Het inzetten van trainingen als alternatief voor consultancy bij subsidieaanvragen

Inleiding Een veel voorkomende zorg onder eerdere aanvragers van subsidieprogramma's zoals de EIC Accelerator is de afhankelijkheid van adviesbureaus, die van aanvragers vaak eisen dat ze een aanzienlijke bijdrage leveren aan het schrijven van hun eigen aanvraag. Dit heeft geleid tot een groeiende belangstelling voor alternatieve benaderingen, zoals het gebruik van trainingen die worden aangeboden door platforms als Rasph (www.rasph.com). Dit artikel onderzoekt … Lees verder

EIC Accelerator-applicaties versnellen: de voordelen van Rasph-training voor interne teamsamenwerking

Inleiding Voor startups en MKB-bedrijven die zich willen aanmelden voor de EIC Accelerator biedt het Rasph-trainingsprogramma een strategisch voordeel. Door een intern team uit te rusten met de nodige vaardigheden en kennis, stelt het programma bedrijven in staat hun applicaties gezamenlijk en efficiënt te schrijven. Deze aanpak kan vaak leiden tot een sneller eindresultaat vergeleken met vertrouwen … Lees verder

De uitdaging van de hoge werkdruk: navigeren door diverse sjablonen en vereisten in subsidieaanvragen

Inleiding Voor startups en MKB-bedrijven die verschillende subsidieprogramma's aanvragen, zoals de EIC Accelerator en andere binnen de Europese Unie (EU), kan de variatie in sjablonen en vereisten een grote bron van werklast en complexiteit zijn. Dit artikel onderzoekt hoe deze verschillen van invloed zijn op aanvragers en biedt strategieën om de diverse documentatie-eisen efficiënt te beheren. … Lees verder

Navigeren door het doolhof: de opkomst van het consultancy-ecosysteem in de subsidiesector

Inleiding De subsidiesector, vooral voor programma's als EIC Accelerator, wordt gekenmerkt door zijn complexiteit en onzekerheid. Deze factoren hebben aanleiding gegeven tot een substantieel consultancy-ecosysteem, ontworpen om de kloof tussen subsidiebureaus en aanvragers te overbruggen. Dit artikel onderzoekt hoe dit ecosysteem werkt en de betekenis ervan voor startups en MKB-bedrijven die door de subsidiemogelijkheden navigeren... Lees verder

Navigeren door de veranderende getijden van EIC Accelerator-applicaties: een gids voor het bijhouden van sjabloon- en procesupdates

Het European Innovation Council (EIC) Accelerator-programma, een hoeksteen van de ondersteuning van startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB), staat bekend om zijn dynamische benadering van het bevorderen van innovatie. Deze dynamiek vertaalt zich echter vaak in frequente veranderingen in sollicitatiesjablonen en -processen, wat leidt tot een uitdagend landschap voor aanvragers. De constante updates, hoewel gericht op het verbeteren ... Lees verder

Een winnende strategie opstellen voor EIC Accelerator-toepassingen: waarom het prioriteren van het schriftelijke voorstel essentieel is

Voor startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die de lucratieve financieringsmogelijkheden van de European Innovation Council (EIC) Accelerator in de gaten houden, is een strategische benadering van het aanvraagproces essentieel. Dit omvat de EIC Accelerator-video en het Pitch Deck, integrale componenten van de applicatie. De sleutel tot een succesvolle toepassing ligt echter in het stellen van prioriteiten… Lees verder

Navigeren door het subsidielandschap: de cruciale behoefte aan specialisatie in EIC Accelerator-toepassingen

Het landschap van het schrijven van subsidies, vooral voor zeer competitieve en prestigieuze programma's zoals de European Innovation Council (EIC) Accelerator, vormt een unieke uitdaging voor bedrijven die op zoek zijn naar financiering. De meeste professionele subsidieschrijvers zijn niet gespecialiseerd in één enkel subsidieprogramma vanwege de inherent lage slagingspercentages van dergelijke subsidies. Maar gezien de complexiteit en specificiteit... Lees verder

EIC Accelerator-training benutten: een kosteneffectieve strategie voor interne applicatievoorbereiding

Het omarmen van interne expertise voor EIC Accelerator-toepassingen In de zoektocht naar het veiligstellen van EIC Accelerator-financiering worden startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) vaak geconfronteerd met een enorme uitdaging: het ontwikkelen van een overtuigende applicatie die voldoet aan de strenge criteria van de European Innovation Council (EIC). Het proces, ingewikkeld en veeleisend, omvat doorgaans het navigeren door complexe sjablonen voor subsidievoorstellen, … Lees verder

Over het inhuren van een consultant of subsidieschrijver voor de EIC Accelerator (SME Instrument) van 2021

De EIC Accelerator blended financing (voorheen SME Instrument Fase 2, subsidie en eigen vermogen) heeft een nieuwe fase geïntroduceerd in het aanvraagproces in 2021, die fungeert als een mini-voorstel genaamd Stap 1 (lees: de EIC Accelerator opnieuw uitvinden). Het bevat materialen zoals een schriftelijke subsidieaanvraag, een videopitch en een pitchdeck die … Lees verder

Het profiel van een bedrijf dat de EIC Accelerator (SME Instrument) niet zou moeten aanvragen

De EIC Accelerator blended financing (voorheen SME Instrument Fase 2, subsidie en aandelenkapitaal) is een zeer competitief maar ook zeer populair subsidie- en aandelenfinancieringsprogramma van de European Innovation Council (EIC). Veel startups en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in de EU maar ook in geassocieerde landen zoals Israël of Noorwegen zijn geïnteresseerd… Lees verder

Rasph - EIC Accelerator-advies
nl_NL