Maksimering av EIC Accelerator-forslag med ChatEIC: Et dypdykk i AI-forbedret skriving

I det stadig utviklende landskapet av teknologi og virksomhet, står European Innovation Council (EIC) Accelerator som et fyrtårn for støtte for dypteknologiske selskaper. Mens vi fordyper oss i denne komplekse verden, har en nylig videodemonstrasjon vist frem de bemerkelsesverdige egenskapene til ChatEIC, et banebrytende AI-verktøy, når det gjelder å lage et EIC Accelerator-forslag. Denne videoen, en praktisk veiledning for startups og små- og mellomstore bedrifter (SMB), belyser prosessen med å bruke ChatEIC til ikke bare å skrive, men også for å forbedre effektiviteten til en forslagsseksjon. Kasusstudien: Ginkgo Bioworks Videoen dreier seg om en virkelighetsstudie som involverer Ginkgo Bioworks, et dypteknologisk selskap hvis natur er perfekt på linje med EICs tekniske løsningsfokus. Ved å bruke Ginkgo Bioworks' offentlig tilgjengelige investorkort, presenterer demonstrasjonen et håndgripelig eksempel på hvordan ChatEIC kan hjelpe til med å utarbeide et overbevisende EIC Accelerator-forslag. Kraften til ChatEIC i forslagsskriving Et av de viktigste høydepunktene i videoen er evnen til ChatEIC til å trekke ut viktig informasjon fra et enkelt dokument, i dette tilfellet en investeringsserie. Denne funksjonen er spesielt gunstig for fagfolk som har som mål å sende inn en godt undersøkt og detaljert EU-søknad. ChatEICs ferdigheter i å finne ut og utdype relevante detaljer fra dokumentet understreker dens nytte som et uunnværlig verktøy for forslagsskriving. Strukturere og utvide med ChatEIC Et annet aspekt som videoen understreker er den strukturelle egenskapen til ChatEIC. I stedet for å utarbeide et helt forslag på én gang, utmerker ChatEIC seg i å lage strukturerte eller mindre seksjoner. Denne tilnærmingen ligner på å ha en AI co-pilot, der verktøyet konsekvent utvider spesifikke aspekter på forespørsel. En slik funksjon er viktig for profesjonelle forfattere, frilansere og konsulenter som trenger en pålitelig assistent for å avgrense og utdype ideene sine. Den interaktive naturen til ChatEIC Den interaktive naturen til ChatEIC er også et fokuspunkt for videoen. Brukere oppfordres til å engasjere seg i verktøyet, be det om å avklare poeng og legge til mer informasjon der det er nødvendig. Denne interaktive tilnærmingen sikrer at det endelige resultatet ikke bare er et produkt av AI, men et samarbeid mellom AI og bruker, som fører til et mer nyansert og skreddersydd forslag. Konklusjon Videoen avsluttes med å fremheve den betydelige fordelen som ChatEIC tilbyr når det gjelder EIC-stipendsøknader. Med sin evne til å fokusere på spesifikke seksjoner, utvide ideer og samhandle med brukeren for ytterligere avklaring, står ChatEIC som et revolusjonerende verktøy for alle som ønsker å sikre finansiering gjennom EIC Accelerator-programmet. Oppsummert gir denne innsiktsfulle videodemonstrasjonen et glimt inn i fremtiden for forslagsskriving, der AI-verktøy som ChatEIC spiller en sentral rolle i å forbedre kvaliteten og effektiviteten til søknader om EU-tilskudd og egenkapitalfinansiering.

Presenterer ChatEIC: AI Co-Pilot for EIC Accelerator-applikasjoner

Tenk deg at du ganske enkelt kan generere en hel EIC Accelerator-applikasjon basert på en enkelt firmafil og noen få spørsmål. ChatEIC, en tilpasset AI basert på GPT-4, er i stand til å gjøre akkurat det. EIC Accelerator-moduler EIC Accelerator-opplæringsprogrammet bruker en modulbasert tilnærming for å gi skriving der spesifikke seksjoner kombineres til moduler for å lette lærings- og skriveprosessen. Ved å bruke den samme tilnærmingen for å lære bedrifter hvordan man skriver en stipendsøknad og søker om EIC Accelerator, er ChatEIC i stand til å lære hvordan hver seksjon må struktureres og kan ganske enkelt bruke sine erfaringer til enhver bedrift. I dette scenariet må brukeren bare gi minimalt med input, hvis noen. Ideelt sett trenger brukeren bare å laste opp en investor-deck eller en long pitch-deck og ChatEIC vil ta det derfra. Kasusstudien: Generering av forslagsseksjoner Som et eksempel kan man bruke offentlig tilgjengelige data, for eksempel et investorkort fra det børsnoterte syntetiske biologiselskapet Ginkgo Bioworks. Selv om denne kortstokken på ingen måte er komplett, inneholder den 66 sider med verdifull informasjon og, viktigst av alt, beskriver et DeepTech-prosjekt som er veldig på linje med EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, selv om det er en amerikansk virksomhet, er en utmerket case-studie for å teste egenskapene til AI-genererte stipendforslagsseksjoner siden hovedytelsesstandarden for enhver AI-stipendskribent er minimumsinnsats. Å bruke en AI-tekstgenerator er bare nyttig hvis det reduserer arbeidsbelastningen, noe som gjør minimalt raskt arbeid et must. La oss nå se hvor godt ChatEIC vil prestere med sin generelle kunnskap om skriving av EIC Accelerator-forslag. En stor utfordring er å gjøre generell kunnskap til spesialkunnskap siden hver bedrift, marked og bransje er forskjellige. Så er ChatEIC i stand til å lage spesialiserte seksjoner, eller vil den ende opp med å bli generisk? Eksempel: Market, Abstract og Risks Merk: Modulene inneholder forhåndsdefinert kontekst som ChatEIC vil gjenkjenne og bruke til å skrive for dette prosjektet. ChatEIC trenger ikke å bli påminnet om hva hver modul betyr siden den kan dem utenat og bare trenger å høre nummeret. I dette tilfellet inneholder den første inndatameldingen bare Ginkgo Bioworks Investor Deck som et PDF-vedlegg. Den følgende chat-samtalen representerer hele samtalen, forespørsler og informasjon utvekslet med ChatEIC uten noen endringer eller utelatelser. ChatEIC har ingen forkunnskaper om tilskuddssøknader for Ginkgo Bioworks eller spesialisert kunnskap om syntetiske biologiselskaper utenfor GPT-4-basen. Inndata: Skrivemodul 56 (Ginkgo.PDF vedlagt) ChatEIC: Etter å ha gjennomgått dokumentet som ble levert, fant jeg ikke spesifikk informasjon relatert til Market Size & Growth (Module 56) for Ginkgo. Basert på arten av Ginkgos arbeid og industri, kan jeg imidlertid utarbeide en generisk modul 56 for din vurdering. Modul 56: Markedsstørrelse og vekst Markedsstørrelse og årlig veksthastighet (CAGR) Ginkgo opererer i den raskt utviklende bioteknologisektoren, med fokus på celleprogrammering og bioteknologi. Det totale adresserbare markedet (TAM) for den globale bioteknologiindustrien er estimert til å være over XX milliarder euro, drevet av økende etterspørsel etter innovative helseløsninger, bærekraftig landbrukspraksis og nye biobaserte produkter. Serviceable Addressable Market (SAM) Innenfor dette brede markedet kan Ginkgos SAM segmenteres i spesialiserte områder som syntetisk biologi, genomteknologi og biosikkerhet, til sammen rundt XX milliarder euro. Dette segmentet er preget av en robust vekstbane på grunn av teknologiske fremskritt og økende bruk av biokonstruerte løsninger på tvers av ulike bransjer. Serviceable Obtainable Market (SOM) Ginkgos SOM, tatt i betraktning dets nåværende produkt- og tjenestetilbud, anslås å være i området fra €XX millioner til €XX millioner. Selskapet er godt posisjonert til å ta en betydelig del av dette markedet, gitt sin innovative plattform, strategiske partnerskap og avanserte evner innen celleprogrammering. Markedstrender og fremtidsutsikter Markedet er vitne til et betydelig skifte mot bærekraftige og miljøvennlige løsninger, hvor Ginkgos ekspertise innen bioteknologi er svært relevant. Kommende reguleringsendringer, økte investeringer i bioteknologisk forskning og et økende fokus på personlig medisin og bærekraftig praksis vil sannsynligvis drive markedsveksten ytterligere. Ginkgos evne til å tilpasse seg og innovere posisjonerer den gunstig for å utnytte disse trendene for vedvarende vekst. Denne modulen er en generell skildring basert på det typiske markedsmiljøet for selskaper som Ginkgo. For en mer nøyaktig og detaljert modul kreves det spesifikke markedsdata og vekstprognoser knyttet til Ginkgos produkter og tjenester. Har du tilleggsinformasjon eller spesifikke datapunkter som du ønsker å inkludere i denne modulen? Inndata: Bruk Bing til å søke etter markedsrapporter for SAM og SOM også i det bredere syntetiske biologiområdet ChatEIC: Basert på et raskt søk, her er hva jeg oppdaget. Søket etter spesifikke markedsrapporter om Serviceable Addressable Market (SAM) og Serviceable Obtainable Market (SOM) i det syntetiske biologiområdet for 2024 ga ikke nøyaktige resultater. Den tilgjengelige informasjonen dekker først og fremst det samlede markedet for syntetisk biologi. Her er hva jeg fant: Størrelsen på markedet for syntetisk biologi er estimert til å være USD 79,39 milliarder i 2024 og forventes å nå USD 145,49 milliarder innen 2029, og vokse til en CAGR på 12,88% i løpet av prognoseperioden (2024-2029)​. ref] Ifølge en annen rapport ble Synthetic Biology Market verdsatt til USD 13,1 milliarder i 2022 og er anslått å ekspandere med en betydelig vekstrate​.[ref] En annen kilde nevner at den globale syntetiske biologi-markedet ble verdsatt til USD 13,09 milliarder i 2022 og forventes å utvide til en CAGR på 18,97% fra 2023 til 2030​.[ref] En annen rapport støtter estimeringen av markedet for syntetisk biologi til USD 79,39 milliarder i 2024, med en vekstprognose opp til USD 145,49 milliarder innen 2029​​.[ref] Til slutt verdsatte en annen studie Synthetic Biology Market til USD 9,4 milliarder i 2022 og forventet at det ville nå USD 47,4 milliarder innen 2029, med en CAGR på 26% i løpet av prognoseperioden 2023-29​ ​.[ref] Disse funnene gir en bred oversikt over markedsstørrelsen og vekstraten i sektoren for syntetisk biologi. Imidlertid, for et mer presist estimat av SAM og SOM for Ginkgo ... Les mer

Rasph - EIC Accelerator Rådgivning
nb_NO