Koulutuskurssit vaihtoehtona apurahahakemuksiin liittyvälle konsultaatiolle

Johdanto EIC Accelerator:n kaltaisten apurahaohjelmien aiempien hakijoiden yhteinen huolenaihe on konsulttiyritysten tukeminen, mikä edellyttää usein hakijoiden osallistuvan merkittävästi omaan hakemustensa kirjoittamiseen. Tämä on johtanut kasvavaan kiinnostukseen vaihtoehtoisia lähestymistapoja kohtaan, kuten Rasphin kaltaisten alustojen (www.rasph.com) tarjoamien koulutuskurssien hyödyntämiseen. Tämä artikkeli tutkii… Lue lisää

EIC Accelerator-sovellusten nopeuttaminen: Rasph-koulutuksen edut sisäiseen tiimiyhteistyöhön

Johdanto Rasph-koulutusohjelma tarjoaa strategisen edun startup-yrityksille ja pk-yrityksille, jotka haluavat hakea EIC Accelerator:tä. Varustamalla oma tiimi tarvittavilla taidoilla ja tiedoilla, ohjelma antaa yrityksille mahdollisuuden kirjoittaa hakemuksiaan yhteistyössä ja tehokkaasti. Tämä lähestymistapa voi usein johtaa nopeampaan lopputulokseen verrattuna… Lue lisää

Suuren työmäärän haaste: Erilaisten mallien ja vaatimusten liikkuminen apurahahakemuksissa

Johdanto Startup-yrityksille ja pk-yrityksille, jotka hakevat erilaisia apurahaohjelmia, kuten EIC Accelerator ja muut Euroopan unionissa (EU), mallien ja vaatimusten vaihtelut voivat olla merkittävä työtaakan ja monimutkaisuuden lähde. Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka nämä erot vaikuttavat hakijoihin, ja tarjotaan strategioita, joilla voidaan hallita tehokkaasti erilaisia dokumentointivaatimuksia. … Lue lisää

Navigointi sokkelossa: Konsulttiekosysteemin nousu apurahateollisuudessa

Johdanto Apurahateollisuudelle, erityisesti EIC Accelerator:n kaltaisille ohjelmille, on ominaista sen monimutkaisuus ja epävarmuus. Nämä tekijät ovat synnyttäneet merkittävän konsulttiekosysteemin, joka on suunniteltu kuromaan umpeen apurahatoimistojen ja hakijoiden välistä kuilua. Tämä artikkeli tutkii tämän ekosysteemin toimintaa ja sen merkitystä startupeille ja pk-yrityksille, jotka navigoivat apurahaa… Lue lisää

Liikkuminen EIC Accelerator-sovellusten muuttuvissa vuorovedissä: opas malli- ja prosessipäivitysten pysymiseen

European Innovation Council (EIC) Accelerator -ohjelma, joka on startup-yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tuen kulmakivi, tunnetaan dynaamisesta lähestymistavastaan innovaatioiden edistämiseen. Tämä dynaamisuus kuitenkin usein muuttuu usein hakemusmalleissa ja prosesseissa, mikä johtaa haastavaan ympäristöön hakijoille. Jatkuvat päivitykset, samalla kun tavoitteena on parantaa… Lue lisää

Voittavan strategian luominen EIC Accelerator-sovelluksille: Miksi kirjallisen ehdotuksen priorisointi on avainasemassa

Strateginen lähestymistapa hakuprosessiin on välttämätön European Innovation Council (EIC) Acceleratorin tarjoamia tuottoisia rahoitusmahdollisuuksia katseleville startup-yrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä sisältää EIC Accelerator Videon ja Pitch Deckin, jotka ovat sovelluksen kiinteät osat. Avain onnistuneeseen hakemukseen on kuitenkin priorisointi… Lue lisää

Navigointi apurahojen kirjoitusmaisemassa: kriittinen erikoistumisen tarve EIC Accelerator-sovelluksiin

Apurahojen kirjoittaminen, erityisesti erittäin kilpailukykyisille ja arvostetuille ohjelmille, kuten European Innovation Council (EIC) Accelerator, on ainutlaatuinen haaste rahoitusta hakeville yrityksille. Useimmat ammattiapurahojen kirjoittajat eivät ole erikoistuneet yhteen apurahaohjelmaan tällaisten apurahojen luontaisen alhaisen onnistumisprosentin vuoksi. Mutta kun otetaan huomioon monimutkaisuus ja spesifisyys… Lue lisää

EIC Accelerator-koulutuksen hyödyntäminen: Kustannustehokas strategia sisäiseen hakemusten valmisteluun

Oman asiantuntemuksen hyödyntäminen EIC Accelerator-sovelluksissa EIC Accelerator-rahoituksen turvaamiseksi startup-yritykset ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) kohtaavat usein pelottavan haasteen: houkuttelevan sovelluksen luominen, joka täyttää European Innovation Council:n (EIC) tiukat kriteerit. Prosessi, monimutkainen ja vaativa, sisältää tyypillisesti selaamisen monimutkaisten apurahaehdotusmallien läpi,… Lue lisää

Konsultin tai apurahojen kirjoittajan palkkaamisesta vuoden 2021 EIC Accelerator:lle (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) on tuonut uuden vaiheen hakuprosessiin vuonna 2021, joka toimii miniehdotuksena nimeltä Step 1 (lue: Re-Inventing the EIC Accelerator). Se sisältää materiaaleja, kuten kirjallisen apurahahakemuksen, videopuheen ja pitch deckin, joiden on… Lue lisää

Yrityksen profiili, jonka ei pitäisi hakea EIC Accelerator:tä (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, grant and equity) on erittäin kilpailukykyinen, mutta myös erittäin suosittu European Innovation Council:n (EIC) apuraha- ja pääomarahoitusjärjestelmä. Monet startupit ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) EU:ssa, mutta myös assosioituneissa maissa, kuten Israelissa tai Norjassa, ovat kiinnostuneita… Lue lisää

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi