Toimialan näkemyksiä EIC Accelerator-voittajilta vuosina 2021–2023

Euroopan komission (EY) ja European Innovation Council:n (EIC) myöntämä EIC Accelerator-rahoitus (apuraha ja pääoma, blended financing-optiolla) on suunniteltu rahoittamaan startup-yrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja se jakaa enintään 2,5 miljoonaa euroa apurahoja ja Pääomarahoitus 15 milj. euroa projektia kohden (yhteensä 17,5 milj. euroa). Edunsaajia tukevat usein ammattitaitoiset… Lue lisää

Esittelyssä ChatEIC: AI-apupilotti EIC Accelerator-sovelluksille

Kuvittele, että voisit yksinkertaisesti luoda kokonaisen EIC Accelerator-sovelluksen yhden yritystiedoston ja muutaman kehotteen perusteella. ChatEIC, mukautettu GPT-4:ään perustuva tekoäly, pystyy tekemään juuri tämän. EIC Accelerator-moduulit EIC Accelerator-koulutusohjelmassa käytetään moduulipohjaista lähestymistapaa apukirjoituksiin, joissa tietyt osat yhdistetään… Lue lisää

EIC Accelerator:n arviointiongelma vuonna 2022

Vuonna 2021 EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) on suorittanut ensimmäisen vuoden uuden hakukehyksen (lue: Hakuprosessi) mukaisesti. Vuonna 2021 (kesäkuussa ja lokakuussa) on kaksi rajaa, ja se esitti jyrkän oppimiskäyrän pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), ammattikirjoittajille ja European Innovation Council… Lue lisää

Uuden teknologian valmiustasot (TRL) vuoden 2021 EIC Accelerator:lle

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument:n vaihe 2, apuraha ja pääoma) on tehnyt merkittäviä muutoksia vuonna 2021 ja on läpäissyt onnistuneesti ensimmäisen uusien edunsaajien toimitus- ja hyväksymissyklinsä (lue: EIC Accelerator:n uudelleenkeksiminen). Huhtikuusta 2021 lähtien hakeneista yli 1 500 startupista ja pk-yrityksestä (lue: AI… Lue lisää

Konsultin tai apurahojen kirjoittajan palkkaamisesta vuoden 2021 EIC Accelerator:lle (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) on tuonut uuden vaiheen hakuprosessiin vuonna 2021, joka toimii miniehdotuksena nimeltä Step 1 (lue: Re-Inventing the EIC Accelerator). Se sisältää materiaaleja, kuten kirjallisen apurahahakemuksen, videopuheen ja pitch deckin, joiden on… Lue lisää

Avainsanojen ja arvioijien valinta EIC Accelerator-sovelluksille (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) mahdollistaa kaikkien hakevien startup-yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten (SME) lisäämisen alustaan avainsanoja, joita käytetään asiantuntija-arvioijien valitsemiseen (lue: AI Tool Review). Aiemmin tämä ominaisuus oli musta laatikko -toiminto, koska ammattikirjoittajat ja… Lue lisää

EIC Accelerator:n vuoden 2021 menestysprosentista (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) on keksinyt itsensä uudelleen vuonna 2021 uudella hakuprosessilla, suuremmalla budjetilla ja uusilla onnistumiskynnyksillä (lue: AI Tool Review). Jälkimmäinen on merkittävä, koska ne määrittelevät suoraan, kuinka paljon aikaa yritysten on käytettävä sovellukseen ja miten… Lue lisää

Uusi lähestymistapa EIC Accelerator-hankkeiden kehittämiseen Horisontti Euroopassa (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) voidaan nähdä täysin uutena rahoitusohjelmana Horisontti Euroopassa (2021-2027). Se ei ole muuttanut ainoastaan avustusehdotusten jättämisprosessiaan, vaan myös arviointiaan, mikä todennäköisesti näkee merkittäviä muutoksia edunsaajiksi valituissa yrityksissä (lue:… Lue lisää

Innovaatioiden tarkastelu uudesta näkökulmasta: EIC Accelerator-ehdotusten arvioinnin muuttaminen (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (avustus ja pääoma) on kokenut dramaattisen siirtymisen ensimmäisestä käyttöönotostaan pois nyt vanhentuneesta SME Instrument:n vaiheesta 2 vuonna 2019 ja sen seuraavasta testivaiheesta EIC Accelerator-pilottina vuosina 2019/2020. Uudella hakemusprosessilla, joka sisältää useita vaiheita, online-AI-alusta… Lue lisää

Työnkulku EIC Accelerator Pitch -videon luomiseksi (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, grant and equity) on saanut pakollisen videopuheen vuonna 2021, ja monet hakijat ovat epävarmoja siitä, miltä tällaisen videon pitäisi näyttää tai miltä se tulisi valmistaa. Vaikka European Innovation Council:n (EIC) viralliset ehdotusmallit ja ohjeet eivät anna vastausta… Lue lisää

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi