Maksymalizacja propozycji EIC Accelerator za pomocą ChatEIC: głębokie zanurzenie się w pisaniu wspomaganym sztuczną inteligencją

W stale zmieniającym się krajobrazie technologii i biznesu akcelerator European Innovation Council (EIC) jest latarnią wsparcia dla firm zajmujących się głębokimi technologiami. Gdy zagłębiamy się w ten złożony świat, niedawna demonstracja wideo pokazała niezwykłe możliwości ChatEIC, najnowocześniejszego narzędzia AI, w tworzeniu propozycji EIC Accelerator. Ten film, praktyczny przewodnik dla start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), ilustruje proces wykorzystania ChatEIC nie tylko do pisania, ale także do poprawy efektywności sekcji propozycji. Studium przypadku: Ginkgo Bioworks Film przedstawia studium przypadku ze świata rzeczywistego dotyczące Ginkgo Bioworks, firmy zajmującej się zaawansowanymi technologiami, której charakter doskonale wpisuje się w zakres rozwiązań technicznych EIC. Dzięki wykorzystaniu publicznie dostępnej talii inwestorów Ginkgo Bioworks demonstracja stanowi namacalny przykład tego, jak ChatEIC może pomóc w opracowaniu przekonującej propozycji EIC Accelerator. Siła ChatEIC w pisaniu propozycji Jedną z najważniejszych cech filmu jest zdolność ChatEIC do wydobycia kluczowych informacji z pojedynczego dokumentu, w tym przypadku talii inwestycyjnej. Funkcja ta jest szczególnie korzystna dla profesjonalistów, którzy chcą złożyć dobrze opracowany i szczegółowy wniosek o dotację UE. Biegłość ChatEIC w rozpoznawaniu i opracowywaniu istotnych szczegółów z dokumentu podkreśla jego użyteczność jako niezastąpionego narzędzia do pisania wniosków. Konstruowanie i rozszerzanie za pomocą ChatEIC Kolejnym aspektem, na który zwraca uwagę film, są możliwości strukturalne ChatEIC. Zamiast tworzyć całą propozycję za jednym razem, ChatEIC specjalizuje się w tworzeniu uporządkowanych lub mniejszych sekcji. Takie podejście przypomina posiadanie drugiego pilota AI, w ramach którego narzędzie na żądanie stale rozwija określone aspekty. Taka funkcja jest przydatna dla profesjonalnych pisarzy, freelancerów i konsultantów, którzy potrzebują niezawodnego asystenta, aby udoskonalić i rozwinąć swoje pomysły. Interaktywny charakter ChatEIC Interaktywny charakter ChatEIC jest także centralnym punktem filmu. Zachęcamy użytkowników do korzystania z narzędzia, prosząc o wyjaśnienie pewnych kwestii i w razie potrzeby o dodanie dodatkowych informacji. To interaktywne podejście gwarantuje, że końcowy produkt nie będzie jedynie produktem sztucznej inteligencji, ale wspólnym wysiłkiem między sztuczną inteligencją a użytkownikiem, co doprowadzi do bardziej dopracowanej i dostosowanej propozycji. Podsumowanie Film kończy się podkreśleniem znaczącej korzyści, jaką oferuje ChatEIC w zakresie wniosków o dotacje EIC. Dzięki możliwości skupienia się na określonych sekcjach, rozwijania pomysłów i interakcji z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych wyjaśnień, ChatEIC jest rewolucyjnym narzędziem dla każdego, kto chce zabezpieczyć finansowanie poprzez program EIC Accelerator. Podsumowując, ta wnikliwa demonstracja wideo pozwala spojrzeć w przyszłość pisania wniosków, w której narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak ChatEIC, odgrywają kluczową rolę w poprawie jakości i skuteczności wniosków o dotacje UE i finansowanie kapitałowe.

Przedstawiamy ChatEIC: Drugi pilot AI do zastosowań EIC Accelerator

Wyobraź sobie, że możesz po prostu wygenerować całą aplikację EIC Accelerator w oparciu o pojedynczy plik firmowy i kilka podpowiedzi. ChatEIC, niestandardowa sztuczna inteligencja oparta na GPT-4, jest w stanie zrobić dokładnie to. Moduły EIC Accelerator Program szkoleniowy EIC Accelerator wykorzystuje podejście oparte na modułach do przyznawania uprawnień do pisania, w którym określone sekcje są łączone w moduły, aby ułatwić proces uczenia się i pisania. Stosując to samo podejście do nauczania firm, jak napisać wniosek o dotację i ubiegać się o EIC Accelerator, ChatEIC jest w stanie dowiedzieć się, jak musi być zorganizowana każda sekcja i może po prostu zastosować zdobytą wiedzę w dowolnej firmie. W tym scenariuszu użytkownik musi wprowadzić jedynie minimalne dane wejściowe, jeśli takie istnieją. W idealnym przypadku użytkownik musi jedynie przesłać talię inwestorską lub długą prezentację, a ChatEIC ją stamtąd pobierze. Studium przypadku: generowanie sekcji propozycji Jako przykład można wykorzystać publicznie dostępne dane, takie jak zestawienie inwestorów opracowane przez notowaną na giełdzie spółkę zajmującą się biologią syntetyczną Ginkgo Bioworks. Chociaż ta talia nie jest w żadnym wypadku kompletna, zawiera 66 stron cennych informacji i, co najważniejsze, opisuje projekt DeepTech, który jest w dużym stopniu zgodny z EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, choć jest firmą amerykańską, jest doskonałym studium przypadku do testowania możliwości sekcji wniosków o dotacje generowanych przez sztuczną inteligencję, ponieważ głównym standardem wydajności dla każdego autora grantów AI jest minimalny wkład. Korzystanie z generatora tekstu AI jest przydatne tylko wtedy, gdy zmniejsza obciążenie pracą, co wymaga minimalnej pracy natychmiastowej. Zobaczmy teraz, jak dobrze ChatEIC poradzi sobie ze swoją ogólną wiedzą na temat pisania propozycji EIC Accelerator. Głównym wyzwaniem jest przekształcenie wiedzy ogólnej w wiedzę specjalistyczną, ponieważ każda firma, rynek i branża są inne. Czy zatem ChatEIC jest w stanie tworzyć sekcje specjalistyczne, czy też stanie się generyczny? Przykład: Rynek, Streszczenie i Ryzyko Uwaga: Moduły zawierają predefiniowany kontekst, który ChatEIC rozpozna i wykorzysta do pisania dla tego projektu. ChatEIC nie trzeba przypominać, co oznacza każdy moduł, ponieważ zna je na pamięć i wystarczy usłyszeć numer. W tym przypadku pierwszy monit wejściowy zawiera wyłącznie talię inwestora Ginkgo Bioworks w postaci załącznika PDF. Poniższa rozmowa na czacie przedstawia całą rozmowę, podpowiedzi i informacje wymienione z ChatEIC, bez żadnych zmian i pominięć. ChatEIC nie ma wcześniejszej wiedzy na temat wniosków o dotacje dla Ginkgo Bioworks ani specjalistycznej wiedzy na temat firm zajmujących się biologią syntetyczną poza bazą GPT-4. Dane wejściowe: Napisz moduł 56 (w załączeniu plik Ginkgo.PDF) ChatEIC: Po przejrzeniu dostarczonego dokumentu nie znalazłem konkretnych informacji związanych z wielkością i wzrostem rynku (moduł 56) dla Ginkgo. Jednakże, biorąc pod uwagę charakter pracy i branży Ginkgo, mogę przygotować do Twojej recenzji ogólny moduł 56. Moduł 56: Wielkość i rozwój rynku Wielkość rynku i złożona roczna stopa wzrostu (CAGR) Ginkgo działa w szybko rozwijającym się sektorze biotechnologii, koncentrując się na programowaniu komórkowym i bioinżynierii. Szacuje się, że całkowity rynek adresowalny (TAM) dla światowego przemysłu biotechnologicznego wynosi ponad XX miliardów euro, a jego motorem jest rosnący popyt na innowacyjne rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, zrównoważone praktyki rolnicze i nowatorskie produkty pochodzenia biologicznego. Obsługiwany rynek adresowalny (SAM) W ramach tego szerokiego rynku SAM firmy Ginkgo można podzielić na wyspecjalizowane obszary, takie jak biologia syntetyczna, inżynieria genomu i bezpieczeństwo biologiczne, o łącznej wartości około XX miliardów euro. Segment ten charakteryzuje się solidną trajektorią wzrostu dzięki postępowi technologicznemu i rosnącemu przyjęciu rozwiązań bioinżynieryjnych w różnych branżach. Rynek możliwych do uzyskania usług (SOM) Przewiduje się, że SOM firmy Ginkgo, biorąc pod uwagę jej obecną ofertę produktów i usług, będzie mieścić się w przedziale od XX do XX milionów euro. Firma jest dobrze przygotowana do przejęcia znacznej części tego rynku, biorąc pod uwagę innowacyjną platformę, strategiczne partnerstwa i zaawansowane możliwości programowania komórek. Tendencje rynkowe i perspektywy na przyszłość Na rynku obserwuje się znaczący zwrot w kierunku zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, w przypadku których wiedza Ginkgo w zakresie bioinżynierii jest niezwykle istotna. Nadchodzące zmiany regulacyjne, zwiększone inwestycje w badania biotechnologiczne oraz rosnący nacisk na medycynę spersonalizowaną i zrównoważone praktyki prawdopodobnie będą w dalszym ciągu napędzać rozwój rynku. Zdolność Ginkgo do adaptacji i innowacji sprzyja wykorzystaniu tych trendów w celu zapewnienia trwałego wzrostu. Moduł ten stanowi ogólny opis oparty na typowym środowisku rynkowym dla firm takich jak Ginkgo. Aby moduł był dokładniejszy i bardziej szczegółowy, wymagane są konkretne dane rynkowe i prognozy wzrostu związane z produktami i usługami Ginkgo. Czy masz jakieś dodatkowe informacje lub konkretne punkty danych, które chciałbyś uwzględnić w tym module? Dane wejściowe: Użyj Bing do wyszukiwania raportów rynkowych dla SAM i SOM, a także w szerszej przestrzeni biologii syntetycznej. ChatEIC: Oto, co odkryłem w oparciu o szybkie wyszukiwanie. Poszukiwanie konkretnych raportów rynkowych dotyczących Serviceable Addressable Market (SAM) i Serviceable Obtainable Market (SOM) w przestrzeni biologii syntetycznej za rok 2024 nie przyniosło precyzyjnych wyników. Dostępne informacje obejmują przede wszystkim cały rynek biologii syntetycznej. Oto, co odkryłem: Wielkość rynku biologii syntetycznej szacuje się na 79,39 miliardów dolarów w 2024 r. i oczekuje się, że osiągnie 145,49 miliardów dolarów do 2029 r., przy wzroście CAGR wynoszącym 12,88% w okresie prognozy (2024–2029).​.[ ref] Według innego raportu wartość rynku biologii syntetycznej w 2022 r. wyceniono na 13,1 miliarda dolarów i przewiduje się, że będzie on rósł w znacznym tempie.[ref] Inne źródło wspomina, że ​​wielkość światowego rynku biologii syntetycznej wyceniono na USD Oczekuje się, że od 2023 r. do 2030 r. będzie on rósł w tempie CAGR wynoszącym 18,97%.[ref] Jeszcze jeden raport potwierdza szacunkową wielkość rynku biologii syntetycznej na 79,39 miliarda dolarów w 2024 r., z prognozą wzrostu do 2024 r. Wreszcie w innym badaniu wyceniono rynek biologii syntetycznej na 9,4 miliarda dolarów w 2022 r. i oczekiwano, że osiągnie on wartość 47,4 miliarda dolarów do 2029 r., przy CAGR na poziomie 26% w okresie prognozy 2023–2029​ ​[ref] Ustalenia te dają szeroki przegląd wielkości rynku i tempa wzrostu w sektorze biologii syntetycznej. Jednak w celu dokładniejszego oszacowania SAM i SOM dla miłorzębu… Czytaj więcej

Rasph - Doradztwo EIC Accelerator
pl_PL