EIC Accelerator mars 2024-resultater: En detaljert analyse av finansieringsdistribusjon og suksessrater

FINN DE NYESTE RESULTATERNE HER EIC Accelerator har nylig gitt ut sine siste cut-off-resultater (europa.eu). Datasettet avslører innsiktsfulle detaljer om finansieringsfordelingen, suksessratene og den geografiske spredningen til selskapene som mottok økonomisk støtte. Denne artikkelen går nærmere inn på nøkkelaspektene ved EIC Accelerator, og undersøker fordelingen av finansieringstyper, det totale budsjettet, suksessrater på forskjellige stadier av utvelgelsesprosessen og det geografiske mangfoldet til de finansierte selskapene. Finansieringsdistribusjon Typer av finansiering EIC Accelerator støttet primært selskaper gjennom en blanding av egenkapital og tilskudd: Blandet finans: 65 selskaper (95.6%) Kun egenkapital: 1 selskap (1.5%) Kun tilskudd: 2 selskaper (2.9%) Totalt: 68 selskaper den dominerende støttemåten var gjennom blended finance, som kombinerer både egenkapital- og tilskuddsfinansiering. Denne tilnærmingen gjør det mulig for selskaper å dra nytte av den umiddelbare økonomiske lettelsen av tilskudd, samtidig som de utnytter egenkapitalinvesteringer for langsiktig vekst. Budsjetttildeling Det totale budsjettet som ble bevilget for EIC Accelerator var €411 millioner, fordelt som følger: Tilskuddsbudsjett: €165 millioner Egenkapitalbudsjett: €245 millioner Denne budsjettallokeringen reflekterer en balansert tilnærming til finansiering, som sikrer at bedrifter får betydelig støtte gjennom både tilskudd og aksjeinvesteringer. Gjennomsnittlig finansieringsbeløp EIC Accelerator ga varierende billettstørrelser for tilskudd og egenkapital: Gjennomsnittlig billettstørrelse: €6,04 millioner Gjennomsnittlig tilskudd: €2,46 millioner Gjennomsnittlig egenkapital: €3,71 millioner Disse gjennomsnittsbeløpene indikerer en strategisk allokering av midler designet for å skaffe tilstrekkelig kapital for selskaper til å skalere sin virksomhet effektivt. Søknads- og utvelgelsesprosess Nøkkeldatoer Tidslinjen for søknads- og utvelgelsesprosessen var som følger: Grant Application Cutoff Dato: 13. mars 2024 Publisert resultatdato: 15. juli 2024 Suksessrater Utvelgelsesprosessen var svært konkurransedyktig, med en flertrinns evaluering : Trinn 2: 969 innleveringer, 347 (35.6%) bestått Trinn 3: 347 intervjuer, 68 (19.6%) ble finansiert Kombinert suksessrate for trinn 2 og 3: 7% Denne statistikken fremhever den strenge utvelgelsesprosessen, og sikrer at bare den mest lovende og innovative selskaper mottok finansiering. Geografisk distribusjon EIC Accelerator-finansierte selskaper fra 17 forskjellige land, som viser en mangfoldig geografisk spredning: Tyskland: 13 selskaper (19.1%) Frankrike: 13 selskaper (19.1%) Israel: 9 selskaper (13.2%) Nederland: 6 selskaper (8.8%) Spania : 6 selskaper (8.8%) Finland: 4 selskaper (5.9%) Sverige: 4 selskaper (5.9%) Hellas: 2 selskaper (2.9%) Italia: 2 selskaper (2.9%) Belgia: 2 selskaper (2.9%) Norge: 1 selskap (1.5%) Irland: 1 selskap (1.5%) Estland: 1 selskap (1.5%) Østerrike: 1 selskap (1.5%) Danmark: 1 selskap (1.5%) Kroatia: 1 selskap (1.5%) Portugal: 1 selskap ( 1.5%) Tyskland og Frankrike ledet listen med det høyeste antallet finansierte selskaper, hver med 19.1% av de totale finansierte prosjektene. Dette ble fulgt av Israel med 13.2%, og Nederland og Spania bidro hver med 8.8%. Konklusjon EIC Accelerator representerer en betydelig investering i innovasjon over hele Europa og Israel, med et totalbudsjett på €411 millioner. Størstedelen av finansieringen ble tildelt gjennom blended finance, og støttet et mangfold av selskaper fra 17 land. Den konkurransedyktige utvelgelsesprosessen understreker de høye standardene som brukes for å velge de mest lovende foretakene. Ettersom de finansierte selskapene utvikler seg, er dette initiativet klar til å drive betydelige fremskritt på sine respektive felt, fremme vekst og utvikling innenfor de europeiske og israelske innovasjonsøkosystemene. De publiserte resultatene, som ble gjort tilgjengelig 15. juli 2024, markerer begynnelsen på et nytt kapittel for disse 68 selskapene, støttet av en strategisk blanding av tilskudd og aksjeinvesteringer. Alle finansierte selskaper

Bransjeinnsikt fra EIC Accelerator-vinnere i 2021-2023

EIC Accelerator-finansieringen (tilskudd og egenkapital, med blended financing-opsjon) av EU-kommisjonen (EC) og European Innovation Council (EIC) er utformet for å finansiere oppstart og små- og mellomstore bedrifter (SME) og tildeler opptil 2,5 millioner euro i tilskudd og €15 millioner i egenkapitalfinansiering per prosjekt (€17,5 millioner totalt). Begunstigede blir ofte støttet av profesjonelle skribenter, frilansere eller konsulenter siden EIC Accelerator søknadsprosessen er svært kompleks og lang. I tillegg er programmet generelt ugjennomsiktig og forvirrende for de fleste førstegangssøkere siden dokumentasjonen er veldig generell, mens statistikk og rapporter stort sett fokuserer på noen få casestudier og toppnæringene i stedet for å presentere et stort bilde. Analyse av EIC Accelerator-begunstigede ChatEIC, en tilpasset AI basert på GPT-4, fokuserer på EIC Accelerator og er i stand til å analysere store datasett samt trekke ut verdifull informasjon som kan hjelpe EIC Accelerator-søkere og beslutningstakere med å få innsikt i hvilke typer selskaper som blir finansiert av programmet. Siden alle EIC Accelerator-begunstigede blir offentliggjort, er det mulig å få innsikt om deres bransjer og produkter. Alle EIC Accelerator-søkere som har blitt finansiert siden 2021, faller inn i følgende høynivåkategorier i popularitetsrekkefølge: Medisinske enheter Miljøteknologi Farmasøytiske produkter Bioteknologi Halvlederteknologi Kunstig intelligens Landbruksteknologi Helseteknologi Romteknologi Fornybar energi og lagring Kvantedatamatteknologi Konstruksjonsteknologi Batteriteknologi Bilteknologi Cybersikkerhet Ren teknologi Resirkuleringsteknologi Industriell automasjon Elektriske kjøretøy Telekommunikasjon 3D-utskrift Nanoteknologi Vannbehandlingsteknologi Tekstilindustri En mer detaljert tilnærming Men selvfølgelig er disse bransjeoversiktene på høyt nivå det som allerede har blitt rapportert flere ganger. Svært ofte innoverer selskaper i skjæringspunktet mellom eksisterende teknologier, og det er ofte umulig å samle dem i en enkelt bransje. Følgende liste presenterer derfor en mer detaljert tilnærming angående alle finansierte EIC Accelerator-selskaper siden 2021 og deres respektive bransje: Bioteknologi (75 selskaper) Medisinske enheter (52 selskaper) Medisinsk teknologi (22 selskaper) Quantum Computing (9 selskaper) Halvlederteknologi (8 selskaper) ) Landbruksteknologi (7 Selskaper) Fornybar energi (6 Selskaper) Miljøteknologi (6 Selskaper) Farmasi (5 Selskaper) Medisinsk bildebehandling (5 Selskaper) HealthTech (5 Selskaper) Medisinsk diagnostikk (5 Selskaper) AgriTech (4 Selskaper) Kunstig intelligens (4) Bedrifter) Bioteknologi / Farmasøytiske produkter (3 selskaper) Byggeteknologi (3 selskaper) Medisinsk robotikk (3 selskaper) Batteriteknologi (3 selskaper) Digital helse (3 selskaper) Bilteknologi (3 selskaper) Miljøovervåking (3 selskaper) Lagring av fornybar energi (3) Bedrifter) Romteknologi (3 selskaper) Emballasjematerialer (2 selskaper) Biomedisinsk ingeniørvitenskap (2 selskaper) Grønn teknologi (2 selskaper) Transportteknologi (2 selskaper) Cleantech HVAC (2 selskaper) Cybersikkerhet (2 selskaper) Matteknologi (2 selskaper) Halvledere (2 selskaper) Additiv produksjon (2 selskaper) Onkologi Bioteknologi (2 selskaper) Ren energiteknologi (2 selskaper) Tekstilteknologi (2 selskaper) Hjelpeteknologi (2 selskaper) Telekommunikasjon (2 selskaper) Resirkuleringsteknologi (2 selskaper) Bioteknologi AI (2) Bedrifter) Medisinsk bildebehandling AI (2 selskaper) Energilagring (2 selskaper) Akvakulturteknologi (2 selskaper) Augmented Reality (2 selskaper) Luftfartsteknikk (1 selskap) Analytisk instrumentering (1 selskap) AgriTech / BioTech (1 selskap) Fotonikk (1 selskap) ) Onkologi Bioteknologi (1 selskap) Lading av elektriske kjøretøy (1 selskap) Dermatologisk diagnostikk (1 selskap) Bioteknologi Fargestoffer (1 selskap) Materialteknologi (1 selskap) LiFi Aerospace Communication (1 selskap) Artificial Intelligence Imaging (1 selskap) Space Tech (1) Bedrift) Grønn energilagring (1 selskap) Biomedisinsk bildebehandling (1 selskap) Biologisk nedbrytbare materialer (1 selskap) Transportoptimalisering (1 selskap) Overvåking av innendørs luftkvalitet (1 selskap) Datasyn (1 selskap) Helseteknologi (1 selskap) Sportstech eller Wearable Teknologi (1 selskap) Trådløs lading (1 selskap) Bioinformatikk SaaS (1 selskap) Syntetisk taleteknologi (1 selskap) FoodTech / AgriTech (1 selskap) Oncology Therapeutics (1 selskap) Termo-akustiske varmepumper (1 selskap) Medtech Robotics (1) Bedrift) Akvakultur (1 Bedrift) Sustainable Maritime Tech (1 Bedrift) Strålingsfilter (1 Bedrift) Agricultural Biotechnology (1 Bedrift) EdTech (Educational Technology) (1 Bedrift) AgriTech AI (1 Bedrift) Sustainable Packaging (1 Bedrift) Power Electronics ( 1 selskap) Ortopedi Bioteknologi (1 selskap) Grønt konstruksjonsverktøy (1 selskap) Romsikkerhet (1 selskap) Fotonikkteknologi (1 selskap) Luftfartsproduksjon (1 selskap) Isolasjonsmaterialer (1 selskap) Gassanalyseteknologi (1 selskap) Bioteknologi eller medisinsk Enheter (1 selskap) Spillinnholdsplattform (1 selskap) Biobaserte tilsetningsstoffer (1 selskap) Farmasøytisk teknologi (1 selskap) Marinteknologi (1 selskap) Elektriske kjøretøy (1 selskap) Musikkteknologi (1 selskap) Bioteknologi / farmasøytisk industri (1 Bedrift) Industriell automatisering (1 selskap) Termodynamikk/kjøleteknologier (1 selskap) Internet of Things (IoT) (1 selskap) Dronenavigasjonsteknologi (1 selskap) Digital mediedistribusjon (1 selskap) Biokontrollproduksjon (1 selskap) Bioteknologiprogramvare (1) Bedrift) Eksoskjelettteknologi (1 selskap) Energiteknologi (1 selskap) Energiledelse (1 selskap) Quantum Communications (1 selskap) Analytiske instrumenter (1 selskap) Mobilnettverk (1 selskap) Termodynamikk (1 selskap) Fottøyproduksjon (1 selskap) Foodtech (1 selskap) Finansiell teknologi (FinTech) (1 selskap) Medisinsk utstyr (1 selskap) Optisk metrologi (1 selskap) Gruveteknologi (1 selskap) Luftfartsteknologi (1 selskap) Avfallshåndtering (1 selskap) Tekstilresirkulering (1 selskap) Bilindustri Sensorer (1 selskap) Luftfartslogistikk (1 selskap) Logistikkteknologi (1 selskap) Biodrivstoffteknologi (1 selskap) Kjerneenergi (1 selskap) Klimateknologi (1 selskap) Farmasøytisk bioteknologi (1 selskap) Solenergi (1 selskap) Batterimaterialer ( 1 selskap) Dental Technology (1 selskap) Semiconductor IP (1 selskap) HVAC Solutions (1 selskap) Geospatial Analytics (1 selskap) Klimadataanalyse (1 selskap) Mykoteknologi (1 selskap) Elektrisitetsoverføring (1 selskap) Batterianalyse (1 selskap) ) E-handelsteknologi (1 selskap) Analytisk teknologi (1 selskap) Bioteknologisensor (1 selskap) Personlig medisin (1 selskap) Elektroplettering (1 selskap) Ortopediske enheter (1 selskap) Vingårdsteknologi (1 selskap) Geoteknikk (1 selskap) Fotonikkindustri (1 selskap) Trådløs kommunikasjon (1 selskap) Bioteknologisk produksjon (1 selskap) Husdyrteknologi (1 selskap) Robotkonstruksjon (1 selskap) Cellular Agriculture (1 selskap) Marine Conservation (1 selskap) Agricultural Biotech (1 selskap) AgriTech/ BioTech (1 selskap) Prediktivt vedlikehold (1 selskap) Green Packaging (1 selskap) Ocean Acoustics (1 selskap) Supply Chain Technology (1 selskap) Bioteknologi eller Agribiotech (1 selskap) Green Tech (1 selskap) Byggematerialer (1 selskap) Avansert Sensorteknologi (1 selskap) AI Visual Assistance (1 selskap) Insektoppdrettsteknologi (1 selskap) Fotovoltaisk produksjon (1 selskap) Energilagringsproduksjon (1 selskap) Lydteknologi (1 selskap) Vannbehandling (1 selskap) Elektronisk resirkulering (1 selskap) ) Bærbar teknologi (1 selskap) Optoelektronikk … Les mer

Presenterer ChatEIC: AI Co-Pilot for EIC Accelerator-applikasjoner

Tenk deg at du ganske enkelt kan generere en hel EIC Accelerator-applikasjon basert på en enkelt firmafil og noen få spørsmål. ChatEIC, en tilpasset AI basert på GPT-4, er i stand til å gjøre akkurat det. EIC Accelerator-moduler EIC Accelerator-opplæringsprogrammet bruker en modulbasert tilnærming for å gi skriving der spesifikke seksjoner kombineres til moduler for å lette lærings- og skriveprosessen. Ved å bruke den samme tilnærmingen for å lære bedrifter hvordan man skriver en stipendsøknad og søker om EIC Accelerator, er ChatEIC i stand til å lære hvordan hver seksjon må struktureres og kan ganske enkelt bruke sine erfaringer til enhver bedrift. I dette scenariet må brukeren bare gi minimalt med input, hvis noen. Ideelt sett trenger brukeren bare å laste opp en investor-deck eller en long pitch-deck og ChatEIC vil ta det derfra. Kasusstudien: Generering av forslagsseksjoner Som et eksempel kan man bruke offentlig tilgjengelige data, for eksempel et investorkort fra det børsnoterte syntetiske biologiselskapet Ginkgo Bioworks. Selv om denne kortstokken på ingen måte er komplett, inneholder den 66 sider med verdifull informasjon og, viktigst av alt, beskriver et DeepTech-prosjekt som er veldig på linje med EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, selv om det er en amerikansk virksomhet, er en utmerket case-studie for å teste egenskapene til AI-genererte stipendforslagsseksjoner siden hovedytelsesstandarden for enhver AI-stipendskribent er minimumsinnsats. Å bruke en AI-tekstgenerator er bare nyttig hvis det reduserer arbeidsbelastningen, noe som gjør minimalt raskt arbeid et must. La oss nå se hvor godt ChatEIC vil prestere med sin generelle kunnskap om skriving av EIC Accelerator-forslag. En stor utfordring er å gjøre generell kunnskap til spesialkunnskap siden hver bedrift, marked og bransje er forskjellige. Så er ChatEIC i stand til å lage spesialiserte seksjoner, eller vil den ende opp med å bli generisk? Eksempel: Market, Abstract og Risks Merk: Modulene inneholder forhåndsdefinert kontekst som ChatEIC vil gjenkjenne og bruke til å skrive for dette prosjektet. ChatEIC trenger ikke å bli påminnet om hva hver modul betyr siden den kan dem utenat og bare trenger å høre nummeret. I dette tilfellet inneholder den første inndatameldingen bare Ginkgo Bioworks Investor Deck som et PDF-vedlegg. Den følgende chat-samtalen representerer hele samtalen, forespørsler og informasjon utvekslet med ChatEIC uten noen endringer eller utelatelser. ChatEIC har ingen forkunnskaper om tilskuddssøknader for Ginkgo Bioworks eller spesialisert kunnskap om syntetiske biologiselskaper utenfor GPT-4-basen. Inndata: Skrivemodul 56 (Ginkgo.PDF vedlagt) ChatEIC: Etter å ha gjennomgått dokumentet som ble levert, fant jeg ikke spesifikk informasjon relatert til Market Size & Growth (Module 56) for Ginkgo. Basert på arten av Ginkgos arbeid og industri, kan jeg imidlertid utarbeide en generisk modul 56 for din vurdering. Modul 56: Markedsstørrelse og vekst Markedsstørrelse og årlig veksthastighet (CAGR) Ginkgo opererer i den raskt utviklende bioteknologisektoren, med fokus på celleprogrammering og bioteknologi. Det totale adresserbare markedet (TAM) for den globale bioteknologiindustrien er estimert til å være over XX milliarder euro, drevet av økende etterspørsel etter innovative helseløsninger, bærekraftig landbrukspraksis og nye biobaserte produkter. Serviceable Addressable Market (SAM) Innenfor dette brede markedet kan Ginkgos SAM segmenteres i spesialiserte områder som syntetisk biologi, genomteknologi og biosikkerhet, til sammen rundt XX milliarder euro. Dette segmentet er preget av en robust vekstbane på grunn av teknologiske fremskritt og økende bruk av biokonstruerte løsninger på tvers av ulike bransjer. Serviceable Obtainable Market (SOM) Ginkgos SOM, tatt i betraktning dets nåværende produkt- og tjenestetilbud, anslås å være i området fra €XX millioner til €XX millioner. Selskapet er godt posisjonert til å ta en betydelig del av dette markedet, gitt sin innovative plattform, strategiske partnerskap og avanserte evner innen celleprogrammering. Markedstrender og fremtidsutsikter Markedet er vitne til et betydelig skifte mot bærekraftige og miljøvennlige løsninger, hvor Ginkgos ekspertise innen bioteknologi er svært relevant. Kommende reguleringsendringer, økte investeringer i bioteknologisk forskning og et økende fokus på personlig medisin og bærekraftig praksis vil sannsynligvis drive markedsveksten ytterligere. Ginkgos evne til å tilpasse seg og innovere posisjonerer den gunstig for å utnytte disse trendene for vedvarende vekst. Denne modulen er en generell skildring basert på det typiske markedsmiljøet for selskaper som Ginkgo. For en mer nøyaktig og detaljert modul kreves det spesifikke markedsdata og vekstprognoser knyttet til Ginkgos produkter og tjenester. Har du tilleggsinformasjon eller spesifikke datapunkter som du ønsker å inkludere i denne modulen? Inndata: Bruk Bing til å søke etter markedsrapporter for SAM og SOM også i det bredere syntetiske biologiområdet ChatEIC: Basert på et raskt søk, her er hva jeg oppdaget. Søket etter spesifikke markedsrapporter om Serviceable Addressable Market (SAM) og Serviceable Obtainable Market (SOM) i det syntetiske biologiområdet for 2024 ga ikke nøyaktige resultater. Den tilgjengelige informasjonen dekker først og fremst det samlede markedet for syntetisk biologi. Her er hva jeg fant: Størrelsen på markedet for syntetisk biologi er estimert til å være USD 79,39 milliarder i 2024 og forventes å nå USD 145,49 milliarder innen 2029, og vokse til en CAGR på 12,88% i løpet av prognoseperioden (2024-2029)​. ref] Ifølge en annen rapport ble Synthetic Biology Market verdsatt til USD 13,1 milliarder i 2022 og er anslått å ekspandere med en betydelig vekstrate​.[ref] En annen kilde nevner at den globale syntetiske biologi-markedet ble verdsatt til USD 13,09 milliarder i 2022 og forventes å utvide til en CAGR på 18,97% fra 2023 til 2030​.[ref] En annen rapport støtter estimeringen av markedet for syntetisk biologi til USD 79,39 milliarder i 2024, med en vekstprognose opp til USD 145,49 milliarder innen 2029​​.[ref] Til slutt verdsatte en annen studie Synthetic Biology Market til USD 9,4 milliarder i 2022 og forventet at det ville nå USD 47,4 milliarder innen 2029, med en CAGR på 26% i løpet av prognoseperioden 2023-29​ ​.[ref] Disse funnene gir en bred oversikt over markedsstørrelsen og vekstraten i sektoren for syntetisk biologi. Imidlertid, for et mer presist estimat av SAM og SOM for Ginkgo ... Les mer

EIC Accelerators evalueringsproblem i 2022

I 2021 har EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) fullført sitt første år under det nye søknadsrammeverket (les: Søknadsprosess). Med 2 cut-offs i 2021 (juni og oktober), presenterte den en bratt læringskurve for små og mellomstore bedrifter (SME), profesjonelle forfattere og European Innovation Council (EIC). En ny nettbasert prosess for EIC Accelerator-søknader ble rullet ut, og den ble kontinuerlig forbedret parallelt med de første tilskuddsinnleveringene som ga unike utfordringer for måten EIC og konsulenter kommuniserte mot potensielle søkere. Tidsfrister ble forskjøvet, lekket informasjon var mer pålitelig enn offisielle EIC-pressemeldinger og kommentarene fra evaluatorene førte til en del kontroverser. Mens mer åpenhet generelt er et positivt skritt, spesielt for en offentlig institusjon finansiert gjennom innbyggernes skatter, kan det slå tilbake hvis det avslører betydelige inkonsekvenser. Denne artikkelen tar sikte på å utforske noen av disse inkonsekvensene. Søknadstrinnene European Innovation Council og SMEs Executive Agency (EISMEA), EU-kommisjonen (EC) og EIC har kommet med en ny søknadsprosess som involverer 3 distinkte trinn (merk: disse er ikke relatert til fasene i 2020). Denne nye prosessen er sterkt avhengig av bruken av et elektronisk innsendingsskjema og har faset ut de fleste PDF/Dokument-formater som søkere brukte før 2021. Oppsummert er de nåværende trinnene: Trinn 1: En minisøknad (tekst) , video, pitch deck). Minst 2 av 4 evaluatorer må godkjenne søknaden for å lykkes. Trinn 2: En lang søknad (tekst, støttedokumenter, pitch-deck). Minst 3 av 3 evaluatorer må godkjenne søknaden for å lykkes. Trinn 3: Et eksternt eller personlig intervju. Alle jurymedlemmer må godkjenne søknaden for å lykkes. Startups må bestå alle tre trinnene i den angitte rekkefølgen for å motta EIC Accelerator-finansieringen. Hvert forsøk på trinn, vellykket eller ikke, vil likeledes motta detaljerte kommentarer fra evaluatorer eller jurymedlemmer. Merk: Gjennom hurtigprogrammet implementert av EIC, kan noen selskaper hoppe over visse trinn hvis de respektive betingelsene er oppfylt. Trinn 1 Trinn 1 er designet for å vekke evaluatorens interesse, slik EIC har uttalt. Det er en veldig kort versjon av en forretningsplan og gir ingen detaljert informasjon om økonomi, de planlagte arbeidspakkene eller andre kritiske deler av innovasjonsprosjektet. Til og med pitch-dekket er redusert til et 10-lysbildedokument som vil bli lest og ikke faktisk pitchet. Suksessgrensen for trinn 1 er veldig lett å passere siden bare 2 av de 4 eksterne evaluatorene må gi en positiv vurdering som vil tillate en søker å gå mot trinn 2 (se suksessrater). Trinn 2 Trinn 2 er en svært dyptgående presentasjon av det foreslåtte innovasjonsprosjektet siden det krever opprettelse av en forretningsplan som nesten utelukkende består av tekst, gir svært lite visuelle data og ber de søkende SMB-ene svare på mange detaljerte spørsmål. Disse inkluderer verdikjeden, produktbeskrivelser, teknisk bakgrunn, markedsanalyser, kommersielle strategier og mange flere detaljer. Dette trinnet har vist seg å være det mest selektive og også det mest arbeidskrevende trinnet i EIC Accelerator. Trinn 3 Trinn 3 er et eksternt eller personlig intervju som består av en 10-minutters pitch og en 35-minutters Q&A-økt. Intervjuet vil være basert på den innsendte trinn 2-søknaden og pitch-dekket, men det kan hende at jurymedlemmene ikke er godt kjent med alt det oppgitte innholdet. Lineær progresjon mellom trinn Mens den nye prosessen for EIC Accelerator-applikasjoner ser og føles moderne ut, har den lagt til et nytt lag med problemer som er koblet sammen med dens 3-trinns struktur. Når du genererer en søknadsprosess som screener selskaper over flere måneder, er det viktig å sørge for at hvert evalueringstrinn presenterer en lineær progresjon fra forgjengeren. Hvis vurderingene av trinn 1 og trinn 2 er for forskjellige, vil dette uunngåelig føre til bortkastet innsats for både søkerne og anmelderne. For å være åpen om dette faktum, bør EIC publisere kvalitetskontrolldata der resultatene av alle tre trinnene, hvis tilgjengelig for hver søker, er korrelert for å identifisere om en seksjon ble evaluert konsekvent over flere trinn. Hvis alle evaluatorer godkjenner en svært detaljert forretningsmodell i trinn 2, men jurymedlemmene enstemmig stiller spørsmål ved kvaliteten i trinn 3, vil prosessen være feil. Basert på de første søknadene i 2021 er det klart at de tre trinnene har ulik grad av dybde, ulikt fokus og de bruker ulike evaluatorpooler som i seg selv fører til betydelige begrensninger. Som et resultat er prosessen ikke helt lineær. Konflikter mellom evalueringer En lineær søknadsprosess vil se at et prosjekt med en perfekt poengsum i trinn 1 gjør det bra i trinn 2. Et prosjekt som har presentert dusinvis av sider om den kommersielle strategien og har fått en perfekt poengsum av evaluatorer i trinn 2, burde ikke ha denne vurderingen reverseres i trinn 3. Mens forskjellen i mengde mellom trinn 1 og trinn 2 er betydelig og kan føre til endringer i den oppfattede kvaliteten, bør forskjellen mellom trinn 2 og trinn 3 være minimal. I en lineær prosess bør det aldri være et tilfelle der en inntektsmodell ble gradert perfekt i trinn 2 bare for å bli avvist med dårlige anmeldelser i trinn 3. Men slike tilfeller forekommer ofte siden omtrent 50% av søkere vil bli avvist i trinn 3 de viktigste årsakene er kommersielle aspekter. Hvis prosjektet ikke har endret seg mellom de to trinnene, hvordan er det da mulig at trinn 2-evaluatorene vurderer et prosjekt så forskjellig fra trinn 3-juryen? Trinn 2-applikasjonen presenterer et enestående detaljnivå sammenlignet med tidligere år, så mangel på innhold ville være en dårlig årsak til avviket. Det er også usannsynlig at en søker med vilje vil sende inn falsk informasjon eller opptre uredelig, så hvordan kan et slikt resultat forklares? EIC jurymedlemmer … Les mer

De nye teknologiberedskapsnivåene (TRL) for 2021 EIC Accelerator

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) har gjort betydelige endringer i 2021 og har bestått sin første innsendings- og godkjenningssyklus for nye mottakere (les: Re-Inventing the EIC Accelerator). Av over 1500 startups og små- og mellomstore bedrifter (SME) som har søkt siden april 2021 (les: AI Tool Review), har 65 nå blitt valgt ut for finansiering siden de har bestått trinn 1 (kort søknad + video) , trinn 2 (lang søknad) og trinn 3 (intervju av typen VC). Technology Readiness Levels (TRL) i 2021 Mens mange endringer har blitt gjort, er en av endringene som er mest relevante for potensielle søkere, profesjonelle forfattere og konsulenter Technology Readiness Levels (TRL). En analyse av de tidligere iterasjonene av TRL-ene finner du her: Teknologiberedskapsnivåer (TRL) for EIC Accelerator (SME Instrument) Hvordan EIC Accelerator finansierer teknologiberedskapsnivåer (TRL) (SME Instrument) Siden 2021 er deres nye definisjoner som følger: Grunnleggende Forskning: Grunnleggende prinsipper observert Teknologiformulering: Teknologikonsept formulert Behovsvalidering: Eksperimentell proof of concept Small Scale Prototype: Teknologi validert i lab Storskala Prototype: Teknologi validert i relevant miljø (industrielt relevant miljø i tilfelle av nøkkelaktiverende teknologier) Prototype System: Teknologi demonstrert i relevant miljø (industrielt relevant miljø når det gjelder nøkkelaktiverende teknologier) Demonstrasjonssystem: Systemprototypedemonstrasjon i driftsmiljø First Of A Kind Kommersielt System: System komplett og kvalifisert Full kommersiell bruk: Faktisk system utprøvd i driftsmiljø (konkurransedyktig produksjon når det gjelder viktige muliggjørende teknologier; eller i rommet) Start-TRL for EIC Accelerator For EIC Accelerator anbefales det å starte med en TRL på 5 eller 6 siden dette generelt er prototypenivået som garanterer ytterligere tilskuddsfinansiering og påfølgende egenkapitalinvesteringer for skalering av driften. Siden EIC Accelerator også tillater applikasjoner kun for egenkapital, er den øvre grensen for startpunktet for en EIC-applikasjon TRL8. De spesifikke reglene for denne prosessen er skissert i arbeidsprogrammet publisert av EU-kommisjonen og EIC: EIC Accelerator støtter senere stadier av teknologiutvikling samt oppskalering. Teknologikomponenten i din innovasjon må derfor ha blitt testet og validert i et laboratorium eller annet relevant miljø (f.eks. minst teknologiberedskapsnivå 5/6 eller høyere). Dette utdraget angir utgangspunktet for teknologier finansiert under EIC Accelerator. Alle innovasjoner må ha nådd TRL5 minst. Forskjeller mellom egenkapital og tilskuddsfinansiering Opptil 2,5 millioner euro tilskuddskomponent for teknologiutvikling og validering (TRL 5/6 til 8); EUR 0,5 – 15 millioner investeringskomponent for oppskalering og andre aktiviteter. Dette betyr at tilskuddskomponenten er strengt rettet mot alle aktiviteter som ender på TRL8 eller lavere. Egenkapitalkomponenten har ingen begrensninger og kan brukes i hele livssyklusen fra TRL5 til TRL9. Du kan be om kun en tilskuddskomponent eller gi først (dvs. maksimalt 2,5 millioner EUR for å dekke TRL 5/6 til 8 og uten å be om en investeringskomponent for TRL 9) hvis du ikke tidligere har mottatt EIC Accelerator-bevilgningsstøtte. Hvis det bare søkes om et tilskudd (og ingen egenkapital) vil slutten av prosjektet være TRL8 for EIC. Nærmere begrunnelser for hvordan TRL9 nås må vedtas av søkerne. Hvis forslaget mottar en GO og anbefales for finansiering, kan juryen anbefale å senke tilskuddsbeløpet dersom aktiviteter over TRL 8 oppdages. for å finansiere TRL9-aktiviteter gjennom et tilskudd). [Egenkapital] er ment å finansiere markedsdistribusjon og oppskalering, men kan også brukes til andre formål (inkludert samfinansiering eller til og med fullfinansiering av innovasjonsaktiviteter) Det er klart angitt at EIC Accelerators egenkapitalfinansiering også gjelder for aktiviteter mellom TRL5 og TRL8 (innovasjonsaktiviteter). Sammendrag Kort fortalt er den respektive finansieringen gitt av EIC for et EIC Accelerator-prosjekt delt inn i: Egenkapital (av EIC-fondet): Finansierer TRL5 til TRL9-aktiviteter Tilskudd (av EU-kommisjonen): Finansierer TRL5- til TRL8-aktiviteter Ved søknad om finansieringen , er det mulig å be om både tilskudd og egenkapital (dvs. blended financing) mens begge er valgfritt siden en søker også kan be om det ene uten det andre (dvs. bare egenkapital, kun tilskudd eller tilskudd-først).

Om å ansette en konsulent eller stipendskribent for 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) har introdusert en ny fase i søknadsprosessen i 2021 som fungerer som et miniforslag kalt trinn 1 (les: Re-Inventing the EIC Accelerator). Det inkluderer materialer som en skriftlig søknad om tilskudd, en videopitch og en pitch-deck som må sendes til European Innovation Councils (EIC) AI-plattformen (les: AI Tool Review). Med denne endringen har EIC Accelerator nå tre trinn som må bestås, nemlig trinn 1 (kort søknad), trinn 2 (full søknad) og trinn 3 (ansikt-til-ansikt-intervju) (les: Anbefalinger for EICA) men mange startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) er usikre på hva disse trinnene betyr og hvilke tidsfrister og tidslinjer som er knyttet til dem. Som en kort veiledning kan søkere referere til følgende merknader: Trinn 1 er en kort søknad som kan utarbeides på mindre enn 30 dager og kan sendes inn når som helst uten en fast frist (les: Pitch Video Workflow) Trinn 2 er en veldig lang søknad som kun kan sendes inn hvis (i) Trinn 1 er godkjent og (ii) EIC har publisert en fast frist. I 2021 var det to skjæringer, nemlig juni og oktober. Minimumstiden for å forberede trinn 2-applikasjonen bør være 60 dager, men mer anbefales. Trinn 3 er et ansikt-til-ansikt-intervju som bruker pitch-dekket som ble sendt inn i trinn 2. Det er kun tilgjengelig for prosjekter som har blitt godkjent i trinn 2, og datoene for dette trinnet er fastsatt til å være rett etter trinn 2-evalueringene. utgitt (dvs. pitch-uken). Forberedelsen til dette trinnet kan utføres på 14 dager. Hva du skal utvikle alene og hva du skal outsource Det er ingen generell regel for når en konsulent eller profesjonell skribent skal ansettes, eller om det i det hele tatt er behov for en. De offisielle forslagsmalene, arbeidsprogrammet og retningslinjene (dvs. for EIC-fondet og AI-verktøyet) er offentlig tilgjengelig, noe som betyr at hver bedrift teknisk sett er i stand til å søke på egen hånd. Det må tas hensyn til tilgjengelige ressurser og tidspunkt for tilskuddsskriving. For trinn 1 er innsatsen relativt liten: Fordeler med å utvikle Trinn 1 Internt Trinn 1 krever relativt liten tidsinnsats Trinn 1 er relativt enkelt å utvikle Ingen penger er bortkastet i tilfelle prosjektet ikke er egnet for EIC Accelerator (dvs. konsulentselskaper vil ta med saker som ikke har lykkes) Full kontroll over resultatet Fordeler med å ansette en konsulent En konsulent kan forme prosjektet og gjøre det mer effektfullt samt unngå røde flagg Å være en del av trinn 1 vil forenkle trinn 2-prosessen Optimalisere den automatiserte scoringen på AI-plattformen basert på erfaring Tidsbesparelser Tett kontakt med EIC for å være forberedt på uventede endringer Konsulenter vil sende inn et forslag på nytt hvis det avvises, mens et avvist prosjekt vil ha en vanskelig tid med å ansette en konsulent. Ulempene med hver tilnærming er det motsatte av hverandre betyr at det som er en fordel ved å ansette en konsulent vil være baksiden av å utarbeide en søknad alene. For trinn 2 vil sammenligningen være som følger: Merk: Sammenligningen for trinn 2 forutsetter at søkere har søkt på trinn 1 selv og vurderer å ansette en trinn 2-partner. Fordeler med å utvikle Trinn 2 Interne kostnadsbesparelser Full kontroll over resultatet Fordeler ved å ansette en konsulent En konsulent kan forme prosjektet og gjøre det mer effektfullt samt unngå røde flagg Organisere prosjektutviklingen og samarbeidet mellom ledergruppen for å møte tidsfrist Tidsbesparelser Tett kontakt med EIC for å være forberedt på uventede endringer Det er en rekke hensyn som må tas sammen med de generelle avveiningene ved å ansette et konsulentfirma som er oppført ovenfor. En av disse er måten bedrifter vurderer sine egne evner og måten de bedømmer deres utførte innsats. Det er ikke uvanlig at en konsulent blir kontaktet av en klient som ønsker å søke på trinn 1 selv, mens de tilfeldig nevner at de har scoret B eller C i alle AI-verktøysegmenter selv om prosjektet er høyt kvalifisert for EIC Accelerator. Bare fordi trinn 1 er relativt enkelt å tilberede betyr ikke det at det er en lavthengende frukt. Man må legge betydelig innsats i utarbeidelsen av søknaden uavhengig av dens enkelhet. Ja, EIC ønsker å gjøre det enkelt for søkere å søke og vil unngå at de kaster bort tiden sin på en lang søknad hvis det ikke er sjanse for at de skal lykkes. Men dette betyr ikke at evaluatorer vil få et prosjekt med minimalt med innspill eller lese mellom linjene. Bedrifter som har det veldig travelt tror ofte at det vil være bra nok å utarbeide en rask søknad, men dette gjelder ikke EIC-tilskudd. Et selskap bør være forberedt på å gå den ekstra milen med søknaden og fylle ut hver seksjon med maksimal oppmerksomhet og innsats. Konklusjon Den beste måten å svare på spørsmålet om når en konsulent bør ansettes, er å først avgjøre om en intern forslagsutarbeidelse i det hele tatt er et alternativ (dvs. tilgjengelighet, dyktig personale). For det andre bør selskapet snakke med konsulentselskaper for å identifisere om prosjektet har passende sjanser for å lykkes (dvs. flere meninger anbefales siden noen konsulentselskaper ikke er selektive nok). For det tredje må selskapet veie avveiningene ved intern forslagsskriving, som er de intense tidskravene, spesielt for trinn 2, men også arbeidsbelastningen på ledergruppen som kan være bedre rådet å fokusere på forretningsrelevante oppgaver i stedet for å skrive.

Nøkkelord og evaluatorvalg for EIC Accelerator-applikasjoner (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) lar alle søkere oppstart og små og mellomstore bedrifter (SME) legge til nøkkelord i plattformen som vil bli brukt til å velge ekspertevaluatorer (les: AI Tool Review). Tidligere var denne funksjonen en svart boks-funksjon siden profesjonelle forfattere og konsulentfirmaer ikke visste hvordan forskjellige evaluatorer ville gradere en søknad eller om det i det hele tatt gjorde en forskjell (les: Re-Inventing the EIC Accelerator). Den vanlige tilnærmingen var å velge de mest relevante søkeordene som reflekterer prosjektet (dvs. batteriteknologi, maskinlæring, biomasse) og håpe på det beste. Selv om dette fortsatt er en velprøvd måte å følge, presenterer denne artikkelen en mening om hvordan søkeord kan velges for å maksimere suksesssjansene for en innsending. Evaluatorpool og nøkkelord Den totale evaluatorpoolen inneholder tusenvis av eksperter som vil bli valgt ut basert på tilgjengelighet og, viktigere, nøkkelordene som er lagt inn i plattformen. Disse søkeordene er valgt fra en rullegardinliste, mens flere overordnede søkeord inneholder flere underordnede søkeord mens totalt 3 foreldre- og underordnede søkeord-par er valgt for et prosjekt i en bestemt rekkefølge. I tillegg kan gratis søkeord legges til for å supplere det første søkeordvalget. Når du velger søkeord, er det vanligvis flere alternativer siden en AI-batterioppstart kan føre med energi etterfulgt av batteri og deretter maskinlæring eller kan snu denne rekkefølgen. Men hva om markedet er PropTech eller eiendom spesielt siden prosjektet gir energilagringsløsninger for backup-systemer i næringsbygg? Da kan søkeord også fokusere på eiendomsbransjen, enkelte kundesegmenter (dvs. forsyningsselskaper) eller lignende aspekter. Det er mange forskjellige alternativer å velge mellom, men foreløpig var det ukjent hvordan de ville påvirke evalueringen av søknaden siden prøving og feiling ble hindret av de ugjennomsiktige evalueringene, tilfeldighetene i vurderinger og de knappe fristene i 2020. Evaluatorer Tilbakemelding European Innovation Council (EIC) har introdusert en tilbakemeldingsfunksjon i evalueringsprosessen som lar anmeldere legge igjen kommentarer til søkerne på en svært detaljert måte. Mens identiteten og bakgrunnen deres er ukjent for søkeren, avslører de spesifikke kommentarene fra evaluatorer ofte hvilken vinkel en evaluator ser på innovasjonen fra. Hvis det er noen som har et vitenskapelig perspektiv, et teknisk syn eller er innebygd i bransjen, vil kommentarer ofte fokusere på dette aspektet. På godt og vondt kan typen evaluator ha en betydelig innvirkning på hvordan forslaget vurderes. Etter å ha studert flere trinn 1-evalueringer, er det tydelig at evaluatorer har svært forskjellige perspektiver. Det samme aspektet ved et prosjekt kan roses eller kritiseres i den samme gjennomgangen som gjør synspunktet, ikke bare prosjektkvaliteten, kritisk. Erfaringsmessig berømmet positive trinn 1-anmeldelser ofte virkningen, gjennomførbarheten og visjonen til prosjektet hvis evaluatorer så at det er et stort potensial for forstyrrelser, mens kritiske anmeldelser hadde en tendens til å være fokusert på isolerte tekniske eller kommersielle aspekter. En annen tilnærming I stedet for å spørre seg selv: Hvilke nøkkelord beskriver prosjektet mitt best? Det ser ut til å være en bedre tilnærming å spørre: Hvilken bakgrunn trenger en evaluator for å bli mest imponert? Svært ofte vil en maskinlærende forsker kanskje ikke være imponert over en viss AI-applikasjon, mens noen fra bransjen den retter seg mot umiddelbart vil se fordelen og ha et positivt syn. Men det motsatte kan også være sant hvis industriens innvirkning er vanskeligere å forestille seg enn den banebrytende naturen til teknologien, som vil få en forsker til å ha et bedre inntrykk sammenlignet med en industrideltaker. Målet med å velge evaluatorer bør være å velge eksperter som vil forstå visjonen selskapet har og vil se innovasjonen i et positivt lys. Det som bør unngås er tanker som: Back-end er sofistikert, følger en unik tilnærming og forstyrrer et marked, men jeg tror ikke at det er banebrytende nok fra et vitenskapelig perspektiv. Produktet er vitenskapelig forsvarlig, men hvordan vil du overbevise meg å kjøpe det? Spesielt når det kommer til programvareløsninger, kan det være purister som neglisjerer EICs fokus på industriforstyrrelser og nye forretningsmodeller bare for å kritisere et isolert aspekt av prosjektet. Konklusjon Det er fornuftig å tenke grundig over søkeordene man velger før innsending og forsikre seg om at den potensielle bakgrunnen en evaluator vil ha samsvarer med omfanget og fokuset til søknaden. Denne tilnærmingen er ikke en velprøvd metode for å få gode evaluatorer, men kan tydelig påvirke hva evalueringsresultatet vil bli. Hver profesjonell skribent har sett søknader med evalueringer som er motstridende og mangler konsensus. Ofte er årsaken til hvorfor dette er tilfelle veldig tydelig fra evaluatorens kommentarer, og det kommer alltid ned til deres perspektiv som definert av deres bakgrunn. Dessverre vil denne tilnærmingen sannsynligvis være svært kortvarig. EIC samler allerede inn nøkkelord gjennom trinn 1 av EIC Accelerator, og å manuelt velge flere nøkkelord virker overflødig på dette stadiet. Likevel, så lenge utvalget av evaluatorer fortsatt kan påvirkes, bør det gjøres forsiktig.

På EIC Accelerators suksessrater for 2021 (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) har gjenoppfunnet seg selv i 2021 med en ny innsendingsprosess, et større budsjett og nye suksessgrenser (les: AI Tool Review). Det siste er viktig siden de direkte definerer hvor mye tid bedrifter trenger å bruke på en søknad og hvor mye tid som ville vært bortkastet i tilfelle avslag (les: Selskaper som ikke bør søke). Med suksessratene tilnærmet 5% i mange år, og de har sett en bratt nedgang i 2020 fra 2,7% i januar til <1% i oktober, er det sannsynlig at disse suksessratene nå beveger seg mot en all-time high. En tidligere publisert artikkel undersøkte de potensielle suksessratene og forutsagt arbeidsbelastning for de enkelte stadiene, nemlig trinn 1 (kort søknad), trinn 2 (full søknad) og trinn 3 (ansikt-til-ansikt-intervju). Analysen så på de beste resultatene for søkere siden analysen direkte korrelerte suksessratene med arbeidsbelastningen som ble pålagt søkere og konkluderte med at de mest selektive barrierene burde være i begynnelsen snarere enn til slutt for å unngå måneder med bortkastet innsats. Suksessratene for 2021 Med mange startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) som har søkt seg til 2021s EIC Accelerator enten alene eller via konsulenter og profesjonelle forfattere, er det nå mulig å trekke konklusjoner om den generelle fordelingen av suksessratene ( les: Gjenoppfinne EIC Accelerator). Siden trinn 1 kontinuerlig er åpent for innsendinger, endres godkjenningsratene stadig, men per 15. mai 2021 har 67% av selskaper bestått med 755 av 1114. Dette tallet forventes å forbli relativt konstant i løpet av de kommende månedene siden det også er terskelen European Innovation Council (EIC) hadde målrettet. Trinn 2-resultater har nylig blitt publisert, og de er kanskje ikke representative for de kommende grensene siden (i) forberedelsestiden for søkere var mindre enn 30 dager, (ii) det var den aller første utlysningen med en ny søknadsprosess og (iii) tilbakemeldingene fra trinn 3-intervjujuryene kan påvirke fremtidige trinn 2-evalueringer. Ikke desto mindre, i juni ble 130 av 801 søkere valgt ut for trinn 3, noe som betyr at 16% av selskaper var vellykket på dette stadiet. Merk: Av de 130 intervjuinvitasjonene til EIC Accelerators trinn 3, ble 24 sveitsiske startups ansett som ikke kvalifiserte på grunn av den nylige avgjørelsen fra sveitsiske myndigheter i forhold til Horizon Europe (2021-2027). Dette vil gi en suksessrate på 13% i denne fasen med tanke på at bare 106 selskaper vil delta i intervjuene i midten av september. Kombinering av suksessratene for trinn 1 og trinn 2 gir en total suksessrate på 11% frem til trinn 3, og tatt i betraktning at suksessratene for intervjustadiet (trinn 3) historisk har vært mellom ca. 50% i 2018/2019, kan antas at den totale suksessraten vil gjenvinne en total på 5% for EIC Accelerator. Merk: Mens suksessraten for intervjuer var omtrent 50% i 2018/2019, har de svingt mellom 30% og 50% i 4. kvartal 2019 og gjennom hele 2020. På grunn av de høye budsjettene og frafallet av 24 sveitsiske søkere (18% av alle trinn 2 inviterte) evalueringer, kan trinn 3-suksessrater potensielt nå 70%, noe som gir en finansieringsrate på 7%+. Konklusjon Det gjenstår å se hvordan de faktiske suksessratene vil utfolde seg i trinn 3 og hvordan fremtidige endringer i innleveringsskjemaene, den offisielle forslagsmalen og i evalueringene (spesielt med tilbakemelding fra juryen) vil påvirke disse tersklene. Budsjettet på €1B for bare 2 avskjæringer i 2021 er likeledes ekstremt høyt, noe som betyr at dette gullrushet i 2021 kan bli kortvarig. En ting er sikkert: EIC Accelerator har aldri vært så tilgjengelig som den er i dag, med mange flotte prosjekter som har større sjanser til å motta finansiering. Det som gjenstår å se er om EIC står ved sitt engasjement og ikke rangerer forslag opp mot hverandre, men beholder sin individualiserte GO & NO-GO metodikk. Hvis dette er tilfelle, kan EIC-akseleratoren forbli like tilgjengelig som den er nå for hele Horizon Europe (2021-2027), siden ingen mengde søkere eller konkurranse ville hindre et enkelt prosjekts sjanser til å lykkes. Selv om dette virker som det ideelle scenariet, gjenstår det å se om dette er gjennomførbart. Hvis GO-ene i trinn 2 eller 3 overskrider budsjettene, er det bare tre alternativer: (1) Avslå GO-søkere basert på diskriminerende faktorer (dvs. industri, kostnader, kjønn), (2) opprett en venteliste for godkjente forslag enten i trinn 2 eller 3 (dvs. før intervjuet eller etter intervjuet) eller (3) endre backend-evalueringen før publisering av resultatene for å avvise ellers finansierte søkere med tilbakevirkende kraft (dvs. gjøre juryevalueringen strengere). En siste ting å nevne er at noen offentlige etater er tvunget til å bruke sine årlige budsjetter fullstendig siden det er direkte relatert til deres tildelte budsjett i det påfølgende året, slik at avskjæringen av EIC Accelerator i oktober 2021 kan se et overraskende antall finansierte selskaper hvis juni-cut-off bruker ikke sine tilgjengelige €500M.

En ny tilnærming til å utvikle EIC Accelerator-prosjekter under Horizon Europe (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) kan sees på som et helt nytt finansieringsprogram under Horizon Europe (2021-2027). Det har ikke bare endret innsendingsprosessen for tilskuddsforslag, men også evalueringen, som sannsynligvis vil se betydelige endringer i hvilke typer selskaper som er valgt som mottakere (les: Re-Inventing the EIC Accelerator). Denne artikkelen tar sikte på å kontrastere den tidligere arbeidsflyten til profesjonelle stipendskribenter og konsulenter med denne nyeste iterasjonen av European Innovation Councils (EIC) oppstart og finansieringsarm for små og mellomstore bedrifter (les: AI Tool Review). Siden innovasjon er på hodet til både forfattere og evaluatorer til enhver tid, kommer det som en annen natur å gjøre nødvendige endringer og tilpasse seg et nytt og uforutsigbart miljø. Som sådan har selv store konsulentselskaper allerede tilpasset arbeidsflyten og har begynt å endre sine interne prosesser for å beholde effektivitet og kvalitet. Hvordan skriving av tilskuddsforslag så ut i 2020 I 2020 og årene under Horizon 2020 (2014-2020), var prosessen med å skrive EIC Accelerator (eller deretter SME Instrument) søknader ganske enkel. Samarbeidet skulle begynne med et Kick-Off Meeting (KOM), overføring av relevante filer og deretter ville forfatterne begynne å jobbe – for det meste autonomt. På grunn av begrenset plass og mangel på dybde rundt teknologien, var det liten grunn til å ha overdreven input fra selskapet selv siden forslaget fokuserte på en kort, narrativ beskrivelse over tekniske segmenteringer. I 2021 har denne tilnærmingen endret seg siden selve applikasjonen er strukturert annerledes. Denne artikkelen har som mål å synliggjøre hvordan den gamle måten å skrive forslag på nå er erstattet av en mer moderne og nyansert tilnærming som krever mer samarbeid, dybde og raffinement. Hvorfor den gamle tilnærmingen sluttet å virke 1. Tekstkrav og lengde 2020s EIC Accelerator-forslag var relativt langt med 30 sider som hoveddokument, men 2021-versjonen har økt dette antallet enormt. Dette er på grunn av de rikelige tekstboksene på for det meste 1000 tegn som må fylles gjennom hele applikasjonen, mens noen segmenter også utgjør 5000 tegn, 10 000 eller ubegrenset mellomrom. Som sådan er beskrivelser mye mer detaljerte og må ofte utvikles for selve forslaget siden selskaper ikke alltid bruker visse typer segmenteringer. Eksempler er funksjonene og brukstilfellene, milepæler for teknologiberedskapsnivå (TRL), Totalt tilgjengelig marked (TAM), Serviceable Available Market (SAM), Serviceable Obtainable Market (SOM) eller Technology Adoption Life-Cycle (TALC). 2. Tekniske detaljer og dybde Mange seksjoner i 2020 var ganske overflatenivåer og forfattere slet ofte med å tildele mer enn 1 DINA4-side til teknologibeskrivelsen, inkludert bilder, på grunn av de strenge begrensningene. Med den nye funksjonen og bruksmodellen kan man enkelt sette opp 10 funksjoner med 7 000 tegn hver, noe som gir 70 000 tegn for teknologibeskrivelsen alene. Tatt i betraktning behovet for å beskrive Freedom to Operate (FTO), eksisterende kunnskap, flaskehalser og merverdien for hver funksjon, er det tydelig at det er et enestående dybdenivå som kreves. Forutsatt at 140 ord per 1000 tegn og 750 ord utgjør en tekstblokk på en DINA4-side (ved å bruke 2020-tallets EIC Accelerator-marginer uten bilder), vil dette gi 13 DINA4-sider med ren tekst for funksjonene alene. Sammenligner man dette med den forrige enkeltsiden som måtte inkludere bilder, er endringen ganske drastisk og de 13 sidene ville ikke engang dekke hele beskrivelsen av løsningen siden den må beskrives andre steder også. Dette dybdenivået er umulig å fylle uten sterke samarbeid med Chief Technical Officer (CTO) og tilstrekkelig forskning. Tatt i betraktning at alle seksjoner som dekker markedet, økonomi, kommersiell strategi og andre også har økt i størrelse, er det klart at 2021 EIC Accelerator-forslaget lett har firedoblet seg i størrelse sammenlignet med 2020. 3. Mer gransking mot kommersielle strategier Kommersielle strategier og marked analyser var vanligvis ganske begrenset på grunn av sidebegrensningene i 2020-tallets EIC Accelerator. Med den nå oppblåste trinn 2-prosessen har dette endret seg betydelig. Markedsseksjonene og spesielt TALC krever en detaljert oversikt over hvordan kunder vil nås med spesifikke forventninger om markedspenetrasjon. Som sådan vil strategien kreve planer som overgår forenklede forestillinger som: Vi ønsker å starte i EU (EU) og deretter bli global Vi har lokale distributører som kan hjelpe oss Vi forventer å nå 100 kunder om 3 år. Vi vil utvikle en kundenettverk Den nye malen ber oppstartsbedriftene og SMB-ene som søker om å definere hvert penetrasjonssegment og til og med gi kontantstrømmer (drift, investering og finansiering) for hver, inkludert en tidslinje og resultat og tap (P&L). Spesielt P&L, selv om det nye regnearket nå er forenklet, vil trenge en ekstra oversikt for å ta hensyn til tallene gitt i TALC, som kan strekke seg over 10+ år inn i fremtiden, mens P&L vanligvis bare viser 5 år. 4. Andre seksjoner Utenfor Go2Market og de tekniske delene er det en rekke tall og hensyn som trenger flere innspill fra søkere siden de var mer overflatenivå i 2020. Spesielt risikodelen, investeringsbehovene og konkurrentene (dvs. smerter og gevinster) krever sterke innspill fra selskapets ledelse. Hvordan strukturere prosjektutvikling i 2021 Som et resultat er den tidligere hands-off-tilnærmingen med å outsource forslagsskriving til en konsulent umulig, men den erstattes av en mer samarbeidende tilnærming der selskapet må være aktivt engasjert i å diskutere de nødvendige innspillene og bringes inn for strukturering av hele søknaden. Den største endringen i 2021 er samarbeidet mellom konsulenter (eller profesjonelle skribenter) og kunder. I stedet for å utarbeide en forretningsplan autonomt, må konsulentene ta med kundene sine inn i prosessen, og siden ledergruppen for en oppskalering vanligvis er ganske opptatt, vise utmerket prosjektledelse gjennom hele prosessen. Disse endringene er fortsatt ganske nye, men store forbedringer i forhold til de gamle metodene kan være: Flere Kick-Off Calls for dedikerte seksjoner ... Les mer

Ser på innovasjon fra en ny vinkel: Endre evalueringen av EIC Accelerator-forslag (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tilskudd og egenkapital) har gjennomgått en dramatisk overgang fra den første starten ut av den nå foreldede SME Instrument fase 2 i 2019 og den følgende testfasen som EIC Accelerator Pilot i 2019/2020. Med en ny søknadsprosess som inkluderer flere trinn, en online AI-plattform for innsending og en videopitch, har den endret ikke bare prosessen, men også resultatene (les: AI Tool Review). Ettersom evalueringen og forslagsmalen har endret seg sammen med denne nyeste iterasjonen, er det klart at det som fungerte i 2020 og tidligere faser kanskje ikke vil være aktuelt i 2021. Det er klart at forslaget ser annerledes ut, og prioriterer en forhåndsbestemt struktur fremfor en gratis forretningsplan narrativ og definerer et spesifikt veikart som alle bedrifter må forholde seg til. Men den faktoren som kan ha størst innvirkning på de nyeste endringene av EIC Accelerator kan være selve evalueringen. Gå bort fra SME Instrument Phase 2 og EIC Accelerator Pilot Målet med det nye trinn 1 av EIC Accelerator er en kvalitetssjekk av søknader for å identifisere om prosjektet er av interesse for EU og om det passer med den generelle risikoen, innovasjonen, teamet og markedet kriterier. Som sådan ble det opprinnelig annonsert som en måte å etterligne det gamle Seal of Excellence* som ble tildelt 2020-prosjekter med en evalueringsscore på minst 13 av 15. Historisk sett 30% til 50% av alle innsendte prosjekter mellom 2018 og 2020 nådd dette nivået. Den nåværende suksessraten for trinn 1 på 60-70% samsvarer ganske bra med denne terskelen, selv om man kan argumentere for at den tilsvarende gamle poengsummen heller vil tilsvare en 12,5 og ikke en full 13. Likevel fungerer trinn 1 som en terskel som delvis erstatter den gamle scoring, men har også et markant annet fokus når det kommer til prosjektkvalitet. Dette kvalitetsaspektet kan undersøkes gjennom et enkelt spørsmål: Vil gjeninnsendelser av 12,5+ søknader fra 2020 automatisk gjøre det bra i 2021s trinn 1? *Merk: Det nye Seal of Excellence tildeles nå kun enkelte selskaper som når trinn 3 i evalueringsprosessen, nemlig intervjustadiet. 2021 Seal of Excellence er ikke assosiert med den korte søknaden for trinn 1 eller med noen form for poengsum, men fungerer som en nyttig analogi til de tidligere gjentakelsene av finansieringsprogrammet før 2021. Overgang fra 2020 til 2021: Terskler og kvalitet EIC har uttalte at trinn 1 er utformet for å «utløse evaluatorers interesse», noe som betyr at det er en vurdering på svært overflatenivå sammenlignet med selv den gamle SME Instrument fase 1. Det er bare 5 forenklede evalueringskriterier i trinn 1, mens 2020-evalueringene måtte ta opp 17 svært detaljerte kriterier. Man kan argumentere for at de nyeste evalueringskriteriene som direkte definerer suksessen til prosjekter nå i stor grad favoriserer innovasjon, risiko og markedet, mens de gamle kriteriene så på alle aspekter av selskapet og prosjektet med lik vekt. Uten en vurdering av fordelene eller avveiningene ved denne tilnærmingen, påvirker det tydelig hvilke typer prosjekter som vil lykkes, og det vil sannsynligvis være svært forskjellig fra det som ble observert i 2020 så vel som tiåret før (les: Anbefalinger for EICA). Noen interessante tilfeller av søkere som har søkt til EIC Accelerator har dukket opp, mens en 2020-innlevering som viste lave skårer på 10 til 11 av maksimalt 15 besto trinn 1 i 2021 med svært positive anmeldelser. Det som er interessant er at så lave skårer i 2020 ofte ble behandlet som en tapt sak i øynene til profesjonelle skribenter eller konsulentfirmaer siden det betyr at enten mangler prosjektet den sofistikasjonen som trengs for å overbevise European Innovation Council (EIC) eller oppstarten eller Small- og Medium-Sized Enterprise (SME) har ikke en gjennomtenkt forretningsmodell eller økonomisk planlegging. Endring av evalueringskriteriene Ettersom den første fasen er utformet for å bare øke evaluatorens interesse, kan mange prosjekter som ikke ville ha blitt vurdert for finansiering i 2020 selv om EU-kommisjonen (EF) hadde overskuddsfinansiering tilgjengelig, nå enkelt passere den første fasen. Hvordan dette vil endre seg i trinn 2 er uklart, men det som kan sies er at evalueringskriteriene har endret seg betydelig. I 2020 var det 17 detaljerte kriterier som dekket hele forretningsmodellen, fra underleverandører over partnernettverket til detaljene i kundebasen (les: Selskaper som ikke bør søke). Spørsmålene var svært detaljerte og dekket: Hvorfor ville kunder kjøpe fra deg? Er forretningsmodellen din i stand til å skalere bedriften din? Er den strategiske planen for kommersialiseringen tilstrekkelig? Er noen IP- eller lisensieringsproblemer løst? Er produktet enkelt å bruke? … Dette er erstattet av 13 kriterier i trinn 2 og kun 5 i trinn 1. I stedet for å stille svært nyanserte spørsmål til evaluatorene som skal gradere hele prosjektet i trinn, er de nye kriteriene forenklet og fokuserer på mange av de samme spørsmålene om enn med mindre detaljer. Interessant nok utelater de nye kriteriene likestilling, bredere fordeler i EU og samfunnsutfordringer. Disse var eksplisitte i de gamle evalueringskriteriene, men er nå ikke-eksisterende selv om de må beskrives i trinn 2-søknaden. Dette er sannsynligvis på grunn av de nye strategiske utfordringene og kvoten for kvinnelige administrerende direktører som håndheves i back-end og må ikke gjentas i evalueringsfront-end. "Go"-kriteriene Det er helt klart et annet fokus i de nye evalueringskriteriene med en sterk preferanse for risiko, marked, innovasjon og teamet med instruksjoner for evaluatorer er at en Step 2 Go skal tilsvare det som ville ha vært en 4,5 til 5-poeng under 2020-reglene.** For å gjenoppta anekdoten nevnt ovenfor, ville en søknad med en poengsum på 10,5 ha hatt gjennomsnittlig poengsum på 3,5 for hver seksjon, noe som betyr at den ikke bør ha en sjanse til å … Les mer

Arbeidsflyt for å lage en EIC Accelerator Pitch-video (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) har fått en obligatorisk videopitch i 2021 og mange søkere er usikre på hvordan en slik video skal se ut eller forberedes. Selv om de offisielle forslagsmalene og retningslinjene fra European Innovation Council (EIC) ikke gir svar på dette spørsmålet, tar den følgende artikkelen sikte på å presentere en enkel arbeidsflyt som kan brukes av potensielle søkere, profesjonelle forfattere eller konsulentfirmaer. Siden mange små og mellomstore bedrifter (SMB) og startups har litt erfaring med videooppretting eller redigering på grunn av sosiale medieplattformer som YouTube, Facebook eller Twitter, vil denne artikkelen utelate verktøy som Adobe Spark eller Loom som brukes til å bare ta opp en høyttaler på toppen av en lysbildefremvisning. Denne artikkelen vil fokusere på videoklipping og effektverktøy samt en enkel arbeidsflyt for å bringe alle viktige deler sammen på en effektiv måte. Programvaren som diskuteres er for det meste utskiftbar, men på grunn av kompatibiliteten fokuserer vi på Adobe Premiere Pro, After Effects og Illustrator. Merk: Det er utmerkede opplæringsprogrammer på YouTube for hvert av disse trinnene, og den følgende artikkelen tar sikte på å gi en oversikt over arbeidsflyten uten å detaljere den nøyaktige mekanikken til videoredigering i Adobe CC. 1. Adobe Premiere Pro (PP) Premiere Pro (PP) brukes som hovedinstrumentbordet for videooppretting og klippeverktøy. Her blir alt forberedt, samlet og ferdigstilt for eksport. De viktigste oppgavene som skal gjøres er: Merk: En forenklet versjon av denne programvaren er tilgjengelig under navnet Adobe Rush. 1.1 Importere videoopptaket Når videoen er tatt opp, må den importeres til PP. Det som må tas i betraktning er at hver video kan ha forskjellige oppløsninger og bildefrekvenser som vil se annerledes ut på den respektive tidslinjen. Slik PP fungerer, opprettes en tidslinje som har en definert bildefrekvens og oppløsning. Bildehastigheten eller Frames Per Second (FPS) definerer hvor mange bilder (eller bilder) som er tilstede i hvert sekund av videoopptak. Standard FPS-er er 23.976, 24 eller 30. De to førstnevnte FPS-ene gir mer naturlig bevegelsesuskarphet mens sistnevnte (eller høyere FPS) vil virke skarpere under bevegelse. For en EIC Accelerator-video vil bruk av 23.976 eller 24 være tilstrekkelig. For oppløsningen bør videoen være minst Full HD, som kan oversettes til dimensjoner på 1920×1080. Hvis ingen FPS eller oppløsninger er spesifisert før import av klippene, vil sekvensen automatisk tilpasse seg klippets opprinnelige innstillinger når det er dratt inn i tidslinjen. Det er tilrådelig å bestemme FPS og oppløsningen allerede før opptak. 1.2 Synkronisere videoen til den eksterne lyden (valgfritt) Hvis videoen er tatt opp separat fra lyden (dvs. med en ekstern mikrofon som ikke var koblet til kameraet under opptaket), må lyden matches med videoen i post- produksjon. Dette er valgfritt og ikke nødvendig i tilfeller der en haglemikrofon er montert og koblet til kameraet eller en trådløs kondensatormikrofon brukes. For å synkronisere de eksterne lydklippene til den innebygde lyden til videoen, må de plasseres i samme tidslinje i PP og de to kan matches med synkroniseringsfunksjonen. Dette fungerer vanligvis bra, men spesielt for kortere klipp kan det være nødvendig å justere posisjonen manuelt. For dette er det alltid tilrådelig å ha et orienteringspunkt i videoen og i lyden for å forenkle matchingen. Dette kan rett og slett være i form av klappende hender i begynnelsen av opptaket slik at den innebygde mikrofonen og den eksterne mikrofonen fanger opp samme lyd som kan brukes som et matchende punkt i etterproduksjonen. For å fullføre koblingen av den eksterne lyden med videoklippet, kan de to kobles sammen (ikke gruppert) slik at all klipping og flytting alltid brukes på lyd og video som en samlet enhet. 1.3 Kutt til 3 minutter Neste trinn etter at videoen og tidslinjen er klargjort er klippingen til 3 minutter totalt, noe som betyr at alle videoer må trimmes til det tidspunktet. Dette er også en mulighet til allerede å planlegge hvor visse videoklipp kan settes inn for å demonstrere produktet, vise frem kontoret eller relaterte deler. Å kutte ned opptakene er en utfordring i seg selv, men tanker om denne prosessen finner du her: Hvorfor en EIC Accelerator-videoredigerer bør være en forslagsforfatter eller historieforteller For å omgå vanskeligheten med dette trinnet, er det også mulig å bare ta opp nøyaktig 3 minutter med opptak, men dette kan være vanskeligere enn selve klippeprosessen. 1.4 Fargegradering av opptakene Etter at opptakene er klargjort og trimmet, bør det fargegraderes ved å bruke Lumetri-farge eller lignende effekt. Det generelle målet er å få lyset og skyggene til å se godt ut i kontrast og å ha tilstrekkelig metning og balanserte hudtoner i den endelige videoen. Siden det er mange opplæringsprogrammer av høy kvalitet der ute om fargegradering, vil det ikke bli detaljert her. Merk: Adobe Photoshop kan brukes til å lage oppslagstabeller (LUT) basert på et videoskjermbilde som kan importeres direkte til Lumetri-farge inne i PP. LUT-ene fungerer som et filter for videoopptakene inne i PP, som kan bruke fordelene med bilderedigeringsfunksjonene kun i Photoshop. Merknad 2: Hvis flere klipp krever identisk fargegradering, kan et "Justeringslag" plasseres på toppen av de respektive klippene. Effekten kan deretter brukes på justeringslaget alene, som vil bruke den på alle klippene under på tidslinjen. 1.5 Lydforbedring Avhengig av lydkilden og mikrofoninnstillingene, er det vanligvis tilrådelig å utføre en stemmeforbedring. Det finnes en rekke opplæringsprogrammer og retningslinjer på YouTube, men eksempler på generelle forbedringer er: … Les mer

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO