ChatEIC ile EIC Accelerator Tekliflerini En Üst Düzeye Çıkarma: Yapay Zekayla Geliştirilmiş Yazıma Derin Bir Bakış

European Innovation Council (EIC) Hızlandırıcı, sürekli gelişen teknoloji ve iş dünyasında, derin teknoloji şirketleri için bir destek ışığı olarak duruyor. Bu karmaşık dünyayı incelerken, yakın zamanda yayınlanan bir video gösterimi, son teknoloji ürünü bir yapay zeka aracı olan ChatEIC'nin EIC Accelerator teklifi hazırlamadaki olağanüstü yeteneklerini gözler önüne serdi. Yeni kurulan şirketler ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler) için pratik bir kılavuz olan bu video, ChatEIC'yi yalnızca yazmak için değil aynı zamanda teklif bölümünün etkinliğini artırmak için kullanma sürecini aydınlatıyor. Vaka Çalışması: Ginkgo Bioworks Video, doğası EIC'nin teknik çözüm odağıyla mükemmel bir şekilde uyum sağlayan derin teknoloji şirketi Ginkgo Bioworks'ün dahil olduğu gerçek dünyadaki bir vaka çalışması etrafında dönüyor. Gösteri, Ginkgo Bioworks'ün kamuya açık yatırımcı destesini kullanarak, ChatEIC'nin ilgi çekici bir EIC Accelerator teklifi taslağının hazırlanmasına nasıl yardımcı olabileceğinin somut bir örneğini sunuyor. Teklif Yazmada ChatEIC'nin Gücü Videonun en önemli özelliklerinden biri, ChatEIC'nin tek bir belgeden, bu örnekte bir yatırım destesinden önemli bilgileri çıkarabilmesidir. Bu özellik özellikle iyi araştırılmış ve ayrıntılı bir AB hibe başvurusu yapmayı hedefleyen profesyoneller için faydalıdır. ChatEIC'nin belgedeki ilgili ayrıntıları ayırt etme ve detaylandırma konusundaki yeterliliği, teklif yazımında vazgeçilmez bir araç olarak kullanışlılığının altını çiziyor. ChatEIC ile Yapılanma ve Genişleme Videonun vurguladığı bir diğer husus ise ChatEIC'nin yapısal kapasitesidir. ChatEIC, tüm teklifin taslağını tek seferde hazırlamak yerine, yapılandırılmış veya daha küçük bölümler oluşturma konusunda mükemmeldir. Bu yaklaşım, aracın istek üzerine sürekli olarak belirli yönleri genişlettiği bir yapay zeka yardımcı pilotuna sahip olmaya benzer. Böyle bir özellik, fikirlerini geliştirmek ve detaylandırmak için güvenilir bir asistana ihtiyaç duyan profesyonel yazarlar, serbest çalışanlar ve danışmanlar için faydalıdır. ChatEIC'nin Etkileşimli Doğası ChatEIC'nin etkileşimli doğası da videonun odak noktasıdır. Kullanıcıların araçla etkileşimde bulunmaları, araçtan bazı noktaları açıklığa kavuşturmasını ve gerektiğinde daha fazla bilgi eklemesini istemeleri teşvik edilir. Bu etkileşimli yaklaşım, nihai çıktının yalnızca bir yapay zeka ürünü değil, aynı zamanda yapay zeka ile kullanıcı arasındaki işbirliğine dayalı bir çaba olmasını sağlayarak daha incelikli ve özelleştirilmiş bir teklife yol açar. Sonuç Video, ChatEIC'nin EIC hibe başvuruları alanında sunduğu önemli avantajı vurgulayarak sona eriyor. Belirli bölümlere odaklanma, fikirleri genişletme ve daha fazla açıklama için kullanıcıyla etkileşime girme yeteneğiyle ChatEIC, EIC Accelerator programı aracılığıyla finansman sağlamak isteyen herkes için devrim niteliğinde bir araç olarak duruyor. Özetle, bu bilgilendirici video gösterimi, ChatEIC gibi yapay zeka araçlarının AB hibeleri ve öz sermaye finansmanı başvurularının kalitesini ve etkinliğini artırmada önemli bir rol oynadığı teklif yazmanın geleceğine bir bakış sunuyor.

ChatEIC'yi Sunuyoruz: EIC Accelerator Uygulamaları için Yapay Zeka Yardımcı Pilotu

Tek bir şirket dosyasına ve birkaç bilgiye dayalı olarak tam bir EIC Accelerator uygulaması oluşturabileceğinizi hayal edin. GPT-4'ü temel alan özel bir yapay zeka olan ChatEIC tam da bunu yapabiliyor. EIC Accelerator Modülleri EIC Accelerator Eğitim Programı, öğrenme ve yazma sürecini kolaylaştırmak için belirli bölümlerin Modüller halinde birleştirildiği, yazımı vermek için Modül tabanlı bir yaklaşım kullanır. Şirketlere hibe başvurusunun nasıl yazılacağını ve EIC Accelerator'ye nasıl başvurulacağını öğretmek için aynı yaklaşımı kullanan ChatEIC, her bölümün nasıl yapılandırılması gerektiğini öğrenebiliyor ve öğrendiklerini herhangi bir şirkete kolayca uygulayabiliyor. Bu senaryoda, kullanıcının yalnızca minimum girdi sağlaması gerekir (varsa). İdeal durumda, kullanıcının yalnızca bir yatırımcı destesi veya uzun sunum destesi yüklemesi yeterlidir ve ChatEIC bunu oradan alacaktır. Vaka Çalışması: Teklif Bölümlerinin Oluşturulması Örnek olarak, halka açık sentetik biyoloji şirketi Ginkgo Bioworks'ün yatırımcı listesi gibi kamuya açık veriler kullanılabilir. Bu deste hiçbir şekilde tamamlanmış olmasa da, 66 sayfalık değerli bilgiler içeriyor ve en önemlisi, EIC Accelerator ile çok uyumlu bir DeepTech projesini anlatıyor. Ginkgo Bioworks, bir ABD şirketi olmasına rağmen, herhangi bir AI hibe yazarı için ana performans standardı minimum girdi olduğundan, AI tarafından oluşturulan hibe teklifi bölümlerinin yeteneklerini test etmek için mükemmel bir örnek olay çalışmasıdır. Yapay zeka metin oluşturucu kullanmak, yalnızca minimum düzeyde hızlı çalışmayı zorunlu kılan iş yükünü azalttığında faydalıdır. Şimdi ChatEIC'nin EIC Accelerator önerilerinin yazılmasına ilişkin genel bilgisi ile ne kadar iyi performans göstereceğini görelim. Her şirket, pazar ve endüstri farklı olduğundan genel bilgiyi uzmanlık bilgisine dönüştürmek en büyük zorluktur. Peki ChatEIC özel bölümler oluşturabilecek mi yoksa genel mi olacak? Örnek: Pazar, Özet ve Riskler Not: Modüller, ChatEIC'nin tanıyacağı ve bu proje için yazmak için kullanacağı önceden tanımlanmış bağlamı içerir. ChatEIC'ye her Modülün ne anlama geldiğinin hatırlatılmasına gerek yoktur çünkü onları ezbere bilir ve sadece numarayı duyması yeterlidir. Bu durumda, ilk giriş istemi yalnızca Ginkgo Bioworks Yatırımcı Sunumunu PDF eki olarak içerir. Aşağıdaki sohbet görüşmesi, herhangi bir düzenleme veya atlama olmaksızın ChatEIC ile yapılan tüm görüşmeyi, istemleri ve değiş tokuş edilen bilgileri temsil etmektedir. ChatEIC'nin, Ginkgo Bioworks'e yönelik hibe başvuruları hakkında önceden bilgisi veya GPT-4 tabanı dışındaki sentetik biyoloji şirketlerine ilişkin uzmanlık bilgisi yoktur. Girdi: Yazma Modülü 56 (Ginkgo.PDF ekli) ChatEIC: Sağlanan belgeyi inceledikten sonra, Ginkgo için Pazar Büyüklüğü ve Büyüme (Modül 56) ile ilgili özel bilgi bulamadım. Ancak Ginkgo'nun işinin ve endüstrisinin doğasına dayanarak incelemeniz için genel bir Modül 56 taslağı hazırlayabilirim. Modül 56: Pazar Büyüklüğü ve Büyüme Pazar Büyüklüğü ve Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) Ginkgo, hücre programlama ve biyomühendisliğe odaklanarak hızla gelişen biyoteknoloji sektöründe faaliyet göstermektedir. Küresel biyoteknoloji endüstrisi için Toplam Adreslenebilir Pazarın (TAM), yenilikçi sağlık çözümleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yeni biyo bazlı ürünlere yönelik artan talebin etkisiyle XX milyar Euro'nun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hizmet Verilebilir Adreslenebilir Pazar (SAM) Bu geniş pazarda, Ginkgo'nun SAM'i sentetik biyoloji, genom mühendisliği ve biyogüvenlik gibi toplam yaklaşık XX milyar Avro tutarında uzmanlaşmış alanlara ayrılabilir. Bu segment, teknolojik gelişmelere ve çeşitli endüstrilerde biyomühendislik çözümlerinin giderek daha fazla benimsenmesine bağlı olarak güçlü bir büyüme yörüngesi ile karakterize edilmektedir. Hizmet Verilebilir Elde Edilebilir Pazar (SOM) Ginkgo'nun SOM'unun, mevcut ürün ve hizmet teklifleri göz önüne alındığında, XX milyon € ila XX milyon € aralığında olması öngörülüyor. Şirket, yenilikçi platformu, stratejik ortaklıkları ve hücre programlamadaki gelişmiş yetenekleri göz önüne alındığında, bu pazarın önemli bir bölümünü ele geçirmek için iyi bir konumdadır. Pazar Eğilimleri ve Geleceğe Bakış Pazar, Ginkgo'nun biyomühendislik alanındaki uzmanlığının son derece alakalı olduğu, sürdürülebilir ve çevre dostu çözümlere doğru önemli bir değişime tanık oluyor. Yaklaşan düzenleyici değişiklikler, biyoteknoloji araştırmalarına yapılan yatırımların artması ve kişiselleştirilmiş tıp ile sürdürülebilir uygulamalara artan odaklanmanın pazar büyümesini daha da artırması muhtemeldir. Ginkgo'nun uyum sağlama ve yenilik yapma yeteneği, sürdürülebilir büyüme için bu trendlerden olumlu şekilde yararlanmasını sağlar. Bu modül, Ginkgo gibi şirketlerin tipik pazar ortamını temel alan genel bir tasvirdir. Daha doğru ve detaylı bir modül için Ginkgo'nun ürün ve hizmetlerine ilişkin spesifik pazar verileri ve büyüme tahminleri gereklidir. Bu modüle eklemek istediğiniz herhangi bir ek bilgi veya belirli veri noktanız var mı? Giriş: SAM ve SOM'un yanı sıra daha geniş sentetik biyoloji alanı ChatEIC'ye ilişkin pazar raporlarını aramak için Bing'i kullanın: Hızlı bir aramaya dayanarak şunu keşfettim. 2024 yılı için sentetik biyoloji alanında Hizmet Verilebilir Adreslenebilir Pazar (SAM) ve Hizmet Verilebilir Elde Edilebilir Pazar (SOM) hakkında spesifik pazar raporları arayışı kesin sonuçlar vermedi. Mevcut bilgiler öncelikle genel Sentetik Biyoloji Pazarını kapsamaktadır. Bulduklarım şu: Sentetik Biyoloji Piyasası büyüklüğünün 2024'te 79,39 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor ve tahmin dönemi (2024-2029) boyunca 12,88% yıllık bileşik büyüme oranıyla büyüyerek 2029 itibarıyla 145,49 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.[ ref] Başka bir rapora göre, Sentetik Biyoloji Pazarı'nın değeri 2022'de 13,1 milyar ABD doları olarak belirlendi ve önemli bir büyüme oranıyla büyümesi öngörülüyor.[ref] Farklı bir kaynak, küresel sentetik biyoloji pazar büyüklüğünün ABD doları değerinde olduğunu belirtiyor 2022'de 13,09 milyar ve 2023'ten 2030'a kadar 18,97%'lik bir Bileşik Büyüme Oranıyla büyümesi bekleniyor.[ref] Bir rapor daha, Sentetik Biyoloji Pazar büyüklüğünün 2024'te 79,39 milyar ABD doları olduğu tahminini destekliyor ve büyüme tahmini 2024'e kadar çıkıyor 2029 itibarıyla 145,49 milyar ABD doları.[ref] Son olarak başka bir çalışma, Sentetik Biyoloji Piyasasının değerini 2022'de 9,4 milyar ABD doları olarak belirledi ve 2023-29 tahmin dönemi boyunca 26%'lik yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) ile 2029 itibarıyla 47,4 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. ​.[ref] Bu bulgular, sentetik biyoloji sektöründeki pazar büyüklüğü ve büyüme oranına ilişkin geniş bir genel bakış sunmaktadır. Ancak Ginkgo için SAM ve SOM'un daha kesin bir tahmini için… Devamını oku

Rasph - EIC Accelerator Danışmanlık
tr_TR