Maximaliseren van EIC Accelerator-voorstellen met ChatEIC: een diepe duik in AI-verbeterd schrijven

In het steeds evoluerende landschap van technologie en zakendoen fungeert de European Innovation Council (EIC) Accelerator als een baken van ondersteuning voor deep tech-bedrijven. Terwijl we ons verdiepen in deze complexe wereld, heeft een recente videodemonstratie de opmerkelijke mogelijkheden van ChatEIC, een baanbrekende AI-tool, gedemonstreerd bij het maken van een EIC Accelerator-voorstel. Deze video, een praktische gids voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), belicht het proces van het gebruik van ChatEIC om niet alleen een voorstelsectie te schrijven, maar ook om de effectiviteit ervan te verbeteren. De casestudy: Ginkgo Bioworks De video draait om een real-world casestudy waarbij Ginkgo Bioworks betrokken is, een deep tech-bedrijf waarvan de aard perfect aansluit bij de focus op technische oplossingen van de EIC. Door gebruik te maken van het openbaar beschikbare investeerdersdek van Ginkgo Bioworks, presenteert de demonstratie een tastbaar voorbeeld van hoe ChatEIC kan helpen bij het opstellen van een overtuigend EIC Accelerator-voorstel. De kracht van ChatEIC bij het schrijven van voorstellen Een van de belangrijkste hoogtepunten van de video is het vermogen van ChatEIC om cruciale informatie uit één enkel document te halen, in dit geval een investeringsdeck. Deze functie is vooral nuttig voor professionals die een goed onderbouwde en gedetailleerde EU-subsidieaanvraag willen indienen. De vaardigheid van ChatEIC in het onderscheiden en uitwerken van relevante details uit het document onderstreept het nut ervan als een onmisbaar hulpmiddel bij het schrijven van voorstellen. Structureren en uitbreiden met ChatEIC Een ander aspect dat in de video wordt benadrukt, zijn de structurele mogelijkheden van ChatEIC. In plaats van een heel voorstel in één keer op te stellen, blinkt ChatEIC uit in het creëren van gestructureerde of kleinere onderdelen. Deze aanpak lijkt op het hebben van een AI-co-piloot, waarbij de tool op verzoek consequent uitbreidt over specifieke aspecten. Een dergelijke functie is van groot belang voor professionele schrijvers, freelancers en consultants die een betrouwbare assistent nodig hebben om hun ideeën te verfijnen en uit te werken. Het interactieve karakter van ChatEIC Het interactieve karakter van ChatEIC is ook een centraal punt in de video. Gebruikers worden aangemoedigd om met de tool aan de slag te gaan en te vragen punten te verduidelijken en waar nodig meer informatie toe te voegen. Deze interactieve aanpak zorgt ervoor dat de uiteindelijke output niet alleen een product van AI is, maar een gezamenlijke inspanning tussen de AI en de gebruiker, wat leidt tot een genuanceerder en op maat gemaakt voorstel. Conclusie De video eindigt met het benadrukken van het aanzienlijke voordeel dat ChatEIC biedt op het gebied van EIC-subsidieaanvragen. Met zijn vermogen om zich te concentreren op specifieke secties, ideeën uit te breiden en met de gebruiker te communiceren voor verdere verduidelijking, is ChatEIC een revolutionair hulpmiddel voor iedereen die financiering wil veiligstellen via het EIC Accelerator-programma. Samenvattend biedt deze inzichtelijke videodemonstratie een kijkje in de toekomst van het schrijven van voorstellen, waarbij AI-tools zoals ChatEIC een cruciale rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van aanvragen voor EU-subsidies en aandelenfinanciering.

Presentatie van ChatEIC: de AI-copiloot voor EIC Accelerator-toepassingen

Stel je voor dat je eenvoudigweg een volledige EIC Accelerator-applicatie zou kunnen genereren op basis van één enkel bedrijfsbestand en een paar aanwijzingen. ChatEIC, een aangepaste AI gebaseerd op GPT-4, kan precies dat doen. EIC Accelerator-modules Het EIC Accelerator-trainingsprogramma maakt gebruik van een op modules gebaseerde benadering om schrijven mogelijk te maken, waarbij specifieke secties worden gecombineerd tot modules om het leer- en schrijfproces te vergemakkelijken. Door dezelfde aanpak te gebruiken om bedrijven te leren hoe ze een subsidieaanvraag moeten schrijven en de EIC Accelerator moeten aanvragen, kan ChatEIC leren hoe elke sectie moet worden gestructureerd en kan het de geleerde lessen eenvoudig toepassen op elk bedrijf. In dit scenario hoeft de gebruiker slechts minimale invoer te verstrekken, indien aanwezig. Idealiter hoeft de gebruiker alleen een investor-deck of een long-pitch-deck te uploaden en ChatEIC zal het vanaf daar overnemen. De casestudy: secties van voorstellen genereren Als voorbeeld kunnen openbaar beschikbare gegevens worden gebruikt, zoals een beleggersdeck van het beursgenoteerde bedrijf voor synthetische biologie Ginkgo Bioworks. Hoewel dit deck zeker niet compleet is, bevat het 66 pagina's met waardevolle informatie en beschrijft het, belangrijker nog, een DeepTech-project dat sterk aansluit bij de EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks is, hoewel het een Amerikaans bedrijf is, een uitstekende case study om de mogelijkheden van door AI gegenereerde subsidievoorstellen te testen, aangezien de belangrijkste prestatienorm voor elke AI-subsidieschrijver minimale input is. Het gebruik van een AI-tekstgenerator is alleen nuttig als het de werklast vermindert, waardoor minimaal snel werken een must is. Laten we nu eens kijken hoe goed ChatEIC zal presteren met zijn algemene kennis over het schrijven van EIC Accelerator-voorstellen. Een grote uitdaging is om algemene kennis om te zetten in gespecialiseerde kennis, aangezien elk bedrijf, elke markt en elke sector anders is. Is ChatEIC in staat om gespecialiseerde secties te maken of wordt het uiteindelijk generiek? Voorbeeld: Markt, Samenvatting en Risico's Opmerking: De modules bevatten vooraf gedefinieerde context die ChatEIC zal herkennen en gebruiken om voor dit project te schrijven. ChatEIC hoeft er niet aan herinnerd te worden wat elke module betekent, omdat hij ze uit zijn hoofd kent en alleen het nummer hoeft te horen. In dit geval bevat de eerste invoerprompt alleen het Ginkgo Bioworks Investor Deck als PDF-bijlage. Het volgende chatgesprek vertegenwoordigt het volledige gesprek, de aanwijzingen en de informatie die met ChatEIC is uitgewisseld, zonder enige bewerking of weglating. ChatEIC heeft geen voorkennis met betrekking tot subsidieaanvragen voor Ginkgo Bioworks of gespecialiseerde kennis van synthetische biologiebedrijven buiten de GPT-4-basis. Invoer: Schrijf Module 56 (Ginkgo.PDF bijgevoegd) ChatEIC: Na het doornemen van het verstrekte document heb ik geen specifieke informatie gevonden met betrekking tot marktomvang en groei (Module 56) voor Ginkgo. Op basis van de aard van Ginkgo's werk en branche kan ik echter een generieke Module 56 voor uw beoordeling opstellen. Module 56: Marktomvang en groei Marktomvang en samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) Ginkgo is actief in de snel evoluerende biotechnologiesector, met de nadruk op celprogrammering en bio-engineering. De totale adresseerbare markt (TAM) voor de mondiale biotechindustrie wordt geschat op ruim XX miljard euro, aangedreven door de toenemende vraag naar innovatieve gezondheidszorgoplossingen, duurzame landbouwpraktijken en nieuwe biogebaseerde producten. Serviceable Addressable Market (SAM) Binnen deze brede markt kan Ginkgo's SAM worden gesegmenteerd in gespecialiseerde gebieden zoals synthetische biologie, genoomtechnologie en bioveiligheid, voor een totaalbedrag van ongeveer XX miljard euro. Dit segment wordt gekenmerkt door een robuust groeitraject als gevolg van technologische vooruitgang en de toenemende acceptatie van bio-engineered oplossingen in verschillende industrieën. Serviceable Obtainable Market (SOM) De SOM van Ginkgo zal, gezien het huidige product- en dienstenaanbod, naar verwachting tussen de € XX miljoen en € XX miljoen liggen. Het bedrijf is goed gepositioneerd om een ​​aanzienlijk deel van deze markt te veroveren, gezien zijn innovatieve platform, strategische partnerschappen en geavanceerde mogelijkheden op het gebied van celprogrammering. Markttrends en toekomstperspectieven De markt is getuige van een aanzienlijke verschuiving naar duurzame en milieuvriendelijke oplossingen, waarbij Ginkgo's expertise op het gebied van bio-engineering zeer relevant is. Aankomende veranderingen in de regelgeving, toegenomen investeringen in biotechonderzoek en een groeiende focus op gepersonaliseerde geneeskunde en duurzame praktijken zullen de marktgroei waarschijnlijk verder stimuleren. Het vermogen van Ginkgo om zich aan te passen en te innoveren positioneert het in een gunstige positie om deze trends te benutten voor duurzame groei. Deze module is een algemene weergave gebaseerd op de typische marktomgeving voor bedrijven als Ginkgo. Voor een nauwkeurigere en gedetailleerdere module zijn specifieke marktgegevens en groeiprognoses met betrekking tot de producten en diensten van Ginkgo vereist. Heeft u aanvullende informatie of specifieke datapunten die u in deze module wilt opnemen? Invoer: Gebruik Bing om te zoeken naar marktrapporten voor de SAM en SOM, ook in de bredere synthetische biologieruimte. ChatEIC: Op basis van een snelle zoekopdracht is dit wat ik heb ontdekt. De zoektocht naar specifieke marktrapporten over de Serviceable Addressable Market (SAM) en Serviceable Obtainable Market (SOM) op het gebied van synthetische biologie voor 2024 leverde geen precieze resultaten op. De beschikbare informatie heeft voornamelijk betrekking op de algemene markt voor synthetische biologie. Dit is wat ik heb gevonden: de omvang van de markt voor synthetische biologie wordt geschat op 79,39 miljard dollar in 2024 en zal naar verwachting in 2029 145,49 miljard dollar bereiken, met een CAGR van 12,88% tijdens de prognoseperiode (2024-2029). ref] Volgens een ander rapport werd de markt voor synthetische biologie in 2022 geschat op 13,1 miljard dollar en zal deze naar verwachting met een aanzienlijk groeipercentage groeien. [ref] Een andere bron vermeldt dat de omvang van de mondiale markt voor synthetische biologie werd gewaardeerd op USD 13,09 miljard in 2022 en zal naar verwachting groeien met een CAGR van 18,97% van 2023 tot 2030. [ref] Nog een rapport ondersteunt de schatting van de marktomvang voor synthetische biologie op 79,39 miljard dollar in 2024, met een groeivoorspelling tot 145,49 miljard dollar tegen 2029.[ref] Ten slotte werd in een ander onderzoek de markt voor synthetische biologie gewaardeerd op 9,4 miljard dollar in 2022 en werd verwacht dat deze in 2029 47,4 miljard dollar zou bereiken, met een CAGR van 26% tijdens de prognoseperiode 2023-29​ ​.[ref] Deze bevindingen geven een breed overzicht van de marktomvang en het groeipercentage in de synthetische biologiesector. Voor een nauwkeurigere schatting van SAM en SOM voor Ginkgo … Lees verder

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL