Om å ansette en konsulent eller stipendskribent for 2021 EIC Accelerator (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (tidligere SME Instrument fase 2, tilskudd og egenkapital) har introdusert en ny fase i søknadsprosessen i 2021 som fungerer som et miniforslag kalt trinn 1 (les: Oppfinner EIC Accelerator på nytt). Det inkluderer materialer som en skriftlig søknad om tilskudd, en videopitch og en pitch-deck som må sendes til European Innovation Councils (EIC) AI-plattformen (les: Gjennomgang av AI-verktøy).

Med denne endringen har EIC Accelerator nå tre trinn som må bestås, nemlig trinn 1 (kort søknad), trinn 2 (full søknad) og trinn 3 (ansikt-til-ansikt-intervju) (les: Anbefalinger for EICA), men mange startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB) er usikre på hva disse trinnene betyr og hvilke tidsfrister og tidslinjer som er knyttet til dem.

Som en kort veiledning kan søkere referere til følgende notater:

 • Trinn 1 er en kort søknad som kan utarbeides på mindre enn 30 dager og kan sendes inn når som helst uten en fast frist (les: Pitch video arbeidsflyt)
 • Steg 2 er en veldig lang søknad som kun kan sendes inn hvis (Jeg) Trinn 1 er godkjent og (ii) EIC har publisert en fast frist. I 2021 var det to skjæringer, nemlig juni og oktober. Minimumstiden for å forberede trinn 2-applikasjonen bør være 60 dager, men mer anbefales.
 • Trinn 3 er et ansikt-til-ansikt-intervju som bruker pitch-dekket som ble sendt inn i trinn 2. Det er kun tilgjengelig for prosjekter som har blitt godkjent i trinn 2, og datoene for dette trinnet er fastsatt til å være rett etter at trinn 2-evalueringene er utgitt ( dvs. pitch-uken). Forberedelsen til dette trinnet kan utføres på 14 dager.

Hva du skal utvikle alene og hva du skal outsource

Det er ingen generell regel for når en konsulent eller profesjonell skribent skal ansettes, eller om det i det hele tatt er behov for en. De offisielle forslagsmalene, arbeidsprogrammet og retningslinjene (dvs. for EIC-fondet og AI-verktøyet) er offentlig tilgjengelig, noe som betyr at hver bedrift teknisk sett er i stand til å søke på egen hånd.

Det må tas hensyn til tilgjengelige ressurser og tidspunkt for tilskuddsskriving. For trinn 1 er innsatsen relativt liten:

Fordeler med å utvikle trinn 1 internt

 • Trinn 1 krever relativt liten tidsinnsats
 • Trinn 1 er relativt enkelt å utvikle
 • Ingen penger er bortkastet i tilfelle prosjektet ikke er egnet for EIC Accelerator (dvs. noen konsulentselskaper vil ta med lite suksesssaker)
 • Full kontroll over resultatet

Fordeler med å ansette en konsulent

 • En konsulent kan forme prosjektet og gjøre det mer effektfullt, samt unngå røde flagg
 • Å være en del av trinn 1 vil forenkle trinn 2-prosessen
 • Optimaliser den automatiserte scoringen på AI-plattformen basert på erfaring
 • Tidsbesparelser
 • Nær kontakt med EIC for å være forberedt på uventede endringer
 • Konsulenter vil sende inn et forslag på nytt hvis det blir avvist, mens et avvist prosjekt vil ha en vanskelig tid med å ansette en konsulent

Ulempene med hver tilnærming er det motsatte av hverandre, noe som betyr at det som er en fordel ved å ansette en konsulent vil være ulempen ved å utarbeide en søknad alene. For trinn 2 vil sammenligningen være som følger:

Merk: Sammenligningen for trinn 2 forutsetter at søkere har søkt på trinn 1 selv og vurderer å ansette en trinn 2-partner.

Fordeler med å utvikle trinn 2 internt

 • Kostnadsbesparelser
 • Full kontroll over resultatet

Fordeler med å ansette en konsulent

 • En konsulent kan forme prosjektet og gjøre det mer effektfullt, samt unngå røde flagg
 • Organisering av prosjektutvikling og samarbeid mellom ledergruppen for å overholde tidsfristen
 • Tidsbesparelser
 • Nær kontakt med EIC for å være forberedt på uventede endringer

Det er en rekke hensyn som må tas sammen med de generelle avveiningene ved å ansette et konsulentfirma som er oppført ovenfor. En av disse er måten bedrifter vurderer sine egne evner og måten de bedømmer utført innsats.

Det er ikke uvanlig at en konsulent blir kontaktet av en klient som selv ønsker å søke på trinn 1 mens han tilfeldig nevner at de har scoret B eller C i alle AI-verktøysegmenter selv om prosjektet er høyt kvalifisert for EIC Accelerator. Bare fordi trinn 1 er relativt enkelt å tilberede betyr ikke det at det er en lavthengende frukt. Man må legge betydelig innsats i utarbeidelsen av søknaden uavhengig av dens enkelhet.

Ja, EIC ønsker å gjøre det enkelt for søkere å søke og vil unngå at de kaster bort tiden sin på en lang søknad hvis det ikke er sjanse for at de skal lykkes. Men dette betyr ikke at evaluatorer vil et prosjekt med minimalt med innspill eller lese mellom linjene.

Bedrifter som har det veldig travelt tror ofte at det vil være det å utarbeide en rask søknad bra nok men dette gjelder ikke EIC-tilskudd. Et selskap bør være forberedt på å gå den ekstra milen med søknaden og fylle ut hver seksjon med maksimal oppmerksomhet og innsats.

Konklusjon

Den beste måten å svare på spørsmålet om når en konsulent bør ansettes, er å først avgjøre om en intern forslagsforberedelse i det hele tatt er et alternativ (dvs. tilgjengelighet, dyktige ansatte). For det andre bør selskapet snakke med konsulentselskaper for å identifisere om prosjektet har passende sjanser for å lykkes (dvs. flere meninger anbefales siden noen konsulentselskaper ikke er selektive nok).

For det tredje må selskapet veie avveiningene ved intern forslagsskriving, som er de intense tidskravene, spesielt for trinn 2, men også arbeidsbelastningen på ledergruppen som kan være bedre rådet å fokusere på forretningsrelevante oppgaver i stedet for å skrive.

Om

Artiklene funnet på Rasph.com reflekterer meningene til Rasph eller dets respektive forfattere og reflekterer på ingen måte meningene fra EU-kommisjonen (EC) eller European Innovation Council (EIC). Den oppgitte informasjonen tar sikte på å dele perspektiver som er verdifulle og potensielt kan informere søkere om tilskuddsordninger som EIC Accelerator, EIC Pathfinder, EIC Transition eller relaterte programmer som Innovate UK i Storbritannia eller Small Business Innovation and Research Grant (SBIR) i de forente stater.

Artiklene kan også være en nyttig ressurs for andre konsulentselskaper i tilskuddsområdet så vel som profesjonelle tilskuddskribenter som er ansatt som frilansere eller er en del av en liten og mellomstor bedrift (SME). EIC Accelerator er en del av Horizon Europe (2021-2027) som nylig har erstattet det tidligere rammeprogrammet Horizon 2020.


- Kontakt oss -

 

EIC Accelerator-artikler

Alle kvalifiserte EIC Accelerator-land (inkludert Storbritannia, Sveits og Ukraina)

Forklaring av gjeninnsendingsprosessen for EIC Accelerator

En kort, men omfattende forklaring av EIC Accelerator

EICs One-Stop Shop Funding Framework (Pathfinder, Transition, Accelerator)

Å velge mellom EIC Pathfinder, overgang og akselerator

En vinnerkandidat for EIC Accelerator

Utfordringen med EIC Accelerator Open Calls: MedTech Innovations dominerer

Go Fund Yourself: Er EIC Accelerator-aksjeinvesteringer nødvendig? (Vi presenterer Grant+)

EIC Accelerator DeepDive: Analyse av industrien, landene og finansieringstypene til EIC Accelerator-vinnere (2021-2024)

Digging Deep: Det nye DeepTech-fokuset til EIC Accelerator og dens finansieringsflaskehalser

Zombie Innovation: EIC Accelerator Funding for the Living Dead

Smack My Pitch Up: Endre evalueringsfokuset til EIC Accelerator

Hvor dyp er teknologien din? European Innovation Council-effektrapporten (EIC Accelerator)

Analysere en lekket EIC Accelerator-intervjuliste (suksessrater, bransjer, direkte innleveringer)

Styring av EIC Accelerator: Leksjoner fra pilotprogrammet

Hvem bør ikke søke på EIC Accelerator og hvorfor

Risikoen ved å presentere alle risikoer i høyrisiko EIC Accelerator-programmet

Slik forbereder du en EIC Accelerator-innlevering på nytt

Hvordan forberede en god EIC Accelerator-applikasjon: Generelle prosjektråd

Hvordan lage en EIC Accelerator-motvisning: Forklare gjeninnsendelser av tilskuddsforslag

 

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO