vise rejsen fra Ideation mod Go-to-Market, men det betyder ikke, at en fysisk person kan få succes med en ren idé. Teknologiberedskabsniveauerne (TRL) angiver klart det stadie, en teknologi skal være i, med TRL5 som minimum for EIC Accelerator og lavere TRL'er er kun mulige i EIC Pathfinder og EIC Transition programmer. De nuværende diagnostiske og idémæssige dele af EIC Accelerator-applikationen er vildledende, da de kan give indtryk af, at projekter stadig kan være på idéstadiet og derefter omdannes til et kommercielt produkt, når trin 3 er nået, men dette er ikke tilfældet. Ansøgerens projekt vil ikke foretage væsentlige ændringer fra trin 1 til 3 – det eneste, der vil ændre sig, er mængden og dybden af data, der leveres til EIC til evalueringsformål. EIC Accelerator, også et misvisende navn, er ikke en traditionel accelerator, der har til formål at hjælpe startups med at få succes ved at hjælpe med produktudvikling, investorforhold eller kundekontakt. Den primære ressource, uden for begrænset coaching, vil være økonomisk, hvilket betyder, at ansøgerne har brug for en forretningsplan, den rigtige kommercielle strategi og skal have alt, hvad der skal til for at gennemføre projektet. EIC vil ikke holde modtagerne i hænderne, selv om de vil sigte efter at skabe netværksmuligheder, hvis det matcher aktuelle politiske dagsordener såsom Green Deal, COVID-19 nødhjælp eller lignende tendenser. At have en idé og nå ud til en konsulent med en halvformet forretningsplan vil sandsynligvis være utilstrækkeligt og blive ignoreret af de fleste selektive skribenter. 3. Virksomheden har ingen hjemmeside eller social tilstedeværelse Det er forståeligt, at mange virksomheder er i stealth-mode, især når det kommer til DeepTech-produkter inden for bioteknologi eller lægemidler, hvor store konkurrenter bruger milliarder på F&U og kan kopiere en teknologi hurtigt – patenteret eller ikke. Alligevel, selvom en virksomhed ikke har nogen interesse i at markedsføre sig selv eller i at offentliggøre sin teknologi, bør enhver virksomhed, der har tilstrækkelig startfinansiering og den grad af trækkraft, der er nødvendig for at få succes i EIC Accelerator, i det mindste have en hjemmeside og en LinkedIn-side. Der kan være undtagelser, men slet ingen tilstedeværelse betyder ofte, at grundlæggere ser dette projekt som en sideforretning eller ikke er investeret i dets succes. En yderligere undtagelse til dette er et nystiftet selskab, der er et universitetsspin-off eller datterselskab af et andet selskab. I sidstnævnte tilfælde kan den potentielle ansøger normalt levere et webstedslink til moderselskabet, mens de i det førstnævnte tilfælde kunne være for tidligt i EIC Accelerator, men kan være berettiget til EIC Pathfinder. 4. Baseret på forskning, der ikke er deres (en universitets ikke-spin-off) Hvad man ofte kan støde på, er en virksomhed, der baserer sin teknologi på universitetsforskning, som ikke er deres, men som heller ikke eksisterer på markedet endnu. Dette i sig selv betyder ikke, at det ikke er berettiget til EIC Accelerator, men ... Læs mere

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
da_DK