Udarbejdelse af et vellykket forslag: En omfattende vejledning til Horizon Europe EIC Pathfinder åben skabelon

Horizon Europe EIC Pathfinder repræsenterer en betydelig mulighed for forskere og innovatører til at sikre finansiering til banebrydende projekter. For at maksimere dine chancer for succes er det afgørende at omhyggeligt forberede dit forslag og sikre, at det overholder den angivne struktur og retningslinjer. Denne artikel dykker ned i detaljerne i standardansøgningsformularen (del B) og giver en omfattende guide til at lave en overbevisende teknisk beskrivelse til dit projekt. Bemærk: Denne artikel er kun til undervisningsformål, og der gives ingen garantier vedrørende dens nøjagtighed. Alle rettigheder tilhører de originale forfattere af skabelonerne. Forståelse af forslagsskabelonen Forslaget består af to hoveddele: Del A: Denne del er genereret af IT-systemet baseret på de oplysninger, du indtaster gennem indsendelsessystemet i Finansierings- & Udbudsportalen. Den indeholder administrative detaljer om projektet og de deltagende organisationer. Del B: Dette er den fortællende del af dit forslag, hvor du detaljerer de tekniske aspekter af dit projekt. Del B skal uploades som en PDF og følger en specifik skabelon, der omhandler tre centrale evalueringskriterier: Excellence, Impact og Quality and Efficiency of the Implementation. Sektion 1: Excellence Det første afsnit af del B fokuserer på dit forslags ekspertise. Her skal du klart formulere de visionære aspekter af dit projekt og dets potentiale til at rykke grænserne for nuværende teknologi og videnskab. Langsigtet vision: Beskriv din vision om den radikalt nye teknologi, som projektet vil bidrage til på længere sigt. Fremhæv det transformative potentiale ved denne teknologi. Science-towards-technology breakthrough: Forklar det science-towards-technology gennembrud, som dit projekt sigter mod at opnå. Diskuter nyheden og ambitionen i din tilgang sammenlignet med den nuværende state-of-the-art, og beskriv, hvordan dette gennembrud vil bidrage til den forudsete teknologi. Mål: Skitsér de konkrete mål for dit projekt, og sørg for, at de er målbare, verificerbare og realistisk opnåelige inden for projektets varighed. Detaljeret den overordnede metodologi og forklar dens egnethed til at håndtere de videnskabelige og teknologiske usikkerheder. Tværfaglighed: Beskriv, hvordan dit projekt integrerer bidrag fra forskellige videnskabelige og teknologiske discipliner. Forklar merværdien af denne tværfaglige tilgang til at nå dit projekts mål. Afsnit 2: Påvirkning Det andet afsnit omhandler virkningen af dit projekt. Dette afsnit er afgørende for at demonstrere den bredere betydning af din forskning og dens potentiale til at drive innovation og samfundsmæssige forandringer. Langsigtet påvirkning: Detaljer om de potentielle transformative effekter af din teknologi på økonomien, miljøet og samfundet. Forklar, hvordan dit projekt vil bidrage til langsigtede positive forandringer. Innovationspotentiale: Fremhæv dit projekts potentiale for at generere forstyrrende innovationer og skabe nye markeder. Beskriv de foranstaltninger, du vil tage for at beskytte og udnytte dit projekts resultater. Kommunikation og formidling: Giv en plan for, hvordan du vil kommunikere og formidle dit projekts resultater til interessenter, det videnskabelige samfund og offentligheden. Sørg for, at disse aktiviteter maksimerer projektets effekt. Afsnit 3: Kvalitet og effektivitet af implementering Det sidste afsnit dækker kvaliteten og effektiviteten af implementeringen. Denne del fokuserer på de praktiske aspekter af, hvordan du vil eksekvere dit projekt. Arbejdsplan og allokering af ressourcer: Præsenter en detaljeret arbejdsplan, inklusive arbejdspakker, opgaver og leverancer. Forklar fordelingen af ressourcer og begrund deres tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed. Konsortiets kvalitet: Beskriv sammensætningen af dit konsortium, med vægt på de involverede partneres ekspertise og komplementaritet. Fremhæv tidligere succesfulde samarbejder og specificer hver deltagers roller. Tabeller og bilag For at understøtte fortællingen skal der medtages flere tabeller, som beskriver arbejdspakker, leverancer, milepæle, kritiske risici og personaleindsats. Derudover, afhængigt af opkaldet, skal du muligvis inkludere bilag, der giver yderligere oplysninger om specifikke aspekter såsom kliniske forsøg, økonomisk støtte til tredjeparter, sikkerhedsspørgsmål og etiske overvejelser. Formaterings- og indsendelsesinstruktioner Forslaget skal overholde specifikke formateringsretningslinjer: Skrifttype og mellemrum: Brug Times New Roman (Windows), Times/Times New Roman (Apple) eller Nimbus Roman No. 9 L (Linux) med en minimum skriftstørrelse på 11 point og standard tegnafstand. Sidestørrelse og margener: Sidestørrelsen er A4 med mindst 15 mm marginer på alle sider. Sidebegrænsning: Den samlede længde af afsnit 1, 2 og 3 bør ikke overstige 20 sider. Konklusion Udarbejdelse af et vellykket forslag til Horizon Europe EIC Pathfinder Open call kræver omhyggelig opmærksomhed på detaljer og overholdelse af den specificerede skabelon. Ved klart at formulere dit projekts fortræffelighed, virkning og kvalitet og sikre, at alle nødvendige tabeller og bilag er inkluderet, kan du markant øge dine chancer for at sikre finansiering til din innovative forskning. For mere detaljeret vejledning henvises til den fulde forslagsskabelon og instruktionerne i Funding & Tenders Portal. Forslagsskabelon Del B: Teknisk beskrivelse FORSLAGETS TITEL [Dette dokument er mærket. Slet ikke tags; de er nødvendige til behandling.] #@APP-FORM-HEEICPAOP@# 1. Excellence #@REL-EVA-RE@# 1.1 Langsigtet vision #@PRJ-OBJ-PO@# Beskriv din vision om den radikalt nye teknologi , som projektet vil bidrage til på sigt. 1.2 Science-towards-technology breakthrough Beskriv konkret projektets science-towards-technology gennembrud. Diskuter nyheden og ambitionen i det foreslåede gennembrud med hensyn til det nyeste. Beskriv bidraget fra det videnskabelige-mod-teknologiske gennembrud til realiseringen af den forudsete teknologi. 1.3 Mål Beskriv målene for dit foreslåede arbejde. Forklar, hvordan de er konkrete, plausible, målbare, verificerbare og realistisk opnåelige inden for projektets varighed. Beskriv den overordnede metode, herunder de begreber, modeller og antagelser, der understøtter dit arbejde. Forklar dets egnethed til at håndtere de videnskabelige og teknologiske usikkerheder, og hvordan det muliggør alternative retninger og muligheder. 1.4 Tværfaglighed Beskriv den foreslåede tværfaglige tilgang, der involverer bidrag fra forskellige videnskabelige og teknologiske discipliner. Forklar i hvilket omfang kombinationen af discipliner bringer nye videnskabelige samarbejder med sig, og hvordan det bidrager til opnåelsen af det foreslåede gennembrud. 2. Påvirkning #@IMP-ACT-IA@# 2.1 Langsigtet påvirkning Beskriv de potentielle transformative positive effekter, som den forudsete nye teknologi ville have på vores økonomi, miljø og samfund. 2.2 Innovationspotentiale Beskriv den påtænkte nye teknologis potentiale for at generere disruptive innovationer i fremtiden og … Læs mere

Brancheindsigt fra EIC Accelerator-vindere i 2021-2023

EIC Accelerator-finansieringen (tilskud og egenkapital, med blended financing-option) fra Europa-Kommissionen (EC) og European Innovation Council (EIC) er designet til at finansiere startups og små og mellemstore virksomheder (SMV) og tildeler op til € 2,5 millioner i tilskud og 15 mio. EUR i egenkapitalfinansiering pr. projekt (17,5 mio. EUR i alt). Begunstigede støttes ofte af professionelle skribenter, freelancere eller konsulenter, da EIC Accelerator ansøgningsprocessen er meget kompleks og langvarig. Derudover er programmet generelt uigennemskueligt og forvirrende for de fleste førstegangsansøgere, da dets dokumentation er meget generel, mens statistikker og rapporter for det meste fokuserer på nogle få casestudier og de bedste industrier i stedet for at præsentere et stort billede. Analyse af EIC Accelerator-modtagere ChatEIC, en tilpasset AI baseret på GPT-4, fokuserer på EIC Accelerator og er i stand til at analysere store datasæt samt udtrække værdifuld information, der kan hjælpe EIC Accelerator-ansøgere og politiske beslutningstagere med at få indsigt i de typer virksomheder, der bliver finansieret af programmet. Da alle EIC Accelerator-modtagere offentliggøres, er det muligt at få indsigt i deres brancher og produkter. Alle EIC Accelerator-ansøgere, der er blevet finansieret siden 2021, falder i følgende kategorier på højt niveau i popularitetsrækkefølge: Medicinsk udstyr Miljøteknologi Farmaceutiske produkter Bioteknologi Halvlederteknologi Kunstig intelligens Landbrugsteknologi Sundhedsteknologi Rumteknologi Vedvarende energi og opbevaring Kvantecomputere Fødevareteknologi Byggeteknologi Batteriteknologi Bilteknologi Cybersikkerhed Ren teknologi Genbrugsteknologi Industriel automation Elektriske køretøjer Telekommunikation 3D-udskrivning Nanoteknologi Vandbehandlingsteknologi Tekstilindustri En mere detaljeret tilgang Men selvfølgelig er disse industrioversigter på højt niveau, hvad der allerede er blevet rapporteret adskillige gange. Meget ofte innoverer virksomheder i krydsfeltet mellem eksisterende teknologier, og det er ofte umuligt at samle dem i en enkelt branche. Følgende liste præsenterer således en mere detaljeret tilgang vedrørende alle finansierede EIC Accelerator-virksomheder siden 2021 og deres respektive brancher: Bioteknologi (75 virksomheder) Medicinsk udstyr (52 virksomheder) Medicinsk teknologi (22 virksomheder) Quantum Computing (9 virksomheder) Halvlederteknologi (8 virksomheder) ) Landbrugsteknologi (7 virksomheder) Vedvarende energi (6 virksomheder) Miljøteknologi (6 virksomheder) Farmaceutiske produkter (5 virksomheder) Medicinsk billedbehandling (5 virksomheder) HealthTech (5 virksomheder) Medicinsk diagnostik (5 virksomheder) AgriTech (4 virksomheder) Kunstig intelligens (4) Virksomheder) Bioteknologi / Farmaceutiske produkter (3 virksomheder) Byggeteknologi (3 virksomheder) Medicinsk robotteknologi (3 virksomheder) Batteriteknologi (3 virksomheder) Digital sundhed (3 virksomheder) Bilteknologi (3 virksomheder) Miljøovervågning (3 virksomheder) Opbevaring af vedvarende energi (3) Virksomheder) Rumteknologi (3 virksomheder) Emballagematerialer (2 virksomheder) Biomedicinsk teknik (2 virksomheder) Grøn teknologi (2 virksomheder) Transportteknologi (2 virksomheder) Cleantech HVAC (2 virksomheder) Cybersikkerhed (2 virksomheder) Fødevareteknologi (2 virksomheder) Halvledere (2 virksomheder) Additiv fremstilling (2 virksomheder) Onkologi Biotek (2 virksomheder) Ren energiteknologi (2 virksomheder) Tekstilteknologi (2 virksomheder) Hjælpeteknologi (2 virksomheder) Telekommunikation (2 virksomheder) Genbrugsteknologi (2 virksomheder) Bioteknologi AI (2) Virksomheder) Medical Imaging AI (2 virksomheder) Energilagring (2 virksomheder) Akvakulturteknologi (2 virksomheder) Augmented Reality (2 virksomheder) Luftfartsteknik (1 virksomhed) Analytisk instrumentering (1 virksomhed) AgriTech / BioTech (1 virksomhed) Fotonik (1 virksomhed) ) Onkologi Bioteknologi (1 virksomhed) Opladning af elektriske køretøjer (1 virksomhed) Dermatologisk diagnostik (1 virksomhed) Bioteknologi Farvestoffer (1 virksomhed) Materialeteknologi (1 virksomhed) LiFi Aerospace Communication (1 virksomhed) Artificial Intelligence Imaging (1 virksomhed) Space Tech (1) Virksomhed) Grøn energilagring (1 virksomhed) Biomedicinsk billeddannelse (1 virksomhed) Biologisk nedbrydelige materialer (1 virksomhed) Transportoptimering (1 virksomhed) Overvågning af indendørs luftkvalitet (1 virksomhed) Computersyn (1 virksomhed) Sundhedsteknologi (1 virksomhed) Sportstech eller Wearable Teknologi (1 virksomhed) Trådløs opladning (1 virksomhed) Bioinformatik SaaS (1 virksomhed) Syntetisk taleteknologi (1 virksomhed) FoodTech / AgriTech (1 virksomhed) Onkologiterapi (1 virksomhed) Termo-akustiske varmepumper (1 virksomhed) Medtech Robotics (1) Virksomhed) Akvakultur (1 virksomhed) Sustainable Maritime Tech (1 virksomhed) Strålingsfilter (1 virksomhed) Agricultural Biotechnology (1 virksomhed) EdTech (Educational Technology) (1 virksomhed) AgriTech AI (1 virksomhed) Sustainable Packaging (1 virksomhed) Power Electronics ( 1 virksomhed) Ortopædi Bioteknologi (1 virksomhed) Grønne konstruktionsværktøjer (1 virksomhed) Rumsikkerhed (1 virksomhed) Fotonikteknologi (1 virksomhed) Aerospace Manufacturing (1 virksomhed) Isoleringsmaterialer (1 virksomhed) Gasanalyseteknologi (1 virksomhed) Bioteknologi eller medicinsk Enheder (1 virksomhed) Spilindholdsplatform (1 virksomhed) Biobaserede tilsætningsstoffer (1 virksomhed) Farmaceutisk teknologi (1 virksomhed) Marineteknologi (1 virksomhed) Elektriske køretøjer (1 virksomhed) Musikteknologi (1 virksomhed) Bioteknologi/Farmaceutisk industri (1 Virksomhed) Industriel automatisering (1 virksomhed) Termodynamik/køleteknologier (1 virksomhed) Internet of Things (IoT) (1 virksomhed) Drone-navigationsteknologi (1 virksomhed) Digital mediedistribution (1 virksomhed) Biokontrolproduktion (1 virksomhed) Bioteknologisk software (1) Virksomhed) Exoskeleton Technology (1 virksomhed) Energiteknologi (1 virksomhed) Energiledelse (1 virksomhed) Quantum Communications (1 virksomhed) Analytiske instrumenter (1 virksomhed) Mobilnetværk (1 virksomhed) Termodynamik (1 virksomhed) Fodtøjsproduktion (1 virksomhed) Foodtech (1 virksomhed) Finansiel teknologi (FinTech) (1 virksomhed) Medicinsk udstyr (1 virksomhed) Optisk metrologi (1 virksomhed) Mineteknologi (1 virksomhed) Luftfartsteknologi (1 virksomhed) Affaldshåndtering (1 virksomhed) Tekstilgenbrug (1 virksomhed) Automotive Sensorer (1 virksomhed) Luftfartslogistik (1 virksomhed) Logistikteknologi (1 virksomhed) Biobrændselsteknologi (1 virksomhed) Atomenergi (1 virksomhed) Klimateknologi (1 virksomhed) Farmaceutisk bioteknologi (1 virksomhed) Solenergi (1 virksomhed) Batterimaterialer ( 1 virksomhed) Dentalteknologi (1 virksomhed) Semiconductor IP (1 virksomhed) HVAC-løsninger (1 virksomhed) Geospatial analyse (1 virksomhed) Klimadataanalyse (1 virksomhed) Mykoteknologi (1 virksomhed) Elektricitetstransmission (1 virksomhed) Batterianalyse (1 virksomhed) ) E-handelsteknologi (1 virksomhed) Analytisk teknologi (1 virksomhed) Bioteknologisensor (1 virksomhed) Personlig medicin (1 virksomhed) Galvanisering (1 virksomhed) Ortopædiske enheder (1 virksomhed) Vingårdsteknologi (1 virksomhed) Geoteknisk teknik (1 virksomhed) Fotonik industri (1 virksomhed) Trådløs kommunikation (1 virksomhed) Biotekproduktion (1 virksomhed) Husdyrteknologi (1 virksomhed) Robotkonstruktion (1 virksomhed) Cellulært landbrug (1 virksomhed) Marine Conservation (1 virksomhed) Agricultural Biotech (1 virksomhed) AgriTech/ BioTech (1 virksomhed) Prediktiv vedligeholdelse (1 virksomhed) Grøn emballage (1 virksomhed) Ocean Acoustics (1 virksomhed) Supply Chain Technology (1 virksomhed) Bioteknologi eller Agribiotech (1 virksomhed) Green Tech (1 virksomhed) Byggematerialer (1 virksomhed) Avanceret Sensorteknologi (1 virksomhed) AI Visual Assistance (1 virksomhed) Insektfarmteknologi (1 virksomhed) Fotovoltaisk fremstilling (1 virksomhed) Energilagringsproduktion (1 virksomhed) Audioteknologi (1 virksomhed) Vandbehandling (1 virksomhed) Elektronisk genbrug (1 virksomhed) ) Bærbar teknologi (1 virksomhed) Optoelektronik … Læs mere

Præsentation af ChatEIC: AI Co-Pilot til EIC Accelerator-applikationer

Forestil dig, at du simpelthen kunne generere en hel EIC Accelerator-applikation baseret på en enkelt virksomhedsfil og et par meddelelser. ChatEIC, en tilpasset AI baseret på GPT-4, er i stand til at gøre præcis det. EIC Accelerator-moduler EIC Accelerator-uddannelsesprogrammet bruger en modulbaseret tilgang til at give skrivning, hvor specifikke sektioner kombineres til moduler for at lette lærings- og skriveprocessen. Ved at bruge den samme tilgang til at undervise virksomheder i, hvordan man skriver en bevillingsansøgning og ansøger om EIC Accelerator, er ChatEIC i stand til at lære, hvordan hver sektion skal struktureres og kan simpelthen anvende sine erfaringer til enhver virksomhed. I dette scenarie skal brugeren kun give minimal input, hvis nogen. Ideelt set behøver brugeren kun at uploade et investor-deck eller et long pitch-dæk, og ChatEIC vil tage det derfra. Casestudiet: Generering af forslagssektioner Som et eksempel kan man bruge offentligt tilgængelige data, såsom et investordæk fra den offentligt handlede syntetisk biologivirksomhed Ginkgo Bioworks. Selvom dette kortspil på ingen måde er komplet, indeholder det 66 sider med værdifuld information og, vigtigst af alt, beskriver et DeepTech-projekt, der er meget på linje med EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, selvom det er en amerikansk virksomhed, er et glimrende casestudie til at teste mulighederne for AI-genererede tilskudsforslagssektioner, da den primære præstationsstandard for enhver forfatter til AI-tilskud er minimum input. Brug af en AI-tekstgenerator er kun nyttig, hvis det reducerer arbejdsbyrden, hvilket gør minimalt hurtigt arbejde til et must. Lad os nu se, hvor godt ChatEIC vil klare sig med sin generelle viden om skrivning af EIC Accelerator-forslag. En stor udfordring er at omsætte generel viden til specialiseret viden, da hver virksomhed, marked og branche er forskellig. Så er ChatEIC i stand til at oprette specialiserede sektioner, eller vil det ende med at blive generisk? Eksempel: Marked, abstrakt og risici Bemærk: Modulerne indeholder foruddefineret kontekst, som ChatEIC vil genkende og bruge til at skrive til dette projekt. ChatEIC behøver ikke at blive mindet om, hvad hvert modul betyder, da det kan dem udenad og blot skal høre nummeret. I dette tilfælde indeholder den første inputprompt kun Ginkgo Bioworks Investor Deck som en PDF-vedhæftet fil. Den følgende chatsamtale repræsenterer hele samtalen, prompter og informationer udvekslet med ChatEIC uden nogen ændringer eller udeladelser. ChatEIC har ingen forudgående viden om tilskudsansøgninger til Ginkgo Bioworks eller specialiseret viden om syntetiske biologivirksomheder uden for GPT-4-basen. Input: Skrivemodul 56 (Ginkgo.PDF vedhæftet) ChatEIC: Efter at have gennemgået det leverede dokument, fandt jeg ikke specifikke oplysninger relateret til markedsstørrelse og vækst (modul 56) for Ginkgo. Men baseret på arten af ​​Ginkgos arbejde og industri kan jeg udarbejde et generisk modul 56 til din gennemgang. Modul 56: Markedsstørrelse og vækst Markedsstørrelse og sammensat årlig vækstrate (CAGR) Ginkgo opererer i den hastigt udviklende bioteknologisektor med fokus på celleprogrammering og bioteknologi. Det samlede adresserbare marked (TAM) for den globale bioteknologiske industri anslås til at være over XX milliarder euro, drevet af stigende efterspørgsel efter innovative sundhedsløsninger, bæredygtig landbrugspraksis og nye biobaserede produkter. Serviceable Addressable Market (SAM) Inden for dette brede marked kan Ginkgo's SAM segmenteres i specialiserede områder som syntetisk biologi, genomteknik og biosikkerhed, i alt omkring XX milliarder euro. Dette segment er karakteriseret ved en robust vækstbane på grund af teknologiske fremskridt og stigende anvendelse af bioteknologiske løsninger på tværs af forskellige industrier. Serviceable Obtainable Market (SOM) Ginkgos SOM, i betragtning af dets nuværende produkt- og servicetilbud, forventes at ligge i intervallet fra €XX millioner til €XX millioner. Virksomheden er godt positioneret til at erobre en betydelig del af dette marked på grund af dens innovative platform, strategiske partnerskaber og avancerede muligheder inden for celleprogrammering. Markedstendenser og fremtidsudsigter Markedet er vidne til et markant skift i retning af bæredygtige og miljøvenlige løsninger, hvor Ginkgos ekspertise inden for bioteknologi er yderst relevant. Kommende lovgivningsmæssige ændringer, øgede investeringer i bioteknologisk forskning og et voksende fokus på personlig medicin og bæredygtig praksis vil sandsynligvis drive markedsvæksten yderligere. Ginkgos evne til at tilpasse og innovere positionerer det positivt for at udnytte disse tendenser til vedvarende vækst. Dette modul er en generel skildring baseret på det typiske markedsmiljø for virksomheder som Ginkgo. For et mere præcist og detaljeret modul kræves specifikke markedsdata og vækstprognoser relateret til Ginkgos produkter og tjenester. Har du yderligere oplysninger eller specifikke datapunkter, som du gerne vil inkludere i dette modul? Input: Brug Bing til at søge efter markedsrapporter for SAM og SOM samt i det bredere syntetiske biologirum ChatEIC: Baseret på en hurtig søgning, her er hvad jeg opdagede. Søgningen efter specifikke markedsrapporter om Serviceable Addressable Market (SAM) og Serviceable Obtainable Market (SOM) i det syntetiske biologiområde for 2024 gav ikke præcise resultater. Den tilgængelige information dækker primært det overordnede syntetiske biologimarked. Her er, hvad jeg fandt: Størrelsen på markedet for syntetisk biologi anslås til at være USD 79,39 milliarder i 2024 og forventes at nå USD 145,49 milliarder i 2029, voksende med en CAGR på 12,88% i prognoseperioden (2024-2029)​. ref] Ifølge en anden rapport blev Synthetic Biology Market vurderet til USD 13,1 milliarder i 2022 og forventes at ekspandere med en betydelig vækstrate​.[ref] En anden kilde nævner, at den globale syntetiske biologi markedsstørrelse blev vurderet til USD 13,09 milliarder i 2022 og forventes at udvide til en CAGR på 18,97% fra 2023 til 2030​.[ref] Endnu en rapport understøtter estimeringen af ​​markedet for syntetisk biologi til USD 79,39 milliarder i 2024, med en vækstprognose på op til USD 145,49 mia ​.[ref] Disse resultater giver et bredt overblik over markedsstørrelsen og vækstraten i sektoren for syntetisk biologi. Men for en mere præcis vurdering af SAM og SOM for Ginkgo … Læs mere

EIC Accelerator's evalueringsproblem i 2022

I 2021 har EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskud og egenkapital) afsluttet sit første år under den nye ansøgningsramme (læs: Ansøgningsproces). Med 2 cut-offs i 2021 (juni og oktober) præsenterede det en stejl læringskurve for små og mellemstore virksomheder (SMV), professionelle forfattere og European Innovation Council (EIC). En ny onlineproces for EIC Accelerator-ansøgninger blev udrullet, og den blev løbende forbedret parallelt med de første bevillingsindsendelser, som gav unikke udfordringer for den måde, EIC og konsulenter kommunikerede over for potentielle ansøgere. Deadlines blev flyttet, lækkede oplysninger var mere pålidelige end officielle EIC-pressemeddelelser, og kommentarerne fra evaluatorerne førte til en vis kontrovers. Mens mere gennemsigtighed generelt er et positivt skridt, især for en offentlig institution finansieret gennem borgerens skatter, kan det give bagslag, hvis det afslører væsentlige uoverensstemmelser. Denne artikel har til formål at udforske nogle af disse uoverensstemmelser. Ansøgningstrinene European Innovation Council og SMV's forvaltningsorgan (EISMEA), Europa-Kommissionen (EC) og EIC har fundet frem til en ny ansøgningsproces, der involverer 3 adskilte trin (bemærk: disse er ikke relateret til faserne i 2020). Denne nye proces er stærkt afhængig af brugen af en online indsendelsesformular og har udfaset de fleste af de PDF/Dokument-type formater, som ansøgere brugte før 2021. Sammenfattende er de nuværende trin: Trin 1: En miniansøgning (tekst , video, pitch deck). Mindst 2 ud af 4 evaluatorer skal godkende ansøgningen for at få succes. Trin 2: En lang ansøgning (tekst, støttedokumenter, pitch deck). Mindst 3 ud af 3 evaluatorer skal godkende ansøgningen for at få succes. Trin 3: Et fjern- eller personligt interview. Alle jurymedlemmer skal godkende ansøgningen for at få succes. Startups skal bestå alle tre trin i den udpegede rækkefølge for at modtage EIC Accelerator-finansieringen. Hvert forsøg på trin, succesfuldt eller ej, vil ligeledes modtage detaljerede kommentarer fra evaluatorerne eller jurymedlemmerne. Bemærk: Gennem fast-track-programmet implementeret af EIC kan nogle virksomheder springe visse trin over, hvis de respektive betingelser er opfyldt. Trin 1 Trin 1 er designet til at vække evaluatorens interesse, som EIC har udtalt. Det er en meget kort version af en forretningsplan og giver ingen detaljerede oplysninger om økonomi, de planlagte arbejdspakker eller andre kritiske dele af innovationsprojektet. Selv pitch-dækket er reduceret til et 10-slids dokument, der vil blive læst og faktisk ikke pitchet. Trin 1 succesgrænsen er meget let at passere, da kun 2 ud af de 4 fjernevaluatorer skal give en positiv anmeldelse, som vil give en ansøger mulighed for at bevæge sig mod Trin 2 (se succesrater). Trin 2 Trin 2 er en meget dybdegående præsentation af det foreslåede innovationsprojekt, da det kræver oprettelse af en forretningsplan, som næsten udelukkende består af tekst, giver meget få visuelle data og beder de ansøgende SMV'er om at besvare mange detaljerede spørgsmål. Disse omfatter værdikæden, produktbeskrivelser, tekniske baggrunde, markedsanalyser, kommercielle strategier og mange flere detaljer. Dette trin har vist sig at være det mest selektive og også det mest arbejdskrævende trin i EIC Accelerator. Trin 3 Trin 3 er et fjern- eller personligt interview, som består af en 10 minutters pitch og en 35 minutters Q&A session. Interviewet vil være baseret på den indsendte trin 2-ansøgning og pitch-dækket, men jurymedlemmerne er muligvis ikke fortrolige med alt det leverede indhold. Lineær progression mellem trin Mens den nye proces til EIC Accelerator-applikationer ser og føles moderne ud, har den tilføjet et nyt lag af problemer, der er forbundet med dens 3-trins struktur. Når du genererer en ansøgningsproces, der screener virksomheder over flere måneder, er det vigtigt at sikre, at hvert evalueringstrin præsenterer en lineær progression fra sin forgænger. Hvis vurderingerne af trin 1 og trin 2 er for forskellige, vil dette uundgåeligt føre til spildte kræfter for både ansøgere og bedømmere. For at være gennemsigtig omkring denne kendsgerning bør EIC offentliggøre kvalitetskontroldata, hvor resultaterne af alle tre trin, hvis de er tilgængelige for hver ansøger, er korreleret for at identificere, om et afsnit blev evalueret konsekvent på tværs af flere trin. Hvis alle evaluatorer godkender en meget detaljeret forretningsmodel i trin 2, men jurymedlemmerne enstemmigt sætter spørgsmålstegn ved dens kvalitet i trin 3, så ville processen være mangelfuld. Baseret på de første ansøgninger i 2021 er det tydeligt, at de tre trin har forskellige grader af dybde, forskelligt fokus og de bruger forskellige evaluatorpuljer, hvilket i sagens natur fører til væsentlige begrænsninger. Som følge heraf er processen ikke helt lineær. Konflikter mellem evalueringer En lineær ansøgningsproces ville se et projekt med en perfekt score i trin 1 klare sig godt i trin 2. Et projekt, der har præsenteret snesevis af sider om den kommercielle strategi og har fået en perfekt score af evaluatorer i trin 2, burde ikke have denne gennemgang vendes i trin 3. Selvom forskellen i mængde mellem trin 1 og trin 2 er betydelig og kan føre til skift i den opfattede kvalitet, bør forskellen mellem trin 2 og trin 3 være minimal. I en lineær proces bør der aldrig være et tilfælde, hvor en indtægtsmodel blev klassificeret perfekt i trin 2 for kun at blive afvist med dårlige anmeldelser i trin 3. Men sådanne tilfælde forekommer ofte, da cirka 50% af ansøgere vil blive afvist i trin 3 med hovedårsagerne kommercielle aspekter. Hvis projektet ikke har ændret sig mellem de to trin, hvordan er det så muligt, at trin 2-evaluatorerne bedømmer et projekt så anderledes end trin 3-juryen? Trin 2-applikationen præsenterer et hidtil uset detaljeringsniveau sammenlignet med tidligere år, så mangel på indhold ville være en dårlig grund til uoverensstemmelsen. Det er også usandsynligt, at en ansøger med vilje vil indsende falske oplysninger eller handle svigagtigt, så hvordan kan et sådant resultat forklares? EIC-dommere … Læs mere

De nye teknologiberedskabsniveauer (TRL) for 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, bevilling og egenkapital) har foretaget betydelige ændringer i 2021 og har med succes bestået sin første indsendelses- og godkendelsescyklus for nye modtagere (læs: Genopfindelse af EIC Accelerator). Ud af over 1.500 startups og små og mellemstore virksomheder (SMV), der har ansøgt siden april 2021 (læs: AI Tool Review), er 65 nu blevet udvalgt til finansiering, da de har bestået trin 1 (kort ansøgning + video) , Trin 2 (lang ansøgning) og Trin 3 (VK-type personlig samtale). Technology Readiness Levels (TRL) i 2021 Mens der er foretaget mange ændringer, er en af de ændringer, der er mest relevante for potentielle ansøgere, professionelle forfattere og konsulenter, Technology Readiness Levels (TRL). En analyse af de tidligere iterationer af TRL'erne kan findes her: Technology Readiness Levels (TRL) for EIC Accelerator (SME Instrument) Hvordan EIC Accelerator finansierer Technology Readiness Levels (TRL) (SME Instrument) Siden 2021 er deres nye definitioner som følger: Grundlæggende Forskning: Grundlæggende principper observeret Teknologiformulering: Teknologikoncept formuleret Behovsvalidering: Eksperimentel proof of concept Small Scale Prototype: Teknologi valideret i laboratorium Storskala Prototype: Teknologi valideret i relevant miljø (industrielt relevant miljø i tilfælde af nøgleaktiverende teknologier) Prototype System: Teknologi demonstreret i relevant miljø (industrielt relevant miljø i tilfælde af nøgleaktiverende teknologier) Demonstration System: System prototype demonstration i driftsmiljø First Of A Kind kommercielt system: System komplet og kvalificeret Fuld kommerciel anvendelse: Faktisk system bevist i driftsmiljø (konkurrencedygtig fremstilling i tilfælde af nøgleteknologier; eller i rummet) Start-TRL for EIC Accelerator For EIC Accelerator anbefales det at starte med en TRL på 5 eller 6, da dette generelt er prototypeniveauet, der berettiger yderligere tilskudsfinansiering og efterfølgende egenkapitalinvesteringer til skalering af driften. Da EIC Accelerator også tillader applikationer, der kun er aktier, er den øvre grænse for startpunktet for en EIC-applikation TRL8. De specifikke regler for denne proces er skitseret i arbejdsprogrammet offentliggjort af Europa-Kommissionen og EIC: EIC Accelerator understøtter de senere stadier af teknologiudvikling såvel som opskalering. Teknologikomponenten i din innovation skal derfor være testet og valideret i et laboratorium eller et andet relevant miljø (f.eks. mindst Technology Readiness Level 5/6 eller højere). Dette uddrag angiver udgangspunktet for teknologier finansieret under EIC Accelerator. Alle innovationer skal mindst have nået TRL5. Forskelle mellem egenkapital og tilskudsfinansiering Op til 2,5 mio. EUR tilskudskomponent til teknologiudvikling og validering (TRL 5/6 til 8); EUR 0,5 – 15 mio. investeringskomponent til opskalering og andre aktiviteter. Det betyder, at tilskudskomponenten er strengt målrettet alle aktiviteter, der ender ved TRL8 eller lavere. Egenkapitalkomponenten har ingen begrænsninger og kan anvendes i hele livscyklussen fra TRL5 til TRL9. Du kan kun anmode om en tilskudskomponent eller give først (dvs. maksimalt 2,5 mio. EUR til dækning af TRL 5/6 til 8 og uden at anmode om en investeringskomponent for TRL 9), hvis du ikke tidligere har modtaget EIC Accelerator-bevillingsstøtte. Hvis der kun anmodes om et tilskud (og ingen egenkapital), vil projektets afslutning være TRL8 for så vidt angår EIC. Yderligere begrundelser for, hvordan TRL9 nås, skal vedlægges af ansøgerne. Hvis forslaget modtager en GO og anbefales til finansiering, kan juryen anbefale at sænke tilskudsbeløbet, hvis aktiviteter over TRL 8 opdages. TRL8-reglen for tilskudsfinansiering håndhæves strengt, så ingen ansøger bør sigte efter at omgå dette (dvs. ved at prøve til at finansiere TRL9-aktiviteter gennem et tilskud). [Equity] er beregnet til at finansiere markedsimplementering og opskalering, men kan også bruges til andre formål (herunder medfinansiering eller endda fuld finansiering af innovationsaktiviteter) Det er klart angivet, at EIC Accelerator's egenkapitalfinansiering også gælder for aktiviteter mellem TRL5 og TRL8 (innovationsaktiviteter). Resumé Kort sagt er den respektive finansiering, som EIC yder til et EIC Accelerator-projekt, opdelt i: Egenkapital (af EIC-fonden): Finansierer TRL5 til TRL9-aktiviteter Tilskud (af Europa-Kommissionen): Finansierer TRL5- til TRL8-aktiviteter Ved ansøgning om finansieringen , er det muligt at anmode om både tilskud og egenkapital (dvs. blended financing), mens begge er valgfrit, da en ansøger også kan anmode om det ene uden det andet (dvs. kun egenkapital, kun tilskud eller tilskud først).

Om at ansætte en konsulent eller bevillingsskribent til 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, bevilling og egenkapital) har introduceret en ny fase i ansøgningsprocessen i 2021, som fungerer som et miniforslag kaldet trin 1 (læs: Genopfindelse af EIC Accelerator). Det inkluderer materialer såsom en skriftlig ansøgning om tilskud, en videopitch og et pitch-dæk, som skal indsendes til European Innovation Councils (EIC) AI-platformen (læs: AI Tool Review). Med denne ændring har EIC Accelerator nu tre trin, der skal beståes, nemlig trin 1 (kort ansøgning), trin 2 (fuld ansøgning) og trin 3 (ansigt-til-ansigt samtale) (læs: Anbefalinger til EICA), men mange startups og små og mellemstore virksomheder (SMV) er usikre på, hvad disse trin betyder, og hvilke deadlines og tidslinjer, der er forbundet med dem. Som en kort vejledning kan ansøgere henvise til følgende noter: Trin 1 er en kort ansøgning, der kan udarbejdes på mindre end 30 dage og kan indsendes til enhver tid uden en fast deadline (læs: Pitch Video Workflow) Trin 2 er et meget lang ansøgning, der kun kan indsendes, hvis (i) Trin 1 er blevet godkendt, og (ii) EIC har offentliggjort en fast frist. I 2021 var der to cut-offs, nemlig juni og oktober. Minimumstiden til at forberede trin 2-applikationen bør være 60 dage, men mere anbefales. Trin 3 er et ansigt-til-ansigt interview, der bruger pitch-dækket indsendt i trin 2. Det er kun tilgængeligt for projekter, der er blevet godkendt i trin 2, og datoerne for dette trin er fastsat til at være lige efter trin 2-evalueringerne er frigivet (dvs. pitch-ugen). Forberedelsen til dette trin kan udføres på 14 dage. Hvad skal man udvikle alene, og hvad man skal outsource Der er ingen generel regel for, hvornår en konsulent eller professionel skribent skal ansættes, eller om der overhovedet er brug for en. De officielle forslagsskabeloner, arbejdsprogram og retningslinjer (dvs. for EIC-fonden og AI-værktøjet) er offentligt tilgængelige, hvilket betyder, at enhver virksomhed teknisk set er i stand til at ansøge på egen hånd. Der skal tages hensyn til de disponible ressourcer og tidspunktet for bevillingsskrivningen. For Trin 1 er indsatsen forholdsvis lille: Fordele ved at udvikle Trin 1 In-House Trin 1 kræver forholdsvis lidt tidsindsats Trin 1 er relativt let at udvikle Ingen penge spildes, hvis projektet ikke er egnet til EIC Accelerator (dvs. konsulentvirksomheder vil medtage sager med lav succes) Fuld kontrol over resultatet Fordele ved at ansætte en konsulent En konsulent kan forme projektet og gøre det mere virkningsfuldt samt undgå røde flag At være en del af trin 1 vil forenkle trin 2-processen Optimere den automatiserede scoring på AI-platformen baseret på erfaring Tidsbesparelse Tæt kontakt med EIC for at være forberedt på uventede ændringer Konsulenter vil genindsende et forslag, hvis det afvises, mens et afvist projekt vil have svært ved at ansætte en konsulent. Ulemperne ved hver tilgang er det modsatte af hinanden betyder, at det, der er en fordel ved at ansætte en konsulent, vil være ulempen ved at udarbejde en ansøgning alene. For Trin 2 ville sammenligningen være som følger: Bemærk: Sammenligningen for Trin 2 forudsætter, at ansøgere selv har ansøgt om Trin 1 og overvejer at ansætte en Trin 2-partner. Fordele ved at udvikle Trin 2 Interne omkostningsbesparelser Fuld kontrol over resultatet Fordele ved at ansætte en konsulent En konsulent kan forme projektet og gøre det mere virkningsfuldt samt undgå røde flag Organisering af projektudviklingen og samarbejdet mellem ledelsesteamet for at imødekomme de deadline Tidsbesparelser Tæt kontakt med EIC for at være forberedt på uventede ændringer Der er en række overvejelser, der skal tages sammen med de generelle afvejninger ved at ansætte en konsulentvirksomhed, som er anført ovenfor. En af disse er måden virksomheder vurderer deres egne evner på, og måden de vurderer deres udførte indsats. Det er ikke ualmindeligt, at en konsulent bliver kontaktet af en klient, der selv ønsker at ansøge om trin 1, mens de tilfældigt nævner, at de har scoret B eller C i alle AI-værktøjssegmenter, selvom projektet er højt kvalificeret til EIC Accelerator. Bare fordi trin 1 er relativt let at tilberede, betyder det ikke, at det er en lavthængende frugt. Man skal lægge en betydelig indsats i udarbejdelsen af ansøgningen uanset dens enkelhed. Ja, EIC ønsker at gøre det let for ansøgere at ansøge og ønsker at undgå, at de spilder deres tid på en lang ansøgning, hvis der ikke er en chance for, at de får succes. Men det betyder ikke, at evaluatorer får et projekt med minimal input eller læst mellem linjerne. Virksomheder, der har meget travlt, tror ofte, at det vil være godt nok at udarbejde en hurtig ansøgning, men det gælder ikke for EIC-tilskud. En virksomhed bør være parat til at gå den ekstra mil med ansøgningen og udfylde hvert afsnit med en maksimal mængde opmærksomhed og indsats. Konklusion Den bedste måde at besvare spørgsmålet om, hvornår en konsulent skal ansættes på, er først at beslutte, om en intern forslagsforberedelse overhovedet er en mulighed (dvs. tilgængelig tid, dygtigt personale). For det andet bør virksomheden tale med konsulentfirmaer for at identificere, om projektet har passende chancer for succes (dvs. flere udtalelser anbefales, da nogle konsulentvirksomheder ikke er selektive nok). For det tredje skal virksomheden afveje afvejningerne ved intern forslagsskrivning, som er de intense tidskrav, især for trin 2, men også arbejdsbyrden på ledelsesteamet, som kunne være bedre tilrådes at fokusere på forretningsrelevante opgaver i stedet for at skrive.

Valg af søgeord og evaluator til EIC Accelerator-applikationer (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, bevilling og egenkapital) giver alle ansøgende startups og små og mellemstore virksomheder (SMV) mulighed for at tilføje nøgleord til platformen, som vil blive brugt til at vælge ekspertevaluatorer (læs: AI Tool Review). Tidligere var denne funktion en sort boks-funktion, da professionelle skribenter og konsulentvirksomheder ikke vidste, hvordan forskellige evaluatorer ville bedømme en ansøgning, eller om det overhovedet gjorde en forskel (læs: Re-Inventing the EIC Accelerator). Den almindelige tilgang var at udvælge de mest relevante søgeord, der afspejler projektet (dvs. batteriteknologi, maskinlæring, biomasse) og håbe på det bedste. Selvom dette stadig er en gennemprøvet måde at følge, præsenterer denne artikel en mening om, hvordan søgeord kan vælges for at maksimere succeschancerne for en indsendelse. Evaluatorpulje og nøgleord Den samlede evaluatorpulje indeholder tusindvis af eksperter, som vil blive udvalgt baseret på tilgængelighed og, hvad der er vigtigt, de nøgleord, der er indtastet i platformen. Disse søgeord er valgt fra en rulleliste, hvorimod flere overordnede søgeord indeholder flere underordnede søgeord, mens i alt 3 forældre- og underordnede søgeordspar er valgt til et projekt i en bestemt rækkefølge. Derudover kan der tilføjes gratis søgeord for at supplere det indledende søgeordsvalg. Når du vælger søgeord, er der normalt flere muligheder, da en AI-batteristart kan føre med Energi efterfulgt af Batteri og derefter Maskinlæring eller kunne vende denne rækkefølge. Men hvad hvis markedet er PropTech eller fast ejendom i særdeleshed, da projektet leverer energilagringsløsninger til backupsystemer i erhvervsbygninger? Så kunne søgeord også fokusere på ejendomsbranchen, visse kundesegmenter (dvs. forsyningsselskaber) eller lignende aspekter. Der er mange forskellige muligheder at vælge imellem, men indtil videre var det uvist, hvordan de ville påvirke evalueringen af ansøgningen, da trial and error blev hindret af de ugennemsigtige evalueringer, tilfældigheden af anmeldelser og de knappe deadlines i 2020. Evaluatorer Feedback European Innovation Council (EIC) har indført en feedback-funktion i evalueringsprocessen, som gør det muligt for anmeldere at efterlade kommentarer til ansøgerne på en meget detaljeret måde. Mens deres identitet og baggrund er ukendt for ansøgeren, afslører de specifikke kommentarer fra evaluatorer ofte, hvilken vinkel en evaluator ser på innovationen fra. Hvis det er nogen, der har et videnskabeligt perspektiv, et teknisk synspunkt eller er indlejret i branchen, vil kommentarer ofte fokusere på dette aspekt. På godt og ondt kan typen af evaluator have en væsentlig indflydelse på, hvordan forslaget bliver gennemgået. Efter at have studeret flere trin 1-evalueringer, er det tydeligt, at evaluatorer har meget forskellige perspektiver. Det samme aspekt af et projekt kan roses eller kritiseres i den samme anmeldelse, hvilket gør synspunktet, ikke kun projektets kvalitet, kritisk. Erfaringsmæssigt roste positive trin 1-anmeldelser ofte projektets virkning, gennemførlighed og vision, hvis evaluatorer så, at der er et stort potentiale for forstyrrelser, mens kritiske anmeldelser havde en tendens til at være fokuseret på isolerede tekniske eller kommercielle aspekter. En anden tilgang I stedet for at spørge sig selv: Hvilke nøgleord beskriver mit projekt bedst? Det ser ud til at være en bedre tilgang at spørge: Hvilken baggrund har en evaluator brug for for at blive mest imponeret? Meget ofte er en maskinlærende videnskabsmand måske ikke imponeret over en bestemt AI-applikation, mens en person fra branchen, den er målrettet mod, straks vil se fordelen og have et positivt syn. Men det modsatte kunne også være sandt, hvis industriens indvirkning er sværere at forestille sig end den banebrydende karakter af teknologien, som ville få en videnskabsmand til at få et bedre indtryk sammenlignet med en industrideltager. Målet med at udvælge evaluatorer bør være at udvælge eksperter, der vil forstå den vision, virksomheden har, og vil se innovationen i et positivt lys. Det, der bør undgås, er tanker som: Back-end'en er sofistikeret, følger en unik tilgang og forstyrrer et marked, men jeg synes ikke, at den er banebrydende nok fra et videnskabeligt perspektiv. Produktet er videnskabeligt forsvarligt, men hvordan vil du overbevise mig at købe det? Især når det kommer til softwareløsninger, kan der være purister, der negligerer EIC's fokus på industriforstyrrelser og nye forretningsmodeller blot for at kritisere et isoleret aspekt af projektet. Konklusion Det giver mening at tænke dybt over de søgeord, man vælger inden indsendelse, og at sikre sig, at den potentielle baggrund, en evaluator vil have, matcher ansøgningens omfang og fokus. Denne tilgang er ikke en gennemprøvet metode til at få gode evaluatorer, men kan klart påvirke, hvad evalueringsresultatet bliver. Enhver professionel skribent har set ansøgninger med evalueringer, der er modstridende og mangler konsensus. Ofte er årsagen til, hvorfor dette er tilfældet, meget tydeligt ud fra evaluatorens kommentarer, og det kommer altid ned til deres perspektiv, som defineret af deres baggrund. Desværre vil denne tilgang sandsynligvis være meget kortvarig. EIC indsamler allerede nøgleord i hele trin 1 af EIC Accelerator og manuelt at vælge yderligere nøgleord virker overflødigt på dette stadium. Alligevel, så længe valget af evaluatorer stadig kan påvirkes, bør det gøres omhyggeligt.

På EIC Accelerator's 2021 succesrater (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskud og egenkapital) har genopfundet sig selv i 2021 med en ny indsendelsesproces, et større budget og nye succestærskler (læs: AI Tool Review). Sidstnævnte er væsentlig, da de direkte definerer, hvor meget tid virksomheder skal bruge på en ansøgning, og hvor meget tid der ville være spildt i tilfælde af et afslag (læs: Virksomheder, der ikke bør ansøge). Med succesraterne tilnærmelsesvis 5% i mange år, og de har set et stejlt fald i 2020 fra 2,7% i januar til <1% i oktober, er det sandsynligt, at disse succesrater nu bevæger sig mod et rekordhøjt niveau. En tidligere publiceret artikel undersøgte de potentielle succesrater og forudsagte arbejdsbelastninger for de enkelte faser, nemlig trin 1 (kort ansøgning), trin 2 (fuld ansøgning) og trin 3 (ansigt-til-ansigt samtale). Analysen så på de bedste resultater for ansøgere, da analysen direkte korrelerede succesraterne med den arbejdsbyrde, der blev pålagt ansøgere, og konkluderede, at de mest selektive barrierer burde være i begyndelsen snarere end i slutningen for at undgå måneders spild indsats. Succesraterne for 2021 Da mange nystartede virksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV) har ansøgt om 2021's EIC Accelerator enten alene eller via konsulenter og professionelle skribenter, er det nu muligt at drage konklusioner om den overordnede fordeling af succesraterne ( læs: Genopfinde EIC Accelerator). Da trin 1 konstant er åben for indsendelser, ændres godkendelsessatserne konstant, men pr. 15. maj 2021 er 67% af virksomheder bestået med 755 ud af 1.114. Dette tal forventes at forblive relativt konstant i løbet af de kommende måneder, da det også er den tærskel, som European Innovation Council (EIC) havde målrettet. Trin 2-resultater er først blevet offentliggjort for nylig, og de er muligvis ikke repræsentative for de kommende cut-offs, da (i) forberedelsestiden for ansøgere var mindre end 30 dage, (ii) det var det allerførste opkald med en ny ansøgningsproces og (iii) feedback fra trin 3-interviewjuryerne kan påvirke fremtidige trin 2-evalueringer. Ikke desto mindre blev 130 ud af 801 ansøgere udvalgt til trin 3 i juni, hvilket betyder, at 16% af virksomheder fik succes i denne fase. Bemærk: Ud af de 130 interviewinvitationer til EIC Accelerator's trin 3, blev 24 schweiziske startups anset for ikke-kvalificerede på grund af den nylige beslutning fra de schweiziske myndigheder i forhold til Horizon Europe (2021-2027). Dette ville give en succesrate på 13% i denne fase i betragtning af, at kun 106 virksomheder vil deltage i interviewene i midten af september. Kombination af succesraterne for trin 1 og trin 2 giver en samlet succesrate på 11% frem til trin 3, og i betragtning af, at succesraterne for interviewfasen (trin 3) historisk har været mellem ca. 50% i 2018/2019, kan antages, at den samlede succesrate vil genvinde en total på 5% for EIC Accelerator. Bemærk: Mens succesraterne for interviews var cirka 50% i 2018/2019, har de svinget mellem 30% og 50% i 4. kvartal 2019 og gennem hele 2020. På grund af de høje budgetter og frafaldet af 24 schweiziske ansøgere (18% af alle trin 2 inviterede) evalueringer, trin 3 succesrater kunne potentielt nå 70%, hvilket giver en 7%+ finansieringsrate. Konklusion Det mangler at se, hvordan de faktiske succesrater vil udvikle sig i trin 3, og hvordan fremtidige ændringer i indsendelsesformularerne, den officielle forslagsskabelon og i evalueringerne (især med juryfeedback) vil påvirke disse tærskler. Budgettet på €1B for kun 2 cut-offs i 2021 er ligeledes ekstremt højt, hvilket betyder, at denne 2021 guldfeber kan blive kortvarig. Én ting er sikkert: EIC Accelerator har aldrig været så tilgængeligt, som det er i dag, hvor mange fantastiske projekter har større chancer for at modtage finansiering. Det, der mangler at blive set, er, om EIC står ved deres engagement og ikke stiller forslag op imod hinanden, men bevarer sin individualiserede GO & NO-GO-metode. Hvis dette er tilfældet, kan EIC-acceleratoren forblive lige så tilgængelig, som den er nu for hele Horizon Europe (2021-2027), da ingen ansøgere eller konkurrence ville hæmme et individuelt projekts chancer for succes. Selvom dette virker som det ideelle scenarie, er det stadig at se, om dette er muligt. Hvis GO'erne i trin 2 eller 3 overstiger budgetterne, er der kun tre muligheder: (1) Afvis GO-ansøgere baseret på diskriminerende faktorer (dvs. industri, omkostninger, køn), (2) opret en venteliste for godkendte forslag enten i trin 2 eller 3 (dvs. før interviewet eller efter interviewet) eller (3) ændre back-end-evalueringen før offentliggørelse af resultaterne for at afvise ellers finansierede ansøgere med tilbagevirkende kraft (dvs. at gøre juryens vurdering strengere). En sidste ting at nævne er, at nogle regeringsorganer er tvunget til fuldstændigt at bruge deres årlige budgetter, da det er direkte relateret til deres tildelte budget i det følgende år, så oktober 2021-afskæringen af EIC Accelerator kan se et overraskende antal finansierede virksomheder, hvis juni-cut-off bruger ikke sine tilgængelige €500M.

En ny tilgang til udvikling af EIC Accelerator-projekter under Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskud og egenkapital) kan ses som et helt nyt finansieringsprogram under Horizon Europe (2021-2027). Det har ikke kun ændret sin proces for indsendelse af tilskudsforslag, men også sin evaluering, som sandsynligvis vil se betydelige ændringer i de typer virksomheder, der er udvalgt som modtagere (læs: Re-Inventing the EIC Accelerator). Denne artikel har til formål at kontrastere den tidligere arbejdsgang af professionelle bevillingsskribenter og konsulenter med denne nyeste iteration af European Innovation Councils (EIC) startup og Small- og Medium-Sized Enterprise (SME) finansieringsarm (læs: AI Tool Review). Da innovation er i hovedet på både forfattere og evaluatorer til enhver tid, er det en anden natur at foretage nødvendige ændringer og tilpasse sig et nyt og uforudsigeligt miljø. Som sådan har selv store konsulentvirksomheder allerede tilpasset deres arbejdsgange og er begyndt at ændre deres interne processer for at bevare effektivitet og kvalitet. Sådan så udskrivningen af tilskudsforslag ud i 2020 I 2020 og årene under Horizon 2020 (2014-2020) var processen med at skrive EIC Accelerator (eller derefter SME Instrument) ansøgninger ret ligetil. Samarbejdet ville begynde med et Kick-Off Meeting (KOM), overførsel af relevante filer og derefter ville forfatterne gå i gang – for det meste selvstændigt. På grund af den begrænsede plads til rådighed og manglen på dybde omkring teknologien, var der ringe grund til at have overdreven input fra virksomheden selv, da forslaget fokuserede på en kort, fortællende beskrivelse over tekniske segmenteringer. I 2021 har denne tilgang ændret sig, da selve applikationen er struktureret anderledes. Denne artikel har til formål at fremhæve, hvordan den gamle måde at skrive forslag på nu er erstattet af en mere moderne og nuanceret tilgang, der kræver mere samarbejde, dybde og sofistikering. Hvorfor den gamle tilgang holdt op med at virke 1. Tekstkrav og længde 2020's EIC Accelerator-forslag var relativt langt med 30 sider som hoveddokument, men 2021-versionen er steget dette antal gevaldigt. Dette skyldes de rigelige tekstbokse på for det meste 1.000 tegn, der skal udfyldes i hele applikationen, mens nogle segmenter også er på 5.000 tegn, 10.000 eller ubegrænset mellemrum. Som sådan er beskrivelser meget mere detaljerede og skal ofte udvikles til selve forslaget, da virksomheder ikke altid bruger bestemte typer segmenteringer. Eksempler er funktionerne og use-cases, Technology Readiness Level (TRL) milepæle, Total Available Market (TAM), Serviceable Available Market (SAM), Serviceable Obtainable Market (SOM) eller Technology Adoption Life-Cycle (TALC). 2. Tekniske detaljer og dybde Mange sektioner i 2020 var temmelig på overfladen, og forfattere kæmpede ofte med at tildele mere end 1 DINA4-side til teknologibeskrivelsen, inklusive billeder, på grund af de strenge begrænsninger. Med den nye funktioner og use cases-model kan man nemt opsætte 10 funktioner med hver 7.000 tegn, hvilket giver 70.000 tegn alene for teknologibeskrivelsen. I betragtning af behovet for at beskrive Freedom to Operate (FTO), den nuværende viden, flaskehalse og merværdien for hver funktion, er det tydeligt, at der er et hidtil uset niveau af dybde, der kræves. Hvis man antager, at 140 ord pr. 1.000 tegn og 750 ord udgør en tekstblok på en DINA4-side (ved at bruge 2020'ernes EIC Accelerator-margener uden billeder), ville dette give 13 DINA4-sider ren tekst for funktionerne alene. Sammenligner man dette med den foregående enkeltside, som skulle indeholde billeder, er ændringen ret drastisk, og de 13 sider ville ikke engang dække hele beskrivelsen af løsningen, da den også skal beskrives andetsteds. Dette dybdeniveau er umuligt at udfylde uden stærke samarbejder med Chief Technical Officer (CTO) og tilstrækkelig forskning. I betragtning af, at alle sektioner, der dækker markedet, økonomi, kommerciel strategi og andre, ligeledes er steget i størrelse, er det klart, at 2021 EIC Accelerator-forslaget let er firedoblet i størrelse sammenlignet med 2020. 3. Mere granskning af kommercielle strategier Kommercielle strategier og marked analyser var normalt ret begrænsede på grund af sidebegrænsningerne i 2020's EIC Accelerator. Med den nu oppustede trin 2-proces har dette ændret sig markant. Markedssektionerne og især TALC kræver en detaljeret opdeling af, hvordan kunder vil blive nået med specifikke forventninger til markedspenetration. Som sådan vil strategien kræve planer, der overstiger forenklede begreber som: Vi vil starte i Den Europæiske Union (EU) og derefter gå globalt Vi har lokale distributører, der kan hjælpe os. Vi forventer at nå 100 kunder om 3 år Vi vil udvikle en kundenetværk Den nye skabelon beder de anvendende startups og SMV'er om at definere hvert penetrationssegment og endda give pengestrømme (drift, investering og finansiering) for hver, inklusive en tidslinje og Profit and Loss (P&L). Især P&L, selvom det nye regneark nu er forenklet, har brug for en yderligere opdeling for at tage højde for tallene i TALC, som kan strække sig over 10+ år ud i fremtiden, mens P&L normalt kun ser 5 år. 4. Andre sektioner Uden for Go2Market og de tekniske dele er der en række tal og overvejelser, der kræver mere input fra ansøgere, da de var mere overfladeniveau i 2020. Især risikoafsnittet, investeringsbehovet og konkurrenterne (dvs. smerter og gevinster) kræver stærke input fra virksomhedens ledelsesteam. Sådan struktureres projektudvikling i 2021 Som et resultat heraf er den tidligere hands-off tilgang med at outsource forslagsskrivning til en konsulent umulig, men den erstattes af en mere kollaborativ tilgang, hvor virksomheden skal være aktivt engageret i at diskutere de nødvendige input og bringes ind til struktureringen af hele ansøgningen. Den største forandring i 2021 er samarbejdet mellem konsulenter (eller professionelle skribenter) og kunder. I stedet for selvstændigt at udarbejde en forretningsplan, skal konsulenterne bringe deres kunder ind i processen og, da ledelsesteamet i en opskalering normalt har ret travlt, udvise fremragende projektledelse gennem hele processen. Disse ændringer er stadig ret nye, men store forbedringer i forhold til de gamle metoder kunne være: Flere Kick-Off Calls for dedikerede sektioner ... Læs mere

At se på innovation fra en ny vinkel: Ændring af evalueringen af EIC Accelerator-forslag (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tilskud og egenkapital) har gennemgået en dramatisk overgang fra dens første start ud af den nu forældede SME Instrument fase 2 i 2019 og dens følgende testfase som EIC Accelerator Pilot i 2019/2020. Med en ny ansøgningsproces, der inkluderer flere trin, en online AI-platform til indsendelsen og en videopitch, har den ændret ikke kun sin proces, men også dens resultater (læs: AI Tool Review). Da evalueringen og forslagsskabelonen er blevet ændret sideløbende med denne nyeste iteration, er det klart, at det, der fungerede i 2020 og tidligere faser, måske ikke er gældende i 2021. Det er klart, at forslaget ser anderledes ud, og prioriterer en forudbestemt struktur frem for en gratis forretningsplan fortælling og definerer en specifik køreplan, som alle virksomheder skal overholde. Men den faktor, der kan have den største indflydelse på de nyeste ændringer af EIC Accelerator, kan være selve evalueringen. Bevægelse væk fra SME Instrument Phase 2 og EIC Accelerator Pilot Målet med det nye trin 1 af EIC Accelerator er et kvalitetstjek af ansøgninger for at identificere, om projektet er af interesse for EU, og om det passer til den generelle risiko, innovation, team og marked kriterier. Som sådan blev det oprindeligt annonceret som værende en måde at efterligne det gamle Seal of Excellence*, som blev tildelt 2020-projekter med en evalueringsscore på mindst 13 ud af 15. Historisk set 30% til 50% af alle indsendte projekter mellem 2018 og 2020 nåede dette niveau. De nuværende trin 1-succesrater på 60-70% matcher denne tærskel ret godt, selvom man kunne argumentere for, at den tilsvarende gamle score snarere ville svare til en 12,5 og ikke en fuld 13. Alligevel fungerer trin 1 som en tærskel, der delvist erstatter den gamle scoring, men har også et markant anderledes fokus, når det kommer til projektkvalitet. Dette kvalitetsaspekt kan undersøges gennem et simpelt spørgsmål: Vil genindsendelser af 12,5+ ansøgninger fra 2020 automatisk klare sig godt i 2021's trin 1? *Bemærk: Det nye Seal of Excellence tildeles nu kun nogle virksomheder, der når trin 3 i evalueringsprocessen, nemlig interviewstadiet. 2021 Seal of Excellence er ikke forbundet med den korte ansøgning om trin 1 eller med nogen form for scoring, men fungerer som en nyttig analogi til de tidligere gentagelser af finansieringsprogrammet før 2021. Overgang fra 2020 til 2021: Tærskler og kvalitet EIC har udtalte, at trin 1 er designet til at "udløse evaluatorers interesse", hvilket betyder, at det er en vurdering på meget overfladeniveau sammenlignet med selv den gamle SME Instrument fase 1. Der er kun 5 forenklede evalueringskriterier i trin 1, mens 2020-evalueringerne skulle behandle 17 meget detaljerede kriterier. Man kan argumentere for, at de nyeste evalueringskriterier, som direkte definerer projekternes succes, nu i høj grad favoriserer innovation, risiko og markedet, mens de gamle kriterier så på alle aspekter af virksomheden og projektet med lige stor vægt. Uden en vurdering af fordelene eller afvejningen af denne tilgang, har det klart indflydelse på, hvilke typer projekter der vil lykkes, og det vil sandsynligvis være meget anderledes end det, der blev observeret i 2020 såvel som tiåret før (læs: Anbefalinger for EICA). Nogle interessante sager om ansøgere, der har ansøgt om EIC Accelerator, er dukket op, mens en 2020-indsendelse, der viste lave scores på 10 til 11 ud af de maksimale 15, bestod trin 1 i 2021 med meget positive anmeldelser. Det interessante er, at så lave scores i 2020 ofte blev behandlet som en tabt sag i professionelle forfatteres eller konsulentvirksomheders øjne, da det betyder, at enten mangler projektet den sofistikering, der skal til for at overbevise European Innovation Council (EIC) eller startup eller Small- og Mellemstore virksomheder (SMV) har ikke en gennemtænkt forretningsmodel eller økonomisk planlægning. Ændring af evalueringskriterierne Med den første fase, der er designet til kun at toppe evaluatorens interesse, kan mange projekter, som ikke ville være blevet overvejet til finansiering i 2020, selvom Europa-Kommissionen (EF) havde overskydende finansiering til rådighed, nu nemt passere den første fase. Hvordan dette vil ændre sig i trin 2 er uklart, men hvad der kan siges er, at evalueringskriterierne har ændret sig væsentligt. I 2020 var der 17 detaljerede kriterier, der dækkede hele forretningsmodellen lige fra underleverandører over partnernetværket til detaljerne i kundebasen (læs: Virksomheder, der ikke bør ansøge). Spørgsmålene var meget detaljerede og dækkede: Hvorfor ville kunderne købe hos dig? Er din forretningsmodel i stand til at skalere din virksomhed? Er den strategiske plan for kommercialiseringen tilstrækkelig? Er eventuelle IP- eller licensproblemer løst? Er produktet nemt at bruge? … Dette er blevet erstattet af 13 kriterier i trin 2 og kun 5 i trin 1. I stedet for at stille meget nuancerede spørgsmål til evaluatorerne, der skal bedømme hele projektet i trin, er de nye kriterier forenklet og fokuserer på mange af de samme spørgsmål dog med mindre detaljer. Interessant nok udelader de nye kriterier ligestilling, bredere fordele i EU og samfundsmæssige udfordringer. Disse var eksplicitte i de gamle evalueringskriterier, men er nu ikke-eksisterende, selvom de skal beskrives i trin 2-ansøgningen. Dette skyldes sandsynligvis de nye strategiske udfordringer og kvote for kvindelige administrerende direktører, der håndhæves i back-end og ikke må gentages i evalueringsfront-end. "Go"-kriterierne Der er helt klart et andet fokus i de nye evalueringskriterier med en stærk præference for risiko, marked, innovation og teamet med instruktioner til evaluatorer, at en Step 2 Go skal svare til, hvad der ville have været en 4,5 til 5-score under 2020-reglerne.** For at gense ovennævnte anekdote ville en ansøgning med en score på 10,5 have haft en gennemsnitsscore på 3,5 for hvert afsnit, hvilket betyder, at den ikke burde have en chance for at … Læs mere

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
da_DK