Maksimoi EIC Accelerator-ehdotukset ChatEIC:llä: Sukella syvälle tekoälyllä tehostettuun kirjoittamiseen

Jatkuvasti kehittyvässä teknologian ja liiketoiminnan maisemassa European Innovation Council (EIC) Accelerator on syväteknologiayritysten tukimajakka. Kun sukeltamme tähän monimutkaiseen maailmaan, äskettäinen videoesittely on esitellyt ChatEIC:n, huippuluokan tekoälytyökalun, merkittävät ominaisuudet EIC Accelerator-ehdotuksen laatimisessa. Tämä video, käytännöllinen opas startup-yrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), valaisee prosessia, jolla ChatEIC:tä käytetään ehdotusosion kirjoittamisen lisäksi myös tehokkuuden parantamiseen. Tapaustutkimus: Ginkgo Bioworks Video pyörii todellisen tapaustutkimuksen ympärillä, jossa on mukana Ginkgo Bioworks, syväteknologiayritys, jonka luonne sopii täydellisesti EIC:n teknisiin ratkaisuihin. Hyödyntämällä Ginkgo Bioworksin julkisesti saatavilla olevaa sijoittajapakettia, demonstraatio tarjoaa konkreettisen esimerkin siitä, kuinka ChatEIC voi auttaa laatimaan houkuttelevaa EIC Accelerator-ehdotusta. ChatEIC:n voima ehdotusten kirjoittamisessa Yksi videon tärkeimmistä kohokohdista on ChatEIC:n kyky poimia tärkeitä tietoja yhdestä asiakirjasta, tässä tapauksessa sijoituspaketista. Tämä ominaisuus on erityisen hyödyllinen ammattilaisille, jotka pyrkivät jättämään hyvin tutkitun ja yksityiskohtaisen EU-apurahahakemuksen. ChatEIC:n taito erottaa ja kehittää asiakirjasta tärkeitä yksityiskohtia korostaa sen hyödyllisyyttä ehdotusten kirjoittamisen ehdottoman työkaluna. Jäsentäminen ja laajentaminen ChatEIC:n avulla Toinen näkökohta, jota video korostaa, on ChatEIC:n rakenteellinen kyky. Sen sijaan, että laadittaisiin koko ehdotus kerralla, ChatEIC loistaa jäsenneltyjen tai pienempien osien luomisessa. Tämä lähestymistapa on samanlainen kuin tekoälyn apupilotti, jossa työkalu laajentaa jatkuvasti tiettyjä näkökohtia pyynnöstä. Tällainen ominaisuus on hyödyllinen ammattikirjoittajille, freelancereille ja konsulteille, jotka tarvitsevat luotettavan avustajan ideoidensa tarkentamiseen ja kehittämiseen. ChatEIC:n interaktiivinen luonne ChatEIC:n interaktiivinen luonne on myös videon keskipiste. Käyttäjiä rohkaistaan käyttämään työkalua ja pyytämään sitä selventämään kohtia ja lisäämään tarvittaessa lisätietoja. Tämä interaktiivinen lähestymistapa varmistaa, että lopputulos ei ole vain tekoälyn tuote, vaan tekoälyn ja käyttäjän välinen yhteistyö, mikä johtaa vivahteikkaampiin ja räätälöitympiin ehdotuksiin. Johtopäätös Videon päätteeksi korostetaan ChatEIC:n tarjoamaa merkittävää etua EIC:n apurahahakemuksissa. ChatEIC:n kyky keskittyä tiettyihin osiin, laajentaa ideoita ja olla vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa lisäselvitysten saamiseksi, on vallankumouksellinen työkalu kaikille, jotka haluavat varmistaa rahoituksen EIC Accelerator-ohjelman kautta. Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä oivaltava videoesittely tarjoaa kurkistuksen ehdotusten kirjoittamisen tulevaisuuteen, jossa tekoälytyökaluilla, kuten ChatEIC:llä, on keskeinen rooli EU-apurahojen ja pääomarahoituksen hakemusten laadun ja tehokkuuden parantamisessa.

Esittelyssä ChatEIC: AI-apupilotti EIC Accelerator-sovelluksille

Kuvittele, että voisit yksinkertaisesti luoda kokonaisen EIC Accelerator-sovelluksen yhden yritystiedoston ja muutaman kehotteen perusteella. ChatEIC, mukautettu GPT-4:ään perustuva tekoäly, pystyy tekemään juuri tämän. EIC Accelerator-moduulit EIC Accelerator-koulutusohjelmassa käytetään moduulipohjaista lähestymistapaa apurahojen kirjoittamiseen, jossa tietyt osat yhdistetään moduuleiksi oppimis- ja kirjoitusprosessin helpottamiseksi. Käyttämällä samaa lähestymistapaa yrityksille, joilla opetetaan apurahahakemuksen kirjoittamista ja EIC Accelerator:n hakemista, ChatEIC voi oppia, kuinka kukin osio on rakennettava, ja voi yksinkertaisesti soveltaa oppimiaan mihin tahansa yritykseen. Tässä skenaariossa käyttäjän on syötettävä vain vähän, jos sellaista on. Ihannetapauksessa käyttäjän tarvitsee ladata vain sijoittajapaketti tai pitkä pitch-dekki, ja ChatEIC ottaa sen sieltä. Tapaustutkimus: Ehdotusosien luominen Esimerkkinä voidaan käyttää julkisesti saatavilla olevia tietoja, kuten julkisesti noteeratun synteettisen biologian Ginkgo Bioworksin sijoittajapakettia. Vaikka tämä paketti ei suinkaan ole täydellinen, se sisältää 66 sivua arvokasta tietoa ja mikä tärkeintä, se kuvaa DeepTech-projektia, joka on hyvin linjassa EIC Accelerator:n kanssa. Vaikka Ginkgo Bioworks on yhdysvaltalainen yritys, se on erinomainen tapaustutkimus tekoälyn luomien apurahaehdotusosien ominaisuuksien testaamiseen, koska kaikkien tekoälyapurahojen kirjoittajien tärkein suorituskykystandardi on vähimmäispanos. Tekoälytekstigeneraattorin käyttäminen on hyödyllistä vain, jos se vähentää työmäärää, mikä tekee mahdollisimman vähäisen nopean työn välttämättömäksi. Katsotaan nyt, kuinka hyvin ChatEIC pärjää yleisellä tiedolla EIC Accelerator-ehdotusten kirjoittamisesta. Suuri haaste on muuttaa yleistieto erikoistiedoksi, koska jokainen yritys, markkina ja toimiala ovat erilaisia. Joten pystyykö ChatEIC luomaan erityisiä osia vai tuleeko se lopulta yleiseksi? Esimerkki: Markkinat, Abstract ja Risks Huomautus: Moduulit sisältävät ennalta määritellyn kontekstin, jonka ChatEIC tunnistaa ja käyttää kirjoittaessaan tätä projektia. ChatEIC:tä ei tarvitse muistuttaa, mitä kukin moduuli tarkoittaa, koska se tuntee ne ulkoa ja tarvitsee vain kuulla numeron. Tässä tapauksessa ensimmäinen syöttökehote sisältää vain Ginkgo Bioworks Investor Deckin PDF-liitteenä. Seuraava chat-keskustelu edustaa koko keskustelua, kehotteita ja ChatEIC:n kanssa vaihdettua tietoa ilman muokkauksia tai poistoja. ChatEIC:llä ei ole aiempaa tietoa Ginkgo Bioworksin apurahahakemuksista tai erikoisosaamista synteettisen biologian yrityksistä GPT-4-pohjan ulkopuolella. Syöte: Kirjoita moduuli 56 (Ginkgo.PDF liitteenä) ChatEIC: Tarkasteltuani toimitettua asiakirjaa en löytänyt Ginkgon markkinoiden kokoon ja kasvuun (moduuli 56) liittyviä erityisiä tietoja. Ginkgon työn ja teollisuuden luonteen perusteella voin kuitenkin laatia yleisen moduulin 56 arvioitavaksi. Moduuli 56: Markkinoiden koko ja kasvu Markkinoiden koko ja yhdistetyn vuotuinen kasvunopeus (CAGR) Ginkgo toimii nopeasti kehittyvällä bioteknologia-alalla keskittyen solujen ohjelmointiin ja biotekniikkaan. Globaalin biotekniikkateollisuuden kokonaismarkkinoiden (TAM) arvoksi arvioidaan yli XX miljardia euroa, mikä johtuu innovatiivisten terveydenhuoltoratkaisujen, kestävien maatalouskäytäntöjen ja uusien biopohjaisten tuotteiden kasvavasta kysynnästä. Serviceable Addressable Market (SAM) Näillä laajoilla markkinoilla Ginkgon SAM voidaan segmentoida erikoisaloihin, kuten synteettinen biologia, genomitekniikka ja bioturvallisuus, yhteensä noin XX miljardia euroa. Tälle segmentille on ominaista vankka kasvu, joka johtuu teknologisesta kehityksestä ja bioteknisten ratkaisujen lisääntyvästä käyttöönotosta eri toimialoilla. Serviceable Obtainable Market (SOM) Ginkgon SOM:n nykyinen tuote- ja palvelutarjonta huomioon ottaen ennustetaan olevan XX–XX miljoonaa euroa. Yrityksellä on hyvät mahdollisuudet kaapata merkittävä osa näistä markkinoista innovatiivisen alustansa, strategisten kumppanuuksiensa ja kehittyneiden solujen ohjelmointiominaisuuksien ansiosta. Markkinatrendit ja tulevaisuuden näkymät Markkinoilla on nähtävissä merkittävä muutos kohti kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joissa Ginkgon biotekniikan osaaminen on erittäin tärkeää. Tulevat sääntelymuutokset, lisääntyvät investoinnit biotekniikan tutkimukseen ja kasvava keskittyminen yksilölliseen lääketieteeseen ja kestäviin käytäntöihin edistävät todennäköisesti markkinoiden kasvua. Ginkgon kyky mukautua ja innovoida asettaa sen suotuisasti hyödyntämään näitä trendejä kestävän kasvun takaamiseksi. Tämä moduuli on yleinen kuvaus, joka perustuu Ginkgon kaltaisten yritysten tyypilliseen markkinaympäristöön. Tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa moduulia varten tarvitaan Ginkgon tuotteisiin ja palveluihin liittyvät erityiset markkinatiedot ja kasvuennusteet. Onko sinulla lisätietoa tai erityisiä tietopisteitä, jotka haluaisit sisällyttää tähän moduuliin? Syöte: Hae Bingillä markkinaraportteja SAM:lle ja SOM:lle sekä laajemmasta synteettisen biologian avaruudesta ChatEIC: Nopean haun perusteella löysin tämän. Erityisten markkinaraporttien etsiminen Serviceable Addressable Marketista (SAM) ja Serviceable Obtainable Marketista (SOM) synteettisen biologian alalla vuodelle 2024 ei tuottanut tarkkoja tuloksia. Saatavilla olevat tiedot kattavat ensisijaisesti synteettisen biologian kokonaismarkkinat. Löysin seuraavaa: Synteettisen biologian markkinoiden koon arvioidaan olevan 79,39 miljardia dollaria vuonna 2024, ja sen odotetaan saavuttavan 145,49 miljardia dollaria vuoteen 2029 mennessä ja kasvavan CAGR:llä 12,88% ennustejaksolla (2024–2029). viite] Toisen raportin mukaan synteettisen biologian markkinoiden arvoksi arvioitiin 13,1 miljardia dollaria vuonna 2022, ja sen ennustetaan kasvavan merkittävällä kasvuvauhdilla.[ref] Toisessa lähteessä mainitaan, että synteettisen biologian globaalien markkinoiden koko oli USD. 13,09 miljardia vuonna 2022, ja sen odotetaan kasvavan CAGR:llä 18,97% vuodesta 2023 vuoteen 2030.[ref] Toinen raportti tukee synteettisen biologian markkinoiden arviota 79,39 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2024, ja kasvuennuste on enintään 145,49 miljardia dollaria vuoteen 2029 mennessä.[ref] Lopuksi toisessa tutkimuksessa synteettisen biologian markkinoiden arvoksi arvioitiin 9,4 miljardia dollaria vuonna 2022 ja sen odotettiin saavuttavan 47,4 miljardia dollaria vuoteen 2029 mennessä ja CAGR:n olevan 26% ennustejaksolla 2023–29. ​[ref] Nämä havainnot tarjoavat laajan yleiskuvan synteettisen biologian markkinoiden koosta ja kasvuvauhdista. Kuitenkin Ginkgon SAM:n ja SOM:n tarkempaa arviointia varten… Lue lisää

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi