Vi introduserer de seks transformative utfordringene til EIC Accelerator 2024

European Innovation Council (EIC) Accelerator står i forkant av teknologisk og vitenskapelig fremskritt, og driver innovasjon på tvers av ulike sektorer. I sitt siste forsøk har EIC avduket seks utfordringer, hver rettet mot kritiske områder innen utvikling og forskning. Disse utfordringene er ikke bare rettet mot å flytte grensene for teknologi, men også mot å ta tak i noen … Les mer

ChatEIC Forklarer EIC Accelerator arbeidsprogram 2024

European Innovation Council (EIC) 2024 arbeidsprogram Dette omfattende dokumentet beskriver EICs strategiske tilnærming, finansieringsmuligheter og støttetjenester for banebrytende innovasjoner og teknologier på ulike felt. Introduksjon og oversikt (side 5-6): Begynn med introduksjons- og oversiktsseksjonene for å få en grunnleggende forståelse av EICs mål, nøkkelresultatindikatorer og en … Les mer

Profilen til et selskap som ikke bør søke om EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) er en svært konkurransedyktig, men også svært populær tilskudds- og egenfinansieringsordning fra European Innovation Council (EIC). Mange startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) i EU, men også i assosierte land som Israel eller Norge er interessert ... Les mer

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO