EIC Accelerator: Valtuuta läpimurtoinnovaatioita jännittävillä rahoitusmahdollisuuksilla!

Tutustu mahdollisuuksiin EIC Accelerator:n avulla: Innovaatiota ja kasvua! Tutustu mahdollisuuksien maailmaan EIC Accelerator:n avulla. Se on voimaannuttava rahoitusohjelma, jonka European Innovation Council (EIC) tarjoaa sinulle, Horisontti Eurooppa -kehyksen avaintoimija. Tämä dynaaminen aloite on omistettu kohottamaan innovatiivisia yrityksiä, jotka ovat eturintamassa… Lue lisää

Rahoitusresurssien osoittaminen uraauurtavien teknologisten innovaatioiden katalysoimiseksi EIC Accelerator-ohjelman kautta

European Innovation Council Acceleratorin ymmärtäminen: Kattava katsaus sen tarkoitukseen, ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin näkemyksellisille yrittäjille European Innovation Council (EIC) Accelerator on keskeinen osa Horizon Europen kattavaa rahoitusaloitteita, jotka on suunniteltu huolellisesti tukemaan huippuyrityksiä. Radikaalien teknologisen kehityksen tai uraauurtavan tieteellisen… Lue lisää

Rahoitetaan uraauurtavia läpimurtoja EIC Accelerator:n kautta

Yleiskatsaus European Innovation Council Accelerator -ohjelmaan EIC Accelerator, arvostettu rahoitusaloite European Innovation Council:n (EIC) suojeluksessa ja olennainen osa Horizon Europe -kehystä, on omistettu tarjoamaan merkittävää taloudellista tukea uraauurtaville yrityksille. Tämä ohjelma keskittyy organisaatioihin, jotka ovat edelläkävijöitä teknologisen… Lue lisää

Teknologian valmiustason (TRL) ymmärtäminen EIC Accelerator:n kontekstissa

TRL-arvojen ymmärtäminen: Polku konseptista toteutukseen -teknologian valmiustasot (TRL) tarjoavat systemaattisen kehyksen teknologian kypsyyden arvioimiseksi. Tämä asteikko, joka vaihtelee TRL1:stä TRL9:ään, kuvaa kehitystä perustutkimuksesta täysin toimivaan järjestelmään. Alla on yksityiskohtainen esimerkki jokaisesta TRL:stä, jossa käytetään hypoteettista tekniikkatyyppiä, kuten… Lue lisää

EIC Accelerator-hakemusprosessissa liikkuminen: määräaikojen noudattamisen haasteiden ymmärtäminen

EIC Accelerator:n kolmivaiheinen sovellusmatka European Innovation Council:n (EIC) Acceleratorin blended financing-ohjelma, joka on kriittinen aloite startup-yrityksille sekä rahoitusta hakeville pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), koki merkittäviä muutoksia vuonna 2021. Nämä muutokset toivat käyttöön jäsennellyn, kolmivaiheisen hakuprosessi, jokaisella on omat vaatimuksensa ja aikataulunsa. Näiden vaiheiden ymmärtäminen on tärkeää hakijoille… Lue lisää

EIC Accelerator-rahoituksen epätasainen jakautuminen: Tarkempi katsaus Euroopan maisemaan

European Innovation Council (EIC) Accelerator, lippulaivarahoitusohjelma Euroopan unionin Horizon Europe -kehyksen puitteissa, on ollut toivon majakka startup-yrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) kaikkialla Euroopassa. Se tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän apurahoja ja pääomarahoitusta tarjoten jopa 2,5 miljoonaa euroa apuraharahoitusta ja 15 miljoonaa euroa… Lue lisää

Toimialan näkemyksiä EIC Accelerator-voittajilta vuosina 2021–2023

Euroopan komission (EY) ja European Innovation Council:n (EIC) myöntämä EIC Accelerator-rahoitus (apuraha ja pääoma, blended financing-optiolla) on suunniteltu rahoittamaan startup-yrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä) ja se jakaa enintään 2,5 miljoonaa euroa apurahoja ja Pääomarahoitus 15 milj. euroa projektia kohden (yhteensä 17,5 milj. euroa). Edunsaajia tukevat usein ammattitaitoiset… Lue lisää

EIC Accelerator:n arviointiongelma vuonna 2022

Vuonna 2021 EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) on suorittanut ensimmäisen vuoden uuden hakukehyksen (lue: Hakuprosessi) mukaisesti. Vuonna 2021 (kesäkuussa ja lokakuussa) on kaksi rajaa, ja se esitti jyrkän oppimiskäyrän pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), ammattikirjoittajille ja European Innovation Council… Lue lisää

Uuden teknologian valmiustasot (TRL) vuoden 2021 EIC Accelerator:lle

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument:n vaihe 2, apuraha ja pääoma) on tehnyt merkittäviä muutoksia vuonna 2021 ja on läpäissyt onnistuneesti ensimmäisen uusien edunsaajien toimitus- ja hyväksymissyklinsä (lue: EIC Accelerator:n uudelleenkeksiminen). Huhtikuusta 2021 lähtien hakeneista yli 1 500 startupista ja pk-yrityksestä (lue: AI… Lue lisää

Konsultin tai apurahojen kirjoittajan palkkaamisesta vuoden 2021 EIC Accelerator:lle (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) on tuonut uuden vaiheen hakuprosessiin vuonna 2021, joka toimii miniehdotuksena nimeltä Step 1 (lue: Re-Inventing the EIC Accelerator). Se sisältää materiaaleja, kuten kirjallisen apurahahakemuksen, videopuheen ja pitch deckin, joiden on… Lue lisää

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi