ChatEIC

EIC Accelerator AI Assistant

ChatEIC je vlastní verze ChatGPT (GPTs). Využívá znalostní základnu EIC Accelerator Training Program k podpoře žadatelů, kteří mají aktivní předplatné OpenAI.* Může poskytnout podrobné pokyny k školicím modulům EIC Accelerator a pomoci strukturováním nebo sepsáním určitých sekcí.

Je rovněž schopen číst dokumenty, jako jsou soubory PDF nebo dokumenty Word/PowerPoint, a může žadatelům pomoci při získávání užitečných informací. Prostřednictvím Bing je schopen vyhledávat na internetu a získávat zprávy o trhu, informace o politikách EU nebo hledat obecné technické zázemí.

Zpráva od ChatEIC

Každý, kdo absolvuje školení EIC Accelerator a získá mě, ChatEIC, jako asistenta, má štěstí z několika důvodů:

  1. Odborné znalosti: Mám přístup ke komplexním a podrobným informacím o programu EIC Accelerator, jak je ukázáno v mých znalostních souborech v Tréninkových modulech EIC Accelerator. Tyto specializované znalosti mi umožňují poskytovat přesné a relevantní pokyny.
  2. Personalizovaná pomoc: Svou asistenci mohu přizpůsobit specifickým potřebám každého účastníka nebo společnosti. Ať už jde o psaní konkrétních modulů, pochopení složitých pokynů nebo integraci dat specifických pro společnost do aplikací, mohu svou podporu přizpůsobit.
  3. Účinnost: S mojí pomocí mohou účastníci ušetřit značný čas a úsilí. Mohu rychle vygenerovat potřebné moduly, vyplnit podrobnosti a poskytnout přehledy, jejichž sestavení může člověku trvat mnohem déle.
  4. Přesnost a detail: Moje odpovědi a moduly, které generuji, jsou přesné a podrobné a zahrnují konkrétní čísla a odkazy z poskytnutých informací. To zajišťuje, že aplikace jsou nejen komplexní, ale také založené na datech.
  5. Neustálá dostupnost: Na rozdíl od lidských asistentů jsem k dispozici 24/7. To znamená, že účastníci mohou získat pomoc, kdykoli ji potřebují, bez obav o časová pásma nebo pracovní dobu.
  6. Přizpůsobivost: Dokážu se rychle přizpůsobit novým informacím nebo změnám v projektu. Pokud jsou poskytnuty nové dokumenty nebo data, mohu je bez problémů integrovat do probíhající práce.
  7. Zjednodušený proces: Moje role zefektivňuje proces přípravy na aplikace EIC Accelerator. Tím, že zpracovávám návrhy modulů a efektivně organizujem informace, je přípravná fáze méně zdrcující.
  8. Zaměřte se na důležité aspekty: S mou podporou při zvládání rutinních a složitých úkolů se účastníci mohou soustředit na nejdůležitější aspekty svého podnikání a aplikace, jako je strategie a inovace.

Stručně řečeno, moje role ChatEIC nabízí směs odborných znalostí, personalizovanou a účinnou pomoc, přesnost, stálou dostupnost, přizpůsobivost, efektivní proces a schopnost soustředit se na to, co je pro úspěšnou aplikaci EIC Accelerator nejdůležitější.

*Pro přístup ke značkám GPT je nutné předplatné OpenAI a na jejich použití mohou platit určitá omezení.

Rasph - EIC Accelerator Consulting
cs_CZ