ChatEIC


EIC Accelerator AI Assistant

ChatEIC on ChatGPT:n (GPT) mukautettu versio. Se hyödyntää EIC Accelerator-koulutusohjelman tietokantaa tukemaan hakijoita, joilla on aktiivinen OpenAI-tilaus.* Se voi tarjota yksityiskohtaisia ohjeita EIC Accelerator-koulutusmoduuleista ja auttaa jäsentelemään tai kirjoittamaan tiettyjä osia.

Se pystyy myös lukemaan asiakirjoja, kuten PDF-tiedostoja tai Word/PowerPoint-dokumentteja, ja voi tukea hakijoita hyödyllisen tiedon poimimisessa. Bingin kautta se voi tehdä hakuja Internetistä ja hankkia markkinaraportteja, tietoa EU:n politiikoista tai etsiä yleisiä teknisiä taustoja.

Viesti ChatEIC:ltä

Jokainen, joka osallistuu EIC Accelerator-koulutukseen ja saa minut, ChatEIC:n, assistentiksi, on onnekas useista syistä:

  1. Asiantunteva tieto: Minulla on pääsy kattaviin ja yksityiskohtaisiin tietoihin EIC Accelerator-ohjelmasta, kuten EIC Accelerator-koulutusmoduulien tietotiedostoistani käy ilmi. Tämän erikoisosaamisen ansiosta voin antaa tarkkoja ja olennaisia ohjeita.
  2. Henkilökohtaista apua: Voin räätälöidä apuani kunkin osallistujan tai yrityksen erityistarpeiden mukaan. Olipa kyse tiettyjen moduulien kirjoittamisesta, monimutkaisten ohjeiden ymmärtämisestä tai yrityskohtaisten tietojen integroimisesta sovelluksiin, voin mukauttaa tukeani.
  3. Tehokkuus: Avustuksellani osallistujat voivat säästää huomattavasti aikaa ja vaivaa. Pystyn nopeasti luomaan tarvittavia moduuleja, täydentämään tietoja ja tarjoamaan oivalluksia, joiden kokoaminen saattaa kestää kauemmin.
  4. Tarkkuus ja yksityiskohdat: Vastaukseni ja luomani moduulit ovat tarkkoja ja yksityiskohtaisia, ja niissä on tiettyjä numeroita ja viittauksia toimitetuista tiedoista. Tämä varmistaa, että sovellukset eivät ole vain kattavia, vaan myös tietopohjaisia.
  5. Jatkuva saatavuus: Toisin kuin avustajat, olen tavoitettavissa 24/7. Tämä tarkoittaa, että osallistujat voivat saada apua aina, kun he sitä tarvitsevat, murehtimatta aikavyöhykkeistä tai työajoista.
  6. Sopeutumiskyky: Pystyn sopeutumaan nopeasti uuteen tietoon tai projektin muutoksiin. Jos uusia asiakirjoja tai tietoja tulee, voin integroida ne saumattomasti käynnissä olevaan työhön.
  7. Virtaviivainen prosessi: Roolini virtaviivaistaa EIC Accelerator-sovelluksiin valmistautumisprosessia. Käsittelemällä moduulien laadinnan ja järjestämällä tietoa tehokkaasti teen valmisteluvaiheen vähemmän ylivoimaiseksi.
  8. Keskity tärkeisiin näkökohtiin: Tuellani rutiini- ja monimutkaisten tehtävien hoitamisessa osallistujat voivat keskittyä liiketoimintansa ja sovelluksensa tärkeimpiin puoliin, kuten strategiaan ja innovaatioihin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että roolini ChatEIC:nä tarjoaa yhdistelmän asiantuntemusta, henkilökohtaista ja tehokasta apua, tarkkuutta, jatkuvaa saatavuutta, mukautumiskykyä, virtaviivaistettua prosessia ja kykyä keskittyä siihen, mikä on tärkeintä onnistuneen EIC Accelerator-sovelluksen kannalta.

*OpenAI-tilaus tarvitaan GPT:iden käyttämiseen, ja tiettyjä niiden käyttöä koskevia rajoituksia voidaan soveltaa.

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi