Koulutuskurssit vaihtoehtona apurahahakemuksiin liittyvälle konsultaatiolle

Johdanto EIC Accelerator:n kaltaisten apurahaohjelmien aiempien hakijoiden yhteinen huolenaihe on konsulttiyritysten tukeminen, mikä edellyttää usein hakijoiden osallistuvan merkittävästi oman hakemuksensa kirjoittamiseen. Tämä on johtanut kasvavaan kiinnostukseen vaihtoehtoisia lähestymistapoja kohtaan, kuten Rasph:n kaltaisten alustojen (www.rasph.com) tarjoamien koulutusten hyödyntämiseen. Tässä artikkelissa tarkastellaan koulutuskurssien valinnan etuja perinteisiin apurahahakemuksiin verrattuna. Konsultointidilemma Suuri riippuvuus hakijan panoksesta: Monet konsulttiyritykset vaativat hakijoilta huomattavaa panosta, minkä vuoksi he usein kirjoittavat suuren osan hakemuksesta itse. Tämä voi tehdä tyhjäksi konsultin palkkaamisesta koituvan hyödyn, erityisesti startup-yrityksille ja pk-yrityksille, joilla on rajalliset resurssit. Kustannukset vs. arvo: Konsultointipalvelujen kustannukset voivat olla huomattavia, ja kun hakijat päätyvät tekemään suurimman osan työstä itse, vastine rahalle tulee kyseenalaiseksi. Rajoitetun kapasiteetin kehittäminen: Voimakas konsulttien tukeminen voi estää hakijoita kehittämästä omia taitojaan ja ymmärrystä avustushakemusprosessista, mikä rajoittaa heidän kapasiteettiaan tulevissa hakemuksissa. Koulutuskurssit: Vaihtoehtoinen vaikutusvallan lisääminen koulutuksen kautta: Koulutuskurssit, kuten Rasph:ssä tarjotut, antavat hakijoille tietoja ja taitoja, joita tarvitaan apurahahakuprosessin itsenäiseen navigointiin. Kustannustehokas oppiminen: Koulutuskurssit ovat yleensä kustannustehokkaampia kuin konsulttien palkkaaminen. Ne tarjoavat kertaluonteisen sijoituksen oppimiseen, jota voidaan soveltaa useisiin sovelluksiin. Oman asiantuntemuksen rakentaminen: Osallistumalla koulutuskursseihin startupit ja pk-yritykset voivat rakentaa sisäistä osaamistaan. Tämä panostus oppimiseen parantaa heidän kykyään käsitellä tulevia apurahahakemuksia ilman ulkopuolista riippuvuutta. Päivitetty ja asiaankuuluva sisältö: Rasph:n kaltaiset alustat varmistavat usein, että heidän kurssinsa ovat ajan tasalla apurahaohjelmien uusimpien suuntausten, käytäntöjen ja vaatimusten kanssa ja tarjoavat opiskelijoille nykyistä ja soveltuvaa tietoa. Verkostoitumismahdollisuudet: Koulutuskurssit voivat myös tarjota verkostoitumismahdollisuuksia muiden hakijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, mikä edistää jaetun oppimisen ja tuen yhteisöä. Harjoituksia valittaessa koulutusta konsultoinnin sijaan Vaadittu aika ja ponnistus: Hakijoiden on oltava valmiita sijoittamaan aikaa ja vaivaa oppimiseen ja koulutuskursseilla saatujen tietojen soveltamiseen. Alkuoppimiskäyrä: Alkuoppimiskäyrä voi olla jyrkempää kuin konsultointiin luottaen, mutta tämä investointi maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä. Harjoittelun ja liiketoiminnan tasapainottaminen: Hakijoiden on tasapainotettava koulutukseen käytetty aika muuhun liiketoimintaan, jotta kumpaakaan ei laiminlyödä. Johtopäätös Monille apurahaohjelmien hakijoille konsulttipalveluihin luottaminen on ollut kaksiteräinen miekka, mikä on usein johtanut siihen, että he kirjoittavat suuren osan hakemuksesta itse. Koulutuskurssit, kuten Rasph:ssä tarjottavat kurssit, ovat arvokas vaihtoehto, joka antaa hakijoille tiedot ja taidot navigoida itsenäisesti apurahahakemusprosessissa. Vaikka tämä lähestymistapa vaatii aikaa ja vaivaa, kustannustehokkuuden ja kapasiteetin rakentamisen pitkän aikavälin hyödyt tekevät siitä houkuttelevan valinnan startupeille ja pk-yrityksille.

EIC Accelerator-sovellusten nopeuttaminen: Rasph-koulutuksen edut sisäiseen tiimiyhteistyöhön

Johdanto Aloitusyrityksille ja pk-yrityksille, jotka haluavat hakea EIC Accelerator:tä, Rasph-koulutusohjelma tarjoaa strategisen edun. Varustamalla oma tiimi tarvittavilla taidoilla ja tiedoilla, ohjelma antaa yrityksille mahdollisuuden kirjoittaa hakemuksiaan yhteistyössä ja tehokkaasti. Tämä lähestymistapa voi usein johtaa nopeampaan lopputulokseen verrattuna yhteen kirjoittajaan luottamiseen tai tehtävän ulkoistamiseen. Rasph-koulutuksen edut sisäiseen sovellusten kirjoitustiimien yhteistyöhön ja tehokkuuteen: Oman tiimin kouluttaminen luo yhteistyöympäristön, jossa eri jäsenet voivat antaa erityisosaamistaan sovellukseen. Tämä yhteistyö voi merkittävästi nopeuttaa kirjoitusprosessia verrattuna yhteen kirjoittajaan. Kattava liiketoiminnan ymmärtäminen: Yrityksen toimintaan ja strategiaan perehtynyt talon sisäinen tiimi Rasph-koulutuksen kautta pystyy muuttamaan yrityksen vivahteet sovellukseksi tehokkaasti. Tämä syvällinen ymmärrys varmistaa johdonmukaisemman ja vakuuttavamman ehdotuksen. Nopea reagointi ja iterointi: Sisäisen tiimin avulla muutokset ja iteraatiot voivat tapahtua nopeasti. Suora kommunikaatio ja välittömät palautesilmukat antavat tiimille mahdollisuuden mukauttaa ja tarkentaa sovellusta nopeasti ja vastata muuttuviin tarpeisiin ja oivalluksiin. Kustannustehokas lähestymistapa: Oman tiimin kouluttaminen on usein pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampaa kuin ulkoistaminen. Vaikka alkuinvestointi koulutukseen vaatii, se eliminoi toistuvat kustannukset, jotka liittyvät ulkopuolisten konsulttien palkkaamiseen jokaiseen sovellukseen. Pitkän aikavälin kapasiteetin rakentaminen: Rasph-koulutusohjelma rakentaa pitkäaikaisia apurahahakutaitoja tiimissä. Tämä kapasiteetti säilyy yrityksen sisällä, mikä hyödyttää tulevia sovelluksia ja vähentää riippuvuutta ulkoisista lähteistä. Rasph-koulutuksen tehokas toteuttaminen Oikeiden tiimin jäsenten valitseminen: Valitse tiimin jäsenet, joilla on monipuoliset taidot – mukaan lukien tekninen, liiketoiminta- ja kirjoitusasiantuntemus – osallistumaan Rasph-koulutukseen. Tämä monimuotoisuus takaa monipuolisen lähestymistavan sovellukseen. Koulutuksen integrointi sovelluskehitykseen: Kohdista koulutusaikataulu sovelluksen aikajanan kanssa. Käytä koulutuksen oppimia suoraan hakuprosessiin ja varmista reaaliaikaiset hyödyt. Osastojen välisen yhteistyön kannustaminen: Edistä yhteistyöympäristöä, jossa eri osastojen tiimin jäsenet voivat tuoda näkemyksensä, mikä johtaa kattavampaan ja monipuolisempaan sovellukseen. Digitaalisten työkalujen ja resurssien hyödyntäminen: Hyödynnä digitaalisia työkaluja projektinhallintaan, asiakirjojen yhteistyöhön ja versionhallintaan tehostaaksesi hakemusten kirjoitusprosessia ja tehostaaksesi tiimin tehokkuutta. Johtopäätös Rasph-koulutusohjelman käyttäminen EIC Accelerator-sovellusten valmisteluun antaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää omia kykyjään, mikä johtaa nopeampaan ja tehokkaampaan hakemusten kirjoittamiseen. Tämä lähestymistapa ei vain nopeuttaa hakuprosessia, vaan myös rakentaa kestävää osaamista organisaatiossa, mikä on hyödyllistä sekä nykyisille että tuleville rahoitusmahdollisuuksille.

Suuren työmäärän haaste: Erilaisten mallien ja vaatimusten liikkuminen apurahahakemuksissa

Johdanto Startup-yrityksille ja pk-yrityksille, jotka hakevat erilaisia apurahaohjelmia, kuten EIC Accelerator ja muut Euroopan unionin (EU) sisällä, mallien ja vaatimusten vaihtelut voivat olla merkittävä työtaakan ja monimutkaisuuden lähde. Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka nämä erot vaikuttavat hakijoihin, ja tarjotaan strategioita, joilla voidaan hallita tehokkaasti erilaisia dokumentointivaatimuksia. Monipuoliset mallit ja vaatimukset: Kaksiteräinen miekka Lisää monimutkaisuutta: Eri apurahaohjelmilla on usein ainutlaatuiset mallit ja erityisvaatimukset. Tämä monimuotoisuus voi monimutkaistaa hakuprosessia, koska hakijoiden on räätälöitävä ehdotuksensa kunkin ohjelman yksilöllisten kriteerien mukaisesti. Aikaa vievät mukautukset: Sovellusten mukauttaminen erilaisiin malleihin ja vaatimuksiin on aikaa vievä prosessi. Se vaatii perusteellista ymmärtämistä kunkin ohjelman ohjeista ja vaatii usein merkittäviä muutoksia olemassa oleviin asiakirjoihin. Virheiden riski: Tarve jatkuvasti muokata asiakirjoja lisää virheiden riskiä, kuten ohjelmakohtaisten yksityiskohtien huomiotta jättäminen tai tiettyjen kriteerien täyttämättä jättäminen, mikä voi vaarantaa sovelluksen onnistumisen. Resurssien kuluminen: Etenkin pienet organisaatiot voivat kokea suuren työmäärän haastavan rajallisen henkilöstön ja resurssien vuoksi. Tämä voi johtaa resurssien rasittamiseen ja vaikuttaa muuhun liiketoimintaan. Tehokkaan asiakirjojen hallinnan strategiat Luo modulaarinen sovelluskehys: Kehitä modulaarinen lähestymistapa hakemusasiakirjoihin. Luo ydinmateriaaleja, jotka voidaan helposti mukauttaa erilaisiin malleihin ja vaatimuksiin. Tämä vähentää tarvetta aloittaa alusta jokaisen sovelluksen kohdalla. Viputeknologia: Käytä asiakirjanhallintatyökaluja ja ohjelmistoja, jotka mahdollistavat helpon muokkaamisen, muotoilun ja versionhallinnan. Tämä voi vähentää merkittävästi aikaa ja vaivaa, joka tarvitaan sovellusten mukauttamiseen erilaisiin malleihin. Pysy järjestyksessä ja suunnittele etukäteen: Ylläpidä hyvin organisoitua järjestelmää eri apurahaohjelmien vaatimusten seuraamiseksi. Suunnittelemalla etukäteen ja aloittamalla sopeutumisprosessin ajoissa, voidaan vähentää viime hetken kiireitä ja niihin liittyviä virheitä. Käytä asiantuntija-apua: Harkitse ammattimaisten kirjoittajien tai konsulttien palkkaamista, jotka ovat erikoistuneet EU-apurahahakemuksiin. Heidän asiantuntemuksensa erilaisissa malleissa ja vaatimuksissa liikkumisessa voi keventää työtaakkaa ja parantaa sovellusten laatua. Jatkuva oppiminen ja parantaminen: Opi jokaisesta hakuprosessista. Kerää palautetta ja käytä sitä lähestymistapaasi tarkentamiseen tehden tulevista mukautuksista tehokkaampia ja tehokkaampia. Johtopäätös Vaikka eri apurahaohjelmien erilaiset mallit ja vaatimukset luovat suuren työtaakan hakijoille, strategisen lähestymistavan omaksuminen voi tehdä tästä haasteesta hallittavissa. Kehittämällä joustavia puitteita, hyödyntämällä teknologiaa, pysymällä järjestyksessä, hakemalla asiantuntija-apua ja jatkuvasti parantamalla startupit ja pk-yritykset voivat navigoida näissä monimutkaisissa kysymyksissä tehokkaammin, mikä parantaa mahdollisuuksiaan menestyä apurahojen saamisessa.

Navigointi sokkelossa: Konsulttiekosysteemin nousu apurahateollisuudessa

Johdanto Apurahateollisuudelle, erityisesti EIC Accelerator:n kaltaisille ohjelmille, on ominaista sen monimutkaisuus ja epävarmuus. Nämä tekijät ovat synnyttäneet merkittävän konsulttiekosysteemin, joka on suunniteltu kuromaan umpeen apurahatoimistojen ja hakijoiden välistä kuilua. Tämä artikkeli tutkii tämän ekosysteemin toimintaa ja sen merkitystä startupeille ja pk-yrityksille, jotka navigoivat apurahahakemusprosessissa. Apurahateollisuuden monimutkaisuus ja epävarmuus Monimutkaiset hakuvaatimukset: Apurahahakemuksiin liittyy usein monimutkaisia lomakkeita, yksityiskohtaisia hankekuvauksia, rahoitussuunnitelmia ja todisteita innovaatioista ja markkinapotentiaalista. Näiden vaatimusten ymmärtäminen ja täyttäminen voi olla pelottavaa monille hakijoille. Muuttuvat käytännöt ja kriteerit: Apurahatoimistot päivittävät usein käytäntöjään ja arviointikriteereitään. Muutosten mukana pysyminen vaatii jatkuvaa seurantaa ja sopeutumiskykyä. Korkea kilpailu ja alhainen menestysprosentti: Apurahaohjelmien kilpailullinen luonne yhdistettynä suhteellisen alhaisiin onnistumisasteisiin lisää epävarmuutta. Hakijat kohtaavat usein tiukkaa kilpailua lukuisten muiden innovatiivisten hankkeiden kanssa. Konsulttien rooli erojen kuromisessa Asiantuntijaopas: Konsultit tarjoavat asiantuntemusta avustushakemusten monimutkaisessa ympäristössä navigoimiseen. He tuntevat hyvin viimeisimmät vaatimukset ja trendit ja tarjoavat hakijoille arvokkaita näkemyksiä. Räätälöity hakuapu: Konsultit tekevät tiivistä yhteistyötä startup-yritysten ja pk-yritysten kanssa räätälöidäkseen heidän hakemuksensa vastaamaan tiettyjä apurahaohjelman kriteerejä. Tämä räätälöinti lisää sovelluksen onnistumisen mahdollisuuksia. Ajan ja resurssien hallinta: Hakuprosessin monimutkaisten yksityiskohtien käsittelyllä konsultit säästävät yritysten arvokasta aikaa ja resursseja, jolloin ne voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa. Riskien vähentäminen: Ammattitaitoiset konsultit auttavat tunnistamaan sovellusten mahdolliset sudenkuopat ja neuvovat riskinhallintastrategioissa, mikä parantaa ehdotusten laatua ja kilpailukykyä. Verkostoituminen ja sisäpiiritieto: Konsulteilla on usein verkostoja ja sisäpiiritietoa, josta voi olla hyötyä. Tämä sisältää arvioijan mieltymysten ja arviointiprosessin hienouksien ymmärtämisen. Haasteet ja huomiot Kustannustekijä: Konsulttien palkkaaminen voi olla kallista, mikä voi olla merkittävää harkinnanvaraa startupeille ja pk-yrityksille, joilla on rajallinen budjetti. Riippuvuusriski: On olemassa riski tulla liian riippuvaiseksi konsulteista, mikä voi vaikuttaa pitkän aikavälin kykyyn käsitellä apurahahakemuksia itsenäisesti. Laatuvaihtelu: Konsultointipalvelujen laatu ja tehokkuus voivat vaihdella suuresti, joten luotettavan konsultin valinta on ratkaisevan tärkeää. Johtopäätös Apurahaalan monimutkaisuus ja epävarmuus ovat todellakin edistäneet laajaa konsulttiekosysteemiä, joka toimii tärkeänä välittäjänä apurahatoimistojen ja hakijoiden välillä. Vaikka konsultit voivat helpottaa huomattavasti hakuprosessia, startup-yritysten ja pk-yritysten tulee punnita kustannuksia ja hyötyjä huolellisesti varmistaakseen, että ne valitsevat laadukkaat neuvonantajat ja samalla kehittävät omaa kykyään navigoida apurahaympäristössä.

Liikkuminen EIC Accelerator-sovellusten muuttuvissa vuorovedissä: opas malli- ja prosessipäivitysten pysymiseen

European Innovation Council (EIC) Accelerator-ohjelma, startup-yritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) tuen kulmakivi, tunnetaan dynaamisesta lähestymistavastaan innovaatioiden edistämiseen. Tämä dynaamisuus kuitenkin usein muuttuu usein hakemusmalleissa ja prosesseissa, mikä johtaa haastavaan ympäristöön hakijoille. Jatkuvat päivitykset, vaikka niiden tarkoituksena on parantaa prosessia, voivat vahingossa aiheuttaa hämmennystä ja esteitä, varsinkin kun vanhentuneesta verkkodokumentaatiosta tulee normi yhdessä yössä. Tämä artikkeli perehtyy näiden muutosten monimutkaisuuteen ja tarjoaa oivalluksia siitä, kuinka hakijat voivat pysyä pinnalla tässä jatkuvasti kehittyvässä skenaariossa. Pysymisen haaste Hakijoiden päähaaste johtuu nopeasta tahdista, jolla EIC päivittää mallejaan ja hakuprosessejaan. Nämä muutokset ovat usein kriittisiä ja vaikuttavat kaikkeen hakemuksen rakenteesta arviointiperusteisiin. Valitettavasti näiden päivitysten nopeus voi olla nopeampaa kuin tiedon levittäminen, jolloin hakijat ovat riippuvaisia vanhentuneista verkkoresursseista. Vaikutus hakijoihin Aloittaville ja pk-yrityksille, jotka haluavat hyödyntää EIC Accelerator:n tarjontaa, kuten avustuksia enintään 2,5 miljoonaa euroa ja pääomarahoitusta enintään 15 miljoonaa euroa, ajan tasalla pysyminen on erittäin tärkeää. Ajantasaisen tiedon puute voi johtaa virheisiin hakuprosessissa, mikä saattaa vaarantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elintärkeää rahoitusta. Tämä pätee erityisesti sellaisiin näkökohtiin kuin teknologiavalmiustason (TRL) arvioinnit, pitch decks ja niiden innovaatioiden yleinen muotoilu EIC:n kriteerien puitteissa. Strategiat virallisten EIC-kanavien pitämiseksi ajan tasalla: Tarkista säännöllisesti European Innovation Council:n ja pk-yritysten toimeenpanoviraston (EISMEA) ja Euroopan komission (EY) verkkosivustot. Päivitysten viiveestä huolimatta nämä ovat edelleen ensisijainen tarkan tiedon lähde. Verkostoituminen vertaisten kanssa: Ota yhteyttä muihin hakijoihin, konsultteihin ja ammattikirjoittajiin, jotka navigoivat samaa prosessia. Foorumit ja verkkoyhteisöt voivat olla korvaamattomia uusimpien oivallusten jakamisessa. Asiantuntemuksen palkkaaminen: Harkitse konsulttien tai ammattimaisten apurahojen kirjoittajien palkkaamista, jotka ovat erikoistuneet EU-apurahoihin. Heillä on usein sisäpiiritietoa ja he voivat tulkita muutosten vivahteita tehokkaammin. Jatkuva oppiminen: Osallistu EIC Accelerator-työpajoihin, webinaareihin ja tiedotustilaisuuksiin. Nämä tapahtumat voivat tarjota ensikäden tietoa EIC:n edustajilta. Palautteen kriittinen analyysi: Aiemmin hakeneille arvioijien palautteen analysointi voi tarjota vihjeitä muuttuvista odotuksista ja painopistealueista. Johtopäätös EIC Accelerator-ohjelman jatkuvasti muuttuva maisema vaatii hakijoilta ketteryyttä ja ennakoivaa lähestymistapaa. Pysy ajan tasalla ja mukautumiskykyinen on avainasemassa näiden muutosten onnistumisessa. Vaikka nämä päivitykset ovatkin haastavia, ne kuvastavat myös EIC:n sitoutumista kehittää ja parantaa tukeaan uraauurtaville innovaatioille Euroopassa. Lopuksi muista, että matka EIC Accelerator-rahoituksen turvaamiseen on yhtä dynaaminen kuin itse innovaatio. Ota haaste vastaan, pysy ajan tasalla ja anna innovatiivisten ideoiden loistaa hakuprosessin monimutkaisuuden läpi.

Voittavan strategian luominen EIC Accelerator-sovelluksille: Miksi kirjallisen ehdotuksen priorisointi on avainasemassa

Strateginen lähestymistapa hakuprosessiin on välttämätön European Innovation Council (EIC) Acceleratorin tarjoamia tuottoisia rahoitusmahdollisuuksia katseleville startup-yrityksille ja pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä sisältää EIC Accelerator Videon ja Pitch Deckin, jotka ovat sovelluksen kiinteät osat. Avain onnistuneeseen hakemukseen on kuitenkin kirjallisen ehdotuksen priorisoiminen ennen näihin visuaalisiin ja suullisiin esityksiin ryhtymistä. Strukturoidun kertomuksen merkitys Kirjallinen hakemus on EIC Accelerator-sovelluksesi kulmakivi. Se muodostaa perustan, jolle koko ehdotuksesi on rakennettu. Keskittämällä ensin tähän näkökohtaan luot kattavan ja yhtenäisen kertomuksen, joka ohjaa videotasi ja pitch-pakettiasi. Tämä jäsennelty lähestymistapa varmistaa, että kaikki sovelluksesi osat ovat kohdistettuja ja välittävät johdonmukaisen viestin. Haasteet videoiden ja pitch-dekkien tarkistamisessa Videon tai pitch-dekin jälkituotannon tarkistaminen voi olla haastava ja resursseja vaativa tehtävä. Kun video on kuvattu ja editoitu, sen muokkaaminen vaatii paljon vaivaa. Vastaavasti pitch deckit, vaikkakin videoita joustavammat, vaativat silti aikaa ja resursseja mukautuakseen ehdotuksen selostukseen tehtyihin muutoksiin. Viimeistelemällä kirjallisen hakemuksen ensin minimoit tällaisten tarkistusten tarpeen ja säästät arvokasta aikaa ja resursseja. Hakuprosessin virtaviivaistaminen Kirjallisesta ehdotuksesta aloittaminen virtaviivaistaa koko hakuprosessia. Sen avulla voit selventää projektisi tavoitteita ja tärkeimpiä myyntipisteitä. Tämä selkeys muuttuu sitten keskittyneemmäksi ja vaikuttavammaksi videoksi ja pitch deckiksi, koska ne on suunniteltu vahvistamaan kirjallisen asiakirjan kerrontaa. Vinkkejä onnistuneeseen EIC Accelerator-sovellukseen: Aloita kirjallisesta ehdotuksesta: Kehitä yksityiskohtainen ja vakuuttava kirjallinen ehdotus, joka ilmaisee selkeästi hankkeesi arvoehdotuksen. Kohdista videosi ja pitch-pakettisi: Käytä viimeisteltyä kirjallista ehdotusta oppaana varmistaaksesi, että videosi ja pitch-pakettisi ovat linjassa hakemuksesi selostuksen ja avainkohtien kanssa. Keskity selkeään viestiin: Korosta videossasi ja pitch deckissäsi kirjallisen ehdotuksesi ydinviestiä, jotta hakemuksesi kaikki osat ovat johdonmukaisia. Käytä visuaalia tehokkaasti: Videossa ja pitch deckissä hyödynnä visuaalisia ominaisuuksia täydentämään ja parantamaan kerrontaa, älä tuoda uusia tai ristiriitaisia tietoja. Valmistaudu mahdollisiin muokkauksiin: Vaikka painopisteen tulee olla kirjallisen ehdotuksen saaminen ensin oikeaan, ole valmis tekemään pieniä muutoksia videoosi ja pitch-pakettiin tarvittaessa palautteen tai tarkastelun jälkeen. Pyydä tarvittaessa ammattiapua: Harkitse ammattilaisten kirjoittajien, konsulttien tai videoeditorien palkkaamista, jotka tuntevat EIC Accelerator-hakuprosessin ja sen erityisvaatimukset. Tarkista ja tarkenna: Ennen lopullista lähettämistä tarkista kaikki hakemuksesi osat yhdessä varmistaaksesi, että ne esittävät yhtenäisen ja vakuuttavan perustelun EIC:n arvioijille. Priorisoimalla kirjallisen ehdotuksen EIC Accelerator-hakuprosessissa ja varmistamalla, että hakemuksesi kaikki osat ovat yhdenmukaisia, parannat mahdollisuuksiasi saada tämä kilpailukykyinen rahoitus onnistuneesti.

Navigointi apurahojen kirjoitusmaisemassa: kriittinen erikoistumisen tarve EIC Accelerator-sovelluksiin

Apurahojen kirjoittaminen, erityisesti erittäin kilpailukykyisille ja arvostetuille ohjelmille, kuten European Innovation Council (EIC) Accelerator, on ainutlaatuinen haaste rahoitusta hakeville yrityksille. Useimmat ammattimaiset apurahakirjoittajat eivät ole erikoistuneet yhteen apurahaohjelmaan tällaisten apurahojen luontaisen alhaisen onnistumisprosentin vuoksi. Ottaen kuitenkin huomioon EIC Accelerator:n monimutkaisuuden ja spesifisyyden, on olemassa pakottava peruste hakea kirjailijaa, joka on erikoistunut tähän apurahaan. Yleinen lähestymistapa apurahojen kirjoittamiseen Monipuolinen asiantuntemus Monet apurahakirjoittajat haluavat monipuolistaa asiantuntemustaan eri apurahaohjelmissa sen sijaan, että olisivat erikoistuneet yhteen. Tämä lähestymistapa perustuu suurelta osin käytännön syihin: se vähentää riskiä, joka liittyy erittäin kilpailukykyisten apurahojen alhaiseen onnistumisprosenttiin. Laajentamalla toiminta-alaansa nämä kirjoittajat lisäävät mahdollisuuksiaan onnistua hankkimaan rahoitusta asiakkailleen eri ohjelmissa. Haasteita hakijoille EIC Accelerator:tä hakeville yrityksille työskentely yleisen apurahan kirjoittajan kanssa voi olla kaksiteräinen miekka. Vaikka näillä kirjoittajilla on runsaasti kokemusta apurahojen kirjoittamisesta, heidän laaja keskittymisensä saattaa tarkoittaa vähemmän perehtymistä EIC Accelerator-ohjelman monimutkaisiin yksityiskohtiin ja erityisiin vaatimuksiin. Tämä erikoistumisen puute voi mahdollisesti vaikuttaa sovelluksen laatuun ja kilpailukykyyn. Erikoistumisen arvo EIC Accelerator-sovelluksiin monimutkaisuudessa navigointi EIC Accelerator tunnetaan tiukasta ja monimutkaisesta hakuprosessistaan, joka vaatii syvällistä ymmärrystä ohjelman tavoitteista, kriteereistä ja vivahteista. EIC Accelerator:hen erikoistuneella apurahan kirjoittajalla on perusteellisempi ymmärrys näistä elementeistä ja hän on paremmin valmistautunut selviytymään sen monimutkaisuudesta. Räätälöidyt strategiat Erikoiskirjoittajat ovat todennäköisesti kehittäneet räätälöityjä strategioita ja oivalluksia, jotka ovat erityisen tehokkaita EIC Accelerator:lle. Heidän kokemuksensa ohjelman erityisvaatimuksista, kuten Technology Readiness Level (TRL) -kriteereistä, pitch deckistä ja haastatteluprosessista, antaa heille vivahteikkaan käsityksen, joka voi hyödyttää merkittävästi sovellusta. Laadukkaammat sovellukset Asiantuntijoiden suunnittelemat sovellukset ovat yleensä laadukkaampia ja vastaavat paremmin EIC Accelerator:n odotuksia. Tämä erikoistuminen voi johtaa vakuuttavampaan ja vakuuttavampaan apurahaehdotukseen, mikä saattaa lisätä onnistumisen todennäköisyyttä. Investointien kustannus-hyötyanalyysin huomioon ottaminen Vaikka erikoistuneen apurahakirjoittajan palkkaaminen saattaa tulla kalliimmaksi, yritysten on punnittava tätä mahdollisia hyötyjä vastaan. Paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta hyvin laaditun erikoissovelluksen kautta voivat perustella investoinnin, varsinkin kun otetaan huomioon EIC Accelerator:n tarjoama merkittävä taloudellinen tuki. Pitkän aikavälin vaikutus EIC Accelerator:n rahoituksen varmistamisella voi olla muuttava vaikutus yritykseen tarjoamalla paitsi taloudellista tukea, myös validointia ja julkistamista. Tämän menestyksen pitkän aikavälin hyödyt voivat olla paljon suurempia kuin alkuperäiset kustannukset, jotka aiheutuvat investoinnista erikoistuneen apurahan kirjoittajaan. Johtopäätös Apuraharahoituksen kilpailussa, erityisesti EIC Accelerator:n kaltaisessa haastavassa ohjelmassa, erikoistuneen apurahakirjoittajan asiantuntemus voi olla korvaamatonta. Vaikka useimmat apurahojen kirjoittajat valitsevat yleisen lähestymistavan, EIC Accelerator:n monimutkaisuus ja erityiset vaatimukset antavat vahvan syyn asiantuntijan etsimiselle. EIC-rahoituksen turvaamiseen pyrkiville yrityksille päätös investoida apurahojen kirjoittamisen erikoisosaamiseen voi olla ratkaiseva tekijä hakemuksen onnistumisessa.

EIC Accelerator-koulutuksen hyödyntäminen: Kustannustehokas strategia sisäiseen hakemusten valmisteluun

Oman asiantuntemuksen hyödyntäminen EIC Accelerator-sovelluksissa EIC Accelerator-rahoituksen turvaamiseksi startup-yritykset ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) kohtaavat usein pelottavan haasteen: houkuttelevan sovelluksen luominen, joka täyttää European Innovation Council:n (EIC) tiukat kriteerit. Prosessi, monimutkainen ja vaativa, sisältää tyypillisesti selaamisen monimutkaisten apurahaehdotusmallien läpi, kehittämällä vankan liiketoimintasuunnitelman ja esittämällä vakuuttavasti innovaation ainutlaatuiset myyntipisteet (USP). Monimutkaisuuden vuoksi monet yritykset kääntyvät ulkopuolisten konsulttien, ammattimaisten apurahojen kirjoittajien tai freelancerien puoleen, mistä aiheutuu huomattavia kustannuksia. On kuitenkin olemassa kustannustehokas vaihtoehto: EIC Accelerator-koulutusohjelmat, jotka on suunniteltu antamaan yrityksille mahdollisuus valmistella sovelluksia talon sisällä. Nämä koulutusohjelmat ovat siunaus yrityksille, jotka haluavat alentaa hakuprosessiin liittyviä ennakkomaksuja samalla, kun ne kehittävät sisäistä asiantuntemusta. EIC Accelerator-koulutusohjelmien edut Kustannustehokkaat: Koulutusohjelmat tarjoavat edullisemman ratkaisun kuin ulkopuolisten konsulttien palkkaaminen. Ne poistavat mojovat konsulttipalkkiot, jolloin yritykset voivat kohdentaa resursseja tehokkaammin. Sisäisen asiantuntemuksen rakentaminen: Kouluttamalla sisäisiä tiimejä yritykset kehittävät kestävää osaamista, jota voidaan hyödyntää tulevia hakemuksia ja muita apurahamahdollisuuksia varten. Räätälöity lähestymistapa: Yrityksen sisäinen valmistelu varmistaa, että sovellus heijastaa aidosti yrityksen visiota ja innovaatioita ja tarjoaa yksilöllisen vaikutelman, jota ulkopuoliset konsultit eivät välttämättä saa kiinni. EIC-kriteerien parannettu ymmärtäminen: Koulutusohjelmat paljastavat EIC:n odotukset ja arviointikriteerit, jolloin yritykset voivat räätälöidä sovelluksiaan tehokkaammin. Prosessin hallinta: Yrityksen sisäinen valmistelu mahdollistaa sovelluksen aikajanan ja sisällön paremman hallinnan, mikä mahdollistaa säädöt ja tarkennukset tarpeen mukaan. Tehokkaan koulutusstrategian toteuttaminen Oikean koulutusohjelman valitseminen: Valitse ohjelma, joka kattaa kaikki EIC Accelerator-hakuprosessin osa-alueet, mukaan lukien ehdotusten kirjoittaminen, taloussuunnittelu ja myyntipuheen valmistelu. Omistettu työryhmä hakemusten valmisteluun: Nimeä organisaatiosta tiimi, joka osallistuu koulutukseen ja johtaa hakuprosessia. Jatkuva oppiminen ja sopeutuminen: Kannusta tiimiä pysymään ajan tasalla EIC-päivityksistä ja muutoksista, jotta sovellus pysyy uusimpien kriteerien mukaisena. EIC:n resurssien hyödyntäminen: Hyödynnä EIC:n tarjoamia resursseja, kuten virallisia malleja, ohjeita ja tapaustutkimuksia täydentämään koulutusta. Harjoittelun käytännön soveltaminen: Käytä koulutuksessa opittuja taitoja välittömästi hakemuksen valmistelussa, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen oppimisen ja kehittymisen. Johtopäätös EIC Accelerator-koulutusohjelmat tarjoavat strategisen polun yrityksille, jotka haluavat valmistella hakemuksensa talon sisällä. Investoimalla koulutukseen yritykset säästävät etukäteismaksuissa ja rakentavat arvokasta sisäistä asiantuntemusta, mikä lisää mahdollisuuksiaan menestyä EIC-rahoituksen kovassa kilpailussa.

Konsultin tai apurahojen kirjoittajan palkkaamisesta vuoden 2021 EIC Accelerator:lle (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, apuraha ja pääoma) on tuonut uuden vaiheen hakuprosessiin vuonna 2021, joka toimii miniehdotuksena nimeltä Step 1 (lue: Re-Inventing the EIC Accelerator). Se sisältää materiaaleja, kuten kirjallisen apurahahakemuksen, videopuheen ja pitch deckin, jotka on lähetettävä European Innovation Councils (EIC) AI-alustalle (lue: AI Tool Review). Tämän muutoksen myötä EIC Accelerator:ssä on nyt kolme vaihetta, jotka on läpäistävä, nimittäin vaihe 1 (lyhyt hakemus), vaihe 2 (täysi hakemus) ja vaihe 3 (kasvotusten haastattelu) (lue: Suositukset EICA:lle), mutta monia startupit ja pienet ja keskisuuret yritykset (SME) eivät ole varmoja, mitä nämä vaiheet tarkoittavat ja mitä määräaikoja ja aikatauluja niihin liittyy. Lyhyen oppaan avulla hakijat voivat viitata seuraaviin huomautuksiin: Vaihe 1 on lyhyt hakemus, joka voidaan laatia alle 30 päivässä ja joka voidaan lähettää milloin tahansa ilman kiinteää määräaikaa (lue: Pitch Video Workflow) Vaihe 2 on erittäin pitkä hakemus, joka voidaan jättää vain, jos (i) vaihe 1 on hyväksytty ja (ii) EIC on julkaissut kiinteän määräajan. Vuonna 2021 katkaisujaksoja oli kaksi, kesäkuu ja lokakuu. Vähimmäisajan vaiheen 2 hakemuksen valmisteluun tulee olla 60 päivää, mutta pidempään suositellaan. Vaihe 3 on kasvokkain tapahtuva haastattelu, jossa käytetään vaiheessa 2 lähetettyä pitch deckiä. Se on vain vaiheessa 2 hyväksyttyjen hankkeiden käytettävissä, ja tämän vaiheen päivämäärät on vahvistettu heti vaiheen 2 arviointien jälkeen. julkaistaan (eli pitch-viikko). Tämän vaiheen valmistelu voidaan suorittaa 14 päivässä. Mitä kehittää yksin ja mitä ulkoistaa Ei ole yleistä sääntöä sille, milloin konsultti tai ammattikirjailija tulisi palkata tai tarvitaanko sellaista ollenkaan. Viralliset ehdotusmallit, työohjelma ja ohjeet (eli EIC-rahastolle ja tekoälytyökalulle) ovat julkisesti saatavilla, mikä tarkoittaa, että jokainen yritys voi teknisesti hakea itse. Käytettävissä olevat resurssit ja apurahojen kirjoittamisen ajoitus on otettava huomioon. Vaiheen 1 osalta vaiva on verrattain pieni: Vaiheen 1 kehittämisen edut talon sisällä Vaihe 1 vaatii suhteellisen vähän aikaa Vaihe 1 on suhteellisen helppo kehittää Rahaa ei mene hukkaan, jos projekti ei sovellu EIC Accelerator:lle (esim. konsultit ottavat mukaan huonosti onnistuneet tapaukset) Täysi hallinta lopputuloksesta Konsultin palkkaamisen edut Konsultti voi muokata projektia ja tehdä siitä vaikuttavamman sekä välttää punaisia lippuja Vaiheeseen 1 kuuluminen yksinkertaistaa vaiheen 2 prosessia Optimoi automaattinen pisteytys kokemukseen perustuvalla tekoälyalustalla Ajansäästöä Tiivis yhteys Euroneuvontakeskukseen varautuakseen odottamattomiin muutoksiin Konsultit jättävät ehdotuksen uudelleen, jos se hylätään, kun taas hylätylle projektille on vaikea palkata konsulttia Jokaisen lähestymistavan huonot puolet ovat päinvastaiset. Tämä tarkoittaa, että konsultin palkkaamisesta on hyötyä pelkästään hakemuksen laatimisessa. Vaiheen 2 vertailu olisi seuraava: Huomautus: Vaiheen 2 vertailussa oletetaan, että hakijat ovat onnistuneesti hakeneet vaiheeseen 1 itse ja harkitsevat vaiheen 2 kumppanin palkkaamista. Kehittämisvaiheen 2 edut Sisäiset kustannussäästöt Täysi hallinta lopputuloksesta Konsultin palkkaamisen edut Konsultti voi muokata projektia ja tehdä siitä vaikuttavamman sekä välttää punaisia lippuja. Projektin kehittämisen ja johtoryhmän välisen yhteistyön järjestäminen vastaamaan deadline Ajansäästöä Läheinen yhteys Euroneuvontakeskukseen varautuaksesi odottamattomiin muutoksiin Yllä lueteltujen konsulttitoimiston palkkaamiseen liittyvien yleisten kompromissien ohella on otettava huomioon useita näkökohtia. Yksi niistä on tapa, jolla yritykset arvioivat omia kykyjään ja tapaa, jolla he arvioivat suoritettuaan ponnistelunsa. Ei ole harvinaista, että asiakas, joka haluaa hakea vaiheeseen 1, ottaa yhteyttä konsulttiin ja mainitsee sattumalta, että hän on saanut pisteet B tai C kaikissa tekoälytyökalusegmenteissä, vaikka projekti on pätevä EIC Accelerator:lle. Se, että vaihe 1 on suhteellisen helppo valmistaa, ei tarkoita, että se olisi matalalla roikkuva hedelmä. Hakemuksen valmisteluun on panostettava huomattavasti sen yksinkertaisuudesta huolimatta. Kyllä, EIC haluaa helpottaa hakijoiden mahdollisuuksia hakea ja välttää heidän tuhlaamasta aikaansa pitkiin hakemuksiin, jos heillä ei ole mahdollisuutta menestyä. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että arvioijat saisivat projektin, jonka panos on minimaalinen tai luetaan rivien välistä. Hyvin kiireiset yritykset ajattelevat usein, että nopean hakemuksen laatiminen riittää, mutta tämä ei koske EIC-apurahoja. Yrityksen tulee olla valmis menemään ylimääräiseen hakemukseen ja täyttämään jokainen osa mahdollisimman tarkasti ja vaivattomasti. Johtopäätös Paras tapa vastata kysymykseen siitä, milloin konsultti tulisi palkata, olisi ensin päättää, onko talon sisäinen ehdotuksen valmistelu ollenkaan vaihtoehto (eli ajan saatavuus, ammattitaitoinen henkilökunta). Toiseksi yrityksen tulisi keskustella konsulttien kanssa selvittääkseen, onko hankkeella asianmukaiset mahdollisuudet menestyä (eli useita mielipiteitä suositellaan, koska jotkut konsultit eivät ole tarpeeksi valikoivia). Kolmanneksi yrityksen on punnittava sisäisen ehdotusten kirjoittamisen kompromisseja, jotka ovat intensiivisiä aikavaatimuksia, erityisesti vaiheen 2 osalta, mutta myös johtoryhmän työtaakkaa, jolle voisi olla parempi keskittyä liiketoiminnan kannalta tärkeisiin tehtäviin kirjoittamisen sijaan.

Yrityksen profiili, jonka ei pitäisi hakea EIC Accelerator:tä (SME Instrument)

EIC Accelerator blended financing (entinen SME Instrument Phase 2, grant and equity) on erittäin kilpailukykyinen, mutta myös erittäin suosittu European Innovation Council:n (EIC) myöntämä apuraha- ja osakerahoitusjärjestelmä. Monet startupit ja pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) EU:ssa, mutta myös assosioituneissa maissa, kuten Israelissa tai Norjassa, ovat kiinnostuneita hakemaan rahastoja, mutta monien olisi parempi etsiä muita vaihtoehtoja. Vaikka apurahakonsulteilla ja ammattikirjoittajilla on kaikilla erilaisia lähestymistapoja sopivien EIC Accelerator-hakijoiden valintaan, on joitain yhteisiä teemoja, jotka jaetaan menestyshakuisten apurahakonsulttien kesken. Koska EIC Accelerator:n virallinen apurahaehdotusmalli ei selvennä tällaisia vivahteita perusteellisesti, seuraavan artikkelin tarkoituksena on antaa yleiskatsaus yrityksille, joita ei pitäisi hakea. Jokaiselle startup- tai laajennusyritykselle, joka tunnistaa itsensä jossakin alla luetelluista kohdista, olisi suositeltavaa pidättäytyä palkkaamasta kirjailijaa tai konsulttia, koska aikaa ja resursseja voidaan käyttää paremmin muualla. Huomaa: EIC ei ensisijaisesti valitse suuria yrityksiä, vaan ensisijaisesti yrityksiä, jotka sopivat tiettyyn muottiin. Alhaiset mahdollisuudet menestyä EIC:ssä ei tarkoita, että yritys tai hanke olisi huono. EIC ei olisi koskaan rahoittanut sosiaalisia verkostoja, kuten Facebook tai Twitter, eikä edes toimialakohtaisia yksisarvisyrityksiä, kuten Epic Games tai Instacart. Silti nämä kaikki ovat menestystapauksia sellaisella tasolla, josta EIC haaveilee. Alla oleva luettelo on suunniteltu korostamaan ensivaikutelmaa, jonka konsultit ja apurahojen kirjoittajat kohtaavat usein, kun asiakas ottaa ensimmäisen kerran yhteyttä. Koska apurahojen kirjoittajien kysyntä on yleensä erittäin korkea, tämä ensivaikutelma todennäköisesti määrittää, kuinka kiinnostunut konsultti on tietystä projektista. Miten he esittelevät yritystään tai teknologiaansa? Miksi he tarvitsevat EIC Accelerator-tukea? Mitä pitää rahoittaa? 1. Kyselyssä käytetään Gmail- tai vastaavaa verkkotunnusosoitetta Vaikka tämä ei ole vahva punainen lippu, se viittaa siihen, että yritys tai projekti ei ole vielä täysin muodostettu. Verkkotunnuksen ostaminen ja yksityisen sähköpostitilin luominen edeltää yleensä jopa yrityksen rekisteröintiä, koska se on niin yksinkertaista (ja halpaa). Jos tiedustelulta puuttuu yksityinen verkkotunnus, tämä on yleensä merkki siitä, että projekti on ideavaiheessa. Hyvin harvat perustajat ottaisivat yhteyttä sijoittajiin tai asiakkaisiin, joilla on Gmail-osoite, mikä tarkoittaa, että tällaisesta osoitteesta tulleet tiedustelut ovat osoitus sopimattomasta projektista. Vuodesta 2021 lähtien EIC Accelerator on rahoittanut myös yhtiöimättömiä luonnollisia henkilöitä, mutta apurahan kilpailukyvyn vuoksi tämä ei tarkoita, että yksittäinen henkilö ilman tukea, vetovoimaa tai tukiverkostoja voisi menestyä. Valikoidut konsultit todennäköisesti jättävät huomioimatta kaikki tiedustelut, jotka tulevat verkkotunnuksesta, jota ei ylläpidetä yksityisesti ja jota ei ole liitetty yritystunnukseen (Corporate Identity). 2. Prospect EIC Accelerator -hakija ideavaiheessa Uuden EIC:n tekoälyalustalla pyritään esittelemään matkaa Ideaatiosta kohti Go-to-Marketia, mutta se ei tarkoita, että luonnollinen henkilö voisi menestyä puhtaalla idealla. Teknologiavalmiustasot (TRL) hahmottelevat selvästi vaiheen, jossa teknologian on oltava, kun TRL5 on EIC Accelerator:n vähimmäistaso ja alemmat TRL:t ovat mahdollisia vain EIC Pathfinder- ja EIC Transition-ohjelmissa. EIC Accelerator-sovelluksen nykyiset diagnostiikka- ja ideointiosat ovat harhaanjohtavia, koska ne voivat antaa vaikutelman, että projektit voivat olla vielä ideavaiheessa ja muuttuvat kaupalliseksi tuotteeksi, kun vaihe 3 on saavutettu, mutta näin ei ole. Hakijan hankkeessa ei tehdä merkittäviä muutoksia vaiheesta 1 3:een – ainoa asia, joka muuttuu, on EIC:lle arviointia varten toimitettavan tiedon määrä ja syvyys. EIC Accelerator, myös harhaanjohtava nimi, ei ole perinteinen kiihdytin, jonka tarkoituksena on auttaa startupeja menestymään auttamalla tuotekehityksessä, sijoittajasuhteissa tai asiakaskontakteissa. Ensisijainen resurssi rajoitetun valmennuksen ulkopuolella on taloudellinen, mikä tarkoittaa, että hakijat tarvitsevat liiketoimintasuunnitelman, oikean kaupallisen strategian ja heillä on oltava kaikki tarvittava hankkeen toteuttamiseen. Euroneuvontakeskus ei pidä edunsaajia kädestä, vaikka se pyrkii luomaan verkostoitumismahdollisuuksia, jos se vastaa ajankohtaisia poliittisia tavoitteita, kuten Green Deal, COVID-19-apu tai vastaavat suuntaukset. Idean saaminen ja konsultin puoltaminen puoliksi muodostuneen liiketoimintasuunnitelman kanssa ei todennäköisesti riitä, ja useimmat valikoivat kirjoittajat jättävät sen huomiotta. 3. Yrityksellä ei ole verkkosivustoa tai sosiaalista läsnäoloa On ymmärrettävää, että monet yritykset ovat varkain varsinkin biotekniikan tai lääkkeiden DeepTech-tuotteissa, joissa suuret kilpailijat käyttävät miljardeja tutkimukseen ja kehitykseen ja voisivat kopioida teknologian nopeasti – patentoitu tai ei. Silti, vaikka yrityksellä ei olisikaan intressiä markkinoida itseään tai julkistaa teknologiaansa, jokaisella yrityksellä, jolla on riittävä siemenrahoitus ja EIC Accelerator:ssä menestymiseen tarvittava vetovoiman taso, tulisi olla vähintään oma verkkosivusto ja LinkedIn-sivu. Poikkeuksia voi olla, mutta läsnäolon puuttuminen tarkoittaa usein sitä, että perustajat pitävät tätä hanketta sivuliiketoimintana tai eivät ole panostaneet sen menestykseen. Lisäpoikkeuksena tähän on vastaperustettu yhtiö, joka on toisen yrityksen yliopiston irtautumis- tai tytäryhtiö. Jälkimmäisessä tapauksessa mahdollinen hakija voi yleensä tarjota emoyhtiön verkkosivustolinkin, kun taas edellisessä tapauksessa he voivat olla liian varhaisessa vaiheessa EIC Accelerator:lle, mutta voivat olla oikeutettuja EIC Pathfinder:hen. 4. Perustuu tutkimukseen, joka ei ole heidän (yliopiston non-spin-off) Usein voi kohdata yrityksen, joka perustaa teknologiaansa yliopistotutkimukseen, joka ei ole heidän, mutta jota ei vielä ole markkinoilla. Tämä ei sinänsä tarkoita, että se ei olisi kelvollinen EIC Accelerator: lle, mutta… Lue lisää

Rasph - EIC Accelerator Consulting
fi