Maximalizace návrhů EIC Accelerator pomocí ChatEIC: Hluboký ponor do psaní vylepšeného umělou inteligencí

V neustále se vyvíjejícím prostředí technologií a podnikání představuje European Innovation Council (EIC) Accelerator maják podpory pro hluboce technologické společnosti. Když se ponoříme do tohoto složitého světa, nedávná video ukázka předvedla pozoruhodné schopnosti ChatEIC, špičkového nástroje AI, při vytváření návrhu EIC Accelerator. Toto video, praktický průvodce pro startupy a malé a střední podniky (SME), osvětluje proces používání ChatEIC nejen k psaní, ale také ke zlepšení efektivity části návrhu. Případová studie: Ginkgo Bioworks Video se točí kolem skutečné případové studie zahrnující Ginkgo Bioworks, hluboce technologickou společnost, jejíž povaha dokonale odpovídá zaměření technického řešení EIC. Využitím veřejně dostupného investorského balíčku Ginkgo Bioworks demonstrace představuje hmatatelný příklad toho, jak může ChatEIC pomoci při vypracování přesvědčivého návrhu EIC Accelerator. Síla ChatEIC při psaní návrhů Jedním z klíčových vrcholů videa je schopnost ChatEIC extrahovat zásadní informace z jediného dokumentu, v tomto případě investičního balíčku. Tato funkce je výhodná zejména pro profesionály, kteří chtějí podat dobře prozkoumanou a podrobnou žádost o grant EU. Znalosti ChatEIC v rozpoznání a vypracování relevantních detailů z dokumentu podtrhují jeho užitečnost jako nepostradatelný nástroj pro psaní návrhů. Strukturování a rozšiřování pomocí ChatEIC Dalším aspektem, který video zdůrazňuje, je strukturální schopnost ChatEIC. Spíše než vypracování celého návrhu najednou, ChatEIC vyniká ve vytváření strukturovaných nebo menších sekcí. Tento přístup je podobný tomu, že máte kopilota AI, kde nástroj na požádání důsledně rozšiřuje specifické aspekty. Taková funkce je užitečná pro profesionální spisovatele, nezávislé pracovníky a konzultanty, kteří potřebují spolehlivého asistenta, který by upřesnil a rozpracoval jejich nápady. Interaktivní povaha ChatEIC Interaktivní povaha ChatEIC je také ústředním bodem videa. Uživatelům se doporučuje, aby se s nástrojem zapojili a požádali jej, aby objasnil body a v případě potřeby přidal další informace. Tento interaktivní přístup zajišťuje, že konečný výstup není jen produktem umělé inteligence, ale společným úsilím mezi umělou inteligencí a uživatelem, což vede k přesnějšímu a přizpůsobenějšímu návrhu. Závěr Video končí zdůrazněním významné výhody, kterou ChatEIC nabízí v oblasti žádostí o grant EIC. Díky své schopnosti zaměřit se na konkrétní sekce, rozšířit nápady a komunikovat s uživatelem za účelem dalšího objasnění je ChatEIC revolučním nástrojem pro každého, kdo si chce zajistit financování prostřednictvím programu EIC Accelerator. Stručně řečeno, tato důmyslná video ukázka nabízí pohled do budoucnosti psaní návrhů, kde nástroje umělé inteligence jako ChatEIC hrají klíčovou roli při zvyšování kvality a efektivity žádostí o granty EU a kapitálové financování.

Představujeme ChatEIC: AI Co-Pilot pro aplikace EIC Accelerator

Představte si, že byste mohli jednoduše vygenerovat celou aplikaci EIC Accelerator na základě jediného firemního souboru a několika výzev. ChatEIC, vlastní umělá inteligence založená na GPT-4, dokáže přesně to. Moduly EIC Accelerator Školicí program EIC Accelerator využívá modulový přístup k psaní grantů, kde jsou specifické sekce kombinovány do modulů pro usnadnění procesu učení a psaní. Pomocí stejného přístupu pro výuku firem, jak napsat žádost o grant a požádat o EIC Accelerator, se ChatEIC dokáže naučit, jak musí být každá sekce strukturována, a může své poznatky jednoduše aplikovat na jakoukoli společnost. V tomto scénáři musí uživatel poskytnout pouze minimální vstup, pokud vůbec nějaký. V ideálním případě uživatel potřebuje nahrát pouze investorský balíček nebo dlouhý pitch deck a ChatEIC to odtud vezme. Případová studie: Vytváření částí návrhu Jako příklad lze použít veřejně dostupná data, jako je balíček investorů veřejně obchodované syntetické biologické společnosti Ginkgo Bioworks. I když tento balíček není v žádném případě kompletní, obsahuje 66 stránek cenných informací a především popisuje projekt DeepTech, který je velmi sladěn s EIC Accelerator. Ginkgo Bioworks, ačkoli je to americká firma, je vynikající případová studie k testování schopností sekcí návrhů grantů generovaných umělou inteligencí, protože hlavním výkonnostním standardem pro každého autora grantů AI je minimální vstup. Použití textového generátoru umělé inteligence je užitečné pouze v případě, že snižuje pracovní zátěž, což vyžaduje minimální rychlou práci. Nyní se podívejme, jak dobře si ChatEIC povede se svými obecnými znalostmi ohledně psaní návrhů EIC Accelerator. Velkou výzvou je přeměnit obecné znalosti na specializované znalosti, protože každá společnost, trh a průmysl jsou jiné. Je tedy ChatEIC schopen vytvářet specializované sekce, nebo to skončí jako generické? Příklad: Trh, Abstrakt a Rizika Poznámka: Moduly obsahují předdefinovaný kontext, který ChatEIC rozpozná a použije k zápisu pro tento projekt. ChatEIC nemusí připomínat, co každý modul znamená, protože je zná nazpaměť a potřebuje slyšet pouze číslo. V tomto případě první vstupní výzva obsahuje pouze Ginkgo Bioworks Investor Deck jako přílohu PDF. Následující chatová konverzace představuje celou konverzaci, výzvy a informace vyměňované s ChatEIC bez jakýchkoli úprav nebo vynechání. ChatEIC nemá žádné předchozí znalosti týkající se grantových žádostí pro Ginkgo Bioworks ani specializované znalosti společností zabývajících se syntetickou biologií mimo základnu GPT-4. Vstup: Zápis Modul 56 (přiložen Ginkgo.PDF) ChatEIC: Po prostudování poskytnutého dokumentu jsem nenašel konkrétní informace týkající se velikosti a růstu trhu (modul 56) pro Ginkgo. Na základě povahy práce a odvětví Ginkgo však mohu navrhnout obecný Modul 56 pro vaši recenzi. Modul 56: Velikost trhu a růst Velikost trhu a složená roční míra růstu (CAGR) Ginkgo působí v rychle se rozvíjejícím biotechnologickém sektoru se zaměřením na buněčné programování a bioinženýrství. Celkový adresný trh (TAM) pro globální biotechnologický průmysl se odhaduje na více než XX miliard EUR, což je způsobeno rostoucí poptávkou po inovativních řešeních zdravotní péče, udržitelných zemědělských postupech a nových biologických produktech. Serviceable Addressable Market (SAM) V rámci tohoto širokého trhu lze SAM společnosti Ginkgo rozdělit do specializovaných oblastí, jako je syntetická biologie, genomové inženýrství a biologická bezpečnost, v celkové výši přibližně XX miliard EUR. Tento segment se vyznačuje silnou trajektorií růstu díky technologickému pokroku a rostoucímu přijímání bioinženýrských řešení v různých průmyslových odvětvích. Serviceable Obtainable Market (SOM) SOM společnosti Ginkgo se s ohledem na její aktuální nabídku produktů a služeb předpokládá v rozmezí XX milionů až XX milionů eur. Díky své inovativní platformě, strategickým partnerstvím a pokročilým schopnostem v oblasti buněčného programování má společnost dobrou pozici k tomu, aby získala významnou část tohoto trhu. Trendy na trhu a výhled do budoucna Trh je svědkem výrazného posunu směrem k udržitelným a ekologicky šetrným řešením, kde jsou odborné znalosti Ginkgo v oblasti bioinženýrství vysoce relevantní. Nadcházející regulační změny, zvýšené investice do biotechnologického výzkumu a rostoucí zaměření na personalizovanou medicínu a udržitelné postupy budou pravděpodobně dále podporovat růst trhu. Schopnost Ginkgo přizpůsobit se a inovovat pozice je příznivá pro využití těchto trendů pro trvalý růst. Tento modul je obecným zobrazením založeným na typickém tržním prostředí pro společnosti jako Ginkgo. Pro přesnější a podrobnější modul jsou vyžadovány konkrétní údaje o trhu a projekce růstu související s produkty a službami Ginkgo. Máte nějaké další informace nebo konkrétní datové body, které byste chtěli zahrnout do tohoto modulu? Vstup: Použijte Bing k hledání zpráv o trhu pro SAM a SOM a také v širším prostoru syntetické biologie ChatEIC: Na základě rychlého vyhledávání jsem objevil toto. Hledání konkrétních tržních zpráv o Serviceable Addressable Market (SAM) a Serviceable Obtainable Market (SOM) v prostoru syntetické biologie pro rok 2024 nepřineslo přesné výsledky. Dostupné informace pokrývají především celkový trh syntetické biologie. Zde je to, co jsem našel: Velikost trhu syntetické biologie se odhaduje na 79,39 miliard USD v roce 2024 a očekává se, že do roku 2029 dosáhne 145,49 miliard USD, přičemž během prognózovaného období (2024-2029) poroste na CAGR 12,88%​.[[ ref] Podle jiné zprávy byl trh syntetické biologie v roce 2022 oceněn na 13,1 miliardy USD a předpokládá se, že se bude rozšiřovat výrazným tempem růstu[ref] Jiný zdroj uvádí, že velikost globálního trhu syntetické biologie byla oceněna na USD 13,09 miliardy v roce 2022 a očekává se, že se rozšíří při CAGR 18,97% od roku 2023 do roku 2030[ref] Další zpráva podporuje odhad velikosti trhu syntetické biologie na 79,39 miliardy USD v roce 2024 s prognózou růstu až 145,49 miliardy USD do roku 2029[ref] A konečně další studie ocenila trh syntetické biologie na 9,4 miliardy USD v roce 2022 a očekávala, že do roku 2029 dosáhne 47,4 miliardy USD s CAGR 26% během prognózovaného období 2023-29​ [ref] Tato zjištění poskytují široký přehled o velikosti trhu a rychlosti růstu v sektoru syntetické biologie. Nicméně pro přesnější odhad SAM a SOM pro Ginkgo… Přečtěte si více

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ